آدرس هتل :مشهد - خیابان نواب خیابان شهید شوشتری - انتهای شهید شوشتری 7
اتاق‌های قابل رزرو
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
هتل های مشابه هتل ضیافت الزهرا مشهد
امکانات هتل ضیافت الزهرا مشهد
موقعیت مکانی هتل ضیافت الزهرا مشهد
 • حرم ورودی شیخ طبرسی6 دقیقه پیاده ‌روی(429 متر)
 • گنبد خشتی7 دقیقه پیاده ‌روی(516 متر)
 • آرامگاه شیخ نخودکی3 دقیقه با خودرو(1 کیلومتر و 342 متر)
 • کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی3 دقیقه با خودرو(1 کیلومتر و 448 متر)
 • حرم ورودی صحن جمهوری4 دقیقه با خودرو(1 کیلومتر و 636 متر)
 • مدرسه پریزاد4 دقیقه با خودرو(1 کیلومتر و 698 متر)
 • بیمارستان پاستور نو4 دقیقه با خودرو(1 کیلومتر و 839 متر)
 • خیابان نواب صفوی5 دقیقه با خودرو(1 کیلومتر و 902 متر)
 • مسجد گوهرشاد4 دقیقه با خودرو(1 کیلومتر و 921 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید مفتح4 دقیقه با خودرو(1 کیلومتر و 993 متر)
 • چهارراه شهدا5 دقیقه با خودرو(2 کیلومتر و 191 متر)
 • موزه آستان قدس رضوی4 دقیقه با خودرو(2 کیلومتر و 196 متر)
 • خیابان شیرازی4 دقیقه با خودرو(2 کیلومتر و 197 متر)
 • موزه ظروف4 دقیقه با خودرو(2 کیلومتر و 199 متر)
 • حرم ورودی خیابان نواب صفوی5 دقیقه با خودرو(2 کیلومتر و 202 متر)
 • موزه هنرهای تجسمی4 دقیقه با خودرو(2 کیلومتر و 206 متر)
 • موزه نجوم و ساعت4 دقیقه با خودرو(2 کیلومتر و 206 متر)
 • موزه مردم‌شناسی4 دقیقه با خودرو(2 کیلومتر و 206 متر)
 • موزه تمبر، اسکناس و سکه4 دقیقه با خودرو(2 کیلومتر و 206 متر)
 • موزه فرش4 دقیقه با خودرو(2 کیلومتر و 206 متر)
 • موزه مدال4 دقیقه با خودرو(2 کیلومتر و 206 متر)
 • آرامگاه شیخ بهایی4 دقیقه با خودرو(2 کیلومتر و 211 متر)
 • مقبره پیر پالان دوز5 دقیقه با خودرو(2 کیلومتر و 275 متر)
 • میدان بیت المقدس (فلکه آب)5 دقیقه با خودرو(2 کیلومتر و 358 متر)
 • حرم ورودی حرعاملی5 دقیقه با خودرو(2 کیلومتر و 366 متر)
 • مدرسه علمیه عباسقلی خان6 دقیقه با خودرو(2 کیلومتر و 420 متر)
 • ایستگاه قطار شهری راه آهن5 دقیقه با خودرو(2 کیلومتر و 556 متر)
 • ایستگاه راه آهن5 دقیقه با خودرو(2 کیلومتر و 556 متر)
 • بازار رضا5 دقیقه با خودرو(2 کیلومتر و 589 متر)
 • حرم ورودی خیابان شیرازی5 دقیقه با خودرو(2 کیلومتر و 608 متر)
 • مجتمع تجاری آرمان6 دقیقه با خودرو(2 کیلومتر و 612 متر)
 • خیابان آزادی (بهجت)5 دقیقه با خودرو(2 کیلومتر و 615 متر)
 • حرم ورودی باب الجواد5 دقیقه با خودرو(2 کیلومتر و 693 متر)
 • حرم ورودی باب الرضا5 دقیقه با خودرو(2 کیلومتر و 702 متر)
 • خیابان خسروی نو5 دقیقه با خودرو(2 کیلومتر و 777 متر)
 • خیابان خسروی نو5 دقیقه با خودرو(2 کیلومتر و 787 متر)
 • بلوار وحدت5 دقیقه با خودرو(2 کیلومتر و 861 متر)
 • پارک وحدت6 دقیقه با خودرو(2 کیلومتر و 882 متر)
 • رستوران رضایی6 دقیقه با خودرو(2 کیلومتر و 926 متر)
 • کنسولگری کشور پاکستان6 دقیقه با خودرو(3 کیلومتر و 26 متر)
 • مصلی تاریخی مشهد7 دقیقه با خودرو(3 کیلومتر و 144 متر)
 • مسجد هفتاد و دو تن6 دقیقه با خودرو(3 کیلومتر و 175 متر)
 • آرامگاه نادرشاه افشار7 دقیقه با خودرو(3 کیلومتر و 193 متر)
 • بوستان وحدت6 دقیقه با خودرو(3 کیلومتر و 193 متر)
 • بلوار امیرالمومنین6 دقیقه با خودرو(3 کیلومتر و 222 متر)
 • بیمارستان ام البنین6 دقیقه با خودرو(3 کیلومتر و 258 متر)
 • خیابان دانش شرقی6 دقیقه با خودرو(3 کیلومتر و 330 متر)
 • پارک باغ ملی6 دقیقه با خودرو(3 کیلومتر و 363 متر)
 • بیمارستان موسی بن جعفر(ع)6 دقیقه با خودرو(3 کیلومتر و 460 متر)
 • مرکز خرید آسمان7 دقیقه با خودرو(3 کیلومتر و 478 متر)
 • برج تجاری آکسون7 دقیقه با خودرو(3 کیلومتر و 495 متر)
 • مرکز خرید اطلسیه7 دقیقه با خودرو(3 کیلومتر و 500 متر)
 • بیمارستان امام حسین (ع)7 دقیقه با خودرو(3 کیلومتر و 556 متر)
 • کلیسا انجیلی7 دقیقه با خودرو(3 کیلومتر و 565 متر)
 • پارک میرزا کوچک خان6 دقیقه با خودرو(3 کیلومتر و 578 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نبوت7 دقیقه با خودرو(3 کیلومتر و 616 متر)
 • کنسولگری کشور افغانستان6 دقیقه با خودرو(3 کیلومتر و 621 متر)
 • بوستان امت7 دقیقه با خودرو(3 کیلومتر و 624 متر)
 • بوستان میرزا کوچک خان(دانش)7 دقیقه با خودرو(3 کیلومتر و 632 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سعدی7 دقیقه با خودرو(3 کیلومتر و 639 متر)
 • فرهنگسرای بهشت7 دقیقه با خودرو(3 کیلومتر و 658 متر)
 • خانه ملک6 دقیقه با خودرو(3 کیلومتر و 661 متر)
 • بازار جنت7 دقیقه با خودرو(3 کیلومتر و 698 متر)
 • بلوار 17 شهریور7 دقیقه با خودرو(3 کیلومتر و 708 متر)
 • کنسولگری کشور ترکمنستان7 دقیقه با خودرو(3 کیلومتر و 747 متر)
 • ایستگاه قطار شهری بسیج6 دقیقه با خودرو(3 کیلومتر و 759 متر)
 • خیابان عنصری7 دقیقه با خودرو(3 کیلومتر و 763 متر)
 • بیمارستان امام زمان8 دقیقه با خودرو(3 کیلومتر و 830 متر)
 • باغ خونی8 دقیقه با خودرو(3 کیلومتر و 843 متر)
 • بلوار امام رضا7 دقیقه با خودرو(3 کیلومتر و 854 متر)
 • کلیسای مسروپ مقدس7 دقیقه با خودرو(3 کیلومتر و 906 متر)
 • خیابان پاسداران7 دقیقه با خودرو(3 کیلومتر و 917 متر)
 • رستوران معین درباری7 دقیقه با خودرو(3 کیلومتر و 918 متر)
 • گنبد سبز7 دقیقه با خودرو(3 کیلومتر و 942 متر)
 • کنسولگری کشور تاجیکستان7 دقیقه با خودرو(3 کیلومتر و 963 متر)
 • بیمارستان سینا7 دقیقه با خودرو(3 کیلومتر و 973 متر)
 • میدان ده دی7 دقیقه با خودرو(3 کیلومتر و 978 متر)
 • برج سلمان7 دقیقه با خودرو(3 کیلومتر و 992 متر)
 • برج تجاری آلتون7 دقیقه با خودرو(4 کیلومتر و 47 متر)
 • سینما قدس8 دقیقه با خودرو(4 کیلومتر و 161 متر)
 • بلوار شهید رستمی8 دقیقه با خودرو(4 کیلومتر و 215 متر)
 • بازار فردوسی8 دقیقه با خودرو(4 کیلومتر و 301 متر)
 • بیمارستان شهید هاشمی نژاد8 دقیقه با خودرو(4 کیلومتر و 309 متر)
 • سینما هویزه8 دقیقه با خودرو(4 کیلومتر و 343 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب8 دقیقه با خودرو(4 کیلومتر و 384 متر)
 • پایانه مسافربری امام رضا(ع)9 دقیقه با خودرو(4 کیلومتر و 387 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب(امدادی)8 دقیقه با خودرو(4 کیلومتر و 387 متر)
 • بیمارستان حجازی8 دقیقه با خودرو(4 کیلومتر و 580 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفده شهریور8 دقیقه با خودرو(4 کیلومتر و 630 متر)
 • میدان امام رضا8 دقیقه با خودرو(4 کیلومتر و 692 متر)
 • میدان توحید8 دقیقه با خودرو(4 کیلومتر و 720 متر)
 • بلوار مصلی9 دقیقه با خودرو(4 کیلومتر و 729 متر)
 • ایستگاه قطار شهری امام خمینی8 دقیقه با خودرو(4 کیلومتر و 800 متر)
 • میدان شریعتی ( تقی آباد )8 دقیقه با خودرو(4 کیلومتر و 861 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شریعتی8 دقیقه با خودرو(4 کیلومتر و 861 متر)
 • بیماررستان امام رضا(ع)9 دقیقه با خودرو(4 کیلومتر و 899 متر)
 • میدان شهدا9 دقیقه با خودرو(4 کیلومتر و 949 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پروین اعتصامی9 دقیقه با خودرو(5 کیلومتر و 22 متر)
 • میدان راه آهن9 دقیقه با خودرو(5 کیلومتر و 121 متر)
 • بیمارستان ثامن الائمه9 دقیقه با خودرو(5 کیلومتر و 249 متر)
 • خیابان آبکوه9 دقیقه با خودرو(5 کیلومتر و 373 متر)
 • مرکز خرید ورسیج مشهد9 دقیقه با خودرو(5 کیلومتر و 440 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طبرسی10 دقیقه با خودرو(5 کیلومتر و 576 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قائم9 دقیقه با خودرو(5 کیلومتر و 606 متر)
 • بیمارستان مهر10 دقیقه با خودرو(5 کیلومتر و 619 متر)
 • پایانه مسافربری راه ابریشم10 دقیقه با خودرو(5 کیلومتر و 682 متر)
 • بوستان بسیج10 دقیقه با خودرو(5 کیلومتر و 734 متر)
 • هنرستان صنعتی شهید بهشتی10 دقیقه با خودرو(5 کیلومتر و 751 متر)
 • بیمارستان قائم11 دقیقه با خودرو(5 کیلومتر و 791 متر)
 • بیمارستان تخصصی چشم خاتم النبیاء10 دقیقه با خودرو(5 کیلومتر و 948 متر)
 • نسیم لبنان10 دقیقه با خودرو(5 کیلومتر و 991 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فجر10 دقیقه با خودرو(5 کیلومتر و 993 متر)
 • سینما آفریقا11 دقیقه با خودرو(6 کیلومتر و 5 متر)
 • گورستان ارامنه10 دقیقه با خودرو(6 کیلومتر و 36 متر)
 • ایستگاه قطار شهری الندشت11 دقیقه با خودرو(6 کیلومتر و 99 متر)
 • بیمارستان جوادالائمه10 دقیقه با خودرو(6 کیلومتر و 203 متر)
 • فروشگاه دبنهامز10 دقیقه با خودرو(6 کیلومتر و 248 متر)
 • بیمارستان 17 شهریور11 دقیقه با خودرو(6 کیلومتر و 250 متر)
 • خیابان طبرسی10 دقیقه با خودرو(6 کیلومتر و 263 متر)
 • میدان احمد آباد10 دقیقه با خودرو(6 کیلومتر و 295 متر)
 • بلوار ملاصدرا11 دقیقه با خودرو(6 کیلومتر و 603 متر)
 • میدان ابوطالب11 دقیقه با خودرو(6 کیلومتر و 709 متر)
 • خیابان دانش غربی13 دقیقه با خودرو(6 کیلومتر و 946 متر)
 • رستوران سدروس11 دقیقه با خودرو(6 کیلومتر و 986 متر)
 • بازار گوهر شاد12 دقیقه با خودرو(7 کیلومتر و 58 متر)
 • بازار گوهرشاد12 دقیقه با خودرو(7 کیلومتر و 61 متر)
 • میدان فردوسی11 دقیقه با خودرو(7 کیلومتر و 138 متر)
 • خیابان راهنمایی11 دقیقه با خودرو(7 کیلومتر و 145 متر)
 • بوستان باباقدرت11 دقیقه با خودرو(7 کیلومتر و 233 متر)
 • پارک باباقدرت12 دقیقه با خودرو(7 کیلومتر و 318 متر)
 • رستوران ارکیده سیاه13 دقیقه با خودرو(7 کیلومتر و 381 متر)
 • بلوار بعثت13 دقیقه با خودرو(7 کیلومتر و 416 متر)
 • مرکز خرید خورشید12 دقیقه با خودرو(7 کیلومتر و 426 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فلسطین12 دقیقه با خودرو(7 کیلومتر و 445 متر)
 • مرکز خرید قسطنطنیه12 دقیقه با خودرو(7 کیلومتر و 488 متر)
 • بیمارستان امام سجاد14 دقیقه با خودرو(7 کیلومتر و 534 متر)
 • آرامگاه خواجه ربیع12 دقیقه با خودرو(7 کیلومتر و 586 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طالقانی12 دقیقه با خودرو(7 کیلومتر و 711 متر)
 • بوستان حجاب ( بانوان )13 دقیقه با خودرو(7 کیلومتر و 750 متر)
 • رستوران پسران کریم14 دقیقه با خودرو(7 کیلومتر و 787 متر)
 • بیمارستان روان پزشکی ابن سینا13 دقیقه با خودرو(8 کیلومتر و 11 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کشف رود13 دقیقه با خودرو(8 کیلومتر و 82 متر)
 • رستوران فیش اند چیپس خلیج فارس14 دقیقه با خودرو(8 کیلومتر و 97 متر)
 • پارک کوهسنگی15 دقیقه با خودرو(8 کیلومتر و 100 متر)
 • پارک پردیس قائم14 دقیقه با خودرو(8 کیلومتر و 327 متر)
 • بلوار ملک اباد13 دقیقه با خودرو(8 کیلومتر و 417 متر)
 • پیتزا کندز13 دقیقه با خودرو(8 کیلومتر و 465 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خیام13 دقیقه با خودرو(8 کیلومتر و 467 متر)
 • مجتمع تجاری پروما14 دقیقه با خودرو(8 کیلومتر و 575 متر)
 • بلوار سجاد14 دقیقه با خودرو(8 کیلومتر و 693 متر)
 • بلوار خیام13 دقیقه با خودرو(8 کیلومتر و 716 متر)
 • ورزشگاه امام رضا13 دقیقه با خودرو(8 کیلومتر و 721 متر)
 • بلوار خیام13 دقیقه با خودرو(8 کیلومتر و 850 متر)
 • ایستگاه قطار شهری آزادی14 دقیقه با خودرو(9 کیلومتر و 321 متر)
 • پاساژ وصال15 دقیقه با خودرو(9 کیلومتر و 427 متر)
 • کنسولگری کشور عراق15 دقیقه با خودرو(9 کیلومتر و 510 متر)
 • بازار بین المللی سپاد14 دقیقه با خودرو(9 کیلومتر و 517 متر)
 • پارک ساحلی آفتاب14 دقیقه با خودرو(9 کیلومتر و 659 متر)
 • بزرگراه میثاق15 دقیقه با خودرو(9 کیلومتر و 763 متر)
 • باغ پرندگان15 دقیقه با خودرو(9 کیلومتر و 799 متر)
 • سرزمین عجایب15 دقیقه با خودرو(9 کیلومتر و 850 متر)
 • مجتمع الماس شرق15 دقیقه با خودرو(9 کیلومتر و 873 متر)
 • سرزمین عجایب15 دقیقه با خودرو(9 کیلومتر و 894 متر)
 • خیابان امام خمینی18 دقیقه با خودرو(9 کیلومتر و 921 متر)
 • بلوار هاشمی نژاد15 دقیقه با خودرو(9 کیلومتر و 966 متر)
 • کیان سنتر 117 دقیقه با خودرو(10 کیلومتر و 265 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری15 دقیقه با خودرو(10 کیلومتر و 378 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری15 دقیقه با خودرو(10 کیلومتر و 386 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پارک ملت15 دقیقه با خودرو(10 کیلومتر و 413 متر)
 • پردیس قائم16 دقیقه با خودرو(10 کیلومتر و 461 متر)
 • کیان سنتر 216 دقیقه با خودرو(10 کیلومتر و 490 متر)
 • بلوار شاهد15 دقیقه با خودرو(10 کیلومتر و 573 متر)
 • کنسولگری کشور قرقیزستان17 دقیقه با خودرو(10 کیلومتر و 625 متر)
 • بیمارستان تخصصی کودکان دکتر شیخ16 دقیقه با خودرو(10 کیلومتر و 724 متر)
 • پارک ریحانه( بانوان)16 دقیقه با خودرو(10 کیلومتر و 867 متر)
 • خیابان رضاشهر17 دقیقه با خودرو(10 کیلومتر و 928 متر)
 • پارک ملت17 دقیقه با خودرو(11 کیلومتر و 101 متر)
 • بلوار امامت17 دقیقه با خودرو(11 کیلومتر و 312 متر)
 • فرودگاه بین المللی21 دقیقه با خودرو(11 کیلومتر و 571 متر)
 • میدان استقلال19 دقیقه با خودرو(11 کیلومتر و 766 متر)
 • کمپ غدیر16 دقیقه با خودرو(11 کیلومتر و 868 متر)
 • بازار مرکزی22 دقیقه با خودرو(11 کیلومتر و 868 متر)
 • دانشگاه فردوسی21 دقیقه با خودرو(11 کیلومتر و 924 متر)
 • مرکز خرید نیکا20 دقیقه با خودرو(12 کیلومتر و 389 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوثر18 دقیقه با خودرو(12 کیلومتر و 400 متر)
 • بیمارستان فارابی18 دقیقه با خودرو(12 کیلومتر و 486 متر)
 • بیمارستان رضوی20 دقیقه با خودرو(12 کیلومتر و 931 متر)
 • بلوار کوثر19 دقیقه با خودرو(12 کیلومتر و 972 متر)
 • بلوار ادیب20 دقیقه با خودرو(13 کیلومتر و 58 متر)
 • میدان کوثر20 دقیقه با خودرو(13 کیلومتر و 585 متر)
 • برج باران21 دقیقه با خودرو(13 کیلومتر و 601 متر)
 • بلوار وکیل آباد19 دقیقه با خودرو(13 کیلومتر و 668 متر)
 • بیمارستان تخصصی جواد الائمه (قلب و عروق)20 دقیقه با خودرو(13 کیلومتر و 753 متر)
 • میدان آزادی20 دقیقه با خودرو(13 کیلومتر و 862 متر)
 • سینما پیروزی21 دقیقه با خودرو(13 کیلومتر و 867 متر)
 • بلوار پیروزی21 دقیقه با خودرو(14 کیلومتر و 1 متر)
 • رستوران گیاهی خانه22 دقیقه با خودرو(14 کیلومتر و 255 متر)
 • رستوران کلبه محبت21 دقیقه با خودرو(14 کیلومتر و 374 متر)
 • رستوران دریایی سولو21 دقیقه با خودرو(14 کیلومتر و 476 متر)
 • رستوران قصر هدیش21 دقیقه با خودرو(14 کیلومتر و 568 متر)
 • بیمارستان 22 بهمن22 دقیقه با خودرو(14 کیلومتر و 608 متر)
 • پارک طبیعی هفت حوض26 دقیقه با خودرو(15 کیلومتر و 295 متر)
 • بزرگراه امام علی20 دقیقه با خودرو(15 کیلومتر و 763 متر)
 • مسیر پلکانی بابا کوهی24 دقیقه با خودرو(15 کیلومتر و 975 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانش آموز22 دقیقه با خودرو(16 کیلومتر و 152 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صدف23 دقیقه با خودرو(16 کیلومتر و 207 متر)
 • بلوار نماز23 دقیقه با خودرو(16 کیلومتر و 416 متر)
 • باغ گلها22 دقیقه با خودرو(16 کیلومتر و 454 متر)
 • بلوار فلاحی31 دقیقه با خودرو(16 کیلومتر و 476 متر)
 • رباط طرق21 دقیقه با خودرو(16 کیلومتر و 514 متر)
 • موزه مردم‌ شناسی29 دقیقه با خودرو(16 کیلومتر و 554 متر)
 • پارک آبی ایرانیان21 دقیقه با خودرو(16 کیلومتر و 597 متر)
 • بلوار اندیشه24 دقیقه با خودرو(16 کیلومتر و 603 متر)
 • قاسم آباد ( شهرک غرب )22 دقیقه با خودرو(16 کیلومتر و 612 متر)
 • بلوار آب و برق24 دقیقه با خودرو(16 کیلومتر و 755 متر)
 • بلوار حجاب22 دقیقه با خودرو(16 کیلومتر و 961 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید کاوه24 دقیقه با خودرو(17 کیلومتر و 27 متر)
 • بزرگراه آزادی24 دقیقه با خودرو(17 کیلومتر و 98 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صیاد شیرازی24 دقیقه با خودرو(17 کیلومتر و 181 متر)
 • بلوار صیاد شیرازی23 دقیقه با خودرو(17 کیلومتر و 369 متر)
 • دانشگاه آزاد22 دقیقه با خودرو(17 کیلومتر و 370 متر)
 • پارک ملی چهل بازه مشهد23 دقیقه با خودرو(17 کیلومتر و 417 متر)
 • بزرگراه آسیایی22 دقیقه با خودرو(17 کیلومتر و 495 متر)
 • پارک تفریحی خورشید25 دقیقه با خودرو(17 کیلومتر و 605 متر)
 • بام مشهد25 دقیقه با خودرو(17 کیلومتر و 610 متر)
 • سینما سیمرغ22 دقیقه با خودرو(17 کیلومتر و 634 متر)
 • پارک خانواده23 دقیقه با خودرو(17 کیلومتر و 828 متر)
 • بلوار دکتر حسابی23 دقیقه با خودرو(17 کیلومتر و 895 متر)
 • سرزمین موج های آبی23 دقیقه با خودرو(17 کیلومتر و 980 متر)
 • بوستان نیلوفر آبی25 دقیقه با خودرو(18 کیلومتر و 26 متر)
 • ایستگاه قطار شهری اقبال لاهوری23 دقیقه با خودرو(18 کیلومتر و 253 متر)
 • خیابان کوهسنگی30 دقیقه با خودرو(18 کیلومتر و 278 متر)
 • خیابان هفده شهریور34 دقیقه با خودرو(18 کیلومتر و 821 متر)
 • بلوار شهید برونسی25 دقیقه با خودرو(18 کیلومتر و 912 متر)
 • نمایشگاه بین المللی مشهد25 دقیقه با خودرو(19 کیلومتر و 44 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نمایشگاه25 دقیقه با خودرو(19 کیلومتر و 135 متر)
 • بیمارستان مهرگان25 دقیقه با خودرو(19 کیلومتر و 180 متر)
 • میدان جانباز25 دقیقه با خودرو(19 کیلومتر و 222 متر)
 • بلوار شریعتی24 دقیقه با خودرو(19 کیلومتر و 244 متر)
 • ایستگاه قطار شهری وکیل آباد24 دقیقه با خودرو(19 کیلومتر و 424 متر)
 • بزرگراه سلسله الذهب19 دقیقه با خودرو(19 کیلومتر و 623 متر)
 • رستوران ایتالیایی پای25 دقیقه با خودرو(19 کیلومتر و 760 متر)
 • مجتمع تفریحی جام‌جم27 دقیقه با خودرو(20 کیلومتر و 543 متر)
 • بیمارستان دکتر شریعتی27 دقیقه با خودرو(20 کیلومتر و 626 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهستان پارک26 دقیقه با خودرو(20 کیلومتر و 659 متر)
 • بوستان نیایش27 دقیقه با خودرو(21 کیلومتر و 175 متر)
 • پارک جنگلی وکیل آباد28 دقیقه با خودرو(21 کیلومتر و 317 متر)
 • آرامگاه خواجه مراد21 دقیقه با خودرو(21 کیلومتر و 578 متر)
 • بلوار مجیدیه27 دقیقه با خودرو(21 کیلومتر و 619 متر)
 • کوهستان پارک شادی29 دقیقه با خودرو(21 کیلومتر و 633 متر)
 • چشمه گیلاس (گلسب)26 دقیقه با خودرو(22 کیلومتر و 427 متر)
 • ویلاژتوریست29 دقیقه با خودرو(22 کیلومتر و 461 متر)
 • پارک مینیاتوری30 دقیقه با خودرو(22 کیلومتر و 953 متر)
 • بهشت رضا24 دقیقه با خودرو(23 کیلومتر و 553 متر)
 • سد طرق32 دقیقه با خودرو(23 کیلومتر و 663 متر)
 • بلوار فکوری40 دقیقه با خودرو(24 کیلومتر و 259 متر)
 • امام زاده ناصر و یاسر32 دقیقه با خودرو(24 کیلومتر و 815 متر)
 • رستوران مولانا32 دقیقه با خودرو(24 کیلومتر و 835 متر)
 • سرزمین موج های خروشان30 دقیقه با خودرو(25 کیلومتر و 178 متر)
 • بیمارستان 550 ارتش30 دقیقه با خودرو(25 کیلومتر و 308 متر)
 • باغ وحش وکیل آباد38 دقیقه با خودرو(25 کیلومتر و 736 متر)
 • بلوار استاد یوسفی39 دقیقه با خودرو(25 کیلومتر و 813 متر)
 • بند گلستان33 دقیقه با خودرو(26 کیلومتر و 107 متر)
 • خیابان گلستان29 دقیقه با خودرو(26 کیلومتر و 258 متر)
 • ییلاق طرقبه33 دقیقه با خودرو(26 کیلومتر و 413 متر)
 • باغ پونه طرقبه34 دقیقه با خودرو(26 کیلومتر و 438 متر)
 • بیمارستان امام هادی37 دقیقه با خودرو(26 کیلومتر و 946 متر)
 • ییلاق شاندیز32 دقیقه با خودرو(26 کیلومتر و 992 متر)
 • بازار بین المللی بعثت35 دقیقه با خودرو(27 کیلومتر و 94 متر)
 • روستا تاریخی پاژ34 دقیقه با خودرو(27 کیلومتر و 129 متر)
 • موزه مردم شناسی ویرانی32 دقیقه با خودرو(27 کیلومتر و 179 متر)
 • بلوار احمد آباد53 دقیقه با خودرو(28 کیلومتر و 5 متر)
 • رستوران آبشار36 دقیقه با خودرو(28 کیلومتر و 233 متر)
 • بیمارستان طالقانی30 دقیقه با خودرو(28 کیلومتر و 264 متر)
 • باغ رستوران طوبی36 دقیقه با خودرو(28 کیلومتر و 282 متر)
 • رستوران آبنوس36 دقیقه با خودرو(28 کیلومتر و 530 متر)
 • مجتمع زیست خاور39 دقیقه با خودرو(29 کیلومتر و 603 متر)
 • رستوران چهار فصل عنبران37 دقیقه با خودرو(29 کیلومتر و 649 متر)
 • دره ارغوان40 دقیقه با خودرو(29 کیلومتر و 938 متر)
 • پیست موتور کراس35 دقیقه با خودرو(30 کیلومتر و 81 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفت تیر53 دقیقه با خودرو(30 کیلومتر و 311 متر)
 • سد چالیدره41 دقیقه با خودرو(30 کیلومتر و 626 متر)
 • رستوران تشریفات39 دقیقه با خودرو(31 کیلومتر و 246 متر)
 • پیست دوچرخه سواری ثامن39 دقیقه با خودرو(31 کیلومتر و 290 متر)
 • رستوران سید و پسران جاغرق39 دقیقه با خودرو(31 کیلومتر و 322 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهدا43 دقیقه با خودرو(32 کیلومتر و 525 متر)
 • بزرگراه نمایشگاه46 دقیقه با خودرو(32 کیلومتر و 569 متر)
 • رستوران سرداب عنبران47 دقیقه با خودرو(32 کیلومتر و 953 متر)
 • بیمارستان تخصصی سرطان امید44 دقیقه با خودرو(33 کیلومتر و 404 متر)
 • هارونیه38 دقیقه با خودرو(34 کیلومتر و 61 متر)
 • روستا مج54 دقیقه با خودرو(35 کیلومتر و 52 متر)
 • میدان قائم46 دقیقه با خودرو(35 کیلومتر و 104 متر)
 • موزه توس40 دقیقه با خودرو(35 کیلومتر و 131 متر)
 • آرامگاه فردوسی40 دقیقه با خودرو(35 کیلومتر و 131 متر)
 • آرامگاه فردوسی40 دقیقه با خودرو(35 کیلومتر و 131 متر)
 • بلوار شهید منتظری48 دقیقه با خودرو(35 کیلومتر و 534 متر)
 • موزه قرآن و نفایس53 دقیقه با خودرو(35 کیلومتر و 567 متر)
 • روستا نغندر44 دقیقه با خودرو(35 کیلومتر و 782 متر)
 • مجتمع توریستی پدیده شاندیز41 دقیقه با خودرو(35 کیلومتر و 793 متر)
 • رستوران ارم شاندیز42 دقیقه با خودرو(36 کیلومتر و 9 متر)
 • رستوران هندی راج42 دقیقه با خودرو(36 کیلومتر و 354 متر)
 • رستوران حسین شیشلیکی42 دقیقه با خودرو(36 کیلومتر و 811 متر)
 • غار مغان60 دقیقه با خودرو(38 کیلومتر و 455 متر)
 • بلوار قرنی48 دقیقه با خودرو(38 کیلومتر و 980 متر)
 • روستا ابرده47 دقیقه با خودرو(40 کیلومتر و 123 متر)
 • روستا اندرخ57 دقیقه با خودرو(41 کیلومتر و 288 متر)
 • روستا دهبار1 ساعت و 11 دقیقه با خودرو(43 کیلومتر و 10 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهسنگی1 ساعت و 3 دقیقه با خودرو(44 کیلومتر و 176 متر)
 • روستا کنگ1 ساعت و 4 دقیقه با خودرو(44 کیلومتر و 419 متر)
 • بلوار امامیه45 دقیقه با خودرو(45 کیلومتر و 172 متر)
 • روستا کاهو1 ساعت و 1 دقیقه با خودرو(49 کیلومتر و 84 متر)
 • سد کارده1 ساعت و 7 دقیقه با خودرو(49 کیلومتر و 536 متر)
 • روستا زشک1 ساعت و 1 دقیقه با خودرو(49 کیلومتر و 569 متر)
 • پایانه مسافربری معراج1 ساعت و 11 دقیقه با خودرو(53 کیلومتر و 654 متر)
 • بلوار امام خمینی1 ساعت و 8 دقیقه با خودرو(54 کیلومتر و 252 متر)
 • بقعه تاریخی امام زاده یحیی1 ساعت و 4 دقیقه با خودرو(54 کیلومتر و 386 متر)
 • روستا گلمکان1 ساعت و 9 دقیقه با خودرو(61 کیلومتر و 540 متر)
 • بیمارستان بنت الهدی1 ساعت و 50 دقیقه با خودرو(71 کیلومتر و 891 متر)
 • بوستان ایزدی1 ساعت و 56 دقیقه با خودرو(74 کیلومتر و 618 متر)
 • دریاچه چشمه سبز2 ساعت و 8 دقیقه با خودرو(81 کیلومتر و 848 متر)
 • رستوران پدیده شاندیز1 ساعت و 59 دقیقه با خودرو(88 کیلومتر و 899 متر)
 • استادیوم ثامن2 ساعت و 3 دقیقه با خودرو(90 کیلومتر و 465 متر)
 • آبشار ارتکند2 ساعت و 34 دقیقه با خودرو(128 کیلومتر و 940 متر)
 • ورزشگاه تختی1 ساعت و 50 دقیقه با خودرو(135 کیلومتر و 585 متر)
 • کلات نادری2 ساعت و 26 دقیقه با خودرو(149 کیلومتر و 713 متر)
 • کاخ خورشید2 ساعت و 29 دقیقه با خودرو(151 کیلومتر و 751 متر)
 • آبشار قره سو2 ساعت و 33 دقیقه با خودرو(152 کیلومتر و 101 متر)
 • بیمارستان آریا3 ساعت و 9 دقیقه با خودرو(230 کیلومتر و 324 متر)
 • بزرگراه شهید بابا نظر4 ساعت و 29 دقیقه با خودرو(371 کیلومتر و 190 متر)
برای بزرگنمایی روی نقشه کلیک کنید
قوانین و مقرارت هتل
نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودکان زیر 2 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاکودکان بین 2 تا 6 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر
درباره هتل ضیافت الزهرا مشهد

اگر عازم مشهد هستید و دوست دارید تا در نزدیکی حرم امام رضا (ع) اقامت داشته باشید، ما هتل ضیافت الزهرا مشهد را پیشنهاد می‌کنیم. هتل ضیافت الزهرا جزو یکی از نزدیک‌ترین هتل‌های 5 ستاره مشهد و نزدیک به حرم است. این هتل امکانات رفاهی مطلوبی دارد و می‌تواند اقامت خوب و آرامی را برای شما رقم بزند. 

هتل 5 ستاره ضیافت الزهرا در سال 1400 به بهره‌برداری رسیده است. هتل ضیافه الزهرا مشهد با 11 طبقه و 145 اتاق، ظرفیتی در حدود 356 تخت را در خود جای داده و بر اساس استانداردهای روز صنعت هتلداری تجهیز شده است.

 

رزرو هتل ضیافت الزهرا مشهد

برای رزرو این هتل کافیست طبق مراحل زیر عمل کنید

 • ورود به وبسایت یا اپلیکیشن یوتراوز
 • انتخاب گزینه "رزرو هتل"
 • وارد کردن نام "هتل ضیافت الزهرا"
 • ثبت تاریخ ورود و خروج
 • انتخاب اتاق مدنظر 

 

قیمت هتل ضیافت الزهرا مشهد

قیمت هتل ضیافه الزهرا با توجه به امکانات و مزیت‌هایی که دارد ایده‌ئال است. باید به این نکته توجه کنید که این هتل یک هتل 5 ستاره است و ممکن است در مقایسه با هتل‌های 4 ستاره مشهد قیمت بیشتری داشته باشد. با این حال شما می‌توانید هتل ضیافت الزهرا را با قیمتی به‌صرفه از طریق وبسایت یوتراوز رزرو کنید. 

 

انواع اتاق‌ها در هتل ضیافت الزهرا 

طراحی و رنگ‌بندی اتاق‌های این هتل اغلب کرم-قهوه‌ای‌ست. اتاق‌های طبقه ششم‌هتل با رنگ‌های نقره‌ای و سفید،طراحی زیباتری دارند. بعضی از اتاق‌های هتل ضیافت الزهرا دارای چشم‌انداز حرم امام رضا (ع) و بعضی دیگر ویو خانه تاریخی داروغه را دارند.

به طور کلی اتاق‌های این هتل عبارتند از:

 • اتاق‌ دبل 
 • اتاق‌ تریپل
 • اتاق‌ توئین 
 • اتاق‌ کانکت 
 • سوئیت‌های رویال 

 

امکانات درون اتاق‌ها کامل هستند و شامل موارد زیر می‌شوند:

 •  مبلمان
 •  یخچال
 •  تلویزیونن
 • دراور
 • آباژور
 • کتری برقی
 •  اینترنت
 •  میزآرایش
 •  مینی‌بار
 •  صبحانه
 •  روم‌سرویس
 • حمام و سرویس بهداشتی + (وان در سوییت‌های رویال)

 

امکانات هتل ضیافت الزهرا مشهد

همان‌طور که از یک هتل 5 ستاره انتظار می‌رود، هتل ضیافه الزهرا هم امکاناتی مطابق با استانداردهای روز یک هتل 5 ستاره را دارد. وقتی در این هتل اقامت دارید، تنها به زیارت و سیاحت در جاهای دیدنی مشهد فکر کنید و خیالتان از بابت اقامت راحت باشد. امکانات این هتل عبارتند از:

 

پارکینگ اختصاصی رایگان هتل ضیافت الزهرا مشهد

پارکینگ سرپوشیده این هتل با نگهبانی 24 ساعته، در 3 طبقه ساخته شده است و میهمانان می‌توانند از آن به صورت رایگان استفاده کنند.

 

رستوران هتل ضیافت الزهرا مشهد

هتل ضیافت زهرا مشهد دارای دو رستوران مجلل یکی برای سرو صبحانه و دیگری (رستوران اصلی) برای سرو غذا است. 

رستوران فدک 

سالن صبحانه‌خوری هتل فدک نام دارد. از جمله ویژگی‌های این رستوران منوی متنوع انواع صبحانه‌های سرد و گرم و رایگان بودن آن است. 

 

رستوران صفا (رستوران اصلی)

رستوران اصلی هتل یا رستوران صفا، تنوع بالایی از غذاهایی ایرانی و عربی دارد. سرآشپز این رستوران یکی از آشپزهای به‌نام عرب است، به شما پیشنهاد می‌کنیم در مدت اقامتتان در هتل ضیافت الزهرا حتما از غذاهای عربی رستوران امتحان کنید.

 

کافی شاپ 

سرویس کافی شاپ هتل ضیافت الزهرا مشهد دارای دو قسمت است که در لابی و روف گاردن هتل قرار دارند.

کافی شاپ لابی هتل بصورت 24 ساعته پذیرای مهمانان هتل است. 

کافی شاپ روف گاردن منظره خوبی رو به حرم امام رضا دارد. همچنین دارای فضای VIP است. به شما پیشنهاد می‌کنیم نوشیدن یک فنجان قهوه در غروب مشهد و تماشای حرم رضوی را تجربه کنید.

 

استخر

استخر هتل ضیافت الزهرا مشهد خدماتی از جمله سالن بدنسازی، سونا، جکوزی و خدمات ویژه اسپا به مهمانان خود ارائه می‌دهد. 

 

نظرات مسافران هتل ضیافت الزهرا 

معمولا مردم در مواجهه با هتل‌های 5 ستاره سخت‌گیرتر هستند و انتظار بالایی از خدمات آن‌ها دارند. نظرات کاربران درباره هتل ضیافه الزهرا نشان‌دهنده رضایت بالا از خدمات این هتل است. مهمترین فاکتورها از دید مسافران این هتل برخورد حرفه‌ای پرسنل، کیفیت خدمات، نزدیکی به حرم و دسترسی به سایر مکان‌های دیدنی مشهد بوده است. 

 

قوانین کنسلی هتل ضیافت الزهرا مشهد

هر هتل دارای قوانین کنسلی خاص خود است. توصیه می‌کنیم قبل از رزرو هتل ضیافت الزهرا مشهد، با شماره‌گیری 1548 درباره قوانین کنسل‌کردن اتاق خود اطلاعات لازم را کسب کنید.

 

سوالات متداول

هتل ضیافت الزهرا مشهد چند ستاره است؟

هتل ضیافت الزهرا در لیست هتل‌های 5 ستاره مشهد قرار دارد.

 

آدرس هتل ضیافت الزهرا مشهد کجاست؟

خیابان نواب -خیابان شهید شوشتری - انتهای شهید شوشتری 7 

 

هتل ضیافت الزهرا مشهد چند طبقه و چند اتاق دارد؟

11 طبقه و 145 اتاق با ظرفیت 356 تخت 

 

فاصله هتل ضیافت الزهرا تا حرم چقدر است؟

این هتل تا حرم 500 متر فاصله دارد. با کمتر از 10 دقیقه پیاده‌روی می‌توانید به زیارت بروید.

 

آیا هتل آپارتمان ضیافت مشهد ارتباطی با هتل ضیافت الزهرا دارد؟

خیر، هتل 5 ستاره ضیافت الزهرا مشهد با هتل آپارتمان ضیافت مشهد متفاوت است.

 

قیمت هتل ضیافه الزهرا مشهد در چه حدودی است؟

برای اطلاع از قیمت هتل ضیافت الزهرا مشهد می‌توانید در قسمت اتاق‌های قابل رزرو سایت یوتراوز هزینه هرکدام را ببینید.

 

شماره تماس هتل ضیافت الزهرا مشهد چند است؟

برای تماس با هتل ضیافت الزهرا مشهد می‌توانید با شماره 1548 تماس بگیرید و سوالاتتان را از تیم پشتیبانی یوتراوز بپرسید.

 

مزیت رزرو هتل ضیافت الزهرا در مشهد از طریق یوتراوز چیست؟

یوتراوز اتاق‌های هتل ضیافه الزهرا مشهد را با تضمین کم‌ترین قیمت ارائه می‌کند و پشتیبانی 24 ساعته در 7 روز هفته دارد. 

 

آیا امکان کنسل‌کردن رزرو هتل ضیافت الزهرا مشهد وجود دارد؟

بله، شما می‌توانید با شماره‌گیری 1548 نسبت به کنسل‌کردن رزرو اتاق خود اقدام کنید.

 

جریمه کنسل‌کردن رزرو هتل ضیافت الزهرا در مشهد چقدر است؟

از آنجایی که قوانین کنسلی هر هتل متفاوت است، توصیه می‌کنیم پیش از رزرو هتل ضیافه الزهرا مشهد قوانین کنسلی آن را مطالعه کنید یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 1548 تماس بگیرید.