آدرس هتل :اصفهان، خیابان مسجد سید، خیابان بیدآبادی، کوچه شماره 6، بازارچه علی قلی آقا، مهمانپذیر بید

اتاق‌های مهمانپذیر بید اصفهان

نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان

هتل های مشابه مهمانپذیر بید اصفهان

امکانات مهمانپذیر بید اصفهان

فاصله مهمانپذیر بید اصفهان تا نقاط مهم

 • میدان استقلال14 ساعت و 14 دقیقه با خودرو (1180 کیلومتر و 795 متر)
 • رهنان14 ساعت و 26 دقیقه با خودرو (1188 کیلومتر و 864 متر)
 • حمام رهنان(دوقلو)14 ساعت و 29 دقیقه با خودرو (1189 کیلومتر و 717 متر)
 • ترمینال مسافربری کاوه14 ساعت و 24 دقیقه با خودرو (1191 کیلومتر و 23 متر)
 • ایستگاه مترو باهنر14 ساعت و 27 دقیقه با خودرو (1192 کیلومتر و 217 متر)
 • ایستگاه مترو شهدا14 ساعت و 29 دقیقه با خودرو (1192 کیلومتر و 888 متر)
 • دردشت14 ساعت و 30 دقیقه با خودرو (1193 کیلومتر و 67 متر)
 • خانه تاریخی کیانپور(گیلانیان)14 ساعت و 30 دقیقه با خودرو (1193 کیلومتر و 462 متر)
 • حمام علیقلی آقا14 ساعت و 30 دقیقه با خودرو (1193 کیلومتر و 471 متر)
 • ایستگاه مترو چهار تختی14 ساعت و 30 دقیقه با خودرو (1193 کیلومتر و 547 متر)
 • طوقچی14 ساعت و 31 دقیقه با خودرو (1193 کیلومتر و 638 متر)
 • خیابان ابن سینا14 ساعت و 30 دقیقه با خودرو (1193 کیلومتر و 671 متر)
 • ولدان14 ساعت و 32 دقیقه با خودرو (1193 کیلومتر و 743 متر)
 • خیابان چهارباغ پایین14 ساعت و 31 دقیقه با خودرو (1194 کیلومتر و 91 متر)
 • رستوران ملک سلطان جارچی باشی14 ساعت و 32 دقیقه با خودرو (1194 کیلومتر و 307 متر)
 • میدان امام حسین (ع)14 ساعت و 32 دقیقه با خودرو (1194 کیلومتر و 496 متر)
 • ایستگاه مترو امام حسین14 ساعت و 32 دقیقه با خودرو (1194 کیلومتر و 499 متر)
 • مسجد جامع برسیان14 ساعت و 36 دقیقه با خودرو (1194 کیلومتر و 754 متر)
 • مسجد جامع(مسجد جامع عتیق)14 ساعت و 36 دقیقه با خودرو (1194 کیلومتر و 755 متر)
 • منار جنبان14 ساعت و 45 دقیقه با خودرو (1194 کیلومتر و 809 متر)
 • محله تاریخی جویباره14 ساعت و 36 دقیقه با خودرو (1194 کیلومتر و 864 متر)
 • کاخ هشت‌بهشت14 ساعت و 33 دقیقه با خودرو (1194 کیلومتر و 888 متر)
 • کارلادان14 ساعت و 45 دقیقه با خودرو (1194 کیلومتر و 894 متر)
 • لادان14 ساعت و 34 دقیقه با خودرو (1195 کیلومتر و 13 متر)
 • سینما سپاهان14 ساعت و 34 دقیقه با خودرو (1195 کیلومتر و 58 متر)
 • خیابان باغ گلدسته14 ساعت و 34 دقیقه با خودرو (1195 کیلومتر و 278 متر)
 • لنبان14 ساعت و 36 دقیقه با خودرو (1195 کیلومتر و 292 متر)
 • خیابان شمس آبادی14 ساعت و 34 دقیقه با خودرو (1195 کیلومتر و 321 متر)
 • خیابان آمادگاه14 ساعت و 35 دقیقه با خودرو (1195 کیلومتر و 416 متر)
 • کاخ چهلستون14 ساعت و 34 دقیقه با خودرو (1195 کیلومتر و 452 متر)
 • خیابان بهشتی نژاد14 ساعت و 34 دقیقه با خودرو (1195 کیلومتر و 478 متر)
 • خیابان شیخ بهایی14 ساعت و 34 دقیقه با خودرو (1195 کیلومتر و 506 متر)
 • مدرسه چهارباغ14 ساعت و 36 دقیقه با خودرو (1195 کیلومتر و 518 متر)
 • بیمارستان شهید بهشتی14 ساعت و 35 دقیقه با خودرو (1195 کیلومتر و 523 متر)
 • خیابان استانداری14 ساعت و 35 دقیقه با خودرو (1195 کیلومتر و 570 متر)
 • خیابان چهارباغ14 ساعت و 38 دقیقه با خودرو (1195 کیلومتر و 577 متر)
 • کاخ عالی قاپو14 ساعت و 35 دقیقه با خودرو (1195 کیلومتر و 725 متر)
 • پل فلزی14 ساعت و 36 دقیقه با خودرو (1195 کیلومتر و 738 متر)
 • رستوران شهرزاد14 ساعت و 35 دقیقه با خودرو (1195 کیلومتر و 781 متر)
 • موزه تاریخ طبیعی14 ساعت و 35 دقیقه با خودرو (1195 کیلومتر و 815 متر)
 • خیابان حافظ14 ساعت و 35 دقیقه با خودرو (1195 کیلومتر و 846 متر)
 • خیابان سپه14 ساعت و 35 دقیقه با خودرو (1195 کیلومتر و 894 متر)
 • سینما ساحل14 ساعت و 37 دقیقه با خودرو (1196 کیلومتر و 248 متر)
 • خیابان فردوسی14 ساعت و 38 دقیقه با خودرو (1196 کیلومتر و 251 متر)
 • پل مارنان14 ساعت و 36 دقیقه با خودرو (1196 کیلومتر و 296 متر)
 • سی و سه پل14 ساعت و 37 دقیقه با خودرو (1196 کیلومتر و 333 متر)
 • میدان انقلاب14 ساعت و 37 دقیقه با خودرو (1196 کیلومتر و 348 متر)
 • مسجد شیخ لطف الله14 ساعت و 38 دقیقه با خودرو (1196 کیلومتر و 417 متر)
 • میدان نقش جهان14 ساعت و 38 دقیقه با خودرو (1196 کیلومتر و 530 متر)
 • مسجد امام14 ساعت و 40 دقیقه با خودرو (1196 کیلومتر و 666 متر)
 • انگورستان ملک14 ساعت و 37 دقیقه با خودرو (1196 کیلومتر و 668 متر)
 • بزرگراه چمران14 ساعت و 34 دقیقه با خودرو (1196 کیلومتر و 672 متر)
 • مادی نیاصرم14 ساعت و 39 دقیقه با خودرو (1196 کیلومتر و 818 متر)
 • آتشگاه اصفهان14 ساعت و 40 دقیقه با خودرو (1196 کیلومتر و 896 متر)
 • خیابان حکیم نظامی14 ساعت و 39 دقیقه با خودرو (1197 کیلومتر و 28 متر)
 • کلیسای وانک14 ساعت و 40 دقیقه با خودرو (1197 کیلومتر و 136 متر)
 • کوچه پاچنار14 ساعت و 40 دقیقه با خودرو (1197 کیلومتر و 137 متر)
 • محله جُلفا14 ساعت و 40 دقیقه با خودرو (1197 کیلومتر و 249 متر)
 • ایستگاه مترو سی و سه پل14 ساعت و 40 دقیقه با خودرو (1197 کیلومتر و 412 متر)
 • ترمینال مسافربری زاینده رود14 ساعت و 38 دقیقه با خودرو (1197 کیلومتر و 467 متر)
 • پل خواجو14 ساعت و 39 دقیقه با خودرو (1197 کیلومتر و 497 متر)
 • خیابان بزرگمهر14 ساعت و 39 دقیقه با خودرو (1197 کیلومتر و 500 متر)
 • بلوار آیینه خانه14 ساعت و 40 دقیقه با خودرو (1197 کیلومتر و 975 متر)
 • باغ پرندگان14 ساعت و 41 دقیقه با خودرو (1198 کیلومتر و 128 متر)
 • خیابان هشت بهشت غربی14 ساعت و 41 دقیقه با خودرو (1198 کیلومتر و 272 متر)
 • تونل آکواریوم14 ساعت و 40 دقیقه با خودرو (1198 کیلومتر و 452 متر)
 • مجتمع تجاری پارک14 ساعت و 42 دقیقه با خودرو (1198 کیلومتر و 526 متر)
 • ایستگاه مترو دکتر شریعتی14 ساعت و 43 دقیقه با خودرو (1198 کیلومتر و 584 متر)
 • گورستان تخت فولاد14 ساعت و 43 دقیقه با خودرو (1198 کیلومتر و 972 متر)
 • دروازه شیراز14 ساعت و 44 دقیقه با خودرو (1198 کیلومتر و 973 متر)
 • باغ گلها14 ساعت و 43 دقیقه با خودرو (1199 کیلومتر و 191 متر)
 • خیابان مشتاق14 ساعت و 44 دقیقه با خودرو (1199 کیلومتر و 377 متر)
 • خیابان آزادگان14 ساعت و 43 دقیقه با خودرو (1199 کیلومتر و 438 متر)
 • پل بزرگمهر14 ساعت و 44 دقیقه با خودرو (1199 کیلومتر و 629 متر)
 • بیمارستان تخصصی خانواده14 ساعت و 45 دقیقه با خودرو (1199 کیلومتر و 651 متر)
 • مجتمع اصفهان سیتی سنتر14 ساعت و 36 دقیقه با خودرو (1199 کیلومتر و 722 متر)
 • برج کبوتر خانه14 ساعت و 45 دقیقه با خودرو (1199 کیلومتر و 818 متر)
 • خیابان 22 بهمن14 ساعت و 44 دقیقه با خودرو (1199 کیلومتر و 898 متر)
 • خیابان سجاد14 ساعت و 45 دقیقه با خودرو (1199 کیلومتر و 932 متر)
 • مردوایج14 ساعت و 45 دقیقه با خودرو (1200 کیلومتر و 78 متر)
 • خیابان باغ فردوس14 ساعت و 44 دقیقه با خودرو (1200 کیلومتر و 342 متر)
 • خیابان آبشار14 ساعت و 46 دقیقه با خودرو (1200 کیلومتر و 550 متر)
 • پل قدیر14 ساعت و 45 دقیقه با خودرو (1200 کیلومتر و 739 متر)
 • دالانکوه14 ساعت و 47 دقیقه با خودرو (1201 کیلومتر و 29 متر)
 • خیابان سلمان فارسی14 ساعت و 48 دقیقه با خودرو (1201 کیلومتر و 771 متر)
 • بزرگراه همت14 ساعت و 47 دقیقه با خودرو (1201 کیلومتر و 968 متر)
 • محله جی14 ساعت و 41 دقیقه با خودرو (1203 کیلومتر و 142 متر)
 • کنگاز14 ساعت و 41 دقیقه با خودرو (1203 کیلومتر و 706 متر)
 • بیمارستان چمران14 ساعت و 53 دقیقه با خودرو (1204 کیلومتر و 224 متر)
 • نمایشگاه بین المللی14 ساعت و 51 دقیقه با خودرو (1205 کیلومتر و 609 متر)
 • فرودگاه بین المللی14 ساعت و 46 دقیقه با خودرو (1210 کیلومتر و 93 متر)
 • گارماسه14 ساعت و 55 دقیقه با خودرو (1213 کیلومتر و 744 متر)
 • راه آهن15 ساعت و 13 دقیقه با خودرو (1222 کیلومتر و 838 متر)
 • نصرآباد16 ساعت و 12 دقیقه با خودرو (1272 کیلومتر و 639 متر)
برای بزرگنمایی روی نقشه کلیک کنید

قوانین و مقرارت هتل

نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر 3 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاکودک بین 3 الی 6 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر

درباره مهمانپذیر بید اصفهان

مهمانپذیر بید اصفهان یک واحد اقامتی نوساز در قلب شهر تاریخی اصفهان است. این مهمانپذیر، اقامتگاهی بسیار مناسب برای آن دسته از گردشگران اصفهان است که دوست دارند با هزینه کم هاستلی تمیز و مرتب را برای اقامت خود انتخاب نمایند. مهم‌ترین مزیت مهمانپذیر بید اصفهان، دسترسی عالی به مکان‌های دیدنی اصفهان است که در کنار قیمت مناسب این هاستل را به یکی از پرفروش‌ترین واحدهای اقامتی اصفهان تبدیل کرده است. اگر به دنبال تور ارزان قیمت اصفهان هستید، یوتراوز به شما رزرو مهمانپذیر بید اصفهان را همراه با بلیط چارتر ارزان قیمت اصفهان پیشنهاد می‌کند که هر دو را به‌راحتی می‌توانید از سایت یوتراوز تهیه نمایید.

 

امکانات مهمانپذیر بید اصفهان

مهمانپذیر بید اصفهان دارای 8 باب اتاق تمیز و مرتب است که در ساختمانی 2 طبقه جای گرفته‌اند. اتاق‌های با ظرفیت 1 الی 4 نفر که در سایت یوتراوز به‌راحتی قابل نمایش و رزرو هستند. در هنگام رزرو مهمانپذیر بید اصفهان به این نکته بسیار مهم توجه داشته باشید که 6 باب از اتاق‌های این اقامتگاه به صورت خصوصی هستند و 2 اتاق دیگر به صورت عمومی و فقط به صورت رزرو تخت امکان پذیر است. پس در صورتی که می‌خواهید سفری اقتصادی و بسیار ارزان قیمت به اصفهان داشته باشید به شما پیشنهاد می‌کنیم از تخته‌های عمومی مهمانپذیر بید اصفهان استفاده نمایید.

مهمان‌پذیر امکانات رفاهی خوبی را برای مهمان خود مهیا کرده است که از مهم‌ترین آن می‌توان به سالن صبحانه، حیاط دل‌باز و باصفا، آسانسور، سیستم گرمایش و سرمایش، نمازخانه، تلویزیون در لابی، اتاق چمدان، اینترنت رایگان در لابی، سیستم اعلام حریق، صبحانه رایگان و غیره اشاره کرد.

 

آدرس و شماره تماس مهمانپذیر بید اصفهان

مهمانپذیر بید اصفهان در خیابان مسجد سید، خیابان بید آبادی قرار گرفته است. خوب است بدانید این اقامتگاه در بافت قدیمی شهر اصفهان قرار گرفته است از همین رو به بیشتر جاذبه‌های گردشگری اصفهان دسترسی آسانی دارد. شما می‌توانید با اقامت مهمانپذیر بید اصفهان جاذبه‌های همچون موزه حمام علی قلی آقا، زورخانه علی قلی آقا، منار جنبان، کوه آتشگاه و مجموعه‌ی تفریحی پارک ناژوان که در فاصله اندک تا این هاستل دارند را در یک گشت نیم روزه بازدید نمایید.

در صورت نیاز به تماس با مهمانپذیر بید اصفهان و کسب اطلاعات بیشتر از این هتل می‌توانید با تیم پشتیبانی یوتراوز و شماره تماس 1548 در ارتباط باشید.

 

رزرو اینترنتی مهمانپذیر بید اصفهان

برای رزرو اینترنتی مهمانپذیر بید اصفهان با بهترین قیمت کافیست به سایت یوتراوز مراجعه نمایید و با وارد نمودن تاریخ و مدت شب‌های اقامت بهترین گزینه را از میان اتاق‌های این هتل انتخاب نمایید.