#
آدرس هتل :مشهد، خیابان شیرازی، بین شیرازی 17 و 19

اتاق‌های هتل تارا مشهد

نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان

هتل های مشابه هتل تارا مشهد

امکانات هتل تارا مشهد

فاصله هتل تارا مشهد تا نقاط مهم

 • خیابان شیرازی3 دقیقه پیاده ‌روی (205 متر)
 • چهارراه شهدا4 دقیقه پیاده ‌روی (259 متر)
 • آرامگاه نادرشاه افشار5 دقیقه پیاده ‌روی (399 متر)
 • بازار مرکزی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 175 متر)
 • حرم ورودی خیابان شیرازی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 226 متر)
 • خیابان آزادی (بهجت)3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 300 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سعدی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 430 متر)
 • حرم ورودی صحن جمهوری3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 448 متر)
 • میدان شهدا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 472 متر)
 • بیمارستان ام البنین3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 480 متر)
 • مدرسه پریزاد3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 509 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهدا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 538 متر)
 • گنبد سبز3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 545 متر)
 • میدان توحید3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 588 متر)
 • کنسولگری کشور پاکستان3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 646 متر)
 • مسجد گوهرشاد4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 733 متر)
 • رستوران رضایی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 800 متر)
 • برج تجاری آلتون3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 838 متر)
 • پارک باغ ملی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 981 متر)
 • بلوار امام خمینی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 989 متر)
 • موزه آستان قدس رضوی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 8 متر)
 • موزه ظروف4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 11 متر)
 • موزه مدال4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 18 متر)
 • موزه مردم‌شناسی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 18 متر)
 • موزه قرآن و نفایس4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 18 متر)
 • موزه هنرهای تجسمی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 18 متر)
 • موزه تمبر، اسکناس و سکه4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 18 متر)
 • موزه نجوم و ساعت4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 18 متر)
 • موزه فرش4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 18 متر)
 • بیمارستان تخصصی کودکان دکتر شیخ4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 26 متر)
 • سینما هویزه3 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 134 متر)
 • کلیسا انجیلی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 183 متر)
 • حرم ورودی حرعاملی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 230 متر)
 • کنسولگری کشور افغانستان4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 243 متر)
 • بازار جنت5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 317 متر)
 • کنسولگری کشور ترکمنستان5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 369 متر)
 • بازار رضا5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 410 متر)
 • مقبره پیر پالان دوز5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 413 متر)
 • موزه مردم‌ شناسی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 426 متر)
 • مدرسه علمیه عباسقلی خان5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 457 متر)
 • مسجد هفتاد و دو تن5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 479 متر)
 • حرم ورودی خیابان نواب صفوی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 480 متر)
 • ایستگاه راه آهن4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 490 متر)
 • ایستگاه قطار شهری راه آهن4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 490 متر)
 • حرم ورودی باب الجواد5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 499 متر)
 • حرم ورودی باب الرضا5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 515 متر)
 • بلوار قرنی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 522 متر)
 • کلیسای مسروپ مقدس5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 528 متر)
 • آرامگاه شیخ نخودکی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 532 متر)
 • خیابان خسروی نو5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 583 متر)
 • خیابان خسروی نو5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 592 متر)
 • بیمارستان سینا5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 594 متر)
 • کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 639 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شریعتی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 648 متر)
 • میدان شریعتی ( تقی آباد )4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 654 متر)
 • خانه ملک4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 654 متر)
 • میدان امام رضا4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 683 متر)
 • خیابان نواب صفوی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 685 متر)
 • بیماررستان امام رضا(ع)5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 690 متر)
 • خیابان امام خمینی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 720 متر)
 • سینما قدس5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 778 متر)
 • گنبد خشتی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 793 متر)
 • خیابان پاسداران5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 797 متر)
 • رستوران معین درباری5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 911 متر)
 • خیابان آبکوه5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 975 متر)
 • بیمارستان امام هادی6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 997 متر)
 • حرم ورودی شیخ طبرسی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 6 متر)
 • بیمارستان آریا5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 27 متر)
 • بیمارستان 550 ارتش5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 60 متر)
 • خیابان دانش شرقی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 145 متر)
 • خیابان دانش غربی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 218 متر)
 • مرکز خرید ورسیج مشهد5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 233 متر)
 • بیمارستان موسی بن جعفر(ع)6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 275 متر)
 • مجتمع تجاری آرمان6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 317 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید مفتح5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 327 متر)
 • مجتمع زیست خاور6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 330 متر)
 • پارک میرزا کوچک خان6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 392 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قائم5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 400 متر)
 • بیمارستان مهر6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 410 متر)
 • بیمارستان پاستور نو5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 414 متر)
 • بیمارستان بنت الهدی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 426 متر)
 • بوستان میرزا کوچک خان(دانش)6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 446 متر)
 • ایستگاه قطار شهری امام خمینی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 454 متر)
 • بیمارستان تخصصی سرطان امید6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 502 متر)
 • ایستگاه قطار شهری الندشت6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 506 متر)
 • هنرستان صنعتی شهید بهشتی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 541 متر)
 • بیمارستان تخصصی چشم خاتم النبیاء5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 551 متر)
 • بیمارستان حجازی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 565 متر)
 • گورستان ارامنه6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 577 متر)
 • بیمارستان قائم6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 582 متر)
 • ایستگاه قطار شهری بسیج6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 584 متر)
 • نسیم لبنان6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 592 متر)
 • بلوار امیرالمومنین7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 639 متر)
 • بلوار وحدت6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 640 متر)
 • باغ خونی7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 657 متر)
 • بلوار امام رضا6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 668 متر)
 • خیابان عنصری7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 681 متر)
 • خیابان کوهسنگی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 721 متر)
 • سینما آفریقا7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 796 متر)
 • بلوار احمد آباد6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 798 متر)
 • مصلی تاریخی مشهد7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 844 متر)
 • بیمارستان ثامن الائمه7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 900 متر)
 • بوستان وحدت7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 905 متر)
 • بیمارستان امام زمان7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 906 متر)
 • مرکز خرید آسمان7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 910 متر)
 • برج تجاری آکسون7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 927 متر)
 • مرکز خرید اطلسیه7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 932 متر)
 • بیمارستان 17 شهریور7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 39 متر)
 • فروشگاه دبنهامز6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 41 متر)
 • میدان احمد آباد6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 89 متر)
 • خیابان هفده شهریور7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 128 متر)
 • بلوار 17 شهریور7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 132 متر)
 • کنسولگری کشور تاجیکستان7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 150 متر)
 • پارک وحدت6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 256 متر)
 • میدان ابوطالب7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 256 متر)
 • بازار گوهر شاد8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 281 متر)
 • بازار گوهرشاد8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 284 متر)
 • بلوار ملاصدرا7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 394 متر)
 • رستوران سدروس7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 435 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفده شهریور8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 443 متر)
 • بلوار مصلی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 516 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 554 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب(امدادی)8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 558 متر)
 • خیابان راهنمایی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 709 متر)
 • بیمارستان شهید هاشمی نژاد8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 737 متر)
 • میدان فردوسی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 741 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهسنگی8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 867 متر)
 • بیمارستان امام حسین (ع)8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 891 متر)
 • بلوار شهید رستمی8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 917 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نبوت8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 948 متر)
 • رستوران ارکیده سیاه9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 992 متر)
 • بوستان امت8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر)
 • ایستگاه قطار شهری پروین اعتصامی8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 147 متر)
 • بلوار بعثت8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 209 متر)
 • مرکز خرید خورشید8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 220 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فلسطین8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 238 متر)
 • مرکز خرید قسطنطنیه8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 282 متر)
 • رستوران پسران کریم10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 398 متر)
 • پایانه مسافربری امام رضا(ع)9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 438 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طالقانی8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 505 متر)
 • بیمارستان روان پزشکی ابن سینا8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 611 متر)
 • بازار فردوسی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 677 متر)
 • بلوار شهید منتظری8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 742 متر)
 • رستوران فیش اند چیپس خلیج فارس10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 891 متر)
 • میدان جانباز9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 96 متر)
 • مرکز خرید نیکا10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 129 متر)
 • مجتمع تجاری پروما10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 177 متر)
 • بلوار ملک اباد9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 212 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خیام9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 267 متر)
 • بلوار سجاد10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 303 متر)
 • بلوار خیام9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 318 متر)
 • بلوار خیام9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 452 متر)
 • بوستان حجاب ( بانوان )11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 489 متر)
 • آرامگاه خواجه ربیع10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 581 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فجر10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 702 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طبرسی11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 907 متر)
 • بوستان باباقدرت11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 49 متر)
 • کنسولگری کشور عراق11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 105 متر)
 • ایستگاه قطار شهری آزادی10 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 115 متر)
 • پارک باباقدرت11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 135 متر)
 • پارک پردیس قائم11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 183 متر)
 • بوستان بسیج11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 277 متر)
 • بیمارستان جوادالائمه11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 534 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید کاوه11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 566 متر)
 • خیابان طبرسی11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 594 متر)
 • بازار بین المللی سپاد11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 752 متر)
 • رستوران قصر هدیش12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 816 متر)
 • کیان سنتر 113 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 865 متر)
 • پارک ساحلی آفتاب12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 893 متر)
 • بزرگراه شهید بابا نظر10 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 934 متر)
 • باغ پرندگان12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 34 متر)
 • پردیس قائم12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 64 متر)
 • بیمارستان 22 بهمن11 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 66 متر)
 • سرزمین عجایب12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 84 متر)
 • کیان سنتر 212 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 94 متر)
 • سرزمین عجایب12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 129 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری11 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 171 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری11 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 180 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پارک ملت11 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 206 متر)
 • کنسولگری کشور قرقیزستان12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 229 متر)
 • پارک ملت13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 704 متر)
 • خیابان رضاشهر13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 722 متر)
 • بیمارستان امام سجاد15 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 910 متر)
 • بلوار امامت13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 921 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوثر12 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 49 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کشف رود14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 91 متر)
 • میدان استقلال14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 252 متر)
 • پایانه مسافربری معراج14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 320 متر)
 • دانشگاه فردوسی17 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 718 متر)
 • بلوار هاشمی نژاد15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 780 متر)
 • میدان قائم14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 871 متر)
 • بیمارستان فارابی14 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 281 متر)
 • بیمارستان رضوی16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 361 متر)
 • کمپ غدیر15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 498 متر)
 • فرودگاه بین المللی17 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 547 متر)
 • پارک ریحانه( بانوان)14 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 686 متر)
 • بلوار کوثر15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 767 متر)
 • میدان کوثر16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 370 متر)
 • برج باران17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 396 متر)
 • بلوار وکیل آباد15 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 463 متر)
 • بیمارستان تخصصی جواد الائمه (قلب و عروق)16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 546 متر)
 • میدان آزادی16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 656 متر)
 • سینما پیروزی17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 665 متر)
 • بلوار فکوری16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 685 متر)
 • بلوار پیروزی17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 777 متر)
 • بلوار استاد یوسفی16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 964 متر)
 • بلوار امامیه16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 964 متر)
 • رستوران گیاهی خانه17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 22 متر)
 • رستوران کلبه محبت16 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 169 متر)
 • رستوران دریایی سولو16 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 281 متر)
 • بوستان ایزدی17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 466 متر)
 • پارک آبی ایرانیان17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 531 متر)
 • قاسم آباد ( شهرک غرب )18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 543 متر)
 • بلوار شاهد18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 667 متر)
 • بلوار حجاب18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 895 متر)
 • بزرگراه آسیایی18 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 208 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفت تیر19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 463 متر)
 • بلوار اندیشه19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 498 متر)
 • سینما سیمرغ18 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 646 متر)
 • بزرگراه امام علی18 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 674 متر)
 • باغ گلها18 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 745 متر)
 • مسیر پلکانی بابا کوهی20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 757 متر)
 • پارک خانواده20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 760 متر)
 • بلوار دکتر حسابی19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 829 متر)
 • بلوار ادیب19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 862 متر)
 • ایستگاه قطار شهری اقبال لاهوری17 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 909 متر)
 • سرزمین موج های آبی20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 911 متر)
 • بوستان نیلوفر آبی21 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 959 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانش آموز19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 9 متر)
 • بلوار نماز18 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 171 متر)
 • بلوار فلاحی19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 283 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صیاد شیرازی19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 473 متر)
 • بلوار صیاد شیرازی19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 658 متر)
 • رستوران ایتالیایی پای18 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 661 متر)
 • بلوار آب و برق20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 689 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صدف19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 951 متر)
 • بیمارستان مهرگان21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 105 متر)
 • پارک طبیعی هفت حوض26 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 122 متر)
 • بلوار شریعتی20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 182 متر)
 • پارک ملی چهل بازه مشهد19 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 207 متر)
 • پارک تفریحی خورشید21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 406 متر)
 • بام مشهد21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 410 متر)
 • بزرگراه آزادی22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 536 متر)
 • رباط طرق21 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 318 متر)
 • نمایشگاه بین المللی مشهد21 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 841 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نمایشگاه20 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 929 متر)
 • ایستگاه قطار شهری وکیل آباد20 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 212 متر)
 • بزرگراه سلسله الذهب19 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 244 متر)
 • بزرگراه میثاق23 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 255 متر)
 • بلوار مجیدیه23 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 795 متر)
 • بوستان نیایش24 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 848 متر)
 • چشمه گیلاس (گلسب)22 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 122 متر)
 • بزرگراه نمایشگاه22 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 156 متر)
 • بلوار شهید برونسی21 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 171 متر)
 • مجتمع تفریحی جام‌جم23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 332 متر)
 • بیمارستان دکتر شریعتی23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 415 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهستان پارک22 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 453 متر)
 • پارک جنگلی وکیل آباد24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 107 متر)
 • باغ وحش وکیل آباد25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 417 متر)
 • کوهستان پارک شادی25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 423 متر)
 • پارک مینیاتوری26 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 797 متر)
 • ویلاژتوریست24 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 250 متر)
 • آرامگاه خواجه مراد21 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 381 متر)
 • خیابان گلستان25 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 956 متر)
 • امام زاده ناصر و یاسر27 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 603 متر)
 • رستوران مولانا28 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 623 متر)
 • سرزمین موج های خروشان26 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 972 متر)
 • سد طرق31 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 469 متر)
 • بهشت رضا24 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 591 متر)
 • بیمارستان طالقانی26 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 954 متر)
 • ییلاق طرقبه29 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 201 متر)
 • باغ پونه طرقبه29 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 226 متر)
 • ییلاق شاندیز27 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 786 متر)
 • بازار بین المللی بعثت31 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 882 متر)
 • موزه مردم شناسی ویرانی28 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 974 متر)
 • رستوران آبشار32 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 21 متر)
 • باغ رستوران طوبی32 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 71 متر)
 • روستا تاریخی پاژ32 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 260 متر)
 • رستوران آبنوس32 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 318 متر)
 • رستوران سرداب عنبران33 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 706 متر)
 • پیست موتور کراس31 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 886 متر)
 • رستوران تشریفات35 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 34 متر)
 • پیست دوچرخه سواری ثامن35 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 85 متر)
 • رستوران سید و پسران جاغرق35 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 111 متر)
 • هارونیه34 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 755 متر)
 • موزه توس38 دقیقه با خودرو (31 کیلومتر و 282 متر)
 • آرامگاه فردوسی38 دقیقه با خودرو (31 کیلومتر و 282 متر)
 • آرامگاه فردوسی38 دقیقه با خودرو (31 کیلومتر و 282 متر)
 • روستا نغندر39 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 570 متر)
 • مجتمع توریستی پدیده شاندیز37 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 587 متر)
 • رستوران هندی راج37 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 630 متر)
 • رستوران ارم شاندیز37 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 803 متر)
 • رستوران پدیده شاندیز38 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 598 متر)
 • رستوران حسین شیشلیکی38 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 605 متر)
 • روستا مج54 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 880 متر)
 • دره ارغوان46 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 191 متر)
 • روستا ابرده43 دقیقه با خودرو (37 کیلومتر و 917 متر)
 • غار مغان60 دقیقه با خودرو (38 کیلومتر و 286 متر)
 • روستا اندرخ55 دقیقه با خودرو (40 کیلومتر و 279 متر)
 • روستا دهبار1 ساعت و 7 دقیقه با خودرو (40 کیلومتر و 798 متر)
 • روستا کنگ60 دقیقه با خودرو (42 کیلومتر و 208 متر)
 • روستا زشک57 دقیقه با خودرو (47 کیلومتر و 363 متر)
 • روستا کاهو57 دقیقه با خودرو (52 کیلومتر و 149 متر)
 • بقعه تاریخی امام زاده یحیی1 ساعت و 5 دقیقه با خودرو (55 کیلومتر و 772 متر)
 • روستا گلمکان1 ساعت و 6 دقیقه با خودرو (58 کیلومتر و 581 متر)
 • دریاچه چشمه سبز2 ساعت و 5 دقیقه با خودرو (78 کیلومتر و 889 متر)
 • آبشار ارتکند2 ساعت و 32 دقیقه با خودرو (127 کیلومتر و 928 متر)
 • کلات نادر2 ساعت و 24 دقیقه با خودرو (148 کیلومتر و 702 متر)
 • کاخ خورشید2 ساعت و 27 دقیقه با خودرو (150 کیلومتر و 741 متر)
 • آبشار قره سو2 ساعت و 31 دقیقه با خودرو (151 کیلومتر و 89 متر)
 • آرامگاه نادرشاه افشار250 متر (3 دقیقه پیاده‌روی)
 • بازار فردوسی850 متر (12 دقیقه پیاده‌روی)
 • بازار جنت2.3 کیلومتر (7 دقیقه رانندگی)
 • بازار رضا3.2 کیلومتر (10 دقیقه رانندگی)
 • بلوار 17 شهریور5.6 کیلومتر (12 دقیقه رانندگی)
 • فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد11.8 کیلومتر (25 دقیقه رانندگی)
 • ایستگاه راه آهن2.6 کیلومتر (7 دقیقه رانندگی)
 • بیمارستان امام رضا3 کیلومتر (8 دقیقه رانندگی)
 • بیمارستان 17 شهریور5.1 کیلومتر (14 دقیقه رانندگی)
برای بزرگنمایی روی نقشه کلیک کنید

قوانین و مقرارت هتل

نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودکان زیر 3 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاکودکان بین 3 تا 8 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر

درباره هتل تارا مشهد

هتل‌های 4 ستاره مشهد این روزها گوی رقابت را از سایر هتل های این شهر ربوده‌اند. هتل‌هایی با امکانات فولبرد و قیمتی مناسب که برای چندین روز استراحت در این شهر، بهترین انتخاب هستند. در این میان، هتل تارا مشهد یکی از بهترین هتل های چهار ستاره مشهد است. هتلی اصیل که در سال 1374 ساخته شده و در یازده طبقه با 111 اتاق و سوئیت vip و نرمال آماده خدمت‌گذاری است. هرچند این هتل در طی سال‌ها بارها و بارها بازسازی و نوسازی شده است، اما اصالت معماری این هتل همچنان دیدنی و جذاب است. 

امکانات رایگان هیجان‌انگیز این هتل برای مهمانان به علاوه موقعیت مکانی این هتل از ویژگی‌هاییست که نمی‌شود از انتخاب این هتل چشم‌پوشی کرد. برای آشنایی بیشتر همراه ما باشید.
 

آدرس هتل تارا مشهد

در میان هتل های مشهد، هتل تارا از هتل های نزدیک حرم امام رضا محسوب می‌شود. درواقع هتل تارا از هتل های مشهد خیابان شیرازی است و در خیابان شیرازی، بین شیرازی 17 و 19 قرار دارد و تنها یک کیلومتر تا ورودی باب‌الجواد حرم مطهر فاصله دارد.

موقعیت مکانی خوب این هتل تنها به خاطر نزدیکی به حرم امام رضا نیست. هتل تارا به سایر نقاط دیدنی شهر نیز نزدیک است به طوری‌که از این هتل تا آرامگاه نادرشاه تنها 200 متر فاصله است.


 

منوی رستوران هتل تارا مشهد، جدید؛ خوشمزه و هیجان‌انگیز

تنوع و تعدد یکی از ویژگی‌های اصلی هتل تاراست. این تنوع نه فقط در منوی رستوران هتل تارا مشهود است، بلکه در تنوع رستوران‌های این هتل نیز کاملا نمایان است. به عنوان مثال اگر شما طرفدار سرو غذاهای ایرانی و فرنگی در فضایی گرم و صمیمی هستید، می‌توانید از رستوران ارغوان هتل تارا استفاده کنید.

اگر دوست دارید غذا را به همراه تشریفات vip و در محیطی کلاسیک و مجلل برای شما سرو شود، پیشنهاد ما رستوران کوروش هتل تارا ست. اگر عاشق غذاهای ایتالیایی هستید، رستوران گلشن این هتل انتخابی بی‌نظیر است. بام رستوران هتل تارا نیز یکی از بهترین مکان‌هاست تا علاوه بر سرو غذاهای ایرانی و بین‌المللی، از منظره بی‌نظیر در هنگام میل غذا لذت ببرید.

فراموش نکنید که صبحانه هتل تارا مشهد برای تمامی مهمانان این هتل رایگان است. ساعت صبحانه هتل تارا مشهد هرروز بین ساعت 8 الی 11 است اما شما می‌توانید صبحانه، ناهار و شام خود را به صورت روم سرویس (سرو غذا داخل اتاق) میل کنید. 

 

قیمت هتل تارا مشهد

بسته به اتاق انتخابی شما، هزینه یک شب اقامت در هتل تارا مشهد بین 2 میلیون تا 5 میلیون تومان متغیر است. از آن‌جایی که قیمت‌ها شامل تخفیفات فصلی می‌شوند، پیشنهاد می‌کنیم برای برآورد هزینه اقامت خود، به سایت یوتراوز سر بزنید یا برای سهولت کار، اپلیکیشن سفر یوتراوز را دانلود کنید.

 

رزرو هتل تارا مشهد با یوتراوز

یکی از ساده‌ترین راه‌های رزرو هتل تارا مشهد، مراجعه به سایت رزرو هتل یوتراوز و یا تماس با شماره 1548📞 است. البته مراجعه به اپلیکیشن یوتراوز نیز می‌تواند به روند رزرو این هتل  سرعت ببخشد. اگر به دنبال شماره تلفن هتل تارا مشهد هستید تا اطلاعات بیشتری از این هتل به دست بیاورید نگران نباشید. با تماس با شماره 1548📞 می‌توانید تمامی اطلاعات موردنظر خود را از پشتیبانان ما به دست بیاورید.