آدرس هتل :مشهد، انتهای بلوار وکیل آباد، ابتدای جاده طرقبه
اتاق‌های قابل رزرو
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
هتل های مشابه هتل ثامن مشهد
امکانات هتل ثامن مشهد
موقعیت مکانی هتل ثامن مشهد
 • پایانه مسافربری امام رضا(ع)6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 365 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 553 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب(امدادی)4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 557 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفده شهریور5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 768 متر)
 • بوستان باباقدرت3 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 870 متر)
 • پارک باباقدرت3 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 955 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پروین اعتصامی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 145 متر)
 • ایستگاه قطار شهری بسیج5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 359 متر)
 • بلوار امام رضا5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 442 متر)
 • خیابان هفده شهریور5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 464 متر)
 • بلوار 17 شهریور5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 468 متر)
 • خیابان عنصری6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 522 متر)
 • مرکز خرید آسمان6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 649 متر)
 • برج تجاری آکسون6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 666 متر)
 • مرکز خرید اطلسیه6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 671 متر)
 • بیمارستان ثامن الائمه6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 749 متر)
 • بوستان میرزا کوچک خان(دانش)7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 791 متر)
 • باغ خونی7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 865 متر)
 • پارک میرزا کوچک خان7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 19 متر)
 • خیابان دانش شرقی6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 236 متر)
 • خیابان دانش غربی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 361 متر)
 • ایستگاه قطار شهری امام خمینی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 385 متر)
 • بیمارستان موسی بن جعفر(ع)7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 418 متر)
 • بیمارستان سینا7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 427 متر)
 • بازار رضا7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 761 متر)
 • کلیسای مسروپ مقدس7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 848 متر)
 • حرم ورودی باب الرضا7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 867 متر)
 • خانه ملک8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 61 متر)
 • حرم ورودی باب الجواد8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 93 متر)
 • موزه آستان قدس رضوی7 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 119 متر)
 • موزه ظروف7 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 122 متر)
 • خیابان امام خمینی8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 127 متر)
 • موزه هنرهای تجسمی7 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 129 متر)
 • موزه مردم‌شناسی7 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 129 متر)
 • موزه فرش7 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 129 متر)
 • موزه نجوم و ساعت7 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 129 متر)
 • موزه مدال7 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 129 متر)
 • موزه تمبر، اسکناس و سکه7 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 129 متر)
 • موزه قرآن و نفایس7 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 129 متر)
 • کنسولگری کشور افغانستان8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 166 متر)
 • خیابان نواب صفوی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 174 متر)
 • خیابان خسروی نو8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 177 متر)
 • خیابان خسروی نو8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 187 متر)
 • کنسولگری کشور ترکمنستان8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 292 متر)
 • مدرسه علمیه عباسقلی خان8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 315 متر)
 • خیابان پاسداران8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 318 متر)
 • رستوران معین درباری8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 318 متر)
 • حرم ورودی حرعاملی8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 342 متر)
 • سینما قدس9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 366 متر)
 • حرم ورودی خیابان نواب صفوی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 473 متر)
 • موزه مردم‌ شناسی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 523 متر)
 • مقبره پیر پالان دوز8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 524 متر)
 • میدان امام رضا9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 540 متر)
 • مسجد هفتاد و دو تن9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 576 متر)
 • پارک ریحانه( بانوان)6 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 586 متر)
 • مصلی تاریخی مشهد8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 595 متر)
 • بلوار هاشمی نژاد7 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 601 متر)
 • آرامگاه شیخ نخودکی8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 643 متر)
 • بیمارستان 550 ارتش8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 655 متر)
 • بوستان وحدت9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 656 متر)
 • بیمارستان امام زمان9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 657 متر)
 • بیماررستان امام رضا(ع)10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 667 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهسنگی10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 726 متر)
 • کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 750 متر)
 • بیمارستان آریا9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 770 متر)
 • بیمارستان 17 شهریور9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 790 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شریعتی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 817 متر)
 • میدان شریعتی ( تقی آباد )9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 823 متر)
 • مجتمع تجاری آرمان9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 864 متر)
 • پارک وحدت9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 876 متر)
 • ایستگاه قطار شهری الندشت10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 888 متر)
 • بلوار وحدت9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 901 متر)
 • گنبد خشتی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 904 متر)
 • بیمارستان تخصصی سرطان امید9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 905 متر)
 • مجتمع زیست خاور9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 925 متر)
 • کنسولگری کشور پاکستان9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 926 متر)
 • بیمارستان مهر9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 932 متر)
 • حرم ورودی صحن جمهوری9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 938 متر)
 • پارک باغ ملی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 976 متر)
 • بلوار امام خمینی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 984 متر)
 • مدرسه پریزاد9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 999 متر)
 • بیمارستان بنت الهدی9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 21 متر)
 • سینما هویزه10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 82 متر)
 • چهارراه شهدا9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 104 متر)
 • بیمارستان امام هادی9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 108 متر)
 • خیابان کوهسنگی9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 109 متر)
 • حرم ورودی شیخ طبرسی9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 117 متر)
 • بازار مرکزی10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 165 متر)
 • کلیسا انجیلی10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 178 متر)
 • مسجد گوهرشاد9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 223 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سعدی10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 251 متر)
 • بلوار امیرالمومنین9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 262 متر)
 • بلوار مصلی9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 267 متر)
 • بازار جنت10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 311 متر)
 • کمپ غدیر7 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 318 متر)
 • فرودگاه بین المللی9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 368 متر)
 • سینما آفریقا10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 391 متر)
 • مرکز خرید ورسیج مشهد9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 401 متر)
 • حرم ورودی خیابان شیرازی10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 495 متر)
 • خیابان شیرازی9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 499 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قائم10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 568 متر)
 • بیمارستان پاستور نو10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 582 متر)
 • بیمارستان قائم11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 604 متر)
 • بلوار ملاصدرا10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 609 متر)
 • برج تجاری آلتون10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 659 متر)
 • بلوار شهید رستمی9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 667 متر)
 • هنرستان صنعتی شهید بهشتی10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 709 متر)
 • خیابان آزادی (بهجت)10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 916 متر)
 • بلوار احمد آباد10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 966 متر)
 • بلوار بعثت10 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 107 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید مفتح10 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 186 متر)
 • فروشگاه دبنهامز11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 210 متر)
 • بوستان امت10 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 247 متر)
 • میدان احمد آباد10 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 257 متر)
 • آرامگاه نادرشاه افشار11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 283 متر)
 • رستوران رضایی11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 407 متر)
 • نسیم لبنان12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 551 متر)
 • بیمارستان ام البنین11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 596 متر)
 • بیمارستان تخصصی کودکان دکتر شیخ12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 608 متر)
 • میدان شهدا11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 654 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهدا11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 720 متر)
 • گنبد سبز12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 723 متر)
 • رستوران فیش اند چیپس خلیج فارس12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 766 متر)
 • میدان توحید11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 767 متر)
 • ایستگاه قطار شهری راه آهن11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 774 متر)
 • ایستگاه راه آهن11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 774 متر)
 • بازار فردوسی12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 924 متر)
 • خیابان آبکوه12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 8 متر)
 • بلوار شهید منتظری9 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 35 متر)
 • خیابان راهنمایی12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 107 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید کاوه10 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 155 متر)
 • مرکز خرید خورشید11 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 388 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فلسطین11 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 406 متر)
 • مرکز خرید قسطنطنیه11 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 450 متر)
 • بیمارستان شهید هاشمی نژاد13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 595 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری9 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 614 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری9 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 622 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طالقانی11 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 673 متر)
 • بلوار قرنی13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 701 متر)
 • بیمارستان امام حسین (ع)13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 750 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نبوت12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 807 متر)
 • کنسولگری کشور تاجیکستان13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 833 متر)
 • بیمارستان 22 بهمن12 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر)
 • رستوران سدروس13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 178 متر)
 • خیابان رضاشهر12 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 241 متر)
 • بوستان بسیج13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 357 متر)
 • بلوار ملک اباد12 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 380 متر)
 • بازار گوهر شاد14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 381 متر)
 • بازار گوهرشاد14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 384 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خیام12 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 435 متر)
 • پارک طبیعی هفت حوض17 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 649 متر)
 • رستوران ارکیده سیاه13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 674 متر)
 • بیمارستان تخصصی چشم خاتم النبیاء14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 730 متر)
 • بیمارستان حجازی14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 747 متر)
 • گورستان ارامنه14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 817 متر)
 • رستوران پسران کریم14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 860 متر)
 • ایستگاه قطار شهری آزادی13 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 284 متر)
 • میدان ابوطالب15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 490 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فجر13 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 560 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طبرسی13 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 766 متر)
 • میدان فردوسی16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 920 متر)
 • رباط طرق13 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 218 متر)
 • بیمارستان امام سجاد12 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 290 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پارک ملت13 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 375 متر)
 • بیمارستان جوادالائمه14 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 392 متر)
 • خیابان طبرسی14 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 453 متر)
 • بیمارستان روان پزشکی ابن سینا17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 790 متر)
 • بزرگراه شهید بابا نظر15 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 793 متر)
 • بزرگراه سلسله الذهب11 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 144 متر)
 • سینما پیروزی16 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 185 متر)
 • بلوار فکوری15 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 204 متر)
 • کنسولگری کشور عراق15 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 248 متر)
 • بلوار سجاد14 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 270 متر)
 • میدان جانباز16 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 275 متر)
 • بلوار پیروزی16 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 296 متر)
 • مرکز خرید نیکا17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 308 متر)
 • مجتمع تجاری پروما17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 356 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوثر14 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 464 متر)
 • بلوار خیام17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 497 متر)
 • رستوران گیاهی خانه17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 541 متر)
 • بلوار خیام17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 631 متر)
 • بلوار نماز16 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 684 متر)
 • دانشگاه فردوسی18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 703 متر)
 • آرامگاه خواجه ربیع18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 799 متر)
 • میدان کوثر17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 858 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کشف رود17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 950 متر)
 • بوستان حجاب ( بانوان )19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 971 متر)
 • بوستان ایزدی16 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 986 متر)
 • رستوران دریایی سولو17 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 69 متر)
 • بلوار امامت16 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 152 متر)
 • پارک ملت16 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 278 متر)
 • کنسولگری کشور قرقیزستان16 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 453 متر)
 • رستوران کلبه محبت17 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 478 متر)
 • پارک پردیس قائم20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 559 متر)
 • برج باران18 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 606 متر)
 • بیمارستان فارابی16 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 697 متر)
 • میدان استقلال17 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 827 متر)
 • پارک تفریحی خورشید19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 918 متر)
 • بام مشهد19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 923 متر)
 • رستوران قصر هدیش17 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 935 متر)
 • مسیر پلکانی بابا کوهی18 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 985 متر)
 • بلوار کوثر17 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 183 متر)
 • کیان سنتر 117 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 207 متر)
 • پردیس قائم19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 243 متر)
 • کیان سنتر 217 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 272 متر)
 • بلوار وکیل آباد17 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 631 متر)
 • میدان آزادی18 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 824 متر)
 • بیمارستان تخصصی جواد الائمه (قلب و عروق)18 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 961 متر)
 • بلوار آب و برق20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 318 متر)
 • میدان قائم17 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 436 متر)
 • بلوار صیاد شیرازی20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 485 متر)
 • پایانه مسافربری معراج21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 498 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفت تیر21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 815 متر)
 • بازار بین المللی سپاد19 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 821 متر)
 • پارک ساحلی آفتاب19 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 962 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صدف21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 995 متر)
 • باغ پرندگان19 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 103 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانش آموز21 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 113 متر)
 • سرزمین عجایب20 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 153 متر)
 • سرزمین عجایب20 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 198 متر)
 • بیمارستان رضوی20 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 211 متر)
 • آرامگاه خواجه مراد13 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 281 متر)
 • بلوار امامیه20 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 109 متر)
 • بلوار استاد یوسفی20 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 109 متر)
 • ایستگاه قطار شهری اقبال لاهوری19 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 324 متر)
 • باغ گلها20 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 659 متر)
 • قاسم آباد ( شهرک غرب )22 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 737 متر)
 • بلوار شاهد22 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 861 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صیاد شیرازی22 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 31 متر)
 • رستوران ایتالیایی پای20 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 77 متر)
 • پارک آبی ایرانیان21 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 95 متر)
 • بزرگراه نمایشگاه22 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 128 متر)
 • سینما سیمرغ22 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 217 متر)
 • بلوار ادیب22 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 262 متر)
 • سد طرق23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 369 متر)
 • بلوار حجاب22 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 459 متر)
 • بهشت رضا16 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 492 متر)
 • پارک ملی چهل بازه مشهد21 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 623 متر)
 • بزرگراه آسیایی21 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 633 متر)
 • بلوار فلاحی23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 682 متر)
 • بلوار اندیشه23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 691 متر)
 • پارک خانواده23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 953 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نمایشگاه23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 962 متر)
 • سرزمین موج های آبی23 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 105 متر)
 • بوستان نیلوفر آبی24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 153 متر)
 • بزرگراه امام علی21 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 239 متر)
 • بلوار دکتر حسابی23 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 393 متر)
 • بیمارستان مهرگان25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 676 متر)
 • بلوار شریعتی24 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 44 متر)
 • نمایشگاه بین المللی مشهد23 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 257 متر)
 • ایستگاه قطار شهری وکیل آباد22 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 627 متر)
 • بزرگراه آزادی25 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 730 متر)
 • بلوار شهید برونسی23 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 586 متر)
 • مجتمع تفریحی جام‌جم25 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 747 متر)
 • بیمارستان دکتر شریعتی25 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 830 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهستان پارک24 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 868 متر)
 • پارک جنگلی وکیل آباد26 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 523 متر)
 • بلوار مجیدیه25 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 775 متر)
 • بوستان نیایش26 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 828 متر)
 • باغ وحش وکیل آباد27 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 833 متر)
 • کوهستان پارک شادی27 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 839 متر)
 • بزرگراه میثاق25 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 81 متر)
 • چشمه گیلاس (گلسب)25 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 547 متر)
 • ویلاژتوریست27 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 665 متر)
 • پارک مینیاتوری28 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 731 متر)
 • امام زاده ناصر و یاسر30 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 19 متر)
 • رستوران مولانا30 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 39 متر)
 • سرزمین موج های خروشان28 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 388 متر)
 • خیابان گلستان28 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 381 متر)
 • ییلاق طرقبه31 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 617 متر)
 • باغ پونه طرقبه32 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 642 متر)
 • ییلاق شاندیز29 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 202 متر)
 • بازار بین المللی بعثت33 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 297 متر)
 • موزه مردم شناسی ویرانی30 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 389 متر)
 • بیمارستان طالقانی29 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 379 متر)
 • روستا مج46 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 406 متر)
 • رستوران آبشار34 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 437 متر)
 • باغ رستوران طوبی34 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 486 متر)
 • رستوران آبنوس34 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 734 متر)
 • رستوران سرداب عنبران35 دقیقه با خودرو (31 کیلومتر و 122 متر)
 • پیست موتور کراس33 دقیقه با خودرو (31 کیلومتر و 301 متر)
 • رستوران تشریفات37 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 450 متر)
 • پیست دوچرخه سواری ثامن37 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 501 متر)
 • رستوران سید و پسران جاغرق37 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 526 متر)
 • غار مغان52 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 813 متر)
 • هارونیه37 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 180 متر)
 • آرامگاه فردوسی41 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 707 متر)
 • موزه توس41 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 707 متر)
 • آرامگاه فردوسی41 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 707 متر)
 • روستا نغندر42 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 986 متر)
 • مجتمع توریستی پدیده شاندیز39 دقیقه با خودرو (37 کیلومتر و 3 متر)
 • رستوران هندی راج40 دقیقه با خودرو (37 کیلومتر و 46 متر)
 • رستوران ارم شاندیز40 دقیقه با خودرو (37 کیلومتر و 218 متر)
 • روستا تاریخی پاژ40 دقیقه با خودرو (37 کیلومتر و 230 متر)
 • رستوران پدیده شاندیز41 دقیقه با خودرو (38 کیلومتر و 13 متر)
 • رستوران حسین شیشلیکی40 دقیقه با خودرو (38 کیلومتر و 20 متر)
 • دره ارغوان48 دقیقه با خودرو (39 کیلومتر و 607 متر)
 • روستا ابرده45 دقیقه با خودرو (41 کیلومتر و 332 متر)
 • روستا دهبار1 ساعت و 9 دقیقه با خودرو (44 کیلومتر و 213 متر)
 • روستا کنگ1 ساعت و 2 دقیقه با خودرو (45 کیلومتر و 623 متر)
 • روستا زشک59 دقیقه با خودرو (50 کیلومتر و 778 متر)
 • روستا اندرخ1 ساعت و 2 دقیقه با خودرو (51 کیلومتر و 249 متر)
 • بقعه تاریخی امام زاده یحیی60 دقیقه با خودرو (57 کیلومتر و 375 متر)
 • روستا کاهو60 دقیقه با خودرو (57 کیلومتر و 574 متر)
 • روستا گلمکان1 ساعت و 9 دقیقه با خودرو (64 کیلومتر و 6 متر)
 • دریاچه چشمه سبز2 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (84 کیلومتر و 314 متر)
 • آبشار ارتکند2 ساعت و 39 دقیقه با خودرو (138 کیلومتر و 898 متر)
 • کلات نادر2 ساعت و 32 دقیقه با خودرو (159 کیلومتر و 672 متر)
 • کاخ خورشید2 ساعت و 34 دقیقه با خودرو (161 کیلومتر و 711 متر)
 • آبشار قره سو2 ساعت و 39 دقیقه با خودرو (162 کیلومتر و 59 متر)
برای بزرگنمایی روی نقشه کلیک کنید
قوانین و مقرارت هتل
نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر 3 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاکودک بین 3 تا 6 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر
درباره هتل ثامن مشهد

اگر عازم شهر مشهد هستید و اقامت در هتلی لوکس در منطقه‌ای خوش‌آب‌وهوا مدنظرتان است، ما هتل ثامن مشهد را پیشنهاد می‌کنیم. هتل ثامن مشهد در ابتدای جاده طرقبه واقع شده و دسترسی به مترو، جاهای دیدنی و مراکز خرید معروف مشهد بسیار آسان است. با اقامت در این هتل 4 ستاره می‌توانید هر زمان که بخواهید به ییلاقات سرسبز و زیبای طرقبه و شاندیز بروید، از پارک جنگلی وکیل‌آباد دیدن کنید و در حاشیه بند گلستان قدم بزنید.

هتل ثامن مشهد در سال 1395 بازسازی شده و مطابق با به‌روزترین استانداردهای صنعت هتلداری تجهیز شده است. این هتل با 2 طبقه و 41 اتاق مدرن و همچنین امکاناتی در حد هتل‌های 5 ستاره، به یکی از بهترین هتل‌های مشهد تبدیل شده و طرفداران پروپاقرصی هم دارد.

اگر انتخاب شما برای اقامت در مشهد، هتل ثامن مشهد است بیش از این برای رزرو آن تردید نکنید. رزرو هتل ثامن مشهد از طریق یوتراوز بسیار آسان و مقرون‌به‌صرفه است. به شما اطمینان می‌دهیم که اقامت در هتل ثامن مشهد به یکی از بهترین خاطرات شما بدل می‌شود.

 

امکانات هتل ثامن مشهد

هتل ثامن مشهد با وجود امکانات رفاهی مطلوب و منحصربه‌فرد، یک سروگردن از سایر هتل‌های 4 ستاره مشهد بالاتر است. شک نداریم اگر امکانات این هتل را نام ببریم به حرف ما ایمان می‌آورید. آسانسور، نمازخانه، اتاق عقد، تاکسی سرویس، رستوران، کافی‌شاپ، سالن آمفی‌تئاتر، تالار عروسی، زمین تنیس، سونا، جکوزی و پارک بازی کودکان بخشی از امکانات این هتل لوکس است.

هتل ثامن در میان انبوهی از درختان سربه‌فلک کشیده قرارگرفته و محوطه آن جان می‌دهد برای قدم زدن و دوچرخه‌سواری. پیشنهاد می‌کنیم روی تخت‌های سنتی یا صندلی‌های تعبیه شده در حیاط هتل بنشینید، ریه‌هایتان را از هوای تمیز آنجا پر کنید و عکس‌های متفاوتی بگیرید.

می‌دانیم که برای اقامت در هتل ثامن مشهد وسوسه شده‌اید، پس تردید را کنار بگذارید و بلیط هواپیما مشهد را خریداری کنید. شک نداریم که اقامت در هتل ثامن مشهد خیابان امام رضا به یکی از بهترین خاطرات شما بدل می‌شود.

 

قیمت هتل ثامن مشهد

اگر تصمیمتان برای اقامت در هتل ثامن مشهد قطعیست و می‌خواهید قیمت اتاق‌های هتل ثامن را بدانید، فقط کافی‌ست با شماره 1548 تماس بگیرید. البته باید این مژده را هم بدهیم که رزرو هتل ثامن سپاه مشهد از طریق سایت یوتراوز، بسیار مقرون به‌صرفه است. یوتراوز بهترین هتل‌ها را با ارزان‌ترین قیمت به شما ارائه می‌کند. برای چک کردن قیمت هتل ثامن مشهد میتوانید به قسمت اتاقهای قابل رزرو در سایت بروید و اتاق مدنظرتان را رزرو کنید.

 

رستوران هتل ثامن مشهد

حتما آوازه رستوران‌های منطقه طرقبه و شاندیز مشهد را شنیده‌اید! در این رستوران‌ها بهترین غذاها با بالاترین کیفیت تهیه می‌شوند و تنوع غذایی در کنار دکوراسیون متفاوت، آن‌ها را به یکی از جاذبه‌های گردشگری شهر بدل کرده است. پرسنل مجرب و کارآزموده هتل ثامن مشهد بنیاد شهید با آگاهی از اهمیت این موضوع، توجه ویژه‌ای به قسمت آشپزخانه و رستوران‌های این هتل کرده‌اند.

در هتل ثامن مشهد 2 رستوران با طراحی زیبا و منحصربه‌فرد وجود دارد که در آن‌ها کیفیت و تازگی حرف اول را می‌زند. رستوران اصلی هتل در طبقه همکف واقع شده و ظرفیت 250 نفر را دارد. پیشنهاد می‌کنیم از صبحانه هتل ثامن مشهد غافل نشوید! منو صبحانه هتل ثامن بسیار متنوع و جذاب است و انواع صبحانه سرد و گرم را شامل می‌شود. فرقی نمی‌کند که غذاهای سنتی ایرانی هوس کرده‌اید یا غذاهای فرنگی، رستوران هتل ثامن مشهد می‌تواند شما را راضی نگه دارد. فقط کافی‌ست برای سرو ناهار یا شام به این رستوران بروید تا به حرف ما ایمان بیاورید.

حتما برایتان جالب است اگر بگوییم یک رستوران سنتی هم در محوطه هتل وجود دارد که به لطف غذاهای خوشمزه و اصیل خود، به یکی از مکان‌های پرطرفدار در هتل ثامن مشهد تبدیل شده است. شما می‌توانید در طول اقامتتان در این هتل روی منو متنوع این رستوران برای سرو شام یا ناهار حساب باز کنید و علاوه بر تجربه طعم‌های متفاوت، از تماشای درختان سرسبز حیاط و تنفس هوای پاک هم لذت ببرید.

اگر قیمت غذاهای هتل ثامن مشهد برایتان سوال است، باید بگوییم که قیمت غذاهای این هتل در مقایسه با سایر هتل‌های مشابه کاملا معقول و مناسب است. پس برای رزرو هتل ثامن بیش از این تردید نکنید و خودتان را برای تجربه سفری متفاوت آماده کنید.

 

کافی‌شاپ هتل ثامن مشهد

ما اعتقاد داریم که هیچ چیز به اندازه نوشیدن یک فنجان چای یا خوردن یک دسر خوشمزه، خستگی یک گشتوگذار حسابی را از تن بیرون نمیکند. به همین منظور پیشنهاد میکنیم بعد از زیارت و سیاحت، به هتل ثامن سپاه مشهد بازگردید و خودتان را به یک فنجان چای یا قهوه مهمان کنید. کافیشاپ هتل ثامن مشهد در عین سادگی، زیبایی و آرامش خاصی دارد و برای قرارهای دوستانه هم گزینه مناسبی به حساب میآید. این کافیشاپ در طبقه همکف هتل واقع شده و 30 نفر ظرفیت دارد.

 

رزرو هتل ثامن مشهد

اگر در میان لیست بلند بالای هتل‌های مشهد انتخاب شما هتل ثامن است، می‌توانید برای رزرو آن روی سایت یوتراوز حساب کنید. رزرو هتل از طریق یوتراوز بسیار آسان است. فقط کافی‌ست در قسمت اتاق‌های قابل رزرو، اتاق مدنظرتان در هتل ثامن مشهد را انتخاب کنید و آن را رزرو نمایید.

 

زمین تنیس هتل ثامن مشهد

اگر بگوییم هتل ثامن مشهد به لطف انواع امکانات تفریحی و ورزشی، همچون نگینی در منطقه طرقبه مشهد می‌درخشد، اغراق نکرده‌ایم. در این هتل یک زمین تنیس وسیع با همه امکانات تعبیه شده و برای آن‌هایی که به این ورزش هیجان‌انگیز علاقمندند، بهترین گزینه به حساب می‌آید.

 

سالن ورزشی هتل ثامن مشهد

اگر ورزشکار حرفه ای هستید و یکی از نگرانی‌هایتان در سفر، عقب ماندن از روتین ورزشیتان است باید این مژده را بدهیم که سالن بدنسازی هتل ثامن مشهد می‌تواند دغدغه شما را برطرف کند. در این سالن انواع دستگاه‌های بدنسازی تعبیه شده و محبوبیت زیادی بین ورزشکاران دارد.

 

مجموعه آبی هتل ثامن مشهد

امکانات رفاهی هتل ثامن مشهد ناجا به همینجا ختم نمی‌شود. اگر انتخاب شما برای اقامت در شهر مشهد، هتل ثامن است از جکوزی، سونا بخار و سونا خشک این هتل غافل نشوید. حمام ترکی و خدمات اسپا آن هم علاوه بر برطرف‌کردن خستگی گشت‌وگذار، انرژیتان را برای شروع یک روز پرماجرا دوچندان می‌کند.

‌ اگر تابه‌حال سفربا قطار را تجربه نکرده‌اید پیشنهاد می‌کنیم تردید را کنارگذاشته و با خرید بلیط قطار از یوتراوز، خودتان را به یک سفر ماجراجویانه و هیجان‌انگیز به مشهد دعوت کنید.

 

پارکینگ هتل ثامن مشهد

یکی از مزایای هتل ثامن نسبت به سایرهتل‌های مشهد، پارکینگ وسیع آن است. پارکینگ هتل ثامن مشهد هم به صورت روباز و هم سرپوشیده بوده و ظرفیت 500 خودرو را دارد. خبر خوب اینکه استفاده از پارکینگ هتل برای میهمانان مقیم رایگان است و دغدغه پارک خودرو را برای آن‌ها رفع می‌کند.

 

شماره تلفن هتل ثامن مشهد

برای تماس با هتل ثامن مشهد می‌توانید با شماره 1548 تماس بگیرید و جواب همه سوالاتتان را مانند قیمت هتل ثامن مشهد، نحوه رزرو یا امکانات آن بگیرید.

 

تالار هتل ثامن مشهد

اگر مراسم جشن یا عروسی دارید، رزرو هتل ثامن مشهد را از یاد نبرید! هتل ثامن با داشتن یکی از مجلل‌ترین تالارهای عروسی، می‌تواند خاطره جشن شما را جاودانه کند. سالن آمفی‌تئاتر و سالن همایش هتل ثامن هم با بهترین تجهیزات صوتی و تصویری، در لیست همیشگی ادارات و فرهنگسراها قرار دارد.

 

خدمات هتل ثامن مشهد

در هتل ثامن مشهد بنیاد شهید خدماتی نظیر لاندری، بیدارباش، پذیرش 24 ساعته و اینترنت رایگان فراهم شده تا دغدغه‌ای درباره اقامت خود نداشته باشید.

با وجود تاکسی سرویس  هتل هم دسترسی به جاهای دیدنی شهر بسیار آسان است. می‌توانید با کمک تاکسی‌های هتل ثامن مشهد به ییلاقات طرقبه و شاندیز بروید، سری به مراکز خرید معروف و لوکس مشهد بزنید، فرزندانتان را به تماشای باغ وحش ببرید و با شنا در مجموعه‌های آبی مشهد، لحظاتی فراموش‌نشدنی تجربه کنید.

 

واحدهای اقامتی هتل ثامن مشهد

واحدهای اقامتی هتل ثامن مشهد شامل اتاق‌های یک الی سه‌تخته استاندارد و رویال و اتاق رویال ماه‌عسل است. از جمله امکاناتی که در این اتاق‌ها تعبیه شده می‌توان به تلویزیون، یخچال، مینی‌بار، مبلمان، کمدلباس، چای‌ساز، دراور، سیستم گرمایش و سرمایش، حمام و سرویس بهداشتی اشاره کرد.

اگر به تازگی ازدواج کرده‌اید و قصد سفر به مشهد را دارید، پیشنهاد می‌کنیم اتاق رویال ماه عسل هتل ثامن را رزرو کنید. اتاق ماه‌عسل هتل ثامن مشهد با چیدمانی شیک و متفاوت و همچنین گل آرایی‌های زیبا، سفرتان را شیرینتر از عسل می‌کند!

پیشنهاد می‌کنیم برای شناخت بهتر دکوراسیون اتاق‌ها، امکانات و خدمات هتل به سایت آن هم سری بزنید. در سایت هتل ثامن مشهد عکس همه اتاق‌ها و امکانات هتل در دسترس است، بنابراین انتخاب اتاق موردنظرتان راحت‌تر خواهد بود.

 

نحوه کنسل‌کردن اتاق‌های هتل ثامن مشهد

خوب است بدانید که هر زمان و به هردلیلی قصد داشتید که اتاق رزرو شده خود را کنسل کنید، تیم پشتیبانی یوتراوز به کمک شما خواهند آمد. با شماره‌گیری 1548 می‌توانید نسبت به کنسل‌کردن اتاق خود در هتل ثامن مشهد اقدام کنید.

لازم به ذکر است که کنسل‌کردن هتل یک قاعده کلی ندارد و هر هتل دارای قوانین کنسلی خاص خود است. توصیه می‌کنیم قبل از رزرو هتل ثامن مشهد، قوانین مربوط به کنسلی آن را هم مطالعه کنید.

 

آدرس هتل ثامن مشهد

هتل ثامن مشهد در یکی از بهترین مناطق شهر مشهد واقع شده و برای آن‌هایی که می‌خواهند فارغ از هیاهوی شهری و در محیطی خوش‌آب‌وهوا چندشبی را بگذرانند، بهترین گزینه است. این هتل در انتهای بلوار وکیل آباد و اول جاده طرقبه قرارگرفته و کمتر از 2 کیلومتر با ایستگاه مترو فاصله دارد. با اینکه هتل ثامن مشهد فاصله زیادی از حرم امام رضا (ع) دارد اما نزدیک‌بودن به خطوط مترو و اتوبوس، رفت‌وآمد به حرم را آسان می‌کند. لازم به ذکر است که فاصله هتل ثامن مشهد تا حرم 20 کیلومتر است.

پیشنهاد می‌کنیم قبل از هرچیز، راهنمای سفر به مشهد را بخوانید و با آگاهی بیشتری به مشهد سفر کنید. جاذبه‌های دیدنی این شهر آنقدر زیاد و متنوع هستند که حتی اگر یک هفته را هم برای بازدید از آن‌ها درنظر بگیرید، وقت کم می‌آورید! مراکز خرید حاشیه جاده طرقبه، مانند ویلاژ توریست بهترین گزینه برای خرید سوغاتی هستند و فاصله کمی با هتل ثامن سپاه مشهد دارند.

اگر اقدام به خرید بلیط هواپیما کرده‌اید و فاصله فرودگاه تا هتل ثامن مشهد خیابان امام رضا دغدغه‌تان است، باید بگوییم که فرودگاه در 26 کیلومتری هتل قرارگرفته و اگر با قطار عازم شهر مشهد هستید، نگران فاصله راه‌آهن تا هتل نباشید. شما می‌توانید پس از طی‌کردن 22 کیلومتر از راه‌آهن به هتل ثامن مشهد برسید.

فرقی نمی‌کند که قبلا به مشهد سفر کرده‌اید یا نه، اما حتما نام موج‌های آبی را شنیده‌اید یا در برنامه‌ریزی‌هایتان یک روز را به آن اختصاص داده‌اید. سرزمین موج‌های آبی در 10 کیلومتری هتل ثامن مشهد واقع شده و به کمک تاکسی‌های هتل، رسیدن به آن بسیار آسان است.

اگر با فرزندانتان به مشهد سفر کرده‌اید و نگران سرگرم‌شدن آن‌ها هستید، پیشنهاد ویژه ما بازدید از بوستان جنگلی و باغ‌وحش وکیل‌آباد است. خبر خوب اینکه هر دو این جاذبهها  در 2 کیلومتری هتل ثامن مشهد بنیاد شهید قرار گرفته اند و با 18 دقیقه پیادهروی میتوان به آنجا رسید.

 

سوالات متداول

هتل ثامن مشهد چند ستاره است؟

هتل ثامن مشهد در لیست هتل‌های 4 ستاره مشهد قرار دارد.

آدرس هتل ثامن مشهد کجاست؟

هتل ثامن مشهد در بلوار وکیل آباد و اول جاده طرقبه واقع شده است.

فاصله هتل ثامن مشهد تا حرم امام رضا (ع) چقدر است؟

هتل ثامن مشهد بنیاد شهید 2 کیلومتر با حرم مطهر رضوی فاصله دارد.

هتل ثامن مشهد چند طبقه و چند اتاق دارد؟

هتل ثامن مشهد 2 طبقه و 41 اتاق دارد.

واحدهای اقامتی هتل ثامن مشهد شامل چه مواردی است؟

واحدهای اقامتی هتل ثامن سپاه مشهد شامل اتاق‌های یک الی سه‌تخته استاندارد و رویال و اتاق رویال ماه‌عسل است.

اتاق‌های هتل ثامن مشهد چه امکاناتی دارد؟

در اتاق‌های هتل ثامن مشهد امکاناتی نظیر مبلمان، تلویزیون، یخچال، کمدلباس، حمام، تلفن، سیستم گرمایشی و سرمایشی، دراور و سرویس بهداشتی تعبیه شده است.

هتل ثامن مشهد در چه فاصله ای از ویلاژ توریست واقع شده است؟

هتل ثامن مشهد 1 کیلومتر از ویلاژ توریست فاصله دارد.

باغ‌وحش وکیل آباد از هتل ثامن مشهد چقدر فاصله دارد؟

باغ‌وحش وکیل آباد در 2 کیلومتری هتل ثامن مشهد ناجا است.

قیمت هتل ثامن مشهد در چه حدودی است؟

برای اطلاع از قیمت هتل ثامن مشهد خیابان امام رضا می‌توانید در قسمت اتاق‌های قابل رزرو سایت یوتراوز هزینه هرکدام را ببینید.

آیا رزرو هتل ثامن مشهد با تخفیف ممکن است؟

بله، شما می‌توانید از طریق سایت یوتراوز اتاق موردنظرتان در هتل ثامن مشهد را با کم‌ترین قیمت رزرو کنید.

شماره تماس هتل ثامن مشهد چند است؟

برای تماس با هتل ثامن مشهد می‌توانید با شماره 1548 تماس بگیرید و سوالاتتان را از تیم پشتیبانی یوتراوز بپرسید.