آدرس هتل :مشهد، خیابان نواب صفوی، بین خیابان نواب ۵ و ۷، مهمانپذیر مقدم
نکات مهم مهمانپذیر مقدم مشهد
 • کمپین ویژه تابستان با اقامت در هتل مجلل درویشی، هر شب به قید قرعه یک اتاق، هدیه اقامت رایگان هتل را دریافت نمایید
 • هزینه اقامت کودک زیر دوسال رایگان می‌باشد.
اتاق‌های قابل رزرو
اتاق دو تخته عادی اقامت
اتاق دو تخته عادی اقامت
ظرفیت: 2 نفر
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
پاورسوئیچ
امکانات
روم سرویس
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
سیستم اعلام حریق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
مینی بار با هزینه
امکانات
سیستم اطفاء حریق دراتاق
امکانات
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
امکانات
دمپایی
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
حمام
امکانات
دراور
امکانات
یخچال
امکانات
مبلمان
امکانات
صبحانه
امکانات
کمد لباس
امکانات
رخت آویز
امکانات
تلویزیون

-

اتاق دو تخته عادی فولبرد
اتاق دو تخته عادی فولبرد
ظرفیت: 2 نفر
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
امکانات
دمپایی
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
حمام
امکانات
دراور
امکانات
یخچال
امکانات
مبلمان
امکانات
صبحانه
امکانات
کمد لباس
امکانات
رخت آویز
امکانات
تلویزیون
امکانات
پاورسوئیچ
امکانات
روم سرویس
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
سیستم اعلام حریق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
مینی بار با هزینه
امکانات
سیستم اطفاء حریق دراتاق

-

سوئیت دونفره اقامت
سوئیت دونفره اقامت
ظرفیت: 2 نفر
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
حمام
امکانات
دراور
امکانات
یخچال
امکانات
مبلمان
امکانات
صبحانه
امکانات
کمد لباس
امکانات
رخت آویز
امکانات
تلویزیون
امکانات
پاورسوئیچ
امکانات
روم سرویس
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
سیستم اعلام حریق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
مینی بار با هزینه
امکانات
سیستم اطفاء حریق دراتاق
امکانات
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
امکانات
دمپایی
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش

-

سوئیت دونفره فولبرد
سوئیت دونفره فولبرد
ظرفیت: 2 نفر
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
مبلمان
امکانات
صبحانه
امکانات
کمد لباس
امکانات
رخت آویز
امکانات
تلویزیون
امکانات
پاورسوئیچ
امکانات
روم سرویس
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
سیستم اعلام حریق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
مینی بار با هزینه
امکانات
سیستم اطفاء حریق دراتاق
امکانات
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
امکانات
دمپایی
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
حمام
امکانات
دراور
امکانات
یخچال

-

سوئیت دو تخته رو به حرم فولبرد
سوئیت دو تخته رو به حرم فولبرد
ظرفیت: 2 نفر
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
سیستم اعلام حریق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
مینی بار با هزینه
امکانات
سیستم اطفاء حریق دراتاق
امکانات
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
امکانات
دمپایی
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
حمام
امکانات
دراور
امکانات
یخچال
امکانات
مبلمان
امکانات
صبحانه
امکانات
کمد لباس
امکانات
رخت آویز
امکانات
تلویزیون
امکانات
پاورسوئیچ
امکانات
روم سرویس
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
لوازم بهداشتی

-

سوئیت دو تخته رو به حرم اقامت
سوئیت دو تخته رو به حرم اقامت
ظرفیت: 2 نفر
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
حمام
امکانات
دراور
امکانات
یخچال
امکانات
مبلمان
امکانات
صبحانه
امکانات
کمد لباس
امکانات
رخت آویز
امکانات
تلویزیون
امکانات
پاورسوئیچ
امکانات
روم سرویس
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
سیستم اعلام حریق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
مینی بار با هزینه
امکانات
سیستم اطفاء حریق دراتاق
امکانات
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
امکانات
دمپایی

-

اتاق دو تخته رو به حرم اقامت
اتاق دو تخته رو به حرم اقامت
ظرفیت: 2 نفر
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
حمام
امکانات
دراور
امکانات
یخچال
امکانات
مبلمان
امکانات
صبحانه
امکانات
کمد لباس
امکانات
رخت آویز
امکانات
تلویزیون
امکانات
پاورسوئیچ
امکانات
روم سرویس
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
سیستم اعلام حریق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
مینی بار با هزینه
امکانات
سیستم اطفاء حریق دراتاق
امکانات
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
امکانات
دمپایی
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش

-

اتاق دو تخته رو به حرم فولبرد
اتاق دو تخته رو به حرم فولبرد
ظرفیت: 2 نفر
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
تلویزیون
امکانات
پاورسوئیچ
امکانات
روم سرویس
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
سیستم اعلام حریق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
مینی بار با هزینه
امکانات
سیستم اطفاء حریق دراتاق
امکانات
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
امکانات
دمپایی
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
حمام
امکانات
دراور
امکانات
یخچال
امکانات
مبلمان
امکانات
صبحانه
امکانات
کمد لباس
امکانات
رخت آویز

-

اتاق سه تخته عادی فولبرد
اتاق سه تخته عادی فولبرد
ظرفیت: 3 نفر
ظرفیت: 3 نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
سیستم اطفاء حریق دراتاق
امکانات
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
امکانات
دمپایی
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
حمام
امکانات
دراور
امکانات
یخچال
امکانات
مبلمان
امکانات
صبحانه
امکانات
کمد لباس
امکانات
رخت آویز
امکانات
تلویزیون
امکانات
پاورسوئیچ
امکانات
روم سرویس
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
سیستم اعلام حریق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
مینی بار با هزینه

-

اتاق سه تخته عادی اقامت
اتاق سه تخته عادی اقامت
ظرفیت: 3 نفر
ظرفیت: 3 نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
حمام
امکانات
دراور
امکانات
یخچال
امکانات
مبلمان
امکانات
صبحانه
امکانات
کمد لباس
امکانات
رخت آویز
امکانات
تلویزیون
امکانات
پاورسوئیچ
امکانات
روم سرویس
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
سیستم اعلام حریق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
مینی بار با هزینه
امکانات
سیستم اطفاء حریق دراتاق
امکانات
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
امکانات
دمپایی
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش

-

سوئیت سه نفره اقامت
سوئیت سه نفره اقامت
ظرفیت: 3 نفر
ظرفیت: 3 نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
یخچال
امکانات
مبلمان
امکانات
صبحانه
امکانات
کمد لباس
امکانات
رخت آویز
امکانات
تلویزیون
امکانات
پاورسوئیچ
امکانات
روم سرویس
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
سیستم اعلام حریق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
مینی بار با هزینه
امکانات
سیستم اطفاء حریق دراتاق
امکانات
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
امکانات
دمپایی
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
حمام
امکانات
دراور

-

سوئیت سه نفره فولبرد
سوئیت سه نفره فولبرد
ظرفیت: 3 نفر
ظرفیت: 3 نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
سیستم اعلام حریق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
مینی بار با هزینه
امکانات
سیستم اطفاء حریق دراتاق
امکانات
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
امکانات
دمپایی
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
حمام
امکانات
دراور
امکانات
یخچال
امکانات
مبلمان
امکانات
صبحانه
امکانات
کمد لباس
امکانات
رخت آویز
امکانات
تلویزیون
امکانات
پاورسوئیچ
امکانات
روم سرویس
امکانات
تلفن در اتاق

-

اتاق سه تخته رو به حرم فولبرد
اتاق سه تخته رو به حرم فولبرد
ظرفیت: 3 نفر
ظرفیت: 3 نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
دمپایی
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
حمام
امکانات
دراور
امکانات
یخچال
امکانات
مبلمان
امکانات
صبحانه
امکانات
کمد لباس
امکانات
رخت آویز
امکانات
تلویزیون
امکانات
پاورسوئیچ
امکانات
روم سرویس
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
سیستم اعلام حریق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
مینی بار با هزینه
امکانات
سیستم اطفاء حریق دراتاق
امکانات
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق

-

اتاق سه تخته رو به حرم اقامت
اتاق سه تخته رو به حرم اقامت
ظرفیت: 3 نفر
ظرفیت: 3 نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
حمام
امکانات
دراور
امکانات
یخچال
امکانات
مبلمان
امکانات
صبحانه
امکانات
کمد لباس
امکانات
رخت آویز
امکانات
تلویزیون
امکانات
پاورسوئیچ
امکانات
روم سرویس
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
سیستم اعلام حریق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
مینی بار با هزینه
امکانات
سیستم اطفاء حریق دراتاق
امکانات
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
امکانات
دمپایی
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش

-

سوئیت سه تخته رو به حرم فولبرد
سوئیت سه تخته رو به حرم فولبرد
ظرفیت: 3 نفر
ظرفیت: 3 نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
رخت آویز
امکانات
تلویزیون
امکانات
پاورسوئیچ
امکانات
روم سرویس
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
سیستم اعلام حریق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
مینی بار با هزینه
امکانات
سیستم اطفاء حریق دراتاق
امکانات
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
امکانات
دمپایی
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
حمام
امکانات
دراور
امکانات
یخچال
امکانات
مبلمان
امکانات
صبحانه
امکانات
کمد لباس

-

سوئیت سه تخته رو به حرم اقامت
سوئیت سه تخته رو به حرم اقامت
ظرفیت: 3 نفر
ظرفیت: 3 نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
مینی بار با هزینه
امکانات
سیستم اطفاء حریق دراتاق
امکانات
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
امکانات
دمپایی
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
حمام
امکانات
دراور
امکانات
یخچال
امکانات
مبلمان
امکانات
صبحانه
امکانات
کمد لباس
امکانات
رخت آویز
امکانات
تلویزیون
امکانات
پاورسوئیچ
امکانات
روم سرویس
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
سیستم اعلام حریق
امکانات
تلویزیون در اتاق

-

اتاق چهار تخته عادی فولبرد
اتاق چهار تخته عادی فولبرد
ظرفیت: 4 نفر
ظرفیت: 4 نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
حمام
امکانات
دراور
امکانات
یخچال
امکانات
مبلمان
امکانات
صبحانه
امکانات
کمد لباس
امکانات
رخت آویز
امکانات
تلویزیون
امکانات
پاورسوئیچ
امکانات
روم سرویس
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
سیستم اعلام حریق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
مینی بار با هزینه
امکانات
سیستم اطفاء حریق دراتاق
امکانات
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
امکانات
دمپایی
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش

-

اتاق چهار تخته عادی اقامت
اتاق چهار تخته عادی اقامت
ظرفیت: 4 نفر
ظرفیت: 4 نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
دراور
امکانات
یخچال
امکانات
مبلمان
امکانات
صبحانه
امکانات
کمد لباس
امکانات
رخت آویز
امکانات
تلویزیون
امکانات
پاورسوئیچ
امکانات
روم سرویس
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
سیستم اعلام حریق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
مینی بار با هزینه
امکانات
سیستم اطفاء حریق دراتاق
امکانات
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
امکانات
دمپایی
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
حمام

-

آپارتمان یکخوابه چهار نفره(آپارتمان دو نفره + دو سرویس اضافه) اقامت
آپارتمان یکخوابه چهار نفره(آپارتمان دو نفره + دو سرویس اضافه) اقامت
ظرفیت: 4 نفر
ظرفیت: 4 نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
سیستم اعلام حریق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
مینی بار با هزینه
امکانات
سیستم اطفاء حریق دراتاق
امکانات
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
امکانات
دمپایی
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
حمام
امکانات
دراور
امکانات
یخچال
امکانات
مبلمان
امکانات
صبحانه
امکانات
کمد لباس
امکانات
رخت آویز
امکانات
تلویزیون
امکانات
پاورسوئیچ
امکانات
روم سرویس

-

آپارتمان یکخوابه چهار نفره(آپارتمان دو نفره + دو سرویس اضافه) فولبرد
آپارتمان یکخوابه چهار نفره(آپارتمان دو نفره + دو سرویس اضافه) فولبرد
ظرفیت: 4 نفر
ظرفیت: 4 نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
امکانات
دمپایی
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
حمام
امکانات
دراور
امکانات
یخچال
امکانات
مبلمان
امکانات
صبحانه
امکانات
کمد لباس
امکانات
رخت آویز
امکانات
تلویزیون
امکانات
پاورسوئیچ
امکانات
روم سرویس
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
سیستم اعلام حریق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
مینی بار با هزینه
امکانات
سیستم اطفاء حریق دراتاق
امکانات
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی

-

اتاق چهار تخته رو به حرم اقامت
اتاق چهار تخته رو به حرم اقامت
ظرفیت: 4 نفر
ظرفیت: 4 نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
حمام
امکانات
دراور
امکانات
یخچال
امکانات
مبلمان
امکانات
صبحانه
امکانات
کمد لباس
امکانات
رخت آویز
امکانات
تلویزیون
امکانات
پاورسوئیچ
امکانات
روم سرویس
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
سیستم اعلام حریق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
مینی بار با هزینه
امکانات
سیستم اطفاء حریق دراتاق
امکانات
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
امکانات
دمپایی
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش

-

اتاق چهار تخته رو به حرم فولبرد
اتاق چهار تخته رو به حرم فولبرد
ظرفیت: 4 نفر
ظرفیت: 4 نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
کمد لباس
امکانات
رخت آویز
امکانات
تلویزیون
امکانات
پاورسوئیچ
امکانات
روم سرویس
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
سیستم اعلام حریق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
مینی بار با هزینه
امکانات
سیستم اطفاء حریق دراتاق
امکانات
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
امکانات
دمپایی
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
حمام
امکانات
دراور
امکانات
یخچال
امکانات
مبلمان
امکانات
صبحانه

-

سوئیت چهار تخته رو به حرم فولبرد
سوئیت چهار تخته رو به حرم فولبرد
ظرفیت: 4 نفر
ظرفیت: 4 نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
مینی بار با هزینه
امکانات
سیستم اطفاء حریق دراتاق
امکانات
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
امکانات
دمپایی
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
حمام
امکانات
دراور
امکانات
یخچال
امکانات
مبلمان
امکانات
صبحانه
امکانات
کمد لباس
امکانات
رخت آویز
امکانات
تلویزیون
امکانات
پاورسوئیچ
امکانات
روم سرویس
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
سیستم اعلام حریق

-

سوئیت چهار تخته رو به حرم اقامت
سوئیت چهار تخته رو به حرم اقامت
ظرفیت: 4 نفر
ظرفیت: 4 نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
حمام
امکانات
دراور
امکانات
یخچال
امکانات
مبلمان
امکانات
صبحانه
امکانات
کمد لباس
امکانات
رخت آویز
امکانات
تلویزیون
امکانات
پاورسوئیچ
امکانات
روم سرویس
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
سیستم اعلام حریق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
مینی بار با هزینه
امکانات
سیستم اطفاء حریق دراتاق
امکانات
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
امکانات
دمپایی
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش

-

سوئیت پنج تخته اقامت
سوئیت پنج تخته اقامت
ظرفیت: 5 نفر
ظرفیت: 5 نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
حمام
امکانات
دراور
امکانات
یخچال
امکانات
مبلمان
امکانات
صبحانه
امکانات
کمد لباس
امکانات
رخت آویز
امکانات
تلویزیون
امکانات
پاورسوئیچ
امکانات
روم سرویس
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
سیستم اعلام حریق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
مینی بار با هزینه
امکانات
سیستم اطفاء حریق دراتاق
امکانات
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
امکانات
دمپایی
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش

-

سوئیت پنج تخته فولبرد
سوئیت پنج تخته فولبرد
ظرفیت: 5 نفر
ظرفیت: 5 نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
روم سرویس
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
سیستم اعلام حریق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
مینی بار با هزینه
امکانات
سیستم اطفاء حریق دراتاق
امکانات
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
امکانات
دمپایی
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
حمام
امکانات
دراور
امکانات
یخچال
امکانات
مبلمان
امکانات
صبحانه
امکانات
کمد لباس
امکانات
رخت آویز
امکانات
تلویزیون
امکانات
پاورسوئیچ

-

آپارتمان دوخوابه شش نفره(چهارتخته + دوسرویس اضافه) فولبرد
آپارتمان دوخوابه شش نفره(چهارتخته + دوسرویس اضافه) فولبرد
ظرفیت: 6 نفر
ظرفیت: 6 نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
امکانات
دمپایی
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
حمام
امکانات
دراور
امکانات
یخچال
امکانات
مبلمان
امکانات
صبحانه
امکانات
کمد لباس
امکانات
رخت آویز
امکانات
تلویزیون
امکانات
پاورسوئیچ
امکانات
روم سرویس
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
سیستم اعلام حریق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
مینی بار با هزینه
امکانات
سیستم اطفاء حریق دراتاق
امکانات
سیستم تهویه مطبوع دراتاق

-

آپارتمان دوخوابه شش نفره(چهارتخته + دوسرویس اضافه) اقامت
آپارتمان دوخوابه شش نفره(چهارتخته + دوسرویس اضافه) اقامت
ظرفیت: 6 نفر
ظرفیت: 6 نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
حمام
امکانات
دراور
امکانات
یخچال
امکانات
مبلمان
امکانات
صبحانه
امکانات
کمد لباس
امکانات
رخت آویز
امکانات
تلویزیون
امکانات
پاورسوئیچ
امکانات
روم سرویس
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
سیستم اعلام حریق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
مینی بار با هزینه
امکانات
سیستم اطفاء حریق دراتاق
امکانات
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
امکانات
دمپایی
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش

-

سوئیت هفت تخته فولبرد
سوئیت هفت تخته فولبرد
ظرفیت: 7 نفر
ظرفیت: 7 نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
صبحانه
امکانات
کمد لباس
امکانات
رخت آویز
امکانات
تلویزیون
امکانات
پاورسوئیچ
امکانات
روم سرویس
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
سیستم اعلام حریق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
مینی بار با هزینه
امکانات
سیستم اطفاء حریق دراتاق
امکانات
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
امکانات
دمپایی
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
حمام
امکانات
دراور
امکانات
یخچال
امکانات
مبلمان

-

سوئیت هفت تخته اقامت
سوئیت هفت تخته اقامت
ظرفیت: 7 نفر
ظرفیت: 7 نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
سیستم اعلام حریق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
مینی بار با هزینه
امکانات
سیستم اطفاء حریق دراتاق
امکانات
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
امکانات
دمپایی
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
حمام
امکانات
دراور
امکانات
یخچال
امکانات
مبلمان
امکانات
صبحانه
امکانات
کمد لباس
امکانات
رخت آویز
امکانات
تلویزیون
امکانات
پاورسوئیچ
امکانات
روم سرویس
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق

-

امکانات مهمانپذیر مقدم مشهد
لابی
آسانسور
تاکسی سرویس
ترانسفر رفت با هزینه
روزنامه
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
تلفن در لابی
آشپزخانه
مینی بار با هزینه
کپسول آتش نشانی
سیستم اعلام حریق
خدمات خانه داری
خدمات تهیه بلیط
سیستم تهویه مطبوع
اینترنت در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
تلویزیون در لابی
صندوق امانات
نمازخانه
فروشگاه
آتلیه
پله اضطراری
فتوکپی
فکس
پرینتر
رستوران بام
کافی شاپ
پذیرش ۲۴ ساعته
دستگاه واکس کفش
ترانسفر برگشت با هزینه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
اتاق تلفن (اپراتور)
اتاق چمدان
فضای سبز
زمین تنیس
پارک کودک
جکوزی
زمین ورزشی
سالن ورزشی
سالن بیلیارد
موقعیت مکانی مهمانپذیر مقدم مشهد
 • فاصله تا خیابان دان ...۶ دقیقه پیاده ‌روی (۴۶۰ متر)
 • فاصله تا بازار رضا۶ دقیقه پیاده ‌روی (۴۶۰ متر)
 • فاصله تا پارک میرزا ...۷ دقیقه پیاده ‌روی (۵۲۴ متر)
 • فاصله تا بوستان میر ...۷ دقیقه پیاده ‌روی (۵۷۸ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۹ دقیقه پیاده ‌روی (۷۰۲ متر)
 • فاصله تا خیابان عنص ...۹ دقیقه پیاده ‌روی (۷۰۵ متر)
 • فاصله تا برج تجاری ...۱۱ دقیقه پیاده ‌روی (۸۴۹ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۱۱ دقیقه پیاده ‌روی (۸۵۴ متر)
 • فاصله تا باغ خونی۱۱ دقیقه پیاده ‌روی (۹۱۶ متر)
 • فاصله تا خیابان هفد ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۴ متر)
 • فاصله تا بلوار 17 ش ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۸ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۲۶ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۵۲ متر)
 • فاصله تا موزه آستان ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۷۹ متر)
 • فاصله تا موزه ظروف۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۸۲ متر)
 • فاصله تا موزه قرآن ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۸۸ متر)
 • فاصله تا موزه فرش۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۸۸ متر)
 • فاصله تا موزه مردم‌ ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۸۸ متر)
 • فاصله تا موزه هنرها ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۸۸ متر)
 • فاصله تا موزه نجوم ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۸۸ متر)
 • فاصله تا موزه مدال۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۸۸ متر)
 • فاصله تا موزه تمبر، ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۸۸ متر)
 • فاصله تا خیابان دان ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۹۱ متر)
 • فاصله تا خیابان خسر ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۵۳۶ متر)
 • فاصله تا خیابان خسر ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۵۴۶ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۵۴۷ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۰۱ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۶۳ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۶۷ متر)
 • فاصله تا خیابان نوا ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۸۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۷۴ متر)
 • فاصله تا موزه مردم‌ ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۸۲ متر)
 • فاصله تا مقبره پیر ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۸۳ متر)
 • فاصله تا مدرسه علمی ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۲۷ متر)
 • فاصله تا مسجد هفتاد ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۳۵ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۵۱ متر)
 • فاصله تا بلوار امام ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۵۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۷۷ متر)
 • فاصله تا آرامگاه شی ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۰۰ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۰۴ متر)
 • فاصله تا کتابخانه م ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۱۰ متر)
 • فاصله تا کلیسای مسر ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۸۴ متر)
 • فاصله تا مصلی تاریخ ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۰۹ متر)
 • فاصله تا گنبد خشتی۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۶۳ متر)
 • فاصله تا بوستان وحد ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۷۰ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۷۱ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۹۷ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۳۰ متر)
 • فاصله تا مدرسه پریز ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۵۹ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۷۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۹۸ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۵۷ متر)
 • فاصله تا چهارراه شه ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۶۴ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۷۶ متر)
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۷۸ متر)
 • فاصله تا پارک وحدت۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۹۰ متر)
 • فاصله تا بلوار وحدت ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۱۵ متر)
 • فاصله تا بازار مرکز ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۲۵ متر)
 • فاصله تا خانه ملک۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۵۹ متر)
 • فاصله تا مسجد گوهرش ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۸۲ متر)
 • فاصله تا خیابان اما ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۲۵ متر)
 • فاصله تا پارک باغ م ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۰۶ متر)
 • فاصله تا بلوار امام ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۱۳ متر)
 • فاصله تا خیابان پاس ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۱۵ متر)
 • فاصله تا رستوران مع ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۱۶ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۵۵ متر)
 • فاصله تا خیابان شیر ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۵۸ متر)
 • فاصله تا سینما قدس۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۶۴ متر)
 • فاصله تا بلوار امیر ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۷۶ متر)
 • فاصله تا بلوار مصلی ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۸۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۰۰ متر)
 • فاصله تا کلیسا انجی ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۰۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۸۰ متر)
 • فاصله تا میدان امام ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵ متر)
 • فاصله تا بازار جنت۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۱ متر)
 • فاصله تا بیماررستان ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۳۵ متر)
 • فاصله تا خیابان آزا ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۷۶ متر)
 • فاصله تا بلوار شهید ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۸۲ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۳۸ متر)
 • فاصله تا برج تجاری ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۸۹ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۵۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۳۱ متر)
 • فاصله تا آرامگاه نا ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۴۲ متر)
 • فاصله تا سینما هویز ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۵۰ متر)
 • فاصله تا پایانه مسا ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۲۸ متر)
 • فاصله تا رستوران رض ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۶۷ متر)
 • فاصله تا بوستان امت ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۶۱ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۷۶ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۵۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۸ متر)
 • فاصله تا میدان شریع ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۴ متر)
 • فاصله تا مجتمع زیست ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۴۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۹۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه را ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۹۹ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۴۲ متر)
 • فاصله تا بوستان باب ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۰۰ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۹ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۳۸ متر)
 • فاصله تا پارک باباق ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۸۵ متر)
 • فاصله تا میدان شهدا ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۳۱ متر)
 • فاصله تا بازار فردو ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۳۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۹۶ متر)
 • فاصله تا گنبد سبز۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۰۳ متر)
 • فاصله تا سینما آفری ...۹ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۱۲ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۲۲ متر)
 • فاصله تا میدان توحی ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۴۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۸۹ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۹ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۹۹ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۰۳ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۹ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۹۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۹ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۹۵ متر)
 • فاصله تا هنرستان صن ...۹ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹۳۰ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۹ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹۶۳ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۰ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹۷۱ متر)
 • فاصله تا خیابان آبک ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۲۳ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۴۱ متر)
 • فاصله تا خیابان کوه ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۱۰ متر)
 • فاصله تا بلوار احمد ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۸۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۲۵۳ متر)
 • فاصله تا نسیم لبنان ...۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۲۷۶ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۴۲۸ متر)
 • فاصله تا فروشگاه دب ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۴۳۰ متر)
 • فاصله تا میدان احمد ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۴۷۸ متر)
 • فاصله تا بلوار قرنی ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۵۸۱ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۶۱۵ متر)
 • فاصله تا بلوار ملاص ...۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۷۸۳ متر)
 • فاصله تا بوستان بسی ...۱۱ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۹۷۱ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۱۹۸ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۲۰۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۲۵۷ متر)
 • فاصله تا خیابان راه ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۳۲۸ متر)
 • فاصله تا بازار گوهر ...۱۲ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۳۲۹ متر)
 • فاصله تا بازار گوهر ...۱۲ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۳۳۲ متر)
 • فاصله تا رستوران سد ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۴۸۲ متر)
 • فاصله تا بلوار بعثت ...۱۲ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۵۹۹ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶۰۹ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶۰۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶۲۷ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶۷۱ متر)
 • فاصله تا گورستان ار ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶۹۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۸۹۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۶ متر)
 • فاصله تا بلوار هاشم ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۳۱ متر)
 • فاصله تا رستوران ار ...۱۳ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۳۹ متر)
 • فاصله تا بلوار شهید ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۱۳۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۲۱۱ متر)
 • فاصله تا رستوران فی ...۱۳ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۲۸۰ متر)
 • فاصله تا میدان ابوط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۳۷۰ متر)
 • فاصله تا بزرگراه شه ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۳۸۷ متر)
 • فاصله تا رستوران پس ...۱۴ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۴۴۵ متر)
 • فاصله تا بلوار ملک ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۶۰۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۶۵۶ متر)
 • فاصله تا کمپ غدیر۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۷۴۸ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۴ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۷۷۲ متر)
 • فاصله تا فرودگاه بی ...۱۳ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۷۹۷ متر)
 • فاصله تا میدان فردو ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۸۰۰ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۸۳۸ متر)
 • فاصله تا خیابان طبر ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۸۹۸ متر)
 • فاصله تا پارک ریحان ...۱۰ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۹۳۷ متر)
 • فاصله تا بلوار سجاد ...۱۴ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۳۵۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۵۰۴ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۶۷۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۹۵۵ متر)
 • فاصله تا میدان جانب ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۱۵۵ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۱۸۷ متر)
 • فاصله تا آرامگاه خو ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۲۲۴ متر)
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۲۳۶ متر)
 • فاصله تا بلوار خیام ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۳۷۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۳۹۵ متر)
 • فاصله تا بوستان حجا ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۳۹۶ متر)
 • فاصله تا بلوار خیام ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۵۱۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۵۹۶ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۱۶ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۹۰۰ متر)
 • فاصله تا پارک پردیس ...۱۶ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۹۸۴ متر)
 • فاصله تا خیابان رضا ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۱۱۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۴۳۸ متر)
 • فاصله تا کیان سنتر ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۵۸۳ متر)
 • فاصله تا بازار بین ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۸۱۱ متر)
 • فاصله تا رستوران قص ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۸۷۴ متر)
 • فاصله تا بزرگراه شه ...۱۳ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۸۷۸ متر)
 • فاصله تا بزرگراه شه ...۱۳ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۸۸۷ متر)
 • فاصله تا پارک ساحلی ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۹۵۲ متر)
 • فاصله تا باغ پرندگا ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۹۲ متر)
 • فاصله تا دانشگاه فر ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۱۰۷ متر)
 • فاصله تا پردیس قائم ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۱۲۳ متر)
 • فاصله تا سرزمین عجا ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۱۴۳ متر)
 • فاصله تا کیان سنتر ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۱۵۲ متر)
 • فاصله تا سرزمین عجا ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۱۸۷ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۲۸۷ متر)
 • فاصله تا بلوار امام ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۲۹۷ متر)
 • فاصله تا پارک ملت۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۳۰۹ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۶۷۰ متر)
 • فاصله تا میدان استق ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۸۵۸ متر)
 • فاصله تا بلوار کوثر ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۱۵۶ متر)
 • فاصله تا پارک طبیعی ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۳۷۳ متر)
 • فاصله تا پایانه مسا ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۳۷۸ متر)
 • فاصله تا میدان کوثر ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۷۵۹ متر)
 • فاصله تا برج باران۲۰ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۷۸۵ متر)
 • فاصله تا بلوار وکیل ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۸۵۲ متر)
 • فاصله تا میدان قائم ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۹۲۹ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۹۳۵ متر)
 • فاصله تا میدان آزاد ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۴۵ متر)
 • فاصله تا سینما پیرو ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۵۴ متر)
 • فاصله تا بلوار فکور ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۷۴ متر)
 • فاصله تا بلوار پیرو ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۱۶۶ متر)
 • فاصله تا رستوران گی ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۴۱۱ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۴۲۰ متر)
 • فاصله تا رستوران کل ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۵۵۸ متر)
 • فاصله تا رباط طرق۱۷ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۵۶۸ متر)
 • فاصله تا رستوران در ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۶۷۰ متر)
 • فاصله تا بوستان ایز ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۸۵۶ متر)
 • فاصله تا بزرگراه سل ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۴۹۵ متر)
 • فاصله تا بلوار امام ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۷۶۲ متر)
 • فاصله تا بلوار استا ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۷۶۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۹۰۱ متر)
 • فاصله تا مسیر پلکان ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۱۴۶ متر)
 • فاصله تا بلوار نماز ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۲۰۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۲۹۸ متر)
 • فاصله تا قاسم آباد ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۳۹۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۴۴۶ متر)
 • فاصله تا بلوار شاهد ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۵۱۴ متر)
 • فاصله تا پارک آبی ا ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۵۸۹ متر)
 • فاصله تا باغ گلها۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۶۳۳ متر)
 • فاصله تا بلوار حجاب ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۹۵۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۴ متر)
 • فاصله تا رستوران ای ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۵۱ متر)
 • فاصله تا بلوار آب و ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۷۸ متر)
 • فاصله تا بلوار صیاد ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۱۸۹ متر)
 • فاصله تا سینما سیمر ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۱۹۰ متر)
 • فاصله تا بزرگراه آس ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۲۶۶ متر)
 • فاصله تا بلوار اندی ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۳۴۴ متر)
 • فاصله تا بلوار ادیب ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۴۰۷ متر)
 • فاصله تا پارک تفریح ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۴۳۶ متر)
 • فاصله تا بام مشهد۲۲ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۴۴۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۴۸۲ متر)
 • فاصله تا پارک ملی چ ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۵۹۷ متر)
 • فاصله تا پارک خانوا ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۶۰۶ متر)
 • فاصله تا بزرگراه ام ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۷۳۳ متر)
 • فاصله تا سرزمین موج ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۷۵۸ متر)
 • فاصله تا بوستان نیل ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۸۰۵ متر)
 • فاصله تا بلوار فلاح ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۸۲۷ متر)
 • فاصله تا بلوار دکتر ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۸۸۷ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۶۴۹ متر)
 • فاصله تا بلوار شریع ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۶۹۷ متر)
 • فاصله تا نمایشگاه ب ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۲۳۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۳۱۸ متر)
 • فاصله تا بزرگراه آز ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۳۸۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۶۰۱ متر)
 • فاصله تا آرامگاه خو ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۶۳۲ متر)
 • فاصله تا بلوار شهید ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۵۶۰ متر)
 • فاصله تا بزرگراه نم ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۶۸۷ متر)
 • فاصله تا مجتمع تفری ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۷۲۱ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۸۰۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۸۴۲ متر)
 • فاصله تا پارک جنگلی ...۲۷ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۴۹۶ متر)
 • فاصله تا سد طرق۲۷ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۷۲۰ متر)
 • فاصله تا بلوار مجید ...۲۶ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۷۴۹ متر)
 • فاصله تا بوستان نیا ...۲۷ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۸۰۲ متر)
 • فاصله تا باغ وحش وک ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۸۰۶ متر)
 • فاصله تا کوهستان پا ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۸۱۲ متر)
 • فاصله تا بهشت رضا۲۰ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۸۴۲ متر)
 • فاصله تا بزرگراه می ...۲۶ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۵۴ متر)
 • فاصله تا چشمه گیلاس ...۲۶ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۱۸۰ متر)
 • فاصله تا ویلاژتوریس ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۶۳۹ متر)
 • فاصله تا پارک مینیا ...۲۹ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۷۰۴ متر)
 • فاصله تا امام زاده ...۳۱ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۹۹۲ متر)
 • فاصله تا رستوران مو ...۳۱ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۱۲ متر)
 • فاصله تا سرزمین موج ...۲۹ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۳۶۱ متر)
 • فاصله تا خیابان گلس ...۳۰ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۱۴ متر)
 • فاصله تا ییلاق طرقب ...۳۲ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۵۹۰ متر)
 • فاصله تا باغ پونه ط ...۳۳ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۶۱۶ متر)
 • فاصله تا ییلاق شاند ...۳۱ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۱۷۵ متر)
 • فاصله تا بازار بین ...۳۴ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۲۷۱ متر)
 • فاصله تا موزه مردم ...۳۱ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۳۶۳ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۳۰ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۱۳ متر)
 • فاصله تا رستوران آب ...۳۵ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۴۱۱ متر)
 • فاصله تا باغ رستورا ...۳۵ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۴۶۰ متر)
 • فاصله تا رستوران آب ...۳۵ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۷۰۷ متر)
 • فاصله تا روستا تاری ...۳۶ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۹۰۳ متر)
 • فاصله تا رستوران سر ...۳۶ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۹۵ متر)
 • فاصله تا پیست موتور ...۳۴ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۲۷۵ متر)
 • فاصله تا رستوران تش ...۳۸ دقیقه با خودرو (۳۰ کیلومتر و ۴۲۴ متر)
 • فاصله تا پیست دوچرخ ...۳۸ دقیقه با خودرو (۳۰ کیلومتر و ۴۷۴ متر)
 • فاصله تا رستوران سی ...۳۸ دقیقه با خودرو (۳۰ کیلومتر و ۵۰۰ متر)
 • فاصله تا روستا مج۵۰ دقیقه با خودرو (۳۲ کیلومتر و ۱۳۰ متر)
 • فاصله تا هارونیه۳۹ دقیقه با خودرو (۳۲ کیلومتر و ۸۱۴ متر)
 • فاصله تا موزه توس۴۲ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۳۴۱ متر)
 • فاصله تا آرامگاه فر ...۴۲ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۳۴۱ متر)
 • فاصله تا آرامگاه فر ...۴۲ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۳۴۱ متر)
 • فاصله تا روستا نغند ...۴۳ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۹۵۹ متر)
 • فاصله تا مجتمع توری ...۴۰ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۹۷۶ متر)
 • فاصله تا رستوران هن ...۴۱ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۱۹ متر)
 • فاصله تا رستوران ار ...۴۱ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۱۹۲ متر)
 • فاصله تا غار مغان۵۶ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۵۳۶ متر)
 • فاصله تا رستوران پد ...۴۲ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۹۸۷ متر)
 • فاصله تا رستوران حس ...۴۱ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۹۹۴ متر)
 • فاصله تا دره ارغوان ...۴۹ دقیقه با خودرو (۳۷ کیلومتر و ۵۸۰ متر)
 • فاصله تا روستا ابرد ...۴۶ دقیقه با خودرو (۳۹ کیلومتر و ۳۰۶ متر)
 • فاصله تا روستا دهبا ...۱ ساعت و ۱۰ دقیقه با خودرو (۴۲ کیلومتر و ۱۸۷ متر)
 • فاصله تا روستا اندر ...۵۸ دقیقه با خودرو (۴۲ کیلومتر و ۹۲۲ متر)
 • فاصله تا روستا کنگ۱ ساعت و ۳ دقیقه با خودرو (۴۳ کیلومتر و ۵۹۷ متر)
 • فاصله تا روستا زشک۶۰ دقیقه با خودرو (۴۸ کیلومتر و ۷۵۲ متر)
 • فاصله تا بقعه تاریخ ...۱ ساعت و ۳ دقیقه با خودرو (۵۳ کیلومتر و ۹۸۹ متر)
 • فاصله تا روستا کاهو ...۱ ساعت و ۲ دقیقه با خودرو (۵۵ کیلومتر و ۶۰۵ متر)
 • فاصله تا روستا گلمک ...۱ ساعت و ۱۰ دقیقه با خودرو (۶۲ کیلومتر و ۳۷ متر)
 • فاصله تا دریاچه چشم ...۲ ساعت و ۱۰ دقیقه با خودرو (۸۲ کیلومتر و ۳۴۵ متر)
 • فاصله تا آبشار ارتک ...۲ ساعت و ۳۶ دقیقه با خودرو (۱۳۰ کیلومتر و ۵۷۱ متر)
 • فاصله تا کلات نادر۲ ساعت و ۲۸ دقیقه با خودرو (۱۵۱ کیلومتر و ۳۴۵ متر)
 • فاصله تا کاخ خورشید ...۲ ساعت و ۳۱ دقیقه با خودرو (۱۵۳ کیلومتر و ۳۸۴ متر)
 • فاصله تا آبشار قره ...۲ ساعت و ۳۵ دقیقه با خودرو (۱۵۳ کیلومتر و ۷۳۲ متر)
قوانین و مقرارت هتل
نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر ۵ سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاکودک بین ۵ تا ۸ سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر
درباره مهمانپذیر مقدم مشهد

مهمانپذیر مقدم مشهد یکی از اقامتگاه‌های با سابقه مشهد است که با بیش از سه ده فعالیت آماده پذیرایی از مسافران تورهای ارزان مشهد است. این اقامتگاه در سال 1394 مورد بازسازی خوبی قرار گرفته است تا با کیفیت بهتری بتواند از زائران گرامی پذیرایی نماید. مهمانپذیر مقدم مشهد با توجه به قیمت مناسب و قرار گرفتن در محدوده حرم امام رضا (ع) تبدیل به یک اقامتگاه پرفروش در مشهد شده است.

 

امکانات مهمانپذیر مقدم مشهد

مهمانپذیر مقدم مشهد از مهمانان خود در ساختمانی 3 طبقه و در 85 اتاق پذیرایی می‌کند. اتاق‌های مهمانپذیر مقدم مشهد با ظرفیت‌های دوتخته، سه‌تخته، چهارتخته و یا آپارتمان‌های یکخوابه و دوخوابه در سایت یوتراوز قابل رزرو هستند. مهمانپذیر مقدم مشهد توانسته است با فراهم نمودن امکانات مناسب و ارائه خدمات خوب به مهمانان گرامی، اقامتی دلپذیر را هدیه نماید. از امکانات ویژه مهمانپذیر مقدم مشهد می‌توان به نمازخانه، لابی، پله اضطراری، اتاق چمدان، آسانسور، روزنامه، صندوق امانات، فتوکپی، فکس، پرینتر، تاکسی سرویس، دستگاه واکس کفش، پذیرش ۲۴ ساعته، خدمات تهیه بلیط، سیستم تهویه مطبوع، ترانسفر رفت با هزینه، ترانسفر برگشت با هزینه، اتاق تلفن (اپراتور)، کپسول آتش نشانی، سیستم اعلام حریق، خدمات خانه داری اشاره کرد.

 

آدرس و شماره تماس مهمانپذیر مقدم مشهد

مهمانپذیر مقدم مشهد در خیابان نواب صفوی در فاصله کم تا حرم مطهر رضوی قرار گرفته است. زائران گرامی که قصد تشرف به بارگاه امام مهربانی‌های را داند کافی است کمتر از 5 دقیقه پیاده‌روی کنند. موقعیت مکانی خوب مهمانپذیر مقدم مشهد دسترسی عالی به مراکز خرید و جاذبه‌های گردشگری اطراف حرم امام رضا (ع) برای مهمانان خود فراهم کرده است که پیشنهاد می‌شود با هماهنگی واحد گردشگری این اقامتگاه به آن‌ها سر بزنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر و یا شماره تماس مهمانپذیر مقدم مشهد می‌توانید با همکاران ما در پشتیبانی یوتراوز با شماره 1548 در ارتباط باشید.

 

رزرو اینترنتی مهمانپذیر مقدم مشهد

یوتراوز کار شما برای رزرو مهمانپذیر مقدم مشهد را راحت کرده است. کافی است تاریخ ورود و خروج خود را همراه با تعداد شب مشخص کنید تا این اقامتگاه را با بهترین قیمت رزرو کنید.