#
آدرس هتل :مشهد، خیابان نواب صفوی، بین خیابان نواب صفوی 5 و 7

اتاق‌های مهمانپذیر مقدم مشهد

نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان

هتل های مشابه مهمانپذیر مقدم مشهد

امکانات مهمانپذیر مقدم مشهد

فاصله مهمانپذیر مقدم مشهد تا نقاط مهم

 • خیابان دانش شرقی6 دقیقه پیاده ‌روی (460 متر)
 • بازار رضا6 دقیقه پیاده ‌روی (460 متر)
 • پارک میرزا کوچک خان7 دقیقه پیاده ‌روی (524 متر)
 • بوستان میرزا کوچک خان(دانش)7 دقیقه پیاده ‌روی (578 متر)
 • مرکز خرید آسمان9 دقیقه پیاده ‌روی (702 متر)
 • خیابان عنصری9 دقیقه پیاده ‌روی (705 متر)
 • برج تجاری آکسون11 دقیقه پیاده ‌روی (849 متر)
 • مرکز خرید اطلسیه11 دقیقه پیاده ‌روی (854 متر)
 • باغ خونی11 دقیقه پیاده ‌روی (916 متر)
 • خیابان هفده شهریور3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 84 متر)
 • بلوار 17 شهریور3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 88 متر)
 • حرم ورودی باب الرضا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 226 متر)
 • حرم ورودی باب الجواد3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 452 متر)
 • موزه آستان قدس رضوی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 479 متر)
 • موزه ظروف3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 482 متر)
 • موزه قرآن و نفایس3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 488 متر)
 • موزه فرش3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 488 متر)
 • موزه مردم‌شناسی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 488 متر)
 • موزه هنرهای تجسمی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 488 متر)
 • موزه نجوم و ساعت3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 488 متر)
 • موزه مدال3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 488 متر)
 • موزه تمبر، اسکناس و سکه3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 488 متر)
 • خیابان دانش غربی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 491 متر)
 • خیابان خسروی نو3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 536 متر)
 • خیابان خسروی نو3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 546 متر)
 • بیمارستان موسی بن جعفر(ع)4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 547 متر)
 • حرم ورودی حرعاملی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 701 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 763 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب(امدادی)4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 767 متر)
 • خیابان نواب صفوی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 788 متر)
 • ایستگاه قطار شهری بسیج4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 874 متر)
 • موزه مردم‌ شناسی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 882 متر)
 • مقبره پیر پالان دوز4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 883 متر)
 • مدرسه علمیه عباسقلی خان4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 927 متر)
 • مسجد هفتاد و دو تن4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 935 متر)
 • حرم ورودی خیابان نواب صفوی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 951 متر)
 • بلوار امام رضا4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 958 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفده شهریور4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 977 متر)
 • آرامگاه شیخ نخودکی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 3 متر)
 • بیمارستان امام هادی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 100 متر)
 • بیمارستان سینا5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 104 متر)
 • کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 110 متر)
 • کلیسای مسروپ مقدس5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 184 متر)
 • مصلی تاریخی مشهد5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 209 متر)
 • گنبد خشتی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 263 متر)
 • بوستان وحدت5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 270 متر)
 • بیمارستان امام زمان5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 271 متر)
 • حرم ورودی صحن جمهوری4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 297 متر)
 • کنسولگری کشور افغانستان5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 330 متر)
 • مدرسه پریزاد4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 359 متر)
 • کنسولگری کشور پاکستان5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 370 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پروین اعتصامی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 398 متر)
 • کنسولگری کشور ترکمنستان6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 457 متر)
 • چهارراه شهدا5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 464 متر)
 • حرم ورودی شیخ طبرسی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 476 متر)
 • مجتمع تجاری آرمان5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 478 متر)
 • پارک وحدت5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 490 متر)
 • بلوار وحدت5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 515 متر)
 • بازار مرکزی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 525 متر)
 • خانه ملک5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 559 متر)
 • مسجد گوهرشاد5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 582 متر)
 • خیابان امام خمینی6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 625 متر)
 • پارک باغ ملی6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 706 متر)
 • بلوار امام خمینی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 713 متر)
 • خیابان پاسداران6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 815 متر)
 • رستوران معین درباری6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 816 متر)
 • حرم ورودی خیابان شیرازی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 855 متر)
 • خیابان شیرازی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 858 متر)
 • سینما قدس6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 864 متر)
 • بلوار امیرالمومنین5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 876 متر)
 • بلوار مصلی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 881 متر)
 • ایستگاه قطار شهری امام خمینی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 900 متر)
 • کلیسا انجیلی6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 907 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سعدی6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 980 متر)
 • میدان امام رضا6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 5 متر)
 • بازار جنت6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 41 متر)
 • بیماررستان امام رضا(ع)7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 235 متر)
 • خیابان آزادی (بهجت)6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 276 متر)
 • بلوار شهید رستمی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 282 متر)
 • بیمارستان آریا7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 338 متر)
 • برج تجاری آلتون6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 389 متر)
 • بیمارستان ثامن الائمه7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 556 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید مفتح6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 631 متر)
 • آرامگاه نادرشاه افشار7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 642 متر)
 • سینما هویزه7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 650 متر)
 • پایانه مسافربری امام رضا(ع)7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 728 متر)
 • رستوران رضایی7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 767 متر)
 • بوستان امت7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 861 متر)
 • بیمارستان 550 ارتش7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 876 متر)
 • بیمارستان ام البنین7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 956 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شریعتی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 38 متر)
 • میدان شریعتی ( تقی آباد )7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 44 متر)
 • مجتمع زیست خاور8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 146 متر)
 • ایستگاه قطار شهری راه آهن7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 199 متر)
 • ایستگاه راه آهن7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 199 متر)
 • بیمارستان بنت الهدی8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 242 متر)
 • بوستان باباقدرت7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 300 متر)
 • بیمارستان تخصصی کودکان دکتر شیخ9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 338 متر)
 • پارک باباقدرت7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 385 متر)
 • میدان شهدا8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 531 متر)
 • بازار فردوسی8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 538 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهدا8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 596 متر)
 • گنبد سبز8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 603 متر)
 • سینما آفریقا9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 612 متر)
 • مرکز خرید ورسیج مشهد8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 622 متر)
 • میدان توحید7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 647 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قائم8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 789 متر)
 • بیمارستان مهر9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 799 متر)
 • بیمارستان پاستور نو8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 803 متر)
 • بیمارستان تخصصی سرطان امید9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 892 متر)
 • ایستگاه قطار شهری الندشت9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 895 متر)
 • هنرستان صنعتی شهید بهشتی9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 930 متر)
 • بیمارستان امام حسین (ع)9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 963 متر)
 • بیمارستان قائم10 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 971 متر)
 • خیابان آبکوه9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 23 متر)
 • بیمارستان شهید هاشمی نژاد9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 41 متر)
 • خیابان کوهسنگی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 110 متر)
 • بلوار احمد آباد9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 187 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نبوت8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 253 متر)
 • نسیم لبنان10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 276 متر)
 • بیمارستان 17 شهریور10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 428 متر)
 • فروشگاه دبنهامز9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 430 متر)
 • میدان احمد آباد9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 478 متر)
 • بلوار قرنی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 581 متر)
 • بیمارستان 22 بهمن10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 615 متر)
 • بلوار ملاصدرا10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 783 متر)
 • بوستان بسیج11 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 971 متر)
 • کنسولگری کشور تاجیکستان11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 198 متر)
 • بیمارستان حجازی10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 208 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهسنگی11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 257 متر)
 • خیابان راهنمایی10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 328 متر)
 • بازار گوهر شاد12 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 329 متر)
 • بازار گوهرشاد12 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 332 متر)
 • رستوران سدروس11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 482 متر)
 • بلوار بعثت12 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 599 متر)
 • مرکز خرید خورشید11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 609 متر)
 • بیمارستان تخصصی چشم خاتم النبیاء10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 609 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فلسطین11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 627 متر)
 • مرکز خرید قسطنطنیه11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 671 متر)
 • گورستان ارامنه10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 697 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طالقانی11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 894 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فجر11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 6 متر)
 • بلوار هاشمی نژاد11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 31 متر)
 • رستوران ارکیده سیاه13 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 39 متر)
 • بلوار شهید منتظری11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 131 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طبرسی12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 211 متر)
 • رستوران فیش اند چیپس خلیج فارس13 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 280 متر)
 • میدان ابوطالب11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 370 متر)
 • بزرگراه شهید بابا نظر11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 387 متر)
 • رستوران پسران کریم14 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 445 متر)
 • بلوار ملک اباد12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 601 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خیام12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 656 متر)
 • کمپ غدیر11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 748 متر)
 • بیمارستان امام سجاد14 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 772 متر)
 • فرودگاه بین المللی13 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 797 متر)
 • میدان فردوسی12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 800 متر)
 • بیمارستان جوادالائمه12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 838 متر)
 • خیابان طبرسی12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 898 متر)
 • پارک ریحانه( بانوان)10 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 937 متر)
 • بلوار سجاد14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 350 متر)
 • ایستگاه قطار شهری آزادی13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 504 متر)
 • بیمارستان روان پزشکی ابن سینا13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 670 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید کاوه13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 955 متر)
 • میدان جانباز14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 155 متر)
 • مرکز خرید نیکا15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 187 متر)
 • آرامگاه خواجه ربیع14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 224 متر)
 • مجتمع تجاری پروما15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 236 متر)
 • بلوار خیام14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 377 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کشف رود15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 395 متر)
 • بوستان حجاب ( بانوان )15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 396 متر)
 • بلوار خیام14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 511 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پارک ملت14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 596 متر)
 • کنسولگری کشور عراق16 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 900 متر)
 • پارک پردیس قائم16 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 984 متر)
 • خیابان رضاشهر15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 111 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوثر15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 438 متر)
 • کیان سنتر 118 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 583 متر)
 • بازار بین المللی سپاد16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 811 متر)
 • رستوران قصر هدیش16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 874 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری13 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 878 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری13 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 887 متر)
 • پارک ساحلی آفتاب16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 952 متر)
 • باغ پرندگان16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 92 متر)
 • دانشگاه فردوسی20 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 107 متر)
 • پردیس قائم17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 123 متر)
 • سرزمین عجایب17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 143 متر)
 • کیان سنتر 217 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 152 متر)
 • سرزمین عجایب17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 187 متر)
 • کنسولگری کشور قرقیزستان17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 287 متر)
 • بلوار امامت17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 297 متر)
 • پارک ملت17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 309 متر)
 • بیمارستان فارابی17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 670 متر)
 • میدان استقلال19 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 858 متر)
 • بلوار کوثر18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 156 متر)
 • پارک طبیعی هفت حوض22 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 373 متر)
 • پایانه مسافربری معراج19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 378 متر)
 • میدان کوثر19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 759 متر)
 • برج باران20 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 785 متر)
 • بلوار وکیل آباد19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 852 متر)
 • میدان قائم19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 929 متر)
 • بیمارستان تخصصی جواد الائمه (قلب و عروق)19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 935 متر)
 • میدان آزادی19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 45 متر)
 • سینما پیروزی19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 54 متر)
 • بلوار فکوری18 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 74 متر)
 • بلوار پیروزی19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 166 متر)
 • رستوران گیاهی خانه20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 411 متر)
 • بیمارستان رضوی21 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 420 متر)
 • رستوران کلبه محبت20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 558 متر)
 • رباط طرق17 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 568 متر)
 • رستوران دریایی سولو20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 670 متر)
 • بوستان ایزدی19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 856 متر)
 • بزرگراه سلسله الذهب15 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 495 متر)
 • بلوار امامیه21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 762 متر)
 • بلوار استاد یوسفی21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 762 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفت تیر22 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 901 متر)
 • مسیر پلکانی بابا کوهی21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 146 متر)
 • بلوار نماز19 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 202 متر)
 • ایستگاه قطار شهری اقبال لاهوری20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 298 متر)
 • قاسم آباد ( شهرک غرب )23 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 390 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانش آموز22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 446 متر)
 • بلوار شاهد23 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 514 متر)
 • پارک آبی ایرانیان22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 589 متر)
 • باغ گلها21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 633 متر)
 • بلوار حجاب23 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 953 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صیاد شیرازی23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 4 متر)
 • رستوران ایتالیایی پای21 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 51 متر)
 • بلوار آب و برق23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 78 متر)
 • بلوار صیاد شیرازی22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 189 متر)
 • سینما سیمرغ23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 190 متر)
 • بزرگراه آسیایی23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 266 متر)
 • بلوار اندیشه24 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 344 متر)
 • بلوار ادیب24 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 407 متر)
 • پارک تفریحی خورشید22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 436 متر)
 • بام مشهد22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 441 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صدف22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 482 متر)
 • پارک ملی چهل بازه مشهد22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 597 متر)
 • پارک خانواده24 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 606 متر)
 • بزرگراه امام علی22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 733 متر)
 • سرزمین موج های آبی24 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 758 متر)
 • بوستان نیلوفر آبی26 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 805 متر)
 • بلوار فلاحی24 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 827 متر)
 • بلوار دکتر حسابی24 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 887 متر)
 • بیمارستان مهرگان26 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 649 متر)
 • بلوار شریعتی25 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 697 متر)
 • نمایشگاه بین المللی مشهد24 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 230 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نمایشگاه24 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 318 متر)
 • بزرگراه آزادی26 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 383 متر)
 • ایستگاه قطار شهری وکیل آباد24 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 601 متر)
 • آرامگاه خواجه مراد17 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 632 متر)
 • بلوار شهید برونسی24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 560 متر)
 • بزرگراه نمایشگاه25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 687 متر)
 • مجتمع تفریحی جام‌جم26 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 721 متر)
 • بیمارستان دکتر شریعتی26 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 804 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهستان پارک25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 842 متر)
 • پارک جنگلی وکیل آباد27 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 496 متر)
 • سد طرق27 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 720 متر)
 • بلوار مجیدیه26 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 749 متر)
 • بوستان نیایش27 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 802 متر)
 • باغ وحش وکیل آباد28 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 806 متر)
 • کوهستان پارک شادی28 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 812 متر)
 • بهشت رضا20 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 842 متر)
 • بزرگراه میثاق26 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 54 متر)
 • چشمه گیلاس (گلسب)26 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 180 متر)
 • ویلاژتوریست28 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 639 متر)
 • پارک مینیاتوری29 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 704 متر)
 • امام زاده ناصر و یاسر31 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 992 متر)
 • رستوران مولانا31 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 12 متر)
 • سرزمین موج های خروشان29 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 361 متر)
 • خیابان گلستان30 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 14 متر)
 • ییلاق طرقبه32 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 590 متر)
 • باغ پونه طرقبه33 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 616 متر)
 • ییلاق شاندیز31 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 175 متر)
 • بازار بین المللی بعثت34 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 271 متر)
 • موزه مردم شناسی ویرانی31 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 363 متر)
 • بیمارستان طالقانی30 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 13 متر)
 • رستوران آبشار35 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 411 متر)
 • باغ رستوران طوبی35 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 460 متر)
 • رستوران آبنوس35 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 707 متر)
 • روستا تاریخی پاژ36 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 903 متر)
 • رستوران سرداب عنبران36 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 95 متر)
 • پیست موتور کراس34 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 275 متر)
 • رستوران تشریفات38 دقیقه با خودرو (30 کیلومتر و 424 متر)
 • پیست دوچرخه سواری ثامن38 دقیقه با خودرو (30 کیلومتر و 474 متر)
 • رستوران سید و پسران جاغرق38 دقیقه با خودرو (30 کیلومتر و 500 متر)
 • روستا مج50 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 130 متر)
 • هارونیه39 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 814 متر)
 • موزه توس42 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 341 متر)
 • آرامگاه فردوسی42 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 341 متر)
 • آرامگاه فردوسی42 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 341 متر)
 • روستا نغندر43 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 959 متر)
 • مجتمع توریستی پدیده شاندیز40 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 976 متر)
 • رستوران هندی راج41 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 19 متر)
 • رستوران ارم شاندیز41 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 192 متر)
 • غار مغان56 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 536 متر)
 • رستوران پدیده شاندیز42 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 987 متر)
 • رستوران حسین شیشلیکی41 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 994 متر)
 • دره ارغوان49 دقیقه با خودرو (37 کیلومتر و 580 متر)
 • روستا ابرده46 دقیقه با خودرو (39 کیلومتر و 306 متر)
 • روستا دهبار1 ساعت و 10 دقیقه با خودرو (42 کیلومتر و 187 متر)
 • روستا اندرخ58 دقیقه با خودرو (42 کیلومتر و 922 متر)
 • روستا کنگ1 ساعت و 3 دقیقه با خودرو (43 کیلومتر و 597 متر)
 • روستا زشک60 دقیقه با خودرو (48 کیلومتر و 752 متر)
 • بقعه تاریخی امام زاده یحیی1 ساعت و 3 دقیقه با خودرو (53 کیلومتر و 989 متر)
 • روستا کاهو1 ساعت و 2 دقیقه با خودرو (55 کیلومتر و 605 متر)
 • روستا گلمکان1 ساعت و 10 دقیقه با خودرو (62 کیلومتر و 37 متر)
 • دریاچه چشمه سبز2 ساعت و 10 دقیقه با خودرو (82 کیلومتر و 345 متر)
 • آبشار ارتکند2 ساعت و 36 دقیقه با خودرو (130 کیلومتر و 571 متر)
 • کلات نادر2 ساعت و 28 دقیقه با خودرو (151 کیلومتر و 345 متر)
 • کاخ خورشید2 ساعت و 31 دقیقه با خودرو (153 کیلومتر و 384 متر)
 • آبشار قره سو2 ساعت و 35 دقیقه با خودرو (153 کیلومتر و 732 متر)
برای بزرگنمایی روی نقشه کلیک کنید

قوانین و مقرارت هتل

نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر 5 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاکودک بین 5 تا 8 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر

درباره مهمانپذیر مقدم مشهد

مهمانپذیر مقدم مشهد یکی از اقامتگاه‌های با سابقه مشهد است که با بیش از سه ده فعالیت آماده پذیرایی از مسافران تورهای ارزان مشهد است. هتل مقدم مشهد در سال 1394 مورد بازسازی خوبی قرار گرفته است تا با کیفیت بهتری بتواند از زائران گرامی پذیرایی کند. مهمانپذیر مقدم مشهد با توجه به قیمت مناسب و قرار گرفتن در محدوده حرم امام رضا (ع) تبدیل به یک اقامتگاه پرفروش و به‌صرفه در مشهد شده است.

 

رزرو هتل مقدم مشهد

برای اقامت در هتل مقدم مشهد راه‌های مختلفی وجود دارد که رزرو حضوری هم یکی از آن راه‌ها است. اما از این مورد که بگذریم، رزرو مهمانپذیر مقدم مشهد به صورت آنلاین از یوتراوز را می‌شود بهترین و به‌صرفه‌ترین راه دانست. چراکه با رزرو هتل از یوتراوز ضمن بهره‌مندی از خدمات ویژه، خیالتان از بابت امنیت رزرو هم راحت خواهد بود. همچنین مزایای دیگری هم وجود دارد که بهره‌مندی از تخفیفات ویژه مناسبتی و فصلی یکی از آن‌ها است. هتل مقدم مشهد، از جمله هتل های ارزان مشهد است که به‌واسطه قیمت مناسبش مورد انتخاب افراد بسیاری قرار می‌گیرد.

 

قیمت هتل مقدم مشهد

قیمت هتل مقدم مشهد یکی از مهم‌ترین دلایلی است که این هتل را در لیست هتل های مشهد به محبوبیت خاصی رسانده است. این هتل در صورتی که به حرم امام رضا (ع) هم نزدیک است، قیمت خوبی دارد و به همین جهت به‌عنوان یکی از گزینه‌های مناسب جهت اقامت در مشهد به حساب می‌اید. برای مشاهده قیمت به‌روز این هتل و اطلاع از تغییرات آن کافی است تا به بالای همین صفحه نگاهی بندازید. قیمت مهمانپذیر مقدم مشهد و سایر هتل‌های این شهر با توجه به عوامل مختلفی همچون موقعیت مکانی، زمان سفر، تعداد ستاره‌های هتل و کیفیت آن‌ها نیز تعیین می‌شود که با در نظر گرفتن این موارد، هتل مقدم رتبه خوبی دارد. 

 

شماره تماس هتل مقدم مشهد

شماره تماس هتل مقدم مشهد را به اشکال مختلف می‌توان به دست آورد. اما آنچه که مهم است و باعث شده است تا مسافران و زائران به‌ دنبال شماره تماس مهمانپذیر مقدم مشهد باشند، کسب اطلاعات بیشتر درباره این هتل و رزرو مستقیم آن از طریق خود هتل است. یوتراوز با ارائه خدمات و تخفیفات ویژه مناسبتی و فصلی علاوه‌بر اینکه نسبت به رزرو مستقیم این هتل از خود آن بهتر است، با پشتیبانی 24 ساعته در طول 7 روز هفته در خدمت شما است تا بتوانید برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با این هتل دغدغه‌ی کمتری داشته باشید. برای ارتباط با کارشناسان ما در یوتراوز هم کافی است تا با شماره 1548 تماس بگیرید.

 

 

امکانات مهمانپذیر مقدم مشهد

مهمانپذیر مقدم مشهد از مهمانان خود در ساختمانی 3 طبقه و در 85 اتاق پذیرایی می‌کند. اتاق‌های مهمانپذیر مقدم مشهد با ظرفیت‌های دوتخته، سه‌تخته، چهارتخته و یا آپارتمان‌های یکخوابه و دوخوابه قابل رزرو هستند. مهمانپذیر مقدم مشهد توانسته است با فراهم کردن امکانات مناسب و ارائه خدمات خوب به مهمانان گرامی، اقامتی دلپذیر را به آن‌ها هدیه کند. از امکانات ویژه مهمانپذیر مقدم مشهد می‌توان به نمازخانه، لابی، پله اضطراری، اتاق چمدان، آسانسور، روزنامه، صندوق امانات، فتوکپی، فکس، پرینتر، دستگاه واکس کفش، سیستم تهویه مطبوع، اتاق تلفن (اپراتور)، کپسول آتش نشانی و سیستم اعلام حریق اشاره کرد. علاوه‌بر این موارد با اقامت در مهمانپذیر مقدم مشهد می‌توانید از امکانات دیگری همچون حمام، مبلمان، دراور، یخچال، رخت‌آویز، کمد لباس، تلویزیون، لوازم بهداشتی، پاورسوئیچ، سیستم گرمایش و سرمایش، دمپایی و سرویس بهداشتی ایرانی در اتا‌ق‌های آن نیز برخوردار شوید.

 

خدمات هتل مقدم مشهد

مهمانپذیر مقدم مشهد در کنار ارائه امکاناتی خوب، خدمات مناسبی هم دارد که با رزرو آن می‌توانید از این خدمات بهره‌مند شوید. تعدادی از بهترین خدمات هتل مقدم مشهد عبارتند از: مینی‌بار با هزینه، ترانسفر رفت و برگشت با هزینه، پذیرش 24 ساعته و خدمات خانه‌داری

علاوه‌بر این موارد می‌توانید از برخورد بسیار خوب و محترمانه پرسنل کارکشته این هتل هم بهره‌مند شوید که تمامی این موارد در کنار هم، باعث می‌شود تا سفری خوش و خاطره‌انگیز را به مشهد تجربه کنید.

 

آدرس هتل مقدم مشهد + دسترسی

آدرس: خیابان نواب صفوی، بین نواب صفوی 5 و 7

هتل مقدم مشهد در پایین خیابان مشهد که این روزها به نام نواب شناخته می‌شود قرار گرفته است. در واقع مهمانپذیر نواب مشهد در لیست هتل های مشهد خیابان نواب صفوی هم قرار دارد و به دلیل موقعیت مکانی بسیار خوبی که دارد، فاصله کمی تا حرم مطهر رضوی هم دارد. با اقامت در هتل مقدم مشهد می‌توانید در کمتر از ده دقیقه به حرم مطهر امام رضا (ع) برسید. ضمناً این هتل به مکان‌هایی از جمله بازار قماش، بلوار مصلی، مصلی مشهد، مراکز خرید هفده شهریور و خانه‌های تاریخی اطراف حرم مطهر دسترسی بسیار خوبی دارد. جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با این هتل و دریافت پشتیبانی، کافی است تا با شماره 1548 تماس بگیرید.

 

مزایای رزرو هتل مقدم مشهد از یوتراوز

با رزرو هتل مقدم مشهد از یوتراوز ضمن بهره‌مندی از خدمات ویژه‌ای که در حین رزرو هتل و پس از آن به شما ارائه می‌شود، می‌توانید از مواردی همچون تخفیفات فصلی و مناسبتی به همراه پشتیبانی 24 ساعته در طول 7 روز هفته بهره‌مند شوید. همچنین با رزرو مهمانپذیر مقدم مشهد از یوتراوز امکان رزرو بلیط هواپیما مشهد و بلیط قطار مشهد برای شما فراهم شده است تا دیگر برای سفر به این شهر زیبا و معنوی دغدغه‌ای نداشته باشید.

 

سوالات متداول

مهمانپذیر مقدم مشهد چند ستاره است؟

مهمانپذیر مقدم مشهد در لیست هتل های یک ستاره مشهد قرار گرفته است.

 

آدرس دقیق هتل مقدم مشهد چیست؟

هتل مقدم مشهد در خیابان نواب صفوی مشهد و بین نواب 5 و 7 قرار گرفته است.

 

آیا با رزرو هتل مقدم مشهد از یوتراوز امکان بهره‌مندی از پشتیبانی یوتراوز وجود دارد؟

نه تنها با رزور هتل، بلکه بدون آن هم می‌توانید از پشتیبانی 24 ساعته یوتراوز در طول 7 روز هفته بهره‌مند شوید.

 

برای ارتباط با پشتیبانی یوتراوز باید با چه شماره‌ای تماس بگیریم؟

برای ارتباط با پشتیبانی یوتراوز و ارتباط با کارشناسان کافی است تا با شماره 1548 تماس بگیرید.

 

امکانات هتل مقدم مشهد شامل چه مواردی می‌شود؟

هتل مقدم مشهد امکانات متنوع و خوبی دارد که برخی از آن‌ها به اختصار عبارتند از: لابی، آسانسور، صندوق امانات، اتاق چمدان، اتاق تلفن، دستگاه واکس کفش، حمام، سرویس بهداشتی ایرانی و فرنگی، مبلمان، آباژور، کمد لباس و لوازم بهداشتی

 

آیا با رزرو هتل مقدم مشهد امکان بهره‌مندی از تخفیفات وجود دارد؟

بله این امکان وجود دارد و شما می‌توانید با رزرو هتل مقدم مشهد از تخفیفات ویژه مناسبتی و فصلی که برای شما در نظر گرفته شده است بهره‌مند شوید.