هتل مدینه الرضا مشهد
مشهد، خیابان شیرازی، نبش شارستان رضوی
ورود
خروج
مدت اقامت: 1 شب
تعداد اتاق :-
اتاق‌های قابل رزرو
اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ظرفیت: یک نفر
قیمت برای 1 شب۱,۴۱۰,۰۰۰
1,210,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

شبکه پخش فیلم
آب رایگان
تلفن در اتاق
روم سرویس
صبحانه
یخچال
پاورسوئیچ
مبلمان
دراور
آباژور
چای ساز
رخت آویز
کمد لباس
تلویزیون
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سیستم اعلام حریق
مینی بار با هزینه
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
تلویزیون در اتاق
اینترنت در اتاق
حمام
لوازم بهداشتی
دمپایی
سیستم گرمایش و سرمایش
نوع قفل درب اتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق

-

اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
ظرفیت: دو نفر
یک نفر اضافه ( با هزینه )
قیمت برای 1 شب۱,۹۵۸,۰۰۰
1,758,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

صبحانه
شبکه پخش فیلم
یخچال
مبلمان
آباژور
چای ساز
آب رایگان
رخت آویز
کمد لباس
تلفن در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سیستم اعلام حریق
مینی بار با هزینه
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
تلویزیون در اتاق
اینترنت در اتاق
تلویزیون
حمام
لوازم بهداشتی
دمپایی
سیستم گرمایش و سرمایش
نوع قفل درب اتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
پاورسوئیچ
دراور
روم سرویس

-

اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ظرفیت: سه نفر
یک نفر اضافه ( با هزینه )
قیمت برای 1 شب۲,۵۰۰,۰۰۰
2,300,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

تلویزیون در اتاق
اینترنت در اتاق
تلویزیون
حمام
لوازم بهداشتی
دمپایی
سیستم گرمایش و سرمایش
نوع قفل درب اتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
پاورسوئیچ
دراور
روم سرویس
صبحانه
شبکه پخش فیلم
یخچال
مبلمان
آباژور
چای ساز
آب رایگان
رخت آویز
کمد لباس
تلفن در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سیستم اعلام حریق
مینی بار با هزینه
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق

-

اتاق دو تخته لوکس
اتاق دو تخته لوکس
ظرفیت: دو نفر
قیمت برای 1 شب۲,۹۱۹,۰۰۰
2,719,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

چای ساز
آب رایگان
رخت آویز
کمد لباس
تلفن در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سیستم اعلام حریق
مینی بار با هزینه
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
تلویزیون در اتاق
اینترنت در اتاق
تلویزیون
حمام
لوازم بهداشتی
دمپایی
سیستم گرمایش و سرمایش
نوع قفل درب اتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
پاورسوئیچ
دراور
روم سرویس
صبحانه
شبکه پخش فیلم
یخچال
مبلمان
آباژور

-

اتاق کانکت سه نفره
اتاق کانکت سه نفره
ظرفیت: سه نفر
یک نفر اضافه ( با هزینه )
قیمت برای 1 شب۳,۳۷۱,۰۰۰
3,171,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

مینی بار با هزینه
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
تلویزیون در اتاق
اینترنت در اتاق
تلویزیون
حمام
لوازم بهداشتی
دمپایی
سیستم گرمایش و سرمایش
نوع قفل درب اتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
پاورسوئیچ
دراور
روم سرویس
صبحانه
شبکه پخش فیلم
یخچال
مبلمان
آباژور
چای ساز
آب رایگان
رخت آویز
کمد لباس
تلفن در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سیستم اعلام حریق

-

سوئیت یکخوابه دو نفره
سوئیت یکخوابه دو نفره
ظرفیت: دو نفر
قیمت برای 1 شب۳,۶۹۷,۰۰۰
3,497,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سیستم اعلام حریق
مینی بار با هزینه
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
تلویزیون در اتاق
اینترنت در اتاق
تلویزیون
حمام
لوازم بهداشتی
دمپایی
سیستم گرمایش و سرمایش
نوع قفل درب اتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
پاورسوئیچ
دراور
روم سرویس
صبحانه
شبکه پخش فیلم
یخچال
مبلمان
آباژور
چای ساز
آب رایگان
رخت آویز
کمد لباس
تلفن در اتاق

-

اتاق کانکت چهار نفره
اتاق کانکت چهار نفره
ظرفیت: چهار نفر
قیمت برای 1 شب۳,۹۱۵,۰۰۰
3,715,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

مبلمان
آباژور
چای ساز
آب رایگان
رخت آویز
کمد لباس
تلفن در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سیستم اعلام حریق
مینی بار با هزینه
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
تلویزیون در اتاق
اینترنت در اتاق
تلویزیون
حمام
لوازم بهداشتی
دمپایی
سیستم گرمایش و سرمایش
نوع قفل درب اتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
پاورسوئیچ
دراور
روم سرویس
صبحانه
شبکه پخش فیلم
یخچال

-

اتاق کانکت پنج نفره
اتاق کانکت پنج نفره
ظرفیت: پنج نفر
قیمت برای 1 شب۴,۴۵۸,۰۰۰
4,258,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
تلویزیون در اتاق
اینترنت در اتاق
تلویزیون
حمام
لوازم بهداشتی
دمپایی
سیستم گرمایش و سرمایش
نوع قفل درب اتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
پاورسوئیچ
دراور
روم سرویس
صبحانه
شبکه پخش فیلم
یخچال
مبلمان
آباژور
چای ساز
آب رایگان
رخت آویز
کمد لباس
تلفن در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سیستم اعلام حریق
مینی بار با هزینه

-

آپارتمان یک خوابه دو نفره
آپارتمان یک خوابه دو نفره
ظرفیت: دو نفر
یک نفر اضافه ( با هزینه )
قیمت برای 1 شب۴,۴۷۵,۰۰۰
4,275,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

رخت آویز
کمد لباس
تلفن در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سیستم اعلام حریق
مینی بار با هزینه
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
تلویزیون در اتاق
اینترنت در اتاق
تلویزیون
حمام
لوازم بهداشتی
دمپایی
سیستم گرمایش و سرمایش
نوع قفل درب اتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
پاورسوئیچ
دراور
روم سرویس
صبحانه
شبکه پخش فیلم
یخچال
مبلمان
آباژور
چای ساز
آب رایگان

-

قوانین و مقررات هتل
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاکودکان 2 تا 5 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
پذیرش خانم مجردبا مدرک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر (فقط میهمان ایرانی)
نرخ میهمان خارجی (غیرعرب‌ زبان)متفاوت با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌ زبان)متفاوت با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودکان زیر ۲ سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)

موقعیت مکانی هتل مدینه الرضا مشهد

 • فاصله تا محله جُلفا ...۲ دقیقه پیاده ‌روی (۸۶ متر)
 • فاصله تا کاخ چهلستو ...۵ دقیقه پیاده ‌روی (۴۱۵ متر)
  کاخ چهلستون
 • فاصله تا کاخ هشت‌به ...۶ دقیقه پیاده ‌روی (۴۴۷ متر)
  کاخ هشت‌بهشت
 • فاصله تا آتشگاه اصف ...۶ دقیقه پیاده ‌روی (۴۶۹ متر)
  آتشگاه اصفهان
 • فاصله تا خیابان چها ...۶ دقیقه پیاده ‌روی (۴۹۲ متر)
  خیابان چهارباغ
 • فاصله تا خانه تاریخ ...۸ دقیقه پیاده ‌روی (۵۸۹ متر)
  خانه تاریخی کیانپور(گیلانیان)
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه پیاده ‌روی (۶۶۸ متر)
  بیمارستان تخصصی خانواده
 • فاصله تا خیابان حکی ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۲۰ متر)
  خیابان حکیم نظامی
 • فاصله تا ایستگاه مت ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۲۳ متر)
  ایستگاه مترو امام حسین
 • فاصله تا ولدان۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۳۰ متر)
 • فاصله تا نصرآباد۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۳۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه مت ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۳۰ متر)
  ایستگاه مترو سی و سه پل
 • فاصله تا ایستگاه مت ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۳۰ متر)
  ایستگاه مترو دکتر شریعتی
 • فاصله تا ایستگاه مت ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۳۰ متر)
  ایستگاه مترو چهار تختی
 • فاصله تا مردوایج۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۳۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه مت ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۳۰ متر)
  ایستگاه مترو باهنر
 • فاصله تا پل مارنان۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۰۰ متر)
 • فاصله تا کارلادان۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۴۲ متر)
 • فاصله تا گورستان تخ ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۲۲ متر)
  گورستان تخت فولاد
 • فاصله تا خیابان 19د ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۲۵ متر)
  خیابان 19دی
 • فاصله تا بیمارستان ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۶۶ متر)
  بیمارستان شهید بهشتی
 • فاصله تا مدرسه فیضی ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۶۹ متر)
  مدرسه فیضیه
 • فاصله تا مجتمع توری ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۹۲ متر)
  مجتمع توریستی مهتاب
 • فاصله تا خیابان است ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۱۱ متر)
  خیابان استانداری
 • فاصله تا ترمینال مس ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۱۲ متر)
  ترمینال مسافربری زاینده رود
 • فاصله تا تونل آکوار ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۲۷ متر)
  تونل آکواریوم
 • فاصله تا مسجد جامع۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۴۴ متر)
 • فاصله تا باغ گنبد س ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۹۱ متر)
  باغ گنبد سبز
 • فاصله تا لنبان۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۹۵ متر)
 • فاصله تا لنبان۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۰۴ متر)
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۵۱ متر)
  مجتمع تجاری سیرنگ
 • فاصله تا کاروانسرای ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۹۷ متر)
  کاروانسرای دیر گچین
 • فاصله تا لادان۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۸۰ متر)
 • فاصله تا سینما ونوس ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵ متر)
 • فاصله تا باغ پرندگا ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۷ متر)
  باغ پرندگان
 • فاصله تا رستوران شه ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۵ متر)
  رستوران شهرزاد
 • فاصله تا مدرسه چهار ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۴۰ متر)
  مدرسه چهارباغ
 • فاصله تا پل خواجو۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۹۳ متر)
 • فاصله تا بوستان جمش ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۰۹ متر)
  بوستان جمشیدیه
 • فاصله تا مجموعه قزا ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۱۸ متر)
  مجموعه قزاقخانه
 • فاصله تا کوچه پاچنا ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۴۹ متر)
  کوچه پاچنار
 • فاصله تا کاخ عالی ق ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۰۸ متر)
  کاخ عالی قاپو
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۲۲ متر)
  مجتمع تجاری پارک
 • فاصله تا مسجد امام۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۴۵ متر)
 • فاصله تا خیابان زنگ ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۵۷ متر)
  خیابان زنگارکی
 • فاصله تا ترمینال مس ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۸۲ متر)
  ترمینال مسافربری کاوه
 • فاصله تا باغ گلها۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۱۱ متر)
 • فاصله تا مادی نیاصر ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۳۰ متر)
  مادی نیاصرم
 • فاصله تا سی و سه پل ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۳۵ متر)
 • فاصله تا میدان انقل ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۸۷ متر)
  میدان انقلاب
 • فاصله تا تجریش۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۲۹ متر)
 • فاصله تا حرم حضرت م ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۵۵ متر)
  حرم حضرت معصومه
 • فاصله تا منار جنبان ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۹۴ متر)
 • فاصله تا حمام علیقل ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۰۱ متر)
  حمام علیقلی آقا
 • فاصله تا کلیسای وان ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۰۱ متر)
  کلیسای وانک
 • فاصله تا مسجد جمکرا ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۰۴ متر)
  مسجد جمکران
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۲۱ متر)
  مجتمع تجاری عصر جدید
 • فاصله تا ایستگاه مت ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۲۷ متر)
  ایستگاه مترو معصومیه
 • فاصله تا ترمینال مس ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۵۸ متر)
  ترمینال مسافربری
 • فاصله تا برج کبوتر ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۶۰ متر)
  برج کبوتر خانه
 • فاصله تا خیابان ارم ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۷۱ متر)
 • فاصله تا سینما ساحل ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۳۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۹۵ متر)
  ایستگاه قطار شهری ملت
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۹۵ متر)
  ایستگاه قطار شهری سبلان
 • فاصله تا ایستگاه را ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۹۶ متر)
  ایستگاه راه آهن
 • فاصله تا فرودگاه بی ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۴۴ متر)
  فرودگاه بین المللی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۵۱ متر)
  ایستگاه قطار شهری قلعه مرغی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۵۲ متر)
  ایستگاه قطار شهری جوادیه
 • فاصله تا تله کابین ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۶۹ متر)
  تله کابین توچال
 • فاصله تا مجتمع رفاه ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۸۰ متر)
  مجتمع رفاهی زیتون
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۹۳ متر)
  ایستگاه قطار شهری شهید قدوسی
 • فاصله تا گارماسه۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۶ متر)
 • فاصله تا آبشار دوقل ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۶ متر)
  آبشار دوقلو
 • فاصله تا البرز۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۰۹ متر)
 • فاصله تا پارک جنگلی ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۱۷ متر)
  پارک جنگلی یاس
 • فاصله تا رستوران شه ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۱۸ متر)
  رستوران شهروز
 • فاصله تا سینما تربی ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۲۲ متر)
  سینما تربیت
 • فاصله تا بیمارستان ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۳۹ متر)
  بیمارستان کودکان حضرت معصومه
 • فاصله تا بیمارستان ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۴۴ متر)
  بیمارستان خصوصی گلپایگانی
 • فاصله تا دالانکوه۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۹۳ متر)
 • فاصله تا میدان هفت ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۴۰ متر)
  میدان هفت تیر
 • فاصله تا خیابان مطه ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۴۴ متر)
  خیابان مطهری
 • فاصله تا کافی شاپ ک ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۷۳ متر)
  کافی شاپ کوبانا
 • فاصله تا حمام رهنان ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۸۲ متر)
  حمام رهنان(دوقلو)
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۸۸ متر)
  بیمارستان چمران
 • فاصله تا دریاچه نمک ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۴۰ متر)
 • فاصله تا کوه خضر نب ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۴۶ متر)
  کوه خضر نبی
 • فاصله تا سینما سپاه ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۸۲ متر)
  سینما سپاهان
 • فاصله تا خیابان شهی ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۰۵ متر)
  خیابان شهید باهنر
 • فاصله تا مسجد قبا۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۵۵ متر)
 • فاصله تا دربند۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۲۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۶۶ متر)
  ایستگاه قطار شهری شهید زین الدین
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۷۰ متر)
  ایستگاه قطار شهری میدان نوبنیاد
 • فاصله تا حرم امامزا ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۰۶ متر)
  حرم امامزاده صالح
 • فاصله تا رهنان۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۳۴ متر)
 • فاصله تا مسجدجامع ا ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۵۲ متر)
  مسجدجامع امام حسن عسگری (ع)
 • فاصله تا رستوران ال ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۸ متر)
  رستوران الیزه
 • فاصله تا میدان امام ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۲۵ متر)
  میدان امام حسین(ع)
 • فاصله تا پارک دانشج ...۶ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۲۹ متر)
  پارک دانشجو
 • فاصله تا خیابان ولی ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۲۲ متر)
  خیابان ولیعصر
 • فاصله تا پارک جنگلی ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۹۱ متر)
  پارک جنگلی لتمان کن
 • فاصله تا کلیسای حضر ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۰۲ متر)
  کلیسای حضرت ابراهیم
 • فاصله تا بهشت زهرا۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۰۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۱۸ متر)
  ایستگاه قطار شهری سرسبز
 • فاصله تا بلوار آفری ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۵۹ متر)
  بلوار آفریقا
 • فاصله تا رستوران بو ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۹۴ متر)
  رستوران بوفالو
 • فاصله تا سینما عصر ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۹۸ متر)
  سینما عصر جدید
 • فاصله تا بوستان طال ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۳۳ متر)
  بوستان طالقانی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۷۳ متر)
  ایستگاه قطار شهری راه آهن
 • فاصله تا خیابان آیت ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۱۳ متر)
  خیابان آیت الله طالقانی
 • فاصله تا برج میلاد۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۳۴ متر)
 • فاصله تا کلیسای سرک ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۴۸ متر)
  کلیسای سرکیس مقدس
 • فاصله تا عمارت دارا ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۵۰ متر)
  عمارت دارالفنون
 • فاصله تا خیابان انق ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۷۵ متر)
  خیابان انقلاب
 • فاصله تا نمایشگاه ب ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۸۸ متر)
  نمایشگاه بین المللی
 • فاصله تا فرحزاد۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۸۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۲۱ متر)
  ایستگاه قطار شهری منیریه
 • فاصله تا ترمینال شر ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۸۲ متر)
  ترمینال شرق
 • فاصله تا بلوار مرزد ...۹ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹۳۰ متر)
  بلوار مرزداران
 • فاصله تا پارک لویزا ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹۳۳ متر)
  پارک لویزان
 • فاصله تا کلیسا کانس ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹۳۷ متر)
  کلیسا کانسولاتا
 • فاصله تا کاخ سعدآبا ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹۸۱ متر)
  کاخ سعدآباد
 • فاصله تا فرودگاه بی ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹۹۴ متر)
  فرودگاه بین المللی امام خمینی
 • فاصله تا سفارت جمهو ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۵ متر)
  سفارت جمهوری ایتالیا
 • فاصله تا آبشار سنگا ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۲۳۳ متر)
  آبشار سنگان
 • فاصله تا آرامگاه شا ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۲۸۶ متر)
  آرامگاه شاه عبدالعظیم حسنی
 • فاصله تا شاطر عباس۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۳۶۴ متر)
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۳۶۷ متر)
  مجتمع تجاری میلاد نور
 • فاصله تا ترمینال غر ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۳۹۴ متر)
  ترمینال غرب
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۵۱۷ متر)
  ایستگاه قطار شهری دانشگاه شریف
 • فاصله تا درکه۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۵۶۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۶۸۱ متر)
  ایستگاه قطار شهری سهروردی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۷۵۹ متر)
  ایستگاه قطار شهری رازی
 • فاصله تا رستوران شب ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۸۲۴ متر)
  رستوران شبهای تهران
 • فاصله تا فرودگاه مه ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۷۴ متر)
  فرودگاه مهرآباد
 • فاصله تا خیابان لال ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۱۰۱ متر)
  خیابان لاله زار
 • فاصله تا خیابان جیح ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۱۱۱ متر)
  خیابان جیحون
 • فاصله تا خیابان ستا ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۱۳۰ متر)
  خیابان ستارخان
 • فاصله تا ترمینال جن ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۱۷۴ متر)
  ترمینال جنوب
 • فاصله تا نایب ساعی۹ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۲۶۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۳۴۷ متر)
  ایستگاه قطار شهری نیرو هوایی
 • فاصله تا سفارت افغا ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۳۹۷ متر)
  سفارت افغانستان
 • فاصله تا سفره خانه ...۱۲ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۴۸۰ متر)
  سفره خانه باباقدرت
 • فاصله تا موزه استاد ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶۳۴ متر)
  موزه استاد صبا
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶۹۴ متر)
  ایستگاه قطار شهری شهید صیاد شیرازی
 • فاصله تا پارک ژوراس ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۷۴۷ متر)
  پارک ژوراسیک (دایناسور های متحرک)
 • فاصله تا کوه دارآبا ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۷۵۸ متر)
  کوه دارآباد
 • فاصله تا موزه پست و ...۱۲ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۷۸۳ متر)
  موزه پست و تلگراف
 • فاصله تا باغ موزه ه ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۹۵۳ متر)
  باغ موزه هنر ایرانی
 • فاصله تا میدان آزاد ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۱۰۴ متر)
  میدان آزادی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۱۵۹ متر)
  ایستگاه قطار شهری شهید کلاهدوز
 • فاصله تا بلوار شریع ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۱۷۹ متر)
  بلوار شریعتی
 • فاصله تا میدان ونک۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۲۱۲ متر)
 • فاصله تا پارک دلفین ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۲۶۰ متر)
  پارک دلفین (دلفیناریوم)
 • فاصله تا بام تهران۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۳۲۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۳۸۵ متر)
  ایستگاه قطار شهری میدان انقلاب اسلامی
 • فاصله تا پل طبیعت۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۴۰۱ متر)
 • فاصله تا پل طبیعت۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۵۳۵ متر)
 • فاصله تا موزه ماشین ...۱۳ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۵۷۲ متر)
  موزه ماشین های قدیمی
 • فاصله تا پارک بازیا ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۵۷۹ متر)
  پارک بازیافت
 • فاصله تا بوستان آب ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۶۴۰ متر)
  بوستان آب و آتش
 • فاصله تا دریاچه مصن ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۶۶۴ متر)
  دریاچه مصنوعی خلیج فارس (چیتگر)
 • فاصله تا پارک ارم۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۹۸۰ متر)
 • فاصله تا مصلی۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۷ متر)
 • فاصله تا خانه موزه ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۸۸ متر)
  خانه موزه شهید بهشتی
 • فاصله تا نمایشگاه ه ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۲۶۵ متر)
  نمایشگاه هوایی
 • فاصله تا باغ خزندگا ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۴۵۸ متر)
  باغ خزندگان زیما
 • فاصله تا بوستان باغ ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۸۳۵ متر)
  بوستان باغ ایرانی
 • فاصله تا بوستان زیب ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۸۹۸ متر)
  بوستان زیبا (آبشار تهران)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۵ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۹۱۵ متر)
  ایستگاه قطار شهری قیطریه
 • فاصله تا پارک پلیس۱۵ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۹۴۷ متر)
 • فاصله تا هرم هیجان ...۱۴ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۹۷۶ متر)
  هرم هیجان (سوپر نوا)
 • فاصله تا باغ پرندگا ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۹۹۲ متر)
  باغ پرندگان تهران
 • فاصله تا موزه عبرت۱۳ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۶۳ متر)
 • فاصله تا موزه عبرت۱۳ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۷۲ متر)
 • فاصله تا قله توچال۱۳ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۹۸ متر)
 • فاصله تا باغ فردوس۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۱۱۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۱۳۷ متر)
  ایستگاه قطار شهری شهید حقانی
 • فاصله تا روستای ورد ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۱۴۷ متر)
  روستای وردیج(روستای آدم سنگی)
 • فاصله تا حمام نواب ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۱۶۷ متر)
  حمام نواب (قتلگاه کریم آبمنگل)
 • فاصله تا باغ ملی گی ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۱۷۶ متر)
  باغ ملی گیاه شناسی
 • فاصله تا حمام نواب ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۲۱۱ متر)
  حمام نواب (قتلگاه کریم آبمنگل)
 • فاصله تا کاخ موزه ن ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۳۱۱ متر)
  کاخ موزه نیاوارن
 • فاصله تا سورتمه تهر ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۶۱۴ متر)
  سورتمه تهران
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۷۱۰ متر)
  ایستگاه قطار شهری شهید صدر
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۷۵۹ متر)
  ایستگاه قطار شهری دکتر شریعتی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۷۸۶ متر)
  ایستگاه قطار شهری مصلی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۳ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۸۹۸ متر)
  ایستگاه قطار شهری شهید همت
 • فاصله تا مجموعه فره ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۹۴۱ متر)
  مجموعه فرهنگی کاخ سعد آباد
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۳ متر)
  ایستگاه قطار شهری شهید بهشتی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۳۳۵ متر)
  ایستگاه قطار شهری میرداماد
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۴۰۲ متر)
  ایستگاه قطار شهری هفت تیر
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۶۱۰ متر)
  ایستگاه قطار شهری قلهک
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۹۵۳ متر)
  ایستگاه قطار شهری دروازه دولت
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۱۷۳ متر)
  ایستگاه قطار شهری شهید مفتح
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۴۴۴ متر)
  ایستگاه قطار شهری خیام
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۶۵۹ متر)
  ایستگاه قطار شهری طالقانی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۲۶۲ متر)
  ایستگاه قطار شهری سعدی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۲۸۸ متر)
  ایستگاه قطار شهری امام خمینی(ره)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۳۵۵ متر)
  ایستگاه قطار شهری پانزده خرداد
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۴۳۷ متر)
  ایستگاه قطار شهری مولوی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۵۴۸ متر)
  ایستگاه قطار شهری شوش
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۵۵۷ متر)
  ایستگاه قطار شهری ترمینال جنوب
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۵۷۷ متر)
  ایستگاه قطار شهری خزانه
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۶۶۹ متر)
  ایستگاه قطار شهری علی آباد
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۹۱۴ متر)
  ایستگاه قطار شهری جوانمرد قصاب
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۴۶ متر)
  ایستگاه قطار شهری فرهنگسرا
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۴۶ متر)
  ایستگاه قطار شهری حرم مطهر
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۶۱ متر)
  ایستگاه قطار شهری شهر ری
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۱۷۲ متر)
  ایستگاه قطار شهری باقر شهر
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۳۵۸ متر)
  ایستگاه قطار شهری شاهد
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۶۱۳ متر)
  ایستگاه قطار شهری شهید باقری
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۶۲۶ متر)
  ایستگاه قطار شهری دانشگاه علم و صنعت
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۷۵۰ متر)
  ایستگاه قطار شهری فدک
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۹۷۸ متر)
  ایستگاه قطار شهری بهارستان
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۲۹۱ متر)
  ایستگاه قطار شهری میدان حر
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۳۳۴ متر)
  ایستگاه قطار شهری دانشگاه امام علی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۴۰۳ متر)
  ایستگاه قطار شهری تهرانپارس
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۵۸۰ متر)
  ایستگاه قطار شهری صادقیه
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۶۴۸ متر)
  ایستگاه قطار شهری گلبرگ
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۷۲۹ متر)
  بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی میلاد
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۷۵۷ متر)
  بیمارستان مرکز قلب
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۸۰۱ متر)
  ایستگاه قطار شهری امام حسین
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۸۲۸ متر)
  ایستگاه قطار شهری حسن آباد
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۸۴۲ متر)
  بیمارستان محب تهران
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۹۱۲ متر)
  بیمارستان بهمن
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۹۴۵ متر)
  بیمارستان محک
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۹۴۹ متر)
  ایستگاه قطار شهری دروازه شمیران
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۹۹۴ متر)
  بیمارستان بقیه اله جماران
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۴۱ متر)
  بیمارستان خاتم الانبیاء
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۶۳ متر)
  ایستگاه قطار شهری شهید مدنی
 • فاصله تا موزه فرش ا ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۳۶۵ متر)
  موزه فرش ایران
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۵۰۷ متر)
  ایستگاه قطار شهری آزادی
 • فاصله تا کتابخانه و ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۵۳۰ متر)
  کتابخانه و موزه ملی ملک
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۵۵۳ متر)
  ایستگاه قطار شهری طرشت
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۵۸۱ متر)
  بیمارستان سینا
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۶۹۲ متر)
  بیمارستان پارسیان
 • فاصله تا مرکز چشم پ ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۹۸۴ متر)
  مرکز چشم پزشکی ونک
 • فاصله تا موزه جواهر ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۹۹ متر)
  موزه جواهرات ملی
 • فاصله تا کتابخانه ا ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۱۸۸ متر)
  کتابخانه اختصاصی نیاوران
 • فاصله تا موزه آبکار ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۲۶۴ متر)
 • فاصله تا مجلس شورای ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۲۹۸ متر)
  مجلس شورای اسلامی ایران
 • فاصله تا موزه آبگین ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۳۰۲ متر)
  موزه آبگینه و سفالینه
 • فاصله تا موزه نظامی ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۴۵۶ متر)
 • فاصله تا موزه پول۲۳ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۶۱۹ متر)
 • فاصله تا موزه دکتر ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۷۳۳ متر)
  موزه دکتر حسابی
 • فاصله تا موزه امام ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۸۲۱ متر)
  موزه امام علی(ع)
 • فاصله تا موزه تنوع ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۱۰۴ متر)
  موزه تنوع زیستی
 • فاصله تا رستوران ال ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۳۳۸ متر)
  رستوران البرز
 • فاصله تا رستوران ما ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۵۰۱ متر)
  رستوران مانسون
 • فاصله تا رستوران آن ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۸۷۷ متر)
  رستوران آنتروکوت
 • فاصله تا رستوران اس ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۹۳۰ متر)
  رستوران اسفندیار
 • فاصله تا موزه سینما ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۶۳ متر)
  موزه سینمای ایران
 • فاصله تا رستوران با ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۲۰۴ متر)
  رستوران باغ گیلاس
 • فاصله تا سفره خانه ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۲۲۳ متر)
  سفره خانه سنتی عالی قاپو
 • فاصله تا رستوران فر ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۳۰۷ متر)
  رستوران فرنگی لوشاتو
 • فاصله تا پیتزا پاشا ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۳۴۴ متر)
 • فاصله تا رستوران گر ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۹۹۹ متر)
  رستوران گردان برج میلاد
 • فاصله تا رستوران نا ...۲۷ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۳۰۹ متر)
  رستوران نارنجستان
 • فاصله تا رستوران ار ...۲۷ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۳۱۵ متر)
  رستوران اردک آبی
 • فاصله تا رستوران مر ...۱۹ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۵۹۳ متر)
  رستوران مروارید
 • فاصله تا رستوران سی ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۸۸۰ متر)
  رستوران سیمرغ
 • فاصله تا رستوران خا ...۲۶ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۱۴۱ متر)
  رستوران خانه کوچک
 • فاصله تا سینما جی۲۹ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۶۸۱ متر)
 • فاصله تا سینما ایرا ...۲۳ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۸۰۳ متر)
  سینما ایران
 • فاصله تا سینما ملت۲۷ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۳۹ متر)
 • فاصله تا سینما آفری ...۲۹ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۴۹۵ متر)
  سینما آفریقا
 • فاصله تا سینما قدس۲۹ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۵۱۵ متر)
 • فاصله تا سینما آزاد ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۸۶۴ متر)
  سینما آزادی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۳۷ متر)
  ایستگاه قطار شهری تئاتر شهر
 • فاصله تا سینما اریک ...۳۱ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۹۳ متر)
  سینما اریکه ایرانیان
 • فاصله تا سینما استق ...۳۱ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۱۱۸ متر)
  سینما استقلال
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۹ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۶۷۸ متر)
  ایستگاه قطار شهری آزادگان
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۲ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۷۷۴ متر)
  ایستگاه قطار شهری نعمت آباد
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۰ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۸۶۵ متر)
  ایستگاه قطار شهری عبدل آباد
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۴ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۹۱۳ متر)
  ایستگاه قطار شهری شهرک شریعتی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۴ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۹۶۳ متر)
  ایستگاه قطار شهری میدان ولیعصر
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۳ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۲۱۰ متر)
  ایستگاه قطار شهری میرزای شیرازی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۴ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۳۴۲ متر)
  ایستگاه قطار شهری دکتر شهید فاطمی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۵ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۵۹۸ متر)
  ایستگاه قطار شهری خواجه عبدالله انصاری
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۳ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۷۷۷ متر)
  ایستگاه قطار شهری قائم
 • فاصله تا موزه علم و ...۳۷ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۹۲۶ متر)
  موزه علم و فناوری
 • فاصله تا چشمه علی۳۶ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۹۷۷ متر)
 • فاصله تا تپه میل۳۷ دقیقه با خودرو (۳۰ کیلومتر و ۳ متر)
 • فاصله تا دژ رشکان۳۶ دقیقه با خودرو (۳۰ کیلومتر و ۸۳۸ متر)
 • فاصله تا حسینیه ارش ...۴۰ دقیقه با خودرو (۳۲ کیلومتر و ۳۶۵ متر)
  حسینیه ارشاد
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴۰ دقیقه با خودرو (۳۲ کیلومتر و ۳۶۵ متر)
  ایستگاه قطار شهری نبرد
 • فاصله تا حسینیه ارش ...۴۰ دقیقه با خودرو (۳۲ کیلومتر و ۳۶۵ متر)
  حسینیه ارشاد
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵۲ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۹۱ متر)
  ایستگاه قطار شهری توحید
 • فاصله تا ایستگاه مت ...۴۱ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۴۶۲ متر)
  ایستگاه مترو پیروزی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۹ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۴۷۹ متر)
  ایستگاه قطار شهری شیخ الرئیس
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۹ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۵۲۲ متر)
  ایستگاه قطار شهری میدان شهدا
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۹ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۶۹۵ متر)
  ایستگاه قطار شهری فردوسی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴۰ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۴۸۹ متر)
  ایستگاه قطار شهری دکتر حبیب الله
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴۰ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۴۹۷ متر)
  ایستگاه قطار شهری استاد معین
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴۸ دقیقه با خودرو (۳۷ کیلومتر و ۸۳ متر)
  ایستگاه قطار شهری میدان آزادی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵۸ دقیقه با خودرو (۳۷ کیلومتر و ۴۹۸ متر)
  ایستگاه قطار شهری بیمه
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴۵ دقیقه با خودرو (۳۸ کیلومتر و ۸۰۹ متر)
  ایستگاه قطار شهری ارم سبز
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵۶ دقیقه با خودرو (۴۱ کیلومتر و ۳۶۲ متر)
  ایستگاه قطار شهری چیتگر
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱ ساعت و ۸ دقیقه با خودرو (۴۱ کیلومتر و ۶۹۰ متر)
  ایستگاه قطار شهری ورزشگاه آزادی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱ ساعت و ۲ دقیقه با خودرو (۴۳ کیلومتر و ۱۰۰ متر)
  ایستگاه قطار شهری ایران خودرو
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵۹ دقیقه با خودرو (۴۷ کیلومتر و ۷۸۰ متر)
  ایستگاه قطار شهری گرم دره
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵۹ دقیقه با خودرو (۴۸ کیلومتر و ۲۵۵ متر)
  ایستگاه قطار شهری وردآورد
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱ ساعت و ۴ دقیقه با خودرو (۵۴ کیلومتر و ۷۰۹ متر)
  ایستگاه قطار شهری اتمسفر
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱ ساعت و ۸ دقیقه با خودرو (۵۹ کیلومتر و ۶۶۴ متر)
  ایستگاه قطار شهری کرج
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲ ساعت و ۷ دقیقه با خودرو (۷۹ کیلومتر و ۹۷۲ متر)
  ایستگاه قطار شهری محمدشهر کرج
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲ ساعت و ۳۴ دقیقه با خودرو (۱۲۹ کیلومتر و ۱۱ متر)
  ایستگاه قطار شهری گلشهر کرج
 • فاصله تا خیابان اما ...۲ ساعت و ۲۶ دقیقه با خودرو (۱۴۹ کیلومتر و ۷۸۴ متر)
  خیابان امام خمینی
 • فاصله تا خیابان باب ...۲ ساعت و ۲۹ دقیقه با خودرو (۱۵۱ کیلومتر و ۸۲۴ متر)
  خیابان باب همایون
 • فاصله تا خیابان خرم ...۲ ساعت و ۳۳ دقیقه با خودرو (۱۵۲ کیلومتر و ۱۷۲ متر)
  خیابان خرمشهر