#
آدرس هتل :مشهد، خیابان شیرازی، نبش شارستان رضوی

اتاق‌های هتل مدینه الرضا مشهد

نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان

هتل های مشابه هتل مدینه الرضا مشهد

امکانات هتل مدینه الرضا مشهد

فاصله هتل مدینه الرضا مشهد تا نقاط مهم

 • حرم ورودی خیابان شیرازی2 دقیقه پیاده ‌روی (86 متر)
 • چهارراه شهدا5 دقیقه پیاده ‌روی (415 متر)
 • بازار مرکزی6 دقیقه پیاده ‌روی (447 متر)
 • خیابان شیرازی6 دقیقه پیاده ‌روی (469 متر)
 • حرم ورودی صحن جمهوری6 دقیقه پیاده ‌روی (492 متر)
 • مدرسه پریزاد8 دقیقه پیاده ‌روی (589 متر)
 • مسجد گوهرشاد8 دقیقه پیاده ‌روی (668 متر)
 • موزه آستان قدس رضوی2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 220 متر)
 • موزه ظروف2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 223 متر)
 • موزه قرآن و نفایس2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 230 متر)
 • موزه فرش2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 230 متر)
 • موزه تمبر، اسکناس و سکه2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 230 متر)
 • موزه نجوم و ساعت2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 230 متر)
 • موزه مدال2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 230 متر)
 • موزه هنرهای تجسمی2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 230 متر)
 • موزه مردم‌شناسی2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 230 متر)
 • خیابان آزادی (بهجت)3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 300 متر)
 • حرم ورودی حرعاملی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 442 متر)
 • بازار رضا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 622 متر)
 • مقبره پیر پالان دوز3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 625 متر)
 • آرامگاه نادرشاه افشار4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 666 متر)
 • مدرسه علمیه عباسقلی خان3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 669 متر)
 • حرم ورودی خیابان نواب صفوی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 692 متر)
 • حرم ورودی باب الجواد3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 711 متر)
 • کنسولگری کشور پاکستان3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 712 متر)
 • حرم ورودی باب الرضا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 727 متر)
 • آرامگاه شیخ نخودکی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 744 متر)
 • رستوران رضایی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 791 متر)
 • خیابان خسروی نو3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 795 متر)
 • خیابان خسروی نو3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 804 متر)
 • کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 851 متر)
 • خیابان نواب صفوی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 897 متر)
 • بیمارستان ام البنین4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 980 متر)
 • گنبد خشتی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 5 متر)
 • پارک باغ ملی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 47 متر)
 • بلوار امام خمینی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 55 متر)
 • موزه مردم‌ شناسی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 140 متر)
 • مسجد هفتاد و دو تن4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 193 متر)
 • بیمارستان امام هادی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 209 متر)
 • حرم ورودی شیخ طبرسی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 218 متر)
 • کلیسا انجیلی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 249 متر)
 • کنسولگری کشور افغانستان4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 308 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سعدی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 322 متر)
 • خانه ملک4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 345 متر)
 • خیابان دانش شرقی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 357 متر)
 • بازار جنت5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 382 متر)
 • خیابان امام خمینی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 411 متر)
 • خیابان دانش غربی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 430 متر)
 • کنسولگری کشور ترکمنستان4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 435 متر)
 • بیمارستان موسی بن جعفر(ع)4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 487 متر)
 • مجتمع تجاری آرمان5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 529 متر)
 • میدان شهدا5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 555 متر)
 • کلیسای مسروپ مقدس5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 594 متر)
 • رستوران معین درباری5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 601 متر)
 • خیابان پاسداران5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 601 متر)
 • پارک میرزا کوچک خان5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 604 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهدا5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 621 متر)
 • گنبد سبز5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 627 متر)
 • بوستان میرزا کوچک خان(دانش)5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 658 متر)
 • بیمارستان سینا5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 660 متر)
 • میدان توحید5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 671 متر)
 • برج تجاری آلتون5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 730 متر)
 • ایستگاه راه آهن6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 795 متر)
 • ایستگاه قطار شهری راه آهن6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 795 متر)
 • ایستگاه قطار شهری بسیج5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 796 متر)
 • سینما قدس6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 844 متر)
 • بلوار امیرالمومنین5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 851 متر)
 • بلوار وحدت6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 852 متر)
 • باغ خونی6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 869 متر)
 • بلوار امام رضا5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 880 متر)
 • خیابان عنصری6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 893 متر)
 • سینما هویزه5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 26 متر)
 • مصلی تاریخی مشهد5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 56 متر)
 • بیمارستان تخصصی کودکان دکتر شیخ6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 109 متر)
 • بوستان وحدت6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 117 متر)
 • بیمارستان امام زمان6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 118 متر)
 • مرکز خرید آسمان5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 122 متر)
 • برج تجاری آکسون5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 139 متر)
 • مرکز خرید اطلسیه5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 144 متر)
 • بیمارستان آریا6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 193 متر)
 • خیابان هفده شهریور6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 340 متر)
 • بلوار 17 شهریور6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 344 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید مفتح5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 373 متر)
 • میدان امام رضا6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 382 متر)
 • ایستگاه قطار شهری امام خمینی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 488 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شریعتی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 540 متر)
 • میدان شریعتی ( تقی آباد )6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 546 متر)
 • بیماررستان امام رضا(ع)6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 582 متر)
 • بلوار قرنی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 605 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفده شهریور6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 655 متر)
 • بلوار مصلی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 728 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 766 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب(امدادی)6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 770 متر)
 • پارک وحدت7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 906 متر)
 • بیمارستان ثامن الائمه7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 934 متر)
 • بیمارستان 550 ارتش7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 952 متر)
 • خیابان آبکوه7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 58 متر)
 • مرکز خرید ورسیج مشهد7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 125 متر)
 • بلوار شهید رستمی6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 129 متر)
 • مجتمع زیست خاور8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 222 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قائم7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 291 متر)
 • بیمارستان مهر8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 302 متر)
 • بیمارستان پاستور نو7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 306 متر)
 • بیمارستان بنت الهدی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 318 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پروین اعتصامی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 359 متر)
 • بیمارستان تخصصی سرطان امید7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 394 متر)
 • ایستگاه قطار شهری الندشت8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 398 متر)
 • هنرستان صنعتی شهید بهشتی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 433 متر)
 • بیمارستان قائم8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 473 متر)
 • خیابان کوهسنگی8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 613 متر)
 • بیمارستان تخصصی چشم خاتم النبیاء7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 634 متر)
 • بیمارستان حجازی8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 648 متر)
 • پایانه مسافربری امام رضا(ع)8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 650 متر)
 • نسیم لبنان8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 675 متر)
 • سینما آفریقا8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 688 متر)
 • بلوار احمد آباد7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 689 متر)
 • گورستان ارامنه8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 721 متر)
 • بیمارستان شهید هاشمی نژاد8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 782 متر)
 • بیمارستان 17 شهریور9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 930 متر)
 • فروشگاه دبنهامز8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 933 متر)
 • بیمارستان امام حسین (ع)8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 937 متر)
 • میدان احمد آباد8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 981 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نبوت8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 994 متر)
 • بوستان امت8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 5 متر)
 • کنسولگری کشور تاجیکستان9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 233 متر)
 • بلوار ملاصدرا9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 286 متر)
 • بازار گوهر شاد9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 364 متر)
 • بازار گوهرشاد9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 367 متر)
 • میدان ابوطالب9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 394 متر)
 • رستوران سدروس9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 517 متر)
 • خیابان راهنمایی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 567 متر)
 • بازار فردوسی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 681 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهسنگی10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 759 متر)
 • میدان فردوسی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 824 متر)
 • رستوران ارکیده سیاه11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 74 متر)
 • بلوار بعثت10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 101 متر)
 • مرکز خرید خورشید10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 111 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فلسطین10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 130 متر)
 • مرکز خرید قسطنطنیه10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 174 متر)
 • بوستان باباقدرت9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 261 متر)
 • پارک باباقدرت10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 347 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طالقانی10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 397 متر)
 • رستوران پسران کریم12 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 480 متر)
 • بلوار شهید منتظری10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 634 متر)
 • بیمارستان روان پزشکی ابن سینا10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 694 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فجر10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 747 متر)
 • بیمارستان 22 بهمن11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 758 متر)
 • رستوران فیش اند چیپس خلیج فارس12 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 783 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طبرسی11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 953 متر)
 • بلوار ملک اباد11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 104 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خیام11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 159 متر)
 • میدان جانباز11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 179 متر)
 • مرکز خرید نیکا12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 212 متر)
 • مجتمع تجاری پروما12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 260 متر)
 • بوستان بسیج11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 322 متر)
 • بلوار سجاد12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 385 متر)
 • بلوار خیام11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 401 متر)
 • بلوار خیام11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 535 متر)
 • بوستان حجاب ( بانوان )13 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 572 متر)
 • بیمارستان جوادالائمه12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 579 متر)
 • خیابان طبرسی12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 640 متر)
 • آرامگاه خواجه ربیع12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 664 متر)
 • بزرگراه شهید بابا نظر11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 980 متر)
 • ایستگاه قطار شهری آزادی12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 7 متر)
 • کنسولگری کشور عراق13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 188 متر)
 • پارک پردیس قائم13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 265 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید کاوه13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 458 متر)
 • بازار بین المللی سپاد13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 835 متر)
 • رستوران قصر هدیش13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 898 متر)
 • بیمارستان امام سجاد15 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 915 متر)
 • کیان سنتر 115 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 947 متر)
 • پارک ساحلی آفتاب14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 976 متر)
 • بلوار هاشمی نژاد13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 992 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 63 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 72 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پارک ملت13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 98 متر)
 • باغ پرندگان14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 117 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کشف رود14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 137 متر)
 • پردیس قائم14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 147 متر)
 • سرزمین عجایب14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 167 متر)
 • کیان سنتر 214 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 176 متر)
 • سرزمین عجایب14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 211 متر)
 • کنسولگری کشور قرقیزستان14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 311 متر)
 • خیابان رضاشهر15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 614 متر)
 • کمپ غدیر14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 710 متر)
 • فرودگاه بین المللی15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 759 متر)
 • پارک ملت15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 786 متر)
 • پارک ریحانه( بانوان)13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 898 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوثر14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 941 متر)
 • بلوار امامت15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 3 متر)
 • میدان استقلال16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 335 متر)
 • پایانه مسافربری معراج16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 402 متر)
 • دانشگاه فردوسی19 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 610 متر)
 • میدان قائم16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 953 متر)
 • بیمارستان فارابی16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 173 متر)
 • بیمارستان رضوی18 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 444 متر)
 • بلوار کوثر17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 659 متر)
 • میدان کوثر18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 262 متر)
 • برج باران18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 288 متر)
 • بلوار وکیل آباد17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 355 متر)
 • بیمارستان تخصصی جواد الائمه (قلب و عروق)18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 437 متر)
 • میدان آزادی17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 548 متر)
 • سینما پیروزی19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 557 متر)
 • بلوار فکوری18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 577 متر)
 • بلوار پیروزی19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 669 متر)
 • رستوران گیاهی خانه19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 914 متر)
 • بلوار استاد یوسفی18 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 46 متر)
 • بلوار امامیه18 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 46 متر)
 • رستوران کلبه محبت18 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 61 متر)
 • رستوران دریایی سولو18 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 172 متر)
 • بوستان ایزدی19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 358 متر)
 • پارک آبی ایرانیان19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 613 متر)
 • قاسم آباد ( شهرک غرب )20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 626 متر)
 • بلوار شاهد20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 750 متر)
 • بلوار حجاب20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 978 متر)
 • بزرگراه آسیایی20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 291 متر)
 • پارک طبیعی هفت حوض24 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 334 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفت تیر21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 403 متر)
 • بلوار اندیشه21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 580 متر)
 • مسیر پلکانی بابا کوهی21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 648 متر)
 • سینما سیمرغ20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 729 متر)
 • بزرگراه امام علی20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 757 متر)
 • ایستگاه قطار شهری اقبال لاهوری19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 801 متر)
 • باغ گلها20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 828 متر)
 • پارک خانواده21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 842 متر)
 • بلوار دکتر حسابی21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 912 متر)
 • بلوار ادیب21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 945 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانش آموز20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 949 متر)
 • سرزمین موج های آبی22 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 994 متر)
 • بوستان نیلوفر آبی23 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 41 متر)
 • بلوار نماز20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 63 متر)
 • بلوار فلاحی21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 365 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صیاد شیرازی21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 507 متر)
 • رباط طرق19 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 530 متر)
 • رستوران ایتالیایی پای20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 553 متر)
 • بلوار آب و برق22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 581 متر)
 • بلوار صیاد شیرازی21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 692 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صدف21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 984 متر)
 • پارک ملی چهل بازه مشهد20 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 99 متر)
 • بیمارستان مهرگان23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 188 متر)
 • بلوار شریعتی22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 264 متر)
 • پارک تفریحی خورشید23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 298 متر)
 • بام مشهد23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 302 متر)
 • بزرگراه سلسله الذهب17 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 456 متر)
 • بزرگراه آزادی23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 619 متر)
 • نمایشگاه بین المللی مشهد22 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 733 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نمایشگاه22 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 821 متر)
 • ایستگاه قطار شهری وکیل آباد22 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 104 متر)
 • بزرگراه میثاق25 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 338 متر)
 • بزرگراه نمایشگاه24 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 501 متر)
 • بلوار مجیدیه25 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 877 متر)
 • بوستان نیایش26 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 930 متر)
 • بلوار شهید برونسی23 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 63 متر)
 • چشمه گیلاس (گلسب)24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 204 متر)
 • مجتمع تفریحی جام‌جم24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 223 متر)
 • بیمارستان دکتر شریعتی25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 307 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهستان پارک24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 344 متر)
 • پارک جنگلی وکیل آباد26 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 999 متر)
 • باغ وحش وکیل آباد27 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 309 متر)
 • کوهستان پارک شادی27 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 315 متر)
 • آرامگاه خواجه مراد19 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 593 متر)
 • پارک مینیاتوری28 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 880 متر)
 • ویلاژتوریست26 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 141 متر)
 • سد طرق29 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 681 متر)
 • بهشت رضا23 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 803 متر)
 • خیابان گلستان27 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 39 متر)
 • امام زاده ناصر و یاسر29 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 495 متر)
 • رستوران مولانا29 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 515 متر)
 • سرزمین موج های خروشان28 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 864 متر)
 • بیمارستان طالقانی28 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 37 متر)
 • ییلاق طرقبه31 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 93 متر)
 • باغ پونه طرقبه31 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 118 متر)
 • ییلاق شاندیز29 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 678 متر)
 • بازار بین المللی بعثت32 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 774 متر)
 • موزه مردم شناسی ویرانی30 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 865 متر)
 • رستوران آبشار34 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 913 متر)
 • باغ رستوران طوبی34 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 963 متر)
 • رستوران آبنوس33 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 210 متر)
 • روستا تاریخی پاژ34 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 342 متر)
 • رستوران سرداب عنبران35 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 598 متر)
 • پیست موتور کراس33 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 777 متر)
 • رستوران تشریفات37 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 926 متر)
 • پیست دوچرخه سواری ثامن36 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 977 متر)
 • رستوران سید و پسران جاغرق37 دقیقه با خودرو (30 کیلومتر و 3 متر)
 • هارونیه36 دقیقه با خودرو (30 کیلومتر و 838 متر)
 • آرامگاه فردوسی40 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 365 متر)
 • موزه توس40 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 365 متر)
 • آرامگاه فردوسی40 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 365 متر)
 • روستا مج52 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 91 متر)
 • روستا نغندر41 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 462 متر)
 • مجتمع توریستی پدیده شاندیز39 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 479 متر)
 • رستوران هندی راج39 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 522 متر)
 • رستوران ارم شاندیز39 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 695 متر)
 • رستوران پدیده شاندیز40 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 489 متر)
 • رستوران حسین شیشلیکی40 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 497 متر)
 • دره ارغوان48 دقیقه با خودرو (37 کیلومتر و 83 متر)
 • غار مغان58 دقیقه با خودرو (37 کیلومتر و 498 متر)
 • روستا ابرده45 دقیقه با خودرو (38 کیلومتر و 809 متر)
 • روستا اندرخ56 دقیقه با خودرو (41 کیلومتر و 362 متر)
 • روستا دهبار1 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (41 کیلومتر و 690 متر)
 • روستا کنگ1 ساعت و 2 دقیقه با خودرو (43 کیلومتر و 100 متر)
 • روستا کاهو59 دقیقه با خودرو (47 کیلومتر و 780 متر)
 • روستا زشک59 دقیقه با خودرو (48 کیلومتر و 255 متر)
 • بقعه تاریخی امام زاده یحیی1 ساعت و 4 دقیقه با خودرو (54 کیلومتر و 709 متر)
 • روستا گلمکان1 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (59 کیلومتر و 664 متر)
 • دریاچه چشمه سبز2 ساعت و 7 دقیقه با خودرو (79 کیلومتر و 972 متر)
 • آبشار ارتکند2 ساعت و 34 دقیقه با خودرو (129 کیلومتر و 11 متر)
 • کلات نادر2 ساعت و 26 دقیقه با خودرو (149 کیلومتر و 784 متر)
 • کاخ خورشید2 ساعت و 29 دقیقه با خودرو (151 کیلومتر و 824 متر)
 • آبشار قره سو2 ساعت و 33 دقیقه با خودرو (152 کیلومتر و 172 متر)
برای بزرگنمایی روی نقشه کلیک کنید

قوانین و مقرارت هتل

نرخ میهمان خارجی (غیرعرب‌ زبان)متفاوت با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌ زبان)متفاوت با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودکان زیر 2 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاکودکان 2 تا 5 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
پذیرش خانم مجردبا مدرک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر (فقط میهمان ایرانی)

درباره هتل مدینه الرضا مشهد

هتل مدینه الرضا مشهد نزدیک‌ترین هتل 5 ستاره مشهد از سمت خیابان شیرازی به حرم امام رضا (ع) است. این هتل با معماری ایرانی اسلامی خود همچون نگینی درخشان در شهر مشهد می‌درخشد و به لطف جاذبه‌ها و امکانات کم‌نظیر، مسافران زیادی را سمت خود می‌کشاند. هتل مدینه الرضا مشهد 18 طبقه و 325 واحد اقامتی دارد. تنوع اتاق‌های این هتل دست مسافران را برای انتخاب بازگذاشته و هر زائری با هرنوع بودجه و سلیقه، میتواند اتاق دلخواهش را در هتل مدینه الرضا رزرو کند.

چنانچه شما هم عازم شهر مشهد هستید و علاوه بر اقامتی راحت، نزدیک بودن به حرم از دغدغه‌هایتان است، از رزرو هتل مدینه الرضا غافل نشوید. شما می‌توانید با مراجعه به سایت یوتراوز از بین واحدهای اقامتی لوکس هتل مدینته الرضا مشهد اتاق موردنظرتان را با کم‌ترین قیمت ممکن انتخاب کنید و خاطره‌ای به‌یادماندنی از اقامت در مشهد رقم بزنید.

 

قیمت هتل مدینه الرضا مشهد

اگر تصمیمتان برای اقامت در هتل مدینه الرضا مشهد قطعیست و می‌خواهید قیمت اتاق‌های هتل مدینه الرضا را بدانید، فقط کافی‌ست با شماره 1548 تماس بگیرید. البته باید این مژده را هم بدهیم که رزرو هتل مدینه الرضا مشهد از طریق سایت یوتراوز، بسیار مقرون به‌صرفه است. یوتراوز بهترین هتل‌ها را با ارزان‌ترین قیمت به شما ارائه می‌کند. برای چک کردن نرخ هتل مدینه الرضا مشهد میتوانید به قسمت اتاقهای قابل رزرو در سایت بروید و اتاق مدنظرتان را رزرو کنید.

 

رزرو هتل مدینه الرضا مشهد

در صورتی که تصمیم گرفته‌اید تا در طول سفر خود به مشهد در هتل مدینه الرضا مشهد اقامت داشته باشید، روی سایت یا اپلیکیشن یوتراوز حساب کنید. رزرو هتل های مشهد از طریق یوتراوز بسیار آسان است. فقط کافی‌ست در قسمت اتاق‌های قابل رزرو، اتاق مدنظرتان در هتل مدینته الرضا را انتخاب کنید و آن را رزرو نمایید.

 

امکانات هتل مدینه الرضا مشهد

در هتل پنج ستاره مدینه الرضا مشهد همه چیز برای اقامتی خوب و راحت فراهم است. از جمله امکاناتی که در این هتل تعبیه شده می‌توان به پارکینگ، آسانسور، آتلیه، نمازخانه، فروشگاه، خدمات خانه‌داری، تاکسی‌سرویس و ترانسفر فرودگاهی اشاره کرد.

 

رستوران هتل مدینه الرضا مشهد

رستوران‌های هتل مدینه الرضا مشهد زبانزد خاص‌وعام هستند. در این هتل 4 رستوران فعال وجود دارد که می‌توانید بنا به سلیقه خود تمام وعده‌های غذایی را در آنجا نوش‌جان کنید و لحظاتی شیرین و به‌یادماندنی داشته باشید. صحبت از رستوران‌های این هتل 5 ستاره را با رستوران نرگس آغاز می‌کنیم. این رستوران در طبقه 1+ هتل واقع شده و 400 نفر ظرفیت دارد. شک نداریم اگر برای صرف صبحانه به این رستوران بروید، از دیدن منو غذایی کامل و متنوع آن حیرت می‌کنید. صبحانه هتل مدینه الرضا مشهد به صورت بوفه سرو می‌شود و شامل انواع صبحانه‌های سرد و گرم است. اگر قیمت صبحانه هتل مدینه الرضا مشهد برایتان سوال است باید این مژده را بدهیم که درصورت رزرو اتاق، نیازی نیست برای صبحانه هزینه‌ای پرداخت کنید بنابراین سرو آن رایگان است.

رستوران یاس دومین رستوران هتل مدینه الرضا مشهد است که با دکوراسیونی زیبا و چشم‌نواز، لذت صرف ناهار و شام را برایتان دوچندان می‌کند. در این رستوران می‌توانید انواع غذاهای بین‌المللی را سفارش دهید و از طعم خوب آن‌ها لذت ببرید. حتما برایتان جالب است اگر بگوییم برای طرفدران غذاهای اصیل و سنتی هم رستورانی همه چیز تمام در هتل مدینته الرضا ساخته شده است. استفاده از تخت‌های چوبی سنتی، ترمه‌های رنگارنگ و آجرهای رنگی در دیوارها این رستوران را به یکی از مکان‌های محبوب هتل بدل کرده است. پیشنهاد می‌کنیم حتما برای صرف حداقل یکی از وعده‌های غذایی، روی رستوران سنتی هتل مدینه الرضا حساب کنید تا تجربه‌ای متفاوت و شیرین داشته باشید.

 اما ویژگی که هتل مدینه الرضا مشهد را از سایر هتل‌های شهر متمایز کرده، رستوران گردان آن است. این رستوران در طبقه 12 هتل واقع شده و بهترین و باکیفیت‌ترین غذاهای ایرانی و فرنگی در آن سرو می‌شود. به شما اطمینان می‌دهیم که لذت غذاخوردن در این رستوران تمام شیشه‌ای با چشم‌انداز حرم، قابل وصف نیست. رستوران گردان هتل مدینه الرضا مشهد بدون شک متفاوت‌ترین مکان این هتل است و منو غذایی متنوع آن می‌تواند تمام سلیقه‌ها را راضی نگه دارد.

با اینکه قیمت غذاهای رستوران هتل مدینه الرضا مشهد ممکن است کمی بیشتر از سایر رستوران‌های شهر باشد اما به نظر ما ارزش حداقل یک بار امتحان کردن را دارد. بنابراین پیشنهاد می‌کنیم صرف غذاهای خوشمزه رستوران‌های این هتل را در برنامه سفرتان بگنجانید و با رفتن به رستوران گردون هتل مدینه الرضا مشهد خودتان را به ضیافتی تمام و کمال دعوت کنید.

 

کافی شاپ هتل مدینه الرضا مشهد

ما اعتقاد داریم که هیچ چیز به اندازه نوشیدن یک فنجان چای یا خوردن یک دسر خوشمزه، خستگی یک گشتوگذار حسابی را از تن بیرون نمیکند. به همین منظور پیشنهاد میکنیم بعد از زیارت و سیاحت، به هتل مدینه الرضا مشهد بازگردید و خودتان را به یک فنجان چای یا قهوه مهمان کنید. کافیشاپ هتل مدینه الرضا مشهد در عین سادگی، زیبایی و آرامش خاصی دارد و برای قرارهای دوستانه هم گزینه مناسبی است. این کافی‌شاپ در طبقه همکف هتل واقع شده و 65 نفر ظرفیت دارد.

 

شماره تماس هتل مدینه الرضا مشهد

برای تماس با هتل مدینه الرضا مشهد فقط کافی‌ست با شماره 1548 تماس بگیرید. تیم پشتیبانی یوتراوز به صورت 24 ساعته و در هفت‌روزشبانه‌روز آماده خدمت‌رسانی به شما هستند تا به سوالات شما از قبیل قیمت هتل مدینه الرضا مشهد یا ویژگی های هتل مدینه الرضا مشهد پاسخ بدهند.

 

استخر هتل مدینه الرضا مشهد

هتل مدینه الرضا از لحاظ امکانات رفاهی، یکی از بهترین هتل های نزدیک حرم مشهد است. در این هتل مجموعه آبی مجهزی ساخته شده که استفاده از هر بخش آن می‌تواند اوقات پر از آرامشی را برایتان رقم بزند. با شنا در استخر هتل مدینه الرضا مشهد می‌توانید خستگی یک روز شلوغ را  از تن به در کرده و لحظاتی به‌یادماندنی داشته باشید.

خدمات ماساژ هتل مدینه الرضا هم برای آن دسته از افرادی که به دنبال کسب تجربه‌ای نو هستند، بهترین انتخاب است. شک نداریم که استفاده از سونا و جکوزی هتل هم از آن تفریحات لذت‌بخش است که خاطره‌اش تا مدت‌ها در ذهنتان باقی می‌ماند. خبر خوب آنکه اولین استفاده از استخر هتل مدینه الرضا برای میهمانان مقیم هتل رایگان است و نیازی نیست که در ازای آن هزینه‌ای پرداخت کنید.

 

سالن ورزشی هتل مدینه الرضا مشهد

اگر ورزشکار حرفه ای هستید و یکی از نگرانی‌هایتان در سفر، عقب ماندن از روتین ورزشیتان است باید این مژده را بدهیم که سالن بدنسازی هتل مدینه الرضا مشهد می‌تواند دغدغه شما را برطرف کند. در این سالن به‌روزترین دستگاه‌های بدنسازی تعبیه شده و به همین دلیل محبوبیت زیادی بین ورزشکاران دارد.

 

پارکینگ هتل مدینه الرضا مشهد

محل پارک خودرو یکی از مهمترین دغدغه های افرادی‌ست که با خودرو شخصی به شهرهای پرجمعیت و شلوغ ایران سفر می‌کنند. مدیریت محترم هتل مدینته الرضا با آگاهی از این موضوع، پارکینگ به ظرفیت 110 خودرو ایجاد کرده که در طبقات 2- و 3- هتل واقع شده‌اند. بنابراین با اقامت در هتل مدینه الرضا مشهد، می‌توانید بدون هیچ نگرانی به زیارت بارگاه ثامن الحجج بروید، سری به موزه‌های آستان قدس بزنید، از باغ نادری دیدن کنید و بهترین سوغاتی‌ها را از بازار رضا و سرشور خریداری نمایید.

 

سالن همایش هتل مدینه الرضا مشهد

در هتل مدینه الرضا مشهد سالن آمفی‌تئاتری با ظرفیت 260 نفر هم تعبیه شده که به لطف به‌روزترین تجهیزات صدابرداری و نورپردازی، به یکی از بهترین سالن‌های همایش مشهد بدل شده است. بسیاری از ارگان‌های خصوصی و دولتی جلسات، همایشها و کنفرانس‌های خبری خود را در سالن‌های چندمنظوره هتل مدینه الرضا مشهد برگزار می‌کنند.

 

واحدهای اقامتی هتل مدینه الرضا مشهد

واحدهای اقامتی هتل مدینه الرضا مشهد شامل اتاق‌های یک الی دوتخته، سوئیت‌های یک الی سه‌تخته و اتاق‌های سه الی پنج‌نفره است. از جمله امکاناتی که در این واحدهای لوکس تعبیه شده می‌توان به مبلمان، یخچال، مینی‌بار، چای‌ساز، میزکار، کمدلباس و سرویس بهداشتی مدینه الرضای و فرنگی اشاره کرد. اگر همراه خانواده به مشهد سفر می‌کنید و انتخابتان هتل مدینه الرضا است، پیشنهاد می‌کنیم از رزرو اتاق کانکت پنج نفره آن غافل نشوید.

 

سایت هتل مدینه الرضا مشهد

با مراجعه به سایت هتل می‌توانید از ویژگی های هتل مدینه الرضا مشهد، امکانات، خدمات و اتاق‌های آن مطلع شوید. در سایت هتل مدینه الرضا مشهد عکس همه اتاق‌ها و امکانات هتل در دسترس است، بنابراین تصمیم‌گیری و انتخاب اتاق موردنظرتان راحت‌تر خواهد بود.

 

خدمات هتل مدینه الرضا مشهد

در هتل مدینه الرضا مشهد خدماتی نظیر لاندری، بیدارباش، روم سرویس، پذیرش 24 ساعته و اینترنت رایگان فراهم شده تا دغدغه‌ای درباره اقامت خود نداشته باشید. با وجود تاکسی سرویس  هتل هم دسترسی به جاهای دیدنی شهر بسیار آسان است. می‌توانید با خدمات تور هتل مدینه الرضا به ییلاقات طرقبه و شاندیز بروید، سری به مراکز خرید معروف و لوکس مشهد بزنید، فرزندانتان را به تماشای باغ وحش ببرید و با شنا در مجموعه‌های آبی مشهد، لحظاتی فراموش‌نشدنی تجربه کنید. قیمت تور مشهد هتل مدینه الرضا به عوامل زیادی بستگی دارد که می‌توانید از پذیرش هتل بپرسید و سپس تصمیمی هوشمندانه بگیرید.

 

آدرس هتل مدینه الرضا مشهد

اگر به فهرست هتل‌ های پنج ستاره مشهد نگاهی بیندازید، هتل مدینه الرضا مشهد محبوب‌ترین هتل آن لیست است. هتل مدینه الرضا مشهد در خیابان شیرازی و نبش شارستان رضوی واقع شده و تنها 150 متر با حرم مطهر رضوی فاصله دارد. از دیگر جاذبه‌های نزدیک به این هتل می‌توان به خانه تاریخی توکلی، گنبد خشتی، خانه تاریخی داروغه، و گنبد سبز هم اشاره کرد. اگر عاشق گشت‌وگذار در بازارها و مراکز خرید هستید، با اقامت در هتل مدینه الرضا می‌توانید به آسانی به بازار رضا، بازار مرکزی، الماس شرق و مراکز خرید هفده شهریور دسترسی داشته باشید.

اگر اقدام به خرید بلیط هواپیما کرده‌اید و فاصله فرودگاه تا هتل مدینه الرضا در مشهد دغدغه‌تان است، باید این مژده را بدهیم که فرودگاه فاصله کمی با هتل دارد و اگر با خرید بلیط قطار عازم شهر مشهد هستید، نگران فاصله راه‌آهن تا هتل نباشید. شما می‌توانید پس از طی‌ 4 کیلومتر از راه‌آهن به هتل مدینه الرضا برسید.

فرقی نمی‌کند که قبلا به مشهد سفر کرده‌اید یا نه، اما حتما نام موج‌های آبی را شنیده‌اید یا در برنامه‌ریزی‌هایتان یک روز را به آن اختصاص داده‌اید. سرزمین موج‌های آبی در 20 کیلومتری هتل مدینه الرضا مشهد واقع شده و به کمک تاکسی‌های هتل، رسیدن به آن بسیار آسان است.

اگر با فرزندانتان به مشهد سفر کرده‌اید و نگران سرگرم‌شدن آن‌ها هستید، پیشنهاد ویژه ما بازدید از باغ گیاه‌شناسی و باغ‌وحش وکیل‌آباد است. خبر خوب اینکه باغ گیاه‌شناسی مشهد در 5 کیلومتری هتل مدینه الرضا مشهد است و با تنوع کم‌نظیری از گیاه‌ها ودرختان، یک کلاس درس عملی اما شیرین به حساب می‌آید.

با اینکه باغ وحش وکیل آباد چندان به هتل مدینه الرضا مشهد نزدیک نیست، اما به نظر ما ارزش یک بار دیدن را دارد. برای بازدید از آن فقط کافی‌ست از خدمات تاکسی سرویس هتل مدینه الرضا مشهد استفاده کنید و کمتر از یک‌ساعت به باغ وحش برسید.

 

سوالات متداول

هتل مدینه الرضا مشهد چند ستاره است؟

هتل مدینه الرضا مشهد در لیست هتل‌های 5 ستاره مشهد قرار دارد.

آدرس هتل مدینه الرضا مشهد کجاست؟

هتل مدینه الرضا مشهد در خیابان شیرازی و نبش شارستان رضوی واقع شده است.

فاصله هتل مدینه الرضا مشهد تا حرم چقدر است؟

هتل مدینه الرضا مشهد تنها 150 متر با حرم مطهر رضوی فاصله دارد.

هتل مدینه الرضا مشهد چند طبقه و چند اتاق دارد؟

هتل مدینه الرضا مشهد 18 طبقه و 325 اتاق دارد.

واحدهای اقامتی هتل مدینه الرضا مشهد شامل چه مواردی است؟

واحدهای اقامتی هتل مدینه الرضا مشهد شامل اتاق‌های یک الی دوتخته، سوئیت‌های یک الی سه‌تخته و اتاق‌های سه الی پنج‌نفره است.

اتاق‌های هتل مدینه الرضا مشهد چه امکاناتی دارد؟

در اتاق‌های هتل مدینه الرضا مشهد امکاناتی نظیر مبلمان، تلویزیون، یخچال، کمدلباس، حمام، تلفن، سیستم گرمایشی و سرمایشی، دراور و سرویس بهداشتی تعبیه شده است.

قیمت صبحانه هتل مدینه الرضا مشهد چقدر است؟

صبحانه هتل مدینه الرضا مشهد برای میهمانان مقیم هتل رایگان است.

منوی صبحانه هتل مدینه الرضا مشهد شامل چه مواردیست؟

صبحانه هتل مدینه الرضا به صورت بوفه سرو میشود و شامل انواع صبحانه سرد و گرم است.

خانه تاریخی داروغه چند کیلومتر از هتل مدینه الرضا مشهد فاصله دارد؟

خانه تاریخی داروغه در 2 کیلومتری هتل مدینه الرضا مشهد است.

هتل مدینه الرضا مشهد در چه فاصله ای از مراکز خرید هفده شهریور واقع شده است؟

هتل مدینه الرضا مشهد 3 کیلومتر از مراکز خرید هفده شهریور فاصله دارد.

باغ‌وحش وکیل آباد از هتل مدینه الرضا مشهد چقدر فاصله دارد؟

باغ‌وحش وکیل آباد در 21 کیلومتری هتل مدینه الرضا مشهد است.

قیمت هتل مدینه الرضا مشهد در چه حدودی است؟

برای اطلاع از قیمت هتل مدینه الرضا مشهد می‌توانید در قسمت اتاق‌های قابل رزرو سایت یوتراوز هزینه هرکدام را ببینید.

آیا رزرو هتل مدینه الرضا مشهد با تخفیف ممکن است؟

بله، شما می‌توانید از طریق سایت یوتراوز اتاق موردنظرتان در هتل مدینته الرضا مشهد را با کم‌ترین قیمت رزرو کنید.

شماره تماس هتل مدینه الرضا مشهد چند است؟

برای تماس با هتل مدینته الرضا مشهد می‌توانید با شماره 1548 تماس بگیرید و سوالاتتان را از تیم پشتیبانی یوتراوز بپرسید.