هتل کوثر مشهد
مشهد، میدان بیت‌المقدس (فلکه آب)، ضلع شمالی بازار رضا
ورود
خروج
مدت اقامت: 1 شب
تعداد اتاق :-
اتاق‌های قابل رزرو
اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ظرفیت: یک نفر
قیمت برای 1 شب۷۹۰,۰۰۰
680,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

حمام
یخچال
دمپایی
صبحانه
چای ساز
کمد لباس
تلویزیون
روم سرویس
پاورسوئیچ
تلفن در اتاق
لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق
نوع قفل درب اتاق
تلویزیون در اتاق
سیستم اعلام حریق
مینی بار با هزینه
سیستم گرمایش و سرمایش
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
دراور
آباژور

-

اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
ظرفیت: دو نفر
قیمت برای 1 شب۸۷۰,۰۰۰
760,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

دمپایی
صبحانه
چای ساز
کمد لباس
تلویزیون
روم سرویس
پاورسوئیچ
تلفن در اتاق
لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق
نوع قفل درب اتاق
تلویزیون در اتاق
سیستم اعلام حریق
مینی بار با هزینه
سیستم گرمایش و سرمایش
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
دراور
آباژور
حمام
یخچال

-

اتاق یک تخته فولبرد
اتاق یک تخته فولبرد
ظرفیت: یک نفر
قیمت برای 1 شب۱,۰۵۰,۰۰۰
940,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

حمام
یخچال
دمپایی
صبحانه
چای ساز
کمد لباس
تلویزیون
روم سرویس
پاورسوئیچ
تلفن در اتاق
لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق
نوع قفل درب اتاق
تلویزیون در اتاق
سیستم اعلام حریق
مینی بار با هزینه
سیستم گرمایش و سرمایش
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
دراور
آباژور

-

اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ظرفیت: سه نفر
قیمت برای 1 شب۱,۱۹۰,۰۰۰
1,080,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

نوع قفل درب اتاق
تلویزیون در اتاق
سیستم اعلام حریق
مینی بار با هزینه
سیستم گرمایش و سرمایش
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
دراور
آباژور
حمام
یخچال
دمپایی
صبحانه
چای ساز
کمد لباس
تلویزیون
روم سرویس
پاورسوئیچ
تلفن در اتاق
لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق

-

اتاق دو تخته دبل فولبرد (منو بوفه)
اتاق دو تخته دبل فولبرد (منو بوفه)
ظرفیت: دو نفر
قیمت برای 1 شب۱,۳۷۰,۰۰۰
1,260,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق
نوع قفل درب اتاق
تلویزیون در اتاق
سیستم اعلام حریق
مینی بار با هزینه
سیستم گرمایش و سرمایش
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
دراور
آباژور
حمام
یخچال
دمپایی
صبحانه
چای ساز
کمد لباس
تلویزیون
روم سرویس
پاورسوئیچ
تلفن در اتاق

-

اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
ظرفیت: چهار نفر
قیمت برای 1 شب۱,۵۵۰,۰۰۰
1,440,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

حمام
یخچال
دمپایی
صبحانه
چای ساز
کمد لباس
تلویزیون
روم سرویس
پاورسوئیچ
تلفن در اتاق
لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق
نوع قفل درب اتاق
تلویزیون در اتاق
سیستم اعلام حریق
مینی بار با هزینه
سیستم گرمایش و سرمایش
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
دراور
آباژور

-

اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
ظرفیت: پنج نفر
قیمت برای 1 شب۱,۹۱۰,۰۰۰
1,800,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق
نوع قفل درب اتاق
تلویزیون در اتاق
سیستم اعلام حریق
مینی بار با هزینه
سیستم گرمایش و سرمایش
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
دراور
آباژور
حمام
یخچال
دمپایی
صبحانه
چای ساز
کمد لباس
تلویزیون
روم سرویس
پاورسوئیچ
تلفن در اتاق

-

اتاق سه تخته فولبرد (منو بوفه)
اتاق سه تخته فولبرد (منو بوفه)
ظرفیت: سه نفر
قیمت برای 1 شب۱,۹۴۰,۰۰۰
1,830,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

دراور
آباژور
حمام
یخچال
دمپایی
صبحانه
چای ساز
کمد لباس
تلویزیون
روم سرویس
پاورسوئیچ
تلفن در اتاق
لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق
نوع قفل درب اتاق
تلویزیون در اتاق
سیستم اعلام حریق
مینی بار با هزینه
سیستم گرمایش و سرمایش
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق

-

اتاق چهار تخته فولبرد (منو بوفه)
اتاق چهار تخته فولبرد (منو بوفه)
ظرفیت: چهار نفر
قیمت برای 1 شب۲,۵۵۰,۰۰۰
2,440,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

حمام
یخچال
دمپایی
صبحانه
چای ساز
کمد لباس
تلویزیون
روم سرویس
پاورسوئیچ
تلفن در اتاق
لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق
نوع قفل درب اتاق
تلویزیون در اتاق
سیستم اعلام حریق
مینی بار با هزینه
سیستم گرمایش و سرمایش
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
دراور
آباژور

-

اتاق پنج تخته فولبرد
اتاق پنج تخته فولبرد
ظرفیت: پنج نفر
قیمت برای 1 شب۳,۱۶۰,۰۰۰
3,050,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

پاورسوئیچ
تلفن در اتاق
لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق
نوع قفل درب اتاق
تلویزیون در اتاق
سیستم اعلام حریق
مینی بار با هزینه
سیستم گرمایش و سرمایش
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
دراور
آباژور
حمام
یخچال
دمپایی
صبحانه
چای ساز
کمد لباس
تلویزیون
روم سرویس

-

قوانین و مقررات هتل
نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)متفاوت با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)متفاوت با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودکان زیر ۴ سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاکودکان ۴ تا ۶ سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر

موقعیت مکانی هتل کوثر مشهد

 • فاصله تا بلوار فکور ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۷۴۴ متر)
  بلوار فکوری
 • فاصله تا بلوار پیرو ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۸۳۶ متر)
  بلوار پیروزی
 • فاصله تا رستوران گی ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۸۲ متر)
  رستوران گیاهی خانه
 • فاصله تا رستوران کل ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۲۲۸ متر)
  رستوران کلبه محبت
 • فاصله تا رستوران در ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۳۴۰ متر)
  رستوران دریایی سولو
 • فاصله تا بلوار استا ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۳۹۵ متر)
  بلوار استاد یوسفی
 • فاصله تا بلوار امام ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۳۹۵ متر)
  بلوار امامیه
 • فاصله تا بوستان ایز ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۵۲۶ متر)
  بوستان ایزدی
 • فاصله تا پارک آبی ا ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۹۶۲ متر)
  پارک آبی ایرانیان
 • فاصله تا قاسم آباد ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۹۷۵ متر)
  قاسم آباد ( شهرک غرب )
 • فاصله تا بلوار شاهد ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۹۹ متر)
 • فاصله تا پارک طبیعی ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۱۶۳ متر)
  پارک طبیعی هفت حوض
 • فاصله تا بلوار حجاب ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۳۲۷ متر)
 • فاصله تا بزرگراه آس ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۴۵۸ متر)
  بزرگراه آسیایی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۵۷۱ متر)
  ایستگاه قطار شهری هفت تیر
 • فاصله تا مسیر پلکان ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۸۱۶ متر)
  مسیر پلکانی بابا کوهی
 • فاصله تا بلوار اندی ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۹۲۹ متر)
  بلوار اندیشه
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۹۶۸ متر)
  ایستگاه قطار شهری اقبال لاهوری
 • فاصله تا سینما سیمر ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۷۸ متر)
  سینما سیمرغ
 • فاصله تا بزرگراه ام ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۱۰۶ متر)
  بزرگراه امام علی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۱۱۷ متر)
  ایستگاه قطار شهری دانش آموز
 • فاصله تا پارک خانوا ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۱۹۱ متر)
  پارک خانواده
 • فاصله تا بلوار نماز ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۲۳۱ متر)
 • فاصله تا بلوار دکتر ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۲۶۰ متر)
  بلوار دکتر حسابی
 • فاصله تا بلوار ادیب ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۲۹۴ متر)
 • فاصله تا باغ گلها۲۲ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۳۰۳ متر)
 • فاصله تا سرزمین موج ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۳۴۳ متر)
  سرزمین موج های آبی
 • فاصله تا رباط طرق۲۱ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۳۵۹ متر)
 • فاصله تا بوستان نیل ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۳۹۰ متر)
  بوستان نیلوفر آبی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۶۷۵ متر)
  ایستگاه قطار شهری صیاد شیرازی
 • فاصله تا بلوار فلاح ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۷۱۴ متر)
  بلوار فلاحی
 • فاصله تا رستوران ای ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۷۲۱ متر)
  رستوران ایتالیایی پای
 • فاصله تا بلوار آب و ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۷۴۹ متر)
  بلوار آب و برق
 • فاصله تا بلوار صیاد ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۸۶۰ متر)
  بلوار صیاد شیرازی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۱۵۲ متر)
  ایستگاه قطار شهری صدف
 • فاصله تا پارک ملی چ ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۲۶۷ متر)
  پارک ملی چهل بازه مشهد
 • فاصله تا بزرگراه سل ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۲۸۵ متر)
  بزرگراه سلسله الذهب
 • فاصله تا پارک تفریح ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۴۶۵ متر)
  پارک تفریحی خورشید
 • فاصله تا بام مشهد۲۵ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۴۷۰ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۵۳۷ متر)
  بیمارستان مهرگان
 • فاصله تا بلوار شریع ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۶۱۳ متر)
  بلوار شریعتی
 • فاصله تا بزرگراه آز ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۹۶۸ متر)
  بزرگراه آزادی
 • فاصله تا نمایشگاه ب ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۹۰۱ متر)
  نمایشگاه بین المللی مشهد
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۹۸۹ متر)
  ایستگاه قطار شهری نمایشگاه
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۲۷۱ متر)
  ایستگاه قطار شهری وکیل آباد
 • فاصله تا بلوار شهید ...۲۵ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۲۳۰ متر)
  بلوار شهید برونسی
 • فاصله تا بزرگراه نم ...۲۶ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۳۵۷ متر)
  بزرگراه نمایشگاه
 • فاصله تا چشمه گیلاس ...۲۵ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۳۷۲ متر)
  چشمه گیلاس (گلسب)
 • فاصله تا مجتمع تفری ...۲۶ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۳۹۱ متر)
  مجتمع تفریحی جام‌جم
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۷ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۴۷۴ متر)
  بیمارستان دکتر شریعتی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۶ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۵۱۲ متر)
  ایستگاه قطار شهری کوهستان پارک
 • فاصله تا بزرگراه می ...۲۷ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۱۶۳ متر)
  بزرگراه میثاق
 • فاصله تا پارک جنگلی ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۱۶۶ متر)
  پارک جنگلی وکیل آباد
 • فاصله تا بلوار مجید ...۲۷ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۴۱۹ متر)
  بلوار مجیدیه
 • فاصله تا آرامگاه خو ...۲۱ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۴۲۲ متر)
  آرامگاه خواجه مراد
 • فاصله تا بوستان نیا ...۲۷ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۴۷۲ متر)
  بوستان نیایش
 • فاصله تا باغ وحش وک ...۲۹ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۴۷۷ متر)
  باغ وحش وکیل آباد
 • فاصله تا کوهستان پا ...۲۹ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۴۸۳ متر)
  کوهستان پارک شادی
 • فاصله تا ویلاژتوریس ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۳۰۹ متر)
  ویلاژتوریست
 • فاصله تا پارک مینیا ...۳۰ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۳۷۵ متر)
  پارک مینیاتوری
 • فاصله تا سد طرق۳۱ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۵۱۰ متر)
 • فاصله تا بهشت رضا۲۴ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۶۳۳ متر)
 • فاصله تا خیابان گلس ...۲۹ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۲۰۶ متر)
  خیابان گلستان
 • فاصله تا امام زاده ...۳۱ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۶۶۳ متر)
  امام زاده ناصر و یاسر
 • فاصله تا رستوران مو ...۳۱ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۶۸۲ متر)
  رستوران مولانا
 • فاصله تا سرزمین موج ...۳۰ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۳۲ متر)
  سرزمین موج های خروشان
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۹ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۲۰۵ متر)
  بیمارستان طالقانی
 • فاصله تا ییلاق طرقب ...۳۳ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۲۶۱ متر)
  ییلاق طرقبه
 • فاصله تا باغ پونه ط ...۳۳ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۲۸۶ متر)
  باغ پونه طرقبه
 • فاصله تا ییلاق شاند ...۳۱ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۸۴۶ متر)
  ییلاق شاندیز
 • فاصله تا بازار بین ...۳۴ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۹۴۱ متر)
  بازار بین المللی بعثت
 • فاصله تا موزه مردم ...۳۲ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۳۳ متر)
  موزه مردم شناسی ویرانی
 • فاصله تا روستا تاری ...۳۴ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۱۱۷ متر)
  روستا تاریخی پاژ
 • فاصله تا رستوران آب ...۳۶ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۸۱ متر)
  رستوران آبشار
 • فاصله تا باغ رستورا ...۳۵ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۱۳۰ متر)
  باغ رستوران طوبی
 • فاصله تا رستوران آب ...۳۵ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۳۷۸ متر)
  رستوران آبنوس
 • فاصله تا رستوران سر ...۳۷ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۷۶۶ متر)
  رستوران سرداب عنبران
 • فاصله تا پیست موتور ...۳۵ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۹۴۵ متر)
  پیست موتور کراس
 • فاصله تا رستوران تش ...۳۹ دقیقه با خودرو (۳۱ کیلومتر و ۹۴ متر)
  رستوران تشریفات
 • فاصله تا پیست دوچرخ ...۳۸ دقیقه با خودرو (۳۱ کیلومتر و ۱۴۴ متر)
  پیست دوچرخه سواری ثامن
 • فاصله تا رستوران سی ...۳۹ دقیقه با خودرو (۳۱ کیلومتر و ۱۷۰ متر)
  رستوران سید و پسران جاغرق
 • فاصله تا هارونیه۳۸ دقیقه با خودرو (۳۳ کیلومتر و ۸۹۶ متر)
 • فاصله تا روستا مج۵۴ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۹۲۱ متر)
 • فاصله تا آرامگاه فر ...۴۱ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۴۲۲ متر)
  آرامگاه فردوسی
 • فاصله تا آرامگاه فر ...۴۱ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۴۲۲ متر)
  آرامگاه فردوسی
 • فاصله تا موزه توس۴۱ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۴۲۲ متر)
 • فاصله تا روستا نغند ...۴۳ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۶۳۰ متر)
  روستا نغندر
 • فاصله تا مجتمع توری ...۴۱ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۶۴۷ متر)
  مجتمع توریستی پدیده شاندیز
 • فاصله تا رستوران هن ...۴۱ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۶۹۰ متر)
  رستوران هندی راج
 • فاصله تا رستوران ار ...۴۱ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۸۶۲ متر)
  رستوران ارم شاندیز
 • فاصله تا رستوران پد ...۴۲ دقیقه با خودرو (۳۶ کیلومتر و ۶۵۷ متر)
  رستوران پدیده شاندیز
 • فاصله تا رستوران حس ...۴۲ دقیقه با خودرو (۳۶ کیلومتر و ۶۶۴ متر)
  رستوران حسین شیشلیکی
 • فاصله تا دره ارغوان ...۵۰ دقیقه با خودرو (۳۸ کیلومتر و ۲۵۱ متر)
 • فاصله تا غار مغان۶۰ دقیقه با خودرو (۳۸ کیلومتر و ۳۲۷ متر)
 • فاصله تا روستا ابرد ...۴۷ دقیقه با خودرو (۳۹ کیلومتر و ۹۷۶ متر)
  روستا ابرده
 • فاصله تا روستا اندر ...۵۶ دقیقه با خودرو (۴۱ کیلومتر و ۱۳۶ متر)
  روستا اندرخ
 • فاصله تا روستا دهبا ...۱ ساعت و ۱۰ دقیقه با خودرو (۴۲ کیلومتر و ۸۵۷ متر)
  روستا دهبار
 • فاصله تا روستا کنگ۱ ساعت و ۴ دقیقه با خودرو (۴۴ کیلومتر و ۲۶۷ متر)
 • فاصله تا روستا زشک۱ ساعت و ۱ دقیقه با خودرو (۴۹ کیلومتر و ۴۲۲ متر)
 • فاصله تا بقعه تاریخ ...۱ ساعت و ۴ دقیقه با خودرو (۵۴ کیلومتر و ۲۴۹ متر)
  بقعه تاریخی امام زاده یحیی
 • فاصله تا روستا کاهو ...۱ ساعت و ۱ دقیقه با خودرو (۵۶ کیلومتر و ۲۹۰ متر)
 • فاصله تا روستا گلمک ...۱ ساعت و ۹ دقیقه با خودرو (۶۲ کیلومتر و ۷۲۲ متر)
  روستا گلمکان
 • فاصله تا دریاچه چشم ...۲ ساعت و ۹ دقیقه با خودرو (۸۳ کیلومتر و ۳۰ متر)
  دریاچه چشمه سبز
 • فاصله تا آبشار ارتک ...۲ ساعت و ۳۳ دقیقه با خودرو (۱۲۸ کیلومتر و ۷۸۵ متر)
  آبشار ارتکند
 • فاصله تا کلات نادر۲ ساعت و ۲۶ دقیقه با خودرو (۱۴۹ کیلومتر و ۵۵۸ متر)
 • فاصله تا کاخ خورشید ...۲ ساعت و ۲۸ دقیقه با خودرو (۱۵۱ کیلومتر و ۵۹۸ متر)
 • فاصله تا آبشار قره ...۲ ساعت و ۳۳ دقیقه با خودرو (۱۵۱ کیلومتر و ۹۴۶ متر)
  آبشار قره سو
 • فاصله تا حرم ورودی ...۴ دقیقه پیاده ‌روی (۲۷۸ متر)
  حرم ورودی شیخ طبرسی
 • فاصله تا گنبد خشتی۵ دقیقه پیاده ‌روی (۳۶۷ متر)
 • فاصله تا آرامگاه شی ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۱۹۵ متر)
  آرامگاه شیخ نخودکی
 • فاصله تا کتابخانه م ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۰۲ متر)
  کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی
 • فاصله تا حرم ورودی ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۸۹ متر)
  حرم ورودی صحن جمهوری
 • فاصله تا مدرسه پریز ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۵۵۱ متر)
  مدرسه پریزاد
 • فاصله تا خیابان نوا ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۵۴ متر)
  خیابان نواب صفوی
 • فاصله تا مسجد گوهرش ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۷۴ متر)
  مسجد گوهرشاد
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۴۵ متر)
  ایستگاه قطار شهری شهید مفتح
 • فاصله تا بیمارستان ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۳ متر)
  بیمارستان امام هادی
 • فاصله تا چهارراه شه ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۳ متر)
  چهارراه شهدا
 • فاصله تا موزه آستان ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۹ متر)
  موزه آستان قدس رضوی
 • فاصله تا خیابان شیر ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۰ متر)
  خیابان شیرازی
 • فاصله تا موزه ظروف۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۲ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۳ متر)
  حرم ورودی خیابان نواب صفوی
 • فاصله تا موزه تمبر، ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۹ متر)
  موزه تمبر، اسکناس و سکه
 • فاصله تا موزه قرآن ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۹ متر)
  موزه قرآن و نفایس
 • فاصله تا موزه فرش۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۹ متر)
 • فاصله تا موزه نجوم ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۹ متر)
  موزه نجوم و ساعت
 • فاصله تا موزه مردم‌ ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۹ متر)
  موزه مردم‌شناسی
 • فاصله تا موزه مدال۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۹ متر)
 • فاصله تا موزه هنرها ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۹ متر)
  موزه هنرهای تجسمی
 • فاصله تا مقبره پیر ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۲۱ متر)
  مقبره پیر پالان دوز
 • فاصله تا حرم ورودی ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۱۹ متر)
  حرم ورودی حرعاملی
 • فاصله تا مدرسه علمی ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۷۰ متر)
  مدرسه علمیه عباسقلی خان
 • فاصله تا بازار مرکز ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۰۹ متر)
  بازار مرکزی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۱۲ متر)
  ایستگاه قطار شهری راه آهن
 • فاصله تا ایستگاه را ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۱۲ متر)
  ایستگاه راه آهن
 • فاصله تا بازار رضا۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۵۱ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۶۰ متر)
  حرم ورودی خیابان شیرازی
 • فاصله تا خیابان آزا ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۶۸ متر)
  خیابان آزادی (بهجت)
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۷۳ متر)
  مجتمع تجاری آرمان
 • فاصله تا حرم ورودی ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۴۰ متر)
  حرم ورودی باب الجواد
 • فاصله تا حرم ورودی ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۵۷ متر)
  حرم ورودی باب الرضا
 • فاصله تا خیابان خسر ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۲۴ متر)
  خیابان خسروی نو
 • فاصله تا خیابان خسر ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۳۳ متر)
  خیابان خسروی نو
 • فاصله تا بلوار وحدت ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۱۲ متر)
 • فاصله تا پارک وحدت۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۳۳ متر)
 • فاصله تا رستوران رض ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۸۵ متر)
  رستوران رضایی
 • فاصله تا آرامگاه نا ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۳۴ متر)
  آرامگاه نادرشاه افشار
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۷۹ متر)
  کنسولگری کشور پاکستان
 • فاصله تا موزه مردم‌ ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۶۹ متر)
  موزه مردم‌ شناسی
 • فاصله تا مصلی تاریخ ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر)
  مصلی تاریخی مشهد
 • فاصله تا مسجد هفتاد ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۳ متر)
  مسجد هفتاد و دو تن
 • فاصله تا بوستان وحد ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۱ متر)
  بوستان وحدت
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۲ متر)
  بیمارستان امام زمان
 • فاصله تا بلوار امیر ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۴ متر)
  بلوار امیرالمومنین
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۱۳ متر)
  بیمارستان ام البنین
 • فاصله تا خیابان دان ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۸۶ متر)
  خیابان دانش شرقی
 • فاصله تا پارک باغ م ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۱۵ متر)
  پارک باغ ملی
 • فاصله تا بلوار امام ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۲۲ متر)
  بلوار امام خمینی
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۵۵ متر)
  بیمارستان شهید هاشمی نژاد
 • فاصله تا خیابان دان ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۵۹ متر)
  خیابان دانش غربی
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۱۶ متر)
  بیمارستان موسی بن جعفر(ع)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۳۵ متر)
  مرکز خرید آسمان
 • فاصله تا برج تجاری ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۵۳ متر)
  برج تجاری آکسون
 • فاصله تا مرکز خرید ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۵۸ متر)
  مرکز خرید اطلسیه
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۰۹ متر)
  بیمارستان امام حسین (ع)
 • فاصله تا کلیسا انجی ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۱۶ متر)
  کلیسا انجیلی
 • فاصله تا پارک میرزا ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۳۳ متر)
  پارک میرزا کوچک خان
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۶۶ متر)
  ایستگاه قطار شهری نبوت
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۷۶ متر)
  کنسولگری کشور افغانستان
 • فاصله تا بوستان امت ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۷۷ متر)
 • فاصله تا بوستان میر ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۸۷ متر)
  بوستان میرزا کوچک خان(دانش)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۹۰ متر)
  ایستگاه قطار شهری سعدی
 • فاصله تا خانه ملک۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۱۲ متر)
 • فاصله تا بازار جنت۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۵۰ متر)
 • فاصله تا خیابان هفد ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۶۲ متر)
  خیابان هفده شهریور
 • فاصله تا بلوار 17 ش ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۶۶ متر)
  بلوار 17 شهریور
 • فاصله تا خیابان اما ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۷۸ متر)
  خیابان امام خمینی
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۰۲ متر)
  کنسولگری کشور ترکمنستان
 • فاصله تا خیابان عنص ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۲۰ متر)
  خیابان عنصری
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۲۵ متر)
  ایستگاه قطار شهری بسیج
 • فاصله تا بلوار مصلی ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۷۲ متر)
 • فاصله تا باغ خونی۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۹۸ متر)
 • فاصله تا بلوار امام ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۰۹ متر)
  بلوار امام رضا
 • فاصله تا میدان شهدا ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۲۲ متر)
 • فاصله تا کلیسای مسر ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۶۱ متر)
  کلیسای مسروپ مقدس
 • فاصله تا خیابان پاس ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۶۹ متر)
  خیابان پاسداران
 • فاصله تا رستوران مع ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۶۹ متر)
  رستوران معین درباری
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۸۸ متر)
  ایستگاه قطار شهری شهدا
 • فاصله تا گنبد سبز۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۹۵ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۲۸ متر)
  بیمارستان سینا
 • فاصله تا میدان توحی ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۳۹ متر)
  میدان توحید
 • فاصله تا برج تجاری ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۹۸ متر)
  برج تجاری آلتون
 • فاصله تا سینما قدس۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۲ متر)
 • فاصله تا بلوار شهید ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۲ متر)
  بلوار شهید رستمی
 • فاصله تا بازار فردو ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۵۴ متر)
  بازار فردوسی
 • فاصله تا سینما هویز ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۹۴ متر)
  سینما هویزه
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۴۱ متر)
  بیمارستان شهید کامیاب
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۴۵ متر)
  بیمارستان شهید کامیاب(امدادی)
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۷۶ متر)
  بیمارستان تخصصی کودکان دکتر شیخ
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۶۰ متر)
  بیمارستان آریا
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۲۲ متر)
  بیمارستان حجازی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۵۶ متر)
  ایستگاه قطار شهری هفده شهریور
 • فاصله تا میدان امام ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۵۰ متر)
  میدان امام رضا
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۵۲ متر)
  ایستگاه قطار شهری امام خمینی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۰۸ متر)
  ایستگاه قطار شهری شریعتی
 • فاصله تا میدان شریع ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۱۴ متر)
  میدان شریعتی ( تقی آباد )
 • فاصله تا بیماررستان ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۴۹ متر)
  بیماررستان امام رضا(ع)
 • فاصله تا بلوار قرنی ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۷۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۷۶ متر)
  ایستگاه قطار شهری پروین اعتصامی
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۰۱ متر)
  بیمارستان ثامن الائمه
 • فاصله تا بیمارستان ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۲۰ متر)
  بیمارستان 550 ارتش
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۲۲۰ متر)
  ایستگاه قطار شهری فجر
 • فاصله تا خیابان آبک ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۲۲۶ متر)
  خیابان آبکوه
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۲۳۰ متر)
  بیمارستان 22 بهمن
 • فاصله تا مرکز خرید ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۲۹۲ متر)
  مرکز خرید ورسیج مشهد
 • فاصله تا مجتمع زیست ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۳۹۰ متر)
  مجتمع زیست خاور
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۴۲۵ متر)
  ایستگاه قطار شهری طبرسی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۴۵۹ متر)
  ایستگاه قطار شهری قائم
 • فاصله تا بیمارستان ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۴۷۰ متر)
  بیمارستان مهر
 • فاصله تا بیمارستان ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۴۷۳ متر)
  بیمارستان پاستور نو
 • فاصله تا پایانه مسا ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۴۸۰ متر)
  پایانه مسافربری امام رضا(ع)
 • فاصله تا بیمارستان ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۴۸۶ متر)
  بیمارستان بنت الهدی
 • فاصله تا بیمارستان ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۵۶۲ متر)
  بیمارستان تخصصی سرطان امید
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۵۶۶ متر)
  ایستگاه قطار شهری الندشت
 • فاصله تا بوستان بسی ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۵۸۷ متر)
  بوستان بسیج
 • فاصله تا هنرستان صن ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۶۰۱ متر)
  هنرستان صنعتی شهید بهشتی
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۶۴۱ متر)
  بیمارستان قائم
 • فاصله تا خیابان کوه ...۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۷۸۰ متر)
  خیابان کوهسنگی
 • فاصله تا بیمارستان ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۸۰۱ متر)
  بیمارستان تخصصی چشم خاتم النبیاء
 • فاصله تا نسیم لبنان ...۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۸۴۲ متر)
 • فاصله تا سینما آفری ...۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۸۵۶ متر)
  سینما آفریقا
 • فاصله تا بلوار احمد ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۸۵۷ متر)
  بلوار احمد آباد
 • فاصله تا گورستان ار ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۸۸۹ متر)
  گورستان ارامنه
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۵۲ متر)
  بیمارستان جوادالائمه
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۹۸ متر)
  بیمارستان 17 شهریور
 • فاصله تا فروشگاه دب ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۱۰۱ متر)
  فروشگاه دبنهامز
 • فاصله تا خیابان طبر ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۱۱۲ متر)
  خیابان طبرسی
 • فاصله تا میدان احمد ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۱۴۸ متر)
  میدان احمد آباد
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۴۰۱ متر)
  کنسولگری کشور تاجیکستان
 • فاصله تا بزرگراه شه ...۹ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۴۵۲ متر)
  بزرگراه شهید بابا نظر
 • فاصله تا بلوار ملاص ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۴۵۴ متر)
  بلوار ملاصدرا
 • فاصله تا بازار گوهر ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۵۳۱ متر)
  بازار گوهر شاد
 • فاصله تا بازار گوهر ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۵۳۴ متر)
  بازار گوهرشاد
 • فاصله تا میدان ابوط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۵۶۲ متر)
  میدان ابوطالب
 • فاصله تا رستوران سد ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶۸۵ متر)
  رستوران سدروس
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۹۲۷ متر)
  ایستگاه قطار شهری کوهسنگی
 • فاصله تا میدان فردو ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۹۹۱ متر)
  میدان فردوسی
 • فاصله تا خیابان راه ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۹۹۸ متر)
  خیابان راهنمایی
 • فاصله تا بوستان باب ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۹۰ متر)
  بوستان باباقدرت
 • فاصله تا پارک باباق ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۱۷۶ متر)
  پارک باباقدرت
 • فاصله تا رستوران ار ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۲۴۲ متر)
  رستوران ارکیده سیاه
 • فاصله تا بلوار بعثت ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۲۶۹ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۲۷۹ متر)
  مرکز خرید خورشید
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۲۹۷ متر)
  ایستگاه قطار شهری فلسطین
 • فاصله تا مرکز خرید ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۳۴۱ متر)
  مرکز خرید قسطنطنیه
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۴ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۳۸۷ متر)
  بیمارستان امام سجاد
 • فاصله تا آرامگاه خو ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۴۳۸ متر)
  آرامگاه خواجه ربیع
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۵۶۴ متر)
  ایستگاه قطار شهری طالقانی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۶۰۹ متر)
  ایستگاه قطار شهری کشف رود
 • فاصله تا بوستان حجا ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۶۰۹ متر)
  بوستان حجاب ( بانوان )
 • فاصله تا رستوران پس ...۱۴ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۶۴۸ متر)
  رستوران پسران کریم
 • فاصله تا بلوار شهید ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۸۰۱ متر)
  بلوار شهید منتظری
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۸۶۲ متر)
  بیمارستان روان پزشکی ابن سینا
 • فاصله تا رستوران فی ...۱۳ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۹۵۰ متر)
  رستوران فیش اند چیپس خلیج فارس
 • فاصله تا پارک پردیس ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۹۷ متر)
  پارک پردیس قائم
 • فاصله تا بلوار ملک ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۲۷۱ متر)
  بلوار ملک اباد
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۳۲۶ متر)
  ایستگاه قطار شهری خیام
 • فاصله تا میدان جانب ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۳۴۷ متر)
  میدان جانباز
 • فاصله تا مرکز خرید ...۱۴ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۳۷۹ متر)
  مرکز خرید نیکا
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۱۴ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۴۲۸ متر)
  مجتمع تجاری پروما
 • فاصله تا بلوار سجاد ...۱۴ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۵۵۳ متر)
 • فاصله تا بلوار خیام ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۵۶۸ متر)
 • فاصله تا بلوار خیام ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۷۰۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۱۷۵ متر)
  ایستگاه قطار شهری آزادی
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۳۶۱ متر)
  کنسولگری کشور عراق
 • فاصله تا بازار بین ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۳۷۴ متر)
  بازار بین المللی سپاد
 • فاصله تا پارک ساحلی ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۵۱۵ متر)
  پارک ساحلی آفتاب
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۶۲۶ متر)
  ایستگاه قطار شهری شهید کاوه
 • فاصله تا باغ پرندگا ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۶۵۶ متر)
  باغ پرندگان
 • فاصله تا سرزمین عجا ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۷۰۶ متر)
  سرزمین عجایب
 • فاصله تا سرزمین عجا ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۷۵۱ متر)
  سرزمین عجایب
 • فاصله تا بلوار هاشم ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۸۲۲ متر)
  بلوار هاشمی نژاد
 • فاصله تا رستوران قص ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۶۶ متر)
  رستوران قصر هدیش
 • فاصله تا کیان سنتر ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۱۱۵ متر)
  کیان سنتر 1
 • فاصله تا بزرگراه شه ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۲۳۱ متر)
  بزرگراه شهید کلانتری
 • فاصله تا بزرگراه شه ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۲۳۹ متر)
  بزرگراه شهید کلانتری
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۲۶۶ متر)
  ایستگاه قطار شهری پارک ملت
 • فاصله تا پردیس قائم ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۳۱۵ متر)
 • فاصله تا کیان سنتر ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۳۴۴ متر)
  کیان سنتر 2
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۴۷۹ متر)
  کنسولگری کشور قرقیزستان
 • فاصله تا کمپ غدیر۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۵۳۹ متر)
 • فاصله تا فرودگاه بی ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۵۸۸ متر)
  فرودگاه بین المللی
 • فاصله تا پارک ریحان ...۱۴ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۶۷۶ متر)
  پارک ریحانه( بانوان)
 • فاصله تا خیابان رضا ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۷۸۱ متر)
  خیابان رضاشهر
 • فاصله تا پارک ملت۱۷ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۹۵۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۱۰۸ متر)
  ایستگاه قطار شهری کوثر
 • فاصله تا بلوار امام ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۱۷۱ متر)
  بلوار امامت
 • فاصله تا میدان استق ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۵۰۳ متر)
  میدان استقلال
 • فاصله تا پایانه مسا ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۷۵۱ متر)
  پایانه مسافربری معراج
 • فاصله تا دانشگاه فر ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۷۷۸ متر)
  دانشگاه فردوسی
 • فاصله تا میدان قائم ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۳۰۲ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۳۴۱ متر)
  بیمارستان فارابی
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۶۱۱ متر)
  بیمارستان رضوی
 • فاصله تا بلوار کوثر ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۸۲۷ متر)
 • فاصله تا میدان کوثر ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۴۳۰ متر)
 • فاصله تا برج باران۲۰ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۴۵۵ متر)
 • فاصله تا بلوار وکیل ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۵۲۳ متر)
  بلوار وکیل آباد
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۶۰۵ متر)
  بیمارستان تخصصی جواد الائمه (قلب و عروق)
 • فاصله تا میدان آزاد ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۷۱۵ متر)
  میدان آزادی
 • فاصله تا سینما پیرو ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۷۲۵ متر)
  سینما پیروزی