آدرس هتل :اصفهان، خیابان ولیعصر، کوچه شماره ۹، بن‌بست اژه‌ای‌ها، بن‌بست نسترن
نکات مهم اقامتگاه سنتی خان نشین اصفهان
 • کمپین ویژه تابستان با اقامت در هتل مجلل درویشی، هر شب به قید قرعه یک اتاق، هدیه اقامت رایگان هتل را دریافت نمایید
 • هزینه اقامت کودک زیر دوسال رایگان می‌باشد.
اتاق‌های قابل رزرو
اتاق مهتاب(فاقد سرویس بهداشتی اختصاصی) اقامت با صبحانه
اتاق مهتاب(فاقد سرویس بهداشتی اختصاصی) اقامت با صبحانه
ظرفیت: 2 نفر
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
540,000تومان
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
حمام
امکانات
بالکن
امکانات
یخچال
امکانات
صبحانه
امکانات
مبلمان
امکانات
دمپایی
امکانات
کمد لباس
امکانات
تلویزیون
امکانات
رخت آویز
امکانات
آب رایگان
امکانات
روم سرویس
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکانات
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق

-

اتاق دو تخته ترنج اقامت با صبحانه
اتاق دو تخته ترنج اقامت با صبحانه
ظرفیت: 2 نفر
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
600,000تومان
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
کمد لباس
امکانات
تلویزیون
امکانات
رخت آویز
امکانات
آب رایگان
امکانات
روم سرویس
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکانات
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
امکانات
حمام
امکانات
بالکن
امکانات
یخچال
امکانات
صبحانه
امکانات
مبلمان
امکانات
دمپایی

-

اتاق دو تخته پرتو اقامت با صبحانه
اتاق دو تخته پرتو اقامت با صبحانه
ظرفیت: 2 نفر
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
672,000تومان
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکانات
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
امکانات
حمام
امکانات
بالکن
امکانات
یخچال
امکانات
صبحانه
امکانات
مبلمان
امکانات
دمپایی
امکانات
کمد لباس
امکانات
تلویزیون
امکانات
رخت آویز
امکانات
آب رایگان
امکانات
روم سرویس
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق

-

اتاق سه تخته نارنج اقامت با صبحانه
اتاق سه تخته نارنج اقامت با صبحانه
ظرفیت: 3 نفر
ظرفیت: 3 نفر
قیمت برای 1 شب
736,000تومان
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
روم سرویس
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکانات
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
امکانات
حمام
امکانات
بالکن
امکانات
یخچال
امکانات
صبحانه
امکانات
مبلمان
امکانات
دمپایی
امکانات
کمد لباس
امکانات
تلویزیون
امکانات
رخت آویز
امکانات
آب رایگان

-

اتاق دو تخته گوشواره یک اقامت با صبحانه
اتاق دو تخته گوشواره یک اقامت با صبحانه
ظرفیت: 2 نفر
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
784,000تومان
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکانات
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
امکانات
حمام
امکانات
بالکن
امکانات
یخچال
امکانات
صبحانه
امکانات
مبلمان
امکانات
دمپایی
امکانات
کمد لباس
امکانات
تلویزیون
امکانات
رخت آویز
امکانات
آب رایگان
امکانات
روم سرویس
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی

-

اتاق سه تخته گوشواره دو اقامت با صبحانه
اتاق سه تخته گوشواره دو اقامت با صبحانه
ظرفیت: 3 نفر
دو نفر اضافه (با هزینه)
ظرفیت: 3 نفر + دو نفر اضافه (با هزینه)
قیمت برای 1 شب
1,024,000تومان
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
حمام
امکانات
بالکن
امکانات
یخچال
امکانات
صبحانه
امکانات
مبلمان
امکانات
دمپایی
امکانات
کمد لباس
امکانات
تلویزیون
امکانات
رخت آویز
امکانات
آب رایگان
امکانات
روم سرویس
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکانات
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق

-

اتاق چهار نفره گوشواره اقامت با صبحانه
اتاق چهار نفره گوشواره اقامت با صبحانه
ظرفیت: 4 نفر
ظرفیت: 4 نفر
قیمت برای 1 شب
1,144,000تومان
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکانات
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
امکانات
حمام
امکانات
بالکن
امکانات
یخچال
امکانات
صبحانه
امکانات
مبلمان
امکانات
دمپایی
امکانات
کمد لباس
امکانات
تلویزیون
امکانات
رخت آویز
امکانات
آب رایگان
امکانات
روم سرویس
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق

-

اتاق چهار تخته پنج دری اقامت با صبحانه
اتاق چهار تخته پنج دری اقامت با صبحانه
ظرفیت: 4 نفر
ظرفیت: 4 نفر
قیمت برای 1 شب
1,224,000تومان
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
حمام
امکانات
بالکن
امکانات
یخچال
امکانات
صبحانه
امکانات
مبلمان
امکانات
دمپایی
امکانات
کمد لباس
امکانات
تلویزیون
امکانات
رخت آویز
امکانات
آب رایگان
امکانات
روم سرویس
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکانات
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق

-

اتاق دوبلکس حوضخانه چهارنفره اقامت با صبحانه
اتاق دوبلکس حوضخانه چهارنفره اقامت با صبحانه
ظرفیت: 4 نفر
ظرفیت: 4 نفر
قیمت برای 1 شب
1,382,400تومان
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
یخچال
امکانات
صبحانه
امکانات
مبلمان
امکانات
دمپایی
امکانات
کمد لباس
امکانات
تلویزیون
امکانات
رخت آویز
امکانات
آب رایگان
امکانات
روم سرویس
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکانات
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
امکانات
حمام
امکانات
بالکن

-

اتاق سه تخته شاه نشین اقامت با صبحانه
اتاق سه تخته شاه نشین اقامت با صبحانه
ظرفیت: 3 نفر
ظرفیت: 3 نفر
قیمت برای 1 شب
1,720,000تومان
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
حمام
امکانات
بالکن
امکانات
یخچال
امکانات
صبحانه
امکانات
مبلمان
امکانات
دمپایی
امکانات
کمد لباس
امکانات
تلویزیون
امکانات
رخت آویز
امکانات
آب رایگان
امکانات
روم سرویس
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکانات
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق

-

امکانات اقامتگاه سنتی خان نشین اصفهان
خدمات تور
تلویزیون در لابی
صرافی
گیم نت
صندوق امانات
فتوکپی
لابی
کافی شاپ
فکس
تاکسی سرویس
پرینتر
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
ترانسفر برگشت با هزینه
مرکز خرید
اتاق چمدان
رستوران بام
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
پذیرش ۲۴ ساعته
چایخانه سنتی
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
خدمات باربری
اتاق تلفن (اپراتور)
شبکه پخش فیلم
فضای سبز
تلفن در لابی
زمین تنیس
گشت نیم روزی
جکوزی
مینی بار با هزینه
زمین ورزشی
کپسول آتش نشانی
خدمات خانه داری
خدمات تهیه بلیط
اینترنت در لابی
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
موقعیت مکانی اقامتگاه سنتی خان نشین اصفهان
 • فاصله تا محله تاریخ ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۷ متر)
 • فاصله تا خیابان حاف ...۹ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۲۱ متر)
 • فاصله تا خیابان هشت ...۹ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۸۲ متر)
 • فاصله تا مسجد شیخ ل ...۱۲ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۳۶ متر)
 • فاصله تا انگورستان ...۱۰ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۶۰ متر)
 • فاصله تا خیابان بزر ...۹ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۱۹ متر)
 • فاصله تا مسجد امام۱۳ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۴۱ متر)
 • فاصله تا میدان نقش ...۱۲ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۴۰ متر)
 • فاصله تا مسجد جامع ...۷ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۷۴ متر)
 • فاصله تا مسجد جامع( ...۷ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۷۵ متر)
 • فاصله تا خیابان ابن ...۷ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۸۷ متر)
 • فاصله تا رستوران مل ...۷ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۱۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه مت ...۸ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۱۰ متر)
 • فاصله تا خیابان مشت ...۱۳ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۸۵ متر)
 • فاصله تا دردشت۹ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۰۲ متر)
 • فاصله تا طوقچی۱۰ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۳۰ متر)
 • فاصله تا خانه تاریخ ...۱۰ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۵۶ متر)
 • فاصله تا خیابان است ...۱۳ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۵۹ متر)
 • فاصله تا حمام علیقل ...۱۰ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۶۹ متر)
 • فاصله تا خیابان باغ ...۱۳ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۸۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه مت ...۹ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۱۱ متر)
 • فاصله تا خیابان چها ...۱۰ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۳۹ متر)
 • فاصله تا میدان امام ...۱۰ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۵۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه مت ...۱۰ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۶۳ متر)
 • فاصله تا کاخ عالی ق ...۱۴ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۱۹ متر)
 • فاصله تا خیابان آما ...۱۴ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۲۱ متر)
 • فاصله تا خیابان فرد ...۱۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۵۷ متر)
 • فاصله تا مدرسه چهار ...۱۵ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۳ متر)
 • فاصله تا موزه تاریخ ...۱۴ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۸ متر)
 • فاصله تا خیابان چها ...۱۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۱ متر)
 • فاصله تا باغ گلها۱۲ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۱۰ متر)
 • فاصله تا خیابان سپه ...۱۴ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۱۷ متر)
 • فاصله تا کاخ چهلستو ...۱۴ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۹۶ متر)
 • فاصله تا خیابان بهش ...۱۴ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۲۲ متر)
 • فاصله تا کاخ هشت‌به ...۱۵ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۵۱ متر)
 • فاصله تا مادی نیاصر ...۱۵ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۵۵ متر)
 • فاصله تا پل خواجو۱۳ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۲۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه مت ...۹ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۴۵ متر)
 • فاصله تا سینما سپاه ...۱۲ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۵۵ متر)
 • فاصله تا پل بزرگمهر ...۱۳ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۴۹ متر)
 • فاصله تا خیابان شمس ...۱۲ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۱۸ متر)
 • فاصله تا میدان انقل ...۱۶ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۴۲ متر)
 • فاصله تا خیابان سجا ...۱۴ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۵۲ متر)
 • فاصله تا خیابان شیخ ...۱۲ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹۰۴ متر)
 • فاصله تا سی و سه پل ...۱۶ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹۳۹ متر)
 • فاصله تا خیابان 22 ...۱۰ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹۶۴ متر)
 • فاصله تا رستوران شه ...۱۳ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۷۸ متر)
 • فاصله تا سینما ساحل ...۱۷ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۲۱۱ متر)
 • فاصله تا خیابان آبش ...۱۵ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۴۶۹ متر)
 • فاصله تا محله جی۱۳ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۶۹۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه مت ...۱۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۷۷۶ متر)
 • فاصله تا پل قدیر۱۱ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۸۰۶ متر)
 • فاصله تا بلوار آیین ...۱۶ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۹۴۱ متر)
 • فاصله تا دالانکوه۱۶ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۹۴۸ متر)
 • فاصله تا ترمینال مس ...۱۲ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۱۳۲ متر)
 • فاصله تا پل فلزی۲۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۳۸۸ متر)
 • فاصله تا گورستان تخ ...۱۷ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۴۰۶ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۴۵۵ متر)
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۲۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۴۹۳ متر)
 • فاصله تا لنبان۱۶ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۵۰۹ متر)
 • فاصله تا کنگاز۱۴ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶۳۹ متر)
 • فاصله تا خیابان سلم ...۱۸ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶۹۱ متر)
 • فاصله تا مجتمع اصفه ...۱۳ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۷۹۲ متر)
 • فاصله تا نمایشگاه ب ...۱۹ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۸۳۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه مت ...۲۲ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۸۸۳ متر)
 • فاصله تا بزرگراه هم ...۱۶ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۸۸۷ متر)
 • فاصله تا خیابان آزا ...۱۸ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۹۳۲ متر)
 • فاصله تا محله جُلفا ...۲۳ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۳۴۷ متر)
 • فاصله تا دروازه شیر ...۲۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۴۰۱ متر)
 • فاصله تا کوچه پاچنا ...۲۳ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۵۰۴ متر)
 • فاصله تا خیابان حکی ...۲۳ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۵۲۱ متر)
 • فاصله تا کلیسای وان ...۲۳ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۶۰۷ متر)
 • فاصله تا برج کبوتر ...۲۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۷۸۴ متر)
 • فاصله تا مردوایج۲۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۴۴ متر)
 • فاصله تا پل مارنان۲۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۲۶ متر)
 • فاصله تا بزرگراه چم ...۱۶ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۵۴۰ متر)
 • فاصله تا ولدان۲۰ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۷۴۳ متر)
 • فاصله تا لادان۱۸ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۸۸۸ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۲ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۱۴۴ متر)
 • فاصله تا ترمینال مس ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۱۴۱ متر)
 • فاصله تا کارلادان۲۴ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۶۵۷ متر)
 • فاصله تا باغ پرندگا ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۶۹۴ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۷ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۷۷۵ متر)
 • فاصله تا تونل آکوار ...۲۸ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۱۲۷ متر)
 • فاصله تا حمام رهنان ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۲۱۲ متر)
 • فاصله تا رهنان۲۵ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۶۵۳ متر)
 • فاصله تا منار جنبان ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۸۲۷ متر)
 • فاصله تا خیابان باغ ...۳۲ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۱۷ متر)
 • فاصله تا آتشگاه اصف ...۲۸ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۲۴ متر)
 • فاصله تا میدان استق ...۳۱ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۳۸۲ متر)
 • فاصله تا راه آهن۴۶ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۲۰۰ متر)
 • فاصله تا فرودگاه بی ...۳۳ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۷۳۷ متر)
 • فاصله تا گارماسه۳۹ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۴۲۶ متر)
 • فاصله تا نصرآباد۱ ساعت و ۴۱ دقیقه با خودرو (۷۷ کیلومتر و ۵۵۹ متر)
قوانین و مقرارت هتل
نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر ۲ سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاکودک بین ۲ تا ۱۲ سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر
درباره اقامتگاه سنتی خان نشین اصفهان

تا به حال به اقامت در هتلی با قدمت 300 سال فکر کرده‌اید؟ اصفهان شهر معماری ایرانی است. گردش در جاذبه‌های بی‌شمار اصفهان در کنار شکوه معماری ایرانی-اسلامی که در دوره صفوی به اوج رسیده است، رؤیایی است که فقط در اصفهان به حقیقت می‌پیوندد. اگر از علاقه‌مندان به هنر معماری هستید و یا دوست دارید در سفر به اصفهان، هتلی را برای اقامت انتخاب نمایید که نمایان‌گر هنر معماری ایرانی باشد، پس شک نکنید و اقامتگاه سنتی خان نشین اصفهان را انتخاب نمایید. بنای اقامتگاه سنتی خان نشین اصفهان متعلق به دوره صفوی است که در سال 1396 مورد بازسازی قرار گرفته است و امروزه با کیفیتی عالی میزبان مهمانان گرامی است.

 

امکانات اقامتگاه سنتی خان نشین اصفهان

اقامتگاه سنتی خان نشین اصفهان در زمینی به مساحت 600 متر و ساختمانی با زیربنای 350 متر ساخته شده است. در این ساختمان که به دور یک حیاط مرکزی قرار گرفته است، 10 باب اتاق آماده پذیرایی از مهمانان گرامی است. اتاق‌های اقامتگاه سنتی خان نشین اصفهان با ظرفیت‌های دو تخته، سه تخته، چهار تخته و سوئیت پنج تخته قابل رزرو از سایت یوتراوز است. در صورت علاقه به رزرو این اقامتگاه به این نکته توجه فرمایید که هرکدام از اتاق‌های اقامتگاه سنتی خان نشین اصفهان دارای امکانات و تزئینات خاص خود است پس بهتر است قبل از رزرو این هتل با پشتیبانی یوتراوز به شماره 1548 در ارتباط باشید.

از جمله امکانات و خدمات ارائه شده در این اقامتگاه می‌توان به پارکینگ غیرمسقف، پرسنل مسلط به انگلیسی، راهنمای تورهای گردشگری، اینترنت نامحدود رایگان، سرویس بهداشتی ایرانی و فرنگی مشترک، سرویس‌های سرمایشی و گرمایشی شامل اسپلیت، کولر آبی، شوفاژ اشاره کرد.

 

آدرس و شماره تماس اقامتگاه سنتی خان نشین اصفهان

اقامتگاه سنتی خان نشین اصفهان در خیابان ولیعصر، بن بست نسترن قرار گرفته است. فاصله کم این اقامتگاه تا جاذبه‌های گردشگری اصفهان از دلایل محبوبیت اقامتگاه سنتی خان نشین اصفهان است. شما می‌توانید با یک گشت نیم روزه جاذبه‌های زیادی را در اصفهان بازدید نمایید که در فاصله کم تا این اقامتگاه قرار گرفته‌اند.

چنانچه در رابطه با این اقامتگاه نیاز به راهنمایی‌های بیشتری هم داشته باشید می‌توانید با تیم پشتیبانی ما به شماره تماس 1548 تماس گرفته و راهنمایی‌های لازم را دریافت کنید.

 

رزرو اینترنتی اقامتگاه سنتی خان نشین اصفهان

در صورتی که تصمیم خود را گرفته‌اید و قصد دارید تا در اقامتگاه سنتی خان نشین اصفهان اقامت داشته باشید، با سایت یوتراوز می‌توانید به راحتی و در کمترین زمان ممکن، با بهترین قیمت به صورت اینترنتی رزرو کنید.