اقامتگاه سنتی نگین کاشان
کاشان، خیابان محتشم، کوچه زیارتگاه محتشم، خانه تاریخی نگین
ورود
خروج
مدت اقامت: 1 شب
تعداد اتاق :-
اتاق‌های قابل رزرو
اتاق یک تخته زمرد
اتاق یک تخته زمرد
ظرفیت: یک نفر
قیمت برای 1 شب
525,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

سیستم اعلام حریق
تلویزیون در اتاق
نوع قفل درب اتاق
مینی بار با هزینه
سیستم گرمایش و سرمایش
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
چای ساز
رخت آویز
روم سرویس
تلفن در اتاق
IPTV
حمام
یخچال
دراور
مبلمان
صبحانه
دمپایی
کمد لباس
تلویزیون
شبکه پخش فیلم
لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق

-

اتاق یک تخته الماس
اتاق یک تخته الماس
ظرفیت: یک نفر
قیمت برای 1 شب
525,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

چای ساز
رخت آویز
روم سرویس
تلفن در اتاق
IPTV
حمام
یخچال
دراور
مبلمان
صبحانه
دمپایی
کمد لباس
تلویزیون
شبکه پخش فیلم
لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق
سیستم اعلام حریق
تلویزیون در اتاق
نوع قفل درب اتاق
مینی بار با هزینه
سیستم گرمایش و سرمایش
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق

-

اتاق یک تخته برلیان
اتاق یک تخته برلیان
ظرفیت: یک نفر
قیمت برای 1 شب
631,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

IPTV
حمام
یخچال
دراور
مبلمان
صبحانه
دمپایی
کمد لباس
تلویزیون
شبکه پخش فیلم
لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق
سیستم اعلام حریق
تلویزیون در اتاق
نوع قفل درب اتاق
مینی بار با هزینه
سیستم گرمایش و سرمایش
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
چای ساز
رخت آویز
روم سرویس
تلفن در اتاق

-

اتاق دو تخته نهانخانه
اتاق دو تخته نهانخانه
ظرفیت: دو نفر
قیمت برای 1 شب
780,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

IPTV
حمام
یخچال
دراور
مبلمان
صبحانه
دمپایی
کمد لباس
تلویزیون
شبکه پخش فیلم
لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق
سیستم اعلام حریق
تلویزیون در اتاق
نوع قفل درب اتاق
مینی بار با هزینه
سیستم گرمایش و سرمایش
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
چای ساز
رخت آویز
روم سرویس
تلفن در اتاق

-

اتاق دو تخته بالاخانه حیاط چهارم
اتاق دو تخته بالاخانه حیاط چهارم
ظرفیت: دو نفر
قیمت برای 1 شب
780,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

مبلمان
صبحانه
دمپایی
کمد لباس
تلویزیون
شبکه پخش فیلم
لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق
سیستم اعلام حریق
تلویزیون در اتاق
نوع قفل درب اتاق
مینی بار با هزینه
سیستم گرمایش و سرمایش
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
چای ساز
رخت آویز
روم سرویس
تلفن در اتاق
IPTV
حمام
یخچال
دراور

-

اتاق دو تخته زمرد
اتاق دو تخته زمرد
ظرفیت: دو نفر
قیمت برای 1 شب
780,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

مبلمان
صبحانه
دمپایی
کمد لباس
تلویزیون
شبکه پخش فیلم
لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق
سیستم اعلام حریق
تلویزیون در اتاق
نوع قفل درب اتاق
مینی بار با هزینه
سیستم گرمایش و سرمایش
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
چای ساز
رخت آویز
روم سرویس
تلفن در اتاق
IPTV
حمام
یخچال
دراور

-

اتاق دو تخته الماس
اتاق دو تخته الماس
ظرفیت: دو نفر
قیمت برای 1 شب
780,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

سیستم اعلام حریق
تلویزیون در اتاق
نوع قفل درب اتاق
مینی بار با هزینه
سیستم گرمایش و سرمایش
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
چای ساز
رخت آویز
روم سرویس
تلفن در اتاق
IPTV
حمام
یخچال
دراور
مبلمان
صبحانه
دمپایی
کمد لباس
تلویزیون
شبکه پخش فیلم
لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق

-

اتاق دو تخته بالاخانه
اتاق دو تخته بالاخانه
ظرفیت: دو نفر
قیمت برای 1 شب
780,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

چای ساز
رخت آویز
روم سرویس
تلفن در اتاق
IPTV
حمام
یخچال
دراور
مبلمان
صبحانه
دمپایی
کمد لباس
تلویزیون
شبکه پخش فیلم
لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق
سیستم اعلام حریق
تلویزیون در اتاق
نوع قفل درب اتاق
مینی بار با هزینه
سیستم گرمایش و سرمایش
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق

-

اتاق دو تخته بالاخانه حیاط پنجم
اتاق دو تخته بالاخانه حیاط پنجم
ظرفیت: دو نفر
قیمت برای 1 شب
961,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

مبلمان
صبحانه
دمپایی
کمد لباس
تلویزیون
شبکه پخش فیلم
لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق
سیستم اعلام حریق
تلویزیون در اتاق
نوع قفل درب اتاق
مینی بار با هزینه
سیستم گرمایش و سرمایش
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
چای ساز
رخت آویز
روم سرویس
تلفن در اتاق
IPTV
حمام
یخچال
دراور

-

اتاق دو تخته برلیان حیاط دوم
اتاق دو تخته برلیان حیاط دوم
ظرفیت: دو نفر
قیمت برای 1 شب
961,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

سیستم اعلام حریق
تلویزیون در اتاق
نوع قفل درب اتاق
مینی بار با هزینه
سیستم گرمایش و سرمایش
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
چای ساز
رخت آویز
روم سرویس
تلفن در اتاق
IPTV
حمام
یخچال
دراور
مبلمان
صبحانه
دمپایی
کمد لباس
تلویزیون
شبکه پخش فیلم
لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق

-

اتاق دو تخته برلیان حیاط چهارم
اتاق دو تخته برلیان حیاط چهارم
ظرفیت: دو نفر
قیمت برای 1 شب
961,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

چای ساز
رخت آویز
روم سرویس
تلفن در اتاق
IPTV
حمام
یخچال
دراور
مبلمان
صبحانه
دمپایی
کمد لباس
تلویزیون
شبکه پخش فیلم
لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق
سیستم اعلام حریق
تلویزیون در اتاق
نوع قفل درب اتاق
مینی بار با هزینه
سیستم گرمایش و سرمایش
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق

-

اتاق دو تخته برلیان حیاط پنجم
اتاق دو تخته برلیان حیاط پنجم
ظرفیت: دو نفر
قیمت برای 1 شب
961,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

IPTV
حمام
یخچال
دراور
مبلمان
صبحانه
دمپایی
کمد لباس
تلویزیون
شبکه پخش فیلم
لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق
سیستم اعلام حریق
تلویزیون در اتاق
نوع قفل درب اتاق
مینی بار با هزینه
سیستم گرمایش و سرمایش
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
چای ساز
رخت آویز
روم سرویس
تلفن در اتاق

-

اتاق دو تخته نگارخانه
اتاق دو تخته نگارخانه
ظرفیت: دو نفر
قیمت برای 1 شب
1,189,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

سیستم اعلام حریق
تلویزیون در اتاق
نوع قفل درب اتاق
مینی بار با هزینه
سیستم گرمایش و سرمایش
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
چای ساز
رخت آویز
روم سرویس
تلفن در اتاق
IPTV
حمام
یخچال
دراور
مبلمان
صبحانه
دمپایی
کمد لباس
تلویزیون
شبکه پخش فیلم
لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق

-

قوانین و مقررات هتل
نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر ۸ سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاندارد
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر

موقعیت مکانی اقامتگاه سنتی نگین کاشان

 • فاصله تا رستوران سن ...۵ دقیقه پیاده ‌روی (۳۶۸ متر)
  رستوران سنتی عباسی
 • فاصله تا بازار تاری ...۵ دقیقه پیاده ‌روی (۳۶۸ متر)
  بازار تاریخی کاشان
 • فاصله تا خیابان باب ...۱۱ دقیقه پیاده ‌روی (۸۶۵ متر)
  خیابان بابا افضل
 • فاصله تا روستای ابی ...۱۱ دقیقه پیاده ‌روی (۹۰۵ متر)
  روستای ابیانه
 • فاصله تا مسجد و مدر ...۱۱ دقیقه پیاده ‌روی (۹۰۷ متر)
  مسجد و مدرسه آقابزرگ
 • فاصله تا تیمچه امین ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۵ متر)
  تیمچه امین الدوله
 • فاصله تا خیابان اما ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۱۹۰ متر)
  خیابان امام خمینی
 • فاصله تا بیمارستان ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۵۱ متر)
  بیمارستان نقوی
 • فاصله تا بیمارستان ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۳۶ متر)
  بیمارستان میلاد
 • فاصله تا خانه تاریخ ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۹۷ متر)
  خانه تاریخی عباسیان
 • فاصله تا سینما بهمن ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۵۰۹ متر)
 • فاصله تا رستوران ان ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۸۹ متر)
  رستوران انار
 • فاصله تا حمام تاریخ ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۵۷ متر)
  حمام تاریخی سلطان امیراحمد
 • فاصله تا خانه تاریخ ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۸۵ متر)
  خانه تاریخی بروجردی ها
 • فاصله تا خانه تاریخ ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۰۳ متر)
  خانه تاریخی طباطبایی
 • فاصله تا خیابان بهش ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۱۴ متر)
  خیابان بهشتی
 • فاصله تا پایانه مسا ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۱۵ متر)
  پایانه مسافربری
 • فاصله تا ایستگاه را ...۵ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۲۳ متر)
  ایستگاه راه آهن
 • فاصله تا تپه سیلک ک ...۹ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۳۱۳ متر)
  تپه سیلک کاشان
 • فاصله تا باغ فین۱۲ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۲۹۰ متر)
 • فاصله تا چشمه سلیما ...۱۲ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۴۹۴ متر)
  چشمه سلیمانیه
 • فاصله تا حمام فین۱۳ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۳۵۸ متر)
 • فاصله تا شهرزیرزمین ...۱۴ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۶۹۶ متر)
  شهرزیرزمینی نوش آباد
 • فاصله تا مجموعه تار ...۲۸ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۸۶ متر)
  مجموعه تاریخی نیاسر
 • فاصله تا مشهد اردها ...۳۶ دقیقه با خودرو (۴۲ کیلومتر و ۳۹۱ متر)
  مشهد اردهال
 • فاصله تا آرامگاه سه ...۳۸ دقیقه با خودرو (۴۴ کیلومتر و ۷۳۳ متر)
  آرامگاه سهراب سپهری