آدرس هتل :یزد، چهارراه بسیج، بلوار شهید عاصی‌زاده
نکات مهم هتل سنتی خوان دوحد یزد
 • کمپین ویژه تابستان با اقامت در هتل مجلل درویشی، هر شب به قید قرعه یک اتاق، هدیه اقامت رایگان هتل را دریافت نمایید
 • هزینه اقامت کودک زیر دوسال رایگان می‌باشد.
اتاق‌های قابل رزرو
اتاق یک تخته اقتصادی اقامت با صبحانه
اتاق یک تخته اقتصادی اقامت با صبحانه
ظرفیت: 1 نفر
ظرفیت: 1 نفر
قیمت برای 1 شب
300,000تومان
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
حمام
امکانات
یخچال
امکانات
صبحانه
امکانات
مبلمان
امکانات
آباژور
امکانات
دمپایی
امکانات
کمد لباس
امکانات
تلویزیون
امکانات
رخت آویز
امکانات
آب رایگان
امکانات
روم سرویس
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی

-

اتاق دو تخته دبل اقتصادی اقامت با صبحانه
اتاق دو تخته دبل اقتصادی اقامت با صبحانه
ظرفیت: 1 نفر
ظرفیت: 1 نفر
قیمت برای 1 شب
450,000تومان
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
یخچال
امکانات
صبحانه
امکانات
مبلمان
امکانات
آباژور
امکانات
دمپایی
امکانات
کمد لباس
امکانات
تلویزیون
امکانات
رخت آویز
امکانات
آب رایگان
امکانات
روم سرویس
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
حمام

-

اتاق دو تخته توئین اقتصادی اقامت با صبحانه
اتاق دو تخته توئین اقتصادی اقامت با صبحانه
ظرفیت: 2 نفر
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
450,000تومان
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
حمام
امکانات
یخچال
امکانات
صبحانه
امکانات
مبلمان
امکانات
آباژور
امکانات
دمپایی
امکانات
کمد لباس
امکانات
تلویزیون
امکانات
رخت آویز
امکانات
آب رایگان
امکانات
روم سرویس
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
نوع قفل درب اتاق

-

اتاق یک تخته اقامت با صبحانه
اتاق یک تخته اقامت با صبحانه
ظرفیت: 1 نفر
ظرفیت: 1 نفر
قیمت برای 1 شب
450,000تومان
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
حمام
امکانات
یخچال
امکانات
صبحانه
امکانات
مبلمان
امکانات
آباژور
امکانات
دمپایی
امکانات
کمد لباس
امکانات
تلویزیون
امکانات
رخت آویز
امکانات
آب رایگان
امکانات
روم سرویس
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق

-

اتاق دو تخته دبل اقامت با صبحانه
اتاق دو تخته دبل اقامت با صبحانه
ظرفیت: 2 نفر
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
650,000تومان
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
حمام
امکانات
یخچال
امکانات
صبحانه
امکانات
مبلمان
امکانات
آباژور
امکانات
دمپایی
امکانات
کمد لباس
امکانات
تلویزیون
امکانات
رخت آویز
امکانات
آب رایگان
امکانات
روم سرویس
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی

-

اتاق دو تخته توئین اقامت با صبحانه
اتاق دو تخته توئین اقامت با صبحانه
ظرفیت: 2 نفر
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
650,000تومان
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
آب رایگان
امکانات
روم سرویس
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
حمام
امکانات
یخچال
امکانات
صبحانه
امکانات
مبلمان
امکانات
آباژور
امکانات
دمپایی
امکانات
کمد لباس
امکانات
تلویزیون
امکانات
رخت آویز

-

اتاق سه تخته اقامت با صبحانه
اتاق سه تخته اقامت با صبحانه
ظرفیت: 3 نفر
ظرفیت: 3 نفر
قیمت برای 1 شب
840,000تومان
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
حمام
امکانات
یخچال
امکانات
صبحانه
امکانات
مبلمان
امکانات
آباژور
امکانات
دمپایی
امکانات
کمد لباس
امکانات
تلویزیون
امکانات
رخت آویز
امکانات
آب رایگان
امکانات
روم سرویس
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی

-

اتاق چهار تخته اقامت با صبحانه
اتاق چهار تخته اقامت با صبحانه
ظرفیت: 4 نفر
ظرفیت: 4 نفر
قیمت برای 1 شب
980,000تومان
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
مبلمان
امکانات
آباژور
امکانات
دمپایی
امکانات
کمد لباس
امکانات
تلویزیون
امکانات
رخت آویز
امکانات
آب رایگان
امکانات
روم سرویس
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
حمام
امکانات
یخچال
امکانات
صبحانه

-

سوئیت پنج نفره اقامت با صبحانه
سوئیت پنج نفره اقامت با صبحانه
ظرفیت: 5 نفر
ظرفیت: 5 نفر
قیمت برای 1 شب
1,100,000تومان
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
حمام
امکانات
یخچال
امکانات
صبحانه
امکانات
مبلمان
امکانات
آباژور
امکانات
دمپایی
امکانات
کمد لباس
امکانات
تلویزیون
امکانات
رخت آویز
امکانات
آب رایگان
امکانات
روم سرویس
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش

-

امکانات هتل سنتی خوان دوحد یزد
لابی
ترانسفر برگشت با هزینه
اتاق چمدان
خدمات باربری
شبکه پخش فیلم
کپسول آتش نشانی
خدمات بیدار باش
خدمات خانه داری
خدمات تهیه بلیط
سیستم تهویه مطبوع
اینترنت در لابی
لاندری (خشکشویی)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
کافی نت
چایخانه سنتی
اتاق بازی
خدمات بلیط
مینی بار با هزینه
صندوق امانات
فروشگاه
پله اضطراری
فتوکپی
فکس
پرینتر
مرکز خرید
رستوران بام
کافی شاپ
تاکسی سرویس
پذیرش ۲۴ ساعته
دستگاه واکس کفش
ترانسفر رفت با هزینه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
روزنامه
فضای سبز
زمین تنیس
پارک کودک
جکوزی
زمین ورزشی
سالن ورزشی
سالن بیلیارد
صرافی
آژانس مسافرتی
گیم نت
موقعیت مکانی هتل سنتی خوان دوحد یزد
 • فاصله تا حسینیه و م ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۶۶ متر)
 • فاصله تا مسجد جامع ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۶۵ متر)
 • فاصله تا مسجد جامع۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۶۶ متر)
 • فاصله تا میدان امیر ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۶۷ متر)
 • فاصله تا خیابان فرخ ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۲۴ متر)
 • فاصله تا خانه لاری ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۹۴ متر)
 • فاصله تا رودخانه قد ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۰۵ متر)
 • فاصله تا میدان آزاد ...۴ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر)
 • فاصله تا محله فهادا ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵ متر)
 • فاصله تا رستوران اب ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۵ متر)
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۴ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۰ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۲ متر)
 • فاصله تا خیابان اما ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۶۰ متر)
 • فاصله تا باغ دولت آ ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۴۳ متر)
 • فاصله تا بقعه دوازد ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۶۸ متر)
 • فاصله تا زندان اسکن ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۷۰ متر)
 • فاصله تا فهادان۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۱۲ متر)
 • فاصله تا جنت آباد۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۶۲ متر)
 • فاصله تا بلوار شهید ...۵ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۶۸ متر)
 • فاصله تا موزه آیینه ...۶ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۹۶ متر)
 • فاصله تا نرسی آباد۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۱۰ متر)
 • فاصله تا آتشکده زرت ...۶ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۱۹ متر)
 • فاصله تا محله فرهنگ ...۶ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۶۷ متر)
 • فاصله تا کوچه بیوک۷ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۶۶ متر)
 • فاصله تا میدان امام ...۷ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۳۴۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه را ...۷ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۶۰۵ متر)
 • فاصله تا بلوار مشیر ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۶۴۶ متر)
 • فاصله تا رستوران سز ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۹۰۶ متر)
 • فاصله تا بلوار استق ...۸ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۱۹۸ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۴۶۸ متر)
 • فاصله تا سینما جام ...۸ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶۴۴ متر)
 • فاصله تا بلوار جمهو ...۹ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۷۸۱ متر)
 • فاصله تا شهرک دانشگ ...۸ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۸۷۸ متر)
 • فاصله تا خیابان تیم ...۹ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۷۵ متر)
 • فاصله تا صفائیه۱۰ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۲۳۵ متر)
 • فاصله تا آرمان شهر۱۰ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۳۲۶ متر)
 • فاصله تا قاسم آباد۹ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۳۵۱ متر)
 • فاصله تا میدان ابوا ...۹ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۵۱۶ متر)
 • فاصله تا خیابان پرو ...۹ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۵۹۴ متر)
 • فاصله تا شهرک دارای ...۹ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۳ متر)
 • فاصله تا خیابان دان ...۱۰ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۱۴ متر)
 • فاصله تا محمودآباد۱۰ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۸۹ متر)
 • فاصله تا سینما تک۱۱ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۴۵۹ متر)
 • فاصله تا بلوار شهید ...۱۱ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۵۶۱ متر)
 • فاصله تا جوادالائمه ...۱۱ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۵۹۲ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۱۱ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۷۹۰ متر)
 • فاصله تا رستوران تا ...۱۱ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۲۵۵ متر)
 • فاصله تا دخمه زرتشت ...۱۲ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۴۷۸ متر)
 • فاصله تا بلوار آزاد ...۱۱ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۸۴۲ متر)
 • فاصله تا شهرک گلستا ...۱۳ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۱۳ متر)
 • فاصله تا شهرک مهرآو ...۱۴ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۵۸۹ متر)
 • فاصله تا پارک کوهست ...۱۲ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۲۳ متر)
 • فاصله تا فرودگاه بی ...۱۳ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۴۱۷ متر)
 • فاصله تا بلوار ولای ...۱۳ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۹۳۲ متر)
 • فاصله تا پایانه مسا ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۹۹ متر)
 • فاصله تا شهرک صنعتی ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۸۱۱ متر)
 • فاصله تا آبشار دره ...۳۲ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۹۱ متر)
 • فاصله تا خیابان انق ...۵۱ دقیقه با خودرو (۵۴ کیلومتر و ۶۹۸ متر)
 • فاصله تا خیابان امی ...۵۷ دقیقه با خودرو (۵۹ کیلومتر و ۹۱۸ متر)
 • فاصله تا بلوار بسیج ...۸ دقیقه پیاده ‌روی (۶۴۹ متر)
 • فاصله تا خیابان کرم ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۱۰ متر)
 • فاصله تا خیابان دهم ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۲۰ متر)
 • فاصله تا بازار خان۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۵۳۵ متر)
 • فاصله تا مجموعه خان ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۵۳۷ متر)
 • فاصله تا خیابان قیا ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۵۷۴ متر)
 • فاصله تا آب انبار ش ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۳۷ متر)
 • فاصله تا بادگیر ها۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۳۸ متر)
 • فاصله تا مسجد امیرچ ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۸۷ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۸۰ متر)
 • فاصله تا اکبرآباد۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۸ متر)
 • فاصله تا میدان مهدی ...۳ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۵۷ متر)
 • فاصله تا بلوار امام ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۶۵ متر)
قوانین و مقرارت هتل
نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر ۷ سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاندارد
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر (فقط میهمان ایرانی)
درباره هتل سنتی خوان دوحد یزد

هتل سنتی خوان دوحد یزد در سال 1393 به‌عنوان یکی از اقامتگاه‌های سنتی این شهر تاریخی افتتاح شده است. هتل سنتی خوان دوحد یزد دارای دو حیاط مرکزی است که هر کدام با معماری خاص خود چشم‌نوازی می‌کنند. این اقامتگاه تزئینات سنتی و زیبایی دارد و باتوجه به قدمت بنای اصلی آن توانسته تا حسی بی‌نظیر از دوره‌های صفوی و قاجار را برای مهمانان تداعی کند. اگر دوست دارید سفری خاص به شهر را تجربه کنید، می‌توانید هتل سنتی خوان دوحد یزد را همراه با بلیط ارزان قیمت پرواز و قطار یزد از سایت یوتراوز تهیه نمایید.

 

امکانات هتل سنتی خوان دوحد یزد

هتل سنتی خوان دوحد یزد دارای 38 باب اتاق است که در ساختمانی 2 طبقه پراکنده شده‌اند. ظرفیت اتاق‌های این اقامتگاه از 1 الی 5 نفر است که بزرگ‌ترین اتاق این هتل به‌صورت 5 تخت و یک سرویس اضافه قابل رزرو است. هتل سنتی خوان دوحد یزد مانند تمام خانه‌های قدیمی که با معماری اصیل ایرانی ساخته شده‌اند شامل هشتی ورودی، کلاه فرنگی پشت بام، حوض هشتی کوچک، سه دری، پنج دری، تالار، بادگیرو اتاق‌های تودرتو با شیشه‌های رنگی می‌شود.

خوب است بدانید هتل سنتی خوان دوحد یزد دارای رستوران سنتی و لمکده نیز است که از شهرت بسیار بالای در سطح شهر یزد برخوردار هستند. شما می‌توانید صبحانه را در این رستوران به‌صورت بوفه باز و دیگر وعده‌های غذایی را از میان غذاهای لذیذ ایرانی به صورت منوی انتخابی نوش جان نمایید.

 

آدرس و شماره تماس هتل سنتی خوان دوحد یزد

هتل سنتی خوان دوحد یزد در چهارراه بسیج، بلوار شهید عاصی‌زاده، کوچه سنگ‌ریزه واقع شده است. دسترسی آسان به جاهای دیدنی یزد همراه با نزدیکی به مراکز خرید مهم این شهر از ویژگی‌های اصلی موقعیت مکانی خوب هتل سنتی خوان دوحد یزد به شمار می‌رود. شما می‌توانید برای خرید سوغات و صنایع دستی یزد به میدان امیر چخماق سری بزنید، یا برای آشنایی بیشتر با گذشته این شهر، جاذبه‌های تاریخی مهم یزد را بازدید کنید. 

در صورت نیاز به تماس با هتل سنتی خوان دوحد یزد و کسب اطلاعات بیشتر از این هتل می‌توانید با تیم پشتیبانی یوتراوز و شماره تماس 1548 در ارتباط باشید.

 

رزرو اینترنتی هتل سنتی خوان دوحد یزد

برای رزرو اینترنتی هتل سنتی خوان دوحد یزد با بهترین قیمت کافی‌ست به سایت یوتراوز مراجعه کنید و با انتخاب تاریخ ورود و درج مدت شب‌های اقامت، بهترین گزینه را از میان اتاق‌های این هتل انتخاب نمایید.