#
آدرس هتل :مشهد، خیابان امام رضا، نبش امام رضا 3

اتاق‌های هتل جواد مشهد

نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان

هتل های مشابه هتل جواد مشهد

امکانات هتل جواد مشهد

فاصله هتل جواد مشهد تا نقاط مهم

 • خیابان دانش شرقی10 دقیقه پیاده ‌روی (777 متر)
 • خیابان دانش غربی11 دقیقه پیاده ‌روی (852 متر)
 • بیمارستان موسی بن جعفر(ع)11 دقیقه پیاده ‌روی (907 متر)
 • بازار رضا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 1 متر)
 • پارک میرزا کوچک خان2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 25 متر)
 • بوستان میرزا کوچک خان(دانش)2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 79 متر)
 • حرم ورودی باب الرضا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 106 متر)
 • ایستگاه قطار شهری بسیج2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 217 متر)
 • باغ خونی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 290 متر)
 • کنسولگری کشور افغانستان3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 296 متر)
 • بلوار امام رضا2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 301 متر)
 • خیابان عنصری3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 314 متر)
 • حرم ورودی باب الجواد3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 332 متر)
 • موزه آستان قدس رضوی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 359 متر)
 • موزه ظروف3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 362 متر)
 • موزه تمبر، اسکناس و سکه3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 368 متر)
 • موزه هنرهای تجسمی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 368 متر)
 • موزه نجوم و ساعت3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 368 متر)
 • موزه مردم‌شناسی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 368 متر)
 • موزه مدال3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 368 متر)
 • موزه قرآن و نفایس3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 368 متر)
 • موزه فرش3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 368 متر)
 • کنسولگری کشور پاکستان4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 416 متر)
 • خیابان خسروی نو3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 416 متر)
 • کنسولگری کشور ترکمنستان4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 423 متر)
 • خیابان خسروی نو3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 426 متر)
 • بیمارستان سینا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 447 متر)
 • کلیسای مسروپ مقدس3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 527 متر)
 • مرکز خرید آسمان3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 543 متر)
 • برج تجاری آکسون3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 560 متر)
 • مرکز خرید اطلسیه3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 565 متر)
 • حرم ورودی حرعاملی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 581 متر)
 • خیابان هفده شهریور3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 761 متر)
 • موزه مردم‌ شناسی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 762 متر)
 • بلوار 17 شهریور3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 764 متر)
 • آرامگاه شیخ نخودکی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 883 متر)
 • خانه ملک3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 902 متر)
 • خیابان امام خمینی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 968 متر)
 • کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 990 متر)
 • چهارراه شهدا5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 20 متر)
 • مقبره پیر پالان دوز4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 65 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفده شهریور4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 76 متر)
 • بازار مرکزی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 81 متر)
 • مدرسه علمیه عباسقلی خان4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 109 متر)
 • مسجد هفتاد و دو تن4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 117 متر)
 • حرم ورودی خیابان نواب صفوی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 133 متر)
 • گنبد خشتی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 143 متر)
 • خیابان پاسداران4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 159 متر)
 • رستوران معین درباری4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 159 متر)
 • خیابان شیرازی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 179 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 187 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب(امدادی)4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 191 متر)
 • سینما قدس4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 207 متر)
 • ایستگاه قطار شهری امام خمینی3 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 243 متر)
 • خیابان نواب صفوی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 337 متر)
 • میدان امام رضا4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 348 متر)
 • حرم ورودی خیابان شیرازی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 411 متر)
 • حرم ورودی صحن جمهوری4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 479 متر)
 • مدرسه پریزاد4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 541 متر)
 • بیماررستان امام رضا(ع)5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 578 متر)
 • خیابان آزادی (بهجت)5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 616 متر)
 • بیمارستان امام هادی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 649 متر)
 • حرم ورودی شیخ طبرسی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 658 متر)
 • بیمارستان آریا5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 681 متر)
 • مسجد گوهرشاد4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 764 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پروین اعتصامی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 780 متر)
 • پارک باغ ملی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 817 متر)
 • بلوار امام خمینی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 824 متر)
 • بیمارستان ثامن الائمه5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 899 متر)
 • آرامگاه نادرشاه افشار6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 963 متر)
 • مجتمع تجاری آرمان5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 969 متر)
 • سینما هویزه6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 993 متر)
 • کلیسا انجیلی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 19 متر)
 • پایانه مسافربری امام رضا(ع)5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 71 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سعدی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 92 متر)
 • بازار جنت6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 152 متر)
 • بیمارستان 550 ارتش5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 219 متر)
 • بلوار وحدت6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 292 متر)
 • بلوار امیرالمومنین6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 292 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شریعتی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 381 متر)
 • میدان شریعتی ( تقی آباد )5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 387 متر)
 • مصلی تاریخی مشهد6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 488 متر)
 • مجتمع زیست خاور6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 489 متر)
 • برج تجاری آلتون6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 500 متر)
 • بوستان وحدت6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 557 متر)
 • بیمارستان امام زمان6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 558 متر)
 • بیمارستان بنت الهدی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 585 متر)
 • پارک وحدت6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 770 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید مفتح6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 813 متر)
 • رستوران رضایی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 949 متر)
 • سینما آفریقا7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 955 متر)
 • مرکز خرید ورسیج مشهد6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 965 متر)
 • بلوار مصلی6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 103 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قائم6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 132 متر)
 • بیمارستان ام البنین7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 138 متر)
 • بیمارستان مهر7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 142 متر)
 • بیمارستان پاستور نو7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 146 متر)
 • بیمارستان تخصصی سرطان امید7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 235 متر)
 • ایستگاه قطار شهری الندشت7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 239 متر)
 • هنرستان صنعتی شهید بهشتی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 273 متر)
 • بیمارستان قائم8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 314 متر)
 • ایستگاه راه آهن7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 380 متر)
 • ایستگاه قطار شهری راه آهن7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 380 متر)
 • بیمارستان تخصصی کودکان دکتر شیخ8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 449 متر)
 • خیابان کوهسنگی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 453 متر)
 • میدان شهدا7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 495 متر)
 • بلوار شهید رستمی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 503 متر)
 • بلوار احمد آباد7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 530 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهدا7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 561 متر)
 • گنبد سبز7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 564 متر)
 • میدان توحید7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 608 متر)
 • بوستان باباقدرت7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 682 متر)
 • پارک باباقدرت7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 767 متر)
 • بیمارستان 17 شهریور8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 771 متر)
 • فروشگاه دبنهامز7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 774 متر)
 • میدان احمد آباد7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 821 متر)
 • نسیم لبنان9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 115 متر)
 • بلوار ملاصدرا8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 127 متر)
 • خیابان آبکوه8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 134 متر)
 • بوستان امت8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 141 متر)
 • بیمارستان شهید هاشمی نژاد8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 223 متر)
 • بیمارستان امام حسین (ع)9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 377 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نبوت8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 434 متر)
 • بلوار قرنی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 542 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهسنگی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 600 متر)
 • خیابان راهنمایی8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 671 متر)
 • بازار فردوسی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 817 متر)
 • بلوار بعثت10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 942 متر)
 • مرکز خرید خورشید9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 952 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فلسطین9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 970 متر)
 • مرکز خرید قسطنطنیه9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 14 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طالقانی9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 237 متر)
 • کنسولگری کشور تاجیکستان10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 309 متر)
 • بیمارستان حجازی10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 390 متر)
 • بازار گوهر شاد11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 440 متر)
 • بازار گوهرشاد11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 443 متر)
 • بلوار شهید منتظری10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 474 متر)
 • بیمارستان تخصصی چشم خاتم النبیاء10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 570 متر)
 • رستوران سدروس10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 593 متر)
 • رستوران فیش اند چیپس خلیج فارس11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 623 متر)
 • گورستان ارامنه10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 658 متر)
 • بیمارستان 22 بهمن12 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 894 متر)
 • بلوار ملک اباد10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 944 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خیام10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 999 متر)
 • رستوران ارکیده سیاه11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 150 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فجر11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 187 متر)
 • بوستان بسیج11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 250 متر)
 • میدان ابوطالب11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 331 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طبرسی11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 393 متر)
 • بلوار هاشمی نژاد11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 413 متر)
 • رستوران پسران کریم12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 424 متر)
 • میدان فردوسی12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 761 متر)
 • ایستگاه قطار شهری آزادی11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 848 متر)
 • بیمارستان جوادالائمه12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 20 متر)
 • خیابان طبرسی12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 80 متر)
 • کمپ غدیر11 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 130 متر)
 • فرودگاه بین المللی13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 180 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید کاوه12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 299 متر)
 • پارک ریحانه( بانوان)10 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 319 متر)
 • بزرگراه شهید بابا نظر11 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 420 متر)
 • بلوار سجاد13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 441 متر)
 • بیمارستان روان پزشکی ابن سینا13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 631 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 904 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 912 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پارک ملت13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 939 متر)
 • بیمارستان امام سجاد15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 51 متر)
 • میدان جانباز14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 116 متر)
 • مرکز خرید نیکا14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 148 متر)
 • مجتمع تجاری پروما14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 197 متر)
 • کنسولگری کشور عراق15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 244 متر)
 • بلوار خیام14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 338 متر)
 • آرامگاه خواجه ربیع14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 406 متر)
 • خیابان رضاشهر14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 454 متر)
 • بلوار خیام14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 472 متر)
 • بوستان حجاب ( بانوان )14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 509 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کشف رود14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 577 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوثر13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 781 متر)
 • پارک پردیس قائم15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 165 متر)
 • دانشگاه فردوسی18 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 451 متر)
 • بلوار امامت15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 640 متر)
 • پارک ملت15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 652 متر)
 • بازار بین المللی سپاد16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 772 متر)
 • کنسولگری کشور قرقیزستان16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 827 متر)
 • رستوران قصر هدیش16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 835 متر)
 • کیان سنتر 117 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 884 متر)
 • پارک ساحلی آفتاب16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 913 متر)
 • بیمارستان فارابی15 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 14 متر)
 • باغ پرندگان16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 53 متر)
 • پردیس قائم16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 84 متر)
 • سرزمین عجایب16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 104 متر)
 • کیان سنتر 217 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 113 متر)
 • سرزمین عجایب17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 148 متر)
 • میدان استقلال17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 201 متر)
 • بلوار کوثر16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 500 متر)
 • میدان کوثر18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 103 متر)
 • برج باران18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 128 متر)
 • بلوار وکیل آباد17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 195 متر)
 • بیمارستان تخصصی جواد الائمه (قلب و عروق)17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 278 متر)
 • پایانه مسافربری معراج19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 339 متر)
 • میدان آزادی17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 388 متر)
 • سینما پیروزی18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 398 متر)
 • بلوار فکوری17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 417 متر)
 • بلوار پیروزی18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 509 متر)
 • پارک طبیعی هفت حوض22 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 755 متر)
 • رستوران گیاهی خانه19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 755 متر)
 • میدان قائم17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 810 متر)
 • رستوران کلبه محبت18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 901 متر)
 • رستوران دریایی سولو18 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 13 متر)
 • بوستان ایزدی18 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 199 متر)
 • بیمارستان رضوی20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 381 متر)
 • رباط طرق17 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 950 متر)
 • بلوار استاد یوسفی20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 106 متر)
 • بلوار امامیه20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 106 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفت تیر20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 244 متر)
 • مسیر پلکانی بابا کوهی21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 489 متر)
 • ایستگاه قطار شهری اقبال لاهوری18 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 641 متر)
 • قاسم آباد ( شهرک غرب )21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 733 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانش آموز20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 790 متر)
 • بلوار شاهد21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 857 متر)
 • بزرگراه سلسله الذهب15 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 877 متر)
 • بلوار نماز19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 904 متر)
 • باغ گلها19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 976 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صیاد شیرازی21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 348 متر)
 • رستوران ایتالیایی پای19 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 394 متر)
 • بلوار آب و برق21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 422 متر)
 • پارک آبی ایرانیان21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 469 متر)
 • بلوار صیاد شیرازی20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 532 متر)
 • سینما سیمرغ21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 534 متر)
 • بلوار اندیشه22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 687 متر)
 • بلوار ادیب22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 750 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صدف21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 825 متر)
 • بلوار حجاب21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 833 متر)
 • پارک ملی چهل بازه مشهد20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 940 متر)
 • پارک خانواده23 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 949 متر)
 • بزرگراه آسیایی21 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 7 متر)
 • سرزمین موج های آبی23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 101 متر)
 • بوستان نیلوفر آبی24 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 149 متر)
 • بلوار فلاحی22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 170 متر)
 • بزرگراه امام علی21 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 613 متر)
 • بلوار دکتر حسابی23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 767 متر)
 • پارک تفریحی خورشید22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 818 متر)
 • بام مشهد22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 823 متر)
 • بیمارستان مهرگان24 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 992 متر)
 • بلوار شریعتی23 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 40 متر)
 • نمایشگاه بین المللی مشهد22 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 574 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نمایشگاه22 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 662 متر)
 • بزرگراه آزادی25 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 726 متر)
 • ایستگاه قطار شهری وکیل آباد22 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 944 متر)
 • بزرگراه نمایشگاه24 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 342 متر)
 • بلوار شهید برونسی22 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 903 متر)
 • آرامگاه خواجه مراد17 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 14 متر)
 • مجتمع تفریحی جام‌جم24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 64 متر)
 • بیمارستان دکتر شریعتی24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 147 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهستان پارک23 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 185 متر)
 • پارک جنگلی وکیل آباد25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 839 متر)
 • بلوار مجیدیه24 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 92 متر)
 • بوستان نیایش25 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 145 متر)
 • باغ وحش وکیل آباد26 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 150 متر)
 • کوهستان پارک شادی26 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 156 متر)
 • بزرگراه میثاق24 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 275 متر)
 • چشمه گیلاس (گلسب)25 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 921 متر)
 • ویلاژتوریست26 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 982 متر)
 • سد طرق27 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 102 متر)
 • بهشت رضا20 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 224 متر)
 • پارک مینیاتوری27 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 48 متر)
 • امام زاده ناصر و یاسر29 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 335 متر)
 • رستوران مولانا29 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 355 متر)
 • سرزمین موج های خروشان27 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 705 متر)
 • خیابان گلستان28 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 755 متر)
 • ییلاق طرقبه30 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 934 متر)
 • باغ پونه طرقبه31 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 959 متر)
 • ییلاق شاندیز29 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 519 متر)
 • بازار بین المللی بعثت32 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 614 متر)
 • موزه مردم شناسی ویرانی29 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 706 متر)
 • بیمارستان طالقانی29 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 753 متر)
 • رستوران آبشار33 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 754 متر)
 • باغ رستوران طوبی33 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 803 متر)
 • رستوران آبنوس33 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 51 متر)
 • رستوران سرداب عنبران34 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 439 متر)
 • پیست موتور کراس32 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 618 متر)
 • روستا تاریخی پاژ36 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 85 متر)
 • رستوران تشریفات36 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 767 متر)
 • پیست دوچرخه سواری ثامن36 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 817 متر)
 • رستوران سید و پسران جاغرق36 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 843 متر)
 • روستا مج50 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 512 متر)
 • هارونیه37 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 554 متر)
 • آرامگاه فردوسی40 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 81 متر)
 • موزه توس40 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 81 متر)
 • آرامگاه فردوسی40 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 81 متر)
 • روستا نغندر41 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 303 متر)
 • مجتمع توریستی پدیده شاندیز38 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 320 متر)
 • رستوران هندی راج39 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 363 متر)
 • رستوران ارم شاندیز39 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 535 متر)
 • رستوران پدیده شاندیز40 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 330 متر)
 • رستوران حسین شیشلیکی39 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 337 متر)
 • غار مغان56 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 918 متر)
 • دره ارغوان47 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 924 متر)
 • روستا ابرده44 دقیقه با خودرو (38 کیلومتر و 649 متر)
 • روستا دهبار1 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (41 کیلومتر و 530 متر)
 • روستا کنگ1 ساعت و 1 دقیقه با خودرو (42 کیلومتر و 940 متر)
 • روستا اندرخ58 دقیقه با خودرو (43 کیلومتر و 104 متر)
 • روستا زشک58 دقیقه با خودرو (48 کیلومتر و 95 متر)
 • روستا کاهو60 دقیقه با خودرو (54 کیلومتر و 948 متر)
 • بقعه تاریخی امام زاده یحیی1 ساعت و 4 دقیقه با خودرو (55 کیلومتر و 269 متر)
 • روستا گلمکان1 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (61 کیلومتر و 380 متر)
 • دریاچه چشمه سبز2 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (81 کیلومتر و 688 متر)
 • آبشار ارتکند2 ساعت و 35 دقیقه با خودرو (130 کیلومتر و 753 متر)
 • کلات نادر2 ساعت و 28 دقیقه با خودرو (151 کیلومتر و 526 متر)
 • کاخ خورشید2 ساعت و 30 دقیقه با خودرو (153 کیلومتر و 566 متر)
 • آبشار قره سو2 ساعت و 35 دقیقه با خودرو (153 کیلومتر و 914 متر)
 • حرم ورودی باب الرضا350 متر (5 دقیقه پیاده‌روی)
 • بازار رضا400 متر (6 دقیقه پیاده‌روی)
 • موزه آستان قدس رضوی800 متر (11 دقیقه پیاده‌روی)
 • بلوار 17 شهریور1.7 کیلومتر (6 دقیقه با خودرو)
برای بزرگنمایی روی نقشه کلیک کنید

قوانین و مقرارت هتل

نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر 3 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاکودک بالای 3 سال کامل محاسبه می‌شود.
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر

درباره هتل جواد مشهد

«بهترین هتل های چهار ستاره مشهد در نزدیکی حرم امام رضا کدامند؟». این شاید پرتکرارترین سوال مسافرانی باشد که قصد سفر به مشهد را دارند و می‌خواهند علاوه بر اقامت در نزدیک‌ترین فاصله به حرم امام رضا، خیالشان بابت امکانات و قیمت محل استراحت نیز آسوده باشد. 

اگر شما نیز به دنبال هتل چهار ستاره فولبرد با امکانات عالی و موقعیت مکانی مناسب هستید؛ پیشنهاد ما به شما هتل جواد مشهد است. این هتل چهار ستاره در نبش خیابان امام رضا 3 قرار دارد و با امکانات مطلوب خود، به یکی از محبوب‌ترین هتل های مشهد تبدیل شده است.

 

شماره تلفن هتل جواد مشهد

شماره 1548📞، به صورت 24ساعته پاسخگوی سوالات شماست. هر سوالی در ارتباط با اقامت یا رزرو این هتل دارید، می‌توانید از طریق این شماره تماس با کارشناسان هتل در میان بگذارید.

 

مرورهای هتل جواد مشهد؛ یک تجربه متفاوت از سفری خاطره‌انگیز

مرورهای هتل جواد مشهد پر است از نظرات مثبت مهمانان و مسافرانی که از سرویس‌دهی و امکانات خوب این هتل رضایت داشته‌اند و اقامت در این هتل را به دیگران توصیه کرده‌اند. امتیاز 4 از 5 گوگل‌مپ نیز نشان از جایگاه خوب هتل جواد در میان هتل‌ های مشهد دارد.

 

حضور کارکنانی که به صورت 24 ساعته و مسلط به سه زبان فارسی و عربی و انگلیسی آماده خدمت‌رسانی به مهمانان هستند، مجموعه آبی و خدمات اسپا، سالن ورزشی، رستوران و کافی‌شاپ، لاندری و امکانات دیگر توانسته شرایط مطلوبی را برای مهمانان این هتل فراهم کند تا سفر به مشهد را به سفری خاطره‌انگیز و متفاوت تبدیل کند.

 

علاوه بر همگی این امکانات، موقعیت مکانی مناسب، این هتل را در لیست بهترین هتل های نزدیک به حرم مشهد قرار داده است. چراکه مهمانان این هتل چهار ستاره می‌توانند با طی کردن فاصله‌ یک دقیقه‌ای از هتل تا باب‌الرضای حرم، با سهولت و سرعت در هر زمانی که خواستند به زیارت بروند و نگران شلوغی و دوری راه نباشند.

 

هتل جواد مشهد یک انتخاب بی‌نظیر برای جلسات کاری نیز هست. سالن کنفرانس و سالن اجتماعات این هتل در کنار فروشگاه‌های مختلف صنایع دستی و سوغات و نزدیکی به حرم امام رضا، این هتل را به یک اقامت‌گاه همه‌چیز تمام تبدیل کرده است. اقامت‌گاهی که هر نوع نیازی از مسافران را به راحتی برطرف می‌کند. 

 

صبحانه هتل جواد مشهد؛ آغازی هیجان‌انگیز در ابتدای روز

مهمانان هتل جواد مشهد، صبح‌های خود را با یک شروع هیجان‌انگیز آغاز می‌کنند. چراکه منوی صبحانه هتل جواد مشهد به صورت سلف سرویس است و تنوع بسیار بالایی دارد. در این منو انواع صبحانه‌های سرد و گرم موجود است و شما با هر سلیقه و ذائقه‌ای می‌توانید صبحانه مدنظر خود را انتخاب و میل کنید.

 

رستوران های هتل جواد مشهد

 در حال حاضر، 2 رستوران فعال این هتل وجود دارد:

 

 🔷رستوران مرکزی (واقع در طبقه اول): در هتل جواد، هم کیفیت غذا و هم محل صرف آن ترغیب‌کننده است. شما می‌توانید نهار یا شام خود را از «بوفه» مفصل این هتل انتخاب کنید یا از «منوی انتخابی» سفارش دهید و آن را با در کنار پنجره‌های سراسری هتل و با چشم‌انداز بلوار امام رضا میل کنید.

از آن‌جایی که منو رستوران هتل جواد مشهد در فصول مختلف متغیر است، می‌توانید برای اطلاع از آن با شماره 1548📞 تماس بگیرید.

 

🔶 رستوران فست‌فود (جنب ورودی هتل): هم از طریق بلوار امام رضا و هم از داخل لابی می‌توانید برای صرف پیتزاها و فست‌فودهای هتل جواد به این رستوران سر بزنید. منوی آنلاین این رستوران هم در اپلیکیشن اسنپ‌فود موجود است.

👈 مشاهده منو رستوران فست فود هتل جواد

 

کافی‌شاپ هتل جواد مشهد

اگر به یک فضای خودمانی و دنج برای وقت‌گذراندن و صرف یک نوشیدنی نیاز دارید، می‌توانید به کافی‌شاپ هتل جواد سر بزنید. در این کافی‌شاپ از آجر به عنوان نما و بخشی از سقف استفاده شده و استفاده از پنجره‌های مشبک چوبی و صندلی‌هایی با طراحی آنتیک، آن را به یک از متفاوت‌ترین کافی‌شاپ‌ها بدل کرده است.

در کافی‌شاپ هتل جواد مشهد می‌توانید انواع قهوه، نوشیدنی‌های سرد و گرم، بستنی‌ها و کیک‌ها را سفارش دهید و از طعم خوب آن‌ها لذت ببرید.

 

رزرو هتل جواد مشهد از یوتراوز

رزرو هتل جواد مشهد از یوتراوز فرایندی بسیار ساده و راحت دارد. کافی‌ست به سایت یا اپلیکیشن یوتراوز مراجعه کنید و یا با شماره 1548📞 تماس بگیرید. با چند کلیک ساده یا یک تماس تلفنی، می‌توانید به راحتی اتاق مورد نظر خود را در هتل جواد مشهد رزرو کنید. برای اطلاعات بیشتر در مورد نحوه رزرو هتل و خدمات متنوع ارائه شده، حتماً سری به وبسایت یوتراوز بزنید.