آدرس هتل :مشهد، میدان جانباز، خیابان خیام
نکات مهم هتل بین‌المللی هما 2 مشهد
 • کمپین ویژه تابستان با اقامت در هتل مجلل درویشی، هر شب به قید قرعه یک اتاق، هدیه اقامت رایگان هتل را دریافت نمایید
 • هزینه اقامت کودک زیر دوسال رایگان می‌باشد.
اتاق‌های قابل رزرو
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
امکانات هتل بین‌المللی هما 2 مشهد
موقعیت مکانی هتل بین‌المللی هما 2 مشهد
 • فاصله تا میدان جانب ...۷ دقیقه پیاده ‌روی (۵۷۳ متر)
 • فاصله تا پیتزا کندز ...۱۲ دقیقه پیاده ‌روی (۹۱۵ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۴۹ متر)
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۹۷ متر)
 • فاصله تا میدان فردو ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۶۰ متر)
 • فاصله تا بلوار سجاد ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۷۵ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۵ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۵۷ متر)
 • فاصله تا رستوران ار ...۵ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۸۷ متر)
 • فاصله تا بلوار خیام ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۱ متر)
 • فاصله تا رستوران پس ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۸ متر)
 • فاصله تا بلوار خیام ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۷۵ متر)
 • فاصله تا بلوار ملک ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۶۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۲۳ متر)
 • فاصله تا رستوران قص ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۶۲ متر)
 • فاصله تا کیان سنتر ...۷ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۱۱ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۷ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۲۶ متر)
 • فاصله تا کیان سنتر ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۴۰ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۵ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۵۶ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۶۷ متر)
 • فاصله تا رستوران سد ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۱۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۴۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۶۲ متر)
 • فاصله تا بازار گوهر ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۹۹ متر)
 • فاصله تا بازار گوهر ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۰۲ متر)
 • فاصله تا خیابان راه ...۸ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۱۱ متر)
 • فاصله تا پارک ملت۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۵۰ متر)
 • فاصله تا بلوار امام ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۶۷ متر)
 • فاصله تا میدان ابوط ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۴۵ متر)
 • فاصله تا پارک پردیس ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۱ متر)
 • فاصله تا میدان استق ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹۹ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۷۵ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۳۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۴۱ متر)
 • فاصله تا میدان احمد ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۴۴ متر)
 • فاصله تا گورستان ار ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۴۵ متر)
 • فاصله تا بلوار شهید ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۷۱ متر)
 • فاصله تا خیابان آبک ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۲۳ متر)
 • فاصله تا بوستان حجا ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۵۳ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۱۷ متر)
 • فاصله تا بازار بین ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۲۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۶۰ متر)
 • فاصله تا میدان توحی ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۶۰ متر)
 • فاصله تا پارک ساحلی ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۶۱ متر)
 • فاصله تا بلوار بعثت ...۹ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۵۴ متر)
 • فاصله تا میدان قائم ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۵۸ متر)
 • فاصله تا بلوار قرنی ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۹۲ متر)
 • فاصله تا باغ پرندگا ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹۰۲ متر)
 • فاصله تا پردیس قائم ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹۱۳ متر)
 • فاصله تا فروشگاه دب ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹۴۲ متر)
 • فاصله تا سرزمین عجا ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹۵۲ متر)
 • فاصله تا سرزمین عجا ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹۹۷ متر)
 • فاصله تا رستوران فی ...۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۴۶ متر)
 • فاصله تا نسیم لبنان ...۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۴۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۲۸۳ متر)
 • فاصله تا بلوار احمد ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۳۱۴ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۵۲۸ متر)
 • فاصله تا گنبد سبز۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۶۲۰ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۱ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۶۳۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۶۹۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۷۳۵ متر)
 • فاصله تا میدان شریع ...۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۷۴۱ متر)
 • فاصله تا بلوار ملاص ...۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۷۴۳ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۷۶۴ متر)
 • فاصله تا میدان امام ...۱۱ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۸۱۳ متر)
 • فاصله تا بیماررستان ...۱۱ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۸۲۰ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۱ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۸۴۸ متر)
 • فاصله تا هنرستان صن ...۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۹۳۷ متر)
 • فاصله تا خیابان کوه ...۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۹۷۹ متر)
 • فاصله تا دانشگاه فر ...۱۳ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۹۹۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۹۷ متر)
 • فاصله تا سینما هویز ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۹۹ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۱۰۷ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۱۵۷ متر)
 • فاصله تا پایانه مسا ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۱۶۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۲۲۸ متر)
 • فاصله تا خیابان پاس ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۲۳۵ متر)
 • فاصله تا سینما قدس۱۲ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۲۵۷ متر)
 • فاصله تا رستوران مع ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۲۶۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۲۷۳ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۲۹۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۲۹۶ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۳۱۷ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۴۱۰ متر)
 • فاصله تا میدان شهدا ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۴۲۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۴۹۳ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۵۱۵ متر)
 • فاصله تا چهارراه شه ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۵۱۸ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۵۲۳ متر)
 • فاصله تا خانه ملک۱۲ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۵۲۶ متر)
 • فاصله تا کلیسا انجی ...۱۲ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۵۴۸ متر)
 • فاصله تا خیابان شیر ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۵۷۱ متر)
 • فاصله تا خیابان اما ...۱۲ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۵۷۳ متر)
 • فاصله تا بازار جنت۱۲ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶۳۴ متر)
 • فاصله تا مجتمع زیست ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶۸۰ متر)
 • فاصله تا برج تجاری ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶۸۲ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۷۵۹ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۷۷۵ متر)
 • فاصله تا آرامگاه نا ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۷۹۷ متر)
 • فاصله تا بازار مرکز ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۸۸۳ متر)
 • فاصله تا بزرگراه شه ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۹۰۱ متر)
 • فاصله تا بزرگراه شه ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۹۰۹ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۹۳۴ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۱۲ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۹۴۲ متر)
 • فاصله تا بلوار استا ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۹۴۹ متر)
 • فاصله تا بلوار امام ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۹۴۹ متر)
 • فاصله تا سینما آفری ...۱۲ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۹۸۰ متر)
 • فاصله تا بلوار کوثر ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۲ متر)
 • فاصله تا خیابان آزا ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۸ متر)
 • فاصله تا برج باران۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۱۳ متر)
 • فاصله تا خیابان رضا ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۳۳ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۶۹ متر)
 • فاصله تا رستوران رض ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۷۹ متر)
 • فاصله تا رستوران کل ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۱۴۷ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۱۵۶ متر)
 • فاصله تا پارک باغ م ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۲۰۰ متر)
 • فاصله تا بلوار امام ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۲۰۷ متر)
 • فاصله تا مدرسه پریز ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۲۱۷ متر)
 • فاصله تا رستوران در ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۲۵۸ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۳۴۲ متر)
 • فاصله تا میدان کوثر ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۳۸۰ متر)
 • فاصله تا مسجد گوهرش ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۴۴۱ متر)
 • فاصله تا پارک آبی ا ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۵۱۷ متر)
 • فاصله تا قاسم آباد ...۱۳ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۵۲۹ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۵۳۰ متر)
 • فاصله تا بلوار شاهد ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۶۵۳ متر)
 • فاصله تا بلوار وکیل ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۶۹۷ متر)
 • فاصله تا موزه آستان ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۷۱۶ متر)
 • فاصله تا موزه ظروف۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۷۱۹ متر)
 • فاصله تا موزه تمبر، ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۷۲۵ متر)
 • فاصله تا موزه قرآن ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۷۲۵ متر)
 • فاصله تا موزه فرش۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۷۲۵ متر)
 • فاصله تا موزه نجوم ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۷۲۵ متر)
 • فاصله تا موزه مردم‌ ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۷۲۵ متر)
 • فاصله تا موزه هنرها ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۷۲۵ متر)
 • فاصله تا موزه مدال۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۷۲۵ متر)
 • فاصله تا میدان آزاد ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۷۵۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۳ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۷۶۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه را ...۱۳ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۷۶۹ متر)
 • فاصله تا بلوار حجاب ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۸۸۱ متر)
 • فاصله تا رستوران گی ...۱۳ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۹۱۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۳ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۹۳۲ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۹۳۸ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۳ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۹۷۳ متر)
 • فاصله تا بوستان ایز ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۲۹ متر)
 • فاصله تا بزرگراه آس ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۵۵ متر)
 • فاصله تا بلوار پیرو ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۶۸ متر)
 • فاصله تا سینما پیرو ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۰۱ متر)
 • فاصله تا بازار رضا۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۱۸ متر)
 • فاصله تا مقبره پیر ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۲۰ متر)
 • فاصله تا موزه مردم‌ ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۲۲ متر)
 • فاصله تا مدرسه علمی ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۶۴ متر)
 • فاصله تا مسجد هفتاد ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۷۵ متر)
 • فاصله تا کلیسای مسر ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۷۸ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۸۸ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۲۰۶ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۲۲۳ متر)
 • فاصله تا آرامگاه شی ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۲۴۰ متر)
 • فاصله تا خیابان خسر ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۲۹۰ متر)
 • فاصله تا خیابان خسر ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۳۰۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۴ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۳۱۰ متر)
 • فاصله تا کتابخانه م ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۳۴۷ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۳۷۸ متر)
 • فاصله تا خیابان نوا ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۳۹۳ متر)
 • فاصله تا بلوار اندی ...۱۴ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۴۸۳ متر)
 • فاصله تا گنبد خشتی۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۵۰۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۵۶۲ متر)
 • فاصله تا باغ گلها۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۵۹۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۶۰۶ متر)
 • فاصله تا خیابان دان ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۶۳۲ متر)
 • فاصله تا سینما سیمر ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۶۳۲ متر)
 • فاصله تا بلوار امام ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۶۴۶ متر)
 • فاصله تا بزرگراه ام ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۶۶۰ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۷۰۵ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۱۴ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۷۱۳ متر)
 • فاصله تا پارک خانوا ...۱۴ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۷۴۵ متر)
 • فاصله تا بلوار دکتر ...۱۴ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۸۱۵ متر)
 • فاصله تا بلوار ادیب ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۸۴۸ متر)
 • فاصله تا خیابان دان ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۸۵۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۴ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۸۵۶ متر)
 • فاصله تا سرزمین موج ...۱۴ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۸۹۷ متر)
 • فاصله تا بوستان نیل ...۱۵ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۹۴۵ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۹۸۲ متر)
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۲۵ متر)
 • فاصله تا مسیر پلکان ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۲۷ متر)
 • فاصله تا پارک میرزا ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۱۰۰ متر)
 • فاصله تا بوستان میر ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۱۵۴ متر)
 • فاصله تا بلوار فکور ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۱۶۱ متر)
 • فاصله تا بلوار فلاح ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۲۶۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۳۲۰ متر)
 • فاصله تا بلوار امیر ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۳۴۷ متر)
 • فاصله تا باغ خونی۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۳۶۵ متر)
 • فاصله تا خیابان عنص ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۳۸۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۴۲۱ متر)
 • فاصله تا پارک ملی چ ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۴۷۱ متر)
 • فاصله تا بلوار صیاد ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۵۰۵ متر)
 • فاصله تا بلوار وحدت ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۵۱۵ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۵۳۲ متر)
 • فاصله تا پارک وحدت۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۵۳۵ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۵۳۶ متر)
 • فاصله تا مصلی تاریخ ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۵۵۲ متر)
 • فاصله تا بوستان وحد ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۶۱۳ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۶۱۴ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۶۱۸ متر)
 • فاصله تا برج تجاری ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۶۳۵ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۶۴۰ متر)
 • فاصله تا آرامگاه خو ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۶۷۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۷۹۷ متر)
 • فاصله تا بلوار آب و ...۱۶ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۸۰۵ متر)
 • فاصله تا خیابان هفد ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۸۳۶ متر)
 • فاصله تا بلوار 17 ش ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۸۳۹ متر)
 • فاصله تا بلوار نماز ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۹۳۶ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۹۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۱۲۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۱۲۵ متر)
 • فاصله تا بلوار شریع ...۱۴ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۱۶۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۳ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۱۸۰ متر)
 • فاصله تا بلوار مصلی ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۲۲۴ متر)
 • فاصله تا پایانه مسا ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۴۱۶ متر)
 • فاصله تا بزرگراه آز ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۵۲۲ متر)
 • فاصله تا بلوار شهید ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۶۲۵ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۷۱۶ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۸۷۱ متر)
 • فاصله تا رستوران ای ...۱۴ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۹۳۲ متر)
 • فاصله تا بوستان امت ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۹۸۰ متر)
 • فاصله تا پارک تفریح ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۱۷۱ متر)
 • فاصله تا بام مشهد۱۸ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۱۷۵ متر)
 • فاصله تا بازار فردو ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۶۵۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۷۱۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۹۱۷ متر)
 • فاصله تا بزرگراه می ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۲۴۱ متر)
 • فاصله تا بوستان بسی ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۲۶۸ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۵۴۳ متر)
 • فاصله تا خیابان طبر ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۶۰۴ متر)
 • فاصله تا نمایشگاه ب ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۷۰۱ متر)
 • فاصله تا بوستان باب ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۷۵۷ متر)
 • فاصله تا بلوار مجید ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۷۸۰ متر)
 • فاصله تا بوستان نیا ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۸۳۴ متر)
 • فاصله تا پارک باباق ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۸۴۲ متر)
 • فاصله تا بزرگراه شه ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۹۲۵ متر)
 • فاصله تا چشمه گیلاس ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۹۶۸ متر)
 • فاصله تا بزرگراه نم ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۳ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۵۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۲۰۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۴۸۳ متر)
 • فاصله تا بلوار شهید ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۳۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۱۰۱ متر)
 • فاصله تا مجتمع تفری ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۶۰۲ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۶۸۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۷۲۳ متر)
 • فاصله تا بلوار هاشم ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۷۵۸ متر)
 • فاصله تا پارک مینیا ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۷۸۳ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۱۴۱ متر)
 • فاصله تا پارک جنگلی ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۳۷۸ متر)
 • فاصله تا پارک ریحان ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۶۶۴ متر)
 • فاصله تا باغ وحش وک ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۶۸۸ متر)
 • فاصله تا کوهستان پا ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۶۹۴ متر)
 • فاصله تا کمپ غدیر۲۱ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۲۰۵ متر)
 • فاصله تا ویلاژتوریس ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۵۲۰ متر)
 • فاصله تا خیابان گلس ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۸۰۳ متر)
 • فاصله تا فرودگاه بی ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۱۶۹ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۸۰۱ متر)
 • فاصله تا امام زاده ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۸۷۴ متر)
 • فاصله تا رستوران مو ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۸۹۴ متر)
 • فاصله تا سرزمین موج ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۲۴۳ متر)
 • فاصله تا پارک طبیعی ...۳۱ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۴۵۰ متر)
 • فاصله تا ییلاق طرقب ...۲۵ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۴۷۲ متر)
 • فاصله تا باغ پونه ط ...۲۶ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۴۹۷ متر)
 • فاصله تا ییلاق شاند ...۲۴ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۵۷ متر)
 • فاصله تا بازار بین ...۲۷ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۱۵۳ متر)
 • فاصله تا موزه مردم ...۲۴ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۲۴۴ متر)
 • فاصله تا رباط طرق۲۶ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۲۹۵ متر)
 • فاصله تا رستوران آب ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۲۹۲ متر)
 • فاصله تا باغ رستورا ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۳۴۲ متر)
 • فاصله تا رستوران آب ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۵۸۹ متر)
 • فاصله تا بزرگراه سل ...۲۵ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۹۴۵ متر)
 • فاصله تا رستوران سر ...۲۹ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۹۷۷ متر)
 • فاصله تا پیست موتور ...۲۷ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۱۵۶ متر)
 • فاصله تا هارونیه۲۸ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۶۰۲ متر)
 • فاصله تا پیست دوچرخ ...۳۰ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۱۵۴ متر)
 • فاصله تا رستوران تش ...۳۱ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۳۰۵ متر)
 • فاصله تا رستوران سی ...۳۱ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۳۸۱ متر)
 • فاصله تا آرامگاه فر ...۳۱ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۱۲۹ متر)
 • فاصله تا آرامگاه فر ...۳۱ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۱۲۹ متر)
 • فاصله تا موزه توس۳۱ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۱۲۹ متر)
 • فاصله تا آرامگاه خو ...۲۷ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۸۲ متر)
 • فاصله تا سد طرق۳۷ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۱۷۱ متر)
 • فاصله تا بهشت رضا۳۰ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۲۹۳ متر)
 • فاصله تا روستا تاری ...۳۶ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۳۵۰ متر)
 • فاصله تا روستا نغند ...۳۶ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۸۴۱ متر)
 • فاصله تا مجتمع توری ...۳۳ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۸۵۸ متر)
 • فاصله تا رستوران هن ...۳۴ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۹۰۱ متر)
 • فاصله تا رستوران ار ...۳۴ دقیقه با خودرو (۳۰ کیلومتر و ۷۴ متر)
 • فاصله تا رستوران پد ...۳۵ دقیقه با خودرو (۳۰ کیلومتر و ۸۶۸ متر)
 • فاصله تا رستوران حس ...۳۴ دقیقه با خودرو (۳۰ کیلومتر و ۸۷۶ متر)
 • فاصله تا دره ارغوان ...۴۲ دقیقه با خودرو (۳۲ کیلومتر و ۴۶۲ متر)
 • فاصله تا روستا ابرد ...۳۹ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۱۸۸ متر)
 • فاصله تا روستا دهبا ...۱ ساعت و ۳ دقیقه با خودرو (۳۷ کیلومتر و ۶۹ متر)
 • فاصله تا روستا کنگ۵۶ دقیقه با خودرو (۳۸ کیلومتر و ۴۷۹ متر)
 • فاصله تا روستا مج۵۹ دقیقه با خودرو (۴۰ کیلومتر و ۲۰۸ متر)
 • فاصله تا روستا اندر ...۵۹ دقیقه با خودرو (۴۳ کیلومتر و ۳۶۹ متر)
 • فاصله تا غار مغان۱ ساعت و ۵ دقیقه با خودرو (۴۳ کیلومتر و ۶۱۴ متر)
 • فاصله تا روستا زشک۵۳ دقیقه با خودرو (۴۳ کیلومتر و ۶۳۴ متر)
 • فاصله تا روستا کاهو ...۵۱ دقیقه با خودرو (۴۶ کیلومتر و ۹۹۶ متر)
 • فاصله تا روستا گلمک ...۶۰ دقیقه با خودرو (۵۳ کیلومتر و ۴۲۸ متر)
 • فاصله تا بقعه تاریخ ...۱ ساعت و ۱۳ دقیقه با خودرو (۶۱ کیلومتر و ۲۰۴ متر)
 • فاصله تا دریاچه چشم ...۱ ساعت و ۵۹ دقیقه با خودرو (۷۳ کیلومتر و ۷۳۶ متر)
 • فاصله تا آبشار ارتک ...۲ ساعت و ۳۶ دقیقه با خودرو (۱۳۱ کیلومتر و ۱۸ متر)
 • فاصله تا کلات نادر۲ ساعت و ۲۹ دقیقه با خودرو (۱۵۱ کیلومتر و ۷۹۲ متر)
 • فاصله تا کاخ خورشید ...۲ ساعت و ۳۱ دقیقه با خودرو (۱۵۳ کیلومتر و ۸۳۱ متر)
 • فاصله تا آبشار قره ...۲ ساعت و ۳۶ دقیقه با خودرو (۱۵۴ کیلومتر و ۱۷۹ متر)
قوانین و مقرارت هتل
نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودکان زیر ۳ سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاکودکان ۳ تا ۷ سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر
درباره هتل بین‌المللی هما 2 مشهد

هتل بین‌المللی هما ۲ مشهد از گروه هتل‌های هما با بیش از چهار دهه تجربه موفق در صنعت هتلداری از بزرگ‌ترین هتل‌های پنج ستاره مشهد به شمار می‌آید. این هتل سال 1375 در مساحتی وسیع، سرسبز و آرام واقع در بلوار خیام مشهد افتتاح و سال 1395 هم جهت ارتقاء سطح کیفی بازسازی شد. هتل هما 2 شامل 207 باب واحد اقامتی لوکس و مجهز به سایر امکانات رفاهی و استاندارد است. هتل بین‌المللی هما ۲ مشهد ساختمانی 9 طبقه دارد و با موقعیت مکانی عالی که دارد، دسترسی به مراکز خرید و تفریحی شهر مشهد را آسان کرده است.

 

امکانات هتل پنج ستاره هما 2 مشهد

یکی از ویژگی‌های برتر واحدهای اقامتی هتل هما 2 مشهد سوئیت‌های متنوع این مجموعه است که شامل سوئیت‌های معمولی، ویژه، لوکس و رویال می‌شود. تمام این ‌سوئیت‌ها امکانات رفاهی کاملی دارند و خوب است بدانید که تمام سوئیت‌های این هتل دارای اینترنت پرسرعت و سیستم تهویه مطبوع مجهز، فضای نشیمن و تلویزیون است. همچنین اگر اشیای قیمتی همراه خود دارید می‌توانید آن‌ها را در صندوق امانات سوئیت نگهداری کنید. یخچال، مینی‌ بار و حمام نیز از دیگر موارد ارائه‌ شده در واحدهای اقامتی این هتل است.

رستوران اصلی هتل پنج ستاره هما 2 مشهد «راه ابریشم» نام دارد. این رستوران لذیذترین غذاهای ایرانی و فرنگی را با بالاترین کیفیت آماده می‌کند. در کنار این رستوران شما می‌توانید در تابستان از فضای باز و محیط سرسبز رستوران «تابستانی» هتل لذت ببرید.

اگر هم از طرفداران غذای سنتی هستید پیشنهاد یوتراوز به شما یک وعده‌ غذای اصیل ایرانی همراه با محیطی گرم و دلنشین و موسیقی سنتی ایرانی در «چایخانه سنتی» هتل هما 2 مشهد به شما است.

برای استراحت و گذراندن یک بعدازظهر راحت بعد از گشت و زیارت در مشهد می‌توانید سری به چایخانه «خیام» بزنید. این چایخانه مکانی مناسب برای صرف انواع نوشیدنی، کیک و دسر است که می‌توانید در محیط گرم و صمیمی، لحظات خوشی را در کنار دوستان و خانواده خود تجربه کنید.

مجموعه ورزشی هتل هما 2 مشهد شامل: سالن ورزشی،استخر، سونا، جکوزی و زمین تنیس می‌شود که در کنار حمام ترکی سالن اسپا و زمین‌بازی برای کودکان نیز از دیگر خدمات رفاهی هتل هما 2 مشهد محسوب می‌شود.

 

آدرس و شماره تماس هتل بین المللی هما ۲ مشهد

هتل پنج ستاره هما 2 مشهد در بلوار خیام و در فاصله 7 کیلومتری از بارگاه مقدس امام رضا (ع) قرار دارد. با وجود فاصله نسبتاً زیاد تا حرم امام رضا (ع) سرویس رفت‌ و برگشت هتل همه‌روزه به زائرین محترم خدمت‌رسانی می‌کند.

با توجه به موقعیت مکانی مناسب این هتل که در مرکز شهر قرار گرفته است، می‌توان گفت این هتل دسترسی راحتی به مراکز خریدی مانند پروما، الماس شرق، زیست‌خاور و اماکن گردشگری از جمله کوهسنگی، پارک ملت، شاندیز و طرقبه دارد.

در صورت نیاز به تماس با هتل هما 2 مشهد می‌توانید با شماره 1548 تماس بگیرید تا همکاران ما در پشتیبانی سایت یوتراوز به شما کمک کنند.

 

رزرو هتل پنج ستاره هما 2 مشهد

شما می‌توانید برای رزرو آنلاین اتاق‌های هتل پنج ستاره هما 2 مشهد از سایت یوتراوز استفاده کرده و به‌راحتی اتاق مدنظر خود را با توجه به زمان ورود و خروج، همچنین تعداد نفرات انتخاب کنید. همچنین امکان رزرو تلفنی نیز وجود دارد و شما می‌توانید با شماره 1548 تماس گرفته و به‌ راحتی اتاق خود را رزرو کنید.