هتل آپارتمان استقبال تبریز
تبریز، خیابان ششگلان، خیابان شهریار، مقابل مجموعه فرهنگی مقبرة‌العشرا
ورود
خروج
مدت اقامت: 1 شب
تعداد اتاق :-
اتاق‌های قابل رزرو
سوئیت یکخوابه یک نفره
سوئیت یکخوابه یک نفره
ظرفیت: یک نفر
یک نفر اضافه ( با هزینه )
قیمت برای 1 شب۸۶۰,۰۰۰
810,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

کمد لباس
تلویزیون
رخت آویز
آب رایگان
روم سرویس
تلفن در اتاق
لوازم بهداشتی
امکان پخت و پز
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
دمپایی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
حمام
یخچال
صبحانه
مبلمان
چای ساز

-

اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
ظرفیت: دو نفر
قیمت برای 1 شب۹۰۰,۰۰۰
850,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

روم سرویس
تلفن در اتاق
لوازم بهداشتی
امکان پخت و پز
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
دمپایی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
حمام
یخچال
صبحانه
مبلمان
چای ساز
کمد لباس
تلویزیون
رخت آویز
آب رایگان

-

اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
ظرفیت: دو نفر
قیمت برای 1 شب۹۰۰,۰۰۰
850,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

حمام
یخچال
صبحانه
مبلمان
چای ساز
کمد لباس
تلویزیون
رخت آویز
آب رایگان
روم سرویس
تلفن در اتاق
لوازم بهداشتی
امکان پخت و پز
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
دمپایی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش

-

اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ظرفیت: سه نفر
قیمت برای 1 شب۱,۱۳۰,۰۰۰
1,080,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
دمپایی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
حمام
یخچال
صبحانه
مبلمان
چای ساز
کمد لباس
تلویزیون
رخت آویز
آب رایگان
روم سرویس
تلفن در اتاق
لوازم بهداشتی
امکان پخت و پز
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق

-

سوئیت یکخوابه دو نفره
سوئیت یکخوابه دو نفره
ظرفیت: دو نفر
یک نفر اضافه ( با هزینه )
قیمت برای 1 شب۱,۱۸۰,۰۰۰
1,130,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

حمام
یخچال
صبحانه
مبلمان
چای ساز
کمد لباس
تلویزیون
رخت آویز
آب رایگان
روم سرویس
تلفن در اتاق
لوازم بهداشتی
امکان پخت و پز
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
دمپایی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش

-

سوئیت یکخوابه سه نفره
سوئیت یکخوابه سه نفره
ظرفیت: سه نفر
قیمت برای 1 شب۱,۵۰۰,۰۰۰
1,450,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

حمام
یخچال
صبحانه
مبلمان
چای ساز
کمد لباس
تلویزیون
رخت آویز
آب رایگان
روم سرویس
تلفن در اتاق
لوازم بهداشتی
امکان پخت و پز
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
دمپایی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش

-

سوئیت چهار نفره
سوئیت چهار نفره
ظرفیت: چهار نفر
یک نفر اضافه ( با هزینه )
قیمت برای 1 شب۱,۷۰۰,۰۰۰
1,650,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

چای ساز
کمد لباس
تلویزیون
رخت آویز
آب رایگان
روم سرویس
تلفن در اتاق
لوازم بهداشتی
امکان پخت و پز
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
دمپایی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
حمام
یخچال
صبحانه
مبلمان

-

سوئیت پنج نفره
سوئیت پنج نفره
ظرفیت: پنج نفر
یک نفر اضافه ( با هزینه )
قیمت برای 1 شب۲,۰۲۰,۰۰۰
1,970,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
دمپایی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
حمام
یخچال
صبحانه
مبلمان
چای ساز
کمد لباس
تلویزیون
رخت آویز
آب رایگان
روم سرویس
تلفن در اتاق
لوازم بهداشتی
امکان پخت و پز

-

سوئیت شش نفره
سوئیت شش نفره
ظرفیت: شش نفر
یک نفر اضافه ( با هزینه )
قیمت برای 1 شب۲,۳۴۰,۰۰۰
2,290,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

سیستم گرمایش و سرمایش
حمام
یخچال
صبحانه
مبلمان
چای ساز
کمد لباس
تلویزیون
رخت آویز
آب رایگان
روم سرویس
تلفن در اتاق
لوازم بهداشتی
امکان پخت و پز
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
دمپایی
نوع قفل درب اتاق

-

قوانین و مقررات هتل
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر ۶ سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاکودک بین ۶ تا ۷ سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر (غیر بومی)
نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه

موقعیت مکانی هتل آپارتمان استقبال تبریز

 • فاصله تا مقبره شاعر ...۵ دقیقه پیاده ‌روی (۴۰۳ متر)
  مقبره شاعران تبریز
 • فاصله تا موزه قاجار ...۹ دقیقه پیاده ‌روی (۶۷۸ متر)
 • فاصله تا برج آتش نش ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۴۷ متر)
  برج آتش نشانی
 • فاصله تا خیابان دان ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۸۴ متر)
  خیابان دانشسرا
 • فاصله تا موزه آذربا ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۶۷ متر)
  موزه آذربایجان
 • فاصله تا مسجد کبود۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۴۸ متر)
 • فاصله تا رستوران سن ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶ متر)
  رستوران سنتی شهریار
 • فاصله تا کاخ موزه ش ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۳۳ متر)
  کاخ موزه شهرداری
 • فاصله تا مسجد جامع۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۷۵ متر)
 • فاصله تا خانه مشروط ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۲۴ متر)
  خانه مشروطه
 • فاصله تا بازار تبری ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۳۱ متر)
  بازار تبریز
 • فاصله تا سینما 29 ب ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۰۱ متر)
  سینما 29 بهمن
 • فاصله تا سینما انقل ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۶۳ متر)
  سینما انقلاب
 • فاصله تا ارگ علیشاه ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۱۱ متر)
 • فاصله تا خیابان اما ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۲۶ متر)
  خیابان امام خمینی
 • فاصله تا موزه ادبی ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۵۲ متر)
  موزه ادبی شهریار
 • فاصله تا ایستگاه مت ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۷۲ متر)
  ایستگاه مترو آبرسان
 • فاصله تا بیمارستان ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۶۶ متر)
  بیمارستان شمس
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۹۱ متر)
  مجتمع تجاری برج بلور
 • فاصله تا خیابان تبر ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۱۰ متر)
  خیابان تبریز
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۳۰ متر)
  بیمارستان شهریار
 • فاصله تا مرکز خرید ...۶ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۶۵ متر)
  مرکز خرید جواهر
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۶۰ متر)
  بیمارستان امام رضا
 • فاصله تا پارک باغلا ...۷ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۶۶۰ متر)
  پارک باغلارباغی
 • فاصله تا رستوران با ...۱۱ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۸۸۵ متر)
  رستوران بام تبریز
 • فاصله تا بام و تله ...۱۲ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۷۶ متر)
  بام و تله کابین عون بن علی
 • فاصله تا سینما ناجی ...۸ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۴۵۶ متر)
 • فاصله تا شهرک رشدیه ...۷ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۵۲۲ متر)
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۸ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۵۳۲ متر)
  مجتمع تجاری رشدیه
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۹ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۵۷۸ متر)
  مجتمع تجاری لاله پارک
 • فاصله تا پایانه مسا ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۹۴۲ متر)
  پایانه مسافربری
 • فاصله تا رستوران در ...۱۰ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۹۴۹ متر)
  رستوران دریایی بالیق
 • فاصله تا ایستگاه را ...۱۰ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۱۵۴ متر)
  ایستگاه راه آهن
 • فاصله تا فرودگاه بی ...۱۰ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۲۰۱ متر)
  فرودگاه بین المللی
 • فاصله تا برج خلعت پ ...۱۱ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۹۲۱ متر)
  برج خلعت پوشان
 • فاصله تا پارک تاریخ ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۶۴۵ متر)
  پارک تاریخی تفریحی ائل گلی
 • فاصله تا نمایشگاه ب ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۷۵۸ متر)
  نمایشگاه بین المللی
 • فاصله تا تالاب قوری ...۳۸ دقیقه با خودرو (۴۴ کیلومتر و ۶۸۱ متر)
  تالاب قوری گل
 • فاصله تا روستای تار ...۵۳ دقیقه با خودرو (۵۵ کیلومتر و ۹۰۶ متر)
  روستای تاریخی کندوان
 • فاصله تا کلیسا سنت ...۲ ساعت و ۳ دقیقه با خودرو (۱۵۲ کیلومتر و ۶۹۷ متر)
  کلیسا سنت استپانوس
 • فاصله تا آسیاب خراب ...۲ ساعت و ۱۸ دقیقه با خودرو (۱۶۱ کیلومتر و ۶۹۸ متر)
  آسیاب خرابه
 • فاصله تا قلعه بابک۲ ساعت و ۲۶ دقیقه با خودرو (۱۷۵ کیلومتر و ۱۵۱ متر)