آدرس هتل :مشهد، خیابان امام رضا، نبش امام رضا 74

اتاق‌های هتل ارم مشهد

نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان

هتل های مشابه هتل ارم مشهد

امکانات هتل ارم مشهد

فاصله هتل ارم مشهد تا نقاط مهم

 • پایانه مسافربری امام رضا(ع)10 دقیقه پیاده ‌روی (830 متر)
 • ایستگاه قطار شهری بسیج3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 780 متر)
 • بلوار امام رضا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 864 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفده شهریور4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 84 متر)
 • بیمارستان ثامن الائمه4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 126 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 196 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب(امدادی)4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 200 متر)
 • خیابان دانش شرقی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 657 متر)
 • خیابان دانش غربی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 783 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پروین اعتصامی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 789 متر)
 • ایستگاه قطار شهری امام خمینی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 806 متر)
 • بیمارستان موسی بن جعفر(ع)5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 839 متر)
 • بیمارستان سینا5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 848 متر)
 • پارک میرزا کوچک خان5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 905 متر)
 • بوستان میرزا کوچک خان(دانش)5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 959 متر)
 • باغ خونی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 170 متر)
 • بازار رضا5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 183 متر)
 • خیابان عنصری5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 194 متر)
 • کلیسای مسروپ مقدس5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 269 متر)
 • حرم ورودی باب الرضا5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 288 متر)
 • خانه ملک6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 368 متر)
 • بوستان باباقدرت5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 401 متر)
 • خیابان هفده شهریور5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 412 متر)
 • بلوار 17 شهریور5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 416 متر)
 • مرکز خرید آسمان5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 423 متر)
 • خیابان امام خمینی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 434 متر)
 • برج تجاری آکسون5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 440 متر)
 • مرکز خرید اطلسیه5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 445 متر)
 • کنسولگری کشور افغانستان6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 473 متر)
 • پارک باباقدرت6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 487 متر)
 • حرم ورودی باب الجواد6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 514 متر)
 • موزه آستان قدس رضوی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 540 متر)
 • موزه ظروف5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 544 متر)
 • موزه نجوم و ساعت5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 550 متر)
 • موزه مدال5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 550 متر)
 • موزه هنرهای تجسمی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 550 متر)
 • موزه قرآن و نفایس5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 550 متر)
 • موزه فرش5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 550 متر)
 • موزه مردم‌شناسی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 550 متر)
 • موزه تمبر، اسکناس و سکه5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 550 متر)
 • خیابان خسروی نو6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 598 متر)
 • کنسولگری کشور ترکمنستان6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 599 متر)
 • خیابان خسروی نو6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 608 متر)
 • رستوران معین درباری6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 625 متر)
 • خیابان پاسداران6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 739 متر)
 • حرم ورودی حرعاملی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 763 متر)
 • سینما قدس6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 788 متر)
 • موزه مردم‌ شناسی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 944 متر)
 • مقبره پیر پالان دوز6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 945 متر)
 • میدان امام رضا6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 962 متر)
 • مدرسه علمیه عباسقلی خان6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 989 متر)
 • مسجد هفتاد و دو تن7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 997 متر)
 • حرم ورودی خیابان نواب صفوی6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 13 متر)
 • آرامگاه شیخ نخودکی6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 65 متر)
 • بیمارستان 550 ارتش6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 76 متر)
 • کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 172 متر)
 • بیماررستان امام رضا(ع)7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 192 متر)
 • خیابان نواب صفوی6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 217 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شریعتی6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 238 متر)
 • میدان شریعتی ( تقی آباد )6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 244 متر)
 • بیمارستان آریا7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 295 متر)
 • گنبد خشتی6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 325 متر)
 • کنسولگری کشور پاکستان7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 341 متر)
 • مجتمع زیست خاور7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 346 متر)
 • حرم ورودی صحن جمهوری6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 359 متر)
 • پارک باغ ملی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 398 متر)
 • بلوار امام خمینی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 405 متر)
 • مدرسه پریزاد6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 421 متر)
 • بیمارستان بنت الهدی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 442 متر)
 • چهارراه شهدا7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 525 متر)
 • بیمارستان امام هادی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 529 متر)
 • حرم ورودی شیخ طبرسی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 538 متر)
 • بازار مرکزی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 587 متر)
 • کلیسا انجیلی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 599 متر)
 • سینما هویزه8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 607 متر)
 • مسجد گوهرشاد7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 644 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سعدی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 672 متر)
 • بازار جنت8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 733 متر)
 • سینما آفریقا8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 812 متر)
 • مرکز خرید ورسیج مشهد7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 823 متر)
 • مجتمع تجاری آرمان8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 849 متر)
 • حرم ورودی خیابان شیرازی8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 917 متر)
 • خیابان شیرازی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 920 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قائم7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 989 متر)
 • بیمارستان مهر8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر)
 • بیمارستان پاستور نو8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 3 متر)
 • برج تجاری آلتون8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 80 متر)
 • بیمارستان تخصصی سرطان امید8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 92 متر)
 • ایستگاه قطار شهری الندشت8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 96 متر)
 • هنرستان صنعتی شهید بهشتی8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 131 متر)
 • بیمارستان قائم9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 171 متر)
 • بلوار امیرالمومنین8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 172 متر)
 • بلوار وحدت8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 172 متر)
 • خیابان کوهسنگی8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 310 متر)
 • خیابان آزادی (بهجت)8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 338 متر)
 • مصلی تاریخی مشهد8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 376 متر)
 • بلوار احمد آباد8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 387 متر)
 • بوستان وحدت9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 438 متر)
 • بیمارستان امام زمان9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 439 متر)
 • پارک وحدت8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 482 متر)
 • آرامگاه نادرشاه افشار9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 576 متر)
 • بیمارستان 17 شهریور9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 628 متر)
 • فروشگاه دبنهامز8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 631 متر)
 • میدان احمد آباد8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 678 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید مفتح8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 693 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهسنگی10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 796 متر)
 • رستوران رضایی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 829 متر)
 • نسیم لبنان10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 972 متر)
 • بلوار ملاصدرا9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 984 متر)
 • بیمارستان ام البنین9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 18 متر)
 • بیمارستان تخصصی کودکان دکتر شیخ10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 30 متر)
 • بلوار مصلی9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 49 متر)
 • میدان شهدا9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 75 متر)
 • پارک ریحانه( بانوان)9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 117 متر)
 • بلوار هاشمی نژاد9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 133 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهدا9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 141 متر)
 • گنبد سبز9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 145 متر)
 • میدان توحید9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 188 متر)
 • ایستگاه قطار شهری راه آهن9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 261 متر)
 • ایستگاه راه آهن9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 261 متر)
 • خیابان آبکوه10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 429 متر)
 • بلوار شهید رستمی9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 449 متر)
 • خیابان راهنمایی10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 529 متر)
 • بلوار بعثت10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 799 متر)
 • مرکز خرید خورشید10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 809 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فلسطین10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 828 متر)
 • مرکز خرید قسطنطنیه10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 872 متر)
 • کمپ غدیر10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 968 متر)
 • فرودگاه بین المللی11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 17 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طالقانی10 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 94 متر)
 • بیمارستان شهید هاشمی نژاد11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 103 متر)
 • بلوار قرنی11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 122 متر)
 • بوستان امت10 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 195 متر)
 • کنسولگری کشور تاجیکستان11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 254 متر)
 • بیمارستان امام حسین (ع)11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 257 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نبوت11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 314 متر)
 • بلوار شهید منتظری10 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 332 متر)
 • رستوران فیش اند چیپس خلیج فارس12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 480 متر)
 • رستوران سدروس11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 599 متر)
 • بلوار ملک اباد11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 802 متر)
 • بازار گوهر شاد12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 803 متر)
 • بازار گوهرشاد12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 806 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خیام11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 857 متر)
 • بازار فردوسی12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 872 متر)
 • رستوران ارکیده سیاه12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 95 متر)
 • بیمارستان تخصصی چشم خاتم النبیاء12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 151 متر)
 • بیمارستان حجازی12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 168 متر)
 • گورستان ارامنه12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 202 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید کاوه10 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 226 متر)
 • رستوران پسران کریم13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 281 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری10 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 684 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری10 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 693 متر)
 • ایستگاه قطار شهری آزادی12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 705 متر)
 • میدان ابوطالب13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 912 متر)
 • بیمارستان 22 بهمن14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 948 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فجر13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 68 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طبرسی14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 273 متر)
 • بلوار سجاد14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 298 متر)
 • بوستان بسیج14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 305 متر)
 • خیابان رضاشهر12 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 312 متر)
 • میدان فردوسی14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 341 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پارک ملت14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 796 متر)
 • بیمارستان جوادالائمه14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 900 متر)
 • خیابان طبرسی14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 960 متر)
 • کنسولگری کشور عراق16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 101 متر)
 • پارک طبیعی هفت حوض19 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 179 متر)
 • بیمارستان روان پزشکی ابن سینا15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 211 متر)
 • بزرگراه شهید بابا نظر14 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 300 متر)
 • میدان جانباز16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 521 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوثر14 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 639 متر)
 • مرکز خرید نیکا16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 729 متر)
 • مجتمع تجاری پروما17 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 777 متر)
 • بلوار خیام16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 918 متر)
 • بلوار خیام16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 52 متر)
 • بیمارستان امام سجاد15 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 105 متر)
 • بوستان حجاب ( بانوان )17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 196 متر)
 • آرامگاه خواجه ربیع16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 286 متر)
 • دانشگاه فردوسی18 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 308 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کشف رود17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 457 متر)
 • بلوار امامت16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 497 متر)
 • پارک ملت16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 509 متر)
 • کنسولگری کشور قرقیزستان17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 685 متر)
 • پارک پردیس قائم18 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 783 متر)
 • بیمارستان فارابی16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 871 متر)
 • میدان استقلال18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 58 متر)
 • سینما پیروزی16 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 255 متر)
 • بلوار فکوری16 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 275 متر)
 • بازار بین المللی سپاد18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 352 متر)
 • بلوار کوثر17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 357 متر)
 • بلوار پیروزی16 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 367 متر)
 • رستوران قصر هدیش17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 416 متر)
 • کیان سنتر 118 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 465 متر)
 • پارک ساحلی آفتاب18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 493 متر)
 • رستوران گیاهی خانه17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 612 متر)
 • باغ پرندگان18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 634 متر)
 • رباط طرق15 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 643 متر)
 • پردیس قائم18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 665 متر)
 • سرزمین عجایب19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 684 متر)
 • کیان سنتر 218 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 694 متر)
 • سرزمین عجایب19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 729 متر)
 • میدان کوثر17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 929 متر)
 • برج باران19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 986 متر)
 • بلوار نماز16 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 8 متر)
 • بلوار وکیل آباد18 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 53 متر)
 • بوستان ایزدی17 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 56 متر)
 • بیمارستان تخصصی جواد الائمه (قلب و عروق)18 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 135 متر)
 • رستوران دریایی سولو17 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 140 متر)
 • میدان آزادی18 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 246 متر)
 • رستوران کلبه محبت18 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 549 متر)
 • بزرگراه سلسله الذهب13 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 570 متر)
 • پایانه مسافربری معراج21 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 920 متر)
 • مسیر پلکانی بابا کوهی19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 56 متر)
 • پارک تفریحی خورشید19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 242 متر)
 • بام مشهد19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 247 متر)
 • بیمارستان رضوی21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 961 متر)
 • بلوار امامیه21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 963 متر)
 • بلوار استاد یوسفی21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 963 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفت تیر21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 101 متر)
 • بلوار آب و برق20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 388 متر)
 • ایستگاه قطار شهری اقبال لاهوری19 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 499 متر)
 • میدان قائم18 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 507 متر)
 • بلوار صیاد شیرازی21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 555 متر)
 • قاسم آباد ( شهرک غرب )22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 590 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانش آموز21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 647 متر)
 • بلوار شاهد22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 714 متر)
 • باغ گلها20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 833 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صدف22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 65 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صیاد شیرازی22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 205 متر)
 • رستوران ایتالیایی پای20 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 251 متر)
 • سینما سیمرغ22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 391 متر)
 • بلوار اندیشه23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 545 متر)
 • بلوار ادیب23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 607 متر)
 • بلوار حجاب22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 690 متر)
 • پارک ملی چهل بازه مشهد21 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 797 متر)
 • پارک خانواده24 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 807 متر)
 • بزرگراه آسیایی22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 864 متر)
 • سرزمین موج های آبی24 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 958 متر)
 • بوستان نیلوفر آبی25 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 6 متر)
 • بلوار فلاحی23 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 27 متر)
 • پارک آبی ایرانیان21 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 131 متر)
 • بزرگراه امام علی22 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 470 متر)
 • بلوار دکتر حسابی23 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 624 متر)
 • آرامگاه خواجه مراد16 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 707 متر)
 • بیمارستان مهرگان25 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 850 متر)
 • بلوار شریعتی24 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 898 متر)
 • بزرگراه نمایشگاه22 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 199 متر)
 • نمایشگاه بین المللی مشهد23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 431 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نمایشگاه23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 519 متر)
 • بزرگراه آزادی26 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 583 متر)
 • ایستگاه قطار شهری وکیل آباد23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 802 متر)
 • بلوار شهید برونسی23 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 761 متر)
 • سد طرق25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 795 متر)
 • بهشت رضا19 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 917 متر)
 • مجتمع تفریحی جام‌جم25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 921 متر)
 • بیمارستان دکتر شریعتی25 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 5 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهستان پارک24 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 42 متر)
 • پارک جنگلی وکیل آباد26 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 697 متر)
 • بلوار مجیدیه25 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 949 متر)
 • بوستان نیایش26 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 2 متر)
 • باغ وحش وکیل آباد27 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 7 متر)
 • کوهستان پارک شادی27 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 13 متر)
 • بزرگراه میثاق25 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 255 متر)
 • چشمه گیلاس (گلسب)25 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 778 متر)
 • ویلاژتوریست27 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 839 متر)
 • پارک مینیاتوری28 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 905 متر)
 • امام زاده ناصر و یاسر30 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 193 متر)
 • رستوران مولانا30 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 213 متر)
 • سرزمین موج های خروشان28 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 562 متر)
 • ییلاق طرقبه31 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 791 متر)
 • باغ پونه طرقبه32 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 816 متر)
 • ییلاق شاندیز30 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 376 متر)
 • بازار بین المللی بعثت33 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 472 متر)
 • موزه مردم شناسی ویرانی30 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 563 متر)
 • خیابان گلستان29 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 452 متر)
 • رستوران آبشار34 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 611 متر)
 • باغ رستوران طوبی34 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 660 متر)
 • رستوران آبنوس34 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 908 متر)
 • رستوران سرداب عنبران35 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 296 متر)
 • بیمارستان طالقانی29 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 450 متر)
 • پیست موتور کراس33 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 475 متر)
 • روستا مج47 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 936 متر)
 • رستوران تشریفات37 دقیقه با خودرو (30 کیلومتر و 624 متر)
 • پیست دوچرخه سواری ثامن37 دقیقه با خودرو (30 کیلومتر و 675 متر)
 • رستوران سید و پسران جاغرق37 دقیقه با خودرو (30 کیلومتر و 700 متر)
 • روستا تاریخی پاژ38 دقیقه با خودرو (30 کیلومتر و 965 متر)
 • غار مغان53 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 342 متر)
 • هارونیه37 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 355 متر)
 • روستا نغندر42 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 160 متر)
 • مجتمع توریستی پدیده شاندیز39 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 177 متر)
 • رستوران هندی راج40 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 220 متر)
 • رستوران ارم شاندیز40 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 393 متر)
 • رستوران پدیده شاندیز41 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 187 متر)
 • رستوران حسین شیشلیکی40 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 195 متر)
 • موزه توس41 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 778 متر)
 • آرامگاه فردوسی41 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 778 متر)
 • آرامگاه فردوسی41 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 778 متر)
 • دره ارغوان48 دقیقه با خودرو (37 کیلومتر و 781 متر)
 • روستا ابرده45 دقیقه با خودرو (39 کیلومتر و 507 متر)
 • روستا دهبار1 ساعت و 9 دقیقه با خودرو (42 کیلومتر و 388 متر)
 • روستا کنگ1 ساعت و 2 دقیقه با خودرو (43 کیلومتر و 797 متر)
 • روستا اندرخ1 ساعت و 1 دقیقه با خودرو (44 کیلومتر و 984 متر)
 • روستا کاهو1 ساعت و 1 دقیقه با خودرو (48 کیلومتر و 478 متر)
 • روستا زشک59 دقیقه با خودرو (48 کیلومتر و 952 متر)
 • روستا گلمکان1 ساعت و 9 دقیقه با خودرو (64 کیلومتر و 77 متر)
 • بقعه تاریخی امام زاده یحیی1 ساعت و 2 دقیقه با خودرو (64 کیلومتر و 246 متر)
 • دریاچه چشمه سبز2 ساعت و 9 دقیقه با خودرو (75 کیلومتر و 708 متر)
 • آبشار ارتکند2 ساعت و 38 دقیقه با خودرو (132 کیلومتر و 633 متر)
 • کلات نادر2 ساعت و 30 دقیقه با خودرو (153 کیلومتر و 407 متر)
 • کاخ خورشید2 ساعت و 33 دقیقه با خودرو (155 کیلومتر و 446 متر)
 • آبشار قره سو2 ساعت و 37 دقیقه با خودرو (155 کیلومتر و 794 متر)
برای بزرگنمایی روی نقشه کلیک کنید

قوانین و مقرارت هتل

نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)متفاوت با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)متفاوت با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودکان زیر 2 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاکودک بین 2 تا 3 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر

درباره هتل ارم مشهد

اگر با اتوبوس عازم شهر مشهد هستید و اقامت در هتلی نزدیک به حرم دغدغه‌تان است، ما هتل ارم مشهد را پیشنهاد می‌کنیم. هتل ارم یکی از بهترین هتل‌های دوستاره مشهد نزدیک ترمینال مسافربری به حساب می‌آید و با امکانات رفاهی مناسب خود در کنار قیمت ارزان، به هتلی پرطرفدار بین مسافران مشهد تبدیل شده است.

هتل ارم مشهد در سال 1394 بازسازی شده، 5 طبقه و 40 اتاق دارد. این هتل در معروف‌ترین خیابان مشهد، خیابان امام رضا قرارگرفته و دسترسی آسان به حرم امام رضا (ع) از مزایای اقامت در هتل ارم است. هتل ارم مشهد در فاصله 5 کیلومتری از حرم مطهر رضوی واقع شده و با وجود تاکسی‌های هتل، می‌توانید زودتر از آنچه که فکرش را می‌کنید، به حرم برسید.

می‌دانیم که برای اقامت در هتل ارم مشهد وسوسه شده‌اید، پس تردید را کنار بگذارید و بلیط هواپیما مشهد را خریداری کنید. شک نداریم که اقامت در هتل ارم مشهد به یکی از بهترین خاطرات شما بدل می‌شود.

 

رزرو هتل ارم مشهد

در صورتی که تصمیم گرفته‌اید تا در طول سفر خود به مشهد در هتل ارم مشهد اقامت داشته باشید، روی سایت یوتراوز حساب کنید. رزرو هتل از طریق یوتراوز بسیار آسان است. فقط کافی‌ست در قسمت اتاق‌های قابل رزرو، اتاق مدنظرتان در هتل ارم مشهد را انتخاب کنید و آن را در رزرو نمایید.

 

امکانات هتل ارم مشهد

یا اینکه هتل ارم یکی از هتل‌های ارزان مشهد است اما امکانات رفاهی مناسبی در آن تعبیه شده و دغدغه شما رادرباره اقامت در این شهر برطرف می‌کند. از جمله امکانات هتل ارم مشهد می‌توان به آسانسور، نمازخانه، لابی، صندوق امانات و سیستم اعلام حریق اشاره کرد.

اگر تابه‌حال سفربا قطار را تجربه نکرده‌اید پیشنهاد می‌کنیم تردید را کنارگذاشته و با خرید بلیط قطار از یوتراوز، خودتان را به یک سفر ماجراجویانه و هیجان‌انگیز به مشهد دعوت کنید.

 

رستوران هتل ارم مشهد

در رستوران هتل ارم مشهد کیفیت و تازگی حرف اول را می‌زند. پرسنل مجرب هتل ارم با آگاهی از اینکه کیفیت غذا چقدر در میزان رضایت مسافران از یک هتل تاثیر دارد، آشپزهای ماهر و توانمندی را استخدام کرده و منوی متنوعی تدارک دیده‌اند. رستوران هتل ارم مشهد ظرفیت 110 نفر را دارد و برای کسب تجربه‌ای لذت‌بخش و شیرین، بهترین انتخاب است.

 اگر درمورد صبحانه هتل ارم مشهد سوالی دارید باید بگوییم که صبحانه برای میهمانان مقیم هتل رایگان است و تنوع خوب آن می‌تواند انرژی مناسب برای شروع روزی پر ماجرا را تامین کند.

قیمت غذا هتل ارم مشهد کاملا مناسب و معقول است. پس خیالتان از بابت هزینه‌های اقامت راحت باشد و با خیالی آسوده به زیارت و سیاحت در مشهد فکر کنید و لذت ببرید.

 

شماره تلفن هتل ارم مشهد

برای تماس با هتل ارم مشهد می‌توانید با شماره 1548 تماس بگیرید و جواب همه سوالاتتان را درباره قیمت اتاق در هتل ارم مشهد، نحوه رزرو یا امکانات آن بگیرید.

 

خدمات هتل ارم مشهد

هتل ارم مشهد با وجود خدماتی نظیر پذیرش 24 ساعته، تاکسی سرویس، خانه داری، باربری، اینترنت و سرویس حرم اقامتی خوب و راحت را برای شما رقم می‌زند.

یکی از مهم‌ترین خدمات هتل ارم مشهد، سرویس حرم است. شما می‌توانید 3 بار در روز و در ساعات مشخص از هتل به حرم بروید، مناجات کنید و دلتان را از گردوغبار روزگار پاک کنید.

با استفاده از خدمات تور هتل ارم مشهد هم می‌توانید به جاهای دیدنی مشهد بروید، ییلاقات طرقبه و شاندیز را ببینید، در پارک‌های آبی مجهز مشهد شنا کنید و سری به مقبره شاعر نامدار، فردوسی بزرگ بزنید.

 

قیمت هتل ارم مشهد

هتل دو ستاره ارم مشهد جزو ارزان‌ترین هتل‌های مشهد است. اگر می‌خواهید قیمت اتاق‌های هتل ارم مشهد را بدانید، با شماره 1548 تماس بگیرید. البته باید این مژده را هم بدهیم که رزرو هتل ارم مشهد از طریق سایت یوتراوز، بسیار مقرون به‌صرفه است. یوتراوز بهترین هتل‌ها را با ارزان‌ترین قیمت به شما ارائه می‌کند.

 

واحدهای اقامتی هتل ارم مشهد

اتاق‌های هتل ارم مشهد شامل اتاق‌های دو الی پنج‌تخته است و در آن‌ها امکاناتی نظیر تلویزیون، یخچال، کمدلباس، حمام، تلفن، سیستم گرمایشی و سرمایشی، دراور و سرویس بهداشتی تعبیه شده است.

 

نحوه کنسل‌کردن اتاق‌های هتل ارم مشهد

خوب است بدانید که هر زمان و به هردلیلی قصد داشتید که اتاق رزرو شده خود را کنسل کنید، تیم پشتیبانی یوتراوز به کمک شما خواهند آمد. با شماره‌گیری 1548 می‌توانید نسبت به کنسل‌کردن اتاق خود در هتل ارم مشهد اقدام کنید. لازم به ذکر است که کنسل‌کردن هتل یک قاعده کلی ندارد و هر هتل دارای قوانین کنسلی خاص خود است. توصیه می‌کنیم قبل از رزرو هتل ارم مشهد، قوانین مربوط به کنسلی آن را هم مطالعه کنید.

 

آدرس هتل ارم مشهد

هتل ارم مشهد در خیابان امام رضا 74 واقع شده و کمتر از 1 کیلومتر با ترمینال مسافربری مشهد فاصله دارد. اگر انتخاب شما برای سفر به مشهد، اتوبوس است باید این مژده را بدهیم که هتل ارم مشهد یکی از بهترین هتل‌های نزدیک به ترمینال است.

اگر هم سفر با هواپیما را ترجیح می‌دهید باید بگوییم که فاصله هتل ارم مشهد از فرودگاه تنها 6 کیلومتر است. سفر با قطار هم لذتی وصف نشدنی دارد که پیشنهاد می‌کنیم خودتان را از این لذت محروم نکنید. هتل ارم مشهد 9 کیلومتر با ایستگاه راه‌آهن مشهد فاصله دارد و دسترسی به آن بسیار آسان است.

مشهد با جاهای دیدنی و تفریحی بسیار متنوعی که دارد، می‌تواند تمام سلیقه‌ها را پوشش بدهد. پیشنهاد می‌کنیم گشتوگذار در مشهد را از اماکن و جاذبه‌های نزدیک به حرم شروع کنید. برای این کار کافی‌ست از هتل ارم مشهد سوار بی‌آرتی یا تاکسی شده و خودتان را به بازار رضا، بازار سرشور و بازار فرش در نزدیکی حرم برسانید. گشت‌وگذار در این بازارها از واجبات سفر به مشهد است.

هتل ارم مشهد دسترسی خوبی به بازارهای هفده شهریور و مراکز تجاری متعدد آن دارد. در این مراکز تجاری می‌توانید اجناس باکیفیت اما قیمت مناسب را خریداری کنید و سوغاتی‌های خوبی برای عزیزانتان به یادگار ببرید.

فرقی نمی‌کند که قبلا به مشهد سفر کرده‌اید یا نه، اما حتما نام موج‌های آبی را شنیده‌اید یا در برنامه‌ریزی‌هایتان یک روز را به آن اختصاص داده‌اید. سرزمین موج‌های آبی در 20 کیلومتری هتل ارم مشهد واقع شده و به کمک تاکسی‌ها و یا استفاده از خدمات تور نیم روزه هتل ارم مشهد، رسیدن به آن بسیار آسان است.

اگر با فرزندانتان به مشهد سفر کرده‌اید و نگران سرگرم‌شدن آن‌ها هستید، پیشنهاد ویژه ما بازدید از باغ گیاه‌شناسی و باغ‌وحش مشهد است. خبر خوب اینکه باغ گیاه‌شناسی مشهد در 3 کیلومتری هتل ارم است و با تنوع کم‌نظیری از گیاه‌ها ودرختان، یک کلاس درس عملی اما شیرین به حساب می‌آید.

با اینکه باغ وحش وکیل آباد چندان به هتل ارم مشهد نزدیک نیست، اما به نظر ما ارزش یک بار دیدن را دارد. برای بازدید از آن فقط کافی‌ست از خدمات تور یا تاکسی سرویس هتل ارم مشهد استفاده کنید و کمتر از نیم‌ساعت به باغ وحش برسید.

 

سوالات متداول

هتل ارم مشهد چند ستاره است؟

هتل ارم مشهد در لیست هتل‌های 2 ستاره مشهد قرار دارد.

هتل ارم مشهد کجاست؟

هتل ارم مشهد در خیابان امام رضا 74 واقع شده است.

هتل ارم مشهد چند طبقه و چند اتاق دارد؟

هتل ارم مشهد 5 طبقه و 40 اتاق دارد.

واحدهای اقامتی هتل ارم مشهد شامل چه مواردی است؟

واحدهای اقامتی هتل ارم مشهد شامل اتاق‌های دو الی پنج‌تخته است.

اتاق‌های هتل ارم مشهد چه امکاناتی دارد؟

در اتاق‌های هتل ارم مشهد امکاناتی نظیر تلویزیون، یخچال، کمدلباس، حمام، تلفن، سیستم گرمایشی و سرمایشی، دراور و سرویس بهداشتی تعبیه شده است.

آیا هتل ارم مشهد آسانسور دارد؟

بله هتل ارم مشهد دارای آسانسوراست.

هتل ارم مشهد از حرم امام رضا (ع) چقدر فاصله دارد؟

هتل ارم مشهد حدود 5 کیلومتر از حرم مطهر رضوی فاصله دارد.

آیا هتل ارم مشهد ترانسفر به حرم دارد؟

بله، شما می‌توانید سه بار در روز و در تایم‌های مشخص با سرویس حرم هتل ارم مشهد، به حرم امام رضا بروید.

فاصله هتل ارم مشهد تا سرزمین موج‌های آبی چقدر است؟

هتل ارم مشهد در فاصله 20 کیلومتری سرزمین موج‌های آبی واقع شده است.

باغ گیاه‌شناسی مشهد در چه فاصله‌ای از هتل ارم مشهد قرار دارد؟

هتل ارم مشهد در 3 کیلومتری باغ گیاه‌شناسی واقع شده و دسترسی به آنجا با ماشین، 10 دقیقه طول می‌کشد.

باغ‌وحش وکیل آباد از هتل ارم مشهد چقدر فاصله دارد؟

باغ‌وحش آباد در 20 کیلومتری هتل ارم مشهد است.

قیمت هتل ارم مشهد در چه حدودی است؟

برای اطلاع از قیمت هتل ارم مشهد می‌توانید در قسمت اتاق‌های قابل رزرو سایت یوتراوز هزینه هرکدام را ببینید.

آیا رزرو هتل ارم مشهد با تخفیف ممکن است؟

بله، شما می‌توانید از طریق سایت یوتراوز اتاق موردنظرتان در هتل ارم مشهد را با کم‌ترین قیمت رزرو کنید.

شماره تماس هتل ارم مشهد چند است؟

برای تماس با هتل ارم مشهد می‌توانید با شماره 1548 تماس بگیرید و سوالاتتان را از تیم پشتیبانی یوتراوز بپرسید.