#
آدرس هتل :مشهد، میدان طبرسی، کوچه نوغان، نبش نوغان 5

اتاق‌های هتل عماد مشهد

نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان

هتل های مشابه هتل عماد مشهد

امکانات هتل عماد مشهد

فاصله هتل عماد مشهد تا نقاط مهم

 • گنبد خشتی7 دقیقه پیاده ‌روی (507 متر)
 • رستوران رضایی8 دقیقه پیاده ‌روی (620 متر)
 • حرم ورودی شیخ طبرسی8 دقیقه پیاده ‌روی (647 متر)
 • آرامگاه شیخ نخودکی12 دقیقه پیاده ‌روی (1 کیلومتر و 1 متر)
 • حرم ورودی صحن جمهوری2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 143 متر)
 • کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی14 دقیقه پیاده ‌روی (1 کیلومتر و 144 متر)
 • مدرسه پریزاد2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 204 متر)
 • بیمارستان ام البنین4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 252 متر)
 • مسجد گوهرشاد3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 428 متر)
 • خیابان نواب صفوی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 539 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید مفتح3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 629 متر)
 • چهارراه شهدا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 697 متر)
 • موزه آستان قدس رضوی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 703 متر)
 • خیابان شیرازی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 704 متر)
 • موزه ظروف3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 706 متر)
 • موزه مدال3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 712 متر)
 • موزه فرش3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 712 متر)
 • موزه قرآن و نفایس3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 712 متر)
 • موزه تمبر، اسکناس و سکه3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 712 متر)
 • موزه مردم‌شناسی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 712 متر)
 • موزه هنرهای تجسمی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 712 متر)
 • موزه نجوم و ساعت3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 712 متر)
 • بیمارستان امام هادی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 808 متر)
 • حرم ورودی خیابان نواب صفوی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 837 متر)
 • مقبره پیر پالان دوز4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 905 متر)
 • حرم ورودی حرعاملی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 925 متر)
 • آرامگاه نادرشاه افشار5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 34 متر)
 • مدرسه علمیه عباسقلی خان4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 55 متر)
 • بازار مرکزی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 62 متر)
 • بازار رضا4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 105 متر)
 • حرم ورودی خیابان شیرازی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 113 متر)
 • خیابان آزادی (بهجت)4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 121 متر)
 • بلوار وحدت4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 129 متر)
 • حرم ورودی باب الجواد4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 193 متر)
 • ایستگاه قطار شهری راه آهن4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 197 متر)
 • ایستگاه راه آهن4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 197 متر)
 • حرم ورودی باب الرضا4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 210 متر)
 • مجتمع تجاری آرمان5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 257 متر)
 • خیابان خسروی نو4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 277 متر)
 • خیابان خسروی نو4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 287 متر)
 • بلوار امیرالمومنین5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 450 متر)
 • پارک وحدت4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 517 متر)
 • میدان شهدا5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 518 متر)
 • کنسولگری کشور پاکستان4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 533 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهدا5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 584 متر)
 • موزه مردم‌ شناسی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 623 متر)
 • مسجد هفتاد و دو تن5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 676 متر)
 • مصلی تاریخی مشهد5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 784 متر)
 • خیابان دانش شرقی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 839 متر)
 • بوستان وحدت5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 845 متر)
 • بیمارستان امام زمان6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 846 متر)
 • پارک باغ ملی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 868 متر)
 • بلوار امام خمینی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 876 متر)
 • خیابان دانش غربی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 913 متر)
 • بیمارستان موسی بن جعفر(ع)5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 969 متر)
 • بیمارستان شهید هاشمی نژاد6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 39 متر)
 • کلیسا انجیلی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 70 متر)
 • پارک میرزا کوچک خان5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 87 متر)
 • مرکز خرید آسمان6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 119 متر)
 • کنسولگری کشور افغانستان5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 130 متر)
 • برج تجاری آکسون6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 137 متر)
 • بوستان میرزا کوچک خان(دانش)5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 141 متر)
 • مرکز خرید اطلسیه6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 142 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سعدی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 143 متر)
 • خانه ملک5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 166 متر)
 • بیمارستان امام حسین (ع)6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 193 متر)
 • بازار جنت6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 204 متر)
 • خیابان امام خمینی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 232 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نبوت5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 251 متر)
 • کنسولگری کشور ترکمنستان5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 256 متر)
 • بوستان امت6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 261 متر)
 • ایستگاه قطار شهری بسیج5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 279 متر)
 • خیابان هفده شهریور6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 346 متر)
 • بلوار 17 شهریور6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 350 متر)
 • باغ خونی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 352 متر)
 • بلوار امام رضا5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 363 متر)
 • خیابان عنصری6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 376 متر)
 • کلیسای مسروپ مقدس6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 415 متر)
 • خیابان پاسداران6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 422 متر)
 • رستوران معین درباری6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 423 متر)
 • گنبد سبز6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 449 متر)
 • بلوار مصلی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 456 متر)
 • بلوار قرنی7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 481 متر)
 • بیمارستان سینا6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 481 متر)
 • میدان توحید6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 492 متر)
 • برج تجاری آلتون6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 551 متر)
 • سینما قدس6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 665 متر)
 • سینما هویزه6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 847 متر)
 • بیمارستان تخصصی کودکان دکتر شیخ7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 857 متر)
 • بلوار شهید رستمی7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 857 متر)
 • بازار فردوسی7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 938 متر)
 • بیمارستان آریا7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 14 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 25 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب(امدادی)7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 29 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفده شهریور7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 138 متر)
 • میدان امام رضا7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 204 متر)
 • بیمارستان حجازی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 206 متر)
 • ایستگاه قطار شهری امام خمینی6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 306 متر)
 • گورستان ارامنه8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 357 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شریعتی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 362 متر)
 • میدان شریعتی ( تقی آباد )7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 368 متر)
 • بیماررستان امام رضا(ع)7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 403 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پروین اعتصامی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 660 متر)
 • بیمارستان ثامن الائمه7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 755 متر)
 • بیمارستان 550 ارتش8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 773 متر)
 • خیابان آبکوه8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 879 متر)
 • مرکز خرید ورسیج مشهد8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 946 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فجر8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 4 متر)
 • بیمارستان 22 بهمن9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 14 متر)
 • میدان ابوطالب9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 36 متر)
 • مجتمع زیست خاور8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 43 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قائم8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 113 متر)
 • بیمارستان مهر8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 123 متر)
 • بیمارستان پاستور نو8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 127 متر)
 • پایانه مسافربری امام رضا(ع)8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 133 متر)
 • بیمارستان بنت الهدی8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 139 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طبرسی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 209 متر)
 • بیمارستان تخصصی سرطان امید8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 216 متر)
 • ایستگاه قطار شهری الندشت8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 219 متر)
 • هنرستان صنعتی شهید بهشتی8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 254 متر)
 • بیمارستان قائم9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 295 متر)
 • بوستان بسیج9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 371 متر)
 • خیابان کوهسنگی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 434 متر)
 • بیمارستان تخصصی چشم خاتم النبیاء8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 455 متر)
 • نسیم لبنان9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 496 متر)
 • سینما آفریقا9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 510 متر)
 • بلوار احمد آباد8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 511 متر)
 • بیمارستان 17 شهریور10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 752 متر)
 • فروشگاه دبنهامز9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 754 متر)
 • میدان احمد آباد9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 802 متر)
 • بیمارستان جوادالائمه9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 836 متر)
 • خیابان طبرسی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 896 متر)
 • کنسولگری کشور تاجیکستان10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 54 متر)
 • بلوار ملاصدرا10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 107 متر)
 • بازار گوهر شاد10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 185 متر)
 • بازار گوهرشاد10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 188 متر)
 • بزرگراه شهید بابا نظر8 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 236 متر)
 • رستوران سدروس10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 339 متر)
 • بیمارستان روان پزشکی ابن سینا11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 482 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهسنگی10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 581 متر)
 • میدان فردوسی10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 645 متر)
 • خیابان راهنمایی10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 652 متر)
 • بوستان باباقدرت10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 744 متر)
 • پارک باباقدرت10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 829 متر)
 • رستوران ارکیده سیاه11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 896 متر)
 • بلوار بعثت11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 923 متر)
 • مرکز خرید خورشید10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 933 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فلسطین10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 951 متر)
 • مرکز خرید قسطنطنیه10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 995 متر)
 • بیمارستان امام سجاد13 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 171 متر)
 • بوستان حجاب ( بانوان )12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 214 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طالقانی11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 218 متر)
 • آرامگاه خواجه ربیع11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 222 متر)
 • رستوران پسران کریم12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 302 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کشف رود12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 393 متر)
 • بلوار شهید منتظری11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 455 متر)
 • رستوران فیش اند چیپس خلیج فارس12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 604 متر)
 • بلوار ملک اباد12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 925 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خیام12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 980 متر)
 • پارک پردیس قائم13 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 982 متر)
 • میدان جانباز12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر)
 • مرکز خرید نیکا13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 33 متر)
 • مجتمع تجاری پروما13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 81 متر)
 • بلوار سجاد13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 207 متر)
 • بلوار خیام12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 222 متر)
 • بلوار خیام12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 356 متر)
 • ایستگاه قطار شهری آزادی13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 828 متر)
 • کنسولگری کشور عراق14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 14 متر)
 • بازار بین المللی سپاد13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 158 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید کاوه14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 279 متر)
 • پارک ساحلی آفتاب13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 300 متر)
 • باغ پرندگان13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 440 متر)
 • بلوار هاشمی نژاد14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 475 متر)
 • سرزمین عجایب14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 490 متر)
 • سرزمین عجایب14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 535 متر)
 • رستوران قصر هدیش14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 720 متر)
 • کیان سنتر 116 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 769 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 884 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 893 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پارک ملت14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 920 متر)
 • پردیس قائم15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 968 متر)
 • کیان سنتر 215 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 998 متر)
 • کنسولگری کشور قرقیزستان15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 133 متر)
 • کمپ غدیر14 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 192 متر)
 • فرودگاه بین المللی16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 242 متر)
 • پارک ریحانه( بانوان)13 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 381 متر)
 • خیابان رضاشهر16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 435 متر)
 • پارک ملت16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 608 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوثر15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 762 متر)
 • بلوار امامت16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 825 متر)
 • میدان استقلال17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 156 متر)
 • پایانه مسافربری معراج17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 224 متر)
 • دانشگاه فردوسی20 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 431 متر)
 • میدان قائم17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 775 متر)
 • بیمارستان فارابی17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 994 متر)
 • بیمارستان رضوی19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 265 متر)
 • بلوار کوثر18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 480 متر)
 • میدان کوثر19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 83 متر)
 • برج باران19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 109 متر)
 • بلوار وکیل آباد18 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 176 متر)
 • بیمارستان تخصصی جواد الائمه (قلب و عروق)19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 259 متر)
 • میدان آزادی18 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 369 متر)
 • سینما پیروزی19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 378 متر)
 • بلوار فکوری19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 398 متر)
 • بلوار پیروزی19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 490 متر)
 • رستوران گیاهی خانه20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 735 متر)
 • بلوار استاد یوسفی19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 868 متر)
 • بلوار امامیه19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 868 متر)
 • رستوران کلبه محبت19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 882 متر)
 • رستوران دریایی سولو19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 994 متر)
 • بوستان ایزدی20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 180 متر)
 • پارک آبی ایرانیان20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 435 متر)
 • قاسم آباد ( شهرک غرب )21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 447 متر)
 • بلوار شاهد20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 571 متر)
 • بلوار حجاب20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 799 متر)
 • پارک طبیعی هفت حوض25 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 817 متر)
 • بزرگراه آسیایی21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 112 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفت تیر22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 225 متر)
 • بلوار اندیشه22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 401 متر)
 • مسیر پلکانی بابا کوهی22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 470 متر)
 • سینما سیمرغ21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 550 متر)
 • بزرگراه امام علی20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 578 متر)
 • ایستگاه قطار شهری اقبال لاهوری20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 622 متر)
 • پارک خانواده22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 663 متر)
 • بلوار دکتر حسابی22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 733 متر)
 • بلوار ادیب21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 766 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانش آموز21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 770 متر)
 • سرزمین موج های آبی22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 815 متر)
 • بوستان نیلوفر آبی23 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 863 متر)
 • بلوار نماز21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 884 متر)
 • باغ گلها21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 957 متر)
 • رباط طرق20 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 12 متر)
 • بلوار فلاحی22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 187 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صیاد شیرازی22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 328 متر)
 • رستوران ایتالیایی پای20 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 375 متر)
 • بلوار آب و برق23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 402 متر)
 • بلوار صیاد شیرازی22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 513 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صدف22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 806 متر)
 • پارک ملی چهل بازه مشهد21 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 921 متر)
 • بزرگراه سلسله الذهب18 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 939 متر)
 • بیمارستان مهرگان24 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 9 متر)
 • بلوار شریعتی22 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 86 متر)
 • پارک تفریحی خورشید24 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 119 متر)
 • بام مشهد24 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 123 متر)
 • بزرگراه آزادی24 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 440 متر)
 • نمایشگاه بین المللی مشهد23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 554 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نمایشگاه23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 642 متر)
 • ایستگاه قطار شهری وکیل آباد23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 925 متر)
 • بلوار شهید برونسی24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 884 متر)
 • بزرگراه نمایشگاه25 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 11 متر)
 • چشمه گیلاس (گلسب)25 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 26 متر)
 • مجتمع تفریحی جام‌جم25 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 45 متر)
 • بیمارستان دکتر شریعتی26 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 128 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهستان پارک25 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 166 متر)
 • پارک جنگلی وکیل آباد27 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 820 متر)
 • بزرگراه میثاق26 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 947 متر)
 • بلوار مجیدیه26 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 73 متر)
 • آرامگاه خواجه مراد20 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 76 متر)
 • بوستان نیایش26 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 126 متر)
 • باغ وحش وکیل آباد28 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 130 متر)
 • کوهستان پارک شادی28 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 136 متر)
 • ویلاژتوریست27 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 963 متر)
 • پارک مینیاتوری29 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 28 متر)
 • سد طرق30 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 164 متر)
 • بهشت رضا23 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 286 متر)
 • خیابان گلستان28 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 860 متر)
 • امام زاده ناصر و یاسر30 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 316 متر)
 • رستوران مولانا30 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 336 متر)
 • سرزمین موج های خروشان29 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 685 متر)
 • بیمارستان طالقانی29 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 858 متر)
 • ییلاق طرقبه32 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 914 متر)
 • باغ پونه طرقبه32 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 940 متر)
 • ییلاق شاندیز30 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 499 متر)
 • بازار بین المللی بعثت33 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 595 متر)
 • موزه مردم شناسی ویرانی31 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 687 متر)
 • روستا تاریخی پاژ33 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 901 متر)
 • رستوران آبشار35 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 734 متر)
 • باغ رستوران طوبی34 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 784 متر)
 • رستوران آبنوس34 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 31 متر)
 • رستوران سرداب عنبران36 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 419 متر)
 • پیست موتور کراس34 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 599 متر)
 • رستوران تشریفات38 دقیقه با خودرو (30 کیلومتر و 747 متر)
 • پیست دوچرخه سواری ثامن37 دقیقه با خودرو (30 کیلومتر و 798 متر)
 • رستوران سید و پسران جاغرق38 دقیقه با خودرو (30 کیلومتر و 824 متر)
 • هارونیه37 دقیقه با خودرو (31 کیلومتر و 659 متر)
 • آرامگاه فردوسی40 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 186 متر)
 • آرامگاه فردوسی40 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 186 متر)
 • موزه توس40 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 186 متر)
 • روستا مج53 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 574 متر)
 • روستا نغندر42 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 283 متر)
 • مجتمع توریستی پدیده شاندیز40 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 300 متر)
 • رستوران هندی راج40 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 343 متر)
 • رستوران ارم شاندیز40 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 516 متر)
 • رستوران پدیده شاندیز41 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 311 متر)
 • رستوران حسین شیشلیکی41 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 318 متر)
 • دره ارغوان49 دقیقه با خودرو (37 کیلومتر و 904 متر)
 • غار مغان59 دقیقه با خودرو (37 کیلومتر و 980 متر)
 • روستا ابرده45 دقیقه با خودرو (39 کیلومتر و 630 متر)
 • روستا اندرخ55 دقیقه با خودرو (40 کیلومتر و 920 متر)
 • روستا دهبار1 ساعت و 9 دقیقه با خودرو (42 کیلومتر و 511 متر)
 • روستا کنگ1 ساعت و 3 دقیقه با خودرو (43 کیلومتر و 921 متر)
 • روستا کاهو60 دقیقه با خودرو (48 کیلومتر و 602 متر)
 • روستا زشک60 دقیقه با خودرو (49 کیلومتر و 76 متر)
 • بقعه تاریخی امام زاده یحیی1 ساعت و 3 دقیقه با خودرو (54 کیلومتر و 33 متر)
 • روستا گلمکان1 ساعت و 9 دقیقه با خودرو (62 کیلومتر و 506 متر)
 • دریاچه چشمه سبز2 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (82 کیلومتر و 814 متر)
 • آبشار ارتکند2 ساعت و 33 دقیقه با خودرو (128 کیلومتر و 569 متر)
 • کلات نادر2 ساعت و 25 دقیقه با خودرو (149 کیلومتر و 343 متر)
 • کاخ خورشید2 ساعت و 28 دقیقه با خودرو (151 کیلومتر و 382 متر)
 • آبشار قره سو2 ساعت و 32 دقیقه با خودرو (151 کیلومتر و 730 متر)
 • حرم ورودی شیخ طبرسی8 دقیقه پیاده ‌روی (647 متر)
 • آرامگاه شیخ نخودکی12 دقیقه پیاده ‌روی (1 کیلومتر و 1 متر)
 • حرم ورودی صحن جمهوری2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 143 متر)
 • موزه آستان قدس رضوی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 703 متر)
 • موزه مردم‌ شناسی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 712 متر)
 • آرامگاه شیخ بهایی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 718 متر)
 • مقبره پیر پالان دوز4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 905 متر)
 • آرامگاه نادرشاه افشار5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 34 متر)
 • بازار رضا4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 105 متر)
 • حرم ورودی باب الرضا4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 210 متر)
 • پارک باغ ملی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 868 متر)
 • مرکز خرید آسمان6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 119 متر)
برای بزرگنمایی روی نقشه کلیک کنید

قوانین و مقرارت هتل

نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودکان زیر 2 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاکودکان 2 تا 6 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر (فقط میهمان ایرانی)

درباره هتل عماد مشهد

هتل عماد مشهد یکی از هتل های چهار ستاره مشهد است که در یک ساختمان مدرن 9 طبقه با داشتن 55 واحد اقامتی مجهز و تمیز در فاصله 350 متری از حرم در سال 1389 احداث شده و آماده میزبانی از شما مسافران گرامی در تمام طول سال است. این هتل با توجه به امکانات و قیمتی که دارد، یکی از اقتصادی‌ترین هتل‌ های نزدیک به حرم مشهد محسوب می‌شود. بنابراین اگر به دنبال اقامتی مقرون‌به‌صرفه، نزدیک به حرم و با دسترسی آسان به جاهای دیدنی مشهد هستید، می‌توانید در سریع‌ترین زمان ممکن اتاق مورد نظر خود را در یوتراوز رزرو کنید.

 

واحدهای اقامتی هتل عماد مشهد

واحدهای اقامتی هتل عماد شامل اتاق یک تخته، یک تخته فولبرد، دو تخته دبل فولبرد، دو تخته دبل، دو تخته توئین فولبرد، آپارتمان یکخوابه چهار نفره، سوئیت سه نفره فولبرد و ... است که به امکانات استاندارد معمول هتل‌ های مشهد همچون سیستم تهویه مطبوع، تلفن، تلویزیون، یخچال، بالکن، حمام، لوازم بهداشتی، سشوار، کمد و سرویس بهداشتی مجهز هستند. بنابراین با توجه به ظرفیت اتاق‌های هتل نگرانی بابت اقامت خانواده‌های کم‌جمعیت و پرجمعیت وجود ندارد و شما می‌توانید اتاق مورد نظر را رزرو کنید و اقامتی به‌یادماندنی را تجربه کنید.

 

رزرو هتل عماد مشهد

برای رزرو اتاق مورد نظر در هتل عماد مشهد می‌توانید به 2 روش مختلف در یوتراوز اقدام کنید و از تخفیفات مناسبتی یا ویژه اولین خرید که برای رزرو هتل فراهم است، بهره‌مند شوید.

1. رزرو اینترنتی: برای رزرو آنلاین اتاق می‌توانید اطلاعات مورد نیاز سامانه را در سایت و اپلیکیشن یوتراوز وارد کرده و مرحله به مرحله تا پرداخت نهایی و دریافت واچر پیش بروید.

2. رزرو تلفنی: برای رزرو تلفنی این هتل کافی‌‌ست که با شماره (1548 ☎) تماس بگیرید تا همکاران ما در سریع‌ترین زمان ممکن رزرو اتاق را برای شما انجام دهند.

 

امکانات و خدمات هتل عماد مشهد

از جمله امکانات عمومی این هتل می‌توان مواردی همچون پارکینگ، آسانسور، فروشگاه، لابی و کافی‌شاپ را نام برد. این هتل دارای دو رستوران است که برای خوردن وعده ناهار و شام ایرانی می‌توانید به رستوران اصلی با ظرفیت حدود 80 نفر و واقع در طبقه منفی یک مراجعه کنید و از منوی غذای هتل عماد مشهد یک شام یا ناهار لذیذ میل کنید. رستوران صبحانه‌خوری هم در طبقه 6 قرار گرفته که حدود 120 نفر ظرفیت داشته و با انواع صبحانه سرد و گرم از مهمان‌ها پذیرایی می‌کند. گفتنی‌است که در هر دو رستوران نوع سرو غذا به صورت بوفه انجام می‌شود.

از طرفی چنانچه اهل شنا و آبتنی هستید، می‌توانید با مراجعه به استخر هتل عماد مشهد، دلی از عزا در بیاورید و از سونا، جکوزی و سالن بدنسازی نیز استفاده کنید. 

 

آدرس و شماره تماس هتل عماد مشهد

هتل عماد در میدان طبرسی، کوچه نوغان، نبش نوغان 5 قرار گرفته است و شما می‌توانید با 8 دقیقه پیاده‌روی خود را به حرم مطهر امام رضا (ع) برسانید و از مراکز خرید اطراف حرم نیز دیدن کنید. همچنین می‌توانید در ایستگاه مترو شهید مفتح، سوار مترو شوید و آسان و سریع به هر نقطه از شهر مشهد بروید.

برای برقراری تماس تلفنی می‌توانید با شماره‌گیری (1548 ☎) هر گونه سوالی در مورد هتل یا شماره تلفن هتل عماد مشهد دارید، از کارشناسان ما جویا شوید.

 

سوالات متداول

1. قیمت رزرو اتاق در هتل عماد مشهد چقدر است؟

هزینه رزرو اتاق در هتل عماد مشهد با توجه به نوع اتاق و امکانات متغیر است. شما می‌توانید از لیست اتاق‌های قابل رزرو در سایت، قیمت هر اتاق را مشاهده کنید.

3. فاصله هتل عماد مشهد تا حرم چقدر است؟

فاصله هتل عماد مشهد تا حرم حدوداً 1 کیلومتر است که این مسافت با ماشین به طور متوسط پنج دقیقه زمان می‌برد.

4.    مدت زمان رسیدن به فرودگاه و راه آهن از هتل عماد مشهد چقدر است؟

برای رسیدن به فرودگاه، 15 دقیقه با خودرو و برای رسیدن به راه آهن 5 دقیقه با خودرو زمان نیاز دارید.

5. قوانین کنسلی هتل عماد مشهد چگونه است؟

با توجه به قوانین‌ومقررات کنسلی هتل و تامین‌کننده، در صورت اعلام کنسلی هتل از سوی مهمان، علاوه‌بر جریمه اعلام‌‌شده از سوی هتل، 10% از مبلغ نیز به عنوان هزینه خدمات از مبلغ کل کسر شده و الباقی وجه ظرف 72 ساعت کاری به حساب مسافر عودت می‌شود.