آدرس هتل :مشهد، خیابان امام رضا، بین امام رضا ۲۴ و ۲۶
نکات مهم هتل درویشی مشهد
 • کمپین ویژه تابستان با اقامت در هتل مجلل درویشی، هر شب به قید قرعه یک اتاق، هدیه اقامت رایگان هتل را دریافت نمایید
 • هزینه اقامت کودک زیر دوسال رایگان می‌باشد.
اتاق‌های قابل رزرو
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
امکانات هتل درویشی مشهد
موقعیت مکانی هتل درویشی مشهد
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۲ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۴۹ متر)
 • فاصله تا سینما هویز ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۵۷ متر)
 • فاصله تا کلیسا انجی ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۸۳ متر)
 • فاصله تا پایانه مسا ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۳۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۵۶ متر)
 • فاصله تا بازار جنت۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۱۶ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۸۳ متر)
 • فاصله تا بلوار امیر ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۰۴ متر)
 • فاصله تا بلوار وحدت ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۰۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۴۵ متر)
 • فاصله تا میدان شریع ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۵۱ متر)
 • فاصله تا خیابان آزا ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۷۰ متر)
 • فاصله تا مصلی تاریخ ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۰۱ متر)
 • فاصله تا مجتمع زیست ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۵۳ متر)
 • فاصله تا بوستان وحد ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۶۲ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۶۳ متر)
 • فاصله تا برج تجاری ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۶۴ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۴۹ متر)
 • فاصله تا بوستان باب ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۵۳ متر)
 • فاصله تا پارک باباق ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۳۹ متر)
 • فاصله تا پارک وحدت۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۸۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۲۶ متر)
 • فاصله تا آرامگاه نا ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۳۶ متر)
 • فاصله تا رستوران رض ...۶ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۱ متر)
 • فاصله تا سینما آفری ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۱۹ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۶ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۳۰ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۵۰ متر)
 • فاصله تا بلوار شهید ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۶۱ متر)
 • فاصله تا بلوار مصلی ...۶ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۷۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۹۶ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۰۷ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۱۰ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۹۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۰۳ متر)
 • فاصله تا هنرستان صن ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۳۸ متر)
 • فاصله تا میدان راه ...۶ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۵۸ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۷۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه را ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۹۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۹۳ متر)
 • فاصله تا خیابان کوه ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۱۷ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۳۲ متر)
 • فاصله تا میدان شهدا ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۷۸ متر)
 • فاصله تا بلوار احمد ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۹۴ متر)
 • فاصله تا گنبد سبز۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۲۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۴۴ متر)
 • فاصله تا میدان توحی ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۷۲ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹۳۵ متر)
 • فاصله تا فروشگاه دب ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹۳۸ متر)
 • فاصله تا میدان احمد ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹۸۵ متر)
 • فاصله تا بوستان امت ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۲۵۳ متر)
 • فاصله تا نسیم لبنان ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۲۷۹ متر)
 • فاصله تا بلوار ملاص ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۲۹۱ متر)
 • فاصله تا خیابان آبک ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۳۱۷ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۳۳۵ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۴۸۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۵۴۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۷۶۴ متر)
 • فاصله تا خیابان راه ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۸۳۵ متر)
 • فاصله تا بلوار قرنی ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۸۷۵ متر)
 • فاصله تا بازار فردو ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۹۳۰ متر)
 • فاصله تا بلوار بعثت ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۱۰۶ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۹ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۱۱۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۹ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۱۳۴ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۹ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۱۷۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۹ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۴۰۱ متر)
 • فاصله تا بلوار هاشم ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۴۸۴ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۴۹۲ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۵۰۲ متر)
 • فاصله تا بازار گوهر ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶۲۳ متر)
 • فاصله تا بازار گوهر ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶۲۶ متر)
 • فاصله تا بلوار شهید ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶۳۹ متر)
 • فاصله تا رستوران فی ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۷۸۷ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۹۰۴ متر)
 • فاصله تا رستوران سد ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۹۰۶ متر)
 • فاصله تا گورستان ار ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۹۹۱ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۷ متر)
 • فاصله تا بلوار ملک ...۱۰ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۱۰۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۱۶۳ متر)
 • فاصله تا کمپ غدیر۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۲۰۲ متر)
 • فاصله تا فرودگاه بی ...۱۳ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۲۵۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۳۰۰ متر)
 • فاصله تا رستوران ار ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۳۳۳ متر)
 • فاصله تا بوستان بسی ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۳۶۳ متر)
 • فاصله تا پارک ریحان ...۱۰ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۳۹۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۵۰۵ متر)
 • فاصله تا رستوران پس ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۵۸۸ متر)
 • فاصله تا میدان ابوط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۶۶۴ متر)
 • فاصله تا پایانه مسا ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۲ متر)
 • فاصله تا میدان فردو ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۹۴ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۳۲ متر)
 • فاصله تا خیابان طبر ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۹۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۴۶۳ متر)
 • فاصله تا بزرگراه شه ...۱۱ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۵۳۳ متر)
 • فاصله تا بلوار سجاد ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۶۰۵ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۹۶۴ متر)
 • فاصله تا بزرگراه شه ...۱۳ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۶۸ متر)
 • فاصله تا بزرگراه شه ...۱۳ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۷۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۳ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۱۰۳ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۱۶۴ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۴۰۸ متر)
 • فاصله تا پیتزا کندز ...۱۳ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۴۲۳ متر)
 • فاصله تا میدان جانب ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۴۴۹ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۴۸۲ متر)
 • فاصله تا آرامگاه خو ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۵۱۸ متر)
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۵۳۰ متر)
 • فاصله تا خیابان رضا ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۶۱۸ متر)
 • فاصله تا بلوار خیام ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۶۷۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۶۹۰ متر)
 • فاصله تا بوستان حجا ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۶۹۰ متر)
 • فاصله تا بلوار خیام ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۸۰۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۹۴۵ متر)
 • فاصله تا پارک پردیس ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۲۷۸ متر)
 • فاصله تا دانشگاه فر ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۶۱۵ متر)
 • فاصله تا بلوار امام ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۸۰۴ متر)
 • فاصله تا پارک ملت۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۸۱۶ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۹۹۲ متر)
 • فاصله تا بازار بین ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۱۰۵ متر)
 • فاصله تا رستوران قص ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۱۶۸ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۱۷۸ متر)
 • فاصله تا کیان سنتر ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۲۱۷ متر)
 • فاصله تا پارک ساحلی ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۲۴۶ متر)
 • فاصله تا میدان استق ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۳۶۵ متر)
 • فاصله تا پاساژ وصال ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۳۶۶ متر)
 • فاصله تا باغ پرندگا ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۳۸۷ متر)
 • فاصله تا پردیس قائم ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۴۱۷ متر)
 • فاصله تا سرزمین عجا ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۴۳۷ متر)
 • فاصله تا کیان سنتر ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۴۴۶ متر)
 • فاصله تا مجتمع الما ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۴۶۱ متر)
 • فاصله تا سرزمین عجا ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۴۸۱ متر)
 • فاصله تا بلوار کوثر ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۶۶۴ متر)
 • فاصله تا پارک طبیعی ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۸۲۶ متر)
 • فاصله تا میدان کوثر ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۲۶۷ متر)
 • فاصله تا برج باران۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۲۹۲ متر)
 • فاصله تا بلوار وکیل ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۳۶۰ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۴۴۲ متر)
 • فاصله تا میدان آزاد ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۵۵۳ متر)
 • فاصله تا سینما پیرو ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۵۶۲ متر)
 • فاصله تا بلوار فکور ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۵۸۱ متر)
 • فاصله تا پایانه مسا ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۶۷۲ متر)
 • فاصله تا بلوار پیرو ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۶۷۴ متر)
 • فاصله تا رستوران گی ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۹۱۹ متر)
 • فاصله تا میدان قائم ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۹۷۴ متر)
 • فاصله تا رباط طرق۱۷ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۲۲ متر)
 • فاصله تا رستوران کل ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۶۵ متر)
 • فاصله تا رستوران در ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۱۷۷ متر)
 • فاصله تا بوستان ایز ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۳۶۳ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۷۱۴ متر)
 • فاصله تا بزرگراه سل ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۹۴۸ متر)
 • فاصله تا بلوار استا ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۲۷۰ متر)
 • فاصله تا بلوار امام ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۲۷۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۴۰۸ متر)
 • فاصله تا مسیر پلکان ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۶۵۳ متر)
 • فاصله تا بلوار نماز ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۶۵۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۸۰۵ متر)
 • فاصله تا قاسم آباد ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۸۹۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۹۵۴ متر)
 • فاصله تا بلوار شاهد ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۲۱ متر)
 • فاصله تا باغ گلها۱۹ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۱۴۰ متر)
 • فاصله تا دانشگاه آز ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۳۵۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۵۱۲ متر)
 • فاصله تا رستوران ای ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۵۵۸ متر)
 • فاصله تا بلوار آب و ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۵۸۶ متر)
 • فاصله تا پارک آبی ا ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۶۳۳ متر)
 • فاصله تا بلوار صیاد ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۶۹۷ متر)
 • فاصله تا سینما سیمر ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۶۹۸ متر)
 • فاصله تا بلوار اندی ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۸۵۱ متر)
 • فاصله تا پارک تفریح ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۸۹۰ متر)
 • فاصله تا بام مشهد۲۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۸۹۴ متر)
 • فاصله تا بلوار ادیب ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۹۱۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۹۸۹ متر)
 • فاصله تا بلوار حجاب ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۹۹۷ متر)
 • فاصله تا پارک ملی چ ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۱۰۴ متر)
 • فاصله تا پارک خانوا ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۱۱۳ متر)
 • فاصله تا بزرگراه آس ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۱۷۱ متر)
 • فاصله تا سرزمین موج ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۲۶۵ متر)
 • فاصله تا بوستان نیل ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۳۱۳ متر)
 • فاصله تا بلوار فلاح ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۳۳۴ متر)
 • فاصله تا بزرگراه ام ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۷۷۷ متر)
 • فاصله تا بلوار دکتر ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۹۳۱ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۱۵۷ متر)
 • فاصله تا بلوار شریع ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۲۰۴ متر)
 • فاصله تا نمایشگاه ب ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۷۳۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۸۲۶ متر)
 • فاصله تا بزرگراه آز ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۸۹۰ متر)
 • فاصله تا آرامگاه خو ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۸۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۱۰۸ متر)
 • فاصله تا بزرگراه نم ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۵۰۶ متر)
 • فاصله تا بلوار شهید ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۶۷ متر)
 • فاصله تا مجتمع تفری ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۲۲۸ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۳۱۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۳۴۹ متر)
 • فاصله تا پارک جنگلی ...۲۶ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۴ متر)
 • فاصله تا سد طرق۲۷ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۱۷۳ متر)
 • فاصله تا بلوار مجید ...۲۴ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۲۵۶ متر)
 • فاصله تا بهشت رضا۲۰ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۲۹۵ متر)
 • فاصله تا بوستان نیا ...۲۵ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۳۰۹ متر)
 • فاصله تا باغ وحش وک ...۲۶ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۳۱۴ متر)
 • فاصله تا کوهستان پا ...۲۶ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۳۲۰ متر)
 • فاصله تا بزرگراه می ...۲۴ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۵۶۲ متر)
 • فاصله تا چشمه گیلاس ...۲۵ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۸۵ متر)
 • فاصله تا ویلاژتوریس ...۲۶ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۱۴۶ متر)
 • فاصله تا پارک مینیا ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۲۱۲ متر)
 • فاصله تا امام زاده ...۲۹ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۵۰۰ متر)
 • فاصله تا رستوران مو ...۲۹ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۵۲۰ متر)
 • فاصله تا سرزمین موج ...۲۷ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۸۶۹ متر)
 • فاصله تا خیابان گلس ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۹۱۹ متر)
 • فاصله تا ییلاق طرقب ...۳۱ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۹۸ متر)
 • فاصله تا باغ پونه ط ...۳۱ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۱۲۳ متر)
 • فاصله تا ییلاق شاند ...۲۹ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۶۸۳ متر)
 • فاصله تا بازار بین ...۳۲ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۷۷۹ متر)
 • فاصله تا موزه مردم ...۲۹ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۸۷۰ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۹ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۹۱۷ متر)
 • فاصله تا رستوران آب ...۳۳ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۹۱۸ متر)
 • فاصله تا باغ رستورا ...۳۳ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۹۶۷ متر)
 • فاصله تا رستوران آب ...۳۳ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۲۱۵ متر)
 • فاصله تا رستوران سر ...۳۵ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۶۰۳ متر)
 • فاصله تا پیست موتور ...۳۲ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۷۸۲ متر)
 • فاصله تا روستا تاری ...۳۶ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۱۹۷ متر)
 • فاصله تا رستوران تش ...۳۶ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۹۳۱ متر)
 • فاصله تا پیست دوچرخ ...۳۶ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۹۸۲ متر)
 • فاصله تا رستوران سی ...۳۶ دقیقه با خودرو (۳۰ کیلومتر و ۷ متر)
 • فاصله تا روستا مج۵۰ دقیقه با خودرو (۳۱ کیلومتر و ۵۸۳ متر)
 • فاصله تا هارونیه۳۷ دقیقه با خودرو (۳۲ کیلومتر و ۷۱۸ متر)
 • فاصله تا آرامگاه فر ...۴۰ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۲۴۵ متر)
 • فاصله تا موزه توس۴۰ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۲۴۵ متر)
 • فاصله تا آرامگاه فر ...۴۰ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۲۴۵ متر)
 • فاصله تا روستا نغند ...۴۱ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۴۶۷ متر)
 • فاصله تا مجتمع توری ...۳۹ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۴۸۴ متر)
 • فاصله تا رستوران هن ...۳۹ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۵۲۷ متر)
 • فاصله تا رستوران ار ...۳۹ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۶۹۹ متر)
 • فاصله تا غار مغان۵۶ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۹۹۰ متر)
 • فاصله تا رستوران پد ...۴۰ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۴۹۴ متر)
 • فاصله تا رستوران حس ...۴۰ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۵۰۱ متر)
 • فاصله تا دره ارغوان ...۴۷ دقیقه با خودرو (۳۷ کیلومتر و ۸۸ متر)
 • فاصله تا روستا ابرد ...۴۴ دقیقه با خودرو (۳۸ کیلومتر و ۸۱۴ متر)
 • فاصله تا روستا دهبا ...۱ ساعت و ۸ دقیقه با خودرو (۴۱ کیلومتر و ۶۹۵ متر)
 • فاصله تا روستا کنگ۱ ساعت و ۲ دقیقه با خودرو (۴۳ کیلومتر و ۱۰۴ متر)
 • فاصله تا روستا اندر ...۵۸ دقیقه با خودرو (۴۳ کیلومتر و ۲۱۶ متر)
 • فاصله تا روستا کاهو ...۶۰ دقیقه با خودرو (۴۷ کیلومتر و ۷۸۵ متر)
 • فاصله تا روستا زشک۵۹ دقیقه با خودرو (۴۸ کیلومتر و ۲۵۹ متر)
 • فاصله تا بقعه تاریخ ...۱ ساعت و ۴ دقیقه با خودرو (۵۵ کیلومتر و ۳۸۱ متر)
 • فاصله تا روستا گلمک ...۱ ساعت و ۹ دقیقه با خودرو (۶۱ کیلومتر و ۵۴۴ متر)
 • فاصله تا دریاچه چشم ...۲ ساعت و ۸ دقیقه با خودرو (۸۱ کیلومتر و ۸۵۳ متر)
 • فاصله تا آبشار ارتک ...۲ ساعت و ۳۵ دقیقه با خودرو (۱۳۰ کیلومتر و ۸۶۵ متر)
 • فاصله تا کلات نادر۲ ساعت و ۲۸ دقیقه با خودرو (۱۵۱ کیلومتر و ۶۳۹ متر)
 • فاصله تا کاخ خورشید ...۲ ساعت و ۳۰ دقیقه با خودرو (۱۵۳ کیلومتر و ۶۷۸ متر)
 • فاصله تا آبشار قره ...۲ ساعت و ۳۵ دقیقه با خودرو (۱۵۴ کیلومتر و ۲۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳ دقیقه پیاده ‌روی (۲۰۳ متر)
 • فاصله تا خیابان دان ...۱۱ دقیقه پیاده ‌روی (۸۷۰ متر)
 • فاصله تا خیابان دان ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۱۵ متر)
 • فاصله تا بلوار امام ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۶ متر)
 • فاصله تا بلوار 17 ش ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۵۵ متر)
 • فاصله تا خیابان هفد ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۵۹ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۱ متر)
 • فاصله تا پارک میرزا ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۱۳۷ متر)
 • فاصله تا بوستان میر ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۱۹۱ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۱۶ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۲۰ متر)
 • فاصله تا میدان بیت ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۸۲ متر)
 • فاصله تا باغ خونی۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۰۲ متر)
 • فاصله تا بازار رضا۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۱۵ متر)
 • فاصله تا خیابان عنص ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۲۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۳۱ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۵۲۱ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۱۱ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۵۵ متر)
 • فاصله تا برج تجاری ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۷۳ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۷۸ متر)
 • فاصله تا کلیسای مسر ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۹۲ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۴۷ متر)
 • فاصله تا موزه آستان ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۷۳ متر)
 • فاصله تا موزه ظروف۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۷۶ متر)
 • فاصله تا موزه مردم‌ ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۸۲ متر)
 • فاصله تا موزه تمبر، ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۸۲ متر)
 • فاصله تا موزه هنرها ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۸۲ متر)
 • فاصله تا موزه نجوم ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۸۲ متر)
 • فاصله تا موزه فرش۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۸۲ متر)
 • فاصله تا موزه مدال۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۸۲ متر)
 • فاصله تا موزه قرآن ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۸۲ متر)
 • فاصله تا میدان ده د ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۹۱ متر)
 • فاصله تا خیابان خسر ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۳۱ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۳۸ متر)
 • فاصله تا خیابان خسر ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۴۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۵۱ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۶۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۸۹ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۹۵ متر)
 • فاصله تا خانه ملک۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۶ متر)
 • فاصله تا خیابان اما ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۳۲ متر)
 • فاصله تا موزه مردم‌ ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۷۶ متر)
 • فاصله تا مقبره پیر ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۷۷ متر)
 • فاصله تا مدرسه علمی ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۲۱ متر)
 • فاصله تا مسجد هفتاد ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۳۰ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۴۵ متر)
 • فاصله تا آرامگاه شی ...۳ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۹۷ متر)
 • فاصله تا رستوران مع ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۲۳ متر)
 • فاصله تا خیابان پاس ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۲۳ متر)
 • فاصله تا سینما قدس۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۷۱ متر)
 • فاصله تا کتابخانه م ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۰۴ متر)
 • فاصله تا خیابان نوا ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۵۰ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۶۹ متر)
 • فاصله تا میدان امام ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۱۲ متر)
 • فاصله تا گنبد خشتی۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۵۸ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۹۲ متر)
 • فاصله تا مدرسه پریز ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۵۳ متر)
 • فاصله تا بیماررستان ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۴۲ متر)
 • فاصله تا چهارراه شه ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۵۸ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۶۲ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۷۱ متر)
 • فاصله تا خیابان شیر ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۱۲ متر)
 • فاصله تا بازار مرکز ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۱۹ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۴۶ متر)
 • فاصله تا مسجد گوهرش ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۷۶ متر)
 • فاصله تا پارک باغ م ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۸۱ متر)
 • فاصله تا بلوار امام ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۸۹ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۳ متر)
قوانین و مقرارت هتل
نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)متفاوت با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر ۲ سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاکودکان بین ۲ تا ۱۲ سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر
درباره هتل درویشی مشهد

نمی‌دانیم تابه‌حال به مشهد سفر کرده‌اید یا نه، اما می‌توانیم با اطمینان بگوییم که حتما نام هتل درویشی مشهد را شنیده‌اید. هتل درویشی بهترین، لوکس‌ترین و مجلل‌ترین هتل مشهد است. این هتل 5 ستاره همچون نگینی در شهر مشهد می‌درخشد و امکانات آن مطابق با به‌روزترین استانداردهای صنعت هتلداری تجهیز شده است. اما آن چیزی که هتل درویشی مشهد را از نمونه‌های مشابه خود متمایز می‌کند، نزدیک‌بودن به حرم امام رضا (ع) و دسترسی آسان به جاهای دیدنی مشهد است. هتل درویشی 23 طبقه و 223 واحد اقامتی لوکس دارد و به دلیل طراحی منحصربه‌فردش، تنها هتل آتریوم شرق کشور به حساب می‌آید.

 

شماره هتل درویشی مشهد

اگر هزینه هتل درویشی مشهد برایتان سوال است یا می‌خواهید درباره قیمت اتاق های هتل درویشی مشهد بیشتر بدانید فقط کافی‌ست با شماره 1548 تماس بگیرید. تیم پشتیبانی یوتراوز در 7 روز هفته و 24 ساعت شبانه‌روز آماده خدمت‌رسانی به شما هستند تا تمام دغدغه‌هایتان را درباره قیمت هتل درویشی مشهد و واحدهای اقامتی آن، برطرف کنند.

 

قیمت هتل درویشی مشهد

هتل درویشی یکی از مجلل‌ترین هتل‌های نزدیک حرم مشهد است که  به دلیل امکانات و خدمات منحصر‌به‌فردی که دارد، هزینه اقامت در آن بالاست؛ اما با وجود یوتراوز جای هیچ نگرانی نیست. شرکت خدمات گردشگری یوتراوز اتاق های هتل درویشی مشهد را با کمترین قیمت ممکن ارائه می‌کند و به مناسبت‌های مختلف کدهای تخفیف بسیاری برای رزرو هتل پیشنهاد می‌دهد. بنابراین با خیالی آسوده اتاق دلخواهتان را در هتل درویشی مشهد انتخاب کنید و صفر تا صد امور را به عهده یوتراوز بگذارید!

 

رزرو هتل درویشی مشهد

شما می‌توانید برای رزرو هتل درویشی مشهد از سایت یوتراوز استفاده کرده و به‌راحتی اتاق مدنظر خود را با توجه به زمان ورود و خروج و همچنین تعداد نفرات انتخاب کنید. اما چنانچه به اینترنت دسترسی نداشتید یا در حین فرآیند رزرو سوالی برایتان پیش آمد، فقط کافیست با شماره 1548 تماس بگیرید. تیم پشتیبانی مجرب و دلسوز یوتراوز در سریعترین زمان ممکن اتاق دلخواهتان را در هتل مجلل درویشی مشهد رزرو می‌کنند و به تمام سوالات و ابهامات شما پاسخ می‌دهند.

 

لابی هتل درویشی مشهد

هتل مجلل درویشی مشهد یکی از کامل‌ترین و بهترین هتل‌های 5 ستاره مشهد است. شما در بدو ورود به هتل با رفتار گرم و صمیمانه‌ کارکنان حرفه‌ای و آموزش‌دیده‌ مواجه می‌شوید که خستگی راه را از تنتان بیرون کرده و نوید اقامتی به یادماندنی را می‌دهند.

مطمئنیم که لابی هتل درویشی و طراحی کم‌نظیر آن، حیرت زده‌تان می‌کند. در لابی هتل لوستری زیبا تعبیه شده و به کاربردن رنگ‌های زرشکی و طلایی در کنارهم، فضایی لاکچری را ایجاد کرده است. یک دریاچه مصنوعی هم در لابی وجود دارد که گل‌های نیلوفر روی آن شناور هستند و تماشای آن حس طراوت و تازگی به شما می‌بخشد.

 

امکانات هتل درویشی مشهد

هتل درویشی مشهد به اتاق‌های ملل که با الهام از فرهنگ و معماری ایران باستان، ایران اسلام و مصر طراحی شده؛ معروف است و رستوران‌های متنوع و چایخانه سنتی آن هم گردشگران زیادی را سمت خود می‌کشاند. البته که امکانات این هتل همه چیزتمام به همین جا ختم نمی‌شود. آسانسور، نمازخانه، آرایشگاه‌های زنانه و مردانه، آتلیه عکاسی، سالن کنفرانس، آمفی‌تئاتر، کافی‌نت، اتاق بازی و روم‌سرویس هم از دیگر امکانات هتل درویشی مشهد هستند.

 

صرافی هتل درویشی مشهد

کادر مجرب هتل فکر همه چیز را کرده‌اند و برای آسایش و رفاه مسافران خود یک صرافی هم در هتل تعبیه کرده اند. با وجود این صرافی مسافران دغدغه‌ای درباره تبدیل ارز ندارند و می‌توانند با خیالی آسوده تمام امور مالی خود را انجام دهند.

 

تالار هتل درویشی مشهد

چنانچه عروسی یا جشنی در پیش دارید، می‌توانید روی تالار عروسی هتل درویشی حساب کنید. دکوراسیون بینظیر تالار در کنار خدمات ویژه این هتل، می‌تواند رنگ‌و‌بوی خاصی به مراسمات شما ببخشد و خاطره آن روز را جاودانه کند. تالارهای دیپلمات و آینه هتل هم بهترین گزینه‌ها برای برگزاری جلسات کاری و همایش‌ها هستند.

اگر تابه‌حال سفربا قطار را تجربه نکرده‌اید پیشنهاد می‌کنیم تردید را کنارگذاشته و با خرید بلیط قطار از یوتراوز، خودتان را به یک سفر ماجراجویانه و هیجان‌انگیز به مشهد دعوت کنید.

 

رستوران هتل درویشی مشهد

هتل مجلل درویشی مشهد به لطف وجود رستوران‌هایی با منوی متنوع، سالن‌های پذیرایی با دکوراسیونی چشم‌نواز و کافی‌شاپ های زیبا و دنج‌اش، یکی از پرطرفدارترین هتل‌های مشهد است.

صحبت از رستوران‌های هتل درویشی را از سالن صبحانه‌خوری آن آغاز می‌کنیم. سالن صبحانه‌خوری هتل درویشی که به سالن ارغوان هم مشهور است، طوری طراحی و تزئین شده که انرژی زیادی به شما ببخشد و شما را آماده شروع یک روز هیجان‌انگیز در مشهد کند. تنوع صبحانه هتل درویشی مشهد زبانزد خاص‌وعام است و به صورت سرد و گرم سرو می‌شود.

بعد از یک روز پرماجرا و تماشای جاذبه‌های مشهد، هیچ‌چیز به اندازه سرو یک‌غذای خوشمزه نمی‌تواند خستگی را از تنتان بیرون کند. پیشنهاد می‌کنیم به هتل برگردید و به رستوران آتریوم هتل بروید. رستوران آتریوم هتل درویشی یکی از زیباترین و متفاوت‌ترین رستوران‌ها در مشهد است که با سقف شیشه‌ای و مرتفع خود و استفاده از رنگ زرشکی در دکور و چیدمان، باعث می‌شود خاطره‌ای متفاوت برای شما رقم بخورد.

اگر دلتان هوای غذای ایتالیایی، پاستا، ساندویچ یا انواع پیتزا را کرده، فست فود هتل درویشی را از دست ندهید. کنتاکی‌های مخصوص و سالاد عربی آنجا طرفداران پروپاقرصی دارد.

اما اگر می‌خواهید در مکانی رویایی چندساعتی را سر کنید و غذاهای خوشمزه‌ای هم نوش‌جان کنید، به رستوران روف گاردن هتل درویشی بروید. تماشای آسمان پرستاره مشهد در کنار درختان نخل و فضای سبز رستوران، حس‌وحالی فراموش‌نشدنی دارد.

چنانچه قیمت غذاهای هتل درویشی مشهد برایتان سوال است، باید بگوییم که در رستوران‌های هتل درویشی کیفیت و تازگی حرف اول را می‌زند و درآن‌ها  بهترین و خوش‌طعم‌ترین غذاها سرو می‌شود. همین عوامل در کنار لوکس‌بودن فضا و به‌کارگیری آشپزهای بین‌المللی باعث شده تا غذاهای هتل درویشی مشهد قیمت بالایی داشته باشند.

 

کافی شاپ هتل درویشی مشهد

کافی‌شاپ هتل درویشی مشهد در طبقه همکف قرارگرفته و ظرفیت 50 نفر را دارد. به شما اطمینان می‌دهیم که دکوراسیون مدرن این کافی‌شاپ در کنار منوی متنوعی از نوشیدنی‌های سرد، گرم و دسرهای خوشمزه می‌تواند اوقات خوشی را برایتان رقم بزند. اما برای داشتن یک تجربه شگفت‌انگیز پیشنهاد ما به شما چایخانه سنتی برکه هتل درویشی مشهد است. لذت نوشیدن یک‌فنجان چای در کنار دریاچه مصنوعی و درختان نخل سربه‌فلک‌کشیده، قابل وصف نیست.

 

استخر هتل درویشی مشهد

در هتل 5 ستاره درویشی مشهد مجموعه آبی مجهز و باکیفیتی هم وجود دارد که می‌توانید هر زمان که بخواهید از آن استفاده کنید. شنا در استخر هتل می‌تواند خستگی گشت‌وگذار در مشهد را از تنتان بیرون کند و استفاده از خدمات ماساژ هتل درویشی مشهد هم انرژی مضاعفی برای ادامه سفر به شما می‌بخشد. حمام سنتی، سوناخشک، سونا بخار، جکوزی و دکتر ماهی از دیگر امکانات این هتل مجلل هستند که پیشنهاد می‌کنیم اصلا آن‌ها را از دست ندهید.

 

مرکز خرید هتل درویشی مشهد

اگر بگوییم شیرین‌ترین بخش سفر، خریدکردن و گرفتن سوغاتی برای عزیزان است اغراق نکرده‌ایم. خبر خوش اینکه در صورت تمایل به خرید سوغاتی و صنایع‌‌دستی مشهد، نیازی به ترک هتل نیست زیرا در طبقه 1- هتل بازارچه‌ای با طراحی سنتی و انواع برندهای معروف قرار دارد و می‌توانید بهترین و باکیفیت‌ترین اجناس را برای خود یا عزیزانتان خریداری کنید.

 

پارکینگ هتل درویشی مشهد

اگر اقامت در هتل درویشی مشهد انتخابتان است، باید بگوییم که برای جای پارک ماشینتان نگران نباشید. با اینکه هتل درویش در یکی از شلوغ‌ترین خیابان‌های مشهد واقع شده اما پارکینگ آن ظرفیت 70 ماشین را دارد و استفاده از رایگان است.

 

خدمات هتل درویشی مشهد

خدمات هتل مجلل درویشی  قابل مقایسه با دیگر هتل‌های مشهد نیست. در این هتل خدماتی نظیر اینترنت رایگان، لاندری، بیدارباش، خدمات تور، آژانس مسافرتی و سرویس رایگان به حرم ارائه می‌شود تا هیچ نوع دغدغه‌ای درباره اقامت در مشهد نداشته باشید.

 

واحدهای اقامتی هتل درویشی مشهد

ویژگی که هتل درویشی را از سایر هتل‌ها متمایز می‌کند، تنوع اتاق‌ها و دکوراسیون منحصربه‌فرد آن‌هاست. اتاق‌های هتل درویشی مشهد شامل اتاق‌های دو الی چهارتخته استاندارد هستند و در آن‌ها امکاناتی نظیر تلویزیون، یخچال، مینی‌بار رایگان، مبلمان، دستگاه چای‌ساز، میزآرایش، میز تحریر، سشوار، سرویس بهداشتی، حمام و وان تعبیه شده است.

اتا‌ق‌های VIP ، ملل و رویال واحدهای لوکس این هتل هستند و طراحی متفاوتی دارند. اگر به تازگی ازدواج کرده‌اید و قصداقامت در هتل درویشی را دارید، پیشنهاد ما رزرو اتاق کوئین است. این اتاق پیشنهاد ویژه ما برای گذراندن ماه عسل است و یک جکوزی هم در آن تعبیه شده تا آسایش بیشتری داشته باشید.

با اقامت در اتاق آینده هتل درویشی و تماشای طراحی مدرن آن می‌توانید سفری به آینده داشته باشید و از امکانات نوین آن بهره‌مند شوید.

سوئیت امپریال هتل درویشی در طبقات 15 و 16 واقع شده و علاوه بر امکانات گفته شده، تلویزیون هوشمند و جکوزی هم دارد. در این سوئیت‌ها یک‌خواب و یک اتاق نشیمن هم تعبیه شده و جزو واحدهای لاچری هتل به حساب می‌آید.

سوئیت دوبلکس پرزیدنتال هتل درویشی با دیزاینی منحصربه‌فرد و امکاناتی ویژه به شما لذت اقامتی به‌یادماندنی و همچون یک رئیس جمهور را می‌دهد و جزو واحدهای همه‌چیزتمام هتل است.

اما اگر می‌خواهید از مجلل‌ترین واحد اقامتی هتل بدانید، باید از پنت هاوس اسپا هتل درویشی مشهد نام ببریم. این اتاق در آخرین طبقه هتل واقع شده و چشم‌انداز بی‌نظیری به خیابان امام رضا دارد. وجود یک وان و جکوزی در این اتاق، رفاه و آسایشی مثال‌زدنی در انتظارتان است.

اتاق‌های ملل هتل درویشی و طراحی متفاوت آن‌ها زبانزد هستند. اتاق دوبلکس مصر هتل درویشی با الهام از معماری مصر طراحی و تزئین شده و امکانات بسیار خوبی دارد. اتاق دوبلکس ایران اسلام، رم، هند، عرب و چین هم هر کدام رنگ و بویی از آن تمدن‌ها دارند و لذت اقامت در هتل درویشی مشهد را دوچندان کرده‌اند.

 

سایت هتل درویشی مشهد

پیشنهاد می‌کنیم برای شناخت بهتر دکوراسیون اتاق‌ها، امکانات و خدمات هتل به سایت آن هم سری بزنید. در سایت هتل درویشی مشهد عکس همه اتاق‌ها و امکانات هتل در دسترس است، بنابراین انتخاب اتاق موردنظرتان راحت‌تر خواهد بود.

 

آدرس هتل درویشی مشهد

هتل پنج ستاره درویشی مشهد در خیابان امام رضا، یکی از اصلی‌ترین خیابان‌های منتهی به بارگاه امام هشتم قرار گرفته و تنها 2 کیلومتر با حرم امام رضا (ع) فاصله دارد.

موقعیت مکانی عالی هتل درویشی مشهد باعث شده تا مهمانان این هتل دسترسی آسانی به جاهای دیدنی مشهد داشته باشند. جاذبه‌های زیادی در اطراف حرم وجود دارند که در یک گشت نیم روزه مشهد می‌توانید از آن‌ها بازدید کنید. در نظر داشته باشید ترانسفر فرودگاهی هتل مجلل درویشی رایگان است اما صرفاً با مینی‌بوس‌های این مجموعه و با هماهنگی قبلی انجام می‌شود.

 

سوالات متداول

هتل مجلل درویشی مشهد چند ستاره است؟

هتل درویشی مشهد در لیست هتل‌های 5 ستاره مشهد قرار دارد.

فاصله هتل مجلل درویشی مشهد تا حرم چقدر است؟

هتل درویشی مشهد تنها 2 کیلومتر از حرم مطهر رضوی فاصله دارد.

هتل درویشی مشهد چند طبقه و چند اتاق دارد؟

هتل درویشی مشهد دارای 20 طبقه و 358 اتاق است.

امکانات رایگان هتل درویشی مشهد شامل چه مواردی است؟

استفاده از امکاناتی نظیر کافی‌نت، خدمات پشتیبانی مهمان، اینترنت، اتاق سیگار، باشگاه مشتریان و مجموعه آبی برای مهمانان هتل درویشی رایگان است.

اتاق دوبلکس ایران باستان هتل درویشی چه امکاناتی دارد؟

در این اتاق تمام امکانات رفاهی مناسب برای داشتن اقامتی خوب و راحت فراهم شده است. با رزرو اتاق اتاق دوبلکس ایران باستان هتل درویشی مشهد میتوانید از امکاناتی نظیر یخچال، مبلمان، سشوار، دستگاه چایساز، وان و... بهره‌مند شوید.

قیمت استخر هتل درویشی مشهد در چه حدودی است؟

استفاده از استخر هتل درویشی مشهد برای میهمانان مقیم هتل رایگان است.

منو صبحانه هتل درویشی مشهد شامل چه مواردی‌ست؟

هتل درویشی مشهد یکی از کامل‌ترین و متنوع‌ترین منوهای صبحانه را دارد و انواع صبحانه سرد و گرم را شامل می‌شود.

رزرو هتل درویشی مشهد به چه صورت است؟

برای رزرو هتل مجلل درویشی مشهد می توانید به سایت یوتراوز مراجعه کنید و یا با شماره 1548 تماس بگیرید.

آیا رزرو هتل درویشی مشهد با تخفیف ممکن است؟

بله، شما می‌توانید از طریق سایت یوتراوز اتاق موردنظرتان را با کم‌ترین قیمت رزرو کنید.

هزینه یک شب اقامت در هتل درویشی مشهد چقدر است؟

برای اطلاع از قیمت هتل درویشی مشهد می‌توانید در قسمت اتاق‌های قابل رزرو سایت یوتراوز هزینه هرکدام را ببینید یا با شماره 1548 تماس بگیرید.

مزیت رزرو هتل درویشی مشهد مشهد از طریق یوتراوز چیست؟

یوتراوز اتاق های هتل درویشی مشهد را با تضمین کم‌ترین قیمت ارائه می‌کند و پشتیبانی 24 ساعته در 7 روز هفته دارد. اپلیکیشن یوتراوز هم با رابط کاربری آسان طراحی شده که فرآیند رزرو را در سریع‌ترین زمان ممکن رقم می‌زند.

شماره تلفن هتل درویش مشهد چند است؟

برای تماس با هتل پنج ستاره درویشی مشهد می‌توانید با شماره 1548 تماس بگیرید و سوالاتتان را از تیم پشتیبانی یوتراوز بپرسید.

آیا امکان کنسل‌کردن رزرو هتل درویشی مشهد وجود دارد؟

بله، شما می‌توانید با شماره‌گیری 1548 نسبت به کنسل‌کردن رزرو اتاق خود اقدام کنید.

 جریمه کنسل‌کردن رزرو هتل درویشی مشهد چقدر است؟

از آنجایی که قوانین کنسلی هر هتل متفاوت است، توصیه می‌کنیم پیش از رزرو هتل 5 ستاره درویشی مشهد قوانین کنسلی آن را مطالعه کنید یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 1548 تماس بگیرید.