#
آدرس هتل :مشهد، خیابان امام رضا، بین امام رضا 24 و 26

اتاق‌های هتل درویشی مشهد

نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان

هتل های مشابه هتل درویشی مشهد

امکانات هتل درویشی مشهد

فاصله هتل درویشی مشهد تا نقاط مهم

 • ایستگاه قطار شهری بسیج3 دقیقه پیاده ‌روی (203 متر)
 • خیابان دانش شرقی11 دقیقه پیاده ‌روی (870 متر)
 • خیابان دانش غربی2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 15 متر)
 • بلوار امام رضا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 46 متر)
 • بلوار 17 شهریور3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 55 متر)
 • خیابان هفده شهریور3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 59 متر)
 • بیمارستان موسی بن جعفر(ع)2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 71 متر)
 • پارک میرزا کوچک خان2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 137 متر)
 • بوستان میرزا کوچک خان(دانش)2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 191 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 216 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب(امدادی)3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 220 متر)
 • میدان بیت المقدس (فلکه آب)2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 282 متر)
 • باغ خونی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 402 متر)
 • بازار رضا2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 415 متر)
 • خیابان عنصری3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 426 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفده شهریور4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 431 متر)
 • حرم ورودی باب الرضا2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 521 متر)
 • بیمارستان سینا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 611 متر)
 • مرکز خرید آسمان3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 655 متر)
 • برج تجاری آکسون3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 673 متر)
 • مرکز خرید اطلسیه3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 678 متر)
 • کلیسای مسروپ مقدس3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 692 متر)
 • حرم ورودی باب الجواد3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 747 متر)
 • موزه آستان قدس رضوی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 773 متر)
 • موزه ظروف3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 776 متر)
 • موزه مردم‌شناسی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 782 متر)
 • موزه تمبر، اسکناس و سکه3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 782 متر)
 • موزه هنرهای تجسمی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 782 متر)
 • موزه نجوم و ساعت3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 782 متر)
 • موزه فرش3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 782 متر)
 • موزه مدال3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 782 متر)
 • موزه قرآن و نفایس3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 782 متر)
 • میدان ده دی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 791 متر)
 • خیابان خسروی نو3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 831 متر)
 • کنسولگری کشور افغانستان4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 838 متر)
 • خیابان خسروی نو3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 840 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پروین اعتصامی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 851 متر)
 • کنسولگری کشور ترکمنستان4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 964 متر)
 • ایستگاه قطار شهری امام خمینی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 989 متر)
 • حرم ورودی حرعاملی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 995 متر)
 • خانه ملک4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 66 متر)
 • خیابان امام خمینی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 132 متر)
 • موزه مردم‌ شناسی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 176 متر)
 • مقبره پیر پالان دوز4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 177 متر)
 • مدرسه علمیه عباسقلی خان4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 221 متر)
 • مسجد هفتاد و دو تن4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 230 متر)
 • حرم ورودی خیابان نواب صفوی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 245 متر)
 • آرامگاه شیخ نخودکی3 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 297 متر)
 • رستوران معین درباری4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 323 متر)
 • خیابان پاسداران4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 323 متر)
 • سینما قدس5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 371 متر)
 • کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 404 متر)
 • خیابان نواب صفوی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 450 متر)
 • کنسولگری کشور پاکستان4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 469 متر)
 • میدان امام رضا5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 512 متر)
 • گنبد خشتی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 558 متر)
 • حرم ورودی صحن جمهوری4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 592 متر)
 • مدرسه پریزاد4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 653 متر)
 • بیماررستان امام رضا(ع)6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 742 متر)
 • چهارراه شهدا5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 758 متر)
 • بیمارستان امام هادی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 762 متر)
 • حرم ورودی شیخ طبرسی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 771 متر)
 • خیابان شیرازی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 812 متر)
 • بازار مرکزی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 819 متر)
 • بیمارستان آریا5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 846 متر)
 • مسجد گوهرشاد4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 876 متر)
 • پارک باغ ملی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 981 متر)
 • بلوار امام خمینی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 989 متر)
 • بیمارستان ثامن الائمه5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 63 متر)
 • مجتمع تجاری آرمان5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 82 متر)
 • حرم ورودی خیابان شیرازی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 149 متر)
 • سینما هویزه6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 157 متر)
 • کلیسا انجیلی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 183 متر)
 • پایانه مسافربری امام رضا(ع)6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 235 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سعدی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 256 متر)
 • بازار جنت6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 316 متر)
 • بیمارستان 550 ارتش5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 383 متر)
 • بلوار امیرالمومنین6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 404 متر)
 • بلوار وحدت6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 405 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شریعتی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 545 متر)
 • میدان شریعتی ( تقی آباد )6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 551 متر)
 • خیابان آزادی (بهجت)5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 570 متر)
 • مصلی تاریخی مشهد5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 601 متر)
 • مجتمع زیست خاور6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 653 متر)
 • بوستان وحدت6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 662 متر)
 • بیمارستان امام زمان6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 663 متر)
 • برج تجاری آلتون6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 664 متر)
 • بیمارستان بنت الهدی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 749 متر)
 • بوستان باباقدرت7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 753 متر)
 • پارک باباقدرت7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 839 متر)
 • پارک وحدت6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 882 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید مفتح6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 926 متر)
 • آرامگاه نادرشاه افشار6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 936 متر)
 • رستوران رضایی6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 61 متر)
 • سینما آفریقا7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 119 متر)
 • مرکز خرید ورسیج مشهد6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 130 متر)
 • بیمارستان ام البنین7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 250 متر)
 • بلوار شهید رستمی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 261 متر)
 • بلوار مصلی6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 273 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قائم7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 296 متر)
 • بیمارستان مهر7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 307 متر)
 • بیمارستان پاستور نو7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 310 متر)
 • بیمارستان تخصصی سرطان امید7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 399 متر)
 • ایستگاه قطار شهری الندشت7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 403 متر)
 • هنرستان صنعتی شهید بهشتی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 438 متر)
 • میدان راه آهن6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 458 متر)
 • بیمارستان قائم8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 478 متر)
 • ایستگاه راه آهن7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 493 متر)
 • ایستگاه قطار شهری راه آهن7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 493 متر)
 • خیابان کوهسنگی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 617 متر)
 • بیمارستان تخصصی کودکان دکتر شیخ8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 632 متر)
 • میدان شهدا7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 678 متر)
 • بلوار احمد آباد7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 694 متر)
 • گنبد سبز7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 728 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهدا7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 744 متر)
 • میدان توحید7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 772 متر)
 • بیمارستان 17 شهریور8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 935 متر)
 • فروشگاه دبنهامز8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 938 متر)
 • میدان احمد آباد7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 985 متر)
 • بوستان امت8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 253 متر)
 • نسیم لبنان9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 279 متر)
 • بلوار ملاصدرا8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 291 متر)
 • خیابان آبکوه9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 317 متر)
 • بیمارستان شهید هاشمی نژاد8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 335 متر)
 • بیمارستان امام حسین (ع)8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 489 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نبوت8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 547 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهسنگی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 764 متر)
 • خیابان راهنمایی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 835 متر)
 • بلوار قرنی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 875 متر)
 • بازار فردوسی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 930 متر)
 • بلوار بعثت10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 106 متر)
 • مرکز خرید خورشید9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 116 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فلسطین9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 134 متر)
 • مرکز خرید قسطنطنیه9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 178 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طالقانی9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 401 متر)
 • بلوار هاشمی نژاد11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 484 متر)
 • کنسولگری کشور تاجیکستان10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 492 متر)
 • بیمارستان حجازی10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 502 متر)
 • بازار گوهر شاد11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 623 متر)
 • بازار گوهرشاد11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 626 متر)
 • بلوار شهید منتظری10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 639 متر)
 • رستوران فیش اند چیپس خلیج فارس11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 787 متر)
 • بیمارستان تخصصی چشم خاتم النبیاء10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 904 متر)
 • رستوران سدروس10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 906 متر)
 • گورستان ارامنه10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 991 متر)
 • بیمارستان 22 بهمن12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 7 متر)
 • بلوار ملک اباد10 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 108 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خیام11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 163 متر)
 • کمپ غدیر11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 202 متر)
 • فرودگاه بین المللی13 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 251 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فجر11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 300 متر)
 • رستوران ارکیده سیاه12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 333 متر)
 • بوستان بسیج11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 363 متر)
 • پارک ریحانه( بانوان)10 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 390 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طبرسی11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 505 متر)
 • رستوران پسران کریم12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 588 متر)
 • میدان ابوطالب11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 664 متر)
 • پایانه مسافربری راه ابریشم12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 8 متر)
 • ایستگاه قطار شهری آزادی11 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 12 متر)
 • میدان فردوسی12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 94 متر)
 • بیمارستان جوادالائمه12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 132 متر)
 • خیابان طبرسی12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 193 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید کاوه12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 463 متر)
 • بزرگراه شهید بابا نظر11 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 533 متر)
 • بلوار سجاد13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 605 متر)
 • بیمارستان روان پزشکی ابن سینا13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 964 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 68 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 77 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پارک ملت13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 103 متر)
 • بیمارستان امام سجاد15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 164 متر)
 • کنسولگری کشور عراق15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 408 متر)
 • پیتزا کندز13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 423 متر)
 • میدان جانباز14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 449 متر)
 • مرکز خرید نیکا14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 482 متر)
 • آرامگاه خواجه ربیع14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 518 متر)
 • مجتمع تجاری پروما14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 530 متر)
 • خیابان رضاشهر14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 618 متر)
 • بلوار خیام14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 671 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کشف رود14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 690 متر)
 • بوستان حجاب ( بانوان )14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 690 متر)
 • بلوار خیام14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 805 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوثر14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 945 متر)
 • پارک پردیس قائم15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 278 متر)
 • دانشگاه فردوسی18 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 615 متر)
 • بلوار امامت15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 804 متر)
 • پارک ملت16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 816 متر)
 • کنسولگری کشور قرقیزستان16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 992 متر)
 • بازار بین المللی سپاد15 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 105 متر)
 • رستوران قصر هدیش16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 168 متر)
 • بیمارستان فارابی16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 178 متر)
 • کیان سنتر 117 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 217 متر)
 • پارک ساحلی آفتاب16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 246 متر)
 • میدان استقلال17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 365 متر)
 • پاساژ وصال17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 366 متر)
 • باغ پرندگان16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 387 متر)
 • پردیس قائم16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 417 متر)
 • سرزمین عجایب16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 437 متر)
 • کیان سنتر 217 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 446 متر)
 • مجتمع الماس شرق16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 461 متر)
 • سرزمین عجایب16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 481 متر)
 • بلوار کوثر17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 664 متر)
 • پارک طبیعی هفت حوض22 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 826 متر)
 • میدان کوثر18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 267 متر)
 • برج باران18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 292 متر)
 • بلوار وکیل آباد17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 360 متر)
 • بیمارستان تخصصی جواد الائمه (قلب و عروق)18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 442 متر)
 • میدان آزادی17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 553 متر)
 • سینما پیروزی18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 562 متر)
 • بلوار فکوری18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 581 متر)
 • پایانه مسافربری معراج19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 672 متر)
 • بلوار پیروزی18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 674 متر)
 • رستوران گیاهی خانه19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 919 متر)
 • میدان قائم17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 974 متر)
 • رباط طرق17 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 22 متر)
 • رستوران کلبه محبت18 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 65 متر)
 • رستوران دریایی سولو18 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 177 متر)
 • بوستان ایزدی19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 363 متر)
 • بیمارستان رضوی20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 714 متر)
 • بزرگراه سلسله الذهب15 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 948 متر)
 • بلوار استاد یوسفی20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 270 متر)
 • بلوار امامیه20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 270 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفت تیر20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 408 متر)
 • مسیر پلکانی بابا کوهی21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 653 متر)
 • بلوار نماز19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 655 متر)
 • ایستگاه قطار شهری اقبال لاهوری18 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 805 متر)
 • قاسم آباد ( شهرک غرب )21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 897 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانش آموز20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 954 متر)
 • بلوار شاهد21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 21 متر)
 • باغ گلها19 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 140 متر)
 • دانشگاه آزاد21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 356 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صیاد شیرازی21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 512 متر)
 • رستوران ایتالیایی پای19 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 558 متر)
 • بلوار آب و برق22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 586 متر)
 • پارک آبی ایرانیان21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 633 متر)
 • بلوار صیاد شیرازی20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 697 متر)
 • سینما سیمرغ21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 698 متر)
 • بلوار اندیشه22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 851 متر)
 • پارک تفریحی خورشید22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 890 متر)
 • بام مشهد22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 894 متر)
 • بلوار ادیب22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 914 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صدف21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 989 متر)
 • بلوار حجاب21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 997 متر)
 • پارک ملی چهل بازه مشهد20 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 104 متر)
 • پارک خانواده23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 113 متر)
 • بزرگراه آسیایی21 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 171 متر)
 • سرزمین موج های آبی23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 265 متر)
 • بوستان نیلوفر آبی24 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 313 متر)
 • بلوار فلاحی22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 334 متر)
 • بزرگراه امام علی21 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 777 متر)
 • بلوار دکتر حسابی23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 931 متر)
 • بیمارستان مهرگان24 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 157 متر)
 • بلوار شریعتی23 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 204 متر)
 • نمایشگاه بین المللی مشهد22 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 738 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نمایشگاه22 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 826 متر)
 • بزرگراه آزادی25 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 890 متر)
 • آرامگاه خواجه مراد17 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 85 متر)
 • ایستگاه قطار شهری وکیل آباد22 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 108 متر)
 • بزرگراه نمایشگاه24 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 506 متر)
 • بلوار شهید برونسی23 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 67 متر)
 • مجتمع تفریحی جام‌جم24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 228 متر)
 • بیمارستان دکتر شریعتی24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 311 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهستان پارک23 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 349 متر)
 • پارک جنگلی وکیل آباد26 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 4 متر)
 • سد طرق27 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 173 متر)
 • بلوار مجیدیه24 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 256 متر)
 • بهشت رضا20 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 295 متر)
 • بوستان نیایش25 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 309 متر)
 • باغ وحش وکیل آباد26 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 314 متر)
 • کوهستان پارک شادی26 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 320 متر)
 • بزرگراه میثاق24 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 562 متر)
 • چشمه گیلاس (گلسب)25 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 85 متر)
 • ویلاژتوریست26 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 146 متر)
 • پارک مینیاتوری28 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 212 متر)
 • امام زاده ناصر و یاسر29 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 500 متر)
 • رستوران مولانا29 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 520 متر)
 • سرزمین موج های خروشان27 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 869 متر)
 • خیابان گلستان28 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 919 متر)
 • ییلاق طرقبه31 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 98 متر)
 • باغ پونه طرقبه31 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 123 متر)
 • ییلاق شاندیز29 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 683 متر)
 • بازار بین المللی بعثت32 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 779 متر)
 • موزه مردم شناسی ویرانی29 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 870 متر)
 • بیمارستان طالقانی29 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 917 متر)
 • رستوران آبشار33 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 918 متر)
 • باغ رستوران طوبی33 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 967 متر)
 • رستوران آبنوس33 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 215 متر)
 • رستوران سرداب عنبران35 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 603 متر)
 • پیست موتور کراس32 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 782 متر)
 • روستا تاریخی پاژ36 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 197 متر)
 • رستوران تشریفات36 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 931 متر)
 • پیست دوچرخه سواری ثامن36 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 982 متر)
 • رستوران سید و پسران جاغرق36 دقیقه با خودرو (30 کیلومتر و 7 متر)
 • روستا مج50 دقیقه با خودرو (31 کیلومتر و 583 متر)
 • هارونیه37 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 718 متر)
 • آرامگاه فردوسی40 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 245 متر)
 • موزه توس40 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 245 متر)
 • آرامگاه فردوسی40 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 245 متر)
 • روستا نغندر41 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 467 متر)
 • مجتمع توریستی پدیده شاندیز39 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 484 متر)
 • رستوران هندی راج39 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 527 متر)
 • رستوران ارم شاندیز39 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 699 متر)
 • غار مغان56 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 990 متر)
 • رستوران پدیده شاندیز40 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 494 متر)
 • رستوران حسین شیشلیکی40 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 501 متر)
 • دره ارغوان47 دقیقه با خودرو (37 کیلومتر و 88 متر)
 • روستا ابرده44 دقیقه با خودرو (38 کیلومتر و 814 متر)
 • روستا دهبار1 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (41 کیلومتر و 695 متر)
 • روستا کنگ1 ساعت و 2 دقیقه با خودرو (43 کیلومتر و 104 متر)
 • روستا اندرخ58 دقیقه با خودرو (43 کیلومتر و 216 متر)
 • روستا کاهو60 دقیقه با خودرو (47 کیلومتر و 785 متر)
 • روستا زشک59 دقیقه با خودرو (48 کیلومتر و 259 متر)
 • بقعه تاریخی امام زاده یحیی1 ساعت و 4 دقیقه با خودرو (55 کیلومتر و 381 متر)
 • روستا گلمکان1 ساعت و 9 دقیقه با خودرو (61 کیلومتر و 544 متر)
 • دریاچه چشمه سبز2 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (81 کیلومتر و 853 متر)
 • آبشار ارتکند2 ساعت و 35 دقیقه با خودرو (130 کیلومتر و 865 متر)
 • کلات نادر2 ساعت و 28 دقیقه با خودرو (151 کیلومتر و 639 متر)
 • کاخ خورشید2 ساعت و 30 دقیقه با خودرو (153 کیلومتر و 678 متر)
 • آبشار قره سو2 ساعت و 35 دقیقه با خودرو (154 کیلومتر و 26 متر)
 • باغ خونی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر)
 • بازار رضا2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر)
 • مرکز خرید آسمان3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر)
 • برج تجاری آکسون3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر)
 • کلیسای مسروپ مقدس3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر)
 • موزه آستان قدس رضوی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر)
 • موزه ظروف3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر)
 • موزه فرش4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر)
 • مقبره پیر پالان دوز4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر)
 • کنسولگری کشور پاکستان4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر)
 • مسجد گوهرشاد4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر)
 • کلیسا انجیلی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر)
 • مصلی تاریخی مشهد5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر)
برای بزرگنمایی روی نقشه کلیک کنید

قوانین و مقرارت هتل

نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)متفاوت با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر 2 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاکودکان بین 2 تا 12 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر

درباره هتل درویشی مشهد

درباره هتل درویشی مشهد

هتل درویشی مشهد، هتلی لوکس با دسترسی خوب به مراکز خرید اطراف حرم است که در لیست هتل های پنج ستاره مشهد قرار دارد. این هتل در 23 طبقه ساخته شده و دارای 233 اتاق برای اقامت میهمانان است. هتل مجلل درویشی مشهد به دلیل طراحی خاص خود تنها هتل آتریوم در شرق کشور محسوب می‌شود. در ادامه این مطلب، با مهم‌ترین ویژگی‌ها و امکانات این هتل منحصربه‌فرد هتل آشنا می‌شوید.

اتاق‌ های هتل درویشی مشهد

چیزی که این هتل لوکس را از سایر رقبایش در بین هتل‌ های مشهد و حتی ایران متمایز کرده، نحوه چیدمان و متریال استفاده شده در وسایل و دکوراسیون داخلی اتاق‌ها است. این اتاق‌ها با سبک‌های باستانی، مدرن و کلاسیک تزئین شده‌اند. شما در هنگام رزرو هتل درویشی مشهد، با 16 نوع سبک اتاق رو به رو می‌شوید که عبارتند از:

✅اتاق‌های VIP

🔹اتاق امپریال 

🔹اتاق کوئین

🔹سوئیت امپریال

 

✅اتاق‌های رویال

🔹پنت هاوس اسپا

🔹اتاق آینده

🔹دوبلکس پرزیدنتال

 

✅اتاق‌های ملل

🔹دوبلکس مصر

🔹دوبلکس ایران اسلام

🔹پنت هاوس رم

🔹دوبلکس ایران باستان

🔹دوبلکس هند

🔹دوبلکس عرب

 

✅اتاق‌های فصل

🔹اتاق دو تخته فصل

🔹اتاق سه تخته

🔹اتاق چهار تخته

 

رستوران هتل درویشی مشهد

هتل‌های پنج ستاره که خدمات بین المللی ارائه می‌دهند، معمولا غذای میهمانان را در بیش‌ از یک رستوران سرو می‌کنند. هتل درویشی هم دارای چهار رستوران است که برای سرو صبحانه، فست فود و سایر غذاها طراحی شده‌اند. 

🔸صبحانه خوری ارغوان

-تنوع انواع صبحانه سرد و گرم

 

🔸رستوران آتریوم

- محیط خاص با نمای سقف شیشه‌ای

-منوی متنوع از غذاهای ایرانی، فرنگی و دریایی

 

🔸رستوران روف گاردن

-سرو غذا در فضای باز

-منوی متنوع از غذا و دسرهای بین‌المللی

 

🔸فست فود فیروزه

-سرو انواع فست فود و کنتاکی

-محیط دنج و آرام

 

کافی شاپ هتل درویشی مشهد

این هتل در مجموع دارای دو کافی‌شاپ و یک چایخانه است که عبارتند از:

-چایخانه سنتی برکه (پذیرایی در فضای باز، انواع نوشیدنی و دسر)

-کافی‌شاپ لابی هتل ((انواع نوشیدنی سرد و گرم)

-کافی‌شاپ بیلیارد (انواع نوشیدنی و دسر همراه با فضای بازی بیلیارد)

-کافی شاپ اسپا (کافی شاپ با تمام امکانات در مجموعه آبی)

 

استخر هتل مجلل درویشی مشهد

مجموعه آبی این هتل خستگی سفر را از تن میهمانان بیرون می‌برد. امکانات و سطح بالای کیفیت استخر هتل درویشی در خور نام این برند است. امکانات این مجموعه آبی شامل موارد زیر می‌شود:

🔹سالن بدنسازی

🔹خدمات زیبایی

🔹ماساژ

🔹جکوزی

🔹سونا خشک و بخار

🔹حمام سنتی

🔹دکتر ماهی (ماساژ پا با ماهی زنده)

 

موقعیت مکانی و آدرس هتل درویشی

این مجموعه اقامتی مجلل بین هتل های خیابان امام رضا، دسترسی بسیار خوبی دارد. هتل درویشی در خیابان امام رضا، بین امام رضا 24 و 26 واقع شده و تنها 2 کیلومتر با حرم فاصله دارد. همین نزدیکی به حرم، یکی از مزیت‌های اصلی این هتل هم محسوب می‌شود.

 

نظر مهمانان و مرورهای هتل درویشی مشهد

با نگاهی کوتاه به نظر میهمانان درباره هتل درویشی، می‌بینید که این هتل امتیاز 4.3 را کسب کرده است. مواردی مثل کیفیت خدمات، فضای لوکس و رفتار حرفه‌ای جزو مزیت‌های این هتل از نظر کاربران برشمرده شده و از سوی دیگر، بعضی از میهمانان از طولانی‌شدن فرآیندهای پذیرش و تحویل اتاق رضایت نداشتند.

 

📌برای مثال، میهمانی با نام کاربری مهسا ایراندخت در مرورهای این هتل لوکس نوشته است:

 

"بنده از شهر تبریز یه سفر سه روزه به مشهد داشتم بعد کلی تحقیق و سرچ و نظرات هتل درویشی رو انتخاب کردیم امکانات این هتل نسبت ب جاهای دیگه خیلییی عالی بود.پرسنل دوست داشتنی و خونگرم .لابی دلباز .استخر تمیز .یه کافه داره طبقه چهارمش هر چی ازش بگم کم گفتم رو باز و کاملا رمانتیک این هتل بهترین خاطراتو برا بنده رقم زد موفق باشین ."

 

سوالات متداول

آیا این هتل خدمات صرافی هم ارائه می‌دهد؟

بله صرافی هتل درویشی خدمات تبدیل ارز را برای میهمانان خود انجام می‌دهد.

 

امکان خرید در این هتل وجود دارد؟

بله مرکز خرید هتل درویشی در طبقه منفی یک واقع شده و  محل مناسبی برای خرید سوغاتی است.

 

آیا امکان کنسل‌کردن رزرو این هتل وجود دارد؟

بله، شما می‌توانید با شماره‌گیری 1548 اتاق خود را با توجه به قوانین هتل کنسل کنید.

 

 جریمه کنسل‌کردن رزرو هتل درویشی مشهد چقدر است؟

از آنجایی که قوانین کنسلی هر هتل متفاوت است، توصیه می‌کنیم پیش از رزرو هتل قوانین کنسلی آن را مطالعه کنید یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 1548 تماس بگیرید.