هتل درویشی مشهد
مشهد، خیابان امام رضا، بین امام رضا ۲۴ و ۲۶
ورود
خروج
مدت اقامت: 1 شب
تعداد اتاق :-
اتاق‌های قابل رزرو
اتاق اکونومی یک نفره
اتاق اکونومی یک نفره
ظرفیت: یک نفر
قیمت برای 1 شب۱,۴۱۶,۰۰۰
1,216,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سیستم اعلام حریق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
IPTV
صبحانه
شبکه پخش فیلم
یخچال
پاورسوئیچ
مبلمان
دراور
آباژور
میزتحریر
چای ساز
رخت آویز
کمد لباس
تلفن در اتاق
تلویزیون
حمام
مینی بار با هزینه
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
تلویزیون در اتاق
اینترنت در اتاق
لوازم بهداشتی
دمپایی
آب رایگان
روم سرویس
سیستم گرمایش و سرمایش
نوع قفل درب اتاق

-

اتاق یک تخته استاندارد
اتاق یک تخته استاندارد
ظرفیت: یک نفر
قیمت برای 1 شب۱,۶۰۵,۰۰۰
1,405,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

دراور
روم سرویس
IPTV
صبحانه
شبکه پخش فیلم
یخچال
مبلمان
آباژور
میزتحریر
چای ساز
آب رایگان
رخت آویز
کمد لباس
تلفن در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سیستم اعلام حریق
مینی بار با هزینه
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
تلویزیون در اتاق
اینترنت در اتاق
تلویزیون
حمام
لوازم بهداشتی
دمپایی
سیستم گرمایش و سرمایش
نوع قفل درب اتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
پاورسوئیچ

-

اتاق اکونومی دبل دو نفره
اتاق اکونومی دبل دو نفره
ظرفیت: دو نفر
یک نفر اضافه ( با هزینه )
قیمت برای 1 شب۲,۱۷۶,۰۰۰
1,976,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

میزتحریر
چای ساز
آب رایگان
رخت آویز
کمد لباس
تلفن در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سیستم اعلام حریق
مینی بار با هزینه
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
تلویزیون در اتاق
اینترنت در اتاق
تلویزیون
حمام
لوازم بهداشتی
دمپایی
سیستم گرمایش و سرمایش
نوع قفل درب اتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
پاورسوئیچ
دراور
روم سرویس
IPTV
صبحانه
شبکه پخش فیلم
یخچال
مبلمان
آباژور

-

اتاق اکونومی توئین دو نفره
اتاق اکونومی توئین دو نفره
ظرفیت: دو نفر
یک نفر اضافه ( با هزینه )
قیمت برای 1 شب۲,۱۷۶,۰۰۰
1,976,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

آب رایگان
رخت آویز
کمد لباس
تلفن در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سیستم اعلام حریق
مینی بار با هزینه
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
تلویزیون در اتاق
اینترنت در اتاق
تلویزیون
حمام
لوازم بهداشتی
دمپایی
سیستم گرمایش و سرمایش
نوع قفل درب اتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
پاورسوئیچ
دراور
روم سرویس
IPTV
صبحانه
شبکه پخش فیلم
یخچال
مبلمان
آباژور
میزتحریر
چای ساز

-

اتاق دو تخته دبل استاندارد
اتاق دو تخته دبل استاندارد
ظرفیت: دو نفر
یک نفر اضافه ( با هزینه )
قیمت برای 1 شب۲,۳۶۶,۰۰۰
2,166,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

کمد لباس
تلفن در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سیستم اعلام حریق
مینی بار با هزینه
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
تلویزیون در اتاق
اینترنت در اتاق
تلویزیون
حمام
لوازم بهداشتی
دمپایی
سیستم گرمایش و سرمایش
نوع قفل درب اتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
پاورسوئیچ
دراور
روم سرویس
IPTV
صبحانه
شبکه پخش فیلم
یخچال
مبلمان
آباژور
میزتحریر
چای ساز
آب رایگان
رخت آویز

-

اتاق دو تخته توئین استاندارد
اتاق دو تخته توئین استاندارد
ظرفیت: دو نفر
یک نفر اضافه ( با هزینه )
قیمت برای 1 شب۲,۳۶۶,۰۰۰
2,166,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سیستم اعلام حریق
مینی بار با هزینه
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
تلویزیون در اتاق
اینترنت در اتاق
تلویزیون
حمام
لوازم بهداشتی
دمپایی
سیستم گرمایش و سرمایش
نوع قفل درب اتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
پاورسوئیچ
دراور
روم سرویس
IPTV
صبحانه
شبکه پخش فیلم
یخچال
مبلمان
آباژور
میزتحریر
چای ساز
آب رایگان
رخت آویز
کمد لباس
تلفن در اتاق

-

اتاق اکونومی سه نفره
اتاق اکونومی سه نفره
ظرفیت: سه نفر
یک نفر اضافه ( با هزینه )
قیمت برای 1 شب۲,۵۵۶,۰۰۰
2,356,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

دراور
روم سرویس
IPTV
صبحانه
شبکه پخش فیلم
یخچال
مبلمان
آباژور
میزتحریر
چای ساز
آب رایگان
رخت آویز
کمد لباس
تلفن در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سیستم اعلام حریق
مینی بار با هزینه
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
تلویزیون در اتاق
اینترنت در اتاق
تلویزیون
حمام
لوازم بهداشتی
دمپایی
سیستم گرمایش و سرمایش
نوع قفل درب اتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
پاورسوئیچ

-

اتاق سه تخته استاندارد
اتاق سه تخته استاندارد
ظرفیت: سه نفر
یک نفر اضافه ( با هزینه )
قیمت برای 1 شب۲,۷۴۶,۰۰۰
2,546,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

روم سرویس
IPTV
صبحانه
شبکه پخش فیلم
یخچال
مبلمان
آباژور
میزتحریر
چای ساز
آب رایگان
رخت آویز
کمد لباس
تلفن در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سیستم اعلام حریق
مینی بار با هزینه
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
تلویزیون در اتاق
اینترنت در اتاق
تلویزیون
حمام
لوازم بهداشتی
دمپایی
سیستم گرمایش و سرمایش
نوع قفل درب اتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
پاورسوئیچ
دراور

-

اتاق سه تخته اسپا
اتاق سه تخته اسپا
ظرفیت: سه نفر
یک نفر اضافه ( با هزینه )
قیمت برای 1 شب۲,۹۳۶,۰۰۰
2,736,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

IPTV
صبحانه
شبکه پخش فیلم
یخچال
مبلمان
آباژور
میزتحریر
چای ساز
آب رایگان
رخت آویز
کمد لباس
تلفن در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سیستم اعلام حریق
مینی بار با هزینه
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
تلویزیون در اتاق
اینترنت در اتاق
تلویزیون
حمام
لوازم بهداشتی
دمپایی
سیستم گرمایش و سرمایش
نوع قفل درب اتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
پاورسوئیچ
دراور
روم سرویس

-

سوئیت یکخوابه دو نفره فصل
سوئیت یکخوابه دو نفره فصل
ظرفیت: دو نفر
یک نفر اضافه ( با هزینه )
قیمت برای 1 شب۳,۱۲۶,۰۰۰
2,926,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

مینی بار با هزینه
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
تلویزیون در اتاق
اینترنت در اتاق
تلویزیون
حمام
لوازم بهداشتی
دمپایی
سیستم گرمایش و سرمایش
نوع قفل درب اتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
پاورسوئیچ
دراور
روم سرویس
IPTV
صبحانه
شبکه پخش فیلم
یخچال
مبلمان
آباژور
میزتحریر
چای ساز
آب رایگان
رخت آویز
کمد لباس
تلفن در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سیستم اعلام حریق

-

اتاق اکونومی چهار نفره
اتاق اکونومی چهار نفره
ظرفیت: چهار نفر
یک نفر اضافه ( با هزینه )
قیمت برای 1 شب۳,۶۰۱,۰۰۰
3,401,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

مبلمان
آباژور
میزتحریر
چای ساز
آب رایگان
رخت آویز
کمد لباس
تلفن در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سیستم اعلام حریق
مینی بار با هزینه
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
تلویزیون در اتاق
اینترنت در اتاق
تلویزیون
حمام
لوازم بهداشتی
دمپایی
سیستم گرمایش و سرمایش
نوع قفل درب اتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
پاورسوئیچ
دراور
روم سرویس
IPTV
صبحانه
شبکه پخش فیلم
یخچال

-

اتاق چهار تخته استاندارد
اتاق چهار تخته استاندارد
ظرفیت: چهار نفر
یک نفر اضافه ( با هزینه )
قیمت برای 1 شب۳,۷۹۱,۰۰۰
3,591,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

میزتحریر
چای ساز
آب رایگان
رخت آویز
کمد لباس
تلفن در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سیستم اعلام حریق
مینی بار با هزینه
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
تلویزیون در اتاق
اینترنت در اتاق
تلویزیون
حمام
لوازم بهداشتی
دمپایی
سیستم گرمایش و سرمایش
نوع قفل درب اتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
پاورسوئیچ
دراور
روم سرویس
IPTV
صبحانه
شبکه پخش فیلم
یخچال
مبلمان
آباژور

-

اتاق دو نفره کوئین
اتاق دو نفره کوئین
ظرفیت: دو نفر
یک نفر اضافه ( با هزینه )
قیمت برای 1 شب۴,۱۷۱,۰۰۰
3,971,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
پاورسوئیچ
دراور
روم سرویس
IPTV
صبحانه
شبکه پخش فیلم
یخچال
مبلمان
آباژور
میزتحریر
چای ساز
آب رایگان
رخت آویز
کمد لباس
تلفن در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سیستم اعلام حریق
مینی بار با هزینه
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
تلویزیون در اتاق
اینترنت در اتاق
تلویزیون
حمام
لوازم بهداشتی
دمپایی
سیستم گرمایش و سرمایش
نوع قفل درب اتاق

-

اتاق آینده
اتاق آینده
ظرفیت: دو نفر
قیمت برای 1 شب۴,۲۷۵,۰۰۰
4,075,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

تلویزیون در اتاق
اینترنت در اتاق
تلویزیون
حمام
لوازم بهداشتی
دمپایی
سیستم گرمایش و سرمایش
نوع قفل درب اتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
پاورسوئیچ
دراور
روم سرویس
IPTV
صبحانه
شبکه پخش فیلم
یخچال
مبلمان
آباژور
میزتحریر
چای ساز
آب رایگان
رخت آویز
کمد لباس
تلفن در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سیستم اعلام حریق
مینی بار با هزینه
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق

-

اتاق سه تخته امپریال
اتاق سه تخته امپریال
ظرفیت: سه نفر
یک نفر اضافه ( با هزینه )
قیمت برای 1 شب۴,۶۴۶,۰۰۰
4,446,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

شبکه پخش فیلم
یخچال
مبلمان
آباژور
میزتحریر
چای ساز
آب رایگان
رخت آویز
کمد لباس
تلفن در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سیستم اعلام حریق
مینی بار با هزینه
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
تلویزیون در اتاق
اینترنت در اتاق
تلویزیون
حمام
لوازم بهداشتی
دمپایی
سیستم گرمایش و سرمایش
نوع قفل درب اتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
پاورسوئیچ
دراور
روم سرویس
IPTV
صبحانه

-

سوئیت امپریال دو نفره
سوئیت امپریال دو نفره
ظرفیت: دو نفر
دو نفر اضافه ( با هزینه )
قیمت برای 1 شب۵,۲۱۶,۰۰۰
5,016,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
تلویزیون در اتاق
اینترنت در اتاق
تلویزیون
حمام
لوازم بهداشتی
دمپایی
سیستم گرمایش و سرمایش
نوع قفل درب اتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
پاورسوئیچ
دراور
روم سرویس
IPTV
صبحانه
شبکه پخش فیلم
یخچال
مبلمان
آباژور
میزتحریر
چای ساز
آب رایگان
رخت آویز
کمد لباس
تلفن در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سیستم اعلام حریق
مینی بار با هزینه
سیستم تهویه مطبوع دراتاق

-

دوبلکس پرزیدنتال TOP VIP
دوبلکس پرزیدنتال TOP VIP
ظرفیت: دو نفر
قیمت برای 1 شب۶,۶۵۰,۰۰۰
6,450,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

تلویزیون
حمام
لوازم بهداشتی
دمپایی
سیستم گرمایش و سرمایش
نوع قفل درب اتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
پاورسوئیچ
دراور
روم سرویس
IPTV
صبحانه
شبکه پخش فیلم
یخچال
مبلمان
آباژور
میزتحریر
چای ساز
آب رایگان
رخت آویز
کمد لباس
تلفن در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سیستم اعلام حریق
مینی بار با هزینه
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
تلویزیون در اتاق
اینترنت در اتاق

-

پنت هاوس اسپا TOP VIP
پنت هاوس اسپا TOP VIP
ظرفیت: دو نفر
یک نفر اضافه ( با هزینه )
قیمت برای 1 شب۶,۶۵۰,۰۰۰
6,450,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

لوازم بهداشتی
دمپایی
سیستم گرمایش و سرمایش
نوع قفل درب اتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
پاورسوئیچ
دراور
روم سرویس
IPTV
صبحانه
شبکه پخش فیلم
یخچال
مبلمان
آباژور
میزتحریر
چای ساز
آب رایگان
رخت آویز
کمد لباس
تلفن در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سیستم اعلام حریق
مینی بار با هزینه
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
تلویزیون در اتاق
اینترنت در اتاق
تلویزیون
حمام

-

پنت هاوس روم TOP VIP
پنت هاوس روم TOP VIP
ظرفیت: دو نفر
یک نفر اضافه ( با هزینه )
قیمت برای 1 شب۶,۶۵۰,۰۰۰
6,450,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

سیستم گرمایش و سرمایش
نوع قفل درب اتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
پاورسوئیچ
دراور
روم سرویس
IPTV
صبحانه
شبکه پخش فیلم
یخچال
مبلمان
آباژور
میزتحریر
چای ساز
آب رایگان
رخت آویز
کمد لباس
تلفن در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سیستم اعلام حریق
مینی بار با هزینه
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
تلویزیون در اتاق
اینترنت در اتاق
تلویزیون
حمام
لوازم بهداشتی
دمپایی

-

دوبلکس هند TOP VIP
دوبلکس هند TOP VIP
ظرفیت: چهار نفر
قیمت برای 1 شب۷,۱۲۵,۰۰۰
6,925,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

آب رایگان
رخت آویز
کمد لباس
تلفن در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سیستم اعلام حریق
مینی بار با هزینه
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
تلویزیون در اتاق
اینترنت در اتاق
تلویزیون
حمام
لوازم بهداشتی
دمپایی
سیستم گرمایش و سرمایش
نوع قفل درب اتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
پاورسوئیچ
دراور
روم سرویس
IPTV
صبحانه
شبکه پخش فیلم
یخچال
مبلمان
آباژور
میزتحریر
چای ساز

-

دوبلکس عرب TOP VIP
دوبلکس عرب TOP VIP
ظرفیت: چهار نفر
قیمت برای 1 شب۷,۱۲۵,۰۰۰
6,925,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

کمد لباس
تلفن در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سیستم اعلام حریق
مینی بار با هزینه
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
تلویزیون در اتاق
اینترنت در اتاق
تلویزیون
حمام
لوازم بهداشتی
دمپایی
سیستم گرمایش و سرمایش
نوع قفل درب اتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
پاورسوئیچ
دراور
روم سرویس
IPTV
صبحانه
شبکه پخش فیلم
یخچال
مبلمان
آباژور
میزتحریر
چای ساز
آب رایگان
رخت آویز

-

دوبلکس چین TOP VIP
دوبلکس چین TOP VIP
ظرفیت: چهار نفر
قیمت برای 1 شب۷,۱۲۵,۰۰۰
6,925,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سیستم اعلام حریق
مینی بار با هزینه
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
تلویزیون در اتاق
اینترنت در اتاق
تلویزیون
حمام
لوازم بهداشتی
دمپایی
سیستم گرمایش و سرمایش
نوع قفل درب اتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
پاورسوئیچ
دراور
روم سرویس
IPTV
صبحانه
شبکه پخش فیلم
یخچال
مبلمان
آباژور
میزتحریر
چای ساز
آب رایگان
رخت آویز
کمد لباس
تلفن در اتاق

-

دوبلکس مصر TOP VIP
دوبلکس مصر TOP VIP
ظرفیت: چهار نفر
یک نفر اضافه ( با هزینه )
قیمت برای 1 شب۹,۰۲۵,۰۰۰
8,825,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

مینی بار با هزینه
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
تلویزیون در اتاق
اینترنت در اتاق
تلویزیون
حمام
لوازم بهداشتی
دمپایی
سیستم گرمایش و سرمایش
نوع قفل درب اتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
پاورسوئیچ
دراور
روم سرویس
IPTV
صبحانه
شبکه پخش فیلم
یخچال
مبلمان
آباژور
میزتحریر
چای ساز
آب رایگان
رخت آویز
کمد لباس
تلفن در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سیستم اعلام حریق

-

دوبلکس ایران اسلام TOP VIP
دوبلکس ایران اسلام TOP VIP
ظرفیت: چهار نفر
یک نفر اضافه ( با هزینه )
قیمت برای 1 شب۹,۰۲۵,۰۰۰
8,825,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
تلویزیون در اتاق
اینترنت در اتاق
تلویزیون
حمام
لوازم بهداشتی
دمپایی
سیستم گرمایش و سرمایش
نوع قفل درب اتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
پاورسوئیچ
دراور
روم سرویس
IPTV
صبحانه
شبکه پخش فیلم
یخچال
مبلمان
آباژور
میزتحریر
چای ساز
آب رایگان
رخت آویز
کمد لباس
تلفن در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سیستم اعلام حریق
مینی بار با هزینه
سیستم تهویه مطبوع دراتاق

-

دوبلکس ایران باستان TOP VIP
دوبلکس ایران باستان TOP VIP
ظرفیت: چهار نفر
یک نفر اضافه ( با هزینه )
قیمت برای 1 شب۹,۰۲۵,۰۰۰
8,825,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

تلویزیون در اتاق
اینترنت در اتاق
تلویزیون
حمام
لوازم بهداشتی
دمپایی
سیستم گرمایش و سرمایش
نوع قفل درب اتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
پاورسوئیچ
دراور
روم سرویس
IPTV
صبحانه
شبکه پخش فیلم
یخچال
مبلمان
آباژور
میزتحریر
چای ساز
آب رایگان
رخت آویز
کمد لباس
تلفن در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سیستم اعلام حریق
مینی بار با هزینه
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق

-

قوانین و مقررات هتل
نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)متفاوت با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر ۲ سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاکودکان بین ۲ تا ۱۲ سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر

موقعیت مکانی هتل درویشی مشهد

 • فاصله تا تجریش۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۲ متر)
 • فاصله تا محله جُلفا ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۴۹ متر)
 • فاصله تا گارماسه۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۵۷ متر)
 • فاصله تا کوچه پاچنا ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۸۳ متر)
  کوچه پاچنار
 • فاصله تا عمارت دارا ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۳۵ متر)
  عمارت دارالفنون
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۵۶ متر)
  مجتمع تجاری پارک
 • فاصله تا ترمینال مس ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۱۶ متر)
  ترمینال مسافربری کاوه
 • فاصله تا مسجدجامع ا ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۸۳ متر)
  مسجدجامع امام حسن عسگری (ع)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۰۴ متر)
  ایستگاه قطار شهری قلعه مرغی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۰۵ متر)
  ایستگاه قطار شهری جوادیه
 • فاصله تا دریاچه نمک ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۴۵ متر)
 • فاصله تا کوه خضر نب ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۵۱ متر)
  کوه خضر نبی
 • فاصله تا پل مارنان۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۷۰ متر)
 • فاصله تا آبشار دوقل ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۰۱ متر)
  آبشار دوقلو
 • فاصله تا خیابان ولی ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۵۳ متر)
  خیابان ولیعصر
 • فاصله تا پارک جنگلی ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۶۲ متر)
  پارک جنگلی یاس
 • فاصله تا رستوران شه ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۶۳ متر)
  رستوران شهروز
 • فاصله تا سینما ساحل ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۶۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۴۹ متر)
  ایستگاه قطار شهری سرسبز
 • فاصله تا نایب ساعی۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۵۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۳۹ متر)
  ایستگاه قطار شهری نیرو هوایی
 • فاصله تا حرم امامزا ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۸۲ متر)
  حرم امامزاده صالح
 • فاصله تا کافی شاپ ک ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۲۶ متر)
  کافی شاپ کوبانا
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۳۶ متر)
  بیمارستان شهید بهشتی
 • فاصله تا باغ گنبد س ...۶ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۱ متر)
  باغ گنبد سبز
 • فاصله تا نمایشگاه ب ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۱۹ متر)
  نمایشگاه بین المللی
 • فاصله تا میدان امام ...۶ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۳۰ متر)
  میدان امام حسین(ع)
 • فاصله تا لادان۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۵۰ متر)
 • فاصله تا پارک دانشج ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۶۱ متر)
  پارک دانشجو
 • فاصله تا دربند۶ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۷۳ متر)
 • فاصله تا پارک جنگلی ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۹۶ متر)
  پارک جنگلی لتمان کن
 • فاصله تا کلیسای حضر ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۰۷ متر)
  کلیسای حضرت ابراهیم
 • فاصله تا بهشت زهرا۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۱۰ متر)
 • فاصله تا رستوران بو ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۹۹ متر)
  رستوران بوفالو
 • فاصله تا سینما عصر ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۰۳ متر)
  سینما عصر جدید
 • فاصله تا بوستان طال ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۳۸ متر)
  بوستان طالقانی
 • فاصله تا کاخ موزه س ...۶ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۵۸ متر)
  کاخ موزه سبز
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۷۸ متر)
  ایستگاه قطار شهری راه آهن
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۹۳ متر)
  ایستگاه قطار شهری ملت
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۹۳ متر)
  ایستگاه قطار شهری سبلان
 • فاصله تا خیابان آیت ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۱۷ متر)
  خیابان آیت الله طالقانی
 • فاصله تا البرز۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۳۲ متر)
 • فاصله تا حرم حضرت م ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۷۸ متر)
  حرم حضرت معصومه
 • فاصله تا فرحزاد۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۹۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه مت ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۲۸ متر)
  ایستگاه مترو معصومیه
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۴۴ متر)
  مجتمع تجاری عصر جدید
 • فاصله تا خیابان ارم ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۷۲ متر)
 • فاصله تا بلوار مرزد ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹۳۵ متر)
  بلوار مرزداران
 • فاصله تا پارک لویزا ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹۳۸ متر)
  پارک لویزان
 • فاصله تا کاخ سعدآبا ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹۸۵ متر)
  کاخ سعدآباد
 • فاصله تا سفارت جمهو ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۲۵۳ متر)
  سفارت جمهوری ایتالیا
 • فاصله تا خیابان انق ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۲۷۹ متر)
  خیابان انقلاب
 • فاصله تا آرامگاه شا ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۲۹۱ متر)
  آرامگاه شاه عبدالعظیم حسنی
 • فاصله تا رستوران ال ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۳۱۷ متر)
  رستوران الیزه
 • فاصله تا ترمینال شر ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۳۳۵ متر)
  ترمینال شرق
 • فاصله تا کلیسا کانس ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۴۸۹ متر)
  کلیسا کانسولاتا
 • فاصله تا فرودگاه بی ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۵۴۷ متر)
  فرودگاه بین المللی امام خمینی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۷۶۴ متر)
  ایستگاه قطار شهری رازی
 • فاصله تا درکه۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۸۳۵ متر)
 • فاصله تا خیابان شهی ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۸۷۵ متر)
  خیابان شهید باهنر
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۹۳۰ متر)
  ایستگاه قطار شهری سهروردی
 • فاصله تا خیابان لال ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۱۰۶ متر)
  خیابان لاله زار
 • فاصله تا خیابان جیح ...۹ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۱۱۶ متر)
  خیابان جیحون
 • فاصله تا خیابان ستا ...۹ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۱۳۴ متر)
  خیابان ستارخان
 • فاصله تا ترمینال جن ...۹ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۱۷۸ متر)
  ترمینال جنوب
 • فاصله تا سفارت افغا ...۹ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۴۰۱ متر)
  سفارت افغانستان
 • فاصله تا باغ پرندگا ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۴۸۴ متر)
  باغ پرندگان تهران
 • فاصله تا آبشار سنگا ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۴۹۲ متر)
  آبشار سنگان
 • فاصله تا کلیسای سرک ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۵۰۲ متر)
  کلیسای سرکیس مقدس
 • فاصله تا شاطر عباس۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶۲۳ متر)
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶۲۶ متر)
  مجتمع تجاری میلاد نور
 • فاصله تا موزه استاد ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶۳۹ متر)
  موزه استاد صبا
 • فاصله تا موزه پست و ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۷۸۷ متر)
  موزه پست و تلگراف
 • فاصله تا برج میلاد۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۹۰۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۹۰۶ متر)
  ایستگاه قطار شهری دانشگاه شریف
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۹۹۱ متر)
  ایستگاه قطار شهری منیریه
 • فاصله تا کوه دارآبا ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۷ متر)
  کوه دارآباد
 • فاصله تا میدان آزاد ...۱۰ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۱۰۸ متر)
  میدان آزادی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۱۶۳ متر)
  ایستگاه قطار شهری شهید کلاهدوز
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۲۰۲ متر)
  ایستگاه قطار شهری شهید صدر
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۳ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۲۵۱ متر)
  ایستگاه قطار شهری دکتر شریعتی
 • فاصله تا پارک ژوراس ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۳۰۰ متر)
  پارک ژوراسیک (دایناسور های متحرک)
 • فاصله تا فرودگاه مه ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۳۳۳ متر)
  فرودگاه مهرآباد
 • فاصله تا بام تهران۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۳۶۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۳۹۰ متر)
  ایستگاه قطار شهری شهید همت
 • فاصله تا باغ موزه ه ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۵۰۵ متر)
  باغ موزه هنر ایرانی
 • فاصله تا سفره خانه ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۵۸۸ متر)
  سفره خانه باباقدرت
 • فاصله تا ترمینال غر ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۶۶۴ متر)
  ترمینال غرب
 • فاصله تا دامنه اروا ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۸ متر)
  دامنه ارواح سنگی کوه البرز
 • فاصله تا مصلی۱۱ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۲ متر)
 • فاصله تا رستوران شب ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۹۴ متر)
  رستوران شبهای تهران
 • فاصله تا پارک بازیا ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۳۲ متر)
  پارک بازیافت
 • فاصله تا بوستان آب ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۹۳ متر)
  بوستان آب و آتش
 • فاصله تا باغ خزندگا ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۴۶۳ متر)
  باغ خزندگان زیما
 • فاصله تا پارک ارم۱۱ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۵۳۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۶۰۵ متر)
  ایستگاه قطار شهری میدان انقلاب اسلامی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۹۶۴ متر)
  ایستگاه قطار شهری شهید صیاد شیرازی
 • فاصله تا موزه عبرت۱۳ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۶۸ متر)
 • فاصله تا موزه عبرت۱۳ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۷۷ متر)
 • فاصله تا قله توچال۱۳ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۱۰۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۱۶۴ متر)
  ایستگاه قطار شهری قیطریه
 • فاصله تا خانه موزه ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۴۰۸ متر)
  خانه موزه شهید بهشتی
 • فاصله تا بهارستان۱۳ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۴۲۳ متر)
 • فاصله تا بلوار شریع ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۴۴۹ متر)
  بلوار شریعتی
 • فاصله تا میدان ونک۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۴۸۲ متر)
 • فاصله تا دریاچه مصن ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۵۱۸ متر)
  دریاچه مصنوعی خلیج فارس (چیتگر)
 • فاصله تا پارک دلفین ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۵۳۰ متر)
  پارک دلفین (دلفیناریوم)
 • فاصله تا سورتمه تهر ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۶۱۸ متر)
  سورتمه تهران
 • فاصله تا پل طبیعت۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۶۷۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۶۹۰ متر)
  ایستگاه قطار شهری شهید حقانی
 • فاصله تا موزه ماشین ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۶۹۰ متر)
  موزه ماشین های قدیمی
 • فاصله تا پل طبیعت۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۸۰۵ متر)
 • فاصله تا مجموعه فره ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۹۴۵ متر)
  مجموعه فرهنگی کاخ سعد آباد
 • فاصله تا نمایشگاه ه ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۲۷۸ متر)
  نمایشگاه هوایی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۶۱۵ متر)
  ایستگاه قطار شهری قلهک
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۸۰۴ متر)
  ایستگاه قطار شهری شهید بهشتی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۸۱۶ متر)
  ایستگاه قطار شهری مصلی
 • فاصله تا کاخ موزه ن ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۹۹۲ متر)
  کاخ موزه نیاوارن
 • فاصله تا بوستان باغ ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۱۰۵ متر)
  بوستان باغ ایرانی
 • فاصله تا بوستان زیب ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۱۶۸ متر)
  بوستان زیبا (آبشار تهران)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۱۷۸ متر)
  ایستگاه قطار شهری شهید مفتح
 • فاصله تا پارک پلیس۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۲۱۷ متر)
 • فاصله تا هرم هیجان ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۲۴۶ متر)
  هرم هیجان (سوپر نوا)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۳۶۵ متر)
  ایستگاه قطار شهری میرداماد
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۳۶۶ متر)
  ایستگاه قطار شهری شهرداری
 • فاصله تا باغ فردوس۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۳۸۷ متر)
 • فاصله تا روستای ورد ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۴۱۷ متر)
  روستای وردیج(روستای آدم سنگی)
 • فاصله تا حمام نواب ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۴۳۷ متر)
  حمام نواب (قتلگاه کریم آبمنگل)
 • فاصله تا باغ ملی گی ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۴۴۶ متر)
  باغ ملی گیاه شناسی
 • فاصله تا بوستان نهج ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۴۶۱ متر)
  بوستان نهج البلاقه
 • فاصله تا حمام نواب ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۴۸۱ متر)
  حمام نواب (قتلگاه کریم آبمنگل)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۶۶۴ متر)
  ایستگاه قطار شهری طالقانی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۸۲۶ متر)
  ایستگاه قطار شهری دانشگاه امام علی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۲۶۷ متر)
  ایستگاه قطار شهری سعدی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۲۹۲ متر)
  ایستگاه قطار شهری امام خمینی(ره)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۳۶۰ متر)
  ایستگاه قطار شهری پانزده خرداد
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۴۴۲ متر)
  ایستگاه قطار شهری مولوی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۵۵۳ متر)
  ایستگاه قطار شهری شوش
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۵۶۲ متر)
  ایستگاه قطار شهری ترمینال جنوب
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۵۸۱ متر)
  ایستگاه قطار شهری خزانه
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۶۷۲ متر)
  ایستگاه قطار شهری هفت تیر
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۶۷۴ متر)
  ایستگاه قطار شهری علی آباد
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۹۱۹ متر)
  ایستگاه قطار شهری جوانمرد قصاب
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۹۷۴ متر)
  ایستگاه قطار شهری دروازه دولت
 • فاصله تا کتابخانه و ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۲۲ متر)
  کتابخانه و موزه ملی ملک
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۶۵ متر)
  ایستگاه قطار شهری شهر ری
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۱۷۷ متر)
  ایستگاه قطار شهری باقر شهر
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۳۶۳ متر)
  ایستگاه قطار شهری شاهد
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۷۱۴ متر)
  ایستگاه قطار شهری خیام
 • فاصله تا موزه نظامی ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۹۴۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۲۷۰ متر)
  ایستگاه قطار شهری فرهنگسرا
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۲۷۰ متر)
  ایستگاه قطار شهری حرم مطهر
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۴۰۸ متر)
  ایستگاه قطار شهری تهرانپارس
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۶۵۳ متر)
  ایستگاه قطار شهری گلبرگ
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۶۵۵ متر)
  ایستگاه قطار شهری شهید مدنی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۸۰۵ متر)
  ایستگاه قطار شهری امام حسین
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۸۹۷ متر)
  ایستگاه قطار شهری دانشگاه علم و صنعت
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۹۵۴ متر)
  ایستگاه قطار شهری دروازه شمیران
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۲۱ متر)
  ایستگاه قطار شهری فدک
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۱۴۰ متر)
  ایستگاه قطار شهری حسن آباد
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۳۵۶ متر)
  ایستگاه قطار شهری شهید نواب صفوی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۵۱۲ متر)
  ایستگاه قطار شهری آزادی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۵۵۸ متر)
  ایستگاه قطار شهری طرشت
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۵۸۶ متر)
  بیمارستان سینا
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۶۳۳ متر)
  ایستگاه قطار شهری شهید باقری
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۶۹۷ متر)
  بیمارستان پارسیان
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۶۹۸ متر)
  بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی میلاد
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۸۵۱ متر)
  ایستگاه قطار شهری صادقیه
 • فاصله تا مجلس شورای ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۸۹۰ متر)
  مجلس شورای اسلامی ایران
 • فاصله تا موزه آبگین ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۸۹۴ متر)
  موزه آبگینه و سفالینه
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۹۱۴ متر)
  بیمارستان محک
 • فاصله تا مرکز چشم پ ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۹۸۹ متر)
  مرکز چشم پزشکی ونک
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۹۹۷ متر)
  ایستگاه قطار شهری بهارستان
 • فاصله تا موزه جواهر ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۱۰۴ متر)
  موزه جواهرات ملی
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۱۱۳ متر)
  بیمارستان محب تهران
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۱۷۱ متر)
  ایستگاه قطار شهری میدان حر
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۲۶۵ متر)
  بیمارستان بقیه اله جماران
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۳۱۳ متر)
  بیمارستان خاتم الانبیاء
 • فاصله تا موزه فرش ا ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۳۳۴ متر)
  موزه فرش ایران
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۷۷۷ متر)
  بیمارستان مرکز قلب
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۹۳۱ متر)
  بیمارستان بهمن
 • فاصله تا کتابخانه ا ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۱۵۷ متر)
  کتابخانه اختصاصی نیاوران
 • فاصله تا موزه آبکار ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۲۰۴ متر)
 • فاصله تا موزه دکتر ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۷۳۸ متر)
  موزه دکتر حسابی
 • فاصله تا موزه امام ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۸۲۶ متر)
  موزه امام علی(ع)
 • فاصله تا موزه پول۲۵ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۸۹۰ متر)
 • فاصله تا رستوران مر ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۸۵ متر)
  رستوران مروارید
 • فاصله تا موزه تنوع ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۱۰۸ متر)
  موزه تنوع زیستی
 • فاصله تا رستوران ما ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۵۰۶ متر)
  رستوران مانسون
 • فاصله تا موزه سینما ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۶۷ متر)
  موزه سینمای ایران
 • فاصله تا سفره خانه ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۲۲۸ متر)
  سفره خانه سنتی عالی قاپو
 • فاصله تا رستوران فر ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۳۱۱ متر)
  رستوران فرنگی لوشاتو
 • فاصله تا پیتزا پاشا ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۳۴۹ متر)
 • فاصله تا رستوران گر ...۲۶ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۴ متر)
  رستوران گردان برج میلاد
 • فاصله تا سینما جی۲۷ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۱۷۳ متر)
 • فاصله تا رستوران آن ...۲۴ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۲۵۶ متر)
  رستوران آنتروکوت
 • فاصله تا سینما ایرا ...۲۰ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۲۹۵ متر)
  سینما ایران
 • فاصله تا رستوران اس ...۲۵ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۳۰۹ متر)
  رستوران اسفندیار
 • فاصله تا رستوران نا ...۲۶ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۳۱۴ متر)
  رستوران نارنجستان
 • فاصله تا رستوران ار ...۲۶ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۳۲۰ متر)
  رستوران اردک آبی
 • فاصله تا رستوران ال ...۲۴ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۵۶۲ متر)
  رستوران البرز
 • فاصله تا رستوران با ...۲۵ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۸۵ متر)
  رستوران باغ گیلاس
 • فاصله تا رستوران خا ...۲۶ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۱۴۶ متر)
  رستوران خانه کوچک
 • فاصله تا رستوران سی ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۲۱۲ متر)
  رستوران سیمرغ
 • فاصله تا سینما آفری ...۲۹ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۵۰۰ متر)
  سینما آفریقا
 • فاصله تا سینما قدس۲۹ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۵۲۰ متر)
 • فاصله تا سینما آزاد ...۲۷ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۸۶۹ متر)
  سینما آزادی
 • فاصله تا سینما ملت۲۸ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۹۱۹ متر)
 • فاصله تا سینما اریک ...۳۱ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۹۸ متر)
  سینما اریکه ایرانیان
 • فاصله تا سینما استق ...۳۱ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۱۲۳ متر)
  سینما استقلال
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۹ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۶۸۳ متر)
  ایستگاه قطار شهری آزادگان
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۲ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۷۷۹ متر)
  ایستگاه قطار شهری نعمت آباد
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۹ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۸۷۰ متر)
  ایستگاه قطار شهری عبدل آباد
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۹ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۹۱۷ متر)
  ایستگاه قطار شهری تئاتر شهر
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۳ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۹۱۸ متر)
  ایستگاه قطار شهری شهرک شریعتی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۳ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۹۶۷ متر)
  ایستگاه قطار شهری میدان ولیعصر
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۳ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۲۱۵ متر)
  ایستگاه قطار شهری میرزای شیرازی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۵ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۶۰۳ متر)
  ایستگاه قطار شهری خواجه عبدالله انصاری
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۲ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۷۸۲ متر)
  ایستگاه قطار شهری قائم
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۶ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۱۹۷ متر)
  ایستگاه قطار شهری دکتر شهید فاطمی
 • فاصله تا موزه علم و ...۳۶ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۹۳۱ متر)
  موزه علم و فناوری
 • فاصله تا چشمه علی۳۶ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۹۸۲ متر)
 • فاصله تا تپه میل۳۶ دقیقه با خودرو (۳۰ کیلومتر و ۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵۰ دقیقه با خودرو (۳۱ کیلومتر و ۵۸۳ متر)
  ایستگاه قطار شهری توحید
 • فاصله تا دژ رشکان۳۷ دقیقه با خودرو (۳۲ کیلومتر و ۷۱۸ متر)
 • فاصله تا حسینیه ارش ...۴۰ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۲۴۵ متر)
  حسینیه ارشاد
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴۰ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۲۴۵ متر)
  ایستگاه قطار شهری نبرد
 • فاصله تا حسینیه ارش ...۴۰ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۲۴۵ متر)
  حسینیه ارشاد
 • فاصله تا ایستگاه مت ...۴۱ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۴۶۷ متر)
  ایستگاه مترو پیروزی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۹ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۴۸۴ متر)
  ایستگاه قطار شهری شیخ الرئیس
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۹ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۵۲۷ متر)
  ایستگاه قطار شهری میدان شهدا
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۹ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۶۹۹ متر)
  ایستگاه قطار شهری فردوسی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵۶ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۹۹۰ متر)
  ایستگاه قطار شهری بیمه
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴۰ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۴۹۴ متر)
  ایستگاه قطار شهری دکتر حبیب الله
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴۰ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۵۰۱ متر)
  ایستگاه قطار شهری استاد معین
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴۷ دقیقه با خودرو (۳۷ کیلومتر و ۸۸ متر)
  ایستگاه قطار شهری میدان آزادی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴۴ دقیقه با خودرو (۳۸ کیلومتر و ۸۱۴ متر)
  ایستگاه قطار شهری ارم سبز
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱ ساعت و ۸ دقیقه با خودرو (۴۱ کیلومتر و ۶۹۵ متر)
  ایستگاه قطار شهری ورزشگاه آزادی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱ ساعت و ۲ دقیقه با خودرو (۴۳ کیلومتر و ۱۰۴ متر)
  ایستگاه قطار شهری ایران خودرو
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵۸ دقیقه با خودرو (۴۳ کیلومتر و ۲۱۶ متر)
  ایستگاه قطار شهری چیتگر
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۶۰ دقیقه با خودرو (۴۷ کیلومتر و ۷۸۵ متر)
  ایستگاه قطار شهری گرم دره
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵۹ دقیقه با خودرو (۴۸ کیلومتر و ۲۵۹ متر)
  ایستگاه قطار شهری وردآورد
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱ ساعت و ۴ دقیقه با خودرو (۵۵ کیلومتر و ۳۸۱ متر)
  ایستگاه قطار شهری اتمسفر
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱ ساعت و ۹ دقیقه با خودرو (۶۱ کیلومتر و ۵۴۴ متر)
  ایستگاه قطار شهری کرج
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲ ساعت و ۸ دقیقه با خودرو (۸۱ کیلومتر و ۸۵۳ متر)
  ایستگاه قطار شهری محمدشهر کرج
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲ ساعت و ۳۵ دقیقه با خودرو (۱۳۰ کیلومتر و ۸۶۵ متر)
  ایستگاه قطار شهری گلشهر کرج
 • فاصله تا خیابان اما ...۲ ساعت و ۲۸ دقیقه با خودرو (۱۵۱ کیلومتر و ۶۳۹ متر)
  خیابان امام خمینی
 • فاصله تا خیابان باب ...۲ ساعت و ۳۰ دقیقه با خودرو (۱۵۳ کیلومتر و ۶۷۸ متر)
  خیابان باب همایون
 • فاصله تا خیابان خرم ...۲ ساعت و ۳۵ دقیقه با خودرو (۱۵۴ کیلومتر و ۲۶ متر)
  خیابان خرمشهر
 • فاصله تا ایستگاه را ...۳ دقیقه پیاده ‌روی (۲۰۳ متر)
  ایستگاه راه آهن
 • فاصله تا خیابان زنگ ...۱۱ دقیقه پیاده ‌روی (۸۷۰ متر)
  خیابان زنگارکی
 • فاصله تا مادی نیاصر ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۱۵ متر)
  مادی نیاصرم
 • فاصله تا مجتمع رفاه ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۶ متر)
  مجتمع رفاهی زیتون
 • فاصله تا خیابان مطه ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۵۵ متر)
  خیابان مطهری
 • فاصله تا میدان هفت ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۵۹ متر)
  میدان هفت تیر
 • فاصله تا میدان انقل ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۱ متر)
  میدان انقلاب
 • فاصله تا مسجد جمکرا ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۱۳۷ متر)
  مسجد جمکران
 • فاصله تا ترمینال مس ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۱۹۱ متر)
  ترمینال مسافربری
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۱۶ متر)
  ایستگاه قطار شهری شهید زین الدین
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۲۰ متر)
  ایستگاه قطار شهری میدان نوبنیاد
 • فاصله تا راه آهن۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۸۲ متر)
 • فاصله تا تله کابین ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۰۲ متر)
  تله کابین توچال
 • فاصله تا گورستان تخ ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۱۵ متر)
  گورستان تخت فولاد
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۲۶ متر)
  ایستگاه قطار شهری شهید قدوسی
 • فاصله تا مسجد قبا۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۳۱ متر)
 • فاصله تا تونل آکوار ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۵۲۱ متر)
  تونل آکواریوم
 • فاصله تا برج کبوتر ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۱۱ متر)
  برج کبوتر خانه
 • فاصله تا سینما تربی ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۵۵ متر)
  سینما تربیت
 • فاصله تا بیمارستان ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۷۳ متر)
  بیمارستان کودکان حضرت معصومه
 • فاصله تا بیمارستان ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۷۸ متر)
  بیمارستان خصوصی گلپایگانی
 • فاصله تا منار جنبان ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۹۲ متر)
 • فاصله تا خیابان است ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۴۷ متر)
  خیابان استانداری
 • فاصله تا خیابان حکی ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۷۳ متر)
  خیابان حکیم نظامی
 • فاصله تا ایستگاه مت ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۷۶ متر)
  ایستگاه مترو امام حسین
 • فاصله تا ایستگاه مت ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۸۲ متر)
  ایستگاه مترو باهنر
 • فاصله تا ایستگاه مت ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۸۲ متر)
  ایستگاه مترو سی و سه پل
 • فاصله تا مردوایج۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۸۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه مت ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۸۲ متر)
  ایستگاه مترو دکتر شریعتی
 • فاصله تا نصرآباد۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۸۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه مت ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۸۲ متر)
  ایستگاه مترو چهار تختی
 • فاصله تا ولدان۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۸۲ متر)
 • فاصله تا موزه تاریخ ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۹۱ متر)
  موزه تاریخ طبیعی
 • فاصله تا لنبان۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۳۱ متر)
 • فاصله تا کاخ عالی ق ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۳۸ متر)
  کاخ عالی قاپو
 • فاصله تا لنبان۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۴۰ متر)
 • فاصله تا بلوار آفری ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۵۱ متر)
  بلوار آفریقا
 • فاصله تا سی و سه پل ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۶۴ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۸۹ متر)
  بیمارستان چمران
 • فاصله تا کارلادان۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۹۵ متر)
 • فاصله تا مسجد امام۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۶ متر)
 • فاصله تا باغ گلها۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۳۲ متر)
 • فاصله تا مدرسه چهار ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۷۶ متر)
  مدرسه چهارباغ
 • فاصله تا خیابان 19د ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۷۷ متر)
  خیابان 19دی
 • فاصله تا مدرسه فیضی ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۲۱ متر)
  مدرسه فیضیه
 • فاصله تا پل خواجو۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۳۰ متر)
 • فاصله تا مجتمع توری ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۴۵ متر)
  مجتمع توریستی مهتاب
 • فاصله تا مسجد جامع۳ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۹۷ متر)
 • فاصله تا حمام علیقل ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۲۳ متر)
  حمام علیقلی آقا
 • فاصله تا کلیسای وان ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۲۳ متر)
  کلیسای وانک
 • فاصله تا فرودگاه بی ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۷۱ متر)
  فرودگاه بین المللی
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۰۴ متر)
  مجتمع تجاری سیرنگ
 • فاصله تا کاروانسرای ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۵۰ متر)
  کاروانسرای دیر گچین
 • فاصله تا ترمینال مس ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۶۹ متر)
  ترمینال مسافربری زاینده رود
 • فاصله تا حمام رهنان ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۱۲ متر)
  حمام رهنان(دوقلو)
 • فاصله تا سینما ونوس ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۵۸ متر)
 • فاصله تا خیابان چها ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۹۲ متر)
  خیابان چهارباغ
 • فاصله تا خانه تاریخ ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۵۳ متر)
  خانه تاریخی کیانپور(گیلانیان)
 • فاصله تا سینما سپاه ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۴۲ متر)
  سینما سپاهان
 • فاصله تا کاخ چهلستو ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۵۸ متر)
  کاخ چهلستون
 • فاصله تا بوستان جمش ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۶۲ متر)
  بوستان جمشیدیه
 • فاصله تا مجموعه قزا ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۷۱ متر)
  مجموعه قزاقخانه
 • فاصله تا آتشگاه اصف ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۱۲ متر)
  آتشگاه اصفهان
 • فاصله تا کاخ هشت‌به ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۱۹ متر)
  کاخ هشت‌بهشت
 • فاصله تا دالانکوه۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۴۶ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۷۶ متر)
  بیمارستان تخصصی خانواده
 • فاصله تا باغ پرندگا ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۸۱ متر)
  باغ پرندگان
 • فاصله تا رستوران شه ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۸۹ متر)
  رستوران شهرزاد
 • فاصله تا رهنان۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۳ متر)