#
آدرس هتل :مشهد، میدان بیت‌المقدس، شهید اندرزگو 8 (مقابل باب الجواد)، بین سرشور 3 و 5

اتاق‌های هتل بشری مشهد

نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان

هتل های مشابه هتل بشری مشهد

امکانات هتل بشری مشهد

فاصله هتل بشری مشهد تا نقاط مهم

 • حرم ورودی باب الرضا7 دقیقه پیاده ‌روی (578 متر)
 • بازار رضا9 دقیقه پیاده ‌روی (679 متر)
 • حرم ورودی باب الجواد2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 10 متر)
 • موزه آستان قدس رضوی2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 37 متر)
 • موزه ظروف2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 40 متر)
 • موزه قرآن و نفایس2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 46 متر)
 • موزه هنرهای تجسمی2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 46 متر)
 • موزه مردم‌شناسی2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 46 متر)
 • موزه مدال2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 46 متر)
 • موزه تمبر، اسکناس و سکه2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 46 متر)
 • موزه فرش2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 46 متر)
 • موزه نجوم و ساعت2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 46 متر)
 • موزه مردم‌ شناسی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 75 متر)
 • خیابان خسروی نو2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 94 متر)
 • خیابان خسروی نو2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 104 متر)
 • مسجد هفتاد و دو تن3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 128 متر)
 • حرم ورودی حرعاملی2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 259 متر)
 • کلیسای مسروپ مقدس3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 308 متر)
 • خانه ملک4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 320 متر)
 • خیابان امام خمینی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 386 متر)
 • بیمارستان سینا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 390 متر)
 • خیابان دانش شرقی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 414 متر)
 • مقبره پیر پالان دوز3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 441 متر)
 • چهارراه شهدا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 453 متر)
 • مدرسه علمیه عباسقلی خان3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 485 متر)
 • خیابان دانش غربی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 487 متر)
 • خیابان شیرازی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 506 متر)
 • حرم ورودی خیابان نواب صفوی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 509 متر)
 • بازار مرکزی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 514 متر)
 • پارک میرزا کوچک خان3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 519 متر)
 • بیمارستان موسی بن جعفر(ع)3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 544 متر)
 • آرامگاه شیخ نخودکی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 561 متر)
 • بوستان میرزا کوچک خان(دانش)3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 573 متر)
 • کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 668 متر)
 • پارک باغ ملی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 695 متر)
 • بلوار امام خمینی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 702 متر)
 • خیابان نواب صفوی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 714 متر)
 • باغ خونی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 784 متر)
 • گنبد خشتی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 821 متر)
 • مرکز خرید آسمان4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 824 متر)
 • برج تجاری آکسون4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 842 متر)
 • حرم ورودی خیابان شیرازی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 844 متر)
 • مرکز خرید اطلسیه4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 847 متر)
 • ایستگاه قطار شهری بسیج3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 853 متر)
 • حرم ورودی صحن جمهوری3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 855 متر)
 • کلیسا انجیلی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 896 متر)
 • مدرسه پریزاد3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 917 متر)
 • بلوار امام رضا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 937 متر)
 • خیابان آزادی (بهجت)4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 943 متر)
 • خیابان عنصری4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 950 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سعدی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 970 متر)
 • بیمارستان امام هادی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 26 متر)
 • حرم ورودی شیخ طبرسی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 34 متر)
 • خیابان هفده شهریور4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 51 متر)
 • بلوار 17 شهریور4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 55 متر)
 • خیابان پاسداران4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 102 متر)
 • رستوران معین درباری4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 102 متر)
 • مسجد گوهرشاد3 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 140 متر)
 • سینما قدس5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 150 متر)
 • آرامگاه نادرشاه افشار5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 290 متر)
 • میدان امام رضا5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 291 متر)
 • مجتمع تجاری آرمان4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 346 متر)
 • برج تجاری آلتون5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 378 متر)
 • ایستگاه قطار شهری امام خمینی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 397 متر)
 • بیماررستان امام رضا(ع)6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 521 متر)
 • بیمارستان ام البنین6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 623 متر)
 • بیمارستان آریا5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 625 متر)
 • بلوار امیرالمومنین5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 668 متر)
 • بلوار وحدت5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 669 متر)
 • سینما هویزه5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 674 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفده شهریور4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 712 متر)
 • رستوران رضایی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 780 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 823 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب(امدادی)4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 827 متر)
 • بیمارستان ثامن الائمه5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 842 متر)
 • مصلی تاریخی مشهد5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 873 متر)
 • بوستان وحدت6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 934 متر)
 • بیمارستان امام زمان5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 935 متر)
 • بیمارستان 550 ارتش6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 162 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شریعتی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 188 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید مفتح5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 190 متر)
 • میدان شریعتی ( تقی آباد )6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 194 متر)
 • گنبد سبز6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 207 متر)
 • میدان توحید6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 295 متر)
 • بیمارستان تخصصی کودکان دکتر شیخ7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 327 متر)
 • میدان شهدا6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 373 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پروین اعتصامی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 416 متر)
 • مجتمع زیست خاور6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 432 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهدا6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 439 متر)
 • پارک وحدت6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 457 متر)
 • بیمارستان بنت الهدی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 528 متر)
 • بلوار مصلی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 545 متر)
 • ایستگاه قطار شهری راه آهن6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 580 متر)
 • ایستگاه راه آهن6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 580 متر)
 • پایانه مسافربری امام رضا(ع)6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 707 متر)
 • مرکز خرید ورسیج مشهد6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 772 متر)
 • سینما آفریقا7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 898 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قائم7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 939 متر)
 • بلوار شهید رستمی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 945 متر)
 • بیمارستان مهر7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 950 متر)
 • بیمارستان پاستور نو7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 953 متر)
 • خیابان آبکوه8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 12 متر)
 • بیمارستان تخصصی سرطان امید7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 42 متر)
 • ایستگاه قطار شهری الندشت7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 46 متر)
 • هنرستان صنعتی شهید بهشتی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 81 متر)
 • بیمارستان قائم8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 121 متر)
 • بلوار قرنی8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 229 متر)
 • خیابان کوهسنگی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 260 متر)
 • نسیم لبنان8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 265 متر)
 • بلوار احمد آباد7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 337 متر)
 • بیمارستان 17 شهریور8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 578 متر)
 • فروشگاه دبنهامز8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 581 متر)
 • بیمارستان شهید هاشمی نژاد7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 599 متر)
 • میدان احمد آباد8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 628 متر)
 • بیمارستان امام حسین (ع)8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 753 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نبوت7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 811 متر)
 • بوستان امت7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 821 متر)
 • بلوار ملاصدرا9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 934 متر)
 • کنسولگری کشور تاجیکستان9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 187 متر)
 • بیمارستان تخصصی چشم خاتم النبیاء9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 258 متر)
 • بوستان باباقدرت8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 318 متر)
 • بازار گوهر شاد10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 318 متر)
 • بازار گوهرشاد10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 321 متر)
 • گورستان ارامنه9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 346 متر)
 • پارک باباقدرت8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 404 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهسنگی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 407 متر)
 • بیمارستان حجازی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 466 متر)
 • رستوران سدروس10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 471 متر)
 • خیابان راهنمایی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 478 متر)
 • بازار فردوسی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 498 متر)
 • بلوار بعثت10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 749 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فلسطین9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 777 متر)
 • میدان ابوطالب10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 18 متر)
 • رستوران ارکیده سیاه11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 28 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طالقانی10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 44 متر)
 • بلوار شهید منتظری10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 281 متر)
 • رستوران پسران کریم12 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 434 متر)
 • میدان فردوسی11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 448 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فجر10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 564 متر)
 • رستوران فیش اند چیپس خلیج فارس11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 566 متر)
 • بیمارستان 22 بهمن11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 575 متر)
 • بلوار ملک اباد10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 751 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طبرسی10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 769 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خیام11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 943 متر)
 • بوستان بسیج10 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 139 متر)
 • بیمارستان روان پزشکی ابن سینا12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 318 متر)
 • بلوار سجاد13 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 339 متر)
 • بیمارستان جوادالائمه11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 396 متر)
 • خیابان طبرسی11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 457 متر)
 • ایستگاه قطار شهری آزادی12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 791 متر)
 • بزرگراه شهید بابا نظر10 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 797 متر)
 • میدان جانباز13 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 803 متر)
 • مجتمع تجاری پروما13 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 884 متر)
 • بلوار خیام13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 25 متر)
 • بلوار هاشمی نژاد12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 50 متر)
 • بلوار خیام13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 159 متر)
 • بوستان حجاب ( بانوان )13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 196 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید کاوه12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 242 متر)
 • بیمارستان امام سجاد15 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 732 متر)
 • کمپ غدیر12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 767 متر)
 • آرامگاه خواجه ربیع13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 782 متر)
 • فرودگاه بین المللی14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 816 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 847 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 856 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پارک ملت13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 882 متر)
 • پارک پردیس قائم14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 890 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کشف رود14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 953 متر)
 • پارک ریحانه( بانوان)11 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 955 متر)
 • خیابان رضاشهر14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 397 متر)
 • بازار بین المللی سپاد15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 459 متر)
 • رستوران قصر هدیش15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 523 متر)
 • کیان سنتر 116 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 572 متر)
 • پارک ساحلی آفتاب15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 600 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوثر14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 725 متر)
 • باغ پرندگان15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 741 متر)
 • پردیس قائم15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 771 متر)
 • سرزمین عجایب15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 791 متر)
 • سرزمین عجایب16 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 836 متر)
 • کنسولگری کشور قرقیزستان16 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 936 متر)
 • دانشگاه فردوسی18 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 394 متر)
 • پارک ملت16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 410 متر)
 • بلوار امامت15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 583 متر)
 • بیمارستان فارابی16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 957 متر)
 • میدان استقلال17 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 959 متر)
 • پایانه مسافربری معراج18 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 26 متر)
 • بلوار کوثر17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 443 متر)
 • میدان قائم17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 577 متر)
 • میدان کوثر18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 46 متر)
 • بیمارستان رضوی19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 68 متر)
 • برج باران18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 72 متر)
 • بلوار وکیل آباد17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 139 متر)
 • بیمارستان تخصصی جواد الائمه (قلب و عروق)18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 221 متر)
 • میدان آزادی17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 332 متر)
 • سینما پیروزی18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 341 متر)
 • بلوار فکوری18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 361 متر)
 • بلوار پیروزی18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 453 متر)
 • رستوران گیاهی خانه19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 698 متر)
 • رستوران کلبه محبت18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 845 متر)
 • رستوران دریایی سولو18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 956 متر)
 • بوستان ایزدی19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 142 متر)
 • پارک طبیعی هفت حوض23 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 391 متر)
 • بلوار امامیه20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 670 متر)
 • بلوار استاد یوسفی20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 670 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفت تیر20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 187 متر)
 • پارک آبی ایرانیان21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 237 متر)
 • قاسم آباد ( شهرک غرب )22 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 250 متر)
 • بلوار شاهد21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 374 متر)
 • مسیر پلکانی بابا کوهی21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 432 متر)
 • بلوار نماز19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 568 متر)
 • ایستگاه قطار شهری اقبال لاهوری18 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 585 متر)
 • رباط طرق17 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 587 متر)
 • بلوار حجاب21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 602 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانش آموز20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 733 متر)
 • بزرگراه آسیایی21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 915 متر)
 • باغ گلها19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 919 متر)
 • بلوار اندیشه22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 204 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صیاد شیرازی21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 291 متر)
 • رستوران ایتالیایی پای19 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 337 متر)
 • سینما سیمرغ21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 353 متر)
 • بلوار آب و برق22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 365 متر)
 • پارک خانواده23 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 466 متر)
 • بلوار صیاد شیرازی21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 476 متر)
 • بزرگراه سلسله الذهب15 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 513 متر)
 • بلوار دکتر حسابی23 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 536 متر)
 • بلوار ادیب22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 569 متر)
 • سرزمین موج های آبی23 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 618 متر)
 • بوستان نیلوفر آبی24 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 666 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صدف21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 768 متر)
 • پارک تفریحی خورشید22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 802 متر)
 • بام مشهد22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 807 متر)
 • پارک ملی چهل بازه مشهد20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 883 متر)
 • بلوار فلاحی22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 989 متر)
 • بیمارستان مهرگان25 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 812 متر)
 • بلوار شریعتی23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 888 متر)
 • بزرگراه آزادی25 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 243 متر)
 • نمایشگاه بین المللی مشهد22 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 517 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نمایشگاه22 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 605 متر)
 • ایستگاه قطار شهری وکیل آباد22 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 888 متر)
 • بلوار شهید برونسی23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 847 متر)
 • بزرگراه میثاق24 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 962 متر)
 • بزرگراه نمایشگاه24 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 973 متر)
 • مجتمع تفریحی جام‌جم24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 7 متر)
 • بیمارستان دکتر شریعتی25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 91 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهستان پارک23 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 128 متر)
 • بلوار مجیدیه25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 501 متر)
 • بوستان نیایش25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 554 متر)
 • آرامگاه خواجه مراد18 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 650 متر)
 • پارک جنگلی وکیل آباد26 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 783 متر)
 • چشمه گیلاس (گلسب)25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 828 متر)
 • باغ وحش وکیل آباد26 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 93 متر)
 • کوهستان پارک شادی26 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 99 متر)
 • پارک مینیاتوری28 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 504 متر)
 • سد طرق28 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 738 متر)
 • بهشت رضا21 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 861 متر)
 • امام زاده ناصر و یاسر29 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 279 متر)
 • رستوران مولانا29 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 299 متر)
 • سرزمین موج های خروشان27 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 648 متر)
 • خیابان گلستان28 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 698 متر)
 • ییلاق طرقبه31 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 877 متر)
 • باغ پونه طرقبه31 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 902 متر)
 • ییلاق شاندیز29 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 462 متر)
 • بازار بین المللی بعثت32 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 558 متر)
 • موزه مردم شناسی ویرانی30 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 649 متر)
 • رستوران آبشار33 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 697 متر)
 • بیمارستان طالقانی29 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 697 متر)
 • باغ رستوران طوبی33 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 746 متر)
 • رستوران آبنوس33 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 994 متر)
 • رستوران سرداب عنبران35 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 382 متر)
 • روستا تاریخی پاژ35 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 461 متر)
 • پیست موتور کراس32 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 561 متر)
 • رستوران تشریفات36 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 710 متر)
 • پیست دوچرخه سواری ثامن36 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 761 متر)
 • رستوران سید و پسران جاغرق36 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 786 متر)
 • هارونیه37 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 497 متر)
 • روستا مج51 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 149 متر)
 • آرامگاه فردوسی40 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 24 متر)
 • موزه توس40 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 24 متر)
 • آرامگاه فردوسی40 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 24 متر)
 • روستا نغندر41 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 246 متر)
 • مجتمع توریستی پدیده شاندیز39 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 263 متر)
 • رستوران هندی راج39 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 306 متر)
 • رستوران ارم شاندیز39 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 479 متر)
 • رستوران پدیده شاندیز40 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 273 متر)
 • رستوران حسین شیشلیکی40 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 281 متر)
 • غار مغان57 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 555 متر)
 • دره ارغوان47 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 867 متر)
 • روستا ابرده44 دقیقه با خودرو (38 کیلومتر و 593 متر)
 • روستا دهبار1 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (41 کیلومتر و 474 متر)
 • روستا اندرخ57 دقیقه با خودرو (42 کیلومتر و 480 متر)
 • روستا کنگ1 ساعت و 2 دقیقه با خودرو (42 کیلومتر و 883 متر)
 • روستا کاهو60 دقیقه با خودرو (47 کیلومتر و 564 متر)
 • روستا زشک59 دقیقه با خودرو (48 کیلومتر و 38 متر)
 • بقعه تاریخی امام زاده یحیی1 ساعت و 4 دقیقه با خودرو (54 کیلومتر و 525 متر)
 • روستا گلمکان1 ساعت و 9 دقیقه با خودرو (61 کیلومتر و 324 متر)
 • دریاچه چشمه سبز2 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (81 کیلومتر و 632 متر)
 • آبشار ارتکند2 ساعت و 35 دقیقه با خودرو (130 کیلومتر و 129 متر)
 • کلات نادر2 ساعت و 27 دقیقه با خودرو (150 کیلومتر و 903 متر)
 • کاخ خورشید2 ساعت و 29 دقیقه با خودرو (152 کیلومتر و 942 متر)
 • آبشار قره سو2 ساعت و 34 دقیقه با خودرو (153 کیلومتر و 290 متر)
برای بزرگنمایی روی نقشه کلیک کنید

قوانین و مقرارت هتل

نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودکان زیر 2 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاکودکان بین 2 تا 12 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
پذیرش خانم مجردبا مدرک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر (فقط میهمان ایرانی)

درباره هتل بشری مشهد

هتل بشری مشهد را بی‌شک می‌توان یکی از واحدهای نمونه مشهد دانست. این هتل با توجه به موقعیت مکانی عالی و فاصله بسیار کمی که تا حرم مطهر رضوی دارد و علاوه‌بر این از امکانات و خدمات ویژه‌ای بهره می‌برد، توانسته است در لیست بهترین هتل های نزدیک حرم مشهد قرار بگیرد. هتل آپارتمان بشری در سال 1388 افتتاح شد و در سال 1395 هم به هتل بشری تغییر کاربری داد و در حال حاضر به‌عنوان یکی از هتل های سه ستاره مشهد شناخته می‌شود. این هتل با واحدهای بسیار شیک و مجاور به بارگاه ملکوتی رضوی، لذت اقامت در مشهد را برای شما دو چندان می‌کند.

 

رزرو هتل بشری مشهد

اگر قصد دارید به مشهد سفر کنید و به دنبال این هستید تا علاوه‌بر نزدیک بودن به حرم، از قیمت مناسب و خدماتی عالی بهره‌مند شوید، پیشنهاد ما به شما رزرو هتل بشری مشهد است. این هتل سه ستاره در لیست بهترین هتل های مشهد قرار گرفته است و به دلایل بسیاری انتخاب مسافران و زائران بارگاه ملوکتی امام رضا (ع) است. با رزرو هتل بشری از یوتراوز ضمن بهره‌مندی از تخفیفات ویژه مناسبتی و فصلی، این امکان را دارید تا از پشتیبانی 24 ساعته کارشناسان ما در یوتراوز هم در طول تمامی روزهای هفته بهره‌مند شوید.

 

امکانات هتل بشری مشهد

هتل بشری مشهد پس از اضافه شدن فاز جدید به آن، به یکی از بهترین اقامتگاه‌های مشهد تبدیل شد. این هتل تعداد 292 اتاق دارد و تمام واحدهای اقامتی آن در ساختمانی 10 طبقه قرار گرفته است. در صورت علاقه به رزرو اتاق‌های هتل بشری مشهد از سایت یوتراوز به این نکته توجه کنید که فاز دو هتل بشری مشهد نسبت به فاز یک، امکانات و خدمات بهتری دارد. واحدهای فاز قدیم با نام کلاسیک و واحدهای جدید به نام رویال و رضوی قابل رزرو هستند.

واحدهای جدید هتل بشری مشهد با امکانات رفاهی بهتر و با توجه به نمای زیبا از گنبد طلا جرم مطهر امام رضا (ع) مورد استقبال بهتری قرار گرفته است. از امکانات عمومی و خدمات کلی هتل بشری مشهد می‌توان به صندوق امانات، نمازخانه، کافی‌شاپ، اتاق چمدان و روم سرویس اشاره کرد. همچنین در اتاق‌های رویال هتل بشری مشهد می‌توانید از آباژور و IPTV هم بهره‌مند شوید.

 

آدرس هتل بشری مشهد + دسترسی

آدرس: خیابان اندرزگو (خسروی نو)، ابتدای بازار سرشور (مقابل باب‌الجواد (ع))

هتل بشری مشهد در خیابان اندرزگو و نزدیک به میدان بیت‌المقدس قرار گرفته است. فاصله این هتل تا حرم مطهر رضوی کمتر از 5 دقیقه است و شما می‌توانید با کمترین پیاده‌روی خودتان را به حرم مطهر برسانید. موقعیت مکانی عالی این هتل باعث شده است تا میهمانان هتل بشری مشهد به مراکز خرید اصلی مشهد همچون بازار رضا و خیابان هفده شهریور دسترسی راحتی داشته باشند .

همچنین جاذبه‌های گردشگری زیادی نیز در اطراف هتل بشری مشهد قرار دارد که شاید مهم‌ترین آن‌ها بازار سرشور، حمام محمدقلی بیگ، بازار فرش‌فروش‌ها، آرامگاه نادرشاه و باغ ملی باشد که همگی در اطراف این هتل قرار گرفته‌اند. برای بازدید از این مکان‌ها تنها کافی است تا کمتر از 15 دقیقه را با خودرو طی کنید.

 

شماره هتل بشری مشهد

از جمله مواردی که مسافران به دنبال آن هستند، شماره هتل بشری مشهد است. برای اطلاع از تلفن هتل بشری مشهد علاوه‌بر جستجو نام هتل، این امکان را دارید تا با تیم کارشناسان ما در یوتراوز به شماره 1548 تماس بگیرید و اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت کنید. هنگامی که با تیم پشتیبانی ما ارتباط می‌گیرید، خیالتان راحت خواهد بود که از دقیق‌ترین و بهترین اطلاعات بهره‌مند می‌شوید.

 

خدمات هتل بشری مشهد

در کنار امکانات فوق‌العاده هتل بشری مشهد که با رزرو آنلاین هتل و اقامت در آن در اختیارتان قرار می‌گیرد، خدمات این هتل هم جالب توجه است و از جهت کیفیت یک سر و گردن از هتل‌های هم‌رده خود بالاتر است. هتل بشری در میان هتل های مشهد بسیار محبوب است و بخش زیادی از این محبوبیت به امکانات و خدماتی بستگی دارد که به مسافران ارائه می‌دهد. تعدادی از بهترین خدماتی که می‌توانید با رزرو هتل بشری از آن‌ها بهره‌مند شوید، به اختصار عبارتند از: پذیرش 24 ساعته، خدمات خانه‌داری، اینترنت در لابی و اتاق‌ها، لاندری یا خشکشویی، آرایشگاه، فروشگاه، ترانسفر رفت‌وبرگشت و خودپرداز

 

رستوران هتل بشری مشهد

نگین درخشان هتل بشری، رستوران آن است. رستوران هتل بشری مشهد که به جرئت مهم‌ترین ویژگی این هتل به حساب می‌آید، به دلیل موقعیت خاص خود و دید بسیار خوبش به حرم مطهر امام رضا (ع) نظر هر مسافر و گردشگری را به خود جلب می‌کند. با مشاهده عکس هتل بشری مشهد متوجه این مسئله هم خواهید شد. غیر از این مورد، سرو غذاهای باکیفیت ایرانی و غیرایرانی هم دلیل دیگری است که باعث شده است تا هتل و رستوران آن نظرات مسافران و مردم را مثبت نگه دارد.

 

نظرات هتل بشری مشهد

با برآورد نظرات افراد و مسافرانی که در هتل بشری اقامت داشته‌اند، می‌شود به وضوح رضایت آن‌ها را از اقامت در این هتل مشاهده کرد. از میان تمام نظرات هتل بشری مشهد، موقعیت مکانی این هتل بیشترین امتیاز را از کاربران گرفته است و پس از آن با امتیازهای بسیار خوب رعایت پروتکل‌های بهداشتی، امکانات هتل، کیفیت اتاق‌ها و قیمت هتل دیگر مواردی هستند که نظر مسافران را مثبت کرده است. در واقع اگر به دنبال سفری خاص و خاطره‌انگیز به مشهد هستید، انتخاب هتل بشری مشهد عاقلانه‌ترین و بهترین انتخابی است که برای اقامت در مشهد می‌توانید داشته باشید.

 

قیمت هتل بشری مشهد

همانطور که اشاره هم کردیم، قیمت هتل بشری مشهد یکی از مواردی است که باعث شده است تا این هتل به‌عنوان هتلی بسیار خوب شناخته شود. ضمن اینکه با رزرو هتل بشری در یوتراوز می‌توانید از مزیت‌های دیگری همچون تخفیفات ویژه مناسبتی و فصلی هم برای رزرو هتل بشری مشهد بهره‌مند شوید. با مشاهده لیست قیمت اتاق‌های هتل بشری شای با خودتان بگویید برای یک هتل سه ستاره خیلی قیمت بالایی است. اما هتل بشری با ویژگی‌های منحصربه‌فردش دست کمی از هتل های تاپ مشهد ندارد. پس اگر تردید دارید که برای سفر به مشهد در این هتل اقامت کنید، بهتر است تردید را رها کرده و رزرو خود را در یوتراوز نهایی کنید.

 

مزیت رزرو هتل بشری مشهد از یوتراوز

علاوه‌بر تخفیفات ویژه مناسبتی و فصلی که با رزرو هتل  از یوتراوز امکان بهره‌مندی از آن برای شما وجود دارد، این امکان را دارید تا با رزرو هتل در یوتراوز از خدمات ویژه دیگری هم بهره‌مند شوید. به طور مثال پشتیبانی 24 ساعته در طول 7 روز هفته از جمله مزایایی است که یوتراوز در اختیار شما قرار داده است. غیر از این چنانچه برای سفر به مشهد نیاز به راهنمایی داشته باشید، راهنمای سفر به مشهد در یومگ یا مجله گردشگری یوتراوز به دادتان خواهد رسید. همچنین خرید آسان بلیط هواپیما مشهد و بلیط قطار مشهد از سایت یوتراوز یا اپلیکیشن جامع سفر یوتراوز هم دیگر دلیلی است که می‌توانید از آن بهره‌مند شوید.

 

سوالات متداول

هتل بشری مشهد در چه سالی افتتاح شده است و چند ستاره است؟

هتل بشری مشهد در سال 1388 افتتاح شده است و در سال 1395 از هتل آپارتمان به هتل تبدیل شده است. این هتل در میان هتل های سه ستاره مشهد قرار می‌گیرد.

 

هتل بشری مشهد در کجا قرار گرفته است؟

هتل بشری مشهد در خیابان خسروی نو و در فاصله کمتر از 5 دقیقه‌ای حرم مطهر رضوی قرار گرفته است. این هتل فاصله بسیار کمی تا ورودی باب‌الجواد حرم امام رضا (ع) دارد.

 

برای بهره‌مندی از پشتیبانی یوتراوز چه کاری باید انجام دهیم؟

برای دریافت پشتیبانی 24 ساعته یوتراوز در طول 7 روز هفته تنها کافی است تا با شماره 1548 تماس بگیرید. کارشناسان ما در یوتراوز بهترین راهنمایی‌ها را جهت رزرو هتل و پس از آن در اختیار شما قرار می‌دهند.

 

آیا امکان خرید بلیط هواپیما و قطار مشهد از یوتراوز وجود دارد؟

بله این امکان وجود دارد که پس از رزرو هتل بشری مشهد از یوتراوز بلیط هواپیما مشهد یا بلیط قطار مشهد خود را هم به سادگی از سایت یا اپلیکیشن یوتراوز رزرو کنید.

 

ویژگی رستوران هتل بشری مشهد چیست؟

رستوران هتل بشری مشهد نگین درخشان این هتل است. هم به دلیل منظره خوب و فوق‌العاده‌ای که به حرم مطهر رضوی دارد و هم به دلیل سرو بهترین غذاهای ایرانی و غیرایرانی که سفر و لذت آن را برای شما دو چندان می‌کند.

 

مزیت رزرو هتل بشری مشهد از یوتراوز چیست؟

با رزرو هتل بشری مشهد از یوتراوز ضمن بهره‌مندی از تخفیفات ویژه مناسبتی و فصلی می‌توانید از پشتیبانی یوتراوز با شماره 1548 هم بهره‌مند شوید. همچنین نگران تهیه بلیط هواپیما مشهد و بلیط قطار مشهد خود هم نخواهید بود و علاوه‌بر این برای کسب اطلاعات بیشتر از سفر به مشهد می‌توانید روی مجله گردشگری یوتراوز حساب باز کنید.