آدرس هتل :میدان اطلس (قائم) ، بلوار هجرت ، خیابان جاوید
نکات مهم هتل آپارتمان آرنیکا شیراز
 • کمپین ویژه تابستان با اقامت در هتل مجلل درویشی، هر شب به قید قرعه یک اتاق، هدیه اقامت رایگان هتل را دریافت نمایید
 • هزینه اقامت کودک زیر دوسال رایگان می‌باشد.
اتاق‌های قابل رزرو
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
امکانات هتل آپارتمان آرنیکا شیراز
موقعیت مکانی هتل آپارتمان آرنیکا شیراز
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه پیاده ‌روی (۴۵۳ متر)
 • فاصله تا خیابان حاف ...۸ دقیقه پیاده ‌روی (۶۲۰ متر)
 • فاصله تا بلوار آزاد ...۹ دقیقه پیاده ‌روی (۶۷۴ متر)
 • فاصله تا خیابان هجر ...۹ دقیقه پیاده ‌روی (۶۸۲ متر)
 • فاصله تا آرامگاه حا ...۱۳ دقیقه پیاده ‌روی (۱ کیلومتر و ۱۷ متر)
 • فاصله تا باغ جهان ن ...۱۳ دقیقه پیاده ‌روی (۱ کیلومتر و ۱۸ متر)
 • فاصله تا رستوران بی ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۱۱۲ متر)
 • فاصله تا ارگ کریمخا ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۲۸ متر)
 • فاصله تا خیابان فرد ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۵۹۲ متر)
 • فاصله تا خیابان رود ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۶۷ متر)
 • فاصله تا پارک آزادی ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۶۰ متر)
 • فاصله تا دروازه اصف ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۲۹ متر)
 • فاصله تا دانشگاه هن ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۸۱ متر)
 • فاصله تا آرامگاه عل ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۱۷ متر)
 • فاصله تا موزه هفت ت ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۶۷ متر)
 • فاصله تا حمام وکیل۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۹۹ متر)
 • فاصله تا میدان گاز۳ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶ متر)
 • فاصله تا آرامگاه شا ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۶ متر)
 • فاصله تا خیابان لطف ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۱۰ متر)
 • فاصله تا مسجدوکیل۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۵۲ متر)
 • فاصله تا رستوران شا ...۳ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۷۱ متر)
 • فاصله تا بازار مسگر ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۴۳ متر)
 • فاصله تا امام زاده ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۰۸ متر)
 • فاصله تا مدرسه خان۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۲۷ متر)
 • فاصله تا مسجد نو یا ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۶۲ متر)
 • فاصله تا حرم مطهر ش ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۲۶ متر)
 • فاصله تا موزه پارس۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۳۳ متر)
 • فاصله تا ترمینال شه ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۰۱ متر)
 • فاصله تا بازار وکیل ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۳۸ متر)
 • فاصله تا مسجد جامع ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۴۷ متر)
 • فاصله تا مسجد نصیرا ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۴ متر)
 • فاصله تا سرای مشیر۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۰۲ متر)
 • فاصله تا بلوار جمهو ...۴ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۸۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه مت ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۰۴ متر)
 • فاصله تا خانه زینت ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۶۸ متر)
 • فاصله تا خیابان تخت ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۹۰ متر)
 • فاصله تا دانشگاه عل ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۵۶ متر)
 • فاصله تا باغ نارنجس ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۹۰ متر)
 • فاصله تا آرامگاه خو ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۰۸ متر)
 • فاصله تا دروازه قرآ ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۵۴ متر)
 • فاصله تا امام زاده ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۳۳ متر)
 • فاصله تا باغ دلگشا۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۳۷ متر)
 • فاصله تا بلوار سیبو ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۳۴ متر)
 • فاصله تا دروازه کاز ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۷۱ متر)
 • فاصله تا امام زاده ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۵۸ متر)
 • فاصله تا سینما شیرا ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۷۵ متر)
 • فاصله تا امام زاده ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۱۱ متر)
 • فاصله تا سینما سعدی ...۵ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۴۵ متر)
 • فاصله تا باغ ارم۶ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۵۳ متر)
 • فاصله تا ترمینال شه ...۶ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۰۴ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۶ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۵۳ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۵ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۳۰ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۵ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۶۵ متر)
 • فاصله تا آرامگاه سع ...۶ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۷۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه مت ...۵ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۹۹ متر)
 • فاصله تا دانشگاه شی ...۷ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۸۷ متر)
 • فاصله تا خیابان قصر ...۶ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۸۹ متر)
 • فاصله تا خیابان ملا ...۶ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۱۵ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۵ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۳۹ متر)
 • فاصله تا خیابان شیش ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۲۶۷ متر)
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۷ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۶۰۴ متر)
 • فاصله تا بلوار استق ...۷ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۲۲۴ متر)
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۸ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۲۶۴ متر)
 • فاصله تا خیابان تند ...۹ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۴۷۹ متر)
 • فاصله تا میدان کوزه ...۸ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۷۵۱ متر)
 • فاصله تا بلوار استع ...۹ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۷۵۵ متر)
 • فاصله تا شهرک مفتح۹ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۷۹۷ متر)
 • فاصله تا بلوار مدرس ...۹ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۴۸۳ متر)
 • فاصله تا دانشگاه صن ...۹ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۶۶۹ متر)
 • فاصله تا باغ عفیف آ ...۹ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۷۲۴ متر)
 • فاصله تا شهرک ولیعص ...۱۰ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۴۸۲ متر)
 • فاصله تا بلوار چمرا ...۸ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۷۸۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه مت ...۹ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۶۱۷ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۰ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۸۷۴ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۰ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۹۰۰ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۱۰ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۴۰۵ متر)
 • فاصله تا بلوار رسول ...۹ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۱۷۹ متر)
 • فاصله تا فرودگاه بی ...۱۳ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۹۵۹ متر)
 • فاصله تا بلوار امیر ...۱۳ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۲۷۳ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۳ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۹۵۶ متر)
 • فاصله تا برم دلک۱۶ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۱۲۱ متر)
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۱۲ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۳۸۶ متر)
 • فاصله تا بلوار معال ...۱۲ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۲۱۰ متر)
 • فاصله تا مجتمع ویلا ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۵۸۱ متر)
 • فاصله تا ترمینال مس ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۲۲۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه را ...۱۹ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۹۸۷ متر)
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۲۴ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۲۸۳ متر)
 • فاصله تا نمایشگاه ب ...۲۱ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۹۸۱ متر)
 • فاصله تا نمایشگاه ب ...۲۴ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۶۶۸ متر)
 • فاصله تا دانشگاه پی ...۲۶ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۴۳۷ متر)
 • فاصله تا دانشگاه آز ...۲۹ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۶۹۵ متر)
 • فاصله تا رودخانه قر ...۴۸ دقیقه با خودرو (۴۹ کیلومتر و ۷۷۹ متر)
 • فاصله تا تخت جمشید۵۵ دقیقه با خودرو (۵۵ کیلومتر و ۹۲۱ متر)
 • فاصله تا نقش رجب۴۸ دقیقه با خودرو (۶۰ کیلومتر و ۴۱۶ متر)
 • فاصله تا نقش رستم۵۰ دقیقه با خودرو (۶۱ کیلومتر و ۸۲۶ متر)
 • فاصله تا نقش پیروزی ...۵۰ دقیقه با خودرو (۶۱ کیلومتر و ۸۴۱ متر)
 • فاصله تا آرامگاه دا ...۵۰ دقیقه با خودرو (۶۱ کیلومتر و ۸۴۱ متر)
 • فاصله تا دریاچه دشت ...۵۸ دقیقه با خودرو (۷۱ کیلومتر و ۱۹۴ متر)
 • فاصله تا دریاچه مها ...۱ ساعت و ۵ دقیقه با خودرو (۷۲ کیلومتر و ۹۰۳ متر)
 • فاصله تا کاخ پاسارگ ...۱ ساعت و ۴۶ دقیقه با خودرو (۱۳۲ کیلومتر و ۵۳۹ متر)
 • فاصله تا آرامگاه کو ...۱ ساعت و ۴۶ دقیقه با خودرو (۱۳۲ کیلومتر و ۵۳۹ متر)
 • فاصله تا آرامگاه کم ...۱ ساعت و ۴۶ دقیقه با خودرو (۱۳۲ کیلومتر و ۵۵۳ متر)
 • فاصله تا آبشار مارگ ...۲ ساعت و ۱۳ دقیقه با خودرو (۱۴۵ کیلومتر و ۹۷۶ متر)
قوانین و مقرارت هتل
نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)متفاوت با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)متفاوت با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودکان زیر ۴ سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاندارد
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر
درباره هتل آپارتمان آرنیکا شیراز

هتل آپارتمان یک ستاره آرنیکا شیراز در 6 طبقه با 22 واحد اقامتی به‌صورت اتاق‌های یک‌تخته، دوتخته و سوئیت سال 1396 شروع به فعالیت کرد. هتل آرنیکا شیراز با قیمتی مقرون به‌صرفه، امکانات نسبی مناسب و فضایی بسیار تمیز به دلیل نوساز بودن ساختمان و وجود کادری کارآزموده برای کسانی که دنبال سفری اقتصادی و با کیفیت هستند، انتخابی درخور است. یکی از مهم‌ترین امتیازات اقامت در هتل آرنیکا شیراز دسترسی آسان و سریع به جاهای دیدنی شیراز همچون حافظیه، سعدیه، آرامگاه خواجوی کرمانی، آرامگاه سیبویه، ارگ کریم‌خان، مجموعه وکیل، مجموعه زندیه، باغ جهان‌نما، باغ ملی، باغ ارم، باغ چهل تنان، خانه سعادت، سرای مشیر، آبشار مصنوعی شیراز، مسجد نصیرالملک، مرقد مطهر شاه‌چراغ و دروازه قرآن است.

گردشگرانی که با افراد کم‌توان یا ناتوان جسمی – حرکتی سفر می‌کنند،  برای رزرو این نکته را در نظر داشته باشند که هتل آپارتمان آرنیکا در قسمت ورودی تعدادی پله دارد.

از آنجایی که گردشگری سلامت در شیراز این شهر را به یکی از مهمترین مقصدهای سفر در ایران تبدیل کرده است و به همین جهت گردشگران زیادی به این شهر سفر می‌کنند، هتل آپارتمان آرنیکا شیراز به دلیل نزدیکی با بیمارستان دکتر میر حسینی انتخاب ایده‌آلی برای گردشگران سلامت خواهد بود.

اگر قصد دارید با وسایل نقلیه عمومی در شیراز رفت‌وآمد ‌کنید، در نزدیکی هتل آپارتمان آرنیکا ایستگاه اتوبوس درون شهری و همچنین مترو وجود دارد.

 

امکانات و خدمات هتل آپارتمان آرنیکا شیراز

خدمات و امکاناتی که هتل آپارتمان آرنیکا جهت رفاه مهمانان گرامی ارائه می‌کند شامل لابی شیک با امکانات پذیرایی بسیار مناسب، صبحانه سرد و گرم که هم در سالن صبحانه‌خوری امکان نوش‌جان کردن دارید و هم در اتاق‌ها، پارکینگ، آسانسور، فضای سبز، اینترنت، تاکسی سرویس24 ساعته و ترانسفر می‌شوند.

هتل آپارتمان آرنیکا رستوران ندارد، اما با اقامت در سوئیت‌های این هتل آپارتمان می‌توانید غذای مورد علاقه خود را در آشپزخانه اتاق طبخ کنید و اگر دوست دارید غذای خود را خارج از هتل میل کنید می‌توانید به رستوران فرنادو در نزدیکی هتل مراجعه کنید.

کافی‌شاپ هتل آرنیکا  واقع در طبقه همکف برای استراحت کردن یا گذران اوقات فراغت مکان بسیار مناسبی است، زیرا با سرو انواع نوشیدنی‌های سرد و گرم و دسرهای لذیذ اوقات خوشی را برایتان رقم می‌زند.

برای علاقمندان به شیرازگردی این نوید را می‌دهیم که در هتل آپارتمان آرنیکا خدمات تورهای شهری شامل گشت پاسارگاد، گشت بافت قدیم شیراز و گشت بافت جدید به‌صورت نیم‌روز و تمام‌روز ارائه می‌شود تا سفری مهیج و خاطره‌انگیز را در این شهر تجربه کنید.

در اتاق‌ها و سوئیت‌های هتل آپارتمان آرنیکا شیراز خدمات و امکاناتی مثل روم سرویس، تلفن، تلویزیون، یخچال، تهویه مطبوع، صندوق امانات، لاندری، سیستم سرمایش و گرمایش، آینه و میز آرایش، کمد لباس، حمام، سرویس بهداشتی، (مبلمان، میز ناهارخوری، اجاق گاز، چای‌ساز و بالکن در آپارتمان‌ها) ارائه می‌شود.

 

آدرس و شماره تلفن رزرو هتل آپارتمان آرنیکا شیراز

آدرس: شیراز، میدان قائم، بلوار هجرت، خیابان جاوید

شماره تلفن رزرو هتل آپارتمان آرنیکا شیراز: 1548

 

رزرو اینترنتی هتل آپارتمان آرنیکا شیراز

رزرو هتل آپارتمان آرنیکا شیراز را با ارزان‌ترین قیمت از یوتراوز انجام دهید و از خدمات پشتیبانی 24 ما بهره‌مند شوید. همچنین برای رزرو اینترنتی هتل در دیگر نقاط ایران اینجا را کلیک کنید.