آدرس هتل :مشهد، خیابان امام رضا ۳
نکات مهم هتل آپارتمان آرین مشهد
 • کمپین ویژه تابستان با اقامت در هتل مجلل درویشی، هر شب به قید قرعه یک اتاق، هدیه اقامت رایگان هتل را دریافت نمایید
 • هزینه اقامت کودک زیر دوسال رایگان می‌باشد.
اتاق‌های قابل رزرو
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
امکانات هتل آپارتمان آرین مشهد
موقعیت مکانی هتل آپارتمان آرین مشهد
 • فاصله تا بازار رضا۶ دقیقه پیاده ‌روی (۴۷۱ متر)
 • فاصله تا خیابان دان ...۱۱ دقیقه پیاده ‌روی (۸۴۹ متر)
 • فاصله تا خیابان دان ...۱۲ دقیقه پیاده ‌روی (۹۲۴ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۲ دقیقه پیاده ‌روی (۹۷۹ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۲ متر)
 • فاصله تا پارک میرزا ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۶ متر)
 • فاصله تا بوستان میر ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۱۵۱ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۷۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۷۸ متر)
 • فاصله تا موزه آستان ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۹۴ متر)
 • فاصله تا موزه ظروف۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۹۸ متر)
 • فاصله تا موزه هنرها ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۰۴ متر)
 • فاصله تا موزه فرش۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۰۴ متر)
 • فاصله تا موزه تمبر، ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۰۴ متر)
 • فاصله تا موزه نجوم ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۰۴ متر)
 • فاصله تا موزه مدال۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۰۴ متر)
 • فاصله تا موزه مردم‌ ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۰۴ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۴۴ متر)
 • فاصله تا باغ خونی۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۶۱ متر)
 • فاصله تا خیابان خسر ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۶۱ متر)
 • فاصله تا خیابان خسر ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۷۰ متر)
 • فاصله تا بلوار امام ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۷۳ متر)
 • فاصله تا خیابان عنص ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۸۵ متر)
 • فاصله تا مدرسه علمی ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۷۴ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۹۹ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۵۱۷ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۵۱۹ متر)
 • فاصله تا کلیسای مسر ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۵۹۹ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۱۵ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۲۶ متر)
 • فاصله تا برج تجاری ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۳۲ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۳۷ متر)
 • فاصله تا موزه مردم‌ ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۰۵ متر)
 • فاصله تا آرامگاه شی ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۱۹ متر)
 • فاصله تا خیابان هفد ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۳۲ متر)
 • فاصله تا بلوار 17 ش ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۳۶ متر)
 • فاصله تا کتابخانه م ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۲۶ متر)
 • فاصله تا خانه ملک۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۷۴ متر)
 • فاصله تا خیابان اما ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۰ متر)
 • فاصله تا گنبد خشتی۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۹ متر)
 • فاصله تا خیابان نوا ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۴۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۵۲ متر)
 • فاصله تا مسجد هفتاد ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۹۴ متر)
 • فاصله تا رستوران مع ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۳۰ متر)
 • فاصله تا خیابان پاس ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۳۰ متر)
 • فاصله تا چهارراه شه ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۴۴ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۶۲ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۶۶ متر)
 • فاصله تا سینما قدس۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۷۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۱۹ متر)
 • فاصله تا میدان امام ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۱۲ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۴۹ متر)
 • فاصله تا مدرسه پریز ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۱۰ متر)
 • فاصله تا بیماررستان ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۴۲ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۹۸ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۱۲ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۲۸ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۴۶ متر)
 • فاصله تا مقبره پیر ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۷۱ متر)
 • فاصله تا بازار مرکز ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۸۷ متر)
 • فاصله تا مسجد گوهرش ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۳۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۵۶ متر)
 • فاصله تا پارک باغ م ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۹۰ متر)
 • فاصله تا بلوار امام ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۹۸ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۷۰ متر)
 • فاصله تا خیابان شیر ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۸ متر)
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۴ متر)
 • فاصله تا سینما هویز ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۸ متر)
 • فاصله تا کلیسا انجی ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۱ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۱۳ متر)
 • فاصله تا پایانه مسا ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۴۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۶۶ متر)
 • فاصله تا بازار جنت۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۲۵ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۹۳ متر)
 • فاصله تا بلوار وحدت ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۵۵ متر)
 • فاصله تا بلوار امیر ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۵۵ متر)
 • فاصله تا خیابان آزا ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۵۵ متر)
 • فاصله تا میدان شریع ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۵۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۵۹ متر)
 • فاصله تا مصلی تاریخ ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۶۲ متر)
 • فاصله تا مجتمع زیست ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۶۵ متر)
 • فاصله تا برج تجاری ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۷۴ متر)
 • فاصله تا بوستان وحد ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۱۵ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۱۶ متر)
 • فاصله تا بلوار مصلی ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۲۱ متر)
 • فاصله تا پارک وحدت۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۴۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۸۰ متر)
 • فاصله تا آرامگاه نا ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۹۴ متر)
 • فاصله تا سینما آفری ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۲ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۶ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۰۴ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۰۸ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۱۸ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۱۹ متر)
 • فاصله تا بلوار شهید ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۲۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۰۸ متر)
 • فاصله تا هنرستان صن ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۴۹ متر)
 • فاصله تا رستوران رض ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۵۶ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۸۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۴۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه را ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۴۳ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۲۱ متر)
 • فاصله تا خیابان کوه ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۲۸ متر)
 • فاصله تا میدان شهدا ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۶۶ متر)
 • فاصله تا بلوار احمد ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۰۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۳۲ متر)
 • فاصله تا گنبد سبز۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۳۵ متر)
 • فاصله تا میدان توحی ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۷۶ متر)
 • فاصله تا بوستان باب ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۵۵ متر)
 • فاصله تا پارک باباق ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۴۱ متر)
 • فاصله تا فروشگاه دب ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۴۶ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۴۸ متر)
 • فاصله تا میدان احمد ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۹۳ متر)
 • فاصله تا نسیم لبنان ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۸۸ متر)
 • فاصله تا بلوار ملاص ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۲۰۲ متر)
 • فاصله تا خیابان آبک ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۲۰۶ متر)
 • فاصله تا بوستان امت ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۲۱۳ متر)
 • فاصله تا بلوار قرنی ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۴۳۱ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۴۴۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۵۰۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۶۷۵ متر)
 • فاصله تا خیابان راه ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۷۴۴ متر)
 • فاصله تا بازار فردو ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۸۹۰ متر)
 • فاصله تا بلوار بعثت ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۱۴ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۹ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۲۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۹ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۴۳ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۹ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۸۷ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۱۹۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۹ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۳۱۰ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۳۷۳ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۴۶۷ متر)
 • فاصله تا رستوران فی ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۵۴۲ متر)
 • فاصله تا بلوار شهید ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۵۴۷ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶۴۲ متر)
 • فاصله تا رستوران سد ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶۴۷ متر)
 • فاصله تا گورستان ار ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۷۲۹ متر)
 • فاصله تا بازار گوهر ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۸۵۶ متر)
 • فاصله تا بازار گوهر ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۸۵۹ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۲ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۹۶۶ متر)
 • فاصله تا بلوار ملک ...۱۰ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۱۶ متر)
 • فاصله تا بزرگراه سل ...۸ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۲۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۶۶ متر)
 • فاصله تا رستوران ار ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۲۱۵ متر)
 • فاصله تا بوستان بسی ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۳۲۳ متر)
 • فاصله تا میدان ابوط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۴۰۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۴۶۴ متر)
 • فاصله تا بلوار هاشم ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۴۸۸ متر)
 • فاصله تا رستوران پس ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۶۲۰ متر)
 • فاصله تا میدان فردو ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۸۳۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۸۸۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۹۱۹ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۹۰ متر)
 • فاصله تا خیابان طبر ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۵۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۳۷۱ متر)
 • فاصله تا پارک ریحان ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۳۸۹ متر)
 • فاصله تا بزرگراه شه ...۱۱ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۴۹۱ متر)
 • فاصله تا بلوار سجاد ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۵۲۷ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۷۰۴ متر)
 • فاصله تا بزرگراه شه ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۹۷۶ متر)
 • فاصله تا بزرگراه شه ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۹۸۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۳ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۱۲ متر)
 • فاصله تا فرودگاه بی ...۱۷ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۹۳ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۱۲۳ متر)
 • فاصله تا میدان جانب ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۱۸۱ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۲۱۹ متر)
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۲۶۸ متر)
 • فاصله تا بلوار خیام ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۴۱۰ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۴۲۸ متر)
 • فاصله تا کمپ غدیر۱۲ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۴۴۵ متر)
 • فاصله تا آرامگاه خو ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۴۷۴ متر)
 • فاصله تا خیابان رضا ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۵۲۷ متر)
 • فاصله تا بلوار خیام ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۵۴۴ متر)
 • فاصله تا بوستان حجا ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۶۳۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۹۶۹ متر)
 • فاصله تا پارک پردیس ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۲۱۴ متر)
 • فاصله تا دانشگاه فر ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۵۲۲ متر)
 • فاصله تا بلوار امام ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۷۱۳ متر)
 • فاصله تا پارک ملت۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۷۲۳ متر)
 • فاصله تا بازار بین ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۸۴۳ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۸۹۷ متر)
 • فاصله تا کیان سنتر ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۹۵۸ متر)
 • فاصله تا پارک ساحلی ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۹۸۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۹۹۹ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۸۵ متر)
 • فاصله تا باغ پرندگا ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۱۲۵ متر)
 • فاصله تا پردیس قائم ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۱۵۴ متر)
 • فاصله تا سرزمین عجا ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۱۷۵ متر)
 • فاصله تا کیان سنتر ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۱۸۴ متر)
 • فاصله تا سرزمین عجا ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۲۲۰ متر)
 • فاصله تا میدان استق ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۲۶۶ متر)
 • فاصله تا بلوار کوثر ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۵۷۱ متر)
 • فاصله تا رستوران قص ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۵۸۶ متر)
 • فاصله تا میدان کوثر ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۱۸۳ متر)
 • فاصله تا برج باران۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۱۹۹ متر)
 • فاصله تا بلوار وکیل ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۲۶۷ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۳۵۱ متر)
 • فاصله تا میدان آزاد ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۴۶۰ متر)
 • فاصله تا سینما پیرو ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۴۶۵ متر)
 • فاصله تا بلوار فکور ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۴۸۹ متر)
 • فاصله تا بلوار پیرو ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۶۰۰ متر)
 • فاصله تا پارک طبیعی ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۸۱۷ متر)
 • فاصله تا رستوران گی ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۸۵۳ متر)
 • فاصله تا میدان قائم ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۸۸۲ متر)
 • فاصله تا رستوران کل ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۹۷۲ متر)
 • فاصله تا رستوران در ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۷۵ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۴۴۹ متر)
 • فاصله تا رباط طرق۱۷ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۳۷ متر)
 • فاصله تا بلوار استا ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۱۷۹ متر)
 • فاصله تا بلوار امام ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۱۷۹ متر)
 • فاصله تا مسیر پلکان ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۵۷۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۶۱۴ متر)
 • فاصله تا قاسم آباد ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۸۰۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۸۹۶ متر)
 • فاصله تا بلوار شاهد ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۹۳۱ متر)
 • فاصله تا بلوار نماز ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۱۴ متر)
 • فاصله تا باغ گلها۱۹ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۵۲ متر)
 • فاصله تا بلوار آب و ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۴۹۹ متر)
 • فاصله تا پارک آبی ا ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۵۴۰ متر)
 • فاصله تا سینما سیمر ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۶۰۵ متر)
 • فاصله تا بلوار حجاب ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۶۱۹ متر)
 • فاصله تا بلوار اندی ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۷۶۱ متر)
 • فاصله تا بلوار صیاد ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۷۷۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۷۸۰ متر)
 • فاصله تا بلوار ادیب ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۸۲۲ متر)
 • فاصله تا پارک ملی چ ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۱۶ متر)
 • فاصله تا پارک خانوا ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۲۳ متر)
 • فاصله تا بزرگراه آس ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۶۷ متر)
 • فاصله تا سرزمین موج ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۱۷۵ متر)
 • فاصله تا بوستان نیل ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۲۲۱ متر)
 • فاصله تا بلوار فلاح ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۲۴۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۲۵۳ متر)
 • فاصله تا بلوار دکتر ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۲۸۴ متر)
 • فاصله تا بزرگراه ام ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۶۸۵ متر)
 • فاصله تا پارک تفریح ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۸۸۴ متر)
 • فاصله تا بام مشهد۲۲ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۸۸۸ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۷۵ متر)
 • فاصله تا بلوار شریع ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۱۱۴ متر)
 • فاصله تا نمایشگاه ب ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۶۴۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۷۳۳ متر)
 • فاصله تا بزرگراه آز ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۷۹۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۹۶۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۲۲ متر)
 • فاصله تا رستوران ای ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۳۵۸ متر)
 • فاصله تا بزرگراه نم ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۴۰۶ متر)
 • فاصله تا بلوار شهید ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۹۶۹ متر)
 • فاصله تا آرامگاه خو ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۱۰۰ متر)
 • فاصله تا مجتمع تفری ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۱۴۱ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۲۲۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۲۵۸ متر)
 • فاصله تا بوستان نیا ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۷۷۳ متر)
 • فاصله تا پارک جنگلی ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۹۱۵ متر)
 • فاصله تا بلوار مجید ...۲۴ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۲۱۸ متر)
 • فاصله تا باغ وحش وک ...۲۶ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۲۲۵ متر)
 • فاصله تا کوهستان پا ...۲۶ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۲۳۱ متر)
 • فاصله تا بزرگراه می ...۲۴ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۳۳۷ متر)
 • فاصله تا چشمه گیلاس ...۲۵ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۹۹۹ متر)
 • فاصله تا ویلاژتوریس ...۲۶ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۵۹ متر)
 • فاصله تا بهشت رضا۲۰ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۷۵ متر)
 • فاصله تا سد طرق۲۷ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۱۸۵ متر)
 • فاصله تا پارک مینیا ...۲۷ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۵۵۲ متر)
 • فاصله تا امام زاده ...۲۹ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۴۱۳ متر)
 • فاصله تا رستوران مو ...۲۹ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۴۳۳ متر)
 • فاصله تا سرزمین موج ...۲۷ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۷۷۷ متر)
 • فاصله تا خیابان گلس ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۸۳۰ متر)
 • فاصله تا ییلاق طرقب ...۳۱ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۱۱ متر)
 • فاصله تا باغ پونه ط ...۳۱ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۳۶ متر)
 • فاصله تا ییلاق شاند ...۲۹ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۵۹۰ متر)
 • فاصله تا بازار بین ...۳۲ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۶۹۲ متر)
 • فاصله تا موزه مردم ...۲۹ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۷۷۸ متر)
 • فاصله تا رستوران آب ...۳۳ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۸۳۱ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۹ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۸۳۵ متر)
 • فاصله تا باغ رستورا ...۳۳ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۸۸۱ متر)
 • فاصله تا رستوران آب ...۳۳ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۱۲۸ متر)
 • فاصله تا رستوران سر ...۳۵ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۵۱۶ متر)
 • فاصله تا پیست موتور ...۳۲ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۶۷۹ متر)
 • فاصله تا روستا تاری ...۳۶ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۱۷ متر)
 • فاصله تا رستوران تش ...۳۶ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۸۴۴ متر)
 • فاصله تا پیست دوچرخ ...۳۶ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۸۸۸ متر)
 • فاصله تا رستوران سی ...۳۶ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۹۲۱ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۴۲ دقیقه با خودرو (۳۲ کیلومتر و ۲ متر)
 • فاصله تا روستا مج۵۰ دقیقه با خودرو (۳۲ کیلومتر و ۵۷۴ متر)
 • فاصله تا هارونیه۳۷ دقیقه با خودرو (۳۲ کیلومتر و ۶۳۲ متر)
 • فاصله تا آرامگاه فر ...۳۹ دقیقه با خودرو (۳۳ کیلومتر و ۷۰۳ متر)
 • فاصله تا موزه توس۳۹ دقیقه با خودرو (۳۳ کیلومتر و ۷۰۳ متر)
 • فاصله تا آرامگاه فر ...۳۹ دقیقه با خودرو (۳۳ کیلومتر و ۷۰۳ متر)
 • فاصله تا موزه قرآن ...۵۰ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۱۶۵ متر)
 • فاصله تا روستا نغند ...۴۱ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۳۸۰ متر)
 • فاصله تا مجتمع توری ...۳۹ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۳۹۲ متر)
 • فاصله تا رستوران ار ...۳۹ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۶۰۷ متر)
 • فاصله تا رستوران هن ...۳۹ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۹۵۲ متر)
 • فاصله تا رستوران پد ...۴۰ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۴۰۲ متر)
 • فاصله تا رستوران حس ...۳۹ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۴۰۹ متر)
 • فاصله تا غار مغان۵۶ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۹۷۷ متر)
 • فاصله تا دره ارغوان ...۴۷ دقیقه با خودرو (۳۷ کیلومتر و ۱ متر)
 • فاصله تا روستا ابرد ...۴۴ دقیقه با خودرو (۳۸ کیلومتر و ۷۲۱ متر)
 • فاصله تا روستا دهبا ...۱ ساعت و ۸ دقیقه با خودرو (۴۱ کیلومتر و ۶۰۸ متر)
 • فاصله تا روستا کنگ۱ ساعت و ۲ دقیقه با خودرو (۴۳ کیلومتر و ۱۸ متر)
 • فاصله تا روستا اندر ...۵۸ دقیقه با خودرو (۴۳ کیلومتر و ۱۷۶ متر)
 • فاصله تا روستا زشک۵۹ دقیقه با خودرو (۴۸ کیلومتر و ۱۶۷ متر)
 • فاصله تا پایانه مسا ...۱ ساعت و ۸ دقیقه با خودرو (۵۲ کیلومتر و ۲۵۲ متر)
 • فاصله تا روستا کاهو ...۶۰ دقیقه با خودرو (۵۵ کیلومتر و ۱۹ متر)
 • فاصله تا بقعه تاریخ ...۱ ساعت و ۳ دقیقه با خودرو (۵۵ کیلومتر و ۳۲۹ متر)
 • فاصله تا روستا گلمک ...۱ ساعت و ۹ دقیقه با خودرو (۶۱ کیلومتر و ۴۵۱ متر)
 • فاصله تا دریاچه چشم ...۲ ساعت و ۸ دقیقه با خودرو (۸۱ کیلومتر و ۷۵۹ متر)
 • فاصله تا آبشار ارتک ...۲ ساعت و ۳۶ دقیقه با خودرو (۱۳۰ کیلومتر و ۸۲۷ متر)
 • فاصله تا بوستان ایز ...۲ ساعت و ۳۹ دقیقه با خودرو (۱۳۲ کیلومتر و ۱۷۹ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲ ساعت و ۴۳ دقیقه با خودرو (۱۳۳ کیلومتر و ۸۹ متر)
 • فاصله تا کلات نادر۲ ساعت و ۲۸ دقیقه با خودرو (۱۵۱ کیلومتر و ۶۰۱ متر)
 • فاصله تا کاخ خورشید ...۲ ساعت و ۳۱ دقیقه با خودرو (۱۵۳ کیلومتر و ۶۳۸ متر)
 • فاصله تا آبشار قره ...۲ ساعت و ۳۵ دقیقه با خودرو (۱۵۳ کیلومتر و ۹۸۸ متر)
قوانین و مقرارت هتل
نرخ میهمان خارجی (غیرعرب زبان)نامشخص
نرخ میهمان خارجی (عرب زبان)نامشخص
بازه سنی اقامت رایگان کودکاننامشخص
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهانامشخص
پذیرش خانم مجردنامشخص
قوانین صیغه‌نامهنامشخص
درباره هتل آپارتمان آرین مشهد

هتل آپارتمان آرین مشهد یکی از بهترین هتل آپارتمان‌های این شهر است که در سال 1396 در 4 طبقه با 30 آپارتمان و سوئیت افتتاح شده است. هتل آپارتمان آرین مشهد در مسافت 500 متری از حرم مطهر رضوی قرار گرفته و به همین علت هم یکی از مناسب‌ترین گزینه‌ها جهت اقامت است. با رزرو هتل آپارتمان آرین مشهد این امکان را هم خواهید داشت در طول اقامت خود در این هتل به مکان‌های مختلفی از جمله بازار رضا مشهد، مراکز خرید هفده شهریور، موزه آستان قدس رضوی و سایر جاذبه‌های دیدنی اطراف حرم امام رضا (ع) دسترسی بسیار خوبی داشته باشید.

 

امکانات و خدمات هتل آپارتمان آرین مشهد

هتل آپارتمان آرین مشهد دارای امکانات و خدمات گوناگونی است که برخی از امکانات و خدمات به اختصار عبارتند از: رستوران، کافی‌شاپ، خدمات خانه‌داری، پذیرش 24 ساعته، صندوق امانات، اینترنت، تاکسی سرویس، خدمات باربری و نمازخانه

در اتاق‌های این هتل هم می‌توانید از امکانات و خدمات دیگری همچون لوازم بهداشتی، حمام، تلویزیون، سیستم تهویه مطبوع، مبلمان، سیستم گرمایش و سرمایش، سرویس بهداشتی فرنگی و ایرانی، یخچال، تلفن و بالکن نیز بهره‌مند شوید.

 

رزرو آنلاین و تلفنی هتل آپارتمان آرین مشهد

برای اقامت در هتل آپارتمان آرین مشهد می‌توانید با رزرو اینترنتی هتل از یوتراوز، اتاق مورد نظرتان را به سادگی و با بهره‌مندی از تخفیفات ویژه در کوتاه‌ترین زمان ممکن رزرو کنید. همچنین می‌توانید با شماره تلفن رزرو این هتل به شماره 1548 تماس بگیرید و پس از انتخاب اتاق آن را به صورت تلفنی رزرو کنید.

 

آدرس و شماره تلفن پشتیبانی هتل آپارتمان آرین مشهد

هتل آپارتمان آرین مشهد در خیبان امام رضا و امام رضا 3 واقع شده است. این هتل آپارتمان به دلیل نزدیکی به حرم یکی از بهترین گزینه‌ها برای اقامت است. در صورت تمایل به دریافت اطلاعات بیشتر در رابطه با این هتل می‌توانید با تلفن تماس پشتیبانی این هتل به شماره 1548 تماس بگیرید و موارد مورد نیاز خود را به صورت 24 ساعته و به طور کامل دریافت کنید.