#
آدرس هتل :مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا 20

اتاق‌های هتل الماس 2 مشهد

نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان

هتل های مشابه هتل الماس 2 مشهد

امکانات هتل الماس 2 مشهد

فاصله هتل الماس 2 مشهد تا نقاط مهم

 • خیابان دانش شرقی7 دقیقه پیاده ‌روی (559 متر)
 • خیابان دانش غربی9 دقیقه پیاده ‌روی (693 متر)
 • بیمارستان موسی بن جعفر(ع)9 دقیقه پیاده ‌روی (741 متر)
 • پارک میرزا کوچک خان10 دقیقه پیاده ‌روی (807 متر)
 • بوستان میرزا کوچک خان(دانش)11 دقیقه پیاده ‌روی (861 متر)
 • ایستگاه قطار شهری بسیج2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 51 متر)
 • باغ خونی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 72 متر)
 • بازار رضا2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 85 متر)
 • خیابان عنصری3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 96 متر)
 • بلوار امام رضا2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 135 متر)
 • حرم ورودی باب الرضا2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 190 متر)
 • بیمارستان سینا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 281 متر)
 • مرکز خرید آسمان2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 325 متر)
 • برج تجاری آکسون2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 342 متر)
 • مرکز خرید اطلسیه2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 347 متر)
 • کلیسای مسروپ مقدس3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 361 متر)
 • حرم ورودی باب الجواد3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 416 متر)
 • موزه آستان قدس رضوی2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 442 متر)
 • موزه ظروف2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 446 متر)
 • موزه مدال2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 452 متر)
 • موزه نجوم و ساعت2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 452 متر)
 • موزه هنرهای تجسمی2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 452 متر)
 • موزه تمبر، اسکناس و سکه2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 452 متر)
 • موزه فرش2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 452 متر)
 • موزه قرآن و نفایس2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 452 متر)
 • موزه مردم‌شناسی2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 452 متر)
 • خیابان خسروی نو3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 500 متر)
 • کنسولگری کشور افغانستان3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 507 متر)
 • خیابان خسروی نو3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 510 متر)
 • خیابان هفده شهریور3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 543 متر)
 • بلوار 17 شهریور3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 547 متر)
 • مدرسه علمیه عباسقلی خان3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 630 متر)
 • کنسولگری کشور ترکمنستان3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 634 متر)
 • حرم ورودی حرعاملی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 665 متر)
 • خانه ملک3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 736 متر)
 • خیابان امام خمینی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 802 متر)
 • موزه مردم‌ شناسی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 846 متر)
 • مقبره پیر پالان دوز3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 847 متر)
 • مسجد هفتاد و دو تن4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 899 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفده شهریور3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 910 متر)
 • حرم ورودی خیابان نواب صفوی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 915 متر)
 • آرامگاه شیخ نخودکی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 967 متر)
 • خیابان پاسداران4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 992 متر)
 • رستوران معین درباری4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 993 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب3 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 21 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب(امدادی)3 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 25 متر)
 • سینما قدس4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 41 متر)
 • کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی3 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 74 متر)
 • ایستگاه قطار شهری امام خمینی3 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 77 متر)
 • خیابان نواب صفوی3 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 119 متر)
 • کنسولگری کشور پاکستان4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 139 متر)
 • میدان امام رضا4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 182 متر)
 • گنبد خشتی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 227 متر)
 • حرم ورودی صحن جمهوری3 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 261 متر)
 • مدرسه پریزاد4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 323 متر)
 • بیماررستان امام رضا(ع)5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 412 متر)
 • چهارراه شهدا4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 427 متر)
 • بیمارستان امام هادی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 431 متر)
 • حرم ورودی شیخ طبرسی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 440 متر)
 • خیابان شیرازی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 481 متر)
 • بازار مرکزی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 489 متر)
 • بیمارستان آریا5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 515 متر)
 • مسجد گوهرشاد4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 546 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پروین اعتصامی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 613 متر)
 • پارک باغ ملی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 651 متر)
 • بلوار امام خمینی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 658 متر)
 • بیمارستان ثامن الائمه5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 733 متر)
 • مجتمع تجاری آرمان5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 751 متر)
 • حرم ورودی خیابان شیرازی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 819 متر)
 • سینما هویزه5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 827 متر)
 • کلیسا انجیلی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 852 متر)
 • پایانه مسافربری امام رضا(ع)5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 905 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سعدی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 925 متر)
 • بازار جنت5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 986 متر)
 • بیمارستان 550 ارتش5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 53 متر)
 • بلوار امیرالمومنین5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 74 متر)
 • بلوار وحدت5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 74 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شریعتی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 215 متر)
 • میدان شریعتی ( تقی آباد )5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 221 متر)
 • خیابان آزادی (بهجت)5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 240 متر)
 • مصلی تاریخی مشهد5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 270 متر)
 • مجتمع زیست خاور6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 323 متر)
 • بوستان وحدت6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 332 متر)
 • بیمارستان امام زمان6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 332 متر)
 • برج تجاری آلتون6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 334 متر)
 • بیمارستان بنت الهدی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 419 متر)
 • پارک وحدت5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 552 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید مفتح5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 595 متر)
 • آرامگاه نادرشاه افشار6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 606 متر)
 • رستوران رضایی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 731 متر)
 • سینما آفریقا7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 789 متر)
 • مرکز خرید ورسیج مشهد6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 799 متر)
 • بیمارستان ام البنین6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 920 متر)
 • بلوار مصلی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 943 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قائم6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 966 متر)
 • بیمارستان مهر7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 976 متر)
 • بیمارستان پاستور نو6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 980 متر)
 • بیمارستان تخصصی سرطان امید7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 69 متر)
 • ایستگاه قطار شهری الندشت7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 72 متر)
 • هنرستان صنعتی شهید بهشتی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 107 متر)
 • بیمارستان قائم7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 148 متر)
 • ایستگاه راه آهن6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 163 متر)
 • ایستگاه قطار شهری راه آهن6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 163 متر)
 • خیابان کوهسنگی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 287 متر)
 • بیمارستان تخصصی کودکان دکتر شیخ8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 302 متر)
 • بلوار شهید رستمی6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 343 متر)
 • میدان شهدا7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 348 متر)
 • بلوار احمد آباد7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 364 متر)
 • گنبد سبز7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 398 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهدا7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 413 متر)
 • میدان توحید7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 441 متر)
 • بوستان باباقدرت7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 516 متر)
 • پارک باباقدرت7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 601 متر)
 • بیمارستان 17 شهریور8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 605 متر)
 • فروشگاه دبنهامز7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 607 متر)
 • میدان احمد آباد7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 655 متر)
 • بوستان امت7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 923 متر)
 • نسیم لبنان8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 949 متر)
 • بلوار ملاصدرا8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 961 متر)
 • خیابان آبکوه8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 987 متر)
 • بیمارستان شهید هاشمی نژاد8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 5 متر)
 • بیمارستان امام حسین (ع)8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 159 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نبوت8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 216 متر)
 • بلوار قرنی8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 375 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهسنگی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 434 متر)
 • خیابان راهنمایی8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 505 متر)
 • بازار فردوسی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 600 متر)
 • بلوار بعثت10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 776 متر)
 • مرکز خرید خورشید9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 786 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فلسطین9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 804 متر)
 • مرکز خرید قسطنطنیه9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 848 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طالقانی9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 71 متر)
 • کنسولگری کشور تاجیکستان9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 162 متر)
 • بیمارستان حجازی9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 172 متر)
 • بازار گوهر شاد11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 292 متر)
 • بازار گوهرشاد11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 295 متر)
 • بلوار شهید منتظری9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 308 متر)
 • رستوران فیش اند چیپس خلیج فارس11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 457 متر)
 • بیمارستان تخصصی چشم خاتم النبیاء9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 573 متر)
 • رستوران سدروس10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 576 متر)
 • گورستان ارامنه10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 661 متر)
 • بیمارستان 22 بهمن11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 676 متر)
 • بلوار ملک اباد10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 778 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خیام10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 833 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فجر10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 970 متر)
 • رستوران ارکیده سیاه11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 3 متر)
 • بوستان بسیج11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 33 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طبرسی11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 175 متر)
 • بلوار هاشمی نژاد11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 247 متر)
 • رستوران پسران کریم12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 258 متر)
 • میدان ابوطالب11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 334 متر)
 • ایستگاه قطار شهری آزادی11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 681 متر)
 • میدان فردوسی11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 763 متر)
 • بیمارستان جوادالائمه12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 802 متر)
 • خیابان طبرسی11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 862 متر)
 • کمپ غدیر11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 964 متر)
 • فرودگاه بین المللی13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 13 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید کاوه12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 132 متر)
 • پارک ریحانه( بانوان)10 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 152 متر)
 • بزرگراه شهید بابا نظر11 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 202 متر)
 • بلوار سجاد13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 275 متر)
 • بیمارستان روان پزشکی ابن سینا12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 634 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 738 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 746 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پارک ملت12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 773 متر)
 • بیمارستان امام سجاد15 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 833 متر)
 • کنسولگری کشور عراق15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 77 متر)
 • میدان جانباز13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 119 متر)
 • مرکز خرید نیکا14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 151 متر)
 • آرامگاه خواجه ربیع14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 188 متر)
 • مجتمع تجاری پروما14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 200 متر)
 • خیابان رضاشهر14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 288 متر)
 • بلوار خیام13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 341 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کشف رود14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 359 متر)
 • بوستان حجاب ( بانوان )14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 359 متر)
 • بلوار خیام13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 474 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوثر13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 615 متر)
 • پارک پردیس قائم15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 948 متر)
 • دانشگاه فردوسی18 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 284 متر)
 • بلوار امامت15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 474 متر)
 • پارک ملت15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 486 متر)
 • کنسولگری کشور قرقیزستان15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 661 متر)
 • بازار بین المللی سپاد15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 774 متر)
 • رستوران قصر هدیش16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 838 متر)
 • بیمارستان فارابی15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 847 متر)
 • کیان سنتر 117 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 887 متر)
 • پارک ساحلی آفتاب16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 916 متر)
 • میدان استقلال17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 35 متر)
 • باغ پرندگان16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 56 متر)
 • پردیس قائم16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 87 متر)
 • سرزمین عجایب16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 107 متر)
 • کیان سنتر 216 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 116 متر)
 • سرزمین عجایب16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 151 متر)
 • بلوار کوثر16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 334 متر)
 • میدان کوثر17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 936 متر)
 • برج باران18 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 962 متر)
 • بلوار وکیل آباد16 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 29 متر)
 • بیمارستان تخصصی جواد الائمه (قلب و عروق)17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 112 متر)
 • میدان آزادی17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 222 متر)
 • سینما پیروزی18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 231 متر)
 • بلوار فکوری17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 251 متر)
 • پایانه مسافربری معراج18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 342 متر)
 • بلوار پیروزی18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 343 متر)
 • رستوران گیاهی خانه18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 588 متر)
 • پارک طبیعی هفت حوض22 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 588 متر)
 • میدان قائم17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 644 متر)
 • رستوران کلبه محبت17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 735 متر)
 • رستوران دریایی سولو17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 847 متر)
 • بوستان ایزدی18 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 33 متر)
 • بیمارستان رضوی20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 383 متر)
 • رباط طرق16 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 784 متر)
 • بلوار امامیه19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 939 متر)
 • بلوار استاد یوسفی19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 939 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفت تیر20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 78 متر)
 • مسیر پلکانی بابا کوهی21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 323 متر)
 • ایستگاه قطار شهری اقبال لاهوری18 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 475 متر)
 • قاسم آباد ( شهرک غرب )21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 567 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانش آموز20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 624 متر)
 • بلوار شاهد21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 691 متر)
 • بزرگراه سلسله الذهب15 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 710 متر)
 • باغ گلها19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 810 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صیاد شیرازی20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 181 متر)
 • رستوران ایتالیایی پای19 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 228 متر)
 • بلوار آب و برق21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 255 متر)
 • پارک آبی ایرانیان20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 303 متر)
 • بلوار صیاد شیرازی20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 366 متر)
 • سینما سیمرغ21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 367 متر)
 • بلوار نماز19 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 418 متر)
 • بلوار اندیشه22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 521 متر)
 • بلوار ادیب21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 584 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صدف20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 659 متر)
 • بلوار حجاب21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 667 متر)
 • پارک ملی چهل بازه مشهد20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 774 متر)
 • پارک خانواده22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 783 متر)
 • بزرگراه آسیایی20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 841 متر)
 • سرزمین موج های آبی23 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 935 متر)
 • بوستان نیلوفر آبی24 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 982 متر)
 • بلوار فلاحی22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 4 متر)
 • بزرگراه امام علی21 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 446 متر)
 • بلوار دکتر حسابی22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 601 متر)
 • پارک تفریحی خورشید22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 652 متر)
 • بام مشهد22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 657 متر)
 • بیمارستان مهرگان24 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 826 متر)
 • بلوار شریعتی23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 874 متر)
 • نمایشگاه بین المللی مشهد22 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 407 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نمایشگاه21 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 495 متر)
 • بزرگراه آزادی24 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 560 متر)
 • ایستگاه قطار شهری وکیل آباد21 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 778 متر)
 • بزرگراه نمایشگاه23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 175 متر)
 • بلوار شهید برونسی22 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 737 متر)
 • آرامگاه خواجه مراد17 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 848 متر)
 • مجتمع تفریحی جام‌جم24 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 898 متر)
 • بیمارستان دکتر شریعتی24 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 981 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهستان پارک23 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 19 متر)
 • پارک جنگلی وکیل آباد25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 673 متر)
 • بلوار مجیدیه24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 926 متر)
 • بوستان نیایش25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 979 متر)
 • باغ وحش وکیل آباد26 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 983 متر)
 • کوهستان پارک شادی26 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 989 متر)
 • بزرگراه میثاق24 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 231 متر)
 • چشمه گیلاس (گلسب)24 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 754 متر)
 • ویلاژتوریست25 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 816 متر)
 • سد طرق27 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 936 متر)
 • بهشت رضا20 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 58 متر)
 • پارک مینیاتوری27 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 881 متر)
 • امام زاده ناصر و یاسر29 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 169 متر)
 • رستوران مولانا29 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 189 متر)
 • سرزمین موج های خروشان27 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 538 متر)
 • خیابان گلستان28 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 589 متر)
 • ییلاق طرقبه30 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 767 متر)
 • باغ پونه طرقبه30 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 793 متر)
 • ییلاق شاندیز28 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 352 متر)
 • بازار بین المللی بعثت32 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 448 متر)
 • موزه مردم شناسی ویرانی29 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 540 متر)
 • بیمارستان طالقانی28 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 587 متر)
 • رستوران آبشار33 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 588 متر)
 • باغ رستوران طوبی33 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 637 متر)
 • رستوران آبنوس33 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 884 متر)
 • رستوران سرداب عنبران34 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 273 متر)
 • پیست موتور کراس32 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 452 متر)
 • روستا تاریخی پاژ35 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 867 متر)
 • رستوران تشریفات36 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 601 متر)
 • پیست دوچرخه سواری ثامن36 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 651 متر)
 • رستوران سید و پسران جاغرق36 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 677 متر)
 • روستا مج50 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 346 متر)
 • هارونیه36 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 388 متر)
 • آرامگاه فردوسی40 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 915 متر)
 • موزه توس40 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 915 متر)
 • آرامگاه فردوسی40 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 915 متر)
 • روستا نغندر41 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 136 متر)
 • مجتمع توریستی پدیده شاندیز38 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 154 متر)
 • رستوران هندی راج39 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 196 متر)
 • رستوران ارم شاندیز38 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 369 متر)
 • رستوران پدیده شاندیز40 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 164 متر)
 • رستوران حسین شیشلیکی39 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 171 متر)
 • غار مغان56 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 752 متر)
 • دره ارغوان47 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 757 متر)
 • روستا ابرده44 دقیقه با خودرو (38 کیلومتر و 483 متر)
 • روستا دهبار1 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (41 کیلومتر و 364 متر)
 • روستا کنگ1 ساعت و 1 دقیقه با خودرو (42 کیلومتر و 774 متر)
 • روستا اندرخ58 دقیقه با خودرو (42 کیلومتر و 886 متر)
 • روستا کاهو60 دقیقه با خودرو (47 کیلومتر و 455 متر)
 • روستا زشک58 دقیقه با خودرو (47 کیلومتر و 929 متر)
 • بقعه تاریخی امام زاده یحیی1 ساعت و 4 دقیقه با خودرو (55 کیلومتر و 51 متر)
 • روستا گلمکان1 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (61 کیلومتر و 214 متر)
 • دریاچه چشمه سبز2 ساعت و 7 دقیقه با خودرو (81 کیلومتر و 522 متر)
 • آبشار ارتکند2 ساعت و 35 دقیقه با خودرو (130 کیلومتر و 535 متر)
 • کلات نادر2 ساعت و 27 دقیقه با خودرو (151 کیلومتر و 309 متر)
 • کاخ خورشید2 ساعت و 30 دقیقه با خودرو (153 کیلومتر و 348 متر)
 • آبشار قره سو2 ساعت و 34 دقیقه با خودرو (153 کیلومتر و 696 متر)
برای بزرگنمایی روی نقشه کلیک کنید

قوانین و مقرارت هتل

نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)متفاوت با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)متفاوت با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر 5 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاکودک 5 تا 10 سال (همراه با سرویس)
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر (فقط میهمان ایرانی)
موارد خاصلازم به ذکر است که اقامت رایگان و نیم‌بها تنها برای یک کودک محاسبه می‌گردد.

درباره هتل الماس 2 مشهد

اگر عازم شهر مشهد هستید و اقامت در یکی از بهترین هتل های نزدیک حرم مشهد مدنظرتان است، ما هتل الماس 2 مشهد را پیشنهاد می‌کنیم. این هتل لقب مجلل‌ترین و لوکس‌ترین هتل مشهد را یدک می‌کشد و به لطف امکانات و خدمات منحصربه‌فرد خود، به انتخاب اول بسیاری از گردشگران تبدیل شده است. هتل الماس دو مشهد تنها 2 کیلومتر با حرم امام رضا (ع) فاصله دارد و دسترسی آسان به مراکز تجاری و جاذبه‌های دیدنی مشهد، از مزایای آن است. اما ویژگی که این هتل را از سایر هتل های 5 ستاره مشهد متمایز کرده، واحدهای اقامتی آن است. این واحدها همه به سبک‌های مختلفی مثل آفریقایی، ایتالیایی، ایران باستان، تایلند، ترکیه، روسیه، عرب، هند و صفویه طراحی شده‌اند و دکوراسیون آن‌ها برگرفته از هنر و معماری این تمدن‌هاست.

شما می‌توانید با رزرو هتل الماس 2 مشهد از امکاناتی نظیر رستوران گردان، رستوران روف گاردن، استخر، سونا، ماساژ و سرویس رایگان به حرم بهره‌مند شوید و اقامتی راحت و به‌یادماندنی داشته باشید. یوتراوز بهترین قیمت را برای واحدهای این هتل پیشنهاد می‌کند و رزرو از طریق آن بسیار مقرون‌به‌صرفه است. بنابراین بیشتر از این برای رزرو هتل الماس 2 مشهد تردید نکنید و صفر تا صد امور سفر را به یوتراوز بسپارید. شک نداریم که اقامت در این هتل 5 ستاره به یکی از بهترین خاطرات شما بدل می‌شود.

 

رزرو هتل الماس 2 مشهد

رزرو هتل الماس 2 مشهد بسیار آسان است. شما می‌توانید از طریق سایت یوتراوز نسبت به رزرو هتل الماس دو اقدام کنید و از تخفیفات ویژه آن نیز بهره‌مند شوید. خبر خوب این‌که امکان رزرو تلفنی هتل در یوتراوز فراهم شده و دست شما برای رزرو اتاق موردنظرتان باز است. شما می‌توانید در هر ساعت از شبانه‌روز برای رزرو هتل الماس 2 مشهد با تیم پشتیبانی یوتراوز در ارتباط باشید و در سریع‌ترین زمان ممکن اتاق خود را رزرو کنید.

 

قیمت هتل الماس 2 مشهد

هتل الماس 2 مشهد یکی از لوکس‌ترین و بهترین هتل‌های مشهد است. همانطور که می‌دانید هرچقدر امکانات و خدمات یک هتل بهتر و متفاوتتر باشد، هزینه اقامت در آن هتل هم بیشتر می‌شود. هتل الماس 2 مشهد هم از این قاعده مستثنا نیست و قیمت اتاق‌های آن نسبت به هتل‌های مشابه خود بالاتر است. اگر انتخاب شما اقامت در هتل الماس 2 است، برایتان خبر خوبی داریم! یوتراوز اتاق‌های هتل الماس 2 مشهد را با کمترین قیمت ممکن ارائه می‌کند و با وجود کدهای تخفیف مناسبتی هم اقامتی ارزان و مقرون به صرفه برایتان رقم می‌زند. شما می‌توانید برای بررسی قیمت اتاق‌های هتل الماس 2 مشهد به قسمت اتاق‌های قابل رزرو این هتل در سایت یا اپلیکیشن یوتراوز مراجعه کنید یا با شماره 1548 تماس بگیرید.

 

شماره تلفن هتل الماس 2 مشهد

برای تماس با هتل الماس دو مشهد فقط کافی‌ست با شماره 1548 تماس حاصل کنید و هر سوالی نظیر قیمت اتاق‌های الماس 2 مشهد، مشخصات و نحوه رزرو آن‌ها را از تیم پشتیبانی یوتراوز بپرسید. تیم پشتیبانی یوتراوز 7 روز هفته و 24 ساعت شبانه‌روز آماده پاسخگویی به شما هستند و می‌توانند شما را در رزرو اتاق دلخواهتان در هتل الماس 2 مشهد راهنمایی کنند.

 

اتاق های هتل الماس 2 مشهد

هتل الماس دو مشهد به طراحی خاص اتاق‌ها و لابی مجللش مشهور است. این طراحی برگرفته از معماری‌های کشورهای مختلف است که اقامت در این هتل را برای شما خاطره‌انگیز می‌کند. همچنین تنوع مختلف اتاق‌های هتل الماس 2 مشهد باعث شده تا نیازهای هر مهمانی برآورده شود.

هتل 5 ستاره الماس دو مشهد 216 اتاق دارد که شامل 6 سوئیت پرزیدنت، 24 سوئیت امپریال، 15 سوئیت یکخوابه، 4 سوئیت ماه عسل، 15 اتاق کانکت و 137 اتاق دبل است. از جمله امکاناتی که در این واحدها تعبیه شده می‌توان به اینترنت، مبلمان، تلویزیون، یخچال، مینی‌بار، میزآرایش، کتری برقی، میزوصندلی، وان، جکوزی، حمام و سرویس بهداشتی اشاره کرد.

از آنجایی که باید پیش از رزرو هتل الماس 2 مشهد شناخت بیشتری نسبت به همه اتاق‌های آن داشته باشید، ذکر این نکته الزامی‌ست که اتاق‌های یک الی سه‌تخته هتل الماس 2 با اسامی یاقوت، الماس و برلیان شناخته می‌شوند. اتاق‌های الماس و یاقوت در طبقات اول تا شانزدهم پراکنده شده‌اند و پنجره‌های مشجر دارند. اتاق برلیان الماس 2 هم در طبقات دوم و چهاردهم قرارگرفته و علاوه بر امکانات ذکرشده، وان و جکوزی هم دارد.

مطمئناً اقامت در سوئیت هانی مون هتل الماس 2 مشهد می‌تواند برای زوج‌های جوانی که اولین سفر زندگی خود را تجربه می‌کنند خاطره‌انگیز و دلربا باشد. در ضمن مهمانانی که همراه با خانواده‌های پرجمعیت به مشهد سفر می‌کنند، می‌توانند از اتاق‌های کانکت این هتل حداکثر استفاده را ببرند.

 

سایت هتل الماس 2 مشهد

برای مشاهده تصاویر اتاق های هتل الماس 2 مشهد و همچنین امکانات و خدمات این هتل می‌توانید به سایت اصلی هتل الماس 2 مشهد مراجعه کنید.

 

امکانات هتل الماس 2 مشهد

در هتل الماس 2 مشهد همه چیز برای اقامتی خوب و راحت فراهم است. این هتل با 25 طبقه و 217  اتاق، تمام انتظارات شما را از یک هتل 5 ستاره برآورده می‌کند و لحظاتی شیرین و به‌یادماندنی برایتان رقم می‌زند. فروشگاه، آسانسور، نمازخانه، آرایشگاه مردانه و زنانه، تاکسی سرویس، سالن آمفی‌تئاتر، سالن بدنسازی، آتلیه، کافی‌نت، اتاق بازی و پارکینگ بخشی از امکانات این هتل همه چیز تمام هستند که با رزرو آن می‌توانید از آن‌ها بهره‌مند شوید و اوقاتی آرام و بی‌دغدغه داشته باشید.

 

رستوران هتل الماس 2 مشهد

هتل الماس 2 مشهد دارای چندین رستوران است تا بتواند سلیقه تمام مهمانان خود را راضی نگه دارد. منو غذایی هتل الماس 2 مشهد هم زبانزد خاص‌وعام است، پیشنهاد می‌کنیم صرف یک وعده شام در رستوران گردان هتل الماس 2 مشهد را از دست ندهید و ضمن لذت‌بردن از یک شام باکیفیت، نمایی زیبا از بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) را داشته باشید. هرچند شهر مشهد برای آن دسته از افرادی که اهل شکم‌گردی و امتحان‌کردن غذاهای جدید هستند، بهترین انتخاب است اما کیفیت غذاها، نوشیدنی‌ها ودسرها در هتل الماس 2 مشهد به قدری بالاست که بعید می‌دانیم از طعم خوش آن‌ها بگذرید و به رستوران‌های سطح شهر سر بزنید.

اگر قیمت غذاهای هتل الماس 2 مشهد برایتان سوال است، باید بدانید که در رستوران‌های این هتل کیفیت حرف اول را می‌زند و خوش‌طعم‌ترین غذاها در آنجا سرو می‌شود. همین عوامل در کنار لوکس‌بودن فضا و به‌کارگیری آشپزهای بین‌المللی باعث شده تا غذاهای رستوران هتل الماس 2 مشهد قیمت بالایی داشته باشند و ممکن است مجبور شوید مبلغ بیشتری نسبت به سایر رستوران‌ها بپردازید. البته که آنقدر غذاهای آن خوشمزه هستند که به نظر ما ارزش امتحان‌کردن و پرداخت هزینه بیشتر را دارند!

 

صبحانه هتل الماس 2 مشهد

از هرچه بگذریم سخن از صبحانه هتل الماس 2 مشهد خوش‌تر است! صبحانه این هتل به صورت بوفه سرو می‌شود و تنوع کمنظیر آن میتواند انرژی شما را برای شروع روزی هیجانانگیز تامین کند. خبر خوب آنکه قیمت صبحانه هتل الماس 2 مشهد در صورت رزرو اتاق در این هتل، رایگان است و نیازی نیست برای صرف آن هزینهای پرداخت کنید.

 

کافی شاپ هتل الماس 2 مشهد

می‌توانیم با اطمینان بگوییم که کافی‌شاپ‌های هتل الماس 2 مشهد با ارائه منوی متنوعی از نوشیدنی‌های سرد و گرم می‌توانند شما را به دنیای جدیدی از عطرها و طعم‌ها می‌برد و خستگی یک‌روزطولانی را از تنتان بیرون می‌کند. کافی‌شاپ یاقوت در طبقه اول واقع شده و 60  نفر ظرفیت دارد. خبر خوب اینکه این کافی‌شاپ در 24 ساعت شبانه‌روز آماده ارائه خدمات به میهمانان است و منوی جذاب و متفاوت آن، دست مسافران را برای انتخاب بازگذاشته است.

پیشنهاد می‌کنیم حتما به طبقه نوزدهم هتل بروید و خودتان را به یک فنجان چای یا یک دسر خوشمزه در کافی شاپ روف گاردن مهمان کنید. ساعت کاری این کافی‌شاپ از 16 تا 2 بامداد است و چشم‌انداز منحصربه‌فرد و منوی متنوع آن، کافی‌شاپ روف گاردن هتل الماس 2 را به یکی از محبوب‌ترین مکان‌های این هتل بدل کرده است.

 

استخر هتل الماس 2 مشهد

هتل الماس 2 به لطف مجموعه آبی مجهز خود یکی از بهترین هتل های خیابان امام رضا مشهد است. با رزرو این هتل می‌توانید از به صورت رایگان از استخر آن استفاده کنید، به سونا و جکوزی بروید و از خدمات ماساژ هتل الماس 2 نیز لذت ببرید. شک نداریم که شنا در استخر هتل الماس 2 مشهد نه تنها خستگی سفر را از وجود شما به در کرده، که انرژی مضاعفی هم برای ادامه سفر و بازدید از جاذبه‌ها مشهد به شما می‌بخشد.

 

سالن کنفرانس هتل الماس 2 مشهد

سالن کنفرانس هتل الماس دو مشهد نامی آشنا برای ارگان‌ها و سازمانه‌های فرهنگی و هنری است. در این سالن بهترین امکانات صدابرداری و نورپردازی تعبیه شده و امکان سرو میان وعده در داخل و خارج سالن هم وجود دارد.

 

پارکینگ هتل الماس 2 مشهد

فرقی نمی‌کند که در چه فصلی به شهر مشهد سفر می‌کنید، شک نداریم که انبوه جمعیت زائران و دلدادگان اهل بیت در خیابان‌های منتهی به حرم امام رضا (ع) شگفت زده‌تان می‌کند. این مساله ممکن است برای افرادی که با اتومبیل شخصی به این شهر سفر می‌کنند و نگران جای پارک خودرو خود هستند، کمی نگران‌کننده باشد اما وجود پارکینگ در هتل‌های نزدیک حرم مشهد، این دغدغه را برای این مسافران برطرف می‌کند. در هتل الماس 2 مشهد پارکینگی با ظرفیت 60 خودرو وجود دارد و درصورت رزرو یکی از واحدها، هزینه پارک خودرو در آن رایگان است.

 

خدمات هتل الماس 2 مشهد

در هتل الماس دو مشهد خدماتی نظیر لاندری، بیدارباش، پذیرش 24 ساعته، تبدیل ارز، خدمات تور، خانه‌داری و اینترنت رایگان فراهم شده تا دغدغه‌ای درباره اقامت خود نداشته باشید. با وجود تاکسی سرویس  هتل هم دسترسی به جاهای دیدنی شهر بسیار آسان است. می‌توانید با کمک تاکسی‌های هتل الماس 2 مشهد به ییلاقات طرقبه و شاندیز بروید، سری به مراکز خرید معروف و لوکس مشهد بزنید، فرزندانتان را به تماشای باغ وحش ببرید و با شنا در مجموعه‌های آبی لحظاتی فراموش‌نشدنی را تجربه کنید.

 

آدرس هتل الماس 2 مشهد

بدون شک خیابان امام رضا، بهترین خیابان برای انتخاب محل اقامت در مشهد است. هتل پنج ستاره الماس 2 مشهد با قرار گرفتن در این خیابان و فاصله 10 دقیقه‌ای تا بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) این هتل را به یکی از بهترین گزینه‌های اقامت در مشهد تبدیل کرده است. دسترسی راحت به خط ویژه اتوبوس و مراکز خرید اطراف حرم، همچنین مرکز خرید بازار رضا و هفده شهریور از دیگر مزایای این هتل است.

اگر بلیط قطار مشهد را خریداری کردید و آماده سفر به این شهر زیبا هستید باید این مژده را بدهیم که هتل الماس 2 ترانسفر رفت‌وبرگشت به راه‌آهن دارد که می‌توانید با خیالی راحت از راه‌آهن به هتل برسید. فاصله هتل الماس 2 مشهد تا فرودگاه هم 7 کیلومتر است و برای آن دسته از افرادی که سفر با هواپیما انتخابشان است، مسافت زیادی نخواهد بود.

اگر با فرزندانتان به مشهد سفرمی‌کنید و نمی‌دانید آن‌ها را در طول سفر چگونه سرگرم کنید، ما برای شما پیشنهاد ویژه‌ای داریم! بازدید از باغ‌وحش وکیل آباد، باغ گیاه‌شناسی و برج برفی می‌تواند بهترین گزینه برای سرگرم‌کردن آنها باشد. با اقامت در هتل الماس 2 مشهد می‌توانید دسترسی آسانی به این مکان‌ها داشته باشید و با تاکسی سرویس 24 ساعته این هتل، در سریع‌ترین زمان ممکن به مقصد دلخواهتان برسید.

 

سوالات متداول

هتل الماس 2 مشهد چند ستاره است؟

هتل الماس 2 مشهد در لیست هتل‌های 5 ستاره مشهد قرار  دارد.

هتل الماس 2 مشهد در کدام خیابان قرار دارد؟

هتل الماس دو مشهد در خیابان امام رضا واقع شده است.

فاصله هتل الماس 2 مشهد تا حرم چقدر است؟

هتل الماس دو مشهد تنها 3 کیلومتر با حرم مطهر رضوی فاصله دارد

اتاق برلیان هتل الماس 2 مشهد چه امکاناتی دارد؟

اتاق برلیان الماس 2 تمام امکانات رفاهی یک هتل 5 ستاره مانند مبلمان، تلویزیون، یخچال، وان، جکوزی، مینی‌بار و ... را دارد.

قیمت صبحانه هتل الماس 2 در چه حدودی است؟

در صورت رزرو اتاق در هتل الماس 2 مشهد، صبحانه آن رایگان است.

فاصله فرودگاه تا هتل الماس 2 مشهد چقدر است؟

هتل الماس 2 مشهد 7 کیلومتری فرودگاه واقع شده است.

راه‌آهن در چه فاصله ای از هتل الماس دو مشهد قرار دارد؟

راه‌آهن 2 کیلومتر از هتل الماس 2 مشهد فاصله دارد.

رزرو سوئیت هانی مون هتل الماس 2 مشهد از چه طریقی ممکن است؟

شما میتوانید با مراجعه به سایت یا اپلیکیشن یوتراوز و همچنین شماره‌گیری 1548، نسبت به رزرو سوئیت هانی مون هتل الماس 2 مشهد اقدام کنید.

قیمت یک شب اقامت در هتل الماس 2 مشهد چقدر است؟

برای اطلاع از قیمت اتاق های هتل الماس 2 مشهد فقط کافی‌ست با شماره 1548 تماس بگیرید یا به سایت یوتراوز مراجعه کنید.

شماره تماس هتل الماس 2 مشهد چند است؟

برای تماس با هتل الماس 2 مشهد می‌توانید با شماره 1548 تماس بگیرید و از راهنمایی‌های پشتیبان‌های دلسوز و مجرب یوتراوز، بهره‌مند شوید.