#
آدرس هتل :مشهد، خیابان امام رضا، بین امام رضا 4 و 6

اتاق‌های هتل الماس مشهد

نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان

هتل های مشابه هتل الماس مشهد

امکانات هتل الماس مشهد

فاصله هتل الماس مشهد تا نقاط مهم

 • بازار رضا4 دقیقه پیاده ‌روی (264 متر)
 • حرم ورودی باب الرضا6 دقیقه پیاده ‌روی (433 متر)
 • حرم ورودی باب الجواد8 دقیقه پیاده ‌روی (634 متر)
 • موزه آستان قدس رضوی9 دقیقه پیاده ‌روی (677 متر)
 • موزه ظروف9 دقیقه پیاده ‌روی (680 متر)
 • موزه تمبر، اسکناس و سکه9 دقیقه پیاده ‌روی (686 متر)
 • موزه فرش9 دقیقه پیاده ‌روی (686 متر)
 • موزه هنرهای تجسمی9 دقیقه پیاده ‌روی (686 متر)
 • موزه قرآن و نفایس9 دقیقه پیاده ‌روی (686 متر)
 • موزه نجوم و ساعت9 دقیقه پیاده ‌روی (686 متر)
 • موزه مدال9 دقیقه پیاده ‌روی (686 متر)
 • موزه مردم‌شناسی9 دقیقه پیاده ‌روی (686 متر)
 • خیابان خسروی نو9 دقیقه پیاده ‌روی (693 متر)
 • خیابان خسروی نو9 دقیقه پیاده ‌روی (703 متر)
 • خیابان دانش شرقی9 دقیقه پیاده ‌روی (748 متر)
 • مدرسه علمیه عباسقلی خان11 دقیقه پیاده ‌روی (864 متر)
 • حرم ورودی حرعاملی12 دقیقه پیاده ‌روی (965 متر)
 • پارک میرزا کوچک خان3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 44 متر)
 • موزه مردم‌ شناسی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 80 متر)
 • مقبره پیر پالان دوز2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 81 متر)
 • بوستان میرزا کوچک خان(دانش)3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 99 متر)
 • مسجد هفتاد و دو تن3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 133 متر)
 • حرم ورودی خیابان نواب صفوی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 149 متر)
 • آرامگاه شیخ نخودکی2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 201 متر)
 • خیابان عنصری4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 209 متر)
 • کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 308 متر)
 • باغ خونی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 309 متر)
 • خیابان نواب صفوی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 354 متر)
 • خیابان دانش غربی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 370 متر)
 • بیمارستان موسی بن جعفر(ع)3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 426 متر)
 • گنبد خشتی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 461 متر)
 • مرکز خرید آسمان4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 464 متر)
 • برج تجاری آکسون4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 481 متر)
 • مرکز خرید اطلسیه4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 487 متر)
 • حرم ورودی صحن جمهوری3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 495 متر)
 • مدرسه پریزاد3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 557 متر)
 • کنسولگری کشور پاکستان3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 568 متر)
 • چهارراه شهدا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 662 متر)
 • بیمارستان امام هادی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 665 متر)
 • حرم ورودی شیخ طبرسی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 674 متر)
 • خیابان هفده شهریور4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 691 متر)
 • بلوار 17 شهریور4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 695 متر)
 • خیابان شیرازی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 715 متر)
 • بازار مرکزی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 723 متر)
 • ایستگاه قطار شهری بسیج3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 736 متر)
 • مسجد گوهرشاد3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 780 متر)
 • بلوار امام رضا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 820 متر)
 • پارک باغ ملی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 904 متر)
 • بلوار امام خمینی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 911 متر)
 • بیمارستان سینا4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 966 متر)
 • مجتمع تجاری آرمان4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 986 متر)
 • کلیسای مسروپ مقدس4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 47 متر)
 • حرم ورودی خیابان شیرازی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 53 متر)
 • کلیسا انجیلی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 105 متر)
 • خیابان آزادی (بهجت)4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 152 متر)
 • کنسولگری کشور افغانستان4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 165 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سعدی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 179 متر)
 • خانه ملک4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 201 متر)
 • بازار جنت4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 239 متر)
 • خیابان امام خمینی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 267 متر)
 • کنسولگری کشور ترکمنستان4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 291 متر)
 • بلوار امیرالمومنین5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 308 متر)
 • بلوار وحدت5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 309 متر)
 • خیابان پاسداران5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 458 متر)
 • رستوران معین درباری5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 458 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 459 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب(امدادی)5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 463 متر)
 • مصلی تاریخی مشهد4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 513 متر)
 • بوستان وحدت5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 574 متر)
 • بیمارستان امام زمان5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 575 متر)
 • برج تجاری آلتون5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 587 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفده شهریور4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 595 متر)
 • سینما قدس5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 726 متر)
 • ایستگاه قطار شهری امام خمینی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 763 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید مفتح4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 829 متر)
 • آرامگاه نادرشاه افشار5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 840 متر)
 • میدان امام رضا5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 867 متر)
 • سینما هویزه5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 883 متر)
 • رستوران رضایی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 965 متر)
 • بیمارستان آریا6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 49 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پروین اعتصامی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 94 متر)
 • پارک وحدت6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 97 متر)
 • بیمارستان ام البنین5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 154 متر)
 • بلوار مصلی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 185 متر)
 • ایستگاه قطار شهری راه آهن5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 397 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شریعتی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 397 متر)
 • ایستگاه راه آهن5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 397 متر)
 • میدان شریعتی ( تقی آباد )6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 403 متر)
 • بیمارستان ثامن الائمه6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 418 متر)
 • بیماررستان امام رضا(ع)6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 438 متر)
 • بیمارستان تخصصی کودکان دکتر شیخ7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 536 متر)
 • میدان شهدا6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 582 متر)
 • بلوار شهید رستمی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 585 متر)
 • پایانه مسافربری امام رضا(ع)6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 590 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهدا6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 648 متر)
 • گنبد سبز6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 651 متر)
 • میدان توحید6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 695 متر)
 • بیمارستان 550 ارتش6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 738 متر)
 • مرکز خرید ورسیج مشهد7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 981 متر)
 • مجتمع زیست خاور7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 8 متر)
 • بیمارستان بنت الهدی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 104 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قائم7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 148 متر)
 • بیمارستان مهر7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 158 متر)
 • بیمارستان پاستور نو7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 162 متر)
 • خیابان آبکوه7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 221 متر)
 • بیمارستان شهید هاشمی نژاد7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 239 متر)
 • بیمارستان تخصصی سرطان امید7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 251 متر)
 • ایستگاه قطار شهری الندشت7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 255 متر)
 • هنرستان صنعتی شهید بهشتی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 289 متر)
 • بیمارستان قائم8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 330 متر)
 • بیمارستان امام حسین (ع)7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 393 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نبوت7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 451 متر)
 • بوستان امت7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 461 متر)
 • خیابان کوهسنگی8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 469 متر)
 • سینما آفریقا8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 474 متر)
 • نسیم لبنان8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 474 متر)
 • بلوار احمد آباد7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 546 متر)
 • بلوار قرنی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 779 متر)
 • بیمارستان 17 شهریور8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 787 متر)
 • فروشگاه دبنهامز8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 790 متر)
 • میدان احمد آباد8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 837 متر)
 • بوستان باباقدرت8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 996 متر)
 • بازار فردوسی8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 138 متر)
 • بلوار ملاصدرا9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 143 متر)
 • پارک باباقدرت8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 287 متر)
 • کنسولگری کشور تاجیکستان9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 396 متر)
 • بیمارستان حجازی8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 406 متر)
 • بازار گوهر شاد10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 527 متر)
 • بازار گوهرشاد10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 530 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهسنگی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 616 متر)
 • رستوران سدروس10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 680 متر)
 • خیابان راهنمایی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 687 متر)
 • بیمارستان تخصصی چشم خاتم النبیاء8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 808 متر)
 • گورستان ارامنه9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 895 متر)
 • بلوار بعثت10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 958 متر)
 • مرکز خرید خورشید9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 968 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فلسطین9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 986 متر)
 • مرکز خرید قسطنطنیه9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 30 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فجر9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 204 متر)
 • رستوران ارکیده سیاه11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 237 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طالقانی10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 253 متر)
 • بیمارستان 22 بهمن10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 256 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طبرسی10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 409 متر)
 • بلوار شهید منتظری10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 490 متر)
 • میدان ابوطالب10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 568 متر)
 • رستوران فیش اند چیپس خلیج فارس11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 639 متر)
 • رستوران پسران کریم12 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 643 متر)
 • بوستان بسیج10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 779 متر)
 • بلوار ملک اباد10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 960 متر)
 • میدان فردوسی10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 998 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خیام11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 15 متر)
 • بیمارستان جوادالائمه11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 36 متر)
 • خیابان طبرسی11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 97 متر)
 • بزرگراه شهید بابا نظر10 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 436 متر)
 • بلوار سجاد12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 548 متر)
 • ایستگاه قطار شهری آزادی12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 864 متر)
 • بیمارستان روان پزشکی ابن سینا11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 868 متر)
 • بلوار هاشمی نژاد12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 932 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید کاوه12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 315 متر)
 • کنسولگری کشور عراق14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 351 متر)
 • میدان جانباز12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 353 متر)
 • بیمارستان امام سجاد14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 372 متر)
 • مرکز خرید نیکا13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 385 متر)
 • آرامگاه خواجه ربیع13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 422 متر)
 • مجتمع تجاری پروما13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 434 متر)
 • بلوار خیام12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 575 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کشف رود13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 593 متر)
 • بوستان حجاب ( بانوان )13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 594 متر)
 • کمپ غدیر12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 649 متر)
 • فرودگاه بین المللی14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 699 متر)
 • بلوار خیام13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 709 متر)
 • پارک ریحانه( بانوان)11 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 838 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 920 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 928 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پارک ملت13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 955 متر)
 • پارک پردیس قائم14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 182 متر)
 • خیابان رضاشهر14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 470 متر)
 • کیان سنتر 116 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 781 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوثر14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 797 متر)
 • بازار بین المللی سپاد14 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 9 متر)
 • رستوران قصر هدیش15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 72 متر)
 • پارک ساحلی آفتاب15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 150 متر)
 • باغ پرندگان15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 291 متر)
 • پردیس قائم15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 321 متر)
 • سرزمین عجایب15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 341 متر)
 • کیان سنتر 215 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 350 متر)
 • سرزمین عجایب15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 385 متر)
 • دانشگاه فردوسی19 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 467 متر)
 • کنسولگری کشور قرقیزستان15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 485 متر)
 • بلوار امامت15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 656 متر)
 • پارک ملت16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 668 متر)
 • بیمارستان فارابی16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 30 متر)
 • میدان استقلال17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 217 متر)
 • بلوار کوثر17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 516 متر)
 • پایانه مسافربری معراج17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 576 متر)
 • میدان کوثر18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 119 متر)
 • میدان قائم17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 127 متر)
 • برج باران18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 144 متر)
 • بلوار وکیل آباد17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 211 متر)
 • بیمارستان تخصصی جواد الائمه (قلب و عروق)18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 294 متر)
 • میدان آزادی17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 404 متر)
 • سینما پیروزی18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 414 متر)
 • بلوار فکوری18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 433 متر)
 • بلوار پیروزی18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 525 متر)
 • بیمارستان رضوی19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 618 متر)
 • رستوران گیاهی خانه19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 771 متر)
 • رستوران کلبه محبت18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 917 متر)
 • رستوران دریایی سولو18 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 29 متر)
 • بوستان ایزدی19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 215 متر)
 • پارک طبیعی هفت حوض23 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 274 متر)
 • بلوار امامیه19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 122 متر)
 • بلوار استاد یوسفی19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 122 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفت تیر20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 260 متر)
 • رباط طرق17 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 470 متر)
 • مسیر پلکانی بابا کوهی21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 505 متر)
 • ایستگاه قطار شهری اقبال لاهوری18 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 657 متر)
 • قاسم آباد ( شهرک غرب )21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 749 متر)
 • پارک آبی ایرانیان20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 787 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانش آموز20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 806 متر)
 • بلوار شاهد21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 873 متر)
 • بلوار نماز20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 920 متر)
 • باغ گلها20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 992 متر)
 • بلوار حجاب21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 151 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صیاد شیرازی21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 364 متر)
 • بزرگراه سلسله الذهب16 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 396 متر)
 • رستوران ایتالیایی پای19 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 410 متر)
 • بلوار آب و برق22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 438 متر)
 • بزرگراه آسیایی21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 464 متر)
 • بلوار صیاد شیرازی21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 548 متر)
 • سینما سیمرغ21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 550 متر)
 • بلوار اندیشه22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 703 متر)
 • بلوار ادیب22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 766 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صدف21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 841 متر)
 • بزرگراه امام علی21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 931 متر)
 • پارک ملی چهل بازه مشهد20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 956 متر)
 • پارک خانواده23 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 965 متر)
 • بلوار دکتر حسابی22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 85 متر)
 • سرزمین موج های آبی23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 117 متر)
 • پارک تفریحی خورشید23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 154 متر)
 • بام مشهد23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 159 متر)
 • بوستان نیلوفر آبی24 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 165 متر)
 • بلوار فلاحی22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 186 متر)
 • بیمارستان مهرگان25 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 9 متر)
 • بلوار شریعتی23 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 56 متر)
 • نمایشگاه بین المللی مشهد22 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 590 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نمایشگاه22 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 678 متر)
 • بزرگراه آزادی25 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 742 متر)
 • ایستگاه قطار شهری وکیل آباد22 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 960 متر)
 • بزرگراه نمایشگاه24 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 358 متر)
 • بلوار شهید برونسی23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 919 متر)
 • مجتمع تفریحی جام‌جم24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 80 متر)
 • بیمارستان دکتر شریعتی25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 163 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهستان پارک24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 201 متر)
 • بزرگراه میثاق24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 512 متر)
 • آرامگاه خواجه مراد18 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 533 متر)
 • پارک جنگلی وکیل آباد26 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 855 متر)
 • بوستان نیایش25 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 104 متر)
 • بلوار مجیدیه25 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 108 متر)
 • باغ وحش وکیل آباد27 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 166 متر)
 • کوهستان پارک شادی27 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 172 متر)
 • چشمه گیلاس (گلسب)25 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 378 متر)
 • ویلاژتوریست26 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 998 متر)
 • سد طرق28 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 621 متر)
 • بهشت رضا21 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 743 متر)
 • پارک مینیاتوری28 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 54 متر)
 • امام زاده ناصر و یاسر29 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 351 متر)
 • رستوران مولانا29 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 371 متر)
 • سرزمین موج های خروشان27 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 721 متر)
 • خیابان گلستان28 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 771 متر)
 • ییلاق طرقبه31 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 950 متر)
 • باغ پونه طرقبه31 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 975 متر)
 • ییلاق شاندیز29 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 535 متر)
 • بازار بین المللی بعثت32 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 630 متر)
 • موزه مردم شناسی ویرانی30 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 722 متر)
 • بیمارستان طالقانی29 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 769 متر)
 • رستوران آبشار33 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 770 متر)
 • باغ رستوران طوبی33 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 819 متر)
 • رستوران آبنوس33 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 67 متر)
 • روستا تاریخی پاژ34 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 101 متر)
 • رستوران سرداب عنبران35 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 455 متر)
 • پیست موتور کراس32 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 634 متر)
 • رستوران تشریفات36 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 783 متر)
 • پیست دوچرخه سواری ثامن36 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 833 متر)
 • رستوران سید و پسران جاغرق37 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 859 متر)
 • هارونیه37 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 570 متر)
 • روستا مج51 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 31 متر)
 • آرامگاه فردوسی41 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 97 متر)
 • آرامگاه فردوسی41 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 97 متر)
 • موزه توس41 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 97 متر)
 • روستا نغندر41 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 319 متر)
 • مجتمع توریستی پدیده شاندیز39 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 336 متر)
 • رستوران هندی راج39 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 379 متر)
 • رستوران ارم شاندیز39 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 551 متر)
 • رستوران پدیده شاندیز40 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 346 متر)
 • رستوران حسین شیشلیکی40 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 353 متر)
 • غار مغان57 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 437 متر)
 • دره ارغوان47 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 940 متر)
 • روستا ابرده44 دقیقه با خودرو (38 کیلومتر و 665 متر)
 • روستا دهبار1 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (41 کیلومتر و 546 متر)
 • روستا اندرخ57 دقیقه با خودرو (42 کیلومتر و 120 متر)
 • روستا کنگ1 ساعت و 2 دقیقه با خودرو (42 کیلومتر و 956 متر)
 • روستا زشک59 دقیقه با خودرو (48 کیلومتر و 111 متر)
 • بقعه تاریخی امام زاده یحیی1 ساعت و 3 دقیقه با خودرو (54 کیلومتر و 165 متر)
 • روستا کاهو60 دقیقه با خودرو (54 کیلومتر و 964 متر)
 • روستا گلمکان1 ساعت و 9 دقیقه با خودرو (61 کیلومتر و 396 متر)
 • دریاچه چشمه سبز2 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (81 کیلومتر و 704 متر)
 • آبشار ارتکند2 ساعت و 34 دقیقه با خودرو (129 کیلومتر و 769 متر)
 • کلات نادر2 ساعت و 26 دقیقه با خودرو (150 کیلومتر و 543 متر)
 • کاخ خورشید2 ساعت و 29 دقیقه با خودرو (152 کیلومتر و 582 متر)
 • آبشار قره سو2 ساعت و 34 دقیقه با خودرو (152 کیلومتر و 930 متر)
برای بزرگنمایی روی نقشه کلیک کنید

قوانین و مقرارت هتل

نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)متفاوت با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودکان زیر 3 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاافراد بین 3 تا 6 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر (فقط میهمان ایرانی)

درباره هتل الماس مشهد

اگر عازم شهر مشهد هستید و اقامت در هتلی لوکس و نزدیک به حرم دغدغه‌تان است، ما هتل الماس 1 مشهد را پیشنهاد می‌کنیم. هتل الماس 1 یکی از بهترین هتل‌های خیابان امام رضا مشهد است که تنها 550 متر با حرم مطهر رضوی فاصله دارد. این هتل در سال 1394 به طور کامل بازسازی شده و امکانات آن مطابق با به‌روزترین استانداردهای صنعت هتلداری است. اگر تصمیمتان برای رزرو هتل الماس 1 مشهد قطعی‌ست، باید بگوییم که اتاق شما یکی از 163 اتاق این هتل 9 طبقه خواهد بود.

آنچه هتل 4 ستاره الماس 1 مشهد را نسبت به سایر هتل‌های مشهد متمایز می‌کند، واحدهای اقامتی لوکس و امکانات رفاهی کم‌نظیر آن است. با اقامت در این هتل می‌توانید به ایستگاه راه‌آهن، باغ موزه نادری، موزه آستان قدس رضوی، بازار مرکزی و بازار جنت دسترسی داشته باشید و سفر پرخاطره‌ای رقم بزنید.

 

تلفن هتل الماس 1 مشهد

برای تماس با هتل الماس 1 مشهد می‌توانید با شماره 1548 تماس بگیرید و جواب همه سوالاتتان را مانند قیمت هتل الماس 1 مشهد، نحوه رزرو یا امکانات آن بگیرید.

 

امکانات هتل الماس 1 مشهد

در هتل 4 ستاره الماس 1 مشهد همه چیز برای اقامتی خوب و راحت فراهم است. هتل الماس 1 انواع امکانات رفاهی و تفریحی مدرن را در خود جا داده و به لطف وجود لوکس‌ترین تجهیزات و خدمات، یک سروگردن از سایر هتل‌های 4 ستاره مشهد بالاتر است.

شک نداریم که حین ورود به هتل الماس 1، دکوراسیون زیبای لابی آن شگفت‌زده‌تان می‌کند. در لابی هتل الماس 1 مشهد مبلمانی زیبا و لوکس به رنگ‌های قهوه ای و طلایی وجود دارد و استفاده از لوسترهای زینتی و گل‌های طبیعی، کاملا هوشمندانه است.

 از جمله امکانات هتل الماس 1 مشهد می‌توانیم به آسانسور، پارکینگ، نمازخانه، اتاق چمدان و آژانس مسافرتی اشاره کنیم.

باید این مژده را بدهیم که در اتاق‌ها و لابی اینترنت رایگان نیز در دسترس شماست که به کمک آن بتوانید درباره جاهای دیدنی مشهد، فاصله آن‌ها از هتل و نحوه دسترسی تحقیق کنید و سفر پرخاطره‌ای بسازید.

اگر با فرزندانتان به مشهد سفر کرده‌اید و دغدغه‌تان سرگرم کردن آن‌هاست، نگران نباشید! اتاق بازی و پارک بازی کودکان هتل الماس 1 مشهد می‌تواند خیال شما را از بابت سرگرمی کودکانتان راحت کند و سفری به‌یادماندنی برای آن‌ها رقم بزند.

کادر مجرب هتل الماس 1 مشهد فکر همه چیز را کرده‌اند و برای مسافران خارجی یک صرافی هم در هتل تعبیه کرده اند تا آنها دغدغه‌ای درباره تبدیل ارز نداشته باشند. صرافی هتل درویشی مشهد با بهترین نرخ می‌تواند نیاز مسافران را برطرف کند.

شهر مشهد جاهای دیدنی فراوانی دارد، از بناهای تاریخی گرفته تا ییلاقات زیبا و تماشایی، همه و همه از جاذبه‌های مهم شهر مشهد هستند. شما می‌توانید با استفاده ازخدمات تور هتل الماس 1 مشهد با گشتی نیم‌روزه به دیدن خانه تاریخی داروغه بروید، در طبیعت کم‌نظیر طرقبه و شاندیز قدم بزنید، به موج‌های آبی بروید و در شهربازی پارک ملت مشهد لحظاتی هیجان‌انگیز داشته باشید.

 

رزرو هتل الماس 1 مشهد

در صورتی که تصمیم گرفته‌اید تا در طول سفر خود به مشهد در هتل الماس 1 مشهد اقامت داشته باشید، روی سایت یوتراوز حساب کنید. رزرو هتل از طریق یوتراوز بسیار آسان است. فقط کافی‌ست در قسمت اتاق‌های قابل رزرو، اتاق مدنظرتان در هتل الماس 1 مشهد را انتخاب کنید و آن را رزرو نمایید.

 

واحدهای اقامتی هتل الماس 1 مشهد

واحدهای اقامتی هتل الماس 1 مشهد شامل اتاق‌های سینگل الی پنج‌تخته و سوئیت‌های یک‌خوابه، رویال و فیستا است. برای آسایش و رفاه شما امکاناتی نظیر تلویزیون، یخچال، مینی‌بار رایگان، مبلمان، دستگاه چای‌ساز، میزآرایش، جالباسی، سشوار، حمام و سرویس بهداشتی تعبیه شده و مطمئنیم که با رزرو هرکدام از آن‌ها اقامتی فراموش‌نشدنی در انتظارتان است.

اگر به تازگی ازدواج کرده‌اید و قصد اقامت در هتل الماس 1 مشهد را دارید، پیشنهاد می‌کنیم از رزرو سوئیت فیستا غافل نشوید. شک نداریم سوئیت ماه عسل این هتل با طراحی متفاوت و گل‌آرایی زیبا، خاطره‌ای فراموش‌نشدنی برایتان رقم می‌زند.

پیشنهاد می‌کنیم برای شناخت بهتر دکوراسیون اتاق‌ها، امکانات و خدمات هتل به سایت آن هم سری بزنید. در سایت هتل الماس مشهد عکس همه اتاق ها و رستوران‌های آن بارگزاری شده، بنابراین انتخاب اتاق موردنظرتان آسان‌تر خواهد بود.

 

رستوران هتل الماس 1 مشهد

کمتر کسی را می‌شناسیم که به مشهد سفر کند و عطر و طعم شیشلیک‌ها و غذاهای مخصوص مشهد دلش را نبرد. اگر شما هم از این قاعده مستثنا نیستید باید بگوییم که غذاهای رستوران هتل الماس 1 مشهد می‌تواند شما را به مراد دلتان می‌رساند. در هتل الماس 1 کیفیت و تازگی حرف اول را می‌زند و به کارگیری آشپزهای حرفه‌ای و بین‌المللی گواه این ادعاست.

صحبت از رستوران‌های هتل الماس 1 مشهد را با رستوران الماس آن آغاز می‌کنیم. این رستوران در طبقه 1- هتل واقع شده و برای سرو همه وعده های غذایی، بهترین انتخاب است. پرسنل مجرب هتل با آگاهی از تاثیر صبحانه برای شروع یک روز هیجان‌انگیز، توجه ویژه‌ای به منو صبحانه داشته‌اند. بوفه صبحانه هتل الماس 1 مشهد با بیش از 20 نوع صبحانه سرد و گرم و سرو انواع نوشیدنی‌ها لقب یکی از کامل‌ترین بوفه‌های صبحانه را یدک می‌کشد.

پیشنهاد می‌کنیم بعد از یک گشت‌وگذار حسابی در مشهد، برای صرف ناهار به هتل برگردید و به رستوران چشم‌انداز بروید. لذت خوردن یک غذای خوشمزه در حالی که حرم مطهر رضوی در برابرتان است، وصف شدنی نیست. خوب است بدانید که در رستوران چشم‌انداز هتل الماس 1 مشهد از رنگ‌های زرشکی و طلایی در دکوراسیون و جزئیات استفاده شده و ظرفیت آن هم 200 نفر است.

اگر قیمت غذاهای هتل الماس 1 مشهد برایتان سوال است، باید بدانید که در رستوران‌های آن بهترین و خوش‌طعم‌ترین غذاها سرو می‌شود و کیفیت آن‌ها زبانزد خاص و عام است. همین عوامل در کنار لوکس‌بودن فضا و به‌کارگیری آشپزهای بین‌المللی باعث شده تا غذاهای هتل الماس 1 مشهد قیمت بالایی داشته باشند و مجبور شوید مبلغ بیشتری نسبت به سایر رستوران‌ها بپردازید. اما آنقدر غذاهای آن خوشمزه هستند که به نظر ما ارزش امتحان‌کردن و پرداخت هزینه بیشتر را دارند!

 

کافی‌شاپ هتل الماس 1 مشهد

هیچ چیز به اندازه نوشیدن یک فنجان چای یا خوردن یک دسر خوشمزه نمی‌تواند خستگی گشت‌وگذار را از تن بیرون کند. پیشنهاد می‌کنیم بعد از قدم‌زدن در مراکز خرید هفده شهریور و بازدید از جاهای دیدنی مشهد به هتل برگردید و خودتان را به یک نوشیدنی لذیذ در کافی‌شاپ هتل الماس 1 مشهد مهمان کنید.

کافی‌شاپ الیزه هتل الماس 1 مشهد در لابی هتل واقع شده و در 24 ساعت شبانه‌روز پذیرای مهمانان است. منوی متنوع این کافی‌شاپ می‌تواند شما را سر ذوق بیاورد و لحظه‌های شیرینی را برایتان رقم بزند.

اما از هرچه بگذریم سخن از کافه الماس هتل الماس 1 مشهد خوش‌تر است! این کافه در تراس طبقه پنجم هتل واقع شده و وجود آلاچیق‌های شیشه‌ای و میزوصندلی‌های چوبی، بر متفاوت‌بودن این فضا افزوده است. به شما اطمینان می‌دهیم نوشیدن چای در فنجان‌های کمرباریک قجری در حالی که بارگاه امام خوبی‌ها در برابرتان است، لذتی وصف‌نشدنی دارد. شما می‌توانید انواع دمنوش‌ها و دسرهای خوشمزه را در کافه روباز هتل الماس 1 سفارش دهید و به دنیای جدیدی از عطرها و طعم‌ها سفر کنید.

 

قیمت هتل الماس 1 مشهد

اگر تصمیمتان برای اقامت در هتل الماس 1 مشهد قطعیست و می‌خواهید قیمت اتاق‌های هتل الماس 1 را بدانید، فقط کافیست با شماره 1548 تماس بگیرید. البته باید این مژده را هم بدهیم که رزرو هتل الماس 1 مشهد از طریق سایت یوتراوز، بسیار مقرون به‌صرفه است. یوتراوز بهترین هتل‌ها را با ارزان‌ترین قیمت به شما ارائه می‌کند. برای چک کردن قیمت هتل الماس 1 مشهد میتوانید به قسمت اتاقهای قابل رزرو در سایت بروید و اتاق مدنظرتان را رزرو کنید.

 

سالن کنفرانس هتل الماس 1 مشهد

ویژگی که هتل الماس 1 مشهد را از سایر هتل‌های نزدیک به حرم مشهد متمایز کرده، سالن کنفرانس چشم‌انداز آن است. این سالن در طبقه هشتم هتل قرارگرفته و چشم‌انداز منحصربه‌فردی به بارگاه مطهر رضوی دارد. سالن کنفرانس هتل الماس 1 مجهز به بهترین امکانات صدابرداری و نورپردازی است و بهترین گزینه برای برگزاری جلسات کاری و همایش‌ها به حساب می‌آید.

 

مرکز خرید هتل الماس 1 مشهد

اگر بگوییم شیرین‌ترین بخش سفر، خریدکردن و گرفتن سوغاتی برای عزیزان است اغراق نکرده‌ایم. اگر شما هم به دنبال خرید سوغاتی و صنایع‌‌دستی مشهد هستید باید این مژده را بدهیم که نیازی نیست هتل را ترک کنید چون در لابی هتل بازارچه‌ای اختصاصی با طراحی سنتی و انواع برندهای معروف واقع شده و دست شما را برای خرید بازگذاشته است. شما می‌توانید بهترین و باکیفیت‌ترین اجناس را از این بازارچه برای خود یا عزیزانتان خریداری کنید و سفر پرخاطره‌ای داشته باشید.

 

قوانین کنسلی هتل الماس 1 مشهد

خوب است بدانید که هر زمان و به هردلیلی قصد داشتید که اتاق رزرو شده خود را کنسل کنید، تیم پشتیبانی یوتراوز به کمک شما خواهند آمد. با شماره‌گیری 1548 می‌توانید نسبت به کنسل‌کردن اتاق خود در هتل الماس 1 مشهد اقدام کنید. لازم به ذکر است که کنسل‌کردن هتل یک قاعده کلی ندارد و هر هتل دارای قوانین کنسلی خاص خود است. توصیه می‌کنیم قبل از رزرو هتل الماس 1 مشهد، قوانین مربوط به کنسلی آن را هم مطالعه کنید.

 

خدمات هتل الماس 1 مشهد

در هتل الماس 1 مشهد خدماتی نظیر اینترنت رایگان، لاندری، بیدارباش، ترانسفر استقبال، آژانس مسافرتی و پذیرش 24 ساعته ارائه می‌شود تا شما هیچ نوع دغدغه‌ای درباره اقامت در مشهد نداشته باشید.

 

آدرس هتل الماس 1 مشهد

هتل الماس 1 مشهد یکی از بهترین هتل‌های مشهد است و در امام رضا 6 واقع شده است. با اقامت در این هتل تنها 550 متر با حرم فاصله دارید و می‌توانید با 5 دقیقه پیاده روی به بارگاه منور رضوی برسید.

پیشنهاد می‌کنیم قبل از هرچیز، راهنمای سفر به مشهد را بخوانید و با آگاهی بیشتری به مشهد سفر کنید. جاذبه‌های دیدنی این شهر آنقدر زیاد و متنوع هستند که حتی اگر یک هفته را هم برای بازدید از آن‌ها درنظر بگیرید، وقت کم می‌آورید! خریدکردن و گشت‌وگذار در مغازه‌ها یکی از شیرین‌ترین لحظات سفر است. اگر قصد خرید یادگاری برای عزیزانتان را دارید پیشنهاد ما بازار رضا، بازار سرشور و مراکز خرید هفده شهریور است. این مراکز خرید بهترین گزینه برای خرید سوغاتی هستند و فاصله کمی با هتل الماس 1 مشهد دارند. در صورتی‌ که به گردش در مشهد علاقه دارید، می‌توانید در یک‌گشت نیم‌روزه جاذبه‌های زیادی از جمله خانه تاریخی داروغه، خانه توکلی، موزه آستان قدس رضوی، موزه مردم‌شناسی، بازار سرشور و... را هم بازدید کنید.

اگر اقدام به خرید بلیط هواپیما کرده‌اید و فاصله فرودگاه تا هتل الماس 1 مشهد خیابان امام رضا دغدغه‌تان است، باید این مژده را بدهیم که فرودگاه فاصله کمی با هتل دارد و اگر با خرید بلیط قطار عازم شهر مشهد هستید، نگران فاصله راه‌آهن تا هتل نباشید. شما می‌توانید پس از طی‌کردن 6 کیلومتر از راه‌آهن به هتل الماس 1 مشهد برسید.

فرقی نمی‌کند که قبلا به مشهد سفر کرده‌اید یا نه، اما حتما نام موج‌های آبی را شنیده‌اید یا در برنامه‌ریزی‌هایتان یک روز را به آن اختصاص داده‌اید. سرزمین موج‌های آبی در 18 کیلومتری هتل الماس 1 مشهد واقع شده و به کمک تاکسی‌های هتل، رسیدن به آن بسیار آسان است.

اگر با فرزندانتان به مشهد سفر کرده‌اید و نگران سرگرم‌شدن آن‌ها هستید، پیشنهاد ویژه ما بازدید از باغ گیاه‌شناسی و باغ‌وحش وکیل‌آباد است. خبر خوب اینکه باغ گیاه‌شناسی مشهد در 4 کیلومتری هتل الماس 1 مشهد است و با تنوع کم‌نظیری از گیاه‌ها ودرختان، یک کلاس درس عملی اما شیرین به حساب می‌آید.

با اینکه باغ وحش وکیل آباد چندان به هتل الماس 1 مشهد نزدیک نیست، اما به نظر ما ارزش یک بار دیدن را دارد. برای بازدید از آن فقط کافی‌ست از خدمات تاکسی سرویس هتل الماس 1 مشهد استفاده کنید و کمتر از نیم‌ساعت به باغ وحش برسید.

 

سوالات متداول

آدرس هتل الماس 1 مشهد کجاست؟

هتل الماس 1 مشهد در خیابان امام رضا 6 واقع شده است.

فاصله هتل الماس 1 مشهد تا حرم چقدر است؟

هتل الماس 1 مشهد فقط 550 متر با حرم مطهر رضوی فاصله دارد.

هتل الماس 1 مشهد چند طبقه و چند اتاق دارد؟

هتل الماس 1 مشهد 9 طبقه و 163 اتاق دارد.

واحدهای اقامتی هتل الماس 1 مشهد شامل چه مواردی است؟

واحدهای اقامتی هتل الماس 1 مشهد شامل اتاق‌های سینگل الی پنج‌تخته و سوئیت‌های یک‌خوابه، رویال و فیستا است.

اتاق‌های هتل الماس 1 مشهد چه امکاناتی دارد؟

در واحدهای اقامتی هتل الماس 1 مشهد امکاناتی نظیر تلویزیون، یخچال، مینی‌بار رایگان، مبلمان، دستگاه چای‌ساز، میزآرایش، جالباسی، سشوار، حمام و سرویس بهداشتی تعبیه شده است.

 آیا هتل الماس 1 مشهد استخر دارد؟

خیر، هتل الماس 1 مشهد فاقد استخر است.

آیا صبحانه هتل الماس 1 مشهد رایگان است؟

بله، صبحانه هتل الماس 1 مشهد برای میهمانان مقیم هتل رایگان است.

فاصله فرودگاه تا هتل الماس 1 مشهد چقدر است؟

هتل الماس 1 مشهد 8 کیلومتری فرودگاه واقع شده است.

راه‌آهن در چه فاصله ای از هتل الماس 1 مشهد قرار دارد؟

راه‌آهن 6 کیلومتر از هتل الماس 1 مشهد فاصله دارد.

خانه تاریخی داروغه چند کیلومتر از هتل الماس 1 مشهد فاصله دارد؟

خانه تاریخی داروغه در 5 کیلومتری هتل الماس 1 مشهد است.

هتل الماس 1 مشهد در چه فاصله ای از مراکز خرید هفده شهریور واقع شده است؟

هتل الماس 1 مشهد 2 کیلومتر از مراکز خرید هفده شهریور فاصله دارد.

فاصله هتل الماس 1 مشهد تا سرزمین موج‌های آبی چقدر است؟

هتل الماس 1 مشهد در فاصله 17 کیلومتری از سرزمین موج‌های آبی واقع شده است.

باغ گیاه‌شناسی مشهد در چه فاصله‌ای از هتل الماس 1 مشهد قرار دارد؟

هتل الماس 1 مشهد در 4 کیلومتری باغ گیاه‌شناسی واقع شده و دسترسی به آنجا با ماشین، 17 دقیقه طول می‌کشد.

باغ‌وحش وکیل آباد از هتل الماس 1 مشهد چقدر فاصله دارد؟

باغ‌وحش وکیل آباد در 18 کیلومتری هتل الماس 1 مشهد است.

قیمت هتل الماس 1 مشهد در چه حدودی است؟

برای اطلاع از قیمت هتل الماس 1 مشهد می‌توانید در قسمت اتاق‌های قابل رزرو سایت یوتراوز هزینه هرکدام را ببینید.

آیا رزرو هتل الماس 1 مشهد با تخفیف ممکن است؟

بله، شما می‌توانید از طریق سایت یوتراوز اتاق موردنظرتان در هتل الماس 1 مشهد را با کم‌ترین قیمت رزرو کنید.

شماره تماس هتل الماس 1 مشهد چند است؟

برای تماس با هتل الماس 1 مشهد می‌توانید با شماره 1548 تماس بگیرید و سوالاتتان را از تیم پشتیبانی یوتراوز بپرسید.