آدرس هتل :تهران، ابتدای خیابان سعدی جنوبی، شماره 11

اتاق‌های هتل زیبا تهران

نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان

هتل های مشابه هتل زیبا تهران

امکانات هتل زیبا تهران

فاصله هتل زیبا تهران تا نقاط مهم

 • میدان امام خمینی6 دقیقه پیاده ‌روی (451 متر)
 • ایستگاه قطار شهری ملت9 دقیقه پیاده ‌روی (741 متر)
 • خیابان لاله زار3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 174 متر)
 • موزه عبرت4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 312 متر)
 • سفارت آلمان3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 431 متر)
 • بیمارستان سینا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 431 متر)
 • موزه علم و فناوری3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 450 متر)
 • موزه پست و تلگراف4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 471 متر)
 • میدان حسن آباد4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 544 متر)
 • کتابخانه و موزه ملی ملک4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 552 متر)
 • موزه جواهرات ملی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 564 متر)
 • سفارت انگلستان4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 791 متر)
 • مجموعه قزاقخانه4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 869 متر)
 • ایستگاه قطار شهری بهارستان4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 899 متر)
 • موزه آبگینه و سفالینه4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 7 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سعدی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 129 متر)
 • خیابان امیرکبیر5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 184 متر)
 • موزه استاد صبا6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 204 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دروازه دولت5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 373 متر)
 • ایستگاه قطار شهری حسن آباد6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 409 متر)
 • بهارستان7 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 437 متر)
 • میدان فردوسی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 464 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانشگاه امام علی6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 549 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فردوسی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 595 متر)
 • پل حافظ6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 637 متر)
 • سفارت جمهوری ایتالیا6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 887 متر)
 • سفارت اوگاندا7 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 945 متر)
 • کلیسا کانسولاتا7 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 946 متر)
 • سفارت روسیه7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 40 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دروازه شمیران7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 42 متر)
 • ایستگاه قطار شهری منیریه7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 47 متر)
 • مجلس شورای اسلامی ایران6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 55 متر)
 • خیابان حافظ7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 136 متر)
 • خیابان وحدت اسلامی7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 182 متر)
 • مسجد جامع10 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 243 متر)
 • خیابان باب همایون8 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 454 متر)
 • سفارت جمهوری ارمنستان8 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 474 متر)
 • خیابان استاد نجات اللهی7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 500 متر)
 • ایستگاه قطار شهری امام خمینی(ره)8 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 517 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میدان شهدا8 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 521 متر)
 • خلوت کریم خانی8 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 583 متر)
 • دروازه دولت8 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 633 متر)
 • خیابان ایرانشهر8 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 702 متر)
 • بازار بزرگ تهران9 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 720 متر)
 • رستوران بوفالو8 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 729 متر)
 • ایستگاه قطار شهری تئاتر شهر8 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 768 متر)
 • خیابان سپهبد قرنی10 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 804 متر)
 • کاخ گلستان9 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 866 متر)
 • پارک دانشجو9 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 883 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میدان حر9 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 968 متر)
 • کلیسای سرکیس مقدس9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 120 متر)
 • ایستگاه قطار شهری امام حسین10 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 182 متر)
 • ایستگاه قطار شهری رازی10 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 352 متر)
 • خیابان امام خمینی9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 401 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خیام11 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 617 متر)
 • خیابان انقلاب10 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 676 متر)
 • سینما عصر جدید10 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 682 متر)
 • عمارت دارالفنون10 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 693 متر)
 • میدان انقلاب10 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 696 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفت تیر10 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 713 متر)
 • سفارت عراق11 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 785 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میدان انقلاب اسلامی10 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 791 متر)
 • خیابان خیام11 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 795 متر)
 • سینما قدس11 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 905 متر)
 • بوستان زیبا (آبشار تهران)11 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 926 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پانزده خرداد12 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 951 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میدان ولیعصر11 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 966 متر)
 • بیمارستان آریا11 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 41 متر)
 • میدان ولیعصر11 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 139 متر)
 • سینما ایران11 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 173 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید نواب صفوی10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 179 متر)
 • حمام نواب (قتلگاه کریم آبمنگل)10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 185 متر)
 • ایستگاه مترو پیروزی10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 189 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طالقانی12 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 195 متر)
 • کلیسای حضرت ابراهیم11 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 229 متر)
 • ایستگاه قطار شهری مولوی12 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 234 متر)
 • بلوار کشاورز11 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 252 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شیخ الرئیس11 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 261 متر)
 • سینما استقلال12 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 271 متر)
 • میدان هفت تیر13 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 358 متر)
 • میدان راه آهن13 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 402 متر)
 • خیابان کریم خان13 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 418 متر)
 • سفره خانه سنتی باغ صبا12 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 446 متر)
 • سینما آفریقا14 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 543 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید مدنی12 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 547 متر)
 • رستوران طریقت12 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 567 متر)
 • بیمارستان جم12 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 626 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شوش14 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 629 متر)
 • ایستگاه قطار شهری توحید12 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 634 متر)
 • بیمارستان پارس13 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 685 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میرزای شیرازی12 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 761 متر)
 • بزرگراه امام علی (ع)12 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 770 متر)
 • نظام آباد13 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 813 متر)
 • سینما آزادی12 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 877 متر)
 • پیتزا پاشا13 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 63 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نبرد12 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 63 متر)
 • رستوران سیمرغ12 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 71 متر)
 • ایستگاه راه آهن14 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 81 متر)
 • خیابان مطهری13 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 86 متر)
 • ایستگاه قطار شهری راه آهن14 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 104 متر)
 • نایب ساعی13 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 166 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید مفتح13 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 183 متر)
 • موزه فرش ایران14 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 197 متر)
 • خیابان دکتر فاطمی14 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 314 متر)
 • خیابان فرهنگ13 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 362 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دکتر شهید فاطمی14 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 437 متر)
 • سفارت پاکستان14 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 446 متر)
 • ایستگاه قطار شهری ترمینال جنوب16 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 708 متر)
 • سفارت افغانستان15 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 796 متر)
 • رستوران ارکیده14 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 799 متر)
 • ایستگاه قطار شهری جوادیه16 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 831 متر)
 • بلوار شریعتی14 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 840 متر)
 • خیابان جیحون14 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 843 متر)
 • میدان آژانتین14 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 867 متر)
 • ایستگاه قطار شهری تهرانپارس16 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 874 متر)
 • رستوران خانه کوچک16 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 886 متر)
 • بزرگراه نواب16 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 921 متر)
 • میدان امام حسین(ع)16 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 953 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سبلان16 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 131 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید قدوسی14 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 141 متر)
 • پیتزا نخل15 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 290 متر)
 • خیابان الوند15 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 358 متر)
 • بیمارستان مهرگان15 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 389 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نیرو هوایی15 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 455 متر)
 • خیابان سهروردی16 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 535 متر)
 • سینما جی21 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 537 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سهروردی16 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 542 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خواجه عبدالله انصاری16 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 570 متر)
 • خیابان کارگر شمالی18 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 689 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید صیاد شیرازی13 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 706 متر)
 • مصلی15 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 884 متر)
 • ایستگاه قطار شهری مصلی15 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 890 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید بهشتی17 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 943 متر)
 • بیمارستان دی17 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 6 متر)
 • رستوران البرز17 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 14 متر)
 • البرز17 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 14 متر)
 • عباس آباد18 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 120 متر)
 • رستوران خان جان17 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 144 متر)
 • ترمینال جنوب18 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 177 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دکتر حبیب الله17 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 201 متر)
 • خیابان خرمشهر17 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 254 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قلعه مرغی17 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 299 متر)
 • رستوران مانسون17 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 360 متر)
 • رستوران بیکس18 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 393 متر)
 • بیمارستان مرکز قلب16 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 564 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید کلاهدوز17 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 627 متر)
 • خیابان گاندی18 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 713 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خزانه19 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 816 متر)
 • ایستگاه قطار شهری استاد معین17 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 844 متر)
 • گنبد مینا19 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 947 متر)
 • سفره خانه سنتی عالی قاپو19 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 108 متر)
 • مرکز چشم پزشکی ونک19 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 268 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فدک18 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 315 متر)
 • خیابان آزادی20 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 397 متر)
 • میدان آزادی18 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 460 متر)
 • باغ خزندگان زیما20 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 490 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید همت18 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 547 متر)
 • رستوران آنتروکوت20 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 636 متر)
 • پارک بازیافت21 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 816 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانشگاه شریف19 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 868 متر)
 • ایستگاه قطار شهری علی آباد22 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 975 متر)
 • بوستان فدک19 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 13 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میدان آزادی20 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 367 متر)
 • ایستگاه قطار شهری آزادی20 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 367 متر)
 • بزرگراه آیت الله سعیدی22 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 386 متر)
 • ترمینال غرب20 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 460 متر)
 • ایستگاه قطار شهری گلبرگ18 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 513 متر)
 • یافت آباد22 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 603 متر)
 • بوستان آب و آتش18 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 653 متر)
 • پل طبیعت18 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 790 متر)
 • رستوران گیاهی پیور19 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 826 متر)
 • خیابان دماوند24 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 856 متر)
 • میدان ونک19 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 98 متر)
 • ایستگاه قطار شهری بیمه21 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 122 متر)
 • بوستان طالقانی19 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 137 متر)
 • رستوران وادوابل18 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 139 متر)
 • رستوران شبهای تهران18 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 182 متر)
 • بزرگراه کوردستان21 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 408 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سرسبز22 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 427 متر)
 • بزرگراه حقانی19 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 452 متر)
 • خیابان شهید حقانی19 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 460 متر)
 • پار ک وی16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 475 متر)
 • بیمارستان روانپزشکی ایرانیان20 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 536 متر)
 • بزرگراه یادگار امام22 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 537 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نعمت آباد21 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 653 متر)
 • بیمارستان محب تهران20 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 744 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهرک شریعتی22 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 825 متر)
 • بلوار میرداماد21 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 857 متر)
 • خیابان ملاصدرا20 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 863 متر)
 • موزه پول21 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 881 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید زین الدین21 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 933 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میرداماد20 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 936 متر)
 • چشمه علی25 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 26 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طرشت22 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 90 متر)
 • سفارت سوریه21 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 140 متر)
 • دژ رشکان25 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 158 متر)
 • حسینیه ارشاد21 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 183 متر)
 • بلوار مرزداران23 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 184 متر)
 • بزرگراه چمران(بلوار چمران)23 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 244 متر)
 • رستوران برگراتور21 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 249 متر)
 • ساختمان صلح جمعیت هلال احمر21 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 271 متر)
 • سفارت امارات متحده عربی21 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 325 متر)
 • رستوران کابانا21 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 336 متر)
 • رستوران شاندیز جردن21 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 359 متر)
 • رستوران گیلانه21 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 392 متر)
 • ترمینال شرق27 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 429 متر)
 • مسجد قبا22 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 466 متر)
 • سفارت جمهوری شرقی اروگوئه22 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 523 متر)
 • بلوار آفریقا21 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 540 متر)
 • بیمارستان چشم پزشکی نور21 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 577 متر)
 • بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی میلاد23 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 580 متر)
 • بیمارستان خاتم الانبیاء22 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 667 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانشگاه علم و صنعت24 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 676 متر)
 • خیابان ستارخان21 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 734 متر)
 • رستوران آناندا23 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 751 متر)
 • خیابان ولیعصر22 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 818 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قلهک22 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 827 متر)
 • ایستگاه قطار شهری جوانمرد قصاب27 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 887 متر)
 • نارمک24 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 893 متر)
 • ایستگاه قطار شهری عبدل آباد27 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 900 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دکتر شریعتی22 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 931 متر)
 • افسریه23 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 939 متر)
 • موزه امام علی(ع)21 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 960 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید باقری25 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 977 متر)
 • رستوران اسفندیار22 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 998 متر)
 • سفارت جمهوری آذربایجان23 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 29 متر)
 • خانه موزه شهید بهشتی23 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 53 متر)
 • رستوران فرنگی لوشاتو26 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 70 متر)
 • خیابان کیخسروی28 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 73 متر)
 • سفره خانه باباقدرت20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 99 متر)
 • سینما ملت23 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 242 متر)
 • خیابان پاسداران23 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 262 متر)
 • رستوران مروارید26 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 379 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید حقانی32 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 456 متر)
 • سفارت جمهوری آرژانتین23 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 512 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صادقیه27 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 664 متر)
 • آرامگاه شاه عبدالعظیم حسنی29 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 698 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهر ری29 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 709 متر)
 • بوستان باغ ایرانی22 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 804 متر)
 • رستوران خاقان24 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 823 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید صدر23 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 920 متر)
 • خیابان فیاضی23 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 69 متر)
 • خیابان فرشته23 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 70 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قیطریه25 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 503 متر)
 • فرودگاه مهرآباد43 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 504 متر)
 • موزه تنوع زیستی27 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 706 متر)
 • باغ موزه هنر ایرانی24 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 827 متر)
 • شاطر عباس26 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 857 متر)
 • موزه دکتر حسابی24 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 859 متر)
 • سفارت اردن26 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 27 متر)
 • نمایشگاه بین المللی28 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 51 متر)
 • پارک دلفین (دلفیناریوم)27 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 74 متر)
 • رستوران گردان برج میلاد27 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 75 متر)
 • سفارت ژاپن24 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 180 متر)
 • برج میلاد28 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 183 متر)
 • باغ فردوس26 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 276 متر)
 • کافی شاپ کوبانا24 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 383 متر)
 • مجتمع تجاری میلاد نور27 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 419 متر)
 • قیطریه26 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 435 متر)
 • پیتزا پارک24 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 436 متر)
 • رستوران شهروز24 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 447 متر)
 • بیمارستان بهمن26 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 540 متر)
 • پیتزا پم25 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 570 متر)
 • سفارت برزیل26 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 619 متر)
 • رستوران مورانو25 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 670 متر)
 • رصد خانه زعفرانیه27 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 689 متر)
 • پارک لویزان24 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 721 متر)
 • موزه سینمای ایران28 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 754 متر)
 • رستوران ایتالیایی ویژن25 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 783 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فرهنگسرا29 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 815 متر)
 • نمایشگاه هوایی33 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 899 متر)
 • رستوران شب های زعفرانیه27 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 939 متر)
 • شهرک غرب26 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 91 متر)
 • تجریش28 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 167 متر)
 • رستوران سنتی حافظیه28 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 222 متر)
 • سفارت جمهوری آفریقای جنوبی28 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 285 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میدان نوبنیاد24 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 295 متر)
 • حرم امامزاده صالح28 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 374 متر)
 • سفارت بوسنی و هرزگوین29 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 571 متر)
 • سینما اریکه ایرانیان29 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 572 متر)
 • بوستان نهج البلاقه30 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 577 متر)
 • پارک ارم35 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 608 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهرداری29 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 614 متر)
 • سفارت اتریش29 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 718 متر)
 • خیابان ولنجک28 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 728 متر)
 • بزرگرا ه طبقاتی صدر24 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 766 متر)
 • ایستگاه قطار شهری ورزشگاه آزادی33 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 815 متر)
 • مجموعه فرهنگی کاخ سعد آباد29 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 884 متر)
 • موزه نظامی29 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 884 متر)
 • کاخ سعدآباد29 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 884 متر)
 • موزه آبکار29 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 884 متر)
 • ایستگاه قطار شهری ارم سبز32 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 427 متر)
 • رستوران نارنجستان24 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 491 متر)
 • رستوران اردک آبی31 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 555 متر)
 • رستوران الیزه31 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 571 متر)
 • بیمارستان محک26 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 715 متر)
 • سعادت آباد25 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 819 متر)
 • بیمارستان پارسیان26 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 856 متر)
 • بیمارستان عرفان25 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 859 متر)
 • درکه31 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 882 متر)
 • سفارت چین26 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 887 متر)
 • ایستگاه قطار شهری آزادگان28 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 924 متر)
 • خیابان شهید باهنر29 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 78 متر)
 • پارک پلیس28 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 81 متر)
 • بزرگراه شیخ فضل الله نوری32 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 97 متر)
 • رستوران باغ گیلاس31 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 108 متر)
 • دربند32 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 250 متر)
 • خیابان لواسانی28 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 322 متر)
 • کاخ موزه سبز33 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 339 متر)
 • بام محک27 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 345 متر)
 • سورتمه تهران32 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 380 متر)
 • آبشار دوقلو32 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 587 متر)
 • باغ پرندگان تهران47 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 811 متر)
 • کتابخانه اختصاصی نیاوران30 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 932 متر)
 • بیمارستان بقیه اله جماران31 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 985 متر)
 • فرحزاد31 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 10 متر)
 • کوه دارآباد28 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 30 متر)
 • موزه حیات وحش دارآباد28 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 31 متر)
 • کاخ موزه نیاوارن31 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 120 متر)
 • ایستگاه قطار شهری باقر شهر37 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 242 متر)
 • چشمه درازلش30 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 265 متر)
 • آبشار کبوتر خوان30 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 265 متر)
 • بزرگراه لشکری33 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 429 متر)
 • پارک ژوراسیک (دایناسور های متحرک)30 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 901 متر)
 • آبشار چال مگس33 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 928 متر)
 • موزه ماشین های قدیمی36 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 225 متر)
 • ارتفاعات شهرک شهید محلاتی32 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 668 متر)
 • بام تهران46 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 695 متر)
 • بوستان جمشیدیه36 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 847 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قائم31 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 82 متر)
 • ایستگاه قطار شهری چیتگر37 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 429 متر)
 • بزرگراه فتح44 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 665 متر)
 • خیابان فردوسی33 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 64 متر)
 • پارک جنگلی یاس34 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 899 متر)
 • ایستگاه قطار شهری حرم مطهر32 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 927 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شاهد35 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 679 متر)
 • سافاری پارک وحشت چیتگر42 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 488 متر)
 • پارک چیتگر42 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 488 متر)
 • ایستگاه قطار شهری ایران خودرو39 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 620 متر)
 • هرم هیجان (سوپر نوا)41 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 914 متر)
 • تپه میل39 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 239 متر)
 • دریاچه مصنوعی خلیج فارس (چیتگر)47 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 623 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کهریزک39 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 626 متر)
 • باغ ملی گیاه شناسی43 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 492 متر)
 • پارک جنگلی لتمان کن47 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 783 متر)
 • بهشت زهرا42 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 921 متر)
 • ایستگاه قطار شهری وردآورد46 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 882 متر)
 • خیابان آیت الله طالقانی55 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 942 متر)
 • اتوبان تهران_کرج47 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 801 متر)
 • ایستگاه قطار شهری گرم دره48 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 926 متر)
 • ایستگاه قطار شهری اتمسفر52 دقیقه با خودرو (37 کیلومتر و 712 متر)
 • دامنه ارواح سنگی کوه البرز1 ساعت و 6 دقیقه با خودرو (39 کیلومتر و 737 متر)
 • دریاچه سد لتیان57 دقیقه با خودرو (39 کیلومتر و 773 متر)
 • روستای وردیج(روستای آدم سنگی)1 ساعت و 5 دقیقه با خودرو (39 کیلومتر و 781 متر)
 • آبشار سنگان1 ساعت و 22 دقیقه با خودرو (42 کیلومتر و 435 متر)
 • خیابان مفتح1 ساعت و 3 دقیقه با خودرو (43 کیلومتر و 515 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کرج55 دقیقه با خودرو (44 کیلومتر و 566 متر)
 • کاظم آباد60 دقیقه با خودرو (45 کیلومتر و 863 متر)
 • قله توچال1 ساعت و 6 دقیقه با خودرو (46 کیلومتر و 246 متر)
 • ایستگاه قطار شهری محمدشهر کرج60 دقیقه با خودرو (49 کیلومتر و 137 متر)
 • تله کابین توچال1 ساعت و 26 دقیقه با خودرو (50 کیلومتر و 269 متر)
 • خیابان جمهوری1 ساعت و 4 دقیقه با خودرو (50 کیلومتر و 598 متر)
 • فرودگاه بین المللی امام خمینی55 دقیقه با خودرو (50 کیلومتر و 971 متر)
 • ایستگاه قطار شهری گلشهر کرج1 ساعت و 3 دقیقه با خودرو (53 کیلومتر و 75 متر)
 • منطقه حفاظت شده ورجین1 ساعت و 15 دقیقه با خودرو (53 کیلومتر و 437 متر)
 • قله دماوند2 ساعت و 32 دقیقه با خودرو (107 کیلومتر و 89 متر)
برای بزرگنمایی روی نقشه کلیک کنید

قوانین و مقرارت هتل

نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر 7 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاندارد
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر (غیربومی)
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر

درباره هتل زیبا تهران

اگر به دنبال اقامتی مقرون‌به‌صرفه و ارزان در تهران هستید، ما هتل زیبا تهران را پیشنهاد می‌کنیم. هتل زیبا تهران 4 طبقه و 52 اتاق دارد و در سال 1372 افتتاح شده است.  به منظور به‌روزرسانی امکانات و خدمات، این هتل در سال 1401 بازسازی شده و اکنون با وجود امکانات رفاهی مناسب، یکی از بهترین و اقتصادی‌ترین هتل‌های تهران به حساب می‌آید.

 

رزرو هتل زیبا تهران

رزرو هتل زیبا تهران بسیار آسان است. شما می‌توانید از طریق سایت یوتراوز نسبت به رزرو اتاق در هتل زیبا تهران اقدام کنید و از تخفیفات ویژه بهره‌مند شوید.

 

امکانات و خدمات هتل زیبا تهران

از جمله امکانات و خدماتی که در هتل زیبا تهران تعبیه شده می‌توان به آسانسور، نمازخانه، لاندری، صندوق امانات، اینترنت رایگان، پذیرش 24 ساعته و سیستم اعلام حریق دارد.

رستوران هتل زیبا تهران ظرفیت 44 نفر را دارد و بهترین گزینه برای سرو انواع صبحانه سردوگرم و غذاهای باکیفیت است. بعد از یک گشت‌وگذار حسابی، هیچ چیز به اندازه نوشیدن یک‌فنجان چای یا خوردن یک دسر خوشمزه، خستگی را از تن به در نمی‌کند. پیشنهاد می‌کنیم حتما سری به کافی‌شاپ هتل زیبا تهران بزنید و لحظات خوشی را بسازید.

اگر تابه‌حال سفربا قطار را تجربه نکرده‌اید پیشنهاد می‌کنیم تردید را کنارگذاشته و با خرید بلیط قطار از یوتراوز، خودتان را به یک سفر ماجراجویانه و هیجان‌انگیز به تهران دعوت کنید.

 

واحدهای اقامتی هتل زیبا تهران

واحدهای اقامتی هتل زیبا تهران شامل اتاق‌های یک الی چهارتخته و سوئیت سه‌نفره است. برای آسایش و رفاه شما  امکاناتی نظیر تلویزیون، مبلمان، کمدلباس، میزتحریر، یخچال، سیستم سرمایش و گرمایش، اینترنت رایگان، حمام و سرویس بهداشتی در این واحدها تعبیه شده تا هیچ دغدغه‌ای درباره اقامت خود نداشته باشید.

خرید بلیط هواپیما از یوتراوز می‌تواند خیال شما را بابت رفت‌وبرگشت به تهران راحت کند و سفری به‌یادماندنی برایتان رقم بزند. پس پیشنهاد می‌کنیم در اولین فرصت نسبت به خرید بلیط هواپیما اقدام کنید و همه چیز را به عهده یوتراوز بگذارید.

 

قیمت هتل زیبا تهران

چک‌کردن قیمت هتل یکی از مهم‌ترین مولفه‌های سفر است. ما در یوتراوز کار شما را راحت کرده‌ایم و با نمایش قیمت اتاق‌های هتل زیبا تهران، دست شما را برای انتخاب واحد اقامتی مدنظرتان باز گذاشته ایم. شما می‌توانید از قسمت اتاق‌های قابل رزرو، قیمت اتاق‌ها را ببینید و انتخابی هوشمندانه داشته باشید.

 

آدرس هتل زیبا تهران

هتل زیبا تهران در ابتدای خیابان سعدی جنوبی واقع شده و تنها 1 کیلومتر با موزه عبرت فاصله دارد. اگر بازدید از موزه‌ها جزو علایقتان است، باید این مژده را بدهیم که موزه‌های علم و فناوری، پست و تلگراف، موزه جواهرات ملی و موزه آبگینه و سفالینه در 2 کیلومتری هتل زیبا تهران قرار دارند و بازار بزرگ تهران هم با مراکز خرید متنوع و جذابش، در 3 کیلومتری هتل است.

 

شماره تلفن هتل زیبا تهران

اگر سوالی درباره امکانات و خدمات هتل زیبا تهران یا نحوه رزرو آن دارید، فقط کافی‌ست با شماره 1548 تماس بگیرید. تیم پشتیبانی یوتراوز به صورت شبانه‌روزی و در 7 روز هفته آماده پاسخگویی به شما عزیزان هستند.

 

سوالات متداول

هتل زیبا تهران چند ستاره است؟

هتل زیبا تهران در لیست هتل‌های 2 ستاره تهران قرار دارد.

آیا هتل زیبا تهران پارکینگ دارد؟

خیر، هتل سعدی تهران فاقد پارکینگ است.

برای رزرو هتل زیبا تهران با تخفیف باید از چه طریقی اقدام کرد؟

برای رزرو هتل زیبا تهران می‌توانید قسمت اتاق‌های قابل رزرو در سایت یوتراوز را چک کنید و از قیمت آن‌ها هم باخبر شوید.

قیمت هتل زیبا تهران در چه حدودی است؟

برای اطلاع از قیمت هتل زیبا تهران می‌توانید با شماره 1548 تماس بگیرید یا در لیست اتاق‌های قابل رزرو سایت یوتراوز قیمت آن‌ها را ببینید.