آدرس هتل :مشهد، خیابان پاسداران، پاسداران 4
اتاق‌های قابل رزرو
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
هتل های مشابه هتل زیتون مشهد
امکانات هتل زیتون مشهد
موقعیت مکانی هتل زیتون مشهد
 • سینما قدس1 دقیقه پیاده ‌روی (44 متر)
 • خیابان پاسداران3 دقیقه پیاده ‌روی (198 متر)
 • رستوران معین درباری3 دقیقه پیاده ‌روی (225 متر)
 • بیمارستان آریا4 دقیقه پیاده ‌روی (274 متر)
 • کلیسا انجیلی6 دقیقه پیاده ‌روی (468 متر)
 • میدان امام رضا6 دقیقه پیاده ‌روی (488 متر)
 • خانه ملک6 دقیقه پیاده ‌روی (490 متر)
 • خیابان امام خمینی7 دقیقه پیاده ‌روی (536 متر)
 • بیماررستان امام رضا(ع)8 دقیقه پیاده ‌روی (622 متر)
 • کنسولگری کشور افغانستان11 دقیقه پیاده ‌روی (839 متر)
 • سینما هویزه11 دقیقه پیاده ‌روی (867 متر)
 • کنسولگری کشور ترکمنستان3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 32 متر)
 • بازار جنت3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 46 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سعدی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 84 متر)
 • برج تجاری آلتون3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 181 متر)
 • کلیسای مسروپ مقدس3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 186 متر)
 • بیمارستان سینا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 208 متر)
 • بیمارستان 550 ارتش3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 328 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شریعتی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 395 متر)
 • میدان شریعتی ( تقی آباد )3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 401 متر)
 • پارک باغ ملی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 426 متر)
 • بلوار امام خمینی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 434 متر)
 • کنسولگری کشور پاکستان4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 447 متر)
 • مجتمع زیست خاور4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 598 متر)
 • ایستگاه قطار شهری امام خمینی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 614 متر)
 • بیمارستان بنت الهدی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 694 متر)
 • خیابان دانش غربی5 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 924 متر)
 • مرکز خرید ورسیج مشهد4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 980 متر)
 • بیمارستان ثامن الائمه4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 59 متر)
 • گنبد سبز5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 62 متر)
 • سینما آفریقا5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 64 متر)
 • بازار مرکزی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 112 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قائم4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 146 متر)
 • بیمارستان مهر5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 157 متر)
 • بیمارستان پاستور نو4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 160 متر)
 • موزه مردم‌ شناسی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 199 متر)
 • بیمارستان موسی بن جعفر(ع)6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 223 متر)
 • ایستگاه قطار شهری بسیج4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 244 متر)
 • بیمارستان تخصصی سرطان امید5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 249 متر)
 • مسجد هفتاد و دو تن5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 252 متر)
 • ایستگاه قطار شهری الندشت5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 253 متر)
 • هنرستان صنعتی شهید بهشتی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 288 متر)
 • چهارراه شهدا4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 326 متر)
 • بیمارستان قائم5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 328 متر)
 • بلوار امام رضا4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 328 متر)
 • خیابان شیرازی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 380 متر)
 • بیمارستان تخصصی کودکان دکتر شیخ5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 442 متر)
 • خیابان کوهسنگی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 468 متر)
 • میدان توحید5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 502 متر)
 • بلوار احمد آباد5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 544 متر)
 • نسیم لبنان6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 563 متر)
 • آرامگاه نادرشاه افشار5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 605 متر)
 • حرم ورودی خیابان شیرازی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 635 متر)
 • حرم ورودی صحن جمهوری5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 663 متر)
 • بازار رضا5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 719 متر)
 • مدرسه پریزاد5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 725 متر)
 • بیمارستان 17 شهریور6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 785 متر)
 • خیابان آبکوه6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 785 متر)
 • فروشگاه دبنهامز5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 788 متر)
 • خیابان آزادی (بهجت)5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 816 متر)
 • حرم ورودی باب الرضا5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 825 متر)
 • میدان احمد آباد5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 836 متر)
 • مسجد گوهرشاد5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 948 متر)
 • حرم ورودی باب الجواد6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 51 متر)
 • موزه آستان قدس رضوی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 77 متر)
 • موزه ظروف6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 80 متر)
 • موزه مدال6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 86 متر)
 • موزه هنرهای تجسمی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 86 متر)
 • موزه مردم‌شناسی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 86 متر)
 • موزه تمبر، اسکناس و سکه6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 86 متر)
 • موزه نجوم و ساعت6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 86 متر)
 • موزه فرش6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 86 متر)
 • موزه قرآن و نفایس6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 86 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفده شهریور5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 103 متر)
 • میدان شهدا5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 104 متر)
 • بیمارستان ام البنین5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 112 متر)
 • خیابان خسروی نو6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 135 متر)
 • بلوار ملاصدرا6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 141 متر)
 • خیابان خسروی نو6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 144 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهدا6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 170 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 214 متر)
 • بلوار قرنی7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 217 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب(امدادی)5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 218 متر)
 • خیابان دانش شرقی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 295 متر)
 • حرم ورودی حرعاملی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 299 متر)
 • رستوران رضایی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 432 متر)
 • مقبره پیر پالان دوز7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 481 متر)
 • مدرسه علمیه عباسقلی خان6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 526 متر)
 • پارک میرزا کوچک خان6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 543 متر)
 • حرم ورودی خیابان نواب صفوی7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 549 متر)
 • بوستان میرزا کوچک خان(دانش)6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 597 متر)
 • آرامگاه شیخ نخودکی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 601 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهسنگی7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 614 متر)
 • خیابان راهنمایی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 686 متر)
 • کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 708 متر)
 • خیابان نواب صفوی7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 754 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پروین اعتصامی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 806 متر)
 • باغ خونی7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 808 متر)
 • گنبد خشتی7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 862 متر)
 • مرکز خرید آسمان7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 865 متر)
 • برج تجاری آکسون7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 882 متر)
 • مرکز خرید اطلسیه7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 887 متر)
 • بلوار بعثت7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 956 متر)
 • کنسولگری کشور تاجیکستان7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 960 متر)
 • مرکز خرید خورشید7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 966 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فلسطین7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 985 متر)
 • مرکز خرید قسطنطنیه7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 29 متر)
 • بیمارستان امام هادی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 66 متر)
 • حرم ورودی شیخ طبرسی8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 75 متر)
 • بازار گوهر شاد8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 91 متر)
 • بازار گوهرشاد8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 94 متر)
 • پایانه مسافربری امام رضا(ع)7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 98 متر)
 • ایستگاه راه آهن7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 122 متر)
 • ایستگاه قطار شهری راه آهن7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 122 متر)
 • خیابان هفده شهریور7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 125 متر)
 • بلوار 17 شهریور7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 129 متر)
 • خیابان عنصری7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 183 متر)
 • رستوران سدروس8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 244 متر)
 • بیمارستان تخصصی چشم خاتم النبیاء8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 246 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طالقانی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 252 متر)
 • گورستان ارامنه8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 333 متر)
 • مجتمع تجاری آرمان8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 386 متر)
 • رستوران فیش اند چیپس خلیج فارس9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 481 متر)
 • بلوار شهید منتظری7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 489 متر)
 • بلوار امیرالمومنین9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 708 متر)
 • رستوران ارکیده سیاه9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 801 متر)
 • مصلی تاریخی مشهد8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 913 متر)
 • بلوار ملک اباد8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 959 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید مفتح8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 959 متر)
 • بوستان وحدت9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 974 متر)
 • بیمارستان امام زمان9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 975 متر)
 • میدان ابوطالب9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 6 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خیام8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 14 متر)
 • بیمارستان حجازی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 197 متر)
 • رستوران پسران کریم9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 207 متر)
 • میدان فردوسی10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 436 متر)
 • بلوار مصلی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 585 متر)
 • بوستان باباقدرت9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 709 متر)
 • پارک باباقدرت9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 794 متر)
 • ایستگاه قطار شهری آزادی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 862 متر)
 • بلوار وحدت9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 868 متر)
 • پارک وحدت9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 889 متر)
 • بلوار شهید رستمی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 986 متر)
 • بلوار سجاد11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 112 متر)
 • بیمارستان روان پزشکی ابن سینا11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 306 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید کاوه10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 313 متر)
 • بیمارستان شهید هاشمی نژاد10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 369 متر)
 • بیمارستان امام حسین (ع)10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 523 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نبوت10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 581 متر)
 • بوستان امت10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 632 متر)
 • میدان جانباز12 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 791 متر)
 • مجتمع تجاری پروما12 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 872 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 918 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 927 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پارک ملت10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 953 متر)
 • بلوار خیام12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 13 متر)
 • بلوار خیام12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 147 متر)
 • بوستان حجاب ( بانوان )13 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 184 متر)
 • کنسولگری کشور عراق13 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 258 متر)
 • بازار فردوسی11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 309 متر)
 • خیابان رضاشهر12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 469 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوثر11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 796 متر)
 • پارک پردیس قائم14 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 877 متر)
 • آرامگاه خواجه ربیع13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 213 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فجر13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 334 متر)
 • بیمارستان 22 بهمن14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 386 متر)
 • بلوار هاشمی نژاد13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 440 متر)
 • بازار بین المللی سپاد14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 447 متر)
 • دانشگاه فردوسی16 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 465 متر)
 • رستوران قصر هدیش14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 510 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طبرسی13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 539 متر)
 • کیان سنتر 115 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 559 متر)
 • پارک ساحلی آفتاب14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 588 متر)
 • بلوار امامت12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 655 متر)
 • پارک ملت13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 667 متر)
 • باغ پرندگان14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 729 متر)
 • پردیس قائم14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 759 متر)
 • سرزمین عجایب14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 779 متر)
 • کیان سنتر 215 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 788 متر)
 • سرزمین عجایب15 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 823 متر)
 • کنسولگری کشور قرقیزستان13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 842 متر)
 • بوستان بسیج13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 909 متر)
 • بیمارستان فارابی13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 28 متر)
 • کمپ غدیر13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 157 متر)
 • بیمارستان جوادالائمه14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 166 متر)
 • فرودگاه بین المللی15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 206 متر)
 • میدان استقلال14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 215 متر)
 • خیابان طبرسی14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 227 متر)
 • پارک ریحانه( بانوان)12 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 345 متر)
 • بلوار کوثر14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 514 متر)
 • بزرگراه شهید بابا نظر13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 566 متر)
 • پایانه مسافربری معراج17 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 14 متر)
 • میدان کوثر15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 117 متر)
 • برج باران16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 143 متر)
 • بلوار وکیل آباد14 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 210 متر)
 • بیمارستان تخصصی جواد الائمه (قلب و عروق)15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 292 متر)
 • میدان آزادی15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 403 متر)
 • سینما پیروزی16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 412 متر)
 • بلوار فکوری15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 432 متر)
 • بلوار پیروزی16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 524 متر)
 • بیمارستان امام سجاد17 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 543 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کشف رود16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 723 متر)
 • رستوران گیاهی خانه16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 769 متر)
 • میدان قائم15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 824 متر)
 • رستوران کلبه محبت15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 916 متر)
 • رستوران دریایی سولو15 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 27 متر)
 • بیمارستان رضوی18 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 56 متر)
 • بوستان ایزدی16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 213 متر)
 • بلوار استاد یوسفی17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 120 متر)
 • بلوار امامیه17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 120 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفت تیر18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 258 متر)
 • مسیر پلکانی بابا کوهی19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 503 متر)
 • ایستگاه قطار شهری اقبال لاهوری16 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 656 متر)
 • قاسم آباد ( شهرک غرب )19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 747 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانش آموز18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 804 متر)
 • بلوار شاهد19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 871 متر)
 • بلوار نماز17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 918 متر)
 • باغ گلها17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 991 متر)
 • پارک آبی ایرانیان18 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 225 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صیاد شیرازی18 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 362 متر)
 • رستوران ایتالیایی پای17 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 408 متر)
 • بلوار آب و برق19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 436 متر)
 • بلوار صیاد شیرازی18 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 547 متر)
 • سینما سیمرغ19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 548 متر)
 • بلوار حجاب19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 589 متر)
 • بلوار اندیشه20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 702 متر)
 • بلوار ادیب19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 764 متر)
 • پارک طبیعی هفت حوض24 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 781 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صدف18 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 839 متر)
 • بزرگراه آسیایی18 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 903 متر)
 • پارک ملی چهل بازه مشهد18 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 954 متر)
 • پارک خانواده20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 964 متر)
 • سرزمین موج های آبی21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 115 متر)
 • پارک تفریحی خورشید20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 153 متر)
 • بام مشهد20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 157 متر)
 • بوستان نیلوفر آبی22 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 163 متر)
 • بلوار فلاحی20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 185 متر)
 • بزرگراه امام علی19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 369 متر)
 • بلوار دکتر حسابی20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 523 متر)
 • رباط طرق18 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 977 متر)
 • بیمارستان مهرگان22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 7 متر)
 • بلوار شریعتی21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 55 متر)
 • نمایشگاه بین المللی مشهد20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 588 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نمایشگاه19 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 676 متر)
 • بزرگراه آزادی22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 740 متر)
 • بزرگراه سلسله الذهب17 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 903 متر)
 • ایستگاه قطار شهری وکیل آباد19 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 959 متر)
 • بزرگراه نمایشگاه21 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 356 متر)
 • بلوار شهید برونسی20 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 918 متر)
 • مجتمع تفریحی جام‌جم22 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 78 متر)
 • بیمارستان دکتر شریعتی22 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 162 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهستان پارک21 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 199 متر)
 • پارک جنگلی وکیل آباد23 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 854 متر)
 • بلوار مجیدیه22 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 106 متر)
 • بوستان نیایش23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 159 متر)
 • باغ وحش وکیل آباد24 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 164 متر)
 • کوهستان پارک شادی24 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 170 متر)
 • بزرگراه میثاق22 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 208 متر)
 • چشمه گیلاس (گلسب)22 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 935 متر)
 • ویلاژتوریست23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 996 متر)
 • آرامگاه خواجه مراد19 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 40 متر)
 • پارک مینیاتوری25 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 62 متر)
 • امام زاده ناصر و یاسر26 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 350 متر)
 • رستوران مولانا27 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 370 متر)
 • سرزمین موج های خروشان25 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 719 متر)
 • سد طرق29 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 129 متر)
 • بهشت رضا22 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 251 متر)
 • خیابان گلستان25 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 769 متر)
 • ییلاق طرقبه28 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 948 متر)
 • باغ پونه طرقبه28 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 973 متر)
 • ییلاق شاندیز26 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 533 متر)
 • بازار بین المللی بعثت30 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 629 متر)
 • موزه مردم شناسی ویرانی27 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 720 متر)
 • بیمارستان طالقانی26 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 768 متر)
 • رستوران آبشار31 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 768 متر)
 • باغ رستوران طوبی31 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 818 متر)
 • رستوران آبنوس31 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 65 متر)
 • رستوران سرداب عنبران32 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 453 متر)
 • پیست موتور کراس30 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 632 متر)
 • رستوران تشریفات34 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 781 متر)
 • پیست دوچرخه سواری ثامن34 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 832 متر)
 • رستوران سید و پسران جاغرق34 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 858 متر)
 • روستا تاریخی پاژ35 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 892 متر)
 • هارونیه34 دقیقه با خودرو (30 کیلومتر و 569 متر)
 • آرامگاه فردوسی38 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 95 متر)
 • آرامگاه فردوسی38 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 95 متر)
 • موزه توس38 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 95 متر)
 • روستا نغندر38 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 317 متر)
 • مجتمع توریستی پدیده شاندیز36 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 334 متر)
 • رستوران هندی راج36 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 377 متر)
 • رستوران ارم شاندیز36 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 550 متر)
 • رستوران پدیده شاندیز37 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 344 متر)
 • رستوران حسین شیشلیکی37 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 352 متر)
 • روستا مج52 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 539 متر)
 • دره ارغوان45 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 938 متر)
 • روستا ابرده42 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 664 متر)
 • غار مغان58 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 945 متر)
 • روستا دهبار1 ساعت و 6 دقیقه با خودرو (39 کیلومتر و 545 متر)
 • روستا کنگ59 دقیقه با خودرو (40 کیلومتر و 955 متر)
 • روستا اندرخ57 دقیقه با خودرو (41 کیلومتر و 911 متر)
 • روستا زشک56 دقیقه با خودرو (46 کیلومتر و 110 متر)
 • روستا کاهو58 دقیقه با خودرو (52 کیلومتر و 963 متر)
 • بقعه تاریخی امام زاده یحیی1 ساعت و 6 دقیقه با خودرو (59 کیلومتر و 384 متر)
 • روستا گلمکان1 ساعت و 6 دقیقه با خودرو (59 کیلومتر و 395 متر)
 • دریاچه چشمه سبز2 ساعت و 5 دقیقه با خودرو (79 کیلومتر و 703 متر)
 • آبشار ارتکند2 ساعت و 34 دقیقه با خودرو (129 کیلومتر و 560 متر)
 • کلات نادر2 ساعت و 27 دقیقه با خودرو (150 کیلومتر و 334 متر)
 • کاخ خورشید2 ساعت و 29 دقیقه با خودرو (152 کیلومتر و 373 متر)
 • آبشار قره سو2 ساعت و 34 دقیقه با خودرو (152 کیلومتر و 721 متر)
برای بزرگنمایی روی نقشه کلیک کنید
قوانین و مقرارت هتل
نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)متفاوت با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)پذیرش نمی‌شود
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودکان زیر 5 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهانامشخص
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضری (فقط میهمان ایرانی)
درباره هتل زیتون مشهد

هتل زیتون مشهد یکی از قدیمی‌ترین هتل‌های سه ستاره مشهد است که در سال 1357 در خیابان پاسداران مشهد احداث گردید و سال 1387 مورد بازسازی قرار گرفت. ساختمان هتل زیتون مشهد از 5 طبقه و 45 باب واحد اقامتی تشکیل شده است. این هتل با کیفیت و خدمات مطلوبی که دارد، به یکی از محبوب‌ترین واحدهای اقامتی باقیمت مناسب برای تور مشهد تبدیل شده است.

 

امکانات هتل سه ستاره زیتون مشهد

 اتاق‌های هتل زیتون مشهد را می‌توان با ظرفیت‌های 2 تخته، سه تخته و چهار تخته از سایت یوتراوز رزرو کرد. شما می‌توانید تمام اتاق‌های این هتل را به صورت فولبرد و یا فقط صبحانه رزرو کنید. اتاق‌ها با فضای جادار و تمام لوازم مورد نیاز از جمله سیستم تهویه مطبوع، سرویس بهداشتی ایرانی و فرنگی، تخت‌های استاندارد، ملزومات بهداشتی مخصوص و ملافه‌هایی تمیز آماده ارائه خدمت به مهمانان گرامی است. 

لازم به ذکر است که هتل زیتون مشهد دارای یک رستوران اصلی و کافی‌شاپ است که همه‌روزه با بهترین کیفیت و مواد اولیه مرغوب به مهمانان خود خدمات‌دهی می‌کند. از دیگر خدمات هتل زیتون مشهد می‌توان به: تاکسی‌ سرویس 24 ساعته، خدمات و رمپ معلولین، فروشگاه، سالن بدنسازی و ... نیز اشاره کرد.

 

آدرس و شماره تماس هتل سه ستاره زیتون مشهد

هتل زیتون در خیابان پاسداران قرار دارد. موقعیت مکانی هتل دسترسی میهمانان به مراکز خرید ازجمله بازار جنت، خیابان خسروی و سعدی را فراهم ساخته است همچنین هتل از حرم امام رضا (ع) تقریباً فاصله زیادی دارد و جهت رفاه حال میهمانان گرامی، این هتل به راه‌اندازی سرویس رفت‌وبرگشت رایگان به حرم در چند نوبت برای زائران علی ابن موسی‌ الرضا اقدام نموده است.

برای تماس با هتل زیتون مشهد می‌توانید با  شماره 1548 تماس بگیرید تا همکاران ما در پشتیبانی یوتراوز به شما کمک کنند.

 

رزرو هتل زیتون مشهد

شما می‌توانید برای رزرو اتاق از هتل زیتون مشهد از سایت یوتراوز استفاده کرده و به‌راحتی اتاق مدنظر خود را با توجه به زمان ورود و خروج و همچنین تعداد نفرات انتخاب کنید. همچنین امکان رزرو تلفنی نیز وجود دارد و شما می‌توانید با پشتیبانی سایت یوتراوز به شماره 1548 تماس گرفته و به‌راحتی اتاق خود را رزرو کنید.