آدرس هتل :مشهد، خیابان شیرازی، خیابان شیرازی ۳، کوچه ضیا
نکات مهم هتل زمزم 2 مشهد
 • کمپین ویژه تابستان با اقامت در هتل مجلل درویشی، هر شب به قید قرعه یک اتاق، هدیه اقامت رایگان هتل را دریافت نمایید
 • هزینه اقامت کودک زیر دوسال رایگان می‌باشد.
اتاق‌های قابل رزرو
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
امکانات هتل زمزم 2 مشهد
موقعیت مکانی هتل زمزم 2 مشهد
 • فاصله تا موزه ظروف۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸ متر)
 • فاصله تا موزه قرآن ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۴ متر)
 • فاصله تا موزه تمبر، ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۴ متر)
 • فاصله تا موزه مردم‌ ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۴ متر)
 • فاصله تا موزه فرش۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۴ متر)
 • فاصله تا موزه نجوم ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۴ متر)
 • فاصله تا موزه مدال۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۴ متر)
 • فاصله تا موزه هنرها ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۴ متر)
 • فاصله تا گنبد خشتی۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۰۱ متر)
 • فاصله تا کلیسا انجی ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۸۰ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۲۷ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۴۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۵۳ متر)
 • فاصله تا خانه ملک۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۷۶ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۷۷ متر)
 • فاصله تا بازار جنت۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۱۳ متر)
 • فاصله تا خیابان اما ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۴۲ متر)
 • فاصله تا آرامگاه شی ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۴۴ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۶۶ متر)
 • فاصله تا بازار رضا۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۰۷ متر)
 • فاصله تا مقبره پیر ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۰۹ متر)
 • فاصله تا موزه مردم‌ ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۲۳ متر)
 • فاصله تا کتابخانه م ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۵۱ متر)
 • فاصله تا مدرسه علمی ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۵۴ متر)
 • فاصله تا مسجد هفتاد ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۷۶ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۷۷ متر)
 • فاصله تا میدان شهدا ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۸۶ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۹۵ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۱۲ متر)
 • فاصله تا کلیسای مسر ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۲۵ متر)
 • فاصله تا خیابان پاس ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۳۲ متر)
 • فاصله تا رستوران مع ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۳۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۴۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۵۲ متر)
 • فاصله تا گنبد سبز۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۵۹ متر)
 • فاصله تا خیابان خسر ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۸۰ متر)
 • فاصله تا خیابان خسر ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۸۹ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۹۱ متر)
 • فاصله تا میدان توحی ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۰۲ متر)
 • فاصله تا برج تجاری ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۶۱ متر)
 • فاصله تا خیابان نوا ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۸۲ متر)
 • فاصله تا سینما قدس۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۷۵ متر)
 • فاصله تا سینما هویز ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۵۷ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۹۴ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۰ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۲۴ متر)
 • فاصله تا خیابان دان ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۴۱ متر)
 • فاصله تا خیابان دان ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۱۵ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۷۱ متر)
 • فاصله تا میدان امام ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۱۳ متر)
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۱۴ متر)
 • فاصله تا پارک میرزا ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۸۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۱۹ متر)
 • فاصله تا بوستان میر ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۴۳ متر)
 • فاصله تا بلوار وحدت ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۵۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۷۱ متر)
 • فاصله تا پارک وحدت۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۷۶ متر)
 • فاصله تا میدان شریع ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۷۷ متر)
 • فاصله تا بیماررستان ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۱۳ متر)
 • فاصله تا بلوار قرنی ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۱۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۸۱ متر)
 • فاصله تا بلوار امیر ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۳۶ متر)
 • فاصله تا باغ خونی۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۵۴ متر)
 • فاصله تا بلوار امام ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۶۵ متر)
 • فاصله تا خیابان عنص ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۷۸ متر)
 • فاصله تا مصلی تاریخ ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۴۱ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۶۵ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۸۳ متر)
 • فاصله تا بوستان وحد ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۰۲ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۰۳ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۰۷ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۱۵ متر)
 • فاصله تا برج تجاری ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۲۴ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۲۹ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۵۶ متر)
 • فاصله تا خیابان آبک ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۸۹ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۶ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۱۱ متر)
 • فاصله تا خیابان هفد ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۲۵ متر)
 • فاصله تا بلوار 17 ش ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۲۹ متر)
 • فاصله تا مجتمع زیست ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۵۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۶۸ متر)
 • فاصله تا بوستان امت ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۲۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۲۳ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۳۳ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۳۷ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۴۹ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۲۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۲۹ متر)
 • فاصله تا هنرستان صن ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۶۴ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۰۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۴۰ متر)
 • فاصله تا بلوار مصلی ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۱۳ متر)
 • فاصله تا خیابان کوه ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۴۴ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۵۱ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۵۵ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۶۵ متر)
 • فاصله تا نسیم لبنان ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۰۶ متر)
 • فاصله تا سینما آفری ...۹ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۱۹ متر)
 • فاصله تا بلوار احمد ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۲۱ متر)
 • فاصله تا گورستان ار ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۵۳ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۹ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۶۲ متر)
 • فاصله تا فروشگاه دب ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۶۴ متر)
 • فاصله تا بازار فردو ...۹ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۹۶ متر)
 • فاصله تا میدان احمد ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹۱۲ متر)
 • فاصله تا بلوار شهید ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹۱۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۴۴ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۶۴ متر)
 • فاصله تا بلوار ملاص ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۲۱۷ متر)
 • فاصله تا بازار گوهر ...۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۲۹۵ متر)
 • فاصله تا بازار گوهر ...۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۲۹۸ متر)
 • فاصله تا میدان ابوط ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۳۲۵ متر)
 • فاصله تا پایانه مسا ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۴۳۵ متر)
 • فاصله تا رستوران سد ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۶۰۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۶۹۰ متر)
 • فاصله تا میدان فردو ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۷۵۵ متر)
 • فاصله تا خیابان راه ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۷۶۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۹۲۱ متر)
 • فاصله تا رستوران ار ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶ متر)
 • فاصله تا بلوار بعثت ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۳۲ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۴۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶۱ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۱۰۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۱۲۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۳۲۸ متر)
 • فاصله تا رستوران پس ...۱۲ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۴۱۱ متر)
 • فاصله تا بوستان بسی ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۴۹۶ متر)
 • فاصله تا بلوار شهید ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۵۶۵ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶۲۵ متر)
 • فاصله تا رستوران فی ...۱۲ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۷۱۴ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۷۵۳ متر)
 • فاصله تا خیابان طبر ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۸۱۴ متر)
 • فاصله تا آرامگاه خو ...۱۲ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۹۳۱ متر)
 • فاصله تا بلوار ملک ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۳۵ متر)
 • فاصله تا بوستان باب ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۴۶ متر)
 • فاصله تا بوستان حجا ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۸۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۹۰ متر)
 • فاصله تا میدان جانب ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۱۱۰ متر)
 • فاصله تا پارک باباق ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۱۳۲ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۱۴۳ متر)
 • فاصله تا بزرگراه شه ...۱۰ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۱۵۴ متر)
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۱۹۱ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۲۸۶ متر)
 • فاصله تا بلوار سجاد ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۳۱۷ متر)
 • فاصله تا بلوار خیام ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۳۳۲ متر)
 • فاصله تا بلوار خیام ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۴۶۶ متر)
 • فاصله تا پارک پردیس ...۱۳ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۶۷۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۹۳۸ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۲۴ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۵ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۳۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۴ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۳۱۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۳۸۹ متر)
 • فاصله تا بازار بین ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۷۶۶ متر)
 • فاصله تا رستوران قص ...۱۴ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۸۳۰ متر)
 • فاصله تا کیان سنتر ...۱۵ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۸۷۹ متر)
 • فاصله تا پارک ساحلی ...۱۴ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۹۰۷ متر)
 • فاصله تا بزرگراه شه ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۹۹۴ متر)
 • فاصله تا بزرگراه شه ...۱۳ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۳ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۲۹ متر)
 • فاصله تا باغ پرندگا ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۴۸ متر)
 • فاصله تا پردیس قائم ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۷۸ متر)
 • فاصله تا سرزمین عجا ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۹۸ متر)
 • فاصله تا کیان سنتر ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۱۰۸ متر)
 • فاصله تا سرزمین عجا ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۱۴۳ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۲۴۳ متر)
 • فاصله تا خیابان رضا ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۵۴۵ متر)
 • فاصله تا پارک ملت۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۷۱۸ متر)
 • فاصله تا بلوار هاشم ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۷۷۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۸۷۲ متر)
 • فاصله تا بلوار امام ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۹۳۵ متر)
 • فاصله تا میدان استق ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۲۶۶ متر)
 • فاصله تا پایانه مسا ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۳۳۴ متر)
 • فاصله تا کمپ غدیر۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۴۹۵ متر)
 • فاصله تا دانشگاه فر ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۵۴۱ متر)
 • فاصله تا فرودگاه بی ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۵۴۴ متر)
 • فاصله تا پارک ریحان ...۱۴ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۶۸۳ متر)
 • فاصله تا میدان قائم ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۸۸۵ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۱۰۴ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۳۷۵ متر)
 • فاصله تا بلوار کوثر ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۵۹۰ متر)
 • فاصله تا میدان کوثر ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۱۹۳ متر)
 • فاصله تا برج باران۱۹ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۲۱۹ متر)
 • فاصله تا بلوار وکیل ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۲۸۶ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۳۶۹ متر)
 • فاصله تا میدان آزاد ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۴۷۹ متر)
 • فاصله تا سینما پیرو ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۴۸۸ متر)
 • فاصله تا بلوار فکور ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۵۰۸ متر)
 • فاصله تا بلوار پیرو ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۶۰۰ متر)
 • فاصله تا رستوران گی ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۸۴۵ متر)
 • فاصله تا بلوار امام ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۹۷۷ متر)
 • فاصله تا بلوار استا ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۹۷۷ متر)
 • فاصله تا رستوران کل ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۹۹۲ متر)
 • فاصله تا رستوران در ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۱۰۴ متر)
 • فاصله تا بوستان ایز ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۲۹۰ متر)
 • فاصله تا پارک آبی ا ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۵۴۴ متر)
 • فاصله تا قاسم آباد ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۵۵۷ متر)
 • فاصله تا بلوار شاهد ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۶۸۱ متر)
 • فاصله تا بلوار حجاب ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۹۰۹ متر)
 • فاصله تا بزرگراه آس ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۲۲۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۳۳۴ متر)
 • فاصله تا بلوار اندی ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۵۱۱ متر)
 • فاصله تا مسیر پلکان ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۵۸۰ متر)
 • فاصله تا سینما سیمر ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۶۶۰ متر)
 • فاصله تا بزرگراه ام ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۶۸۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۷۳۲ متر)
 • فاصله تا پارک خانوا ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۷۷۳ متر)
 • فاصله تا بلوار دکتر ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۸۴۳ متر)
 • فاصله تا بلوار ادیب ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۸۷۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۸۸۰ متر)
 • فاصله تا سرزمین موج ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۹۲۵ متر)
 • فاصله تا بوستان نیل ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۹۷۳ متر)
 • فاصله تا بلوار نماز ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۹۹۴ متر)
 • فاصله تا باغ گلها۲۰ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۶۷ متر)
 • فاصله تا پارک طبیعی ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۱۱۹ متر)
 • فاصله تا بلوار فلاح ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۲۹۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۴۳۸ متر)
 • فاصله تا رستوران ای ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۴۸۴ متر)
 • فاصله تا بلوار آب و ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۵۱۲ متر)
 • فاصله تا بلوار صیاد ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۶۲۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۹۱۵ متر)
 • فاصله تا پارک ملی چ ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۳۰ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۱۱۹ متر)
 • فاصله تا بلوار شریع ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۱۹۶ متر)
 • فاصله تا پارک تفریح ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۲۲۹ متر)
 • فاصله تا بام مشهد۲۳ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۲۳۳ متر)
 • فاصله تا رباط طرق۲۰ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۳۱۵ متر)
 • فاصله تا بزرگراه آز ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۵۵۰ متر)
 • فاصله تا بزرگراه سل ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۲۴۱ متر)
 • فاصله تا نمایشگاه ب ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۶۶۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۷۵۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۳۵ متر)
 • فاصله تا بزرگراه می ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۲۶۹ متر)
 • فاصله تا بزرگراه نم ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۴۳۲ متر)
 • فاصله تا بلوار مجید ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۸۰۸ متر)
 • فاصله تا بوستان نیا ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۸۶۲ متر)
 • فاصله تا بلوار شهید ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۹۹۴ متر)
 • فاصله تا چشمه گیلاس ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۱۳۵ متر)
 • فاصله تا مجتمع تفری ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۱۵۵ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۲۳۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۲۷۶ متر)
 • فاصله تا پارک جنگلی ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۹۳۰ متر)
 • فاصله تا باغ وحش وک ...۲۷ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۲۴۰ متر)
 • فاصله تا کوهستان پا ...۲۷ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۲۴۶ متر)
 • فاصله تا پارک مینیا ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۸۱۱ متر)
 • فاصله تا ویلاژتوریس ...۲۶ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۷۳ متر)
 • فاصله تا آرامگاه خو ...۲۱ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۳۷۸ متر)
 • فاصله تا خیابان گلس ...۲۷ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۹۷۰ متر)
 • فاصله تا امام زاده ...۲۹ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۴۲۶ متر)
 • فاصله تا رستوران مو ...۳۰ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۴۴۶ متر)
 • فاصله تا سد طرق۳۱ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۴۶۶ متر)
 • فاصله تا بهشت رضا۲۴ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۵۸۸ متر)
 • فاصله تا سرزمین موج ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۷۹۵ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۹۶۸ متر)
 • فاصله تا ییلاق طرقب ...۳۱ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۲۴ متر)
 • فاصله تا باغ پونه ط ...۳۱ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۴۹ متر)
 • فاصله تا ییلاق شاند ...۲۹ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۶۰۹ متر)
 • فاصله تا بازار بین ...۳۲ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۷۰۵ متر)
 • فاصله تا موزه مردم ...۳۰ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۷۹۷ متر)
 • فاصله تا روستا تاری ...۳۳ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۶۱۰ متر)
 • فاصله تا رستوران آب ...۳۴ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۸۴۴ متر)
 • فاصله تا باغ رستورا ...۳۴ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۸۹۴ متر)
 • فاصله تا رستوران آب ...۳۴ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۱۴۱ متر)
 • فاصله تا رستوران سر ...۳۵ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۵۲۹ متر)
 • فاصله تا پیست موتور ...۳۳ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۷۰۹ متر)
 • فاصله تا رستوران تش ...۳۷ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۸۵۷ متر)
 • فاصله تا پیست دوچرخ ...۳۶ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۹۰۸ متر)
 • فاصله تا رستوران سی ...۳۷ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۹۳۴ متر)
 • فاصله تا هارونیه۳۶ دقیقه با خودرو (۳۰ کیلومتر و ۷۶۹ متر)
 • فاصله تا آرامگاه فر ...۴۰ دقیقه با خودرو (۳۲ کیلومتر و ۲۹۶ متر)
 • فاصله تا آرامگاه فر ...۴۰ دقیقه با خودرو (۳۲ کیلومتر و ۲۹۶ متر)
 • فاصله تا موزه توس۴۰ دقیقه با خودرو (۳۲ کیلومتر و ۲۹۶ متر)
 • فاصله تا روستا نغند ...۴۱ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۳۹۳ متر)
 • فاصله تا مجتمع توری ...۳۹ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۴۱۰ متر)
 • فاصله تا رستوران هن ...۳۹ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۴۵۳ متر)
 • فاصله تا رستوران ار ...۳۹ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۶۲۶ متر)
 • فاصله تا روستا مج۵۴ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۸۷۶ متر)
 • فاصله تا رستوران پد ...۴۰ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۴۲۱ متر)
 • فاصله تا رستوران حس ...۴۰ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۴۲۸ متر)
 • فاصله تا دره ارغوان ...۴۸ دقیقه با خودرو (۳۷ کیلومتر و ۱۴ متر)
 • فاصله تا غار مغان۶۰ دقیقه با خودرو (۳۸ کیلومتر و ۲۸۳ متر)
 • فاصله تا روستا ابرد ...۴۵ دقیقه با خودرو (۳۸ کیلومتر و ۷۴۰ متر)
 • فاصله تا روستا اندر ...۵۶ دقیقه با خودرو (۴۰ کیلومتر و ۶۲۹ متر)
 • فاصله تا روستا دهبا ...۱ ساعت و ۹ دقیقه با خودرو (۴۱ کیلومتر و ۶۲۱ متر)
 • فاصله تا روستا کنگ۱ ساعت و ۲ دقیقه با خودرو (۴۳ کیلومتر و ۳۱ متر)
 • فاصله تا روستا زشک۵۹ دقیقه با خودرو (۴۸ کیلومتر و ۱۸۶ متر)
 • فاصله تا روستا کاهو ...۵۹ دقیقه با خودرو (۵۳ کیلومتر و ۱۶۳ متر)
 • فاصله تا بقعه تاریخ ...۱ ساعت و ۵ دقیقه با خودرو (۵۴ کیلومتر و ۹۹۲ متر)
 • فاصله تا روستا گلمک ...۱ ساعت و ۸ دقیقه با خودرو (۵۹ کیلومتر و ۵۹۵ متر)
 • فاصله تا دریاچه چشم ...۲ ساعت و ۷ دقیقه با خودرو (۷۹ کیلومتر و ۹۰۳ متر)
 • فاصله تا آبشار ارتک ...۲ ساعت و ۳۳ دقیقه با خودرو (۱۲۸ کیلومتر و ۲۷۸ متر)
 • فاصله تا کلات نادر۲ ساعت و ۲۵ دقیقه با خودرو (۱۴۹ کیلومتر و ۵۱ متر)
 • فاصله تا کاخ خورشید ...۲ ساعت و ۲۸ دقیقه با خودرو (۱۵۱ کیلومتر و ۹۱ متر)
 • فاصله تا آبشار قره ...۲ ساعت و ۳۲ دقیقه با خودرو (۱۵۱ کیلومتر و ۴۳۹ متر)
 • فاصله تا چهارراه شه ...۱۰ دقیقه پیاده ‌روی (۷۶۷ متر)
 • فاصله تا خیابان شیر ...۱۰ دقیقه پیاده ‌روی (۷۹۸ متر)
 • فاصله تا رستوران رض ...۱۲ دقیقه پیاده ‌روی (۹۵۷ متر)
 • فاصله تا بازار مرکز ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۱۷۲ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۲۳ متر)
 • فاصله تا خیابان آزا ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۳۱ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۸۶ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۴۵ متر)
 • فاصله تا مدرسه پریز ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۵۰۶ متر)
 • فاصله تا آرامگاه نا ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۵۹۷ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۴۳ متر)
 • فاصله تا مسجد گوهرش ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۳۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه را ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۶۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۶۱ متر)
 • فاصله تا پارک باغ م ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۷۸ متر)
 • فاصله تا بلوار امام ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۸۶ متر)
 • فاصله تا موزه آستان ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵ متر)
قوانین و مقرارت هتل
نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)متفاوت با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)متفاوت با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر 3 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاندارد
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر
درباره هتل زمزم 2 مشهد

هتل زمزم ۲ مشهد یکی از هتل‌های خوب و ارزان قیمت مشهد است که در سال 1396 در جوار بارگاه ملکوتی ثامن‌الحجج افتتاح شد. این هتل دوستاره با توجه به فاصله کم تا حرم امام رضا (ع) و کیفیت خوب در خدمات به یکی از پرفروش‌ترین هتل‌های مشهد تبدیل شده است. هتل زمزم ۲ مشهد با به کارگیری از پرسنلی با تجربه و ارائه خدمات عالی، آماده خدمت گذاری به زائران گرامی علی‌ابن‌موسی‌الرضا است.

 

امکانات هتل زمزم ۲ مشهد

هتل زمزم ۲ مشهد از مهمانان خود در ساختمانی 5 طبقه و با 50 واحد اقامتی پذیرایی می‌نماید. شما می‌توانید اتاق‌های دو تخته، سه تخته، چهار تخته و یا آپارتمان‌های یک خوابِ و دو خوابِ این هتل را با بهترین قیمت از سایت یوتراوز رزرو کنید. هتل زمزم ۲ مشهد دارای معماری و طراحی داخلی بسیار زیبایی است که این موضوع رو می‌توان در تمام بخش‌های این هتل دوستاره به چشم دید. استفاده از نورپردازی عالی در کنار چیدمان خوب لوازم و امکانات از نکات خوب هتل زمزم ۲ مشهد است. هتل زمزم ۲ مشهد با ارائه امکاناتی خوب همچون اینترنت پرسرعت، خدمات خشکشویی، صبحانه رایگان، رستوران با غذاهای ایرانی و فرنگی، کافی‌شاپ، پارکینگ و تاکسی‌ سرویس توانسته است اقامتی آسوده را برای مهمانان خود فراهم آورد.

 

آدرس و شماره تماس هتل زمزم ۲ مشهد

هتل زمزم ۲ مشهد در خیابان شیرازی، کوچه ضیاء قرار گرفته است. فاصله این هتل تا حرم مطهر رضوی کمتر از یک کیلومتر است و زائران گرامی با کمتر از 10 دقیقه پیاده‌روی می‌توان خود را به بست شیخ طوسی برسانند. جاذبه‌های گردشگری زیادی در نزدیکی هتل زمزم ۲ مشهد قرار گرفته است که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به آرامگاه نادرشاه، موزه استان قدس رضوی، موزه مردم‌شناسی، بازار سرشور، بازار قدیم فرش و ... اشاره کرد.

همچنین در صورت علاقه به خرید سوغاتی‌های مشهد می‌توانید به بازار بزرگ مرکزی سر بزنید که در فاصله اندک تا هتل زمزم ۲ مشهد قرار گرفته است.

برای تماس با هتل زمزم ۲ مشهد شما می‌توانید با شماره 1548 پشتیبانی یوتراوز تماس بگیرید.

 

رزرو اینترنتی هتل زمزم ۲ مشهد

در صورت علاقه به رزرو اینترنتی هتل زمزم ۲ مشهد می‌توانید به‌راحتی از سایت یوتراوز خرید کنید تا ضمن گرفتن واچر آنی از خدمات 24 ساعته پشتیبانی یوتراوز نیز بهره‌مند شوید.