آدرس هتل :تهران، خیابان فاطمی، خیابان حجاب، جنب کانون پرورش فکری، پلاک 16

اتاق‌های هتل ورزش تهران

نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان

هتل های مشابه هتل ورزش تهران

امکانات هتل ورزش تهران

فاصله هتل ورزش تهران تا نقاط مهم

 • بیمارستان آریا9 دقیقه پیاده ‌روی (676 متر)
 • بلوار کشاورز9 دقیقه پیاده ‌روی (679 متر)
 • سینما عصر جدید3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 227 متر)
 • بیمارستان پارس4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 259 متر)
 • میدان ولیعصر4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 500 متر)
 • موزه فرش ایران5 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 968 متر)
 • پارک دانشجو5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر)
 • کلیسای حضرت ابراهیم5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 62 متر)
 • خیابان دکتر فاطمی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 85 متر)
 • خیابان انقلاب6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 134 متر)
 • میدان انقلاب6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 154 متر)
 • سینما استقلال6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 171 متر)
 • سفارت پاکستان6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 217 متر)
 • سفارت عراق6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 242 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میدان انقلاب اسلامی6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 249 متر)
 • سینما آفریقا6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 300 متر)
 • سینما قدس6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 362 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میدان ولیعصر6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 448 متر)
 • رستوران بوفالو7 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 487 متر)
 • ایستگاه قطار شهری تئاتر شهر7 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 525 متر)
 • خیابان استاد نجات اللهی7 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 635 متر)
 • رستوران خانه کوچک7 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 657 متر)
 • سفارت جمهوری ارمنستان7 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 731 متر)
 • خیابان حافظ7 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 768 متر)
 • عمارت دارالفنون7 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 798 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دکتر شهید فاطمی7 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 799 متر)
 • سفارت روسیه8 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 904 متر)
 • ایستگاه قطار شهری توحید7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 31 متر)
 • پل حافظ8 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 61 متر)
 • کلیسای سرکیس مقدس8 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 88 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فردوسی7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 105 متر)
 • میدان فردوسی8 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 302 متر)
 • سفارت جمهوری ایتالیا8 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 311 متر)
 • سفارت اوگاندا8 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 370 متر)
 • کلیسا کانسولاتا8 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 370 متر)
 • خیابان کارگر شمالی9 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 460 متر)
 • خیابان ایرانشهر8 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 491 متر)
 • خیابان سپهبد قرنی10 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 593 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفت تیر9 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 681 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میدان حر9 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 756 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دروازه دولت9 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 766 متر)
 • بیمارستان مرکز قلب10 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 53 متر)
 • سفارت انگلستان10 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 62 متر)
 • دروازه دولت10 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 104 متر)
 • ایستگاه قطار شهری حسن آباد10 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 267 متر)
 • میدان حسن آباد10 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 322 متر)
 • میدان هفت تیر11 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 326 متر)
 • مجموعه قزاقخانه10 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 332 متر)
 • خیابان کریم خان12 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 387 متر)
 • بیمارستان جم10 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 395 متر)
 • موزه آبگینه و سفالینه10 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 470 متر)
 • خیابان امام خمینی10 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 516 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میرزای شیرازی10 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 530 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طالقانی10 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 536 متر)
 • رستوران سیمرغ10 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 567 متر)
 • سینما آزادی10 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 647 متر)
 • نایب ساعی11 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 662 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید نواب صفوی10 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 745 متر)
 • حمام نواب (قتلگاه کریم آبمنگل)10 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 751 متر)
 • پیتزا پاشا11 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 833 متر)
 • رستوران وادوابل11 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 837 متر)
 • خیابان مطهری11 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 855 متر)
 • رستوران شبهای تهران11 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 880 متر)
 • ایستگاه قطار شهری منیریه12 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 928 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید مفتح11 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 952 متر)
 • سفارت آلمان11 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 5 متر)
 • موزه عبرت12 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 13 متر)
 • موزه استاد صبا12 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 79 متر)
 • موزه جواهرات ملی11 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 138 متر)
 • موزه پست و تلگراف13 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 171 متر)
 • کتابخانه و موزه ملی ملک13 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 246 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانشگاه امام علی12 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 251 متر)
 • ایستگاه قطار شهری ملت13 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 261 متر)
 • بهارستان13 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 312 متر)
 • میدان امام خمینی13 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 360 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دروازه شمیران12 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 412 متر)
 • رستوران ارکیده12 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 457 متر)
 • خیابان لاله زار12 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 518 متر)
 • میدان آژانتین12 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 524 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دکتر حبیب الله13 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 560 متر)
 • سفارت افغانستان13 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 565 متر)
 • رستوران طریقت15 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 595 متر)
 • سینما ایران13 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 602 متر)
 • ایستگاه قطار شهری بهارستان13 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 653 متر)
 • مجلس شورای اسلامی ایران13 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 681 متر)
 • خیابان جیحون12 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 687 متر)
 • خیابان وحدت اسلامی13 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 843 متر)
 • سفره خانه سنتی باغ صبا14 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 875 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سعدی14 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 883 متر)
 • بیمارستان مهرگان13 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 885 متر)
 • بیمارستان سینا13 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 918 متر)
 • موزه علم و فناوری13 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 938 متر)
 • خیابان امیرکبیر14 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 938 متر)
 • ایستگاه قطار شهری امام حسین14 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر)
 • خیابان الوند13 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 16 متر)
 • خیابان باب همایون14 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 115 متر)
 • ایستگاه قطار شهری امام خمینی(ره)14 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 177 متر)
 • ایستگاه قطار شهری استاد معین13 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 203 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانشگاه شریف14 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 210 متر)
 • خلوت کریم خانی15 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 244 متر)
 • رستوران گیاهی پیور15 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 288 متر)
 • خیابان سهروردی14 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 304 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سهروردی14 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 312 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خواجه عبدالله انصاری14 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 339 متر)
 • بازار بزرگ تهران15 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 381 متر)
 • پار ک وی12 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 422 متر)
 • خیابان ستارخان13 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 432 متر)
 • بیمارستان دی15 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 502 متر)
 • کاخ گلستان15 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 527 متر)
 • رستوران خان جان15 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 640 متر)
 • مصلی13 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 654 متر)
 • ایستگاه قطار شهری مصلی13 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 659 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید بهشتی15 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 713 متر)
 • بلوار شریعتی14 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 734 متر)
 • ایستگاه قطار شهری رازی15 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 734 متر)
 • بلوار مرزداران16 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 756 متر)
 • رستوران البرز15 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 783 متر)
 • البرز15 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 783 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید مدنی16 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 794 متر)
 • میدان آزادی13 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 819 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید قدوسی15 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 827 متر)
 • عباس آباد16 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 890 متر)
 • خیابان گاندی16 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 909 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میدان شهدا15 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 912 متر)
 • خیابان فرهنگ15 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 968 متر)
 • مسجد جامع19 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 997 متر)
 • رستوران مانسون15 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 18 متر)
 • خیابان خرمشهر16 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 23 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طرشت15 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 46 متر)
 • رستوران بیکس15 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 50 متر)
 • نظام آباد17 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 136 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خیام17 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 278 متر)
 • سفره خانه سنتی عالی قاپو16 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 304 متر)
 • مرکز چشم پزشکی ونک16 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 392 متر)
 • میدان ونک16 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 395 متر)
 • خیابان خیام17 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 455 متر)
 • باغ خزندگان زیما16 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 467 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شیخ الرئیس17 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 504 متر)
 • بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی میلاد19 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 528 متر)
 • بزرگراه یادگار امام17 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 550 متر)
 • گنبد مینا17 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 604 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پانزده خرداد18 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 612 متر)
 • سینما جی17 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 612 متر)
 • رستوران آنتروکوت16 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 698 متر)
 • ایستگاه قطار شهری آزادی15 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 726 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میدان آزادی15 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 726 متر)
 • ایستگاه راه آهن17 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 750 متر)
 • ایستگاه قطار شهری راه آهن16 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 772 متر)
 • بزرگراه امام علی (ع)18 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 796 متر)
 • ترمینال غرب16 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 819 متر)
 • بزرگراه کوردستان17 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 864 متر)
 • رستوران مروارید19 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 951 متر)
 • میدان راه آهن17 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 971 متر)
 • بیمارستان محب تهران17 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 41 متر)
 • خیابان ملاصدرا16 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 132 متر)
 • بزرگراه نواب15 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 178 متر)
 • موزه پول18 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 178 متر)
 • ایستگاه قطار شهری تهرانپارس16 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 256 متر)
 • میدان امام حسین(ع)19 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 276 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شوش20 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 290 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید همت16 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 316 متر)
 • ایستگاه قطار شهری بیمه17 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 481 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید صیاد شیرازی16 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 565 متر)
 • ساختمان صلح جمعیت هلال احمر18 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 568 متر)
 • بوستان زیبا (آبشار تهران)20 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 626 متر)
 • ایستگاه مترو پیروزی19 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 831 متر)
 • بلوار آفریقا18 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 836 متر)
 • بیمارستان چشم پزشکی نور19 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 874 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سبلان19 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 900 متر)
 • بوستان طالقانی17 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 902 متر)
 • بیمارستان خاتم الانبیاء19 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 964 متر)
 • ایستگاه قطار شهری مولوی21 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 988 متر)
 • خیابان ولیعصر19 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 115 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قلعه مرغی15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 134 متر)
 • سفارت اردن21 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 145 متر)
 • پارک دلفین (دلفیناریوم)22 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 191 متر)
 • رستوران گردان برج میلاد22 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 193 متر)
 • بزرگراه حقانی18 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 217 متر)
 • خیابان شهید حقانی18 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 225 متر)
 • رستوران اسفندیار20 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 295 متر)
 • برج میلاد23 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 300 متر)
 • ایستگاه قطار شهری ترمینال جنوب22 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 369 متر)
 • بوستان آب و آتش16 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 423 متر)
 • مجتمع تجاری میلاد نور22 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 537 متر)
 • سینما ملت19 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 539 متر)
 • پل طبیعت16 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 559 متر)
 • بیمارستان بهمن21 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 657 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نبرد21 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 705 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صادقیه21 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 713 متر)
 • موزه تنوع زیستی22 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 753 متر)
 • بوستان باغ ایرانی17 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 841 متر)
 • شهرک غرب21 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 25 متر)
 • سفارت سوریه19 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 107 متر)
 • رستوران برگراتور19 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 216 متر)
 • ایستگاه قطار شهری جوادیه18 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 216 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فدک22 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 273 متر)
 • بزرگراه چمران(بلوار چمران)20 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 275 متر)
 • سفارت امارات متحده عربی19 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 292 متر)
 • رستوران کابانا19 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 303 متر)
 • بیمارستان روانپزشکی ایرانیان19 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 305 متر)
 • رستوران شاندیز جردن20 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 327 متر)
 • رستوران گیلانه20 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 360 متر)
 • سفارت جمهوری شرقی اروگوئه20 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 490 متر)
 • بلوار میرداماد19 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 626 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میرداماد18 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 705 متر)
 • سینما اریکه ایرانیان24 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 857 متر)
 • خیابان آزادی22 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 859 متر)
 • پارک پلیس24 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 867 متر)
 • پیتزا نخل24 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 932 متر)
 • حسینیه ارشاد20 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 952 متر)
 • بوستان فدک22 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 972 متر)
 • ترمینال جنوب24 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 46 متر)
 • ایستگاه قطار شهری گلبرگ22 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 83 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نیرو هوایی24 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 97 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید حقانی30 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 221 متر)
 • مسجد قبا22 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 235 متر)
 • نمایشگاه بین المللی24 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 348 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خزانه25 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 477 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قلهک20 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 596 متر)
 • بوستان نهج البلاقه24 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 695 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دکتر شریعتی20 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 700 متر)
 • موزه امام علی(ع)19 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 729 متر)
 • بزرگراه آیت الله سعیدی22 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 768 متر)
 • رستوران خاقان22 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 791 متر)
 • سفارت جمهوری آذربایجان22 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 798 متر)
 • خانه موزه شهید بهشتی21 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 822 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهرک شریعتی20 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 83 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید زین الدین22 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 193 متر)
 • خیابان دماوند28 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 255 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید کلاهدوز26 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 270 متر)
 • سفارت جمهوری آرژانتین23 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 281 متر)
 • ایستگاه قطار شهری ارم سبز26 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 360 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سرسبز26 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 438 متر)
 • رستوران نارنجستان20 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 439 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نعمت آباد20 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 488 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید صدر21 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 690 متر)
 • سعادت آباد21 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 766 متر)
 • بیمارستان پارسیان21 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 804 متر)
 • بیمارستان عرفان21 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 806 متر)
 • خیابان فیاضی21 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 838 متر)
 • خیابان فرشته21 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 839 متر)
 • سفارت ژاپن23 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 897 متر)
 • فرحزاد27 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 944 متر)
 • رستوران آناندا23 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 11 متر)
 • نمایشگاه هوایی28 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 25 متر)
 • ایستگاه قطار شهری علی آباد26 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 76 متر)
 • یافت آباد26 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 264 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قیطریه23 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 272 متر)
 • پارک بازیافت27 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 368 متر)
 • خیابان پاسداران24 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 522 متر)
 • باغ موزه هنر ایرانی22 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 596 متر)
 • شاطر عباس24 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 626 متر)
 • موزه دکتر حسابی22 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 628 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانشگاه علم و صنعت27 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 688 متر)
 • پارک ارم30 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 734 متر)
 • خیابان ولنجک24 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 738 متر)
 • ترمینال شرق30 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 828 متر)
 • ایستگاه قطار شهری عبدل آباد26 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 959 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید باقری28 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 989 متر)
 • رستوران فرنگی لوشاتو29 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 28 متر)
 • باغ فردوس24 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 45 متر)
 • سفره خانه باباقدرت23 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 57 متر)
 • کافی شاپ کوبانا22 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 152 متر)
 • ایستگاه قطار شهری ورزشگاه آزادی29 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 174 متر)
 • قیطریه24 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 204 متر)
 • پیتزا پارک23 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 206 متر)
 • رستوران شهروز23 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 217 متر)
 • فرودگاه مهرآباد30 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 248 متر)
 • پیتزا پم23 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 340 متر)
 • سفارت برزیل24 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 389 متر)
 • رستوران مورانو23 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 439 متر)
 • رصد خانه زعفرانیه25 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 458 متر)
 • خیابان کیخسروی32 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 472 متر)
 • موزه سینمای ایران26 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 523 متر)
 • رستوران ایتالیایی ویژن23 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 552 متر)
 • رستوران شب های زعفرانیه25 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 708 متر)
 • نارمک28 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 749 متر)
 • پارک ژوراسیک (دایناسور های متحرک)26 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 848 متر)
 • درکه27 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 879 متر)
 • تجریش26 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 936 متر)
 • رستوران سنتی حافظیه26 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 992 متر)
 • سفارت جمهوری آفریقای جنوبی26 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 54 متر)
 • رستوران باغ گیلاس27 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 60 متر)
 • حرم امامزاده صالح27 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 144 متر)
 • بزرگراه شیخ فضل الله نوری27 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 223 متر)
 • سفارت بوسنی و هرزگوین27 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 340 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهرداری27 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 383 متر)
 • سفارت اتریش27 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 487 متر)
 • کاخ سعدآباد27 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 653 متر)
 • موزه نظامی27 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 653 متر)
 • مجموعه فرهنگی کاخ سعد آباد27 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 653 متر)
 • موزه آبکار27 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 653 متر)
 • خیابان فردوسی29 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 316 متر)
 • رستوران اردک آبی29 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 324 متر)
 • رستوران الیزه29 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 340 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میدان نوبنیاد27 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 441 متر)
 • پارک لویزان27 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 679 متر)
 • بزرگراه لشکری29 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 788 متر)
 • خیابان شهید باهنر27 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 848 متر)
 • افسریه31 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 905 متر)
 • ایستگاه قطار شهری آزادگان26 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 950 متر)
 • دربند30 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 19 متر)
 • خیابان لواسانی28 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 92 متر)
 • کاخ موزه سبز31 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 108 متر)
 • سورتمه تهران31 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 149 متر)
 • آبشار دوقلو31 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 356 متر)
 • آرامگاه شاه عبدالعظیم حسنی34 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 451 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهر ری31 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 462 متر)
 • موزه ماشین های قدیمی32 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 584 متر)
 • کتابخانه اختصاصی نیاوران30 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 701 متر)
 • بام تهران43 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 705 متر)
 • بزرگرا ه طبقاتی صدر27 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 724 متر)
 • بیمارستان بقیه اله جماران29 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 754 متر)
 • ایستگاه قطار شهری جوانمرد قصاب28 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 783 متر)
 • کاخ موزه نیاوارن30 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 889 متر)
 • ایستگاه قطار شهری چیتگر32 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 555 متر)
 • بیمارستان محک29 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 673 متر)
 • آبشار چال مگس32 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 697 متر)
 • سفارت چین29 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 845 متر)
 • بام محک30 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 304 متر)
 • بوستان جمشیدیه34 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 616 متر)
 • باغ پرندگان تهران49 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 770 متر)
 • چشمه علی33 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 918 متر)
 • کوه دارآباد31 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 989 متر)
 • موزه حیات وحش دارآباد31 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 989 متر)
 • آبشار کبوتر خوان34 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 223 متر)
 • چشمه درازلش34 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 223 متر)
 • دژ رشکان33 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 982 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فرهنگسرا34 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 406 متر)
 • بزرگراه فتح31 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 409 متر)
 • ارتفاعات شهرک شهید محلاتی35 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 627 متر)
 • ایستگاه قطار شهری ایران خودرو34 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 746 متر)
 • پارک چیتگر36 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 847 متر)
 • سافاری پارک وحشت چیتگر36 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 848 متر)
 • هرم هیجان (سوپر نوا)37 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 919 متر)
 • ایستگاه قطار شهری حرم مطهر31 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 953 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قائم35 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 41 متر)
 • پارک جنگلی لتمان کن41 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 158 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شاهد34 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 705 متر)
 • دریاچه مصنوعی خلیج فارس (چیتگر)42 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 749 متر)
 • باغ ملی گیاه شناسی37 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 618 متر)
 • پارک جنگلی یاس36 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 857 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کهریزک38 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 652 متر)
 • بهشت زهرا41 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 947 متر)
 • ایستگاه قطار شهری باقر شهر39 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 221 متر)
 • ایستگاه قطار شهری وردآورد41 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 8 متر)
 • خیابان آیت الله طالقانی42 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 687 متر)
 • اتوبان تهران_کرج42 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 927 متر)
 • تپه میل47 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 34 متر)
 • ایستگاه قطار شهری گرم دره43 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 52 متر)
 • دامنه ارواح سنگی کوه البرز1 ساعت و 1 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 893 متر)
 • روستای وردیج(روستای آدم سنگی)60 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 937 متر)
 • ایستگاه قطار شهری اتمسفر48 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 71 متر)
 • آبشار سنگان1 ساعت و 18 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 379 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کرج50 دقیقه با خودرو (41 کیلومتر و 692 متر)
 • ایستگاه قطار شهری محمدشهر کرج54 دقیقه با خودرو (46 کیلومتر و 263 متر)
 • خیابان مفتح1 ساعت و 2 دقیقه با خودرو (46 کیلومتر و 937 متر)
 • قله توچال1 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (47 کیلومتر و 204 متر)
 • خیابان جمهوری58 دقیقه با خودرو (47 کیلومتر و 724 متر)
 • تله کابین توچال1 ساعت و 22 دقیقه با خودرو (48 کیلومتر و 17 متر)
 • دریاچه سد لتیان1 ساعت و 2 دقیقه با خودرو (48 کیلومتر و 180 متر)
 • فرودگاه بین المللی امام خمینی54 دقیقه با خودرو (49 کیلومتر و 997 متر)
 • ایستگاه قطار شهری گلشهر کرج58 دقیقه با خودرو (50 کیلومتر و 202 متر)
 • کاظم آباد1 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (53 کیلومتر و 658 متر)
 • منطقه حفاظت شده ورجین1 ساعت و 17 دقیقه با خودرو (54 کیلومتر و 464 متر)
 • قله دماوند2 ساعت و 38 دقیقه با خودرو (112 کیلومتر و 616 متر)
 • خیابان لاله زار نو24 ساعت و 36 دقیقه با خودرو (1512 کیلومتر و 390 متر)
برای بزرگنمایی روی نقشه کلیک کنید

قوانین و مقرارت هتل

نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر 5 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاکودک 5 تا 12 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر

درباره هتل ورزش تهران

اگر قصد دارید تا به تهران سفر کنید و مدتی را در این شهر اقامت داشته باشید، هتل سه ستاره ورزش یکی از بهترین هتل‌های سه ستاره تهران است که می‌تواند اقامتی آرام و دلنشین را برای شما به ارمغان آورد. این هتل در 2 طبقه و 27 اتاق و مجموعاً با ظرفیتی در حدود 75 تخت پذیرای شما خواهد بود. سال ساخت هتل ورزش تهران 1390 است و در سال 1393 جهت افزایش خدمات و کیفیت مورد بازسازی قرار گرفته است. جالب است بدانید که هتل ورزش تهران در پارک لاله تهران و در حاشیه خیابان حجاب واقع شده است. علاوه بر این هتل ورزش تهران به برخی از موزه‌های تهران همچون موزه فرش تهران و موزه هنرهای معاصر تهران دسترسی بسیار خوبی دارد. 

 

امکانات و خدمات هتل ورزش تهران

هتل ورزش تهران امکانات و خدمات مختلفی دارد که برخی از آن‌ها به اختصار عبارتند از: آسانسور، صندوق امانات، نمازخانه، زنگ هشدار، تاکسی سرویس، اتاق چمدان، استخر، سونا و جکوزی، ماساژ، خودپرداز، خدمات خانه‌داری، خدمات تهیه بلیط، سیستم تهویه مطبوع، لاندری، پارکینگ، ترانسفر رفت و برگشت با هزینه و خدمات بیدار باش

علاوه بر این موارد اتاق‌های این هتل هم امکانات و خدمات مختلفی همچون روم سرویس، صبحانه، یخچال، مبلمان، دراور، آباژور، میز تحریر، چای‌ساز، رخت‌آویز، کمد لباس، صندوق امانات و IPTV را در خود جای داده است.

 

آدرس و شماره تماس هتل ورزش تهران

هتل ورزش تهران در خیابان حجاب و جنب کانون پرورش فکری قرار گرفته است. در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با این هتل هم کافی است تا با شماره تماس 1548 تماس گرفته و توسط تیم پشتیبانی ما در یوتراوز، اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت کنید. پشتیبانان ما در یوتراوز به صورت 24 ساعته و در طول 7 روز هفته برای پاسخگویی به سوالات شما در خدمتتان خواهند بود. 

 

رزرو آنلاین اتاق در هتل ورزش تهران

اگر تصمیم خود را گرفته‌اید و قصد دارید تا در طول سفر خود به تهران در هتل ورزش این شهر اقامت داشته باشید، می‌توانید روی سایت یوتراوز حساب ویژه‌ای باز کنید. چرا که یوتراوز انواع اتاق‌های موجود در این هتل اعم از اتاق یک تخته، اتاق دو تخته، اتاق سه تخته، اتاق چهار تخته و همچنین سوئیت‌های چهار نفره را با بهترین قیمت به صورت آنلاین در اختیار شما قرار داده است.