آدرس هتل :مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا 32، نبش چهارراه اول

اتاق‌های هتل توکل مشهد

نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان

هتل های مشابه هتل توکل مشهد

امکانات هتل توکل مشهد

فاصله هتل توکل مشهد تا نقاط مهم

 • ایستگاه قطار شهری بسیج4 دقیقه پیاده ‌روی (273 متر)
 • بلوار امام رضا4 دقیقه پیاده ‌روی (328 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب(امدادی)8 دقیقه پیاده ‌روی (603 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب8 دقیقه پیاده ‌روی (607 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفده شهریور9 دقیقه پیاده ‌روی (699 متر)
 • خیابان دانش شرقی2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 230 متر)
 • بلوار 17 شهریور3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 235 متر)
 • خیابان هفده شهریور3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 239 متر)
 • خیابان دانش غربی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 356 متر)
 • ایستگاه قطار شهری امام خمینی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 379 متر)
 • بیمارستان موسی بن جعفر(ع)3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 412 متر)
 • بیمارستان سینا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 421 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پروین اعتصامی2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 456 متر)
 • خیابان عنصری3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 460 متر)
 • پارک میرزا کوچک خان3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 478 متر)
 • بوستان میرزا کوچک خان(دانش)3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 532 متر)
 • باغ خونی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 743 متر)
 • بازار رضا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 756 متر)
 • کلیسای مسروپ مقدس4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 842 متر)
 • حرم ورودی باب الرضا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 861 متر)
 • مرکز خرید آسمان3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 960 متر)
 • برج تجاری آکسون3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 977 متر)
 • مرکز خرید اطلسیه3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 982 متر)
 • خانه ملک4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 55 متر)
 • حرم ورودی باب الجواد4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 87 متر)
 • موزه آستان قدس رضوی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 113 متر)
 • موزه ظروف4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 117 متر)
 • خیابان امام خمینی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 121 متر)
 • موزه هنرهای تجسمی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 123 متر)
 • موزه مردم‌شناسی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 123 متر)
 • موزه مدال4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 123 متر)
 • موزه نجوم و ساعت4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 123 متر)
 • موزه تمبر، اسکناس و سکه4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 123 متر)
 • موزه فرش4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 123 متر)
 • موزه قرآن و نفایس4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 123 متر)
 • کنسولگری کشور افغانستان4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 160 متر)
 • خیابان خسروی نو4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 171 متر)
 • خیابان خسروی نو4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 181 متر)
 • بیمارستان ثامن الائمه4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 197 متر)
 • پایانه مسافربری امام رضا(ع)5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 207 متر)
 • کنسولگری کشور ترکمنستان4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 287 متر)
 • رستوران معین درباری4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 312 متر)
 • خیابان پاسداران4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 312 متر)
 • حرم ورودی حرعاملی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 336 متر)
 • سینما قدس5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 361 متر)
 • موزه مردم‌ شناسی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 517 متر)
 • مقبره پیر پالان دوز4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 518 متر)
 • میدان امام رضا5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 534 متر)
 • مدرسه علمیه عباسقلی خان4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 562 متر)
 • مسجد هفتاد و دو تن5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 570 متر)
 • حرم ورودی خیابان نواب صفوی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 586 متر)
 • کنسولگری کشور پاکستان5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 620 متر)
 • آرامگاه شیخ نخودکی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 638 متر)
 • بیمارستان 550 ارتش4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 649 متر)
 • کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 744 متر)
 • بیماررستان امام رضا(ع)6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 765 متر)
 • خیابان نواب صفوی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 790 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شریعتی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 811 متر)
 • میدان شریعتی ( تقی آباد )5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 817 متر)
 • بیمارستان آریا5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 868 متر)
 • گنبد خشتی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 898 متر)
 • مجتمع زیست خاور5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 919 متر)
 • حرم ورودی صحن جمهوری5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 932 متر)
 • پارک باغ ملی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 970 متر)
 • بلوار امام خمینی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 978 متر)
 • مدرسه پریزاد5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 993 متر)
 • بیمارستان بنت الهدی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 15 متر)
 • چهارراه شهدا5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 98 متر)
 • بیمارستان امام هادی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 102 متر)
 • حرم ورودی شیخ طبرسی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 111 متر)
 • بازار مرکزی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 160 متر)
 • کلیسا انجیلی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 172 متر)
 • سینما هویزه6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 180 متر)
 • مسجد گوهرشاد5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 217 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سعدی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 245 متر)
 • خیابان شیرازی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 277 متر)
 • بازار جنت6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 305 متر)
 • بوستان باباقدرت5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 359 متر)
 • سینما آفریقا6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 385 متر)
 • مرکز خرید ورسیج مشهد5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 396 متر)
 • مجتمع تجاری آرمان6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 422 متر)
 • پارک باباقدرت6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 444 متر)
 • حرم ورودی خیابان شیرازی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 490 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قائم6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 562 متر)
 • بیمارستان مهر6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 573 متر)
 • بیمارستان پاستور نو6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 576 متر)
 • برج تجاری آلتون6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 653 متر)
 • بیمارستان تخصصی سرطان امید6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 665 متر)
 • ایستگاه قطار شهری الندشت6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 669 متر)
 • هنرستان صنعتی شهید بهشتی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 704 متر)
 • بیمارستان قائم7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 744 متر)
 • بلوار وحدت6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 745 متر)
 • بلوار امیرالمومنین7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 745 متر)
 • خیابان کوهسنگی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 883 متر)
 • مصلی تاریخی مشهد6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 905 متر)
 • خیابان آزادی (بهجت)6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 911 متر)
 • بلوار احمد آباد6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 960 متر)
 • بوستان وحدت7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 967 متر)
 • بیمارستان امام زمان7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 968 متر)
 • پارک وحدت6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 55 متر)
 • آرامگاه نادرشاه افشار7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 149 متر)
 • بیمارستان 17 شهریور7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 201 متر)
 • فروشگاه دبنهامز7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 204 متر)
 • میدان احمد آباد6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 251 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید مفتح6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 266 متر)
 • رستوران رضایی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 401 متر)
 • نسیم لبنان8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 545 متر)
 • بلوار ملاصدرا7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 557 متر)
 • بلوار مصلی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 578 متر)
 • بیمارستان ام البنین7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 590 متر)
 • بیمارستان تخصصی کودکان دکتر شیخ8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 603 متر)
 • میدان شهدا7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 648 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهدا7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 714 متر)
 • گنبد سبز8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 718 متر)
 • میدان توحید7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 761 متر)
 • ایستگاه قطار شهری راه آهن7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 833 متر)
 • ایستگاه راه آهن7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 833 متر)
 • بلوار شهید رستمی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 978 متر)
 • خیابان آبکوه8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 2 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهسنگی8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 30 متر)
 • خیابان راهنمایی8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 101 متر)
 • بلوار بعثت9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 372 متر)
 • مرکز خرید خورشید8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 382 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فلسطین8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 400 متر)
 • مرکز خرید قسطنطنیه8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 444 متر)
 • بوستان امت8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 558 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طالقانی8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 667 متر)
 • بیمارستان شهید هاشمی نژاد9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 676 متر)
 • بلوار قرنی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 695 متر)
 • کنسولگری کشور تاجیکستان9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 827 متر)
 • بیمارستان امام حسین (ع)9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 830 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نبوت9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 887 متر)
 • بلوار شهید منتظری9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 905 متر)
 • رستوران فیش اند چیپس خلیج فارس10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 53 متر)
 • بلوار هاشمی نژاد9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 90 متر)
 • رستوران سدروس9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 172 متر)
 • بازار فردوسی10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 235 متر)
 • بلوار ملک اباد9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 374 متر)
 • بازار گوهر شاد10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 376 متر)
 • بازار گوهرشاد10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 379 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خیام10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 429 متر)
 • رستوران ارکیده سیاه11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 668 متر)
 • بیمارستان تخصصی چشم خاتم النبیاء10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 724 متر)
 • بیمارستان حجازی10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 741 متر)
 • گورستان ارامنه10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 774 متر)
 • کمپ غدیر10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 807 متر)
 • رستوران پسران کریم11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 854 متر)
 • فرودگاه بین المللی11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 856 متر)
 • پارک ریحانه( بانوان)9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 995 متر)
 • ایستگاه قطار شهری آزادی10 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 278 متر)
 • بیمارستان 22 بهمن12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 311 متر)
 • میدان ابوطالب11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 484 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فجر11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 640 متر)
 • بوستان بسیج12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 668 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید کاوه11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 729 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طبرسی12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 846 متر)
 • بلوار سجاد12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 871 متر)
 • میدان فردوسی12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 914 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پارک ملت12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 369 متر)
 • بیمارستان جوادالائمه13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 472 متر)
 • خیابان طبرسی13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 533 متر)
 • کنسولگری کشور عراق14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 674 متر)
 • بیمارستان روان پزشکی ابن سینا13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 784 متر)
 • بزرگراه شهید بابا نظر12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 873 متر)
 • خیابان رضاشهر13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 884 متر)
 • میدان جانباز14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 94 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوثر13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 211 متر)
 • مرکز خرید نیکا14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 302 متر)
 • مجتمع تجاری پروما15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 350 متر)
 • بلوار خیام14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 491 متر)
 • بلوار خیام14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 625 متر)
 • آرامگاه خواجه ربیع15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 757 متر)
 • بوستان حجاب ( بانوان )15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 769 متر)
 • دانشگاه فردوسی17 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 881 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری11 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 937 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری11 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 946 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کشف رود15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 30 متر)
 • بلوار امامت14 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 70 متر)
 • پارک ملت15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 82 متر)
 • کنسولگری کشور قرقیزستان15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 258 متر)
 • پارک پردیس قائم16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 356 متر)
 • بیمارستان فارابی15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 444 متر)
 • میدان استقلال16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 631 متر)
 • بازار بین المللی سپاد16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 925 متر)
 • بلوار کوثر16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 930 متر)
 • رستوران قصر هدیش16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 989 متر)
 • کیان سنتر 116 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 11 متر)
 • پارک ساحلی آفتاب16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 66 متر)
 • باغ پرندگان17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 207 متر)
 • پردیس قائم17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 237 متر)
 • سرزمین عجایب17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 257 متر)
 • کیان سنتر 216 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 267 متر)
 • سرزمین عجایب17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 302 متر)
 • پارک طبیعی هفت حوض20 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 431 متر)
 • میدان کوثر17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 533 متر)
 • برج باران17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 558 متر)
 • بلوار وکیل آباد16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 626 متر)
 • بیمارستان تخصصی جواد الائمه (قلب و عروق)17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 708 متر)
 • بیمارستان امام سجاد14 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 777 متر)
 • میدان آزادی16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 819 متر)
 • سینما پیروزی17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 828 متر)
 • بلوار فکوری17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 847 متر)
 • بلوار پیروزی17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 940 متر)
 • رستوران گیاهی خانه18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 185 متر)
 • میدان قائم16 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 240 متر)
 • رستوران کلبه محبت17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 331 متر)
 • رستوران دریایی سولو17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 443 متر)
 • پایانه مسافربری معراج19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 493 متر)
 • رباط طرق15 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 627 متر)
 • بوستان ایزدی18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 629 متر)
 • بیمارستان رضوی19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 15 متر)
 • بلوار امامیه19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 536 متر)
 • بلوار استاد یوسفی19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 536 متر)
 • بزرگراه سلسله الذهب13 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 553 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفت تیر19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 674 متر)
 • مسیر پلکانی بابا کوهی20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 919 متر)
 • ایستگاه قطار شهری اقبال لاهوری17 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 71 متر)
 • قاسم آباد ( شهرک غرب )20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 163 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانش آموز19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 220 متر)
 • بلوار نماز17 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 261 متر)
 • بلوار شاهد20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 287 متر)
 • باغ گلها18 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 406 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صیاد شیرازی20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 778 متر)
 • رستوران ایتالیایی پای18 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 824 متر)
 • بلوار آب و برق21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 852 متر)
 • پارک آبی ایرانیان20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 899 متر)
 • بلوار صیاد شیرازی19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 963 متر)
 • سینما سیمرغ20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 964 متر)
 • بلوار اندیشه21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 117 متر)
 • بلوار ادیب21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 180 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صدف20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 255 متر)
 • بلوار حجاب20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 263 متر)
 • پارک ملی چهل بازه مشهد19 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 370 متر)
 • پارک خانواده22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 379 متر)
 • بزرگراه آسیایی20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 437 متر)
 • پارک تفریحی خورشید20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 495 متر)
 • بام مشهد20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 500 متر)
 • سرزمین موج های آبی22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 531 متر)
 • بوستان نیلوفر آبی23 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 579 متر)
 • بلوار فلاحی21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 600 متر)
 • بلوار دکتر حسابی22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 981 متر)
 • بزرگراه امام علی20 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 43 متر)
 • بیمارستان مهرگان23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 423 متر)
 • بلوار شریعتی22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 470 متر)
 • نمایشگاه بین المللی مشهد21 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 4 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نمایشگاه21 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 92 متر)
 • بزرگراه آزادی24 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 156 متر)
 • ایستگاه قطار شهری وکیل آباد21 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 374 متر)
 • آرامگاه خواجه مراد15 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 691 متر)
 • بزرگراه نمایشگاه23 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 772 متر)
 • بلوار شهید برونسی22 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 333 متر)
 • مجتمع تفریحی جام‌جم23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 494 متر)
 • بیمارستان دکتر شریعتی23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 577 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهستان پارک22 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 615 متر)
 • پارک جنگلی وکیل آباد25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 270 متر)
 • بلوار مجیدیه23 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 522 متر)
 • بوستان نیایش24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 575 متر)
 • باغ وحش وکیل آباد25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 580 متر)
 • کوهستان پارک شادی25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 586 متر)
 • سد طرق25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 779 متر)
 • بزرگراه میثاق23 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 828 متر)
 • بهشت رضا18 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 901 متر)
 • چشمه گیلاس (گلسب)24 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 351 متر)
 • ویلاژتوریست25 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 412 متر)
 • پارک مینیاتوری27 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 478 متر)
 • امام زاده ناصر و یاسر28 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 766 متر)
 • رستوران مولانا28 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 786 متر)
 • سرزمین موج های خروشان26 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 135 متر)
 • خیابان گلستان27 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 185 متر)
 • ییلاق طرقبه30 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 364 متر)
 • باغ پونه طرقبه30 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 389 متر)
 • ییلاق شاندیز28 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 949 متر)
 • بازار بین المللی بعثت31 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 45 متر)
 • موزه مردم شناسی ویرانی28 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 136 متر)
 • بیمارستان طالقانی28 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 183 متر)
 • رستوران آبشار32 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 184 متر)
 • باغ رستوران طوبی32 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 233 متر)
 • رستوران آبنوس32 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 481 متر)
 • رستوران سرداب عنبران34 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 869 متر)
 • پیست موتور کراس31 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 48 متر)
 • رستوران تشریفات35 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 197 متر)
 • پیست دوچرخه سواری ثامن35 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 248 متر)
 • رستوران سید و پسران جاغرق35 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 273 متر)
 • روستا تاریخی پاژ36 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 537 متر)
 • روستا مج48 دقیقه با خودرو (31 کیلومتر و 189 متر)
 • هارونیه36 دقیقه با خودرو (31 کیلومتر و 984 متر)
 • موزه توس39 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 511 متر)
 • آرامگاه فردوسی39 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 511 متر)
 • آرامگاه فردوسی39 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 511 متر)
 • روستا نغندر40 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 733 متر)
 • مجتمع توریستی پدیده شاندیز38 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 750 متر)
 • رستوران هندی راج38 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 793 متر)
 • رستوران ارم شاندیز38 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 965 متر)
 • غار مغان54 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 595 متر)
 • رستوران پدیده شاندیز39 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 760 متر)
 • رستوران حسین شیشلیکی38 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 767 متر)
 • دره ارغوان46 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 354 متر)
 • روستا ابرده43 دقیقه با خودرو (38 کیلومتر و 80 متر)
 • روستا دهبار1 ساعت و 7 دقیقه با خودرو (40 کیلومتر و 961 متر)
 • روستا کنگ1 ساعت و 1 دقیقه با خودرو (42 کیلومتر و 370 متر)
 • روستا اندرخ59 دقیقه با خودرو (43 کیلومتر و 557 متر)
 • روستا کاهو59 دقیقه با خودرو (47 کیلومتر و 51 متر)
 • روستا زشک58 دقیقه با خودرو (47 کیلومتر و 525 متر)
 • بقعه تاریخی امام زاده یحیی1 ساعت و 2 دقیقه با خودرو (56 کیلومتر و 204 متر)
 • روستا گلمکان1 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (60 کیلومتر و 810 متر)
 • دریاچه چشمه سبز2 ساعت و 7 دقیقه با خودرو (81 کیلومتر و 119 متر)
 • آبشار ارتکند2 ساعت و 36 دقیقه با خودرو (131 کیلومتر و 206 متر)
 • کلات نادر2 ساعت و 28 دقیقه با خودرو (151 کیلومتر و 979 متر)
 • کاخ خورشید2 ساعت و 31 دقیقه با خودرو (154 کیلومتر و 19 متر)
 • آبشار قره سو2 ساعت و 36 دقیقه با خودرو (154 کیلومتر و 367 متر)
برای بزرگنمایی روی نقشه کلیک کنید

قوانین و مقرارت هتل

نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودکان زیر 5 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهانامشخص
پذیرش خانم مجردنامشخص
قوانین صیغه‌نامهنامشخص

درباره هتل توکل مشهد

هتل توکل مشهد به عنوان هتل دو ستاره در سال 1391 افتتاح شد. این هتل ارزان‌قیمت جهت بروزرسانی در سال 1396مورد بازسازی قرار گرفته و امروزه هتل توکل مشهد با کیفیتی مطلوب و استاندارد آماده پذیرایی از مهمانان گرامی است.

 

امکانات هتل توکل مشهد

ساختمان هتل توکل مشهد 5 طبقه دارد که در آن 45 واحد اقامتی با ظرفیت‌های دو تخته، سه تخته و چهار تخته قرار گرفته است. در هنگام رزرو هتل توکل مشهد در نظر داشته باشید که اتاق‌های این هتل قابلیت استفاده از سرویس اضافه را ندارند. با این وجود اتاق‌های این هتل دارای فضای مناسب با طراحی خوب هستند و با امکاناتی ازجمله تلویزیون، تلفن، آینه دراور، کمد لباس، سیستم تهویه مطبوع، سیستم سرمایشی تجهیز شده‌اند.

از امکانات عمومی هتل توکل مشهد می‌توان به اینترنت، صندوق امانات، رستوران با طبخ غذاهای ایرانی متنوع، لاندری و پرسنل مجرب و آموزش دیده اشاره کرد.

 

آدرس و شماره تماس هتل توکل مشهد

هتل توکل مشهد در خیابان امام رضا و در فاصله 15 دقیقه با ماشین تا حرم مطهر رضوی قرار دارد. مهم‌ترین ویژگی موقعیت مکانی این هتل، دسترسی آسان به مترو و سیستم حمل‌ونقل عمومی مشهد است.

در صورت نیاز به تماس با هتل توکل مشهد، می‌توانید راهنمایی لازم را از شماره 1548 دریافت کنید.

 

رزرو هتل توکل مشهد

اگر قصد رزرو اینترنتی هتل توکل مشهد با بهترین قیمت و با تخفیف ویژه را دارید، یوتراوز این امکان را برای شما آسان کرده است