هتل آپارتمان تعطیلات مشهد
مشهد، خسروی نو، شهید اندرزگو ۱۷، سمت راست
ورود
خروج
مدت اقامت: 1 شب
تعداد اتاق :-
اتاق‌های قابل رزرو
اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
ظرفیت: دو نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

دمپایی
لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
حمام
دراور
بالکن
یخچال
صبحانه
مبلمان
چای ساز
تلویزیون
کمد لباس
آب رایگان
روم سرویس
تلفن در اتاق
امکان پخت و پز
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق

-

اتاق دو تخته فولبرد
اتاق دو تخته فولبرد
ظرفیت: دو نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

حمام
دراور
بالکن
یخچال
صبحانه
مبلمان
چای ساز
تلویزیون
کمد لباس
آب رایگان
روم سرویس
تلفن در اتاق
امکان پخت و پز
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
دمپایی
لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش

-

اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ظرفیت: سه نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

صبحانه
مبلمان
چای ساز
تلویزیون
کمد لباس
آب رایگان
روم سرویس
تلفن در اتاق
امکان پخت و پز
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
دمپایی
لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
حمام
دراور
بالکن
یخچال

-

اتاق سه تخته فولبرد
اتاق سه تخته فولبرد
ظرفیت: سه نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

امکان پخت و پز
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
دمپایی
لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
حمام
دراور
بالکن
یخچال
صبحانه
مبلمان
چای ساز
تلویزیون
کمد لباس
آب رایگان
روم سرویس
تلفن در اتاق

-

آپارتمان یکخوابه چهار نفره
آپارتمان یکخوابه چهار نفره
ظرفیت: چهار نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

دمپایی
لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
حمام
دراور
بالکن
یخچال
صبحانه
مبلمان
چای ساز
تلویزیون
کمد لباس
آب رایگان
روم سرویس
تلفن در اتاق
امکان پخت و پز
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق

-

آپارتمان دو خوابه چهار نفره
آپارتمان دو خوابه چهار نفره
ظرفیت: چهار نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

حمام
دراور
بالکن
یخچال
صبحانه
مبلمان
چای ساز
تلویزیون
کمد لباس
آب رایگان
روم سرویس
تلفن در اتاق
امکان پخت و پز
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
دمپایی
لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش

-

آپارتمان یکخوابه چهار نفره فولبرد
آپارتمان یکخوابه چهار نفره فولبرد
ظرفیت: چهار نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

صبحانه
مبلمان
چای ساز
تلویزیون
کمد لباس
آب رایگان
روم سرویس
تلفن در اتاق
امکان پخت و پز
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
دمپایی
لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
حمام
دراور
بالکن
یخچال

-

آپارتمان دو خوابه چهار نفره فولبرد
آپارتمان دو خوابه چهار نفره فولبرد
ظرفیت: چهار نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

امکان پخت و پز
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
دمپایی
لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
حمام
دراور
بالکن
یخچال
صبحانه
مبلمان
چای ساز
تلویزیون
کمد لباس
آب رایگان
روم سرویس
تلفن در اتاق

-

آپارتمان دو خوابه پنج نفره
آپارتمان دو خوابه پنج نفره
ظرفیت: پنج نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

دمپایی
لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
حمام
دراور
بالکن
یخچال
صبحانه
مبلمان
چای ساز
تلویزیون
کمد لباس
آب رایگان
روم سرویس
تلفن در اتاق
امکان پخت و پز
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق

-

آپارتمان دو خوابه پنج نفره فولبرد
آپارتمان دو خوابه پنج نفره فولبرد
ظرفیت: پنج نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

حمام
دراور
بالکن
یخچال
صبحانه
مبلمان
چای ساز
تلویزیون
کمد لباس
آب رایگان
روم سرویس
تلفن در اتاق
امکان پخت و پز
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
دمپایی
لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش

-

آپارتمان دو خوابه شش نفره
آپارتمان دو خوابه شش نفره
ظرفیت: شش نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

صبحانه
مبلمان
چای ساز
تلویزیون
کمد لباس
آب رایگان
روم سرویس
تلفن در اتاق
امکان پخت و پز
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
دمپایی
لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
حمام
دراور
بالکن
یخچال

-

آپارتمان دو خوابه شش نفره فولبرد
آپارتمان دو خوابه شش نفره فولبرد
ظرفیت: شش نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

امکان پخت و پز
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
دمپایی
لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
حمام
دراور
بالکن
یخچال
صبحانه
مبلمان
چای ساز
تلویزیون
کمد لباس
آب رایگان
روم سرویس
تلفن در اتاق

-

قوانین و مقررات هتل
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)متفاوت با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر ۳ سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاکودک بین ۳ تا ۵ سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
پذیرش خانم مجردبا نامه اماکن
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر
نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)متفاوت با نرخنامه

موقعیت مکانی هتل آپارتمان تعطیلات مشهد

 • فاصله تا موزه مردم‌ ...۷ دقیقه پیاده ‌روی (۵۷۲ متر)
  موزه مردم‌ شناسی
 • فاصله تا مسجد هفتاد ...۹ دقیقه پیاده ‌روی (۶۸۳ متر)
  مسجد هفتاد و دو تن
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۱۰ دقیقه پیاده ‌روی (۷۶۵ متر)
  کنسولگری کشور پاکستان
 • فاصله تا چهارراه شه ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸ متر)
  چهارراه شهدا
 • فاصله تا بازار مرکز ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۱۲ متر)
  بازار مرکزی
 • فاصله تا خیابان شیر ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۲ متر)
  خیابان شیرازی
 • فاصله تا پارک باغ م ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۵۰ متر)
  پارک باغ ملی
 • فاصله تا بلوار امام ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۵۸ متر)
  بلوار امام خمینی
 • فاصله تا حرم ورودی ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۲۱ متر)
  حرم ورودی خیابان شیرازی
 • فاصله تا کلیسا انجی ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۵۲ متر)
  کلیسا انجیلی
 • فاصله تا خیابان آزا ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۹۸ متر)
  خیابان آزادی (بهجت)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۵۱۱ متر)
  کنسولگری کشور افغانستان
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۵۲۵ متر)
  ایستگاه قطار شهری سعدی
 • فاصله تا حرم ورودی ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۵۴۲ متر)
  حرم ورودی صحن جمهوری
 • فاصله تا خانه ملک۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۵۴۷ متر)
 • فاصله تا بازار جنت۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۵۸۵ متر)
 • فاصله تا مدرسه پریز ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۰۴ متر)
  مدرسه پریزاد
 • فاصله تا خیابان اما ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۱۳ متر)
  خیابان امام خمینی
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۳۸ متر)
  کنسولگری کشور ترکمنستان
 • فاصله تا بازار رضا۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۹۸ متر)
 • فاصله تا کلیسای مسر ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۹۷ متر)
  کلیسای مسروپ مقدس
 • فاصله تا خیابان پاس ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۰۴ متر)
  خیابان پاسداران
 • فاصله تا رستوران مع ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۰۴ متر)
  رستوران معین درباری
 • فاصله تا حرم ورودی ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۰۴ متر)
  حرم ورودی باب الرضا
 • فاصله تا مسجد گوهرش ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۲۷ متر)
  مسجد گوهرشاد
 • فاصله تا آرامگاه نا ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۴۶ متر)
  آرامگاه نادرشاه افشار
 • فاصله تا بیمارستان ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۶۳ متر)
  بیمارستان سینا
 • فاصله تا برج تجاری ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۳۳ متر)
  برج تجاری آلتون
 • فاصله تا حرم ورودی ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۰ متر)
  حرم ورودی باب الجواد
 • فاصله تا سینما قدس۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۷ متر)
 • فاصله تا موزه آستان ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۶ متر)
  موزه آستان قدس رضوی
 • فاصله تا موزه ظروف۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۹ متر)
 • فاصله تا موزه تمبر، ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۵ متر)
  موزه تمبر، اسکناس و سکه
 • فاصله تا موزه نجوم ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۵ متر)
  موزه نجوم و ساعت
 • فاصله تا موزه مردم‌ ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۵ متر)
  موزه مردم‌شناسی
 • فاصله تا موزه هنرها ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۵ متر)
  موزه هنرهای تجسمی
 • فاصله تا موزه مدال۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۵ متر)
 • فاصله تا موزه فرش۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۵ متر)
 • فاصله تا موزه قرآن ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۵ متر)
  موزه قرآن و نفایس
 • فاصله تا خیابان خسر ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۱۴ متر)
  خیابان خسروی نو
 • فاصله تا خیابان خسر ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۲۳ متر)
  خیابان خسروی نو
 • فاصله تا بیمارستان ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۷۸ متر)
  بیمارستان ام البنین
 • فاصله تا سینما هویز ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۲۹ متر)
  سینما هویزه
 • فاصله تا حرم ورودی ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۷۸ متر)
  حرم ورودی حرعاملی
 • فاصله تا رستوران رض ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۳۶ متر)
  رستوران رضایی
 • فاصله تا بیمارستان ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۹۶ متر)
  بیمارستان آریا
 • فاصله تا خیابان دان ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۳۳ متر)
  خیابان دانش شرقی
 • فاصله تا مقبره پیر ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۶۰ متر)
  مقبره پیر پالان دوز
 • فاصله تا گنبد سبز۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۰۲ متر)
 • فاصله تا مدرسه علمی ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۰۴ متر)
  مدرسه علمیه عباسقلی خان
 • فاصله تا خیابان دان ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۰۶ متر)
  خیابان دانش غربی
 • فاصله تا حرم ورودی ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۲۸ متر)
  حرم ورودی خیابان نواب صفوی
 • فاصله تا بیمارستان ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۶۳ متر)
  بیمارستان موسی بن جعفر(ع)
 • فاصله تا آرامگاه شی ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۸۰ متر)
  آرامگاه شیخ نخودکی
 • فاصله تا میدان امام ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۸۵ متر)
  میدان امام رضا
 • فاصله تا پارک میرزا ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۸۰ متر)
  پارک میرزا کوچک خان
 • فاصله تا کتابخانه م ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۸۷ متر)
  کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۹۱ متر)
  ایستگاه قطار شهری امام خمینی
 • فاصله تا خیابان نوا ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۳۳ متر)
  خیابان نواب صفوی
 • فاصله تا بوستان میر ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۳۴ متر)
  بوستان میرزا کوچک خان(دانش)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۴۳ متر)
  ایستگاه قطار شهری شریعتی
 • فاصله تا میدان شریع ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۴۹ متر)
  میدان شریعتی ( تقی آباد )
 • فاصله تا بیماررستان ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۸۵ متر)
  بیماررستان امام رضا(ع)
 • فاصله تا گنبد خشتی۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۴۰ متر)
 • فاصله تا میدان توحی ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۵۰ متر)
  میدان توحید
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۷۲ متر)
  ایستگاه قطار شهری بسیج
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۸۲ متر)
  بیمارستان تخصصی کودکان دکتر شیخ
 • فاصله تا میدان شهدا ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۲۸ متر)
 • فاصله تا باغ خونی۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۴۵ متر)
 • فاصله تا بلوار امام ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۵۶ متر)
  بلوار امام رضا
 • فاصله تا خیابان عنص ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۶۹ متر)
  خیابان عنصری
 • فاصله تا مرکز خرید ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۸۶ متر)
  مرکز خرید آسمان
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۹۴ متر)
  ایستگاه قطار شهری شهدا
 • فاصله تا برج تجاری ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴ متر)
  برج تجاری آکسون
 • فاصله تا مرکز خرید ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹ متر)
  مرکز خرید اطلسیه
 • فاصله تا بیمارستان ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۵ متر)
  بیمارستان امام هادی
 • فاصله تا حرم ورودی ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۳ متر)
  حرم ورودی شیخ طبرسی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۳۵ متر)
  ایستگاه قطار شهری راه آهن
 • فاصله تا ایستگاه را ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۳۵ متر)
  ایستگاه راه آهن
 • فاصله تا بیمارستان ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۳۶ متر)
  بیمارستان ثامن الائمه
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۵۵ متر)
  بیمارستان 550 ارتش
 • فاصله تا مرکز خرید ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۲۸ متر)
  مرکز خرید ورسیج مشهد
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۶۵ متر)
  مجتمع تجاری آرمان
 • فاصله تا خیابان هفد ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۱۶ متر)
  خیابان هفده شهریور
 • فاصله تا بلوار 17 ش ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۲۰ متر)
  بلوار 17 شهریور
 • فاصله تا مجتمع زیست ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۲۵ متر)
  مجتمع زیست خاور
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۹۴ متر)
  ایستگاه قطار شهری قائم
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۰۵ متر)
  بیمارستان مهر
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۰۸ متر)
  بیمارستان پاستور نو
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۲۱ متر)
  بیمارستان بنت الهدی
 • فاصله تا خیابان آبک ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۶۷ متر)
  خیابان آبکوه
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۹۷ متر)
  بیمارستان تخصصی سرطان امید
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۰۱ متر)
  ایستگاه قطار شهری الندشت
 • فاصله تا هنرستان صن ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۳۶ متر)
  هنرستان صنعتی شهید بهشتی
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۷۶ متر)
  بیمارستان قائم
 • فاصله تا بلوار امیر ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۸۷ متر)
  بلوار امیرالمومنین
 • فاصله تا بلوار وحدت ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۸۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۳۱ متر)
  ایستگاه قطار شهری هفده شهریور
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۴۹ متر)
  بیمارستان شهید کامیاب
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۵۳ متر)
  بیمارستان شهید کامیاب(امدادی)
 • فاصله تا بلوار قرنی ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۸۴ متر)
 • فاصله تا خیابان کوه ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۱۵ متر)
  خیابان کوهسنگی
 • فاصله تا نسیم لبنان ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۲۰ متر)
 • فاصله تا سینما آفری ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۹۱ متر)
  سینما آفریقا
 • فاصله تا مصلی تاریخ ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۹۲ متر)
  مصلی تاریخی مشهد
 • فاصله تا بلوار احمد ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۹۲ متر)
  بلوار احمد آباد
 • فاصله تا بوستان وحد ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۵۳ متر)
  بوستان وحدت
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۵۴ متر)
  بیمارستان امام زمان
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۷۳ متر)
  ایستگاه قطار شهری شهید مفتح
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۳۳ متر)
  بیمارستان 17 شهریور
 • فاصله تا فروشگاه دب ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۳۶ متر)
  فروشگاه دبنهامز
 • فاصله تا میدان احمد ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۸۳ متر)
  میدان احمد آباد
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۸۴ متر)
  ایستگاه قطار شهری پروین اعتصامی
 • فاصله تا بلوار ملاص ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۸۹ متر)
  بلوار ملاصدرا
 • فاصله تا بلوار مصلی ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۶۴ متر)
 • فاصله تا خیابان راه ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۱۳ متر)
  خیابان راهنمایی
 • فاصله تا پایانه مسا ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۲۷ متر)
  پایانه مسافربری امام رضا(ع)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۴۲ متر)
  کنسولگری کشور تاجیکستان
 • فاصله تا پارک وحدت۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۴۲ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۱۳ متر)
  بیمارستان تخصصی چشم خاتم النبیاء
 • فاصله تا بازار گوهر ...۹ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۷۳ متر)
  بازار گوهر شاد
 • فاصله تا بازار گوهر ...۹ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۷۶ متر)
  بازار گوهرشاد
 • فاصله تا گورستان ار ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹۰۱ متر)
  گورستان ارامنه
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۹ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹۶۲ متر)
  ایستگاه قطار شهری کوهسنگی
 • فاصله تا بلوار شهید ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹۶۴ متر)
  بلوار شهید رستمی
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۲۱ متر)
  بیمارستان حجازی
 • فاصله تا رستوران سد ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۲۶ متر)
  رستوران سدروس
 • فاصله تا بلوار بعثت ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۳۰۴ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۳۱۴ متر)
  مرکز خرید خورشید
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۳۳۳ متر)
  ایستگاه قطار شهری فلسطین
 • فاصله تا مرکز خرید ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۳۷۷ متر)
  مرکز خرید قسطنطنیه
 • فاصله تا میدان ابوط ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۵۷۴ متر)
  میدان ابوطالب
 • فاصله تا رستوران ار ...۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۵۸۴ متر)
  رستوران ارکیده سیاه
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۵۹۴ متر)
  ایستگاه قطار شهری نبوت
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۶۰۰ متر)
  ایستگاه قطار شهری طالقانی
 • فاصله تا بیمارستان ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۶۱۸ متر)
  بیمارستان شهید هاشمی نژاد
 • فاصله تا بیمارستان ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۷۷۲ متر)
  بیمارستان امام حسین (ع)
 • فاصله تا بلوار شهید ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۸۳۷ متر)
  بلوار شهید منتظری
 • فاصله تا بوستان امت ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۸۴۰ متر)
 • فاصله تا رستوران فی ...۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۹۸۵ متر)
  رستوران فیش اند چیپس خلیج فارس
 • فاصله تا رستوران پس ...۱۱ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۹۸۹ متر)
  رستوران پسران کریم
 • فاصله تا میدان فردو ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۳ متر)
  میدان فردوسی
 • فاصله تا بلوار ملک ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۳۰۷ متر)
  بلوار ملک اباد
 • فاصله تا بوستان باب ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۳۳۷ متر)
  بوستان باباقدرت
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۳۶۲ متر)
  ایستگاه قطار شهری خیام
 • فاصله تا پارک باباق ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۴۲۳ متر)
  پارک باباقدرت
 • فاصله تا بازار فردو ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۵۱۷ متر)
  بازار فردوسی
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۸۷۳ متر)
  بیمارستان روان پزشکی ابن سینا
 • فاصله تا بلوار سجاد ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۸۹۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۲۱۰ متر)
  ایستگاه قطار شهری آزادی
 • فاصله تا میدان جانب ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۳۵۸ متر)
  میدان جانباز
 • فاصله تا مرکز خرید ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۳۹۱ متر)
  مرکز خرید نیکا
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۴۳۹ متر)
  مجتمع تجاری پروما
 • فاصله تا بلوار خیام ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۵۸۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۵۸۳ متر)
  ایستگاه قطار شهری فجر
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۳ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۵۹۴ متر)
  بیمارستان 22 بهمن
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۶۶۱ متر)
  ایستگاه قطار شهری شهید کاوه
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۱۳ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۶۹۷ متر)
  کنسولگری کشور عراق
 • فاصله تا بلوار خیام ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۷۱۴ متر)
 • فاصله تا بوستان حجا ...۱۳ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۷۵۱ متر)
  بوستان حجاب ( بانوان )
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۷۸۸ متر)
  ایستگاه قطار شهری طبرسی
 • فاصله تا آرامگاه خو ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۳۷ متر)
  آرامگاه خواجه ربیع
 • فاصله تا بوستان بسی ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۵۸ متر)
  بوستان بسیج
 • فاصله تا بزرگراه شه ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۲۶۶ متر)
  بزرگراه شهید کلانتری
 • فاصله تا بزرگراه شه ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۲۷۵ متر)
  بزرگراه شهید کلانتری
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۳۰۱ متر)
  ایستگاه قطار شهری پارک ملت
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۴۱۵ متر)
  بیمارستان جوادالائمه
 • فاصله تا پارک پردیس ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۴۴۵ متر)
  پارک پردیس قائم
 • فاصله تا خیابان طبر ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۴۷۶ متر)
  خیابان طبرسی
 • فاصله تا بزرگراه شه ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۸۱۶ متر)
  بزرگراه شهید بابا نظر
 • فاصله تا خیابان رضا ...۱۴ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۸۱۶ متر)
  خیابان رضاشهر
 • فاصله تا بازار بین ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۱۴ متر)
  بازار بین المللی سپاد
 • فاصله تا بلوار هاشم ...۱۳ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۶۹ متر)
  بلوار هاشمی نژاد
 • فاصله تا رستوران قص ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۷۸ متر)
  رستوران قصر هدیش
 • فاصله تا کیان سنتر ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۱۲۷ متر)
  کیان سنتر 1
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۳ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۱۴۴ متر)
  ایستگاه قطار شهری کوثر
 • فاصله تا پارک ساحلی ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۱۵۵ متر)
  پارک ساحلی آفتاب
 • فاصله تا باغ پرندگا ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۲۹۶ متر)
  باغ پرندگان
 • فاصله تا پردیس قائم ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۳۲۷ متر)
 • فاصله تا سرزمین عجا ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۳۴۶ متر)
  سرزمین عجایب
 • فاصله تا کیان سنتر ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۳۵۶ متر)
  کیان سنتر 2
 • فاصله تا سرزمین عجا ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۳۹۱ متر)
  سرزمین عجایب
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۴۹۱ متر)
  کنسولگری کشور قرقیزستان
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۶ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۷۵۱ متر)
  بیمارستان امام سجاد
 • فاصله تا کمپ غدیر۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۷۸۶ متر)
 • فاصله تا دانشگاه فر ...۱۸ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۸۱۳ متر)
  دانشگاه فردوسی
 • فاصله تا فرودگاه بی ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۸۳۵ متر)
  فرودگاه بین المللی
 • فاصله تا پارک ملت۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۹۶۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۹۷۳ متر)
  ایستگاه قطار شهری کشف رود
 • فاصله تا پارک ریحان ...۱۳ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۹۷۴ متر)
  پارک ریحانه( بانوان)
 • فاصله تا بلوار امام ...۱۴ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۲ متر)
  بلوار امامت
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۳۷۶ متر)
  بیمارستان فارابی
 • فاصله تا میدان استق ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۵۱۴ متر)
  میدان استقلال
 • فاصله تا پایانه مسا ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۵۸۲ متر)
  پایانه مسافربری معراج
 • فاصله تا بلوار کوثر ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۸۶۲ متر)
 • فاصله تا میدان قائم ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۱۳۳ متر)
 • فاصله تا میدان کوثر ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۴۶۵ متر)
 • فاصله تا برج باران۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۴۹۱ متر)
 • فاصله تا بلوار وکیل ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۵۵۸ متر)
  بلوار وکیل آباد
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۶۲۳ متر)
  بیمارستان رضوی
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۶۴۰ متر)
  بیمارستان تخصصی جواد الائمه (قلب و عروق)
 • فاصله تا میدان آزاد ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۷۵۱ متر)
  میدان آزادی
 • فاصله تا سینما پیرو ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۷۶۰ متر)
  سینما پیروزی
 • فاصله تا بلوار فکور ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۷۸۰ متر)
  بلوار فکوری
 • فاصله تا بلوار پیرو ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۸۷۲ متر)
  بلوار پیروزی
 • فاصله تا رستوران گی ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۱۱۷ متر)
  رستوران گیاهی خانه
 • فاصله تا رستوران کل ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۲۶۴ متر)
  رستوران کلبه محبت
 • فاصله تا رستوران در ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۳۷۵ متر)
  رستوران دریایی سولو
 • فاصله تا بوستان ایز ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۵۶۱ متر)
  بوستان ایزدی
 • فاصله تا بلوار استا ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۲۲۶ متر)
  بلوار استاد یوسفی
 • فاصله تا بلوار امام ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۲۲۶ متر)
  بلوار امامیه
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۶۰۶ متر)
  ایستگاه قطار شهری هفت تیر
 • فاصله تا پارک آبی ا ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۷۹۳ متر)
  پارک آبی ایرانیان
 • فاصله تا قاسم آباد ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۸۰۵ متر)
  قاسم آباد ( شهرک غرب )
 • فاصله تا مسیر پلکان ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۸۵۱ متر)
  مسیر پلکانی بابا کوهی
 • فاصله تا بلوار شاهد ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۹۲۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۴ متر)
  ایستگاه قطار شهری اقبال لاهوری
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۱۵۲ متر)
  ایستگاه قطار شهری دانش آموز
 • فاصله تا بلوار حجاب ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۱۵۷ متر)
 • فاصله تا بلوار نماز ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۲۶۶ متر)
 • فاصله تا باغ گلها۱۹ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۳۳۸ متر)
 • فاصله تا پارک طبیعی ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۴۱۰ متر)
  پارک طبیعی هفت حوض
 • فاصله تا بزرگراه آس ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۴۷۰ متر)
  بزرگراه آسیایی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۷۱۰ متر)
  ایستگاه قطار شهری صیاد شیرازی
 • فاصله تا رستوران ای ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۷۵۶ متر)
  رستوران ایتالیایی پای
 • فاصله تا بلوار اندی ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۷۶۰ متر)
  بلوار اندیشه
 • فاصله تا بلوار آب و ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۷۸۴ متر)
  بلوار آب و برق
 • فاصله تا بلوار صیاد ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۸۹۵ متر)
  بلوار صیاد شیرازی
 • فاصله تا سینما سیمر ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۸۹۶ متر)
  سینما سیمرغ
 • فاصله تا بزرگراه ام ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۹۳۶ متر)
  بزرگراه امام علی
 • فاصله تا پارک خانوا ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۲۲ متر)
  پارک خانواده
 • فاصله تا بلوار دکتر ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۹۱ متر)
  بلوار دکتر حسابی
 • فاصله تا بلوار ادیب ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۱۱۲ متر)
 • فاصله تا سرزمین موج ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۱۷۳ متر)
  سرزمین موج های آبی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۱۸۷ متر)
  ایستگاه قطار شهری صدف
 • فاصله تا بوستان نیل ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۲۲۱ متر)
  بوستان نیلوفر آبی
 • فاصله تا پارک ملی چ ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۳۰۲ متر)
  پارک ملی چهل بازه مشهد
 • فاصله تا پارک تفریح ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۵۰۱ متر)
  پارک تفریحی خورشید
 • فاصله تا بام مشهد۲۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۵۰۵ متر)
 • فاصله تا بلوار فلاح ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۵۳۳ متر)
  بلوار فلاحی
 • فاصله تا رباط طرق۱۹ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۶۰۶ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۳۵۵ متر)
  بیمارستان مهرگان
 • فاصله تا بلوار شریع ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۴۰۳ متر)
  بلوار شریعتی
 • فاصله تا بزرگراه سل ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۵۳۲ متر)
  بزرگراه سلسله الذهب
 • فاصله تا بزرگراه آز ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۷۹۸ متر)
  بزرگراه آزادی
 • فاصله تا نمایشگاه ب ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۹۳۶ متر)
  نمایشگاه بین المللی مشهد
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۲۴ متر)
  ایستگاه قطار شهری نمایشگاه
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۳۰۷ متر)
  ایستگاه قطار شهری وکیل آباد
 • فاصله تا بزرگراه نم ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۷۰۴ متر)
  بزرگراه نمایشگاه
 • فاصله تا بلوار شهید ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۲۶۶ متر)
  بلوار شهید برونسی
 • فاصله تا مجتمع تفری ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۴۲۶ متر)
  مجتمع تفریحی جام‌جم
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۵۱۰ متر)
  بیمارستان دکتر شریعتی
 • فاصله تا بزرگراه می ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۵۱۷ متر)
  بزرگراه میثاق
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۵۴۷ متر)
  ایستگاه قطار شهری کوهستان پارک
 • فاصله تا بلوار مجید ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۵۷ متر)
  بلوار مجیدیه
 • فاصله تا بوستان نیا ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۱۱۰ متر)
  بوستان نیایش
 • فاصله تا پارک جنگلی ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۲۰۲ متر)
  پارک جنگلی وکیل آباد
 • فاصله تا چشمه گیلاس ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۳۸۴ متر)
  چشمه گیلاس (گلسب)
 • فاصله تا باغ وحش وک ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۵۱۲ متر)
  باغ وحش وکیل آباد
 • فاصله تا کوهستان پا ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۵۱۸ متر)
  کوهستان پارک شادی
 • فاصله تا ویلاژتوریس ...۲۵ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۳۴۴ متر)
  ویلاژتوریست
 • فاصله تا آرامگاه خو ...۲۰ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۶۶۹ متر)
  آرامگاه خواجه مراد
 • فاصله تا پارک مینیا ...۲۷ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۵۹ متر)
  پارک مینیاتوری
 • فاصله تا امام زاده ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۶۹۸ متر)
  امام زاده ناصر و یاسر
 • فاصله تا رستوران مو ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۷۱۸ متر)
  رستوران مولانا
 • فاصله تا سد طرق۲۹ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۷۵۷ متر)
 • فاصله تا بهشت رضا۲۳ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۸۸۰ متر)
 • فاصله تا سرزمین موج ...۲۷ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۶۷ متر)
  سرزمین موج های خروشان
 • فاصله تا خیابان گلس ...۲۷ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۱۱۷ متر)
  خیابان گلستان
 • فاصله تا ییلاق طرقب ...۳۰ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۲۹۶ متر)
  ییلاق طرقبه
 • فاصله تا باغ پونه ط ...۳۰ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۳۲۱ متر)
  باغ پونه طرقبه
 • فاصله تا ییلاق شاند ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۸۸۱ متر)
  ییلاق شاندیز
 • فاصله تا بازار بین ...۳۱ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۹۷۷ متر)
  بازار بین المللی بعثت
 • فاصله تا موزه مردم ...۲۹ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۶۸ متر)
  موزه مردم شناسی ویرانی
 • فاصله تا رستوران آب ...۳۳ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۱۱۶ متر)
  رستوران آبشار
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۱۱۶ متر)
  بیمارستان طالقانی
 • فاصله تا باغ رستورا ...۳۳ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۱۶۵ متر)
  باغ رستوران طوبی
 • فاصله تا رستوران آب ...۳۲ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۴۱۳ متر)
  رستوران آبنوس
 • فاصله تا روستا تاری ...۳۴ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۷۱۶ متر)
  روستا تاریخی پاژ
 • فاصله تا رستوران سر ...۳۴ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۸۰۱ متر)
  رستوران سرداب عنبران
 • فاصله تا پیست موتور ...۳۲ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۹۸۰ متر)
  پیست موتور کراس
 • فاصله تا رستوران تش ...۳۶ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۱۲۹ متر)
  رستوران تشریفات
 • فاصله تا پیست دوچرخ ...۳۵ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۱۸۰ متر)
  پیست دوچرخه سواری ثامن
 • فاصله تا رستوران سی ...۳۶ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۲۰۵ متر)
  رستوران سید و پسران جاغرق
 • فاصله تا هارونیه۳۶ دقیقه با خودرو (۳۱ کیلومتر و ۹۱۶ متر)
 • فاصله تا موزه توس۴۰ دقیقه با خودرو (۳۳ کیلومتر و ۴۴۳ متر)
 • فاصله تا آرامگاه فر ...۴۰ دقیقه با خودرو (۳۳ کیلومتر و ۴۴۳ متر)
  آرامگاه فردوسی
 • فاصله تا آرامگاه فر ...۴۰ دقیقه با خودرو (۳۳ کیلومتر و ۴۴۳ متر)
  آرامگاه فردوسی
 • فاصله تا روستا نغند ...۴۰ دقیقه با خودرو (۳۳ کیلومتر و ۶۶۵ متر)
  روستا نغندر
 • فاصله تا مجتمع توری ...۳۸ دقیقه با خودرو (۳۳ کیلومتر و ۶۸۲ متر)
  مجتمع توریستی پدیده شاندیز
 • فاصله تا رستوران هن ...۳۸ دقیقه با خودرو (۳۳ کیلومتر و ۷۲۵ متر)
  رستوران هندی راج
 • فاصله تا رستوران ار ...۳۸ دقیقه با خودرو (۳۳ کیلومتر و ۸۹۸ متر)
  رستوران ارم شاندیز
 • فاصله تا روستا مج۵۲ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۱۶۸ متر)
 • فاصله تا رستوران پد ...۳۹ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۶۹۲ متر)
  رستوران پدیده شاندیز
 • فاصله تا رستوران حس ...۳۹ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۷۰۰ متر)
  رستوران حسین شیشلیکی
 • فاصله تا دره ارغوان ...۴۷ دقیقه با خودرو (۳۶ کیلومتر و ۲۸۶ متر)
 • فاصله تا غار مغان۵۹ دقیقه با خودرو (۳۷ کیلومتر و ۵۷۴ متر)
 • فاصله تا روستا ابرد ...۴۴ دقیقه با خودرو (۳۸ کیلومتر و ۱۲ متر)
  روستا ابرده
 • فاصله تا روستا دهبا ...۱ ساعت و ۷ دقیقه با خودرو (۴۰ کیلومتر و ۸۹۳ متر)
  روستا دهبار
 • فاصله تا روستا اندر ...۵۷ دقیقه با خودرو (۴۱ کیلومتر و ۷۳۵ متر)
  روستا اندرخ
 • فاصله تا روستا کنگ۱ ساعت و ۱ دقیقه با خودرو (۴۲ کیلومتر و ۳۰۲ متر)
 • فاصله تا روستا زشک۵۸ دقیقه با خودرو (۴۷ کیلومتر و ۴۵۸ متر)
 • فاصله تا روستا کاهو ...۵۹ دقیقه با خودرو (۵۴ کیلومتر و ۳۱۱ متر)
 • فاصله تا بقعه تاریخ ...۱ ساعت و ۵ دقیقه با خودرو (۵۵ کیلومتر و ۵۴۴ متر)
  بقعه تاریخی امام زاده یحیی
 • فاصله تا روستا گلمک ...۱ ساعت و ۸ دقیقه با خودرو (۶۰ کیلومتر و ۷۴۳ متر)
  روستا گلمکان
 • فاصله تا دریاچه چشم ...۲ ساعت و ۷ دقیقه با خودرو (۸۱ کیلومتر و ۵۱ متر)
  دریاچه چشمه سبز
 • فاصله تا آبشار ارتک ...۲ ساعت و ۳۴ دقیقه با خودرو (۱۲۹ کیلومتر و ۳۸۴ متر)
  آبشار ارتکند
 • فاصله تا کلات نادر۲ ساعت و ۲۷ دقیقه با خودرو (۱۵۰ کیلومتر و ۱۵۸ متر)
 • فاصله تا کاخ خورشید ...۲ ساعت و ۲۹ دقیقه با خودرو (۱۵۲ کیلومتر و ۱۹۷ متر)
 • فاصله تا آبشار قره ...۲ ساعت و ۳۴ دقیقه با خودرو (۱۵۲ کیلومتر و ۵۴۵ متر)
  آبشار قره سو
120 هزار تومان تخفیف ویژه یوتراوز
کد تخفیف:
Utravs4