آدرس هتل :شیراز، خیابان فردوسی، سه‌راه پل حر
نکات مهم هتل تالار شیراز
 • کمپین ویژه تابستان با اقامت در هتل مجلل درویشی، هر شب به قید قرعه یک اتاق، هدیه اقامت رایگان هتل را دریافت نمایید
 • هزینه اقامت کودک زیر دوسال رایگان می‌باشد.
اتاق‌های قابل رزرو
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
امکانات هتل تالار شیراز
موقعیت مکانی هتل تالار شیراز
 • فاصله تا خیابان فرد ...۲ دقیقه پیاده ‌روی (۱۰۱ متر)
 • فاصله تا خیابان رود ...۵ دقیقه پیاده ‌روی (۳۳۹ متر)
 • فاصله تا خیابان هجر ...۷ دقیقه پیاده ‌روی (۵۱۹ متر)
 • فاصله تا دروازه اصف ...۱۰ دقیقه پیاده ‌روی (۷۹۱ متر)
 • فاصله تا ارگ کریمخا ...۱۲ دقیقه پیاده ‌روی (۹۵۴ متر)
 • فاصله تا پارک آزادی ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۱۰۱ متر)
 • فاصله تا حمام وکیل۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۴۳ متر)
 • فاصله تا خیابان لطف ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۵۴ متر)
 • فاصله تا بلوار آزاد ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۸۵ متر)
 • فاصله تا مسجدوکیل۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۹۶ متر)
 • فاصله تا موزه پارس۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۲۳ متر)
 • فاصله تا خیابان حاف ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۱۲ متر)
 • فاصله تا بازار مسگر ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۸۷ متر)
 • فاصله تا بازار وکیل ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۲۸ متر)
 • فاصله تا امام زاده ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۵۲ متر)
 • فاصله تا میدان گاز۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۶۴ متر)
 • فاصله تا مدرسه خان۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۷۱ متر)
 • فاصله تا مسجد نو یا ...۳ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۳ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۲ متر)
 • فاصله تا آرامگاه حا ...۳ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۳ متر)
 • فاصله تا حرم مطهر ش ...۳ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۰ متر)
 • فاصله تا رستوران بی ...۳ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۵ متر)
 • فاصله تا باغ جهان ن ...۳ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۱۱ متر)
 • فاصله تا رستوران شا ...۳ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۲۸ متر)
 • فاصله تا آرامگاه عل ...۳ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۳۹ متر)
 • فاصله تا مسجد جامع ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۹۱ متر)
 • فاصله تا مسجد نصیرا ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۶۸ متر)
 • فاصله تا سرای مشیر۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۴۶ متر)
 • فاصله تا دانشگاه عل ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۱۴ متر)
 • فاصله تا خانه زینت ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۱۱ متر)
 • فاصله تا دروازه کاز ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۶۱ متر)
 • فاصله تا باغ نارنجس ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۳۴ متر)
 • فاصله تا ترمینال شه ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۴۸ متر)
 • فاصله تا امام زاده ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۷۷ متر)
 • فاصله تا سینما شیرا ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۶۵ متر)
 • فاصله تا بلوار سیبو ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۷۸ متر)
 • فاصله تا سینما سعدی ...۴ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۷ متر)
 • فاصله تا دانشگاه هن ...۴ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۰ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۴ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۲۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه مت ...۴ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۵۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه مت ...۴ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۹۶ متر)
 • فاصله تا خیابان تخت ...۴ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۳۶ متر)
 • فاصله تا موزه هفت ت ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۹۳ متر)
 • فاصله تا امام زاده ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۰۲ متر)
 • فاصله تا امام زاده ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۳۱ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۴ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۴۳ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۴ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۴۷ متر)
 • فاصله تا آرامگاه شا ...۴ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۶۳ متر)
 • فاصله تا باغ ارم۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۷۸ متر)
 • فاصله تا بلوار جمهو ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۸۴ متر)
 • فاصله تا ترمینال شه ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۳۶ متر)
 • فاصله تا خیابان قصر ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۷۱ متر)
 • فاصله تا خیابان ملا ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۹۷ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۵ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۲۹ متر)
 • فاصله تا آرامگاه خو ...۶ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۸۱ متر)
 • فاصله تا دروازه قرآ ...۶ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۲۷ متر)
 • فاصله تا خیابان شیش ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۱۱ متر)
 • فاصله تا باغ دلگشا۶ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۱۱ متر)
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۶ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۶۴ متر)
 • فاصله تا دانشگاه شی ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۳۶ متر)
 • فاصله تا بلوار استق ...۶ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۰۶ متر)
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۷ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۴۲۲ متر)
 • فاصله تا آرامگاه سع ...۷ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۶۵۰ متر)
 • فاصله تا خیابان تند ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۸۲۲ متر)
 • فاصله تا بلوار استع ...۸ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۹۹ متر)
 • فاصله تا میدان کوزه ...۸ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۴۶۱ متر)
 • فاصله تا شهرک مفتح۹ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۵۳۳ متر)
 • فاصله تا باغ عفیف آ ...۸ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶۰۶ متر)
 • فاصله تا بلوار مدرس ...۸ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۳۱۵ متر)
 • فاصله تا دانشگاه صن ...۹ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۵۰۱ متر)
 • فاصله تا بلوار چمرا ...۷ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۶۴۹ متر)
 • فاصله تا شهرک ولیعص ...۱۰ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۹۲ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۰ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۲۰۹ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۰ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۲۳۵ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۱۰ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۷۱۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه مت ...۹ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۸۴۰ متر)
 • فاصله تا بلوار رسول ...۱۰ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۳۲۰ متر)
 • فاصله تا فرودگاه بی ...۱۳ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۷۹۷ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۲ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۸۲۲ متر)
 • فاصله تا بلوار امیر ...۱۲ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۸۹۰ متر)
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۱۱ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۲۶۷ متر)
 • فاصله تا بلوار معال ...۱۲ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۹۴۱ متر)
 • فاصله تا برم دلک۱۶ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۶۸ متر)
 • فاصله تا ترمینال مس ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۱۰۸ متر)
 • فاصله تا مجتمع ویلا ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۵۵۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه را ...۱۹ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۸۵۳ متر)
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۲۳ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۱۴۹ متر)
 • فاصله تا نمایشگاه ب ...۲۱ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۸۴۶ متر)
 • فاصله تا نمایشگاه ب ...۲۴ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۳۲۴ متر)
 • فاصله تا دانشگاه پی ...۲۵ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۹۳ متر)
 • فاصله تا دانشگاه آز ...۲۹ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۳۵۱ متر)
 • فاصله تا رودخانه قر ...۴۸ دقیقه با خودرو (۴۸ کیلومتر و ۴۲۹ متر)
 • فاصله تا تخت جمشید۵۶ دقیقه با خودرو (۵۶ کیلومتر و ۸۹۳ متر)
 • فاصله تا نقش رجب۴۹ دقیقه با خودرو (۶۱ کیلومتر و ۳۸۹ متر)
 • فاصله تا نقش رستم۵۱ دقیقه با خودرو (۶۲ کیلومتر و ۷۹۹ متر)
 • فاصله تا نقش پیروزی ...۵۱ دقیقه با خودرو (۶۲ کیلومتر و ۸۱۴ متر)
 • فاصله تا آرامگاه دا ...۵۱ دقیقه با خودرو (۶۲ کیلومتر و ۸۱۴ متر)
 • فاصله تا دریاچه دشت ...۵۷ دقیقه با خودرو (۶۹ کیلومتر و ۸۴۴ متر)
 • فاصله تا دریاچه مها ...۱ ساعت و ۴ دقیقه با خودرو (۷۲ کیلومتر و ۷۴۱ متر)
 • فاصله تا کاخ پاسارگ ...۱ ساعت و ۴۷ دقیقه با خودرو (۱۳۳ کیلومتر و ۵۱۱ متر)
 • فاصله تا آرامگاه کو ...۱ ساعت و ۴۷ دقیقه با خودرو (۱۳۳ کیلومتر و ۵۱۱ متر)
 • فاصله تا آرامگاه کم ...۱ ساعت و ۴۷ دقیقه با خودرو (۱۳۳ کیلومتر و ۵۲۶ متر)
 • فاصله تا آبشار مارگ ...۲ ساعت و ۱۳ دقیقه با خودرو (۱۴۴ کیلومتر و ۶۳۲ متر)
قوانین و مقرارت هتل
نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک بین 2 تا 12 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاندارد
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر
درباره هتل تالار شیراز

هتل ۳ ستاره تالار شیراز در چهار طبقه سال ۱۳۷۰ بنا شده و سال ۱۳۹۷ مورد بازساری قرار گرفته است. از مزیت‌های اقامت و رزرو هتل تالار شیراز سهولت دسترسی به جاهای دیدنی شیراز مثل شهربازی، پارک بزرگ آزادی، مرقد شاه‌چراغ، ارگ کریم‌خان، دروازه قرآن، حافظیه، سعدیه، آرامگاه خواجوی کرمانی، مجموعه وکیل، سرای مشیر، مسجد نصیرالملک، باغ ارم، باغ جهان‌نما، باغ دلگشا و مجاورت با رودخانه شهر است.  

این هتل انواع اتاق‌های یک‌تخته، دوتخته، سه‌تخته و سوئیت را برای رفاه مهمانان عزیز فراهم کرده است و با قیمتی مقرون به‌صرفه، ارائه خدماتی شایسته و موقعیت جغرافیایی عالی، گزینه‌ای مناسب برای گردشگران محسوب می‌شود.

از دیگر نکات قابل توجه در مورد هتل تالار شیراز برای کسانی که با وسیله نقلیه عمومی قصد سفر به شیراز را دارند، این است که ایستگاه اتوبوس سعدی و ایستگاه مترو زندیه در نزدیکی هتل قرار دارند و فاصله بسیار اندکی از هتل تالار شیراز تا پایانه‌های مسافربری، فرودگاه بین‌المللی شیراز و راه‌آهن شیراز وجود دارد.

 

امکانات و خدمات هتل تالار شیراز

صبحانه هتل تالار شیراز به صورت بوفه است و انواع صبحانه گرم و سرد را سرو می‌کند. رستوران هتل تالار شیراز با آینه‌کاری فضایی سنتی و خاصی را تداعی می‌کند و همچنین با سرو انواع غذاهای دریایی، ایرانی، فرنگی و فست‌فود در فضایی دلکش آماده میزبانی از مهمانان گرامی است.

کافی‌شاپ هتل تالار شیراز نیز با سرو نوشیدنی‌ها و دسرهای متنوع لحظات خوشایندی را پس از گردش در شهر شعر و تاریخ در یادتان باقی می‌گذارد. سالن کنفرانس هتل تالار شیراز با امکانات صوتی، تصویری و آموزشی برای برگزاری جلسات کاری بسیار مناسب است و تالار این هتل مجهز به تمام امکانات جهت برگزاری مراسم‌های شما عزیزان است.

از دیگر امکانات هتل تالار شیراز می‌توان به خدمات برای معلولین جسمی و حرکتی، خدمات پزشکی، پارکینگ، نمازخانه، لاندری، خدمات اتو، اتاق چمدان، خودپرداز، خدمات اداری (فتوکپی، فکس و پرینتر)، دستگاه واکس کفش اشاره کرد. همچنین هتل تالار شیراز خدمات رزرو انواع تورهای شیرازگردی در بافت قدیم، بافت جدید و گشت پاسارگاد را به صورت نیم‌روز و تمام‌روز  برگزار می‌کند.

نکته مهم در مورد اتاق‌های هتل تالار شیراز این است که خوشبختانه اتاق‌ها طوری تعبیه شده‌اند که ورود و خروج ویلچر برای معلولین امکان‌پذیر است. علاوه بر این خدمات اتاق‌ها شامل امکانات پخت‌وپز، روم‌سرویس، سیستم تهویه مطبوع، سیستم گرمایش و سرمایش، صندوق امانات، تلفن، اینترنت، تلویزیون، مبلمان، میز تحریر، کمد لباس، یخچال، مینی‌بار، حمام، سرویس بهداشتی ایرانی و فرنگی است.

 

آدرس و شماره تلفن هتل تالار شیراز

آدرس: شيراز، خیابان فردوسی، سه‌راه پل حر

تلفن رزرو هتل تالار شیراز: 1548

 

رزرو اینترنتی هتل تالار شیراز

رزرو اینترنتی هتل تالار شیراز بسیار آسان است. برای رزرو آنلاین هتل با بهترین قیمت به سایت یوتراوز مراجعه کنید.