آدرس هتل :مشهد، چهارراه دانش، دانش غربی 11، روبه‌رو حسینه شاهرودی، نبش بن‌بست توکل

اتاق‌های هتل آپارتمان تخت طاووس مشهد

نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان

هتل های مشابه هتل آپارتمان تخت طاووس مشهد

امکانات هتل آپارتمان تخت طاووس مشهد

فاصله هتل آپارتمان تخت طاووس مشهد تا نقاط مهم

 • بیمارستان موسی بن جعفر(ع)4 دقیقه پیاده ‌روی (271 متر)
 • خیابان دانش غربی7 دقیقه پیاده ‌روی (501 متر)
 • ایستگاه قطار شهری بسیج8 دقیقه پیاده ‌روی (589 متر)
 • خیابان دانش شرقی8 دقیقه پیاده ‌روی (656 متر)
 • بلوار امام رضا8 دقیقه پیاده ‌روی (665 متر)
 • بیمارستان سینا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 146 متر)
 • پارک میرزا کوچک خان3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 174 متر)
 • کلیسای مسروپ مقدس3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 227 متر)
 • بوستان میرزا کوچک خان(دانش)3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 228 متر)
 • کنسولگری کشور افغانستان3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 373 متر)
 • باغ خونی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 439 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفده شهریور3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 440 متر)
 • بازار رضا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 452 متر)
 • خیابان عنصری4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 463 متر)
 • کنسولگری کشور ترکمنستان4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 499 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 551 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب(امدادی)3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 555 متر)
 • حرم ورودی باب الرضا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 557 متر)
 • خانه ملک4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 601 متر)
 • ایستگاه قطار شهری امام خمینی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 607 متر)
 • خیابان امام خمینی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 667 متر)
 • مرکز خرید آسمان4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 692 متر)
 • برج تجاری آکسون4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 709 متر)
 • مرکز خرید اطلسیه4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 714 متر)
 • حرم ورودی باب الجواد4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 783 متر)
 • موزه آستان قدس رضوی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 810 متر)
 • موزه ظروف4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 813 متر)
 • موزه نجوم و ساعت4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 819 متر)
 • موزه تمبر، اسکناس و سکه4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 819 متر)
 • موزه قرآن و نفایس4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 819 متر)
 • موزه مردم‌شناسی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 819 متر)
 • موزه هنرهای تجسمی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 819 متر)
 • موزه فرش4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 819 متر)
 • موزه مدال4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 819 متر)
 • رستوران معین درباری4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 858 متر)
 • خیابان پاسداران4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 858 متر)
 • خیابان خسروی نو4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 867 متر)
 • خیابان خسروی نو4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 877 متر)
 • سینما قدس4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 906 متر)
 • خیابان هفده شهریور4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 910 متر)
 • بلوار 17 شهریور4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 914 متر)
 • کنسولگری کشور پاکستان5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 4 متر)
 • حرم ورودی حرعاملی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 32 متر)
 • میدان امام رضا4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 47 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پروین اعتصامی3 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 144 متر)
 • موزه مردم‌ شناسی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 213 متر)
 • مقبره پیر پالان دوز5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 214 متر)
 • مدرسه علمیه عباسقلی خان5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 258 متر)
 • مسجد هفتاد و دو تن5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 266 متر)
 • بیماررستان امام رضا(ع)5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 277 متر)
 • حرم ورودی خیابان نواب صفوی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 282 متر)
 • آرامگاه شیخ نخودکی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 334 متر)
 • بیمارستان آریا5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 381 متر)
 • بیمارستان ثامن الائمه4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 425 متر)
 • پایانه مسافربری امام رضا(ع)5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 435 متر)
 • کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 441 متر)
 • خیابان نواب صفوی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 487 متر)
 • پارک باغ ملی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 516 متر)
 • بلوار امام خمینی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 524 متر)
 • گنبد خشتی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 594 متر)
 • چهارراه شهدا5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 609 متر)
 • حرم ورودی صحن جمهوری5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 628 متر)
 • خیابان شیرازی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 662 متر)
 • بازار مرکزی6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 670 متر)
 • مدرسه پریزاد5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 690 متر)
 • سینما هویزه6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 692 متر)
 • کلیسا انجیلی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 718 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سعدی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 791 متر)
 • بیمارستان امام هادی6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 798 متر)
 • حرم ورودی شیخ طبرسی6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 807 متر)
 • بازار جنت6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 851 متر)
 • بیمارستان 550 ارتش5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 877 متر)
 • مسجد گوهرشاد5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 913 متر)
 • حرم ورودی خیابان شیرازی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر)
 • ایستگاه قطار شهری شریعتی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 39 متر)
 • میدان شریعتی ( تقی آباد )5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 45 متر)
 • خیابان آزادی (بهجت)6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 99 متر)
 • مجتمع تجاری آرمان6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 119 متر)
 • مجتمع زیست خاور5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 147 متر)
 • برج تجاری آلتون6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 199 متر)
 • بیمارستان بنت الهدی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 243 متر)
 • بلوار امیرالمومنین7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 441 متر)
 • بلوار وحدت7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 442 متر)
 • سینما آفریقا6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 613 متر)
 • مرکز خرید ورسیج مشهد5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 624 متر)
 • مصلی تاریخی مشهد6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 638 متر)
 • آرامگاه نادرشاه افشار7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 695 متر)
 • بوستان وحدت7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 707 متر)
 • بیمارستان امام زمان7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 708 متر)
 • بیمارستان ام البنین7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 779 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قائم6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 790 متر)
 • بیمارستان مهر6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 801 متر)
 • بیمارستان پاستور نو6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 804 متر)
 • گنبد سبز7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 873 متر)
 • بیمارستان تخصصی سرطان امید6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 893 متر)
 • ایستگاه قطار شهری الندشت6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 897 متر)
 • پارک وحدت7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 919 متر)
 • هنرستان صنعتی شهید بهشتی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 932 متر)
 • رستوران رضایی7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 936 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید مفتح7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 963 متر)
 • بیمارستان قائم7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 972 متر)
 • بوستان باباقدرت6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 46 متر)
 • خیابان کوهسنگی6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 111 متر)
 • پارک باباقدرت7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 131 متر)
 • بیمارستان تخصصی کودکان دکتر شیخ8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 148 متر)
 • بلوار احمد آباد6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 188 متر)
 • میدان شهدا7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 194 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهدا7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 260 متر)
 • میدان توحید7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 307 متر)
 • بلوار مصلی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 318 متر)
 • نسیم لبنان8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 375 متر)
 • بیمارستان 17 شهریور7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 429 متر)
 • فروشگاه دبنهامز7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 432 متر)
 • میدان احمد آباد7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 479 متر)
 • ایستگاه قطار شهری راه آهن8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 530 متر)
 • ایستگاه راه آهن8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 530 متر)
 • بلوار شهید رستمی8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 652 متر)
 • بلوار ملاصدرا8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 785 متر)
 • خیابان آبکوه9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 833 متر)
 • بلوار قرنی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 241 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهسنگی8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 258 متر)
 • بوستان امت9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 290 متر)
 • خیابان راهنمایی8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 330 متر)
 • بیمارستان شهید هاشمی نژاد9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 372 متر)
 • بیمارستان امام حسین (ع)9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 526 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نبوت9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 584 متر)
 • بلوار بعثت9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 600 متر)
 • مرکز خرید خورشید8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 610 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فلسطین8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 629 متر)
 • مرکز خرید قسطنطنیه8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 673 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طالقانی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 895 متر)
 • بازار فردوسی10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 967 متر)
 • کنسولگری کشور تاجیکستان9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 8 متر)
 • بلوار شهید منتظری9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 133 متر)
 • بازار گوهر شاد10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 139 متر)
 • بازار گوهرشاد10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 142 متر)
 • بیمارستان تخصصی چشم خاتم النبیاء10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 270 متر)
 • رستوران فیش اند چیپس خلیج فارس10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 281 متر)
 • بیمارستان حجازی10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 287 متر)
 • رستوران سدروس10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 293 متر)
 • گورستان ارامنه10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 357 متر)
 • بلوار ملک اباد9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 603 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خیام10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 658 متر)
 • بلوار هاشمی نژاد10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 777 متر)
 • رستوران ارکیده سیاه11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 896 متر)
 • میدان ابوطالب11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 30 متر)
 • بیمارستان 22 بهمن12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 43 متر)
 • رستوران پسران کریم11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 82 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فجر12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 337 متر)
 • بوستان بسیج12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 400 متر)
 • میدان فردوسی12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 460 متر)
 • کمپ غدیر11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 494 متر)
 • ایستگاه قطار شهری آزادی11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 506 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طبرسی12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 542 متر)
 • فرودگاه بین المللی12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 544 متر)
 • پارک ریحانه( بانوان)10 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 683 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید کاوه11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 957 متر)
 • بلوار سجاد12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 99 متر)
 • بیمارستان جوادالائمه13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 169 متر)
 • خیابان طبرسی13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 230 متر)
 • بیمارستان روان پزشکی ابن سینا13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 330 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 562 متر)
 • بزرگراه شهید بابا نظر12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 569 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 571 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پارک ملت12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 597 متر)
 • میدان جانباز14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 815 متر)
 • مرکز خرید نیکا14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 848 متر)
 • مجتمع تجاری پروما14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 896 متر)
 • کنسولگری کشور عراق14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 902 متر)
 • بلوار خیام14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 37 متر)
 • خیابان رضاشهر13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 112 متر)
 • بلوار خیام14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 171 متر)
 • بیمارستان امام سجاد15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 200 متر)
 • آرامگاه خواجه ربیع15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 303 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوثر13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 440 متر)
 • بوستان حجاب ( بانوان )15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 456 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کشف رود15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 726 متر)
 • پارک پردیس قائم16 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 901 متر)
 • دانشگاه فردوسی17 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 109 متر)
 • بلوار امامت14 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 298 متر)
 • پارک ملت15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 310 متر)
 • بازار بین المللی سپاد16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 471 متر)
 • کنسولگری کشور قرقیزستان15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 486 متر)
 • رستوران قصر هدیش16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 534 متر)
 • کیان سنتر 116 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 583 متر)
 • پارک ساحلی آفتاب16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 612 متر)
 • بیمارستان فارابی15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 672 متر)
 • باغ پرندگان16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 753 متر)
 • پردیس قائم16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 783 متر)
 • سرزمین عجایب16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 803 متر)
 • کیان سنتر 216 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 812 متر)
 • سرزمین عجایب17 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 847 متر)
 • میدان استقلال16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 859 متر)
 • بلوار کوثر16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 158 متر)
 • میدان کوثر17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 761 متر)
 • برج باران17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 787 متر)
 • بلوار وکیل آباد16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 854 متر)
 • بیمارستان تخصصی جواد الائمه (قلب و عروق)17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 936 متر)
 • پایانه مسافربری معراج19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 38 متر)
 • میدان آزادی16 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 47 متر)
 • سینما پیروزی17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 56 متر)
 • بلوار فکوری17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 76 متر)
 • پارک طبیعی هفت حوض21 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 119 متر)
 • بلوار پیروزی17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 168 متر)
 • رستوران گیاهی خانه18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 413 متر)
 • میدان قائم16 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 468 متر)
 • رستوران کلبه محبت17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 560 متر)
 • رستوران دریایی سولو17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 671 متر)
 • بوستان ایزدی18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 857 متر)
 • بیمارستان رضوی19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 80 متر)
 • رباط طرق16 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 314 متر)
 • بلوار امامیه19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 764 متر)
 • بلوار استاد یوسفی19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 764 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفت تیر19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 902 متر)
 • مسیر پلکانی بابا کوهی20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 147 متر)
 • بزرگراه سلسله الذهب14 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 241 متر)
 • ایستگاه قطار شهری اقبال لاهوری17 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 300 متر)
 • قاسم آباد ( شهرک غرب )21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 391 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانش آموز19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 448 متر)
 • بلوار شاهد20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 515 متر)
 • پارک آبی ایرانیان20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 561 متر)
 • بلوار نماز18 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 562 متر)
 • باغ گلها18 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 634 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صیاد شیرازی20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 6 متر)
 • رستوران ایتالیایی پای18 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 52 متر)
 • بلوار آب و برق21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 80 متر)
 • بلوار صیاد شیرازی20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 191 متر)
 • سینما سیمرغ20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 192 متر)
 • بلوار اندیشه21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 346 متر)
 • بلوار ادیب21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 408 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صدف20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 483 متر)
 • بلوار حجاب20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 491 متر)
 • پارک ملی چهل بازه مشهد19 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 598 متر)
 • پارک خانواده22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 608 متر)
 • بزرگراه آسیایی20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 665 متر)
 • سرزمین موج های آبی22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 759 متر)
 • پارک تفریحی خورشید21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 796 متر)
 • بام مشهد21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 801 متر)
 • بوستان نیلوفر آبی23 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 807 متر)
 • بلوار فلاحی21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 828 متر)
 • بزرگراه امام علی20 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 271 متر)
 • بلوار دکتر حسابی22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 425 متر)
 • بیمارستان مهرگان24 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 651 متر)
 • بلوار شریعتی22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 699 متر)
 • نمایشگاه بین المللی مشهد21 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 232 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نمایشگاه21 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 320 متر)
 • بزرگراه آزادی24 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 384 متر)
 • ایستگاه قطار شهری وکیل آباد21 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 603 متر)
 • آرامگاه خواجه مراد16 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 378 متر)
 • بلوار شهید برونسی22 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 562 متر)
 • بزرگراه نمایشگاه23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 688 متر)
 • مجتمع تفریحی جام‌جم23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 722 متر)
 • بیمارستان دکتر شریعتی24 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 806 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهستان پارک22 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 843 متر)
 • پارک جنگلی وکیل آباد25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 498 متر)
 • بلوار مجیدیه24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 750 متر)
 • بوستان نیایش24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 803 متر)
 • باغ وحش وکیل آباد25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 808 متر)
 • کوهستان پارک شادی26 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 814 متر)
 • بزرگراه میثاق23 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 56 متر)
 • سد طرق26 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 466 متر)
 • چشمه گیلاس (گلسب)24 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 579 متر)
 • بهشت رضا19 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 588 متر)
 • ویلاژتوریست25 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 640 متر)
 • پارک مینیاتوری27 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 706 متر)
 • امام زاده ناصر و یاسر28 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 994 متر)
 • رستوران مولانا28 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 14 متر)
 • سرزمین موج های خروشان26 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 363 متر)
 • خیابان گلستان27 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 413 متر)
 • ییلاق طرقبه30 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 592 متر)
 • باغ پونه طرقبه30 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 617 متر)
 • ییلاق شاندیز28 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 177 متر)
 • بازار بین المللی بعثت31 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 273 متر)
 • موزه مردم شناسی ویرانی29 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 364 متر)
 • رستوران آبشار32 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 412 متر)
 • بیمارستان طالقانی28 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 412 متر)
 • باغ رستوران طوبی32 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 461 متر)
 • رستوران آبنوس32 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 709 متر)
 • رستوران سرداب عنبران34 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 97 متر)
 • پیست موتور کراس31 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 276 متر)
 • روستا تاریخی پاژ36 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 982 متر)
 • رستوران تشریفات35 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 425 متر)
 • پیست دوچرخه سواری ثامن35 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 476 متر)
 • رستوران سید و پسران جاغرق35 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 501 متر)
 • روستا مج49 دقیقه با خودرو (31 کیلومتر و 876 متر)
 • هارونیه36 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 212 متر)
 • آرامگاه فردوسی39 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 739 متر)
 • موزه توس39 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 739 متر)
 • آرامگاه فردوسی39 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 739 متر)
 • روستا نغندر40 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 961 متر)
 • مجتمع توریستی پدیده شاندیز38 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 978 متر)
 • رستوران هندی راج38 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 21 متر)
 • رستوران ارم شاندیز38 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 194 متر)
 • رستوران پدیده شاندیز39 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 988 متر)
 • رستوران حسین شیشلیکی39 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 996 متر)
 • غار مغان55 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 282 متر)
 • دره ارغوان46 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 582 متر)
 • روستا ابرده43 دقیقه با خودرو (38 کیلومتر و 308 متر)
 • روستا دهبار1 ساعت و 7 دقیقه با خودرو (41 کیلومتر و 189 متر)
 • روستا کنگ1 ساعت و 1 دقیقه با خودرو (42 کیلومتر و 598 متر)
 • روستا اندرخ59 دقیقه با خودرو (43 کیلومتر و 1 متر)
 • روستا کاهو59 دقیقه با خودرو (47 کیلومتر و 279 متر)
 • روستا زشک58 دقیقه با خودرو (47 کیلومتر و 753 متر)
 • بقعه تاریخی امام زاده یحیی1 ساعت و 3 دقیقه با خودرو (56 کیلومتر و 891 متر)
 • روستا گلمکان1 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (61 کیلومتر و 39 متر)
 • دریاچه چشمه سبز2 ساعت و 7 دقیقه با خودرو (81 کیلومتر و 347 متر)
 • آبشار ارتکند2 ساعت و 36 دقیقه با خودرو (130 کیلومتر و 650 متر)
 • کلات نادر2 ساعت و 28 دقیقه با خودرو (151 کیلومتر و 424 متر)
 • کاخ خورشید2 ساعت و 31 دقیقه با خودرو (153 کیلومتر و 463 متر)
 • آبشار قره سو2 ساعت و 36 دقیقه با خودرو (153 کیلومتر و 811 متر)
برای بزرگنمایی روی نقشه کلیک کنید

قوانین و مقرارت هتل

نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)متفاوت با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)متفاوت با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر 6 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاندارد
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر

درباره هتل آپارتمان تخت طاووس مشهد

هتل‌ آپارتمان تخت طاووس مشهد یکی از واحدهای اقامتی نزدیک حرم امام رضا (ع) است.این هتل‌ آپارتمان در سال 1380 افتتاح و در ادامه جهت ارتقا کیفیت خدمات و امکانات در سال 1390 بازسازی شده است. هتل‌ آپارتمان تخت طاووس مشهد در 4 طبقه و 16 باب اتاق آماده میزبانی از زائران امام مهربانی‌ها است.

 

امکانات هتل تخت طاووس مشهد

اتاق‌های هتل‌ آپارتمان تخت طاووس مشهد به‌صورت سوئیت دو نفره، آپارتمان یکخوابه چهار نفره و آپارتمان دوخوابه شش نفره قابل رزرو است. از مزیت‌های اصلی اتاق‌های دوخوابه این هتل می‌توان به فضای زیاد و دلباز بودن آن‌ها اشاره کرد.

آپارتمان‌های هتل مجهز به آشپزخانه، تهویه مطبوع، تلویزیون، یخچال، مبلمان و حمام هستند که با ظرفیت‌های مختلف مناسب برای خانواده‌های پرجمعیت و کم‌جمعیت است.

 

آدرس و شماره تماس هتل تخت طاووس مشهد

هتل‌ آپارتمان تخت طاووس مشهد در خیابان امام رضا و در فاصله 15 دقیقه‌ای تا باب‌الرضا قرار دارد. موقعیت مکانی مناسب این هتل باعث شده است تا ضمن فاصله کم تا حرم امام رضا (ع)، دسترسی آسانی به سیستم حمل‌ونقل عمومی شهر و مراکز خرید مختلف مانند بازار رضا, بازار سرشور، بازار فرش و ... داشته باشید.

برای تماس با هتل تخت طاووس مشهد شما می‌توانید با شماره 1548 پشتیبانی یوتراوز تماس بگیرید.

 

رزرو هتل تخت طاووس مشهد

در صورت علاقه به رزرو اینترنتی هتل تخت طاووس مشهد می‌توانید به‌راحتی از سایت یوتراوز خرید کنید تا ضمن گرفتن واچر آنی از خدمات 24 ساعته پشتیبانی یوتراوز نیز بهره‌مند شوید.