آدرس هتل :مشهد، امام رضا 12، شهید حنایی 3

اتاق‌های هتل تبریز مشهد

نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان

هتل های مشابه هتل تبریز مشهد

امکانات هتل تبریز مشهد

فاصله هتل تبریز مشهد تا نقاط مهم

 • خیابان دانش شرقی3 دقیقه پیاده ‌روی (184 متر)
 • پارک میرزا کوچک خان6 دقیقه پیاده ‌روی (432 متر)
 • بوستان میرزا کوچک خان(دانش)6 دقیقه پیاده ‌روی (486 متر)
 • خیابان عنصری8 دقیقه پیاده ‌روی (608 متر)
 • باغ خونی10 دقیقه پیاده ‌روی (819 متر)
 • مرکز خرید آسمان12 دقیقه پیاده ‌روی (965 متر)
 • برج تجاری آکسون12 دقیقه پیاده ‌روی (967 متر)
 • مرکز خرید اطلسیه12 دقیقه پیاده ‌روی (972 متر)
 • خیابان دانش غربی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 45 متر)
 • بیمارستان موسی بن جعفر(ع)3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 101 متر)
 • بازار رضا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 115 متر)
 • خیابان هفده شهریور2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 168 متر)
 • بلوار 17 شهریور2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 171 متر)
 • حرم ورودی باب الرضا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 227 متر)
 • ایستگاه قطار شهری بسیج3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 400 متر)
 • حرم ورودی باب الجواد3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 462 متر)
 • موزه آستان قدس رضوی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 480 متر)
 • موزه ظروف3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 483 متر)
 • موزه هنرهای تجسمی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 489 متر)
 • موزه مردم‌شناسی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 489 متر)
 • موزه مدال3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 489 متر)
 • موزه تمبر، اسکناس و سکه3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 489 متر)
 • موزه فرش3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 489 متر)
 • موزه نجوم و ساعت3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 489 متر)
 • بلوار امام رضا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 495 متر)
 • خیابان خسروی نو3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 546 متر)
 • خیابان خسروی نو3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 555 متر)
 • بیمارستان سینا4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 641 متر)
 • مدرسه علمیه عباسقلی خان4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 659 متر)
 • حرم ورودی حرعاملی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 702 متر)
 • کلیسای مسروپ مقدس4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 722 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 847 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب(امدادی)3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 851 متر)
 • موزه مردم‌ شناسی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 891 متر)
 • مسجد هفتاد و دو تن4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 944 متر)
 • آرامگاه شیخ نخودکی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 4 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفده شهریور4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 60 متر)
 • خانه ملک4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 96 متر)
 • کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 111 متر)
 • خیابان امام خمینی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 162 متر)
 • کنسولگری کشور افغانستان5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 202 متر)
 • گنبد خشتی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 264 متر)
 • حرم ورودی صحن جمهوری4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 298 متر)
 • خیابان نواب صفوی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 326 متر)
 • کنسولگری کشور ترکمنستان5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 328 متر)
 • رستوران معین درباری5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 353 متر)
 • خیابان پاسداران5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 353 متر)
 • مدرسه پریزاد4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 360 متر)
 • کنسولگری کشور پاکستان5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 377 متر)
 • سینما قدس5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 401 متر)
 • ایستگاه قطار شهری امام خمینی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 442 متر)
 • حرم ورودی خیابان نواب صفوی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 447 متر)
 • بیمارستان امام هادی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 462 متر)
 • چهارراه شهدا5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 471 متر)
 • حرم ورودی شیخ طبرسی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 477 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پروین اعتصامی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 485 متر)
 • مقبره پیر پالان دوز5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 520 متر)
 • خیابان شیرازی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 524 متر)
 • میدان امام رضا5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 535 متر)
 • بازار مرکزی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 536 متر)
 • مسجد گوهرشاد5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 583 متر)
 • پارک باغ ملی6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 714 متر)
 • بلوار امام خمینی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 722 متر)
 • مصلی تاریخی مشهد5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 734 متر)
 • بیماررستان امام رضا(ع)6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 764 متر)
 • مجتمع تجاری آرمان5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 784 متر)
 • حرم ورودی خیابان شیرازی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 863 متر)
 • بیمارستان آریا6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 869 متر)
 • کلیسا انجیلی6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 916 متر)
 • بیمارستان امام زمان6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 947 متر)
 • بوستان وحدت6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 947 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سعدی6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 990 متر)
 • بازار جنت6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 49 متر)
 • بیمارستان ثامن الائمه6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 92 متر)
 • بلوار امیرالمومنین5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 104 متر)
 • بلوار مصلی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 156 متر)
 • پارک وحدت5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 177 متر)
 • سینما هویزه6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 180 متر)
 • بلوار وحدت5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 201 متر)
 • پایانه مسافربری امام رضا(ع)6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 266 متر)
 • خیابان آزادی (بهجت)6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 277 متر)
 • برج تجاری آلتون6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 398 متر)
 • بیمارستان 550 ارتش6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 416 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شریعتی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 582 متر)
 • میدان شریعتی ( تقی آباد )6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 582 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید مفتح6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 630 متر)
 • آرامگاه نادرشاه افشار7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 644 متر)
 • مجتمع زیست خاور7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 687 متر)
 • بیمارستان ام البنین7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 957 متر)
 • بلوار شهید رستمی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 968 متر)
 • رستوران رضایی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 105 متر)
 • سینما آفریقا8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 155 متر)
 • مرکز خرید ورسیج مشهد7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 161 متر)
 • ایستگاه قطار شهری راه آهن7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 193 متر)
 • ایستگاه راه آهن7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 193 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قائم7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 327 متر)
 • بیمارستان مهر8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 340 متر)
 • بیمارستان پاستور نو7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 341 متر)
 • بیمارستان تخصصی کودکان دکتر شیخ9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 345 متر)
 • بوستان باباقدرت7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 384 متر)
 • ایستگاه قطار شهری الندشت8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 431 متر)
 • پارک باباقدرت7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 469 متر)
 • هنرستان صنعتی شهید بهشتی8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 472 متر)
 • بیمارستان قائم9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 512 متر)
 • میدان شهدا8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 532 متر)
 • بوستان امت7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 548 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهدا8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 598 متر)
 • گنبد سبز8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 604 متر)
 • میدان توحید7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 648 متر)
 • خیابان کوهسنگی8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 651 متر)
 • بلوار احمد آباد8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 725 متر)
 • فروشگاه دبنهامز8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 969 متر)
 • بیمارستان 17 شهریور9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 971 متر)
 • میدان احمد آباد8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 16 متر)
 • خیابان آبکوه9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 30 متر)
 • بیمارستان امام حسین (ع)9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 193 متر)
 • بازار فردوسی8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 225 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نبوت8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 254 متر)
 • نسیم لبنان9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 288 متر)
 • بلوار ملاصدرا9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 324 متر)
 • بلوار قرنی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 400 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهسنگی10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 798 متر)
 • خیابان راهنمایی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 866 متر)
 • بیمارستان شهید هاشمی نژاد10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 946 متر)
 • بلوار بعثت11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 137 متر)
 • مرکز خرید خورشید10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 147 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فلسطین10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 166 متر)
 • کنسولگری کشور تاجیکستان10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 198 متر)
 • مرکز خرید قسطنطنیه10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 209 متر)
 • بیمارستان حجازی10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 217 متر)
 • بیمارستان 22 بهمن11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 302 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طالقانی10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 432 متر)
 • رستوران سدروس11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 471 متر)
 • بیمارستان تخصصی چشم خاتم النبیاء10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 610 متر)
 • بزرگراه سلسله الذهب8 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 649 متر)
 • بوستان بسیج12 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 658 متر)
 • بلوار شهید منتظری10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 669 متر)
 • بازار گوهر شاد12 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 681 متر)
 • بازار گوهرشاد12 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 684 متر)
 • گورستان ارامنه10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 698 متر)
 • رستوران فیش اند چیپس خلیج فارس12 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 818 متر)
 • رستوران ارکیده سیاه12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 39 متر)
 • بلوار هاشمی نژاد11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 117 متر)
 • بلوار ملک اباد11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 138 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خیام11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 188 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طبرسی12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 213 متر)
 • میدان ابوطالب11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 371 متر)
 • رستوران پسران کریم13 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 445 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فجر12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 630 متر)
 • میدان فردوسی12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 801 متر)
 • کمپ غدیر11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 838 متر)
 • بیمارستان جوادالائمه12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 840 متر)
 • خیابان طبرسی12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 900 متر)
 • پارک ریحانه( بانوان)11 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 18 متر)
 • ایستگاه قطار شهری آزادی12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 42 متر)
 • بزرگراه شهید بابا نظر11 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 240 متر)
 • بیمارستان امام سجاد14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 458 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید کاوه13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 494 متر)
 • بیمارستان روان پزشکی ابن سینا13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 673 متر)
 • فرودگاه بین المللی16 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 722 متر)
 • بلوار سجاد14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 748 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پارک ملت13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 134 متر)
 • میدان جانباز14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 150 متر)
 • مرکز خرید نیکا15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 188 متر)
 • آرامگاه خواجه ربیع14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 223 متر)
 • مجتمع تجاری پروما15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 237 متر)
 • بلوار خیام14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 379 متر)
 • بوستان حجاب ( بانوان )14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 388 متر)
 • بلوار خیام14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 513 متر)
 • کنسولگری کشور عراق16 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 551 متر)
 • خیابان رضاشهر15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 649 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کشف رود15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 719 متر)
 • پارک پردیس قائم16 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 964 متر)
 • دانشگاه فردوسی19 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 645 متر)
 • بازار بین المللی سپاد16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 812 متر)
 • بلوار امامت16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 836 متر)
 • پارک ملت16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 846 متر)
 • کیان سنتر 118 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 927 متر)
 • پارک ساحلی آفتاب16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 953 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری12 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 954 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری12 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 962 متر)
 • کنسولگری کشور قرقیزستان17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 20 متر)
 • باغ پرندگان16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 94 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوثر16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 121 متر)
 • پردیس قائم17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 123 متر)
 • سرزمین عجایب17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 144 متر)
 • کیان سنتر 217 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 153 متر)
 • سرزمین عجایب17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 189 متر)
 • بیمارستان فارابی16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 207 متر)
 • میدان استقلال18 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 389 متر)
 • بلوار کوثر17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 693 متر)
 • رستوران قصر هدیش17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 709 متر)
 • میدان کوثر18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 306 متر)
 • برج باران19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 322 متر)
 • بلوار وکیل آباد17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 389 متر)
 • پارک طبیعی هفت حوض22 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 445 متر)
 • بیمارستان تخصصی جواد الائمه (قلب و عروق)18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 474 متر)
 • میدان آزادی18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 583 متر)
 • سینما پیروزی19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 588 متر)
 • بلوار فکوری18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 612 متر)
 • بلوار پیروزی19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 722 متر)
 • میدان قائم18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 929 متر)
 • رستوران گیاهی خانه19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 976 متر)
 • رستوران کلبه محبت19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 95 متر)
 • رستوران دریایی سولو19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 197 متر)
 • بیمارستان رضوی21 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 418 متر)
 • رباط طرق16 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 665 متر)
 • بلوار امامیه20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 301 متر)
 • بلوار استاد یوسفی20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 301 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفت تیر21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 736 متر)
 • قاسم آباد ( شهرک غرب )22 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 929 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانش آموز21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 19 متر)
 • بلوار شاهد22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 53 متر)
 • باغ گلها20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 175 متر)
 • بلوار نماز18 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 323 متر)
 • بلوار آب و برق22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 621 متر)
 • پارک آبی ایرانیان21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 663 متر)
 • سینما سیمرغ22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 728 متر)
 • بلوار حجاب22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 741 متر)
 • بلوار اندیشه23 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 884 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صیاد شیرازی22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 902 متر)
 • بلوار ادیب23 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 945 متر)
 • بلوار صیاد شیرازی21 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 90 متر)
 • پارک ملی چهل بازه مشهد21 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 138 متر)
 • پارک خانواده23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 146 متر)
 • بزرگراه آسیایی22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 190 متر)
 • سرزمین موج های آبی24 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 297 متر)
 • بوستان نیلوفر آبی25 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 344 متر)
 • مسیر پلکانی بابا کوهی21 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 346 متر)
 • بلوار فلاحی23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 372 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صدف22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 376 متر)
 • بلوار دکتر حسابی23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 406 متر)
 • پارک تفریحی خورشید21 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 513 متر)
 • بام مشهد21 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 517 متر)
 • بزرگراه امام علی22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 808 متر)
 • بیمارستان مهرگان25 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 197 متر)
 • بلوار شریعتی24 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 236 متر)
 • نمایشگاه بین المللی مشهد23 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 765 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نمایشگاه23 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 856 متر)
 • بزرگراه آزادی26 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 920 متر)
 • ایستگاه قطار شهری وکیل آباد22 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 145 متر)
 • رستوران ایتالیایی پای23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 481 متر)
 • آرامگاه خواجه مراد17 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 728 متر)
 • ایستگاه قطار شهری اقبال لاهوری24 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 927 متر)
 • بلوار شهید برونسی24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 92 متر)
 • مجتمع تفریحی جام‌جم25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 264 متر)
 • بیمارستان دکتر شریعتی25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 347 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهستان پارک24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 380 متر)
 • بزرگراه نمایشگاه25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 577 متر)
 • بوستان نیایش25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 895 متر)
 • پارک جنگلی وکیل آباد26 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 38 متر)
 • بلوار مجیدیه25 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 340 متر)
 • باغ وحش وکیل آباد27 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 348 متر)
 • کوهستان پارک شادی27 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 354 متر)
 • بزرگراه میثاق25 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 587 متر)
 • بهشت رضا19 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 704 متر)
 • سد طرق27 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 814 متر)
 • چشمه گیلاس (گلسب)25 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 122 متر)
 • ویلاژتوریست27 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 182 متر)
 • پارک مینیاتوری28 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 674 متر)
 • امام زاده ناصر و یاسر30 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 536 متر)
 • رستوران مولانا30 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 556 متر)
 • سرزمین موج های خروشان28 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 899 متر)
 • خیابان گلستان29 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 952 متر)
 • ییلاق طرقبه31 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 134 متر)
 • باغ پونه طرقبه32 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 159 متر)
 • ییلاق شاندیز30 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 713 متر)
 • بازار بین المللی بعثت33 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 815 متر)
 • موزه مردم شناسی ویرانی30 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 900 متر)
 • رستوران آبشار34 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 954 متر)
 • بیمارستان طالقانی29 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 958 متر)
 • باغ رستوران طوبی34 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 3 متر)
 • رستوران آبنوس34 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 251 متر)
 • رستوران سرداب عنبران35 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 639 متر)
 • روستا تاریخی پاژ36 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 766 متر)
 • پیست موتور کراس33 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 802 متر)
 • رستوران تشریفات37 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 967 متر)
 • پیست دوچرخه سواری ثامن37 دقیقه با خودرو (30 کیلومتر و 11 متر)
 • رستوران سید و پسران جاغرق37 دقیقه با خودرو (30 کیلومتر و 43 متر)
 • بیمارستان تخصصی سرطان امید42 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 125 متر)
 • روستا مج50 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 203 متر)
 • هارونیه37 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 755 متر)
 • موزه توس40 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 826 متر)
 • آرامگاه فردوسی40 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 826 متر)
 • آرامگاه فردوسی40 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 826 متر)
 • موزه قرآن و نفایس51 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 288 متر)
 • روستا نغندر42 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 503 متر)
 • مجتمع توریستی پدیده شاندیز39 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 514 متر)
 • رستوران ارم شاندیز40 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 730 متر)
 • رستوران هندی راج40 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 75 متر)
 • رستوران پدیده شاندیز41 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 524 متر)
 • رستوران حسین شیشلیکی40 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 532 متر)
 • غار مغان56 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 605 متر)
 • دره ارغوان48 دقیقه با خودرو (37 کیلومتر و 124 متر)
 • روستا ابرده45 دقیقه با خودرو (38 کیلومتر و 844 متر)
 • روستا دهبار1 ساعت و 9 دقیقه با خودرو (41 کیلومتر و 731 متر)
 • روستا اندرخ58 دقیقه با خودرو (42 کیلومتر و 926 متر)
 • روستا کنگ1 ساعت و 2 دقیقه با خودرو (43 کیلومتر و 140 متر)
 • روستا کاهو1 ساعت و 1 دقیقه با خودرو (47 کیلومتر و 805 متر)
 • روستا زشک59 دقیقه با خودرو (48 کیلومتر و 290 متر)
 • پایانه مسافربری معراج1 ساعت و 9 دقیقه با خودرو (52 کیلومتر و 375 متر)
 • بقعه تاریخی امام زاده یحیی1 ساعت و 3 دقیقه با خودرو (54 کیلومتر و 665 متر)
 • روستا گلمکان1 ساعت و 9 دقیقه با خودرو (61 کیلومتر و 574 متر)
 • دریاچه چشمه سبز2 ساعت و 9 دقیقه با خودرو (81 کیلومتر و 882 متر)
 • آبشار ارتکند2 ساعت و 36 دقیقه با خودرو (130 کیلومتر و 577 متر)
 • بوستان ایزدی2 ساعت و 39 دقیقه با خودرو (131 کیلومتر و 807 متر)
 • بیمارستان بنت الهدی2 ساعت و 42 دقیقه با خودرو (132 کیلومتر و 717 متر)
 • کلات نادر2 ساعت و 28 دقیقه با خودرو (151 کیلومتر و 350 متر)
 • کاخ خورشید2 ساعت و 31 دقیقه با خودرو (153 کیلومتر و 388 متر)
 • آبشار قره سو2 ساعت و 35 دقیقه با خودرو (153 کیلومتر و 738 متر)
برای بزرگنمایی روی نقشه کلیک کنید

قوانین و مقرارت هتل

نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)متفاوت با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)متفاوت با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودکان زیر 3 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاکودکان 3 تا 7 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
پذیرش خانم مجردنامشخص
قوانین صیغه‌نامهنامشخص

درباره هتل تبریز مشهد

هتل تبریز مشهد یکی دیگر از هتل‌های یک ستاره این شهر است که در سال 1396 به بهره‌برداری رسیده است. هتل تبریز در 6 طبقه با 21 اتاق آماده پذیرایی از میهمانان و مسافرانی است که به قصد زیارت حرم امام رضا (ع) نیز به مشهد سفر می‌کنند. همچنین با رزرو اینترنتی هتل می‌توانید به جاهای دیدنی مشهد هم دسترسی آسانی داشته باشید و از مکان‌هایی همچون موزه آستان قدس رضوی، موزه مردم شناسی، خانه ملک و ... نیز بازدید کنید. با اقامت در این هتل تنها یک کیلومتر با حرم مطهر رضوی فاصله خواهید داشت و به همین جهت هم برای دسترسی به حرم مشکلی ندارید.

 

رزرو آنلاین و تلفنی هتل تبریز مشهد

برای اقامت در هتل تبریز مشهد کافی است تا از لیست اتاق‌های موجود در این هتل که در اختیارتان قرار می‌گیرید، اتاق مدنظر خود را انتخاب کرده و پس از طی کردن مراحل خرید آن را به صورت آنلاین نیز رزرو کنید. برای رزرو تلفنی این هتل دو ستاره هم کافی است تا با تلفن رزرو این هتل به شماره 1548 تماس بگیرید و پس از انتخاب اتاق آن را به صورت تلفنی رزرو کنید.

 

امکانات و خدمات هتل تبریز مشهد

با اقامت در هتل تبریز مشهد می‌توانید از امکانات و خدماتی همچون آسانسور، نمازخانه، صندوق امانات، کافی‌شاپ، رستوران، مبل، میز، روم سرویس، اتاق چمدان، خدمات راهنمای تور، اینترنت، نمازخانه، اتاق چمدان، سرویس بهداشتی ایرانی و فرنگی، سیستم گرمایش و سرمایش، خدمات خانه‌داری و ... به صورت عمومی در خود هتل و یا خصوصی در اتاق‌ها نیز بهره‌مند شوید.

 

آدرس و شماره تماس پشتیبانی هتل تبریز مشهد

هتل تبریز مشهد در خیابان امام رضا 12 و شهید حنایی 3 قرار گرفته است. برای دریافت اطلاعات بیشتر در رابطه با این هتل هم کافی است تا با تیم پشتیبانی ما به شماره 1548 تماس بگیرید تا اطلاعات مدنظرتان را به صورت 24 ساعته در طول 7 روز هفته به آسانی دریافت کنید.