هتل سنتی طبیب شوشتری شوشتر
شوشتر، چهارراه امام‌خمینی (ره)، کوچه سنگفرش
ورود
خروج
مدت اقامت: 1 شب
تعداد اتاق :-
اتاق‌های قابل رزرو
اتاق دوتخته برای یک نفر
اتاق دوتخته برای یک نفر
ظرفیت: یک نفر
یک نفر اضافه ( با هزینه )
قیمت برای 1 شب۳۴۰,۰۰۰
230,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

حمام
یخچال
صبحانه
مبلمان
دمپایی
چای ساز
رخت آویز
تلویزیون
میزتحریر
آب رایگان
روم سرویس
لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق
نوع قفل درب اتاق
تلویزیون در اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی

-

اتاق دو تخته دورومی
اتاق دو تخته دورومی
ظرفیت: دو نفر
قیمت برای 1 شب۵۰۰,۰۰۰
390,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

میزتحریر
آب رایگان
روم سرویس
لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق
نوع قفل درب اتاق
تلویزیون در اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
حمام
یخچال
صبحانه
مبلمان
دمپایی
چای ساز
رخت آویز
تلویزیون

-

اتاق دو تخته باباحاجی
اتاق دو تخته باباحاجی
ظرفیت: دو نفر
قیمت برای 1 شب۵۳۰,۰۰۰
420,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

حمام
یخچال
صبحانه
مبلمان
دمپایی
چای ساز
رخت آویز
تلویزیون
میزتحریر
آب رایگان
روم سرویس
لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق
نوع قفل درب اتاق
تلویزیون در اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی

-

اتاق دو تخته تنبی
اتاق دو تخته تنبی
ظرفیت: دو نفر
قیمت برای 1 شب۵۳۰,۰۰۰
420,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

صبحانه
مبلمان
دمپایی
چای ساز
رخت آویز
تلویزیون
میزتحریر
آب رایگان
روم سرویس
لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق
نوع قفل درب اتاق
تلویزیون در اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
حمام
یخچال

-

اتاق سه تخته بیرونی
اتاق سه تخته بیرونی
ظرفیت: سه نفر
قیمت برای 1 شب۶۸۰,۰۰۰
570,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

سیستم گرمایش و سرمایش
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
حمام
یخچال
صبحانه
مبلمان
دمپایی
چای ساز
رخت آویز
تلویزیون
میزتحریر
آب رایگان
روم سرویس
لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق
نوع قفل درب اتاق
تلویزیون در اتاق

-

اتاق سه تخته تالار
اتاق سه تخته تالار
ظرفیت: سه نفر
قیمت برای 1 شب۷۲۰,۰۰۰
610,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

حمام
یخچال
صبحانه
مبلمان
دمپایی
چای ساز
رخت آویز
تلویزیون
میزتحریر
آب رایگان
روم سرویس
لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق
نوع قفل درب اتاق
تلویزیون در اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی

-

اتاق چهار تخته شاه نشین
اتاق چهار تخته شاه نشین
ظرفیت: چهار نفر
قیمت برای 1 شب۹۱۰,۰۰۰
800,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

آب رایگان
روم سرویس
لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق
نوع قفل درب اتاق
تلویزیون در اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
حمام
یخچال
صبحانه
مبلمان
دمپایی
چای ساز
رخت آویز
تلویزیون
میزتحریر

-

اتاق پنج تخته دو خونچه پوش
اتاق پنج تخته دو خونچه پوش
ظرفیت: پنج نفر
قیمت برای 1 شب۹۷۰,۰۰۰
860,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

حمام
یخچال
صبحانه
مبلمان
دمپایی
چای ساز
رخت آویز
تلویزیون
میزتحریر
آب رایگان
روم سرویس
لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق
نوع قفل درب اتاق
تلویزیون در اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی

-

اتاق شش تخته غلفه نو
اتاق شش تخته غلفه نو
ظرفیت: شش نفر
قیمت برای 1 شب۹۹۰,۰۰۰
880,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
حمام
یخچال
صبحانه
مبلمان
دمپایی
چای ساز
رخت آویز
تلویزیون
میزتحریر
آب رایگان
روم سرویس
لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق
نوع قفل درب اتاق
تلویزیون در اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش

-

اتاق شش تخته پنج باریکه
اتاق شش تخته پنج باریکه
ظرفیت: شش نفر
قیمت برای 1 شب۱,۱۴۰,۰۰۰
1,030,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

مبلمان
دمپایی
چای ساز
رخت آویز
تلویزیون
میزتحریر
آب رایگان
روم سرویس
لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق
نوع قفل درب اتاق
تلویزیون در اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
حمام
یخچال
صبحانه

-

قوانین و مقررات هتل
نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودکان زیر ۳ سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاکودکان بین ۳ تا ۷ سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
پذیرش خانم مجردنامشخص
قوانین صیغه‌نامهنامشخص

موقعیت مکانی هتل سنتی طبیب شوشتری شوشتر

 • فاصله تا سینما آبشا ...۶ دقیقه پیاده ‌روی (۴۲۳ متر)
  سینما آبشار
 • فاصله تا مسجد جامع ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۰۸ متر)
  مسجد جامع شوشتر
 • فاصله تا قلعه سلاسل ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۵۷ متر)
 • فاصله تا پل بند شاد ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۵۹ متر)
  پل بند شادروان
 • فاصله تا پل بند میز ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۲۹ متر)
  پل بند میزان
 • فاصله تا برج کلاه ف ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۲۹ متر)
  برج کلاه فرنگی
 • فاصله تا بیمارستان ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۴ متر)
  بیمارستان خاتم الانبیاء
 • فاصله تا مجموعه ابش ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۸ متر)
  مجموعه ابشارها و سازه های ابی شوشتر
 • فاصله تا نهر داریون ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۰۳ متر)
 • فاصله تا امامزاده ع ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۲۳ متر)
  امامزاده عبدلله
 • فاصله تا ایستگاه را ...۶ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۴۳ متر)
  ایستگاه راه آهن شوشتر
120 هزار تومان تخفیف ویژه یوتراوز
کد تخفیف:
Utravs4