هتل سنتی خانه بهروزی قزوین
قزوین، خیابان امام‌خمینی، روبرو بازار سعادت، کوچه کریم اصغری، بن‌بست ششم
ورود
خروج
مدت اقامت: 1 شب
تعداد اتاق :-
اتاق‌های قابل رزرو
اتاق شش تخته
اتاق شش تخته
ظرفیت: شش نفر
یک نفر اضافه ( با هزینه )
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

حمام
یخچال
بالکن
دمپایی
صبحانه
مبلمان
چای ساز
کمد لباس
تلویزیون
روم سرویس
آب رایگان
تلفن در اتاق
لوازم بهداشتی
شبکه پخش فیلم
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
مینی بار با هزینه
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش

-

اتاق یک تخته فاقد سرویس بهداشتی
اتاق یک تخته فاقد سرویس بهداشتی
ظرفیت: یک نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

چای ساز
کمد لباس
تلویزیون
روم سرویس
آب رایگان
تلفن در اتاق
لوازم بهداشتی
شبکه پخش فیلم
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
مینی بار با هزینه
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
حمام
یخچال
بالکن
دمپایی
صبحانه
مبلمان

-

اتاق دو تخته دبل فاقد سرویس بهداشتی
اتاق دو تخته دبل فاقد سرویس بهداشتی
ظرفیت: دو نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

مینی بار با هزینه
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
حمام
یخچال
بالکن
دمپایی
صبحانه
مبلمان
چای ساز
کمد لباس
تلویزیون
روم سرویس
آب رایگان
تلفن در اتاق
لوازم بهداشتی
شبکه پخش فیلم
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق

-

اتاق دو تخته توئین فاقد سرویس بهداشتی
اتاق دو تخته توئین فاقد سرویس بهداشتی
ظرفیت: دو نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

حمام
یخچال
بالکن
دمپایی
صبحانه
مبلمان
چای ساز
کمد لباس
تلویزیون
روم سرویس
آب رایگان
تلفن در اتاق
لوازم بهداشتی
شبکه پخش فیلم
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
مینی بار با هزینه
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش

-

اتاق سه تخته سینگل
اتاق سه تخته سینگل
ظرفیت: سه نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

حمام
یخچال
بالکن
دمپایی
صبحانه
مبلمان
چای ساز
کمد لباس
تلویزیون
روم سرویس
آب رایگان
تلفن در اتاق
لوازم بهداشتی
شبکه پخش فیلم
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
مینی بار با هزینه
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش

-

اتاق چهار تخته فاقد سرویس بهداشتی
اتاق چهار تخته فاقد سرویس بهداشتی
ظرفیت: چهار نفر
دو نفر اضافه ( با هزینه )
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

بالکن
دمپایی
صبحانه
مبلمان
چای ساز
کمد لباس
تلویزیون
روم سرویس
آب رایگان
تلفن در اتاق
لوازم بهداشتی
شبکه پخش فیلم
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
مینی بار با هزینه
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
حمام
یخچال

-

اتاق چهار تخته دبل
اتاق چهار تخته دبل
ظرفیت: چهار نفر
دو نفر اضافه ( با هزینه )
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

لوازم بهداشتی
شبکه پخش فیلم
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
مینی بار با هزینه
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
حمام
یخچال
بالکن
دمپایی
صبحانه
مبلمان
چای ساز
کمد لباس
تلویزیون
روم سرویس
آب رایگان
تلفن در اتاق

-

اتاق چهار تخته سینگل
اتاق چهار تخته سینگل
ظرفیت: چهار نفر
دو نفر اضافه ( با هزینه )
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

حمام
یخچال
بالکن
دمپایی
صبحانه
مبلمان
چای ساز
کمد لباس
تلویزیون
روم سرویس
آب رایگان
تلفن در اتاق
لوازم بهداشتی
شبکه پخش فیلم
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
مینی بار با هزینه
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش

-

اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
ظرفیت: دو نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

صبحانه
مبلمان
چای ساز
کمد لباس
تلویزیون
روم سرویس
آب رایگان
تلفن در اتاق
لوازم بهداشتی
شبکه پخش فیلم
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
مینی بار با هزینه
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
حمام
یخچال
بالکن
دمپایی

-

اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ظرفیت: سه نفر
یک نفر اضافه ( با هزینه )
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
مینی بار با هزینه
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
حمام
یخچال
بالکن
دمپایی
صبحانه
مبلمان
چای ساز
کمد لباس
تلویزیون
روم سرویس
آب رایگان
تلفن در اتاق
لوازم بهداشتی
شبکه پخش فیلم

-

قوانین و مقررات هتل
نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه هتل
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه هتل
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر ۳ سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاکودک ۳ تا ۷ سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
پذیرش خانم مجردنامشخص
قوانین صیغه‌نامهنامشخص

موقعیت مکانی هتل سنتی خانه بهروزی قزوین

 • فاصله تا مسجد جامع۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۸۰ متر)
 • فاصله تا سر در عالی ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۵۸ متر)
  سر در عالی قاپو
 • فاصله تا مسجدالنبی۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۵۹ متر)
 • فاصله تا موزه قزوین ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۹۵ متر)
 • فاصله تا کاروانسرای ...۳ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۳ متر)
  کاروانسرای سعدالسلطنه
 • فاصله تا کلیسای کان ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۳۴ متر)
  کلیسای کانتور یا برج ناقوس
 • فاصله تا دروازه تهر ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶ متر)
  دروازه تهران قدیم
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۵۷ متر)
  بیمارستان کوثر
 • فاصله تا باغستان سن ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۹۴ متر)
  باغستان سنتی
 • فاصله تا ایستگاه را ...۶ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۴۴ متر)
  ایستگاه راه آهن
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۳۷ متر)
  بیمارستان پاستور
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۱۱ متر)
  بیمارستان شهید رجایی
 • فاصله تا عمارت چهل‌ ...۸ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۴۶۰ متر)
  عمارت چهل‌ستون
 • فاصله تا ترمینال مس ...۸ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۸۱۴ متر)
  ترمینال مسافربری
 • فاصله تا فرودگاه۱۰ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۱۸۴ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۹ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۵۰۶ متر)
  بیمارستان ولایت
 • فاصله تا پارک جنگلی ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۶۹۴ متر)
  پارک جنگلی باراجین
 • فاصله تا دریاچه اوا ...۱ ساعت و ۳۱ دقیقه با خودرو (۸۱ کیلومتر و ۵۶۲ متر)
  دریاچه اوان
120 هزار تومان تخفیف ویژه یوتراوز
کد تخفیف:
Utravs4