آدرس هتل :قزوین، خیابان امام‌خمینی، روبرو بازار سعادت، کوچه کریم اصغری، بن‌بست ششم
نکات مهم هتل سنتی خانه بهروزی قزوین
 • کمپین ویژه تابستان با اقامت در هتل مجلل درویشی، هر شب به قید قرعه یک اتاق، هدیه اقامت رایگان هتل را دریافت نمایید
 • هزینه اقامت کودک زیر دوسال رایگان می‌باشد.
اتاق‌های قابل رزرو
اتاق یک تخته فاقد سرویس بهداشتی
اتاق یک تخته فاقد سرویس بهداشتی
ظرفیت: 1 نفر
ظرفیت: 1 نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
چای ساز
امکانات
کمد لباس
امکانات
تلویزیون
امکانات
روم سرویس
امکانات
آب رایگان
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
شبکه پخش فیلم
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
مینی بار با هزینه
امکانات
سیستم اطفاء حریق دراتاق
امکانات
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
حمام
امکانات
یخچال
امکانات
بالکن
امکانات
دمپایی
امکانات
صبحانه
امکانات
مبلمان

-

اتاق دو تخته دبل فاقد سرویس بهداشتی
اتاق دو تخته دبل فاقد سرویس بهداشتی
ظرفیت: 2 نفر
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
مینی بار با هزینه
امکانات
سیستم اطفاء حریق دراتاق
امکانات
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
حمام
امکانات
یخچال
امکانات
بالکن
امکانات
دمپایی
امکانات
صبحانه
امکانات
مبلمان
امکانات
چای ساز
امکانات
کمد لباس
امکانات
تلویزیون
امکانات
روم سرویس
امکانات
آب رایگان
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
شبکه پخش فیلم
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق

-

اتاق دو تخته توئین فاقد سرویس بهداشتی
اتاق دو تخته توئین فاقد سرویس بهداشتی
ظرفیت: 2 نفر
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
حمام
امکانات
یخچال
امکانات
بالکن
امکانات
دمپایی
امکانات
صبحانه
امکانات
مبلمان
امکانات
چای ساز
امکانات
کمد لباس
امکانات
تلویزیون
امکانات
روم سرویس
امکانات
آب رایگان
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
شبکه پخش فیلم
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
مینی بار با هزینه
امکانات
سیستم اطفاء حریق دراتاق
امکانات
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش

-

اتاق سه تخته سینگل
اتاق سه تخته سینگل
ظرفیت: 3 نفر
ظرفیت: 3 نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
حمام
امکانات
یخچال
امکانات
بالکن
امکانات
دمپایی
امکانات
صبحانه
امکانات
مبلمان
امکانات
چای ساز
امکانات
کمد لباس
امکانات
تلویزیون
امکانات
روم سرویس
امکانات
آب رایگان
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
شبکه پخش فیلم
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
مینی بار با هزینه
امکانات
سیستم اطفاء حریق دراتاق
امکانات
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش

-

اتاق چهار تخته فاقد سرویس بهداشتی
اتاق چهار تخته فاقد سرویس بهداشتی
ظرفیت: 4 نفر
دو نفر اضافه (با هزینه)
ظرفیت: 4 نفر + دو نفر اضافه (با هزینه)
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
بالکن
امکانات
دمپایی
امکانات
صبحانه
امکانات
مبلمان
امکانات
چای ساز
امکانات
کمد لباس
امکانات
تلویزیون
امکانات
روم سرویس
امکانات
آب رایگان
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
شبکه پخش فیلم
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
مینی بار با هزینه
امکانات
سیستم اطفاء حریق دراتاق
امکانات
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
حمام
امکانات
یخچال

-

اتاق چهار تخته دبل
اتاق چهار تخته دبل
ظرفیت: 4 نفر
دو نفر اضافه (با هزینه)
ظرفیت: 4 نفر + دو نفر اضافه (با هزینه)
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
شبکه پخش فیلم
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
مینی بار با هزینه
امکانات
سیستم اطفاء حریق دراتاق
امکانات
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
حمام
امکانات
یخچال
امکانات
بالکن
امکانات
دمپایی
امکانات
صبحانه
امکانات
مبلمان
امکانات
چای ساز
امکانات
کمد لباس
امکانات
تلویزیون
امکانات
روم سرویس
امکانات
آب رایگان
امکانات
تلفن در اتاق

-

اتاق چهار تخته سینگل
اتاق چهار تخته سینگل
ظرفیت: 4 نفر
دو نفر اضافه (با هزینه)
ظرفیت: 4 نفر + دو نفر اضافه (با هزینه)
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
حمام
امکانات
یخچال
امکانات
بالکن
امکانات
دمپایی
امکانات
صبحانه
امکانات
مبلمان
امکانات
چای ساز
امکانات
کمد لباس
امکانات
تلویزیون
امکانات
روم سرویس
امکانات
آب رایگان
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
شبکه پخش فیلم
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
مینی بار با هزینه
امکانات
سیستم اطفاء حریق دراتاق
امکانات
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش

-

اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
ظرفیت: 2 نفر
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
صبحانه
امکانات
مبلمان
امکانات
چای ساز
امکانات
کمد لباس
امکانات
تلویزیون
امکانات
روم سرویس
امکانات
آب رایگان
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
شبکه پخش فیلم
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
مینی بار با هزینه
امکانات
سیستم اطفاء حریق دراتاق
امکانات
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
حمام
امکانات
یخچال
امکانات
بالکن
امکانات
دمپایی

-

اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ظرفیت: 3 نفر
یک نفر اضافه (با هزینه)
ظرفیت: 3 نفر + یک نفر اضافه (با هزینه)
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
مینی بار با هزینه
امکانات
سیستم اطفاء حریق دراتاق
امکانات
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
حمام
امکانات
یخچال
امکانات
بالکن
امکانات
دمپایی
امکانات
صبحانه
امکانات
مبلمان
امکانات
چای ساز
امکانات
کمد لباس
امکانات
تلویزیون
امکانات
روم سرویس
امکانات
آب رایگان
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
شبکه پخش فیلم

-

اتاق شش تخته
اتاق شش تخته
ظرفیت: 6 نفر
یک نفر اضافه (با هزینه)
ظرفیت: 6 نفر + یک نفر اضافه (با هزینه)
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
حمام
امکانات
یخچال
امکانات
بالکن
امکانات
دمپایی
امکانات
صبحانه
امکانات
مبلمان
امکانات
چای ساز
امکانات
کمد لباس
امکانات
تلویزیون
امکانات
روم سرویس
امکانات
آب رایگان
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
شبکه پخش فیلم
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
مینی بار با هزینه
امکانات
سیستم اطفاء حریق دراتاق
امکانات
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش

-

امکانات هتل سنتی خانه بهروزی قزوین
لابی
رستوران بام
کافی شاپ
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
چایخانه سنتی
شبکه پخش فیلم
تلفن در لابی
پارکینگ
کپسول آتش نشانی
خدمات بیدار باش
خدمات خانه داری
سیستم تهویه مطبوع
اینترنت در لابی
لاندری (خشکشویی)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
خدمات تور
تلویزیون در لابی
صندوق امانات
فروشگاه
فکس
پرینتر
مرکز خرید
تاکسی سرویس
پذیرش ۲۴ ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
اتاق تلفن (اپراتور)
روزنامه
فضای سبز
پارک کودک
جکوزی
زمین ورزشی
سالن ورزشی
سالن بیلیارد
صرافی
آژانس مسافرتی
گیم نت
مینی بار با هزینه
موقعیت مکانی هتل سنتی خانه بهروزی قزوین
 • فاصله تا مسجد جامع۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۸۰ متر)
 • فاصله تا سر در عالی ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۵۸ متر)
 • فاصله تا مسجدالنبی۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۵۹ متر)
 • فاصله تا موزه قزوین ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۹۵ متر)
 • فاصله تا کاروانسرای ...۳ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۳ متر)
 • فاصله تا کلیسای کان ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۳۴ متر)
 • فاصله تا دروازه تهر ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۵۷ متر)
 • فاصله تا باغستان سن ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۹۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه را ...۶ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۴۴ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۳۷ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۱۱ متر)
 • فاصله تا عمارت چهل‌ ...۸ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۴۶۰ متر)
 • فاصله تا ترمینال مس ...۸ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۸۱۴ متر)
 • فاصله تا فرودگاه۱۰ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۱۸۴ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۹ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۵۰۶ متر)
 • فاصله تا پارک جنگلی ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۶۹۴ متر)
 • فاصله تا دریاچه اوا ...۱ ساعت و ۳۱ دقیقه با خودرو (۸۱ کیلومتر و ۵۶۲ متر)
قوانین و مقرارت هتل
نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه هتل
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه هتل
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر ۳ سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاکودک ۳ تا ۷ سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
پذیرش خانم مجردنامشخص
قوانین صیغه‌نامهنامشخص
درباره هتل سنتی خانه بهروزی قزوین

قزوین یکی از تاریخی‌ترین شهرهای ایران است و سفر به آن ماه و سال نمی‌شناسد. اگر به دنبال اقامت در مکانی اصیل و تاریخی هستید که شما را به گذشته‌های دور ببرد، هتل سنتی خانه بهروزی بهترین انتخاب است.

قدمت این هتل به دوران قاجار می‌رسد و معماری زیبا و متفاوت آن، دل همه مسافران ایرانی و خارجی را می‌برد. این خانه منحصربه‌فرد 14 اتاق سنتی یک الی شش‌تخته دارد که با اقامت در آن‌ها شبی فراموش‌نشدنی را تجربه می‌کنید.

 

امکانات و خدمات هتل سنتی خانه بهروزی قزوین

اقامت در مکانی که انگار از دل یک عکس یا فیلم تاریخی بیرون آمده، برای هر مسافری جذاب و رویایی است. هتل سنتی خانه بهروزی با معماری زیبا و تزئینات قدیمی شما را شگفت‌زده می‌کند. در حیاط آن حوض زیبایی تعبیه شده و تخت‌هایی که بعد از گشت‌وگذار در قزوین، روی آن‌ها بنشینید و استراحت بکنید. روی پله‌های ورودی گلدان‌های زیبایی گذاشته‌اند که در بدو ورود محو آنها می‌شوید.

پرسنل خوب و مهمان‌نواز این هتل علاوه بر دقت در جزئیات و معماری این بنا، تمام تلاش خود را می‌کنند که با ارائه بهترین امکانات و خدمات اقامتی به‌یادماندنی برای شما رقم بزنند. از امکانات هتل خانه بهروزی می‌توان به پارکینگ، نمازخانه، خشکشویی، کتابخانه و اینترنت رایگان اشاره کرد. در اتاق‌ها هم با وجود امکاناتی نظیر یخچال، مبلمان، تلویزیون و سرویس‌بهداشتی همه چیز برای اقامتی خوب و راحت فراهم است.

اگر به قزوین بروید و غذاهای خوشمزه محلی آنجا را امتحان نکنید، سفر شما ناتمام است! یک رستوران سنتی در طبقه دوم هتل خانه بهروزی وجود دارد که می‌توانید غذای محلی سفارش بدهید و وارد دنیای جدیدی از عطرها و طعم‌ها شوید. بعد از گشت‌وگذار از قزوین حتما دلتان هوای خوردن چای یا یک نوشیدنی خنک می‌کند، چایخانه سنتی که در حیاط هتل تعبیه شده خستگی را از تن شما می‌زداید.

 

آدرس و شماره تلفن هتل سنتی خانه بهروزی قزوین

هتل سنتی خانه بهروزی در خیابان بوعلی غربی، نرسیده به چهارراه نظام وفا، کوچه انصاریان (زرگر کوچه)، کوچه مسجد شیشه‌گر و بن‌بست ششم واقع شده است. دسترسی آسان این اقامتگاه به فرودگاه، ترمینال و ایستگاه راه‌آهن بزرگترین مزیت آن است.

با کمی پیاده‌روی از هتل می‌توانید به کاخ چهلستون و حسینیه امینی‌ها برسید. حمام تاریخی قجر هم در 400 متری شما واقع شده و از هتل تا کلیسای کانتو فقط 2 کیلومتر فاصله هست.

اگر درباره هتل و نحوه رزرو آن سوالی دارید، فقط کافیست با شماره 1548 تماس بگیرید و از پشتیبانی شبانه‌روزی سایت یوتراوز بهره‌مند شوید.

 

رزرو اینترنتی هتل سنتی خانه بهروزی قزوین

در سفر هیچ چیز مهم‌تر از داشتن بهترین و مناسب‌ترین مکان برای اقامت نیست. رزرو آنلاین هتل سنتی خانه بهروزی می‌تواند دغدغه شما را برای محل اقامت برطرف کند. با مراجعه به سایت یوتراوز و رزرو اینترنتی هتل، همه چیز برای داشتن خاطراتی به‌یادماندنی در قزوین فراهم است.