هتل سینگو قشم
قشم، درگهان، مجتمع تجاری دریا، طبقه دوم
ورود
خروج
مدت اقامت: 1 شب
تعداد اتاق :-
اتاق‌های قابل رزرو
اتاق یک تخته B
اتاق یک تخته B
ظرفیت: یک نفر
قیمت برای 1 شب۴۷۵,۰۰۰
365,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
دمپایی
لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
حمام
یخچال
دراور
مبلمان
صبحانه
چای ساز
رخت آویز
میزتحریر
کمد لباس
تلویزیون
پاورسوئیچ
روم سرویس
آب رایگان
تلفن در اتاق
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق

-

اتاق دو تخته توئین B
اتاق دو تخته توئین B
ظرفیت: دو نفر
قیمت برای 1 شب۶۷۵,۰۰۰
565,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

تلویزیون
پاورسوئیچ
روم سرویس
آب رایگان
تلفن در اتاق
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
دمپایی
لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
حمام
یخچال
دراور
مبلمان
صبحانه
چای ساز
رخت آویز
میزتحریر
کمد لباس

-

اتاق دو تخته دبل A
اتاق دو تخته دبل A
ظرفیت: دو نفر
قیمت برای 1 شب۷۷۵,۰۰۰
665,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
دمپایی
لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
حمام
یخچال
دراور
مبلمان
صبحانه
چای ساز
رخت آویز
میزتحریر
کمد لباس
تلویزیون
پاورسوئیچ
روم سرویس
آب رایگان
تلفن در اتاق
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق

-

اتاق سه تخته A
اتاق سه تخته A
ظرفیت: سه نفر
قیمت برای 1 شب۹۷۵,۰۰۰
865,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
دمپایی
لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
حمام
یخچال
دراور
مبلمان
صبحانه
چای ساز
رخت آویز
میزتحریر
کمد لباس
تلویزیون
پاورسوئیچ
روم سرویس
آب رایگان
تلفن در اتاق
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق

-

اتاق چهار تخته B
اتاق چهار تخته B
ظرفیت: چهار نفر
قیمت برای 1 شب۱,۰۲۵,۰۰۰
915,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

حمام
یخچال
دراور
مبلمان
صبحانه
چای ساز
رخت آویز
میزتحریر
کمد لباس
تلویزیون
پاورسوئیچ
روم سرویس
آب رایگان
تلفن در اتاق
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
دمپایی
لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش

-

اتاق چهار تخته A
اتاق چهار تخته A
ظرفیت: چهار نفر
قیمت برای 1 شب۱,۱۷۵,۰۰۰
1,065,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

یخچال
دراور
مبلمان
صبحانه
چای ساز
رخت آویز
میزتحریر
کمد لباس
تلویزیون
پاورسوئیچ
روم سرویس
آب رایگان
تلفن در اتاق
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
دمپایی
لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
حمام

-

اتاق پنج تخته A
اتاق پنج تخته A
ظرفیت: پنج نفر
قیمت برای 1 شب۱,۲۹۶,۰۰۰
1,186,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

حمام
یخچال
دراور
مبلمان
صبحانه
چای ساز
رخت آویز
میزتحریر
کمد لباس
تلویزیون
پاورسوئیچ
روم سرویس
آب رایگان
تلفن در اتاق
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
دمپایی
لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش

-

سوئیت یکخوابه چهار نفره A
سوئیت یکخوابه چهار نفره A
ظرفیت: چهار نفر
قیمت برای 1 شب۱,۴۷۵,۰۰۰
1,365,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

تلویزیون
پاورسوئیچ
روم سرویس
آب رایگان
تلفن در اتاق
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
دمپایی
لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
حمام
یخچال
دراور
مبلمان
صبحانه
چای ساز
رخت آویز
میزتحریر
کمد لباس

-

سوئیت یکخوابه چهار نفره رو به دریا
سوئیت یکخوابه چهار نفره رو به دریا
ظرفیت: چهار نفر
قیمت برای 1 شب۱,۶۳۰,۰۰۰
1,520,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
دمپایی
لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
حمام
یخچال
دراور
مبلمان
صبحانه
چای ساز
رخت آویز
میزتحریر
کمد لباس
تلویزیون
پاورسوئیچ
روم سرویس
آب رایگان
تلفن در اتاق
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق

-

قوانین و مقررات هتل
نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر ۲ سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاکودک بین ۲ تا ۱۲ سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر

موقعیت مکانی هتل سینگو قشم

 • فاصله تا فرودگاه بی ...۳۰ دقیقه با خودرو (۳۳ کیلومتر و ۸۸۰ متر)
  فرودگاه بین المللی قشم
 • فاصله تا چاه های تا ...۳۴ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۲۱۰ متر)
  چاه های تاریخی تل آو(طلا)
 • فاصله تا خیابان شیخ ...۳۴ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۵۰۰ متر)
  خیابان شیخی
 • فاصله تا روستای لاف ...۳۴ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۷۲۸ متر)
  روستای لافت
 • فاصله تا جنگل دریای ...۳۵ دقیقه با خودرو (۳۸ کیلومتر و ۲۳۶ متر)
  جنگل دریایی حرا
 • فاصله تا جزیره هنگا ...۴۰ دقیقه با خودرو (۴۲ کیلومتر و ۴۷۱ متر)
  جزیره هنگام
 • فاصله تا جزیره هرمز ...۱ ساعت و ۲ دقیقه با خودرو (۴۳ کیلومتر و ۱۵۱ متر)
 • فاصله تا قبرستان ان ...۱ ساعت و ۲ دقیقه با خودرو (۴۳ کیلومتر و ۱۷۸ متر)
  قبرستان انگلیسی ها
 • فاصله تا رستوران ام ...۱ ساعت و ۲ دقیقه با خودرو (۴۳ کیلومتر و ۲۷۳ متر)
  رستوران امیران
 • فاصله تا تنگه چاهکو ...۱ ساعت و ۱۶ دقیقه با خودرو (۷۳ کیلومتر و ۷۹۰ متر)
  تنگه چاهکوه
 • فاصله تا اسکله صیاد ...۱ ساعت و ۴۳ دقیقه با خودرو (۱۰۰ کیلومتر و ۳۴۰ متر)
  اسکله صیادی باسعیدو
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۵ دقیقه پیاده ‌روی (۴۱۷ متر)
  مجتمع تجاری دودلفین درگهان
 • فاصله تا مسجد قبا۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۴۹ متر)
 • فاصله تا خیابان فرد ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۸۵۱ متر)
  خیابان فردوسی
 • فاصله تا غارهای خور ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۹۵۶ متر)
  غارهای خوربس
 • فاصله تا پارک زیتون ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۹۷۶ متر)
 • فاصله تا خیابان شهر ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۲۸۲ متر)
  خیابان شهرک گربه دان
 • فاصله تا دره ستارگا ...۳۱ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۲۷۷ متر)
  دره ستارگان
 • فاصله تا بازار سنتی ...۲۰ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۸۶ متر)
  بازار سنتی قدیم قشم
 • فاصله تا غار نمکدان ...۲۰ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۲۵۸ متر)
 • فاصله تا قلعه پرتغا ...۲۱ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۷۲۰ متر)
  قلعه پرتغالی ها
 • فاصله تا بازار بزرگ ...۲۲ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۹۶۴ متر)
  بازار بزرگ بین المللی ستاره
 • فاصله تا میدان امام ...۲۲ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۱۷۵ متر)
  میدان امام قلی خان
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۲۳ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۴۴۷ متر)
  مجتمع تجاری خلیج فارس
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۲۳ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۴۴۸ متر)
  مجتمع تجاری سیتی سنتر
 • فاصله تا جزایر ناز۳۱ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۵۹۱ متر)
120 هزار تومان تخفیف ویژه یوتراوز
کد تخفیف:
Utravs4