#
آدرس هتل :مشهد، خیابان دانشگاه، دانشگاه 19
اتاق‌های قابل رزرو
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
هتل های مشابه هتل شیراز مشهد
امکانات هتل شیراز مشهد
موقعیت مکانی هتل شیراز مشهد
 • سینما هویزه4 دقیقه پیاده ‌روی (252 متر)
 • میدان امام رضا9 دقیقه پیاده ‌روی (715 متر)
 • بیماررستان امام رضا(ع)9 دقیقه پیاده ‌روی (722 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شریعتی10 دقیقه پیاده ‌روی (815 متر)
 • میدان شریعتی ( تقی آباد )10 دقیقه پیاده ‌روی (821 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سعدی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 8 متر)
 • برج تجاری آلتون3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 105 متر)
 • بیمارستان آریا2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 193 متر)
 • بیمارستان 550 ارتش2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 227 متر)
 • خیابان پاسداران3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 271 متر)
 • بازار جنت4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 288 متر)
 • سینما قدس3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 293 متر)
 • رستوران معین درباری3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 297 متر)
 • مرکز خرید ورسیج مشهد2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 399 متر)
 • مجتمع زیست خاور3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 497 متر)
 • خانه ملک3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 562 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قائم3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 566 متر)
 • بیمارستان مهر3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 576 متر)
 • بیمارستان پاستور نو3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 580 متر)
 • کلیسا انجیلی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 584 متر)
 • بیمارستان بنت الهدی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 592 متر)
 • خیابان امام خمینی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 609 متر)
 • پارک باغ ملی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 653 متر)
 • بلوار امام خمینی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 660 متر)
 • بیمارستان تخصصی سرطان امید3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 669 متر)
 • ایستگاه قطار شهری الندشت3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 673 متر)
 • هنرستان صنعتی شهید بهشتی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 707 متر)
 • بیمارستان قائم4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 748 متر)
 • خیابان کوهسنگی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 887 متر)
 • بیمارستان تخصصی کودکان دکتر شیخ4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 906 متر)
 • سینما آفریقا4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 963 متر)
 • بلوار احمد آباد3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 964 متر)
 • کنسولگری کشور افغانستان4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 978 متر)
 • نسیم لبنان4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 983 متر)
 • گنبد سبز5 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 986 متر)
 • کنسولگری کشور ترکمنستان4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 105 متر)
 • خیابان آبکوه4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 205 متر)
 • بیمارستان 17 شهریور4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 205 متر)
 • فروشگاه دبنهامز4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 208 متر)
 • میدان احمد آباد4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 255 متر)
 • کلیسای مسروپ مقدس5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 259 متر)
 • بیمارستان سینا4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 280 متر)
 • چهارراه شهدا5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 431 متر)
 • خیابان شیرازی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 484 متر)
 • کنسولگری کشور پاکستان5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 519 متر)
 • میدان توحید5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 554 متر)
 • بلوار ملاصدرا4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 561 متر)
 • بلوار قرنی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 636 متر)
 • آرامگاه نادرشاه افشار6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 710 متر)
 • ایستگاه قطار شهری امام خمینی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 749 متر)
 • بازار مرکزی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 796 متر)
 • حرم ورودی خیابان شیرازی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 847 متر)
 • خیابان آزادی (بهجت)5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 921 متر)
 • خیابان دانش غربی6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 997 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهسنگی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 34 متر)
 • حرم ورودی صحن جمهوری5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 69 متر)
 • خیابان راهنمایی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 105 متر)
 • مدرسه پریزاد5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 130 متر)
 • بیمارستان ثامن الائمه5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 132 متر)
 • مرکز خرید قسطنطنیه5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 185 متر)
 • میدان شهدا6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 209 متر)
 • بیمارستان ام البنین6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 217 متر)
 • موزه مردم‌ شناسی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 272 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهدا6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 275 متر)
 • بلوار بعثت6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 290 متر)
 • بیمارستان موسی بن جعفر(ع)7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 295 متر)
 • مسجد هفتاد و دو تن7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 325 متر)
 • مسجد گوهرشاد6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 353 متر)
 • ایستگاه قطار شهری بسیج5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 379 متر)
 • کنسولگری کشور تاجیکستان6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 380 متر)
 • مرکز خرید خورشید5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 386 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فلسطین5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 404 متر)
 • بلوار امام رضا5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 463 متر)
 • بازار گوهر شاد7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 510 متر)
 • بازار گوهرشاد7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 513 متر)
 • رستوران رضایی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 537 متر)
 • موزه آستان قدس رضوی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 629 متر)
 • موزه ظروف6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 632 متر)
 • موزه مدال6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 638 متر)
 • موزه نجوم و ساعت6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 638 متر)
 • موزه تمبر، اسکناس و سکه6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 638 متر)
 • موزه فرش6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 638 متر)
 • موزه قرآن و نفایس6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 638 متر)
 • موزه مردم‌شناسی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 638 متر)
 • موزه هنرهای تجسمی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 638 متر)
 • رستوران سدروس6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 664 متر)
 • بیمارستان تخصصی چشم خاتم النبیاء6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 665 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طالقانی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 671 متر)
 • گورستان ارامنه7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 753 متر)
 • بازار رضا7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 792 متر)
 • حرم ورودی حرعاملی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 851 متر)
 • حرم ورودی باب الرضا7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 898 متر)
 • بلوار شهید منتظری6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 908 متر)
 • رستوران فیش اند چیپس خلیج فارس7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 986 متر)
 • مقبره پیر پالان دوز7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 33 متر)
 • مدرسه علمیه عباسقلی خان7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 77 متر)
 • حرم ورودی خیابان نواب صفوی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 101 متر)
 • حرم ورودی باب الجواد7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 119 متر)
 • آرامگاه شیخ نخودکی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 153 متر)
 • خیابان خسروی نو7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 203 متر)
 • خیابان خسروی نو7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 213 متر)
 • رستوران ارکیده سیاه8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 221 متر)
 • ایستگاه قطار شهری راه آهن7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 227 متر)
 • ایستگاه راه آهن7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 227 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفده شهریور7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 238 متر)
 • کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 260 متر)
 • خیابان نواب صفوی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 306 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 349 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب(امدادی)7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 353 متر)
 • بلوار ملک اباد6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 378 متر)
 • گنبد خشتی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 413 متر)
 • میدان ابوطالب8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 426 متر)
 • خیابان دانش شرقی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 431 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خیام7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 433 متر)
 • بیمارستان امام هادی8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 618 متر)
 • حرم ورودی شیخ طبرسی8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 626 متر)
 • رستوران پسران کریم8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 627 متر)
 • پارک میرزا کوچک خان7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 678 متر)
 • بوستان میرزا کوچک خان(دانش)7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 732 متر)
 • میدان فردوسی8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 855 متر)
 • مجتمع تجاری آرمان8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 938 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پروین اعتصامی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 942 متر)
 • باغ خونی8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 943 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید مفتح8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 64 متر)
 • مرکز خرید آسمان8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 196 متر)
 • برج تجاری آکسون8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 213 متر)
 • مرکز خرید اطلسیه8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 218 متر)
 • پایانه مسافربری امام رضا(ع)8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 233 متر)
 • خیابان هفده شهریور8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 260 متر)
 • بلوار امیرالمومنین9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 260 متر)
 • بلوار 17 شهریور8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 264 متر)
 • ایستگاه قطار شهری آزادی7 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 282 متر)
 • بیمارستان حجازی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 302 متر)
 • خیابان عنصری8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 318 متر)
 • مصلی تاریخی مشهد9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 465 متر)
 • بوستان وحدت9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 526 متر)
 • بیمارستان امام زمان9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 527 متر)
 • بیمارستان روان پزشکی ابن سینا9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 725 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید کاوه8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 733 متر)
 • بلوار سجاد9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 875 متر)
 • بلوار وحدت9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 972 متر)
 • پارک وحدت9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 993 متر)
 • بلوار مصلی9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 137 متر)
 • میدان جانباز10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 210 متر)
 • مرکز خرید نیکا11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 243 متر)
 • مجتمع تجاری پروما11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 291 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 338 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 346 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پارک ملت9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 373 متر)
 • بلوار خیام10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 432 متر)
 • بیمارستان شهید هاشمی نژاد11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 473 متر)
 • بلوار شهید رستمی10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 537 متر)
 • بلوار خیام10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 566 متر)
 • بوستان حجاب ( بانوان )12 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 603 متر)
 • بیمارستان امام حسین (ع)11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 628 متر)
 • کنسولگری کشور عراق11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 678 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نبوت10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 685 متر)
 • بوستان امت10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 737 متر)
 • بوستان باباقدرت10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 844 متر)
 • خیابان رضاشهر10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 888 متر)
 • پارک باباقدرت10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 929 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوثر10 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 215 متر)
 • پارک پردیس قائم12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 297 متر)
 • بازار فردوسی12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 414 متر)
 • آرامگاه خواجه ربیع13 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 763 متر)
 • بازار بین المللی سپاد12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 866 متر)
 • دانشگاه فردوسی14 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 884 متر)
 • رستوران قصر هدیش13 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 930 متر)
 • کیان سنتر 113 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 979 متر)
 • پارک ساحلی آفتاب13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 7 متر)
 • بلوار امامت11 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 74 متر)
 • پارک ملت12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 86 متر)
 • باغ پرندگان13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 148 متر)
 • پردیس قائم13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 179 متر)
 • سرزمین عجایب13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 198 متر)
 • کیان سنتر 213 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 208 متر)
 • سرزمین عجایب13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 243 متر)
 • کنسولگری کشور قرقیزستان12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 261 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فجر13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 438 متر)
 • بیمارستان فارابی12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 448 متر)
 • میدان استقلال13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 635 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طبرسی13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 644 متر)
 • بلوار کوثر13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 934 متر)
 • بوستان بسیج13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 13 متر)
 • بیمارستان جوادالائمه14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 270 متر)
 • خیابان طبرسی14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 331 متر)
 • پایانه مسافربری معراج15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 434 متر)
 • میدان کوثر14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 537 متر)
 • برج باران14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 562 متر)
 • بلوار هاشمی نژاد14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 575 متر)
 • بلوار وکیل آباد13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 629 متر)
 • بزرگراه شهید بابا نظر13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 671 متر)
 • بیمارستان تخصصی جواد الائمه (قلب و عروق)14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 712 متر)
 • بیمارستان 22 بهمن14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 803 متر)
 • میدان آزادی13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 822 متر)
 • سینما پیروزی14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 832 متر)
 • بلوار فکوری14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 851 متر)
 • بلوار پیروزی14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 943 متر)
 • میدان قائم13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 985 متر)
 • رستوران گیاهی خانه15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 188 متر)
 • کمپ غدیر14 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 292 متر)
 • رستوران کلبه محبت14 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 335 متر)
 • فرودگاه بین المللی16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 342 متر)
 • رستوران دریایی سولو14 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 447 متر)
 • بیمارستان رضوی16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 475 متر)
 • پارک ریحانه( بانوان)13 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 481 متر)
 • بوستان ایزدی15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 633 متر)
 • بیمارستان امام سجاد18 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 647 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کشف رود17 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 828 متر)
 • بلوار امامیه16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 539 متر)
 • بلوار استاد یوسفی16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 539 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفت تیر16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 678 متر)
 • مسیر پلکانی بابا کوهی17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 923 متر)
 • ایستگاه قطار شهری اقبال لاهوری14 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 75 متر)
 • قاسم آباد ( شهرک غرب )17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 167 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانش آموز16 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 224 متر)
 • بلوار شاهد17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 291 متر)
 • پارک آبی ایرانیان17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 337 متر)
 • بلوار نماز16 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 338 متر)
 • باغ گلها15 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 410 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صیاد شیرازی17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 781 متر)
 • رستوران ایتالیایی پای15 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 828 متر)
 • بلوار آب و برق18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 856 متر)
 • بلوار صیاد شیرازی16 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 966 متر)
 • سینما سیمرغ17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 968 متر)
 • بلوار حجاب17 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 9 متر)
 • بلوار اندیشه18 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 121 متر)
 • بلوار ادیب18 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 184 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صدف17 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 259 متر)
 • بزرگراه آسیایی17 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 322 متر)
 • پارک ملی چهل بازه مشهد16 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 374 متر)
 • پارک خانواده19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 383 متر)
 • سرزمین موج های آبی19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 535 متر)
 • پارک تفریحی خورشید19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 572 متر)
 • بام مشهد19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 576 متر)
 • بوستان نیلوفر آبی20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 582 متر)
 • بلوار فلاحی18 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 604 متر)
 • بزرگراه امام علی17 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 788 متر)
 • بلوار دکتر حسابی19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 985 متر)
 • بیمارستان مهرگان20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 426 متر)
 • بلوار شریعتی19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 474 متر)
 • پارک طبیعی هفت حوض25 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 917 متر)
 • نمایشگاه بین المللی مشهد18 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 8 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نمایشگاه18 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 96 متر)
 • بزرگراه آزادی21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 160 متر)
 • ایستگاه قطار شهری وکیل آباد18 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 378 متر)
 • رباط طرق20 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 112 متر)
 • بلوار شهید برونسی19 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 337 متر)
 • بزرگراه نمایشگاه20 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 464 متر)
 • مجتمع تفریحی جام‌جم20 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 498 متر)
 • بیمارستان دکتر شریعتی20 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 581 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهستان پارک19 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 619 متر)
 • بزرگراه سلسله الذهب18 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 39 متر)
 • پارک جنگلی وکیل آباد22 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 273 متر)
 • بلوار مجیدیه20 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 526 متر)
 • بوستان نیایش21 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 579 متر)
 • باغ وحش وکیل آباد22 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 584 متر)
 • کوهستان پارک شادی22 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 589 متر)
 • بزرگراه میثاق20 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 627 متر)
 • چشمه گیلاس (گلسب)21 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 354 متر)
 • ویلاژتوریست22 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 416 متر)
 • پارک مینیاتوری24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 421 متر)
 • امام زاده ناصر و یاسر25 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 769 متر)
 • رستوران مولانا25 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 789 متر)
 • سرزمین موج های خروشان23 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 139 متر)
 • آرامگاه خواجه مراد20 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 176 متر)
 • خیابان گلستان24 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 189 متر)
 • ییلاق طرقبه27 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 367 متر)
 • باغ پونه طرقبه27 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 393 متر)
 • ییلاق شاندیز25 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 953 متر)
 • بازار بین المللی بعثت28 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 48 متر)
 • موزه مردم شناسی ویرانی25 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 140 متر)
 • سد طرق30 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 264 متر)
 • بهشت رضا23 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 386 متر)
 • بیمارستان طالقانی25 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 187 متر)
 • رستوران آبشار29 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 188 متر)
 • باغ رستوران طوبی29 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 237 متر)
 • رستوران آبنوس29 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 484 متر)
 • رستوران سرداب عنبران31 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 873 متر)
 • پیست موتور کراس28 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 52 متر)
 • رستوران تشریفات32 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 201 متر)
 • پیست دوچرخه سواری ثامن32 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 251 متر)
 • رستوران سید و پسران جاغرق32 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 277 متر)
 • روستا تاریخی پاژ35 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 442 متر)
 • هارونیه33 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 988 متر)
 • آرامگاه فردوسی36 دقیقه با خودرو (31 کیلومتر و 515 متر)
 • موزه توس36 دقیقه با خودرو (31 کیلومتر و 515 متر)
 • آرامگاه فردوسی36 دقیقه با خودرو (31 کیلومتر و 515 متر)
 • روستا نغندر37 دقیقه با خودرو (31 کیلومتر و 736 متر)
 • مجتمع توریستی پدیده شاندیز35 دقیقه با خودرو (31 کیلومتر و 754 متر)
 • رستوران هندی راج35 دقیقه با خودرو (31 کیلومتر و 797 متر)
 • رستوران ارم شاندیز35 دقیقه با خودرو (31 کیلومتر و 969 متر)
 • رستوران پدیده شاندیز36 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 764 متر)
 • رستوران حسین شیشلیکی36 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 771 متر)
 • دره ارغوان43 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 358 متر)
 • روستا مج53 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 674 متر)
 • روستا ابرده40 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 83 متر)
 • غار مغان59 دقیقه با خودرو (38 کیلومتر و 80 متر)
 • روستا دهبار1 ساعت و 4 دقیقه با خودرو (38 کیلومتر و 964 متر)
 • روستا کنگ58 دقیقه با خودرو (40 کیلومتر و 374 متر)
 • روستا اندرخ57 دقیقه با خودرو (41 کیلومتر و 461 متر)
 • روستا کاهو56 دقیقه با خودرو (45 کیلومتر و 55 متر)
 • روستا زشک55 دقیقه با خودرو (45 کیلومتر و 529 متر)
 • بقعه تاریخی امام زاده یحیی1 ساعت و 7 دقیقه با خودرو (57 کیلومتر و 117 متر)
 • روستا گلمکان1 ساعت و 5 دقیقه با خودرو (58 کیلومتر و 814 متر)
 • دریاچه چشمه سبز2 ساعت و 4 دقیقه با خودرو (72 کیلومتر و 285 متر)
 • آبشار ارتکند2 ساعت و 35 دقیقه با خودرو (129 کیلومتر و 110 متر)
 • کلات نادر2 ساعت و 27 دقیقه با خودرو (149 کیلومتر و 884 متر)
 • کاخ خورشید2 ساعت و 30 دقیقه با خودرو (151 کیلومتر و 923 متر)
 • آبشار قره سو2 ساعت و 34 دقیقه با خودرو (152 کیلومتر و 271 متر)
برای بزرگنمایی روی نقشه کلیک کنید
قوانین و مقرارت هتل
نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر 2 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاکودک بین 2 تا 5 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر
درباره هتل شیراز مشهد

اگر قصد دارید با هدف تجاری و یا خرید به مشهد سفر کنید هتل سه ستاره شیراز مشهد یکی از بهترین انتخاب‌های برای اقامت شما است. هتل شیراز مشهد واقع در خیابان دانشگاه یکی از هتل‌های قدیمی و با سابقه مشهد محسوب می‌شود که در سال 1377 و با ساختمانی 7 طبقه و 77 واحد اقامتی افتتاح شد. این هتل جهت ارتقا سطح کیفی امکانات و خدمات خود به زائران گرامی بارگاه ملکوتی حضرت علی بن موسی‌ الرضا (ع) در سال 1395 بازسازی کاملی انجام داده است.

 

امکانات هتل شیراز مشهد

اتاق‌های هتل شیراز مشهد به‌صورت دو تخته، سه تخته، چهار تخته و ... نیز طراحی‌ شده است تا میهمانان گرامی با توجه به تعداد همراهان خود انتخاب مناسبی از اتاق‌های این مجموعه داشته باشند.

امکانت اتاق‌های هتل شیراز مشهد شامل: سیستم تهویه مطبوع، تخت‌هایی استاندارد، یخچال و تلفن است که با سطح استاندارد قابل قبولی ارائه می‌شوند.

رستوران هتل شیراز مشهد با طراحی و چیدمان شیک، همه‌ روزه آماده است تا با مواد اولیه درجه‌یک و سرآشپزانی حرفه‌ای خدمت‌گزار شما باشد. در این رستوران صبحانه به‌صورت بوفه سرو می‌شود و وعده‌های ناهار و شام نیز از بین غذاهای لذیذ ایرانی و فرنگی به‌صورت منوی انتخابی خدمت میهمانان گرامی ارائه می‌شود.

از دیگر امکانات هتل شیراز مشهد می‌توان به: کافی‌شاپ، آسانسور، صرافی، فروشگاه، خدمات برای معلولین، خدمات تهیه بلیت و... اشاره کرد.

 

آدرس و شماره تماس هتل سه ستاره شیراز مشهد

هتل شیراز مشهد در خیابان پاسدارن و در نزدیکی چهارراه گلستان قرار گرفته است. دسترسی آسان به مراکز خرید مانند زیست خاور، برج التون، فروشگاه‌های کیف و کفش خیابان پاسداران از ویژگی‌های عالی این هتل است.

هتل سه ستاره شیراز مشهد از مترو مشهد فاصله کمی دارد و خطوط اتوبوس نیز در نزدیکی این هتل قرار گرفته است. فاصله هتل سه ستاره شیراز مشهد تا حرم امام رضا (ع) در حدود 10 دقیقه با ماشین است.

برای تماس با هتل سه ستاره شیراز مشهد می‌توانید با شماره 1548 تماس بگیرید تا همکاران ما در پشتیبانی یوتراوز به شما کمک کنند.

 

رزرو هتل سه ستاره شیراز مشهد

شما می‌توانید برای رزرو هتل شیراز مشهد از سایت یوتراوز استفاده کرده و به‌راحتی اتاق مدنظر خود را با توجه به زمان ورود و خروج و همچنین تعداد نفرات انتخاب کنید. همچنین امکان رزرو تلفنی نیز وجود دارد و شما می‌توانید با پشتیبانی سایت یوتراوز به شماره 1548 تماس گرفته و به‌راحتی اتاق خود را رزرو کنید.