آدرس هتل :مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا 32، بعد از چهارراه اول

اتاق‌های هتل شاکر مشهد

نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان

هتل های مشابه هتل شاکر مشهد

امکانات هتل شاکر مشهد

فاصله هتل شاکر مشهد تا نقاط مهم

 • ایستگاه قطار شهری بسیج5 دقیقه پیاده ‌روی (343 متر)
 • بلوار امام رضا5 دقیقه پیاده ‌روی (398 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب(امدادی)7 دقیقه پیاده ‌روی (533 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب7 دقیقه پیاده ‌روی (537 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفده شهریور8 دقیقه پیاده ‌روی (630 متر)
 • بلوار 17 شهریور3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 143 متر)
 • خیابان هفده شهریور3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 147 متر)
 • خیابان دانش شرقی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 300 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پروین اعتصامی2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 364 متر)
 • خیابان عنصری3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 368 متر)
 • خیابان دانش غربی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 425 متر)
 • ایستگاه قطار شهری امام خمینی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 449 متر)
 • بیمارستان موسی بن جعفر(ع)3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 482 متر)
 • بیمارستان سینا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 491 متر)
 • پارک میرزا کوچک خان3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 547 متر)
 • بوستان میرزا کوچک خان(دانش)3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 602 متر)
 • باغ خونی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 813 متر)
 • بازار رضا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 825 متر)
 • مرکز خرید آسمان3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 868 متر)
 • برج تجاری آکسون3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 885 متر)
 • مرکز خرید اطلسیه3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 890 متر)
 • کلیسای مسروپ مقدس4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 911 متر)
 • حرم ورودی باب الرضا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 931 متر)
 • خانه ملک4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 125 متر)
 • حرم ورودی باب الجواد4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 157 متر)
 • موزه آستان قدس رضوی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 183 متر)
 • موزه ظروف4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 186 متر)
 • خیابان امام خمینی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 191 متر)
 • موزه قرآن و نفایس4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 193 متر)
 • موزه فرش4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 193 متر)
 • موزه تمبر، اسکناس و سکه4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 193 متر)
 • موزه نجوم و ساعت4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 193 متر)
 • موزه مدال4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 193 متر)
 • موزه هنرهای تجسمی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 193 متر)
 • موزه مردم‌شناسی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 193 متر)
 • کنسولگری کشور افغانستان4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 230 متر)
 • خیابان خسروی نو4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 241 متر)
 • خیابان خسروی نو4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 250 متر)
 • بیمارستان ثامن الائمه4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 266 متر)
 • پایانه مسافربری امام رضا(ع)5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 277 متر)
 • کنسولگری کشور ترکمنستان5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 356 متر)
 • رستوران معین درباری4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 382 متر)
 • خیابان پاسداران4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 382 متر)
 • حرم ورودی حرعاملی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 405 متر)
 • سینما قدس5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 430 متر)
 • موزه مردم‌ شناسی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 586 متر)
 • مقبره پیر پالان دوز5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 588 متر)
 • میدان امام رضا5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 604 متر)
 • مدرسه علمیه عباسقلی خان5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 632 متر)
 • مسجد هفتاد و دو تن5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 640 متر)
 • حرم ورودی خیابان نواب صفوی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 655 متر)
 • کنسولگری کشور پاکستان5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 689 متر)
 • آرامگاه شیخ نخودکی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 707 متر)
 • بیمارستان 550 ارتش5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 719 متر)
 • کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 814 متر)
 • بیماررستان امام رضا(ع)6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 835 متر)
 • خیابان نواب صفوی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 860 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شریعتی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 881 متر)
 • میدان شریعتی ( تقی آباد )5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 887 متر)
 • بیمارستان آریا5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 938 متر)
 • گنبد خشتی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 968 متر)
 • مجتمع زیست خاور5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 989 متر)
 • حرم ورودی صحن جمهوری5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 2 متر)
 • پارک باغ ملی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 40 متر)
 • بلوار امام خمینی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 48 متر)
 • مدرسه پریزاد5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 63 متر)
 • بیمارستان بنت الهدی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 85 متر)
 • چهارراه شهدا5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 168 متر)
 • بیمارستان امام هادی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 172 متر)
 • حرم ورودی شیخ طبرسی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 181 متر)
 • بازار مرکزی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 229 متر)
 • کلیسا انجیلی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 242 متر)
 • سینما هویزه6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 250 متر)
 • بوستان باباقدرت5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 267 متر)
 • مسجد گوهرشاد5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 287 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سعدی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 315 متر)
 • خیابان شیرازی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 347 متر)
 • پارک باباقدرت6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 352 متر)
 • بازار جنت6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 375 متر)
 • سینما آفریقا6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 455 متر)
 • مرکز خرید ورسیج مشهد6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 465 متر)
 • مجتمع تجاری آرمان6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 492 متر)
 • حرم ورودی خیابان شیرازی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 559 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قائم6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 632 متر)
 • بیمارستان مهر6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 642 متر)
 • بیمارستان پاستور نو6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 646 متر)
 • برج تجاری آلتون6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 723 متر)
 • بیمارستان تخصصی سرطان امید6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 735 متر)
 • ایستگاه قطار شهری الندشت6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 739 متر)
 • هنرستان صنعتی شهید بهشتی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 773 متر)
 • مصلی تاریخی مشهد6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 813 متر)
 • بیمارستان قائم7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 814 متر)
 • بلوار امیرالمومنین7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 814 متر)
 • بلوار وحدت6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 815 متر)
 • بوستان وحدت7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 875 متر)
 • بیمارستان امام زمان7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 876 متر)
 • خیابان کوهسنگی7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 953 متر)
 • خیابان آزادی (بهجت)6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 980 متر)
 • بلوار احمد آباد6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 30 متر)
 • پارک وحدت6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 95 متر)
 • آرامگاه نادرشاه افشار7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 219 متر)
 • بیمارستان 17 شهریور7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 271 متر)
 • فروشگاه دبنهامز7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 274 متر)
 • میدان احمد آباد7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 321 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید مفتح6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 336 متر)
 • بلوار مصلی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 426 متر)
 • رستوران رضایی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 471 متر)
 • نسیم لبنان8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 615 متر)
 • بلوار ملاصدرا8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 627 متر)
 • بیمارستان ام البنین7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 660 متر)
 • بیمارستان تخصصی کودکان دکتر شیخ9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 672 متر)
 • میدان شهدا8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 718 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهدا8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 784 متر)
 • گنبد سبز8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 787 متر)
 • بلوار شهید رستمی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 826 متر)
 • میدان توحید8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 831 متر)
 • ایستگاه قطار شهری راه آهن7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 903 متر)
 • ایستگاه راه آهن7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 903 متر)
 • خیابان آبکوه9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 72 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهسنگی8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 100 متر)
 • خیابان راهنمایی8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 171 متر)
 • بلوار بعثت9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 442 متر)
 • مرکز خرید خورشید8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 452 متر)
 • بوستان امت8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 466 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فلسطین8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 470 متر)
 • مرکز خرید قسطنطنیه8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 514 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طالقانی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 737 متر)
 • بیمارستان شهید هاشمی نژاد9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 745 متر)
 • بلوار قرنی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 765 متر)
 • کنسولگری کشور تاجیکستان9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 897 متر)
 • بیمارستان امام حسین (ع)9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 900 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نبوت9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 957 متر)
 • بلوار شهید منتظری9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 974 متر)
 • بلوار هاشمی نژاد9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 998 متر)
 • رستوران فیش اند چیپس خلیج فارس10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 123 متر)
 • بازار فردوسی10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 143 متر)
 • رستوران سدروس10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 242 متر)
 • بلوار ملک اباد9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 444 متر)
 • بازار گوهر شاد10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 445 متر)
 • بازار گوهرشاد10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 448 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خیام10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 499 متر)
 • کمپ غدیر10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 715 متر)
 • رستوران ارکیده سیاه11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 738 متر)
 • فرودگاه بین المللی11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 764 متر)
 • بیمارستان تخصصی چشم خاتم النبیاء10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 794 متر)
 • بیمارستان حجازی10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 811 متر)
 • گورستان ارامنه11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 844 متر)
 • پارک ریحانه( بانوان)9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 903 متر)
 • رستوران پسران کریم11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 924 متر)
 • بیمارستان 22 بهمن12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 219 متر)
 • ایستگاه قطار شهری آزادی11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 348 متر)
 • میدان ابوطالب12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 554 متر)
 • بوستان بسیج12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 576 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فجر12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 710 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید کاوه11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 798 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طبرسی12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 916 متر)
 • بلوار سجاد12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 941 متر)
 • میدان فردوسی12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 984 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پارک ملت12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 439 متر)
 • بیمارستان جوادالائمه13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 542 متر)
 • خیابان طبرسی13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 603 متر)
 • کنسولگری کشور عراق14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 744 متر)
 • بیمارستان روان پزشکی ابن سینا13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 854 متر)
 • بزرگراه شهید بابا نظر12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 943 متر)
 • خیابان رضاشهر13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 954 متر)
 • میدان جانباز14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 164 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوثر13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 281 متر)
 • مرکز خرید نیکا15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 372 متر)
 • مجتمع تجاری پروما15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 420 متر)
 • بلوار خیام14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 561 متر)
 • بلوار خیام14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 695 متر)
 • آرامگاه خواجه ربیع15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 827 متر)
 • بوستان حجاب ( بانوان )15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 839 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری11 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 845 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری11 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 854 متر)
 • دانشگاه فردوسی18 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 950 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کشف رود15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 100 متر)
 • بلوار امامت14 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 140 متر)
 • پارک ملت15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 152 متر)
 • کنسولگری کشور قرقیزستان15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 327 متر)
 • پارک پردیس قائم16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 425 متر)
 • بیمارستان فارابی15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 514 متر)
 • میدان استقلال16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 701 متر)
 • بازار بین المللی سپاد16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 995 متر)
 • بلوار کوثر16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر)
 • رستوران قصر هدیش16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 58 متر)
 • کیان سنتر 116 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 80 متر)
 • پارک ساحلی آفتاب17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 136 متر)
 • باغ پرندگان17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 277 متر)
 • پردیس قائم17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 307 متر)
 • سرزمین عجایب17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 327 متر)
 • کیان سنتر 216 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 336 متر)
 • پارک طبیعی هفت حوض20 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 339 متر)
 • سرزمین عجایب17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 371 متر)
 • میدان کوثر17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 603 متر)
 • برج باران17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 628 متر)
 • بیمارستان امام سجاد14 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 685 متر)
 • بلوار وکیل آباد16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 695 متر)
 • بیمارستان تخصصی جواد الائمه (قلب و عروق)17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 778 متر)
 • میدان آزادی16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 888 متر)
 • سینما پیروزی17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 898 متر)
 • بلوار فکوری17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 917 متر)
 • بلوار پیروزی17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 9 متر)
 • رستوران گیاهی خانه18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 254 متر)
 • میدان قائم16 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 310 متر)
 • رستوران کلبه محبت17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 401 متر)
 • رستوران دریایی سولو17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 513 متر)
 • رباط طرق15 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 535 متر)
 • پایانه مسافربری معراج19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 562 متر)
 • بوستان ایزدی18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 699 متر)
 • بیمارستان رضوی19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 85 متر)
 • بزرگراه سلسله الذهب13 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 462 متر)
 • بلوار امامیه19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 605 متر)
 • بلوار استاد یوسفی19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 605 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفت تیر19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 744 متر)
 • ایستگاه قطار شهری اقبال لاهوری17 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 141 متر)
 • بلوار نماز17 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 169 متر)
 • قاسم آباد ( شهرک غرب )21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 233 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانش آموز19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 290 متر)
 • بلوار شاهد20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 357 متر)
 • باغ گلها19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 476 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صیاد شیرازی20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 847 متر)
 • رستوران ایتالیایی پای18 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 894 متر)
 • بلوار آب و برق21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 922 متر)
 • پارک آبی ایرانیان20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 969 متر)
 • بلوار صیاد شیرازی20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 32 متر)
 • سینما سیمرغ21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 34 متر)
 • بلوار اندیشه22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 187 متر)
 • مسیر پلکانی بابا کوهی20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 217 متر)
 • بلوار ادیب21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 250 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صدف20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 325 متر)
 • بلوار حجاب21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 333 متر)
 • پارک تفریحی خورشید20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 403 متر)
 • بام مشهد20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 408 متر)
 • پارک ملی چهل بازه مشهد19 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 440 متر)
 • پارک خانواده22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 449 متر)
 • بزرگراه آسیایی20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 507 متر)
 • سرزمین موج های آبی22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 601 متر)
 • بوستان نیلوفر آبی23 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 648 متر)
 • بلوار فلاحی22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 670 متر)
 • بلوار دکتر حسابی22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 51 متر)
 • بزرگراه امام علی20 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 112 متر)
 • بیمارستان مهرگان24 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 492 متر)
 • بلوار شریعتی23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 540 متر)
 • نمایشگاه بین المللی مشهد21 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 73 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نمایشگاه21 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 162 متر)
 • بزرگراه آزادی24 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 226 متر)
 • ایستگاه قطار شهری وکیل آباد21 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 444 متر)
 • آرامگاه خواجه مراد15 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 599 متر)
 • بلوار شهید برونسی22 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 403 متر)
 • بزرگراه نمایشگاه23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 530 متر)
 • مجتمع تفریحی جام‌جم23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 564 متر)
 • بیمارستان دکتر شریعتی24 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 647 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهستان پارک23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 685 متر)
 • پارک جنگلی وکیل آباد25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 339 متر)
 • بلوار مجیدیه24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 592 متر)
 • بوستان نیایش24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 645 متر)
 • باغ وحش وکیل آباد25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 650 متر)
 • کوهستان پارک شادی26 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 655 متر)
 • سد طرق25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 687 متر)
 • بهشت رضا18 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 809 متر)
 • بزرگراه میثاق23 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 897 متر)
 • چشمه گیلاس (گلسب)24 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 420 متر)
 • ویلاژتوریست25 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 482 متر)
 • پارک مینیاتوری27 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 547 متر)
 • امام زاده ناصر و یاسر28 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 835 متر)
 • رستوران مولانا28 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 855 متر)
 • سرزمین موج های خروشان26 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 205 متر)
 • خیابان گلستان27 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 255 متر)
 • ییلاق طرقبه30 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 433 متر)
 • باغ پونه طرقبه30 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 459 متر)
 • ییلاق شاندیز28 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 18 متر)
 • بازار بین المللی بعثت31 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 114 متر)
 • موزه مردم شناسی ویرانی29 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 206 متر)
 • بیمارستان طالقانی28 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 253 متر)
 • رستوران آبشار32 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 254 متر)
 • باغ رستوران طوبی32 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 303 متر)
 • رستوران آبنوس32 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 550 متر)
 • رستوران سرداب عنبران34 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 939 متر)
 • پیست موتور کراس31 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 118 متر)
 • رستوران تشریفات35 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 267 متر)
 • پیست دوچرخه سواری ثامن35 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 317 متر)
 • رستوران سید و پسران جاغرق36 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 343 متر)
 • روستا تاریخی پاژ36 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 607 متر)
 • روستا مج48 دقیقه با خودرو (31 کیلومتر و 97 متر)
 • هارونیه36 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 54 متر)
 • موزه توس40 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 581 متر)
 • آرامگاه فردوسی40 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 581 متر)
 • آرامگاه فردوسی40 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 581 متر)
 • روستا نغندر40 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 802 متر)
 • مجتمع توریستی پدیده شاندیز38 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 820 متر)
 • رستوران هندی راج38 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 863 متر)
 • رستوران ارم شاندیز38 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 35 متر)
 • غار مغان54 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 503 متر)
 • رستوران پدیده شاندیز39 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 830 متر)
 • رستوران حسین شیشلیکی39 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 837 متر)
 • دره ارغوان46 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 424 متر)
 • روستا ابرده43 دقیقه با خودرو (38 کیلومتر و 149 متر)
 • روستا دهبار1 ساعت و 7 دقیقه با خودرو (41 کیلومتر و 30 متر)
 • روستا کنگ1 ساعت و 1 دقیقه با خودرو (42 کیلومتر و 440 متر)
 • روستا اندرخ59 دقیقه با خودرو (43 کیلومتر و 626 متر)
 • روستا کاهو59 دقیقه با خودرو (47 کیلومتر و 121 متر)
 • روستا زشک58 دقیقه با خودرو (47 کیلومتر و 595 متر)
 • بقعه تاریخی امام زاده یحیی1 ساعت و 2 دقیقه با خودرو (56 کیلومتر و 112 متر)
 • روستا گلمکان1 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (60 کیلومتر و 880 متر)
 • دریاچه چشمه سبز2 ساعت و 7 دقیقه با خودرو (81 کیلومتر و 188 متر)
 • آبشار ارتکند2 ساعت و 36 دقیقه با خودرو (131 کیلومتر و 275 متر)
 • کلات نادر2 ساعت و 29 دقیقه با خودرو (152 کیلومتر و 49 متر)
 • کاخ خورشید2 ساعت و 31 دقیقه با خودرو (154 کیلومتر و 88 متر)
 • آبشار قره سو2 ساعت و 36 دقیقه با خودرو (154 کیلومتر و 436 متر)
برای بزرگنمایی روی نقشه کلیک کنید

قوانین و مقرارت هتل

نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)متفاوت با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر 3 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاندارد
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر

درباره هتل شاکر مشهد

هتل شاکر مشهد یکی از هتل‌های دو ستاره قیمت مناسب مشهد است که با توجه به کیفیت خوب و اتاق‌های تمیزی که دارد به یکی از هتل‌های پرفروش مشهد تبدیل شده است. این هتل دو ستاره در سال 1394 با ساختمانی 9 طبقه و 55 واحد اقامتی افتتاح شد. از مزایای هتل شاکر مشهد می‌توان به دسترسی خوب به حرم امام رضا (ع) و سطح کیفی مطلوب امکانات این هتل نام برد.

 

امکانات هتل شاکر مشهد

اولین ویژگی خوب هتل شاکر مشهد که به چشم مسافران این هتل می‌آید، طراحی مدرن و لابی شیک هتل است. هتل شاکر مشهد اولویت اصلی خود را بر روی تمیز و مرتب بودن لابی و اتاق‌های قرار داده است. این موضوع در نگاه اول به تمام فضاهای هتل کاملاً مشهود است. اتاق‌های هتل شاکر مشهد با طراحی خوب و فضای مناسب در ظرفیت‌های دو تخته، سه تخته و چهار تخته قابل رزرو هستند. از امکانات اتاق‌های هتل شاکر مشهد می‌توان به  سیستم تهویه مطبوع، تلویزیون، یخچال، مینی بار، حمام و دستشویی اشاره کرد.
این هتل دو ستاره امکانات عمومی خوبی را برای میهمانان خود فراهم نموده است تا در حین اقامت در این هتل با خیالی آسوده و راحت بتوانند به زیارت و گردشگری در مشهد بپردازند. رستوران هتل شاکر مشهد نیز از ویژگی خوب این هتل است. در این رستوران غذاهای لذیذ ایرانی باکیفیت عالی طبخ می‌شود که مورد استقبال خوبی از طرف مهمانان این هتل قرار گرفته است.

 

آدرس و شماره تماس هتل شاکر مشهد

هتل شاکر مشهد در خیابان امام رضا و در فاصله 10 دقیقه تا حرم مطهر رضوی قرار دارد. با وجود فاصله نسبتاً زیاد هتل تا حرم امام رضا (ع)، مسافران این هتل دسترسی آسانی به خط ویژه اتوبوس دارند که زیارت را برای آن‌ها راحت کرده است. نزدیکی به ایستگاه مترو مشهد نیز باعث شده است تا گردش در شهر مشهد و دسترسی به مراکز خرید برای مسافران هتل شاکر مشهد آسان باشد.

برای تماس با هتل شاکر مشهد شما می‌توانید با شماره 1548 پشتیبانی یوتراوز تماس بگیرید.

 

رزرو اینترنتی هتل شاکر مشهد

در صورت علاقه به رزرو اینترنتی هتل شاکر مشهد می‌توانید به‌راحتی از سایت یوتراوز خرید کنید تا ضمن گرفتن واچر آنی از خدمات 24 ساعته پشتیبانی یوتراوز نیز بهره‌مند شوید.