هتل شهریار مشهد
مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۸، پشت هتل تهران
ورود
خروج
مدت اقامت: 1 شب
تعداد اتاق :-
اتاق‌های قابل رزرو
اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
ظرفیت: دو نفر
قیمت برای 1 شب۶۴۰,۰۰۰
530,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

دراور
یخچال
صبحانه
مبلمان
دمپایی
تلویزیون
پاورسوئیچ
روم سرویس
تلفن در اتاق
شبکه پخش فیلم
لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
نوع قفل درب اتاق
مینی بار با هزینه
سیستم گرمایش و سرمایش
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
کمد لباس
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
حمام

-

اتاق دو تخته فولبرد (منو بوفه)
اتاق دو تخته فولبرد (منو بوفه)
ظرفیت: دو نفر
یک نفر اضافه ( با هزینه )
قیمت برای 1 شب۸۴۰,۰۰۰
730,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

حمام
دراور
یخچال
صبحانه
مبلمان
دمپایی
تلویزیون
پاورسوئیچ
روم سرویس
تلفن در اتاق
شبکه پخش فیلم
لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
نوع قفل درب اتاق
مینی بار با هزینه
سیستم گرمایش و سرمایش
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
کمد لباس
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق

-

اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ظرفیت: سه نفر
قیمت برای 1 شب۹۱۰,۰۰۰
800,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
کمد لباس
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
حمام
دراور
یخچال
صبحانه
مبلمان
دمپایی
تلویزیون
پاورسوئیچ
روم سرویس
تلفن در اتاق
شبکه پخش فیلم
لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
نوع قفل درب اتاق
مینی بار با هزینه
سیستم گرمایش و سرمایش
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق

-

اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
ظرفیت: چهار نفر
قیمت برای 1 شب۹۸۰,۰۰۰
870,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

نوع قفل درب اتاق
مینی بار با هزینه
سیستم گرمایش و سرمایش
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
کمد لباس
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
حمام
دراور
یخچال
صبحانه
مبلمان
دمپایی
تلویزیون
پاورسوئیچ
روم سرویس
تلفن در اتاق
شبکه پخش فیلم
لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق

-

اتاق سه تخته فولبرد (منو بوفه)
اتاق سه تخته فولبرد (منو بوفه)
ظرفیت: سه نفر
یک نفر اضافه ( با هزینه )
قیمت برای 1 شب۱,۲۰۰,۰۰۰
1,090,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

شبکه پخش فیلم
لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
نوع قفل درب اتاق
مینی بار با هزینه
سیستم گرمایش و سرمایش
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
کمد لباس
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
حمام
دراور
یخچال
صبحانه
مبلمان
دمپایی
تلویزیون
پاورسوئیچ
روم سرویس
تلفن در اتاق

-

آپارتمان یکخوابه پنج نفره
آپارتمان یکخوابه پنج نفره
ظرفیت: پنج نفر
قیمت برای 1 شب۱,۲۰۰,۰۰۰
1,090,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

حمام
دراور
یخچال
صبحانه
مبلمان
دمپایی
تلویزیون
پاورسوئیچ
روم سرویس
تلفن در اتاق
شبکه پخش فیلم
لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
نوع قفل درب اتاق
مینی بار با هزینه
سیستم گرمایش و سرمایش
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
کمد لباس
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق

-

اتاق چهار تخته فولبرد (منو بوفه)
اتاق چهار تخته فولبرد (منو بوفه)
ظرفیت: چهار نفر
یک نفر اضافه ( با هزینه )
قیمت برای 1 شب۱,۳۸۰,۰۰۰
1,270,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

حمام
دراور
یخچال
صبحانه
مبلمان
دمپایی
تلویزیون
پاورسوئیچ
روم سرویس
تلفن در اتاق
شبکه پخش فیلم
لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
نوع قفل درب اتاق
مینی بار با هزینه
سیستم گرمایش و سرمایش
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
کمد لباس
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق

-

آپارتمان دو خوابه شش نفره
آپارتمان دو خوابه شش نفره
ظرفیت: شش نفر
قیمت برای 1 شب۱,۴۲۰,۰۰۰
1,310,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

حمام
دراور
یخچال
صبحانه
مبلمان
دمپایی
تلویزیون
پاورسوئیچ
روم سرویس
تلفن در اتاق
شبکه پخش فیلم
لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
نوع قفل درب اتاق
مینی بار با هزینه
سیستم گرمایش و سرمایش
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
کمد لباس
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق

-

آپارتمان یکخوابه پنج نفره فولبرد (منو بوفه)
آپارتمان یکخوابه پنج نفره فولبرد (منو بوفه)
ظرفیت: پنج نفر
قیمت برای 1 شب۱,۷۰۰,۰۰۰
1,590,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

تلفن در اتاق
شبکه پخش فیلم
لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
نوع قفل درب اتاق
مینی بار با هزینه
سیستم گرمایش و سرمایش
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
کمد لباس
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
حمام
دراور
یخچال
صبحانه
مبلمان
دمپایی
تلویزیون
پاورسوئیچ
روم سرویس

-

آپارتمان دوخوابه شش نفره فولبرد (منو بوفه)
آپارتمان دوخوابه شش نفره فولبرد (منو بوفه)
ظرفیت: شش نفر
دو نفر اضافه ( با هزینه )
قیمت برای 1 شب۲,۰۲۰,۰۰۰
1,910,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
کمد لباس
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
حمام
دراور
یخچال
صبحانه
مبلمان
دمپایی
تلویزیون
پاورسوئیچ
روم سرویس
تلفن در اتاق
شبکه پخش فیلم
لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
نوع قفل درب اتاق
مینی بار با هزینه
سیستم گرمایش و سرمایش
امکان شارژ وسایل الکترونیکی

-

قوانین و مقررات هتل
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)متفاوت با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودکان زیر ۳ سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاکودکان ۳ تا 5 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
پذیرش خانم مجردبا نامه اماکن
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر (فقط میهمان ایرانی)
نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)متفاوت با نرخنامه

موقعیت مکانی هتل شهریار مشهد

 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۱۷۵ متر)
  ایستگاه قطار شهری هفده شهریور
 • فاصله تا پایانه مسا ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۱۸۸ متر)
  پایانه مسافربری امام رضا(ع)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۸۱ متر)
  ایستگاه قطار شهری بسیج
 • فاصله تا بیمارستان ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۶۴ متر)
  بیمارستان شهید کامیاب
 • فاصله تا بلوار امام ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۶۵ متر)
  بلوار امام رضا
 • فاصله تا بیمارستان ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۶۸ متر)
  بیمارستان شهید کامیاب(امدادی)
 • فاصله تا بیمارستان ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۶۵ متر)
  بیمارستان ثامن الائمه
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۵۷ متر)
  ایستگاه قطار شهری پروین اعتصامی
 • فاصله تا خیابان دان ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۵۹ متر)
  خیابان دانش شرقی
 • فاصله تا خیابان هفد ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۷۵ متر)
  خیابان هفده شهریور
 • فاصله تا بلوار 17 ش ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۷۹ متر)
  بلوار 17 شهریور
 • فاصله تا خیابان دان ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۸۴ متر)
  خیابان دانش غربی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۰۸ متر)
  ایستگاه قطار شهری امام خمینی
 • فاصله تا خیابان عنص ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۳۴ متر)
  خیابان عنصری
 • فاصله تا بیمارستان ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۴۰ متر)
  بیمارستان موسی بن جعفر(ع)
 • فاصله تا بیمارستان ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۴۹ متر)
  بیمارستان سینا
 • فاصله تا پارک میرزا ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۰۶ متر)
  پارک میرزا کوچک خان
 • فاصله تا بوستان میر ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۶۰ متر)
  بوستان میرزا کوچک خان(دانش)
 • فاصله تا بوستان باب ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۶۶ متر)
  بوستان باباقدرت
 • فاصله تا مرکز خرید ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۴۳ متر)
  مرکز خرید آسمان
 • فاصله تا پارک باباق ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۵۱ متر)
  پارک باباقدرت
 • فاصله تا برج تجاری ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۶۰ متر)
  برج تجاری آکسون
 • فاصله تا مرکز خرید ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۶۵ متر)
  مرکز خرید اطلسیه
 • فاصله تا باغ خونی۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۷۱ متر)
 • فاصله تا بازار رضا۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۸۴ متر)
 • فاصله تا کلیسای مسر ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۷۰ متر)
  کلیسای مسروپ مقدس
 • فاصله تا حرم ورودی ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۹۰ متر)
  حرم ورودی باب الرضا
 • فاصله تا خانه ملک۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۰۸ متر)
 • فاصله تا خیابان اما ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۷۴ متر)
  خیابان امام خمینی
 • فاصله تا حرم ورودی ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۵ متر)
  حرم ورودی باب الجواد
 • فاصله تا موزه آستان ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۲ متر)
  موزه آستان قدس رضوی
 • فاصله تا موزه ظروف۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۵ متر)
 • فاصله تا موزه فرش۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۱ متر)
 • فاصله تا موزه نجوم ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۱ متر)
  موزه نجوم و ساعت
 • فاصله تا موزه تمبر، ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۱ متر)
  موزه تمبر، اسکناس و سکه
 • فاصله تا موزه مدال۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۱ متر)
 • فاصله تا موزه مردم‌ ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۱ متر)
  موزه مردم‌شناسی
 • فاصله تا موزه هنرها ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۱ متر)
  موزه هنرهای تجسمی
 • فاصله تا موزه قرآن ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۱ متر)
  موزه قرآن و نفایس
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۹ متر)
  کنسولگری کشور افغانستان
 • فاصله تا خیابان خسر ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۰۰ متر)
  خیابان خسروی نو
 • فاصله تا خیابان خسر ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۰۹ متر)
  خیابان خسروی نو
 • فاصله تا رستوران مع ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۶۴ متر)
  رستوران معین درباری
 • فاصله تا خیابان پاس ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۶۴ متر)
  خیابان پاسداران
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۱۵ متر)
  کنسولگری کشور ترکمنستان
 • فاصله تا حرم ورودی ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۶۴ متر)
  حرم ورودی حرعاملی
 • فاصله تا سینما قدس۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۸۹ متر)
 • فاصله تا موزه مردم‌ ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۴۵ متر)
  موزه مردم‌ شناسی
 • فاصله تا مقبره پیر ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۴۶ متر)
  مقبره پیر پالان دوز
 • فاصله تا میدان امام ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۶۳ متر)
  میدان امام رضا
 • فاصله تا مدرسه علمی ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۹۰ متر)
  مدرسه علمیه عباسقلی خان
 • فاصله تا مسجد هفتاد ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۹۸ متر)
  مسجد هفتاد و دو تن
 • فاصله تا حرم ورودی ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۱۴ متر)
  حرم ورودی خیابان نواب صفوی
 • فاصله تا آرامگاه شی ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۶۶ متر)
  آرامگاه شیخ نخودکی
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۷۸ متر)
  بیمارستان 550 ارتش
 • فاصله تا کتابخانه م ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۷۳ متر)
  کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی
 • فاصله تا بیماررستان ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۹۳ متر)
  بیماررستان امام رضا(ع)
 • فاصله تا خیابان نوا ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۱۹ متر)
  خیابان نواب صفوی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۳۹ متر)
  ایستگاه قطار شهری شریعتی
 • فاصله تا میدان شریع ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۴۵ متر)
  میدان شریعتی ( تقی آباد )
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۹۶ متر)
  بیمارستان آریا
 • فاصله تا گنبد خشتی۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۲۶ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۴۳ متر)
  کنسولگری کشور پاکستان
 • فاصله تا مجتمع زیست ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۴۸ متر)
  مجتمع زیست خاور
 • فاصله تا حرم ورودی ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۶۰ متر)
  حرم ورودی صحن جمهوری
 • فاصله تا پارک باغ م ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۹۹ متر)
  پارک باغ ملی
 • فاصله تا بلوار امام ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۰۶ متر)
  بلوار امام خمینی
 • فاصله تا مدرسه پریز ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۲۲ متر)
  مدرسه پریزاد
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۴۳ متر)
  بیمارستان بنت الهدی
 • فاصله تا چهارراه شه ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۷ متر)
  چهارراه شهدا
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۱ متر)
  بیمارستان امام هادی
 • فاصله تا حرم ورودی ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۹ متر)
  حرم ورودی شیخ طبرسی
 • فاصله تا بازار مرکز ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۸ متر)
  بازار مرکزی
 • فاصله تا کلیسا انجی ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۰۰ متر)
  کلیسا انجیلی
 • فاصله تا سینما هویز ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۰۸ متر)
  سینما هویزه
 • فاصله تا مسجد گوهرش ...۶ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۴۵ متر)
  مسجد گوهرشاد
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۷۳ متر)
  ایستگاه قطار شهری سعدی
 • فاصله تا بازار جنت۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۳۴ متر)
 • فاصله تا سینما آفری ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۱۴ متر)
  سینما آفریقا
 • فاصله تا مرکز خرید ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۲۴ متر)
  مرکز خرید ورسیج مشهد
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۵۱ متر)
  مجتمع تجاری آرمان
 • فاصله تا حرم ورودی ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۱۸ متر)
  حرم ورودی خیابان شیرازی
 • فاصله تا خیابان شیر ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۲۱ متر)
  خیابان شیرازی
 • فاصله تا مصلی تاریخ ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۵۲ متر)
  مصلی تاریخی مشهد
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۹۰ متر)
  ایستگاه قطار شهری قائم
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۰۱ متر)
  بیمارستان مهر
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۰۵ متر)
  بیمارستان پاستور نو
 • فاصله تا بوستان وحد ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۵۰ متر)
  بوستان وحدت
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۵۱ متر)
  بیمارستان امام زمان
 • فاصله تا برج تجاری ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۸۲ متر)
  برج تجاری آلتون
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۹۳ متر)
  بیمارستان تخصصی سرطان امید
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۹۷ متر)
  ایستگاه قطار شهری الندشت
 • فاصله تا هنرستان صن ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۳۲ متر)
  هنرستان صنعتی شهید بهشتی
 • فاصله تا بلوار امیر ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۷۳ متر)
  بلوار امیرالمومنین
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۷۳ متر)
  بیمارستان قائم
 • فاصله تا پارک وحدت۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۷۰ متر)
 • فاصله تا بلوار وحدت ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۹۵ متر)
 • فاصله تا خیابان کوه ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۱۲ متر)
  خیابان کوهسنگی
 • فاصله تا خیابان آزا ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۳۹ متر)
  خیابان آزادی (بهجت)
 • فاصله تا بلوار مصلی ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۶۹ متر)
 • فاصله تا بلوار احمد ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۸۸ متر)
  بلوار احمد آباد
 • فاصله تا آرامگاه نا ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۷۸ متر)
  آرامگاه نادرشاه افشار
 • فاصله تا بیمارستان ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۳۰ متر)
  بیمارستان 17 شهریور
 • فاصله تا فروشگاه دب ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۳۲ متر)
  فروشگاه دبنهامز
 • فاصله تا میدان احمد ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۸۰ متر)
  میدان احمد آباد
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۹۵ متر)
  ایستگاه قطار شهری شهید مفتح
 • فاصله تا بلوار هاشم ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۹۷ متر)
  بلوار هاشمی نژاد
 • فاصله تا بلوار شهید ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۲۶۹ متر)
  بلوار شهید رستمی
 • فاصله تا رستوران رض ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۳۳۰ متر)
  رستوران رضایی
 • فاصله تا نسیم لبنان ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۴۷۴ متر)
 • فاصله تا بلوار ملاص ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۴۸۵ متر)
  بلوار ملاصدرا
 • فاصله تا بیمارستان ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۵۱۹ متر)
  بیمارستان ام البنین
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۵۳۱ متر)
  بیمارستان تخصصی کودکان دکتر شیخ
 • فاصله تا میدان شهدا ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۵۷۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۶۴۳ متر)
  ایستگاه قطار شهری شهدا
 • فاصله تا گنبد سبز۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۶۴۶ متر)
 • فاصله تا میدان توحی ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۶۹۰ متر)
  میدان توحید
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۷۶۲ متر)
  ایستگاه قطار شهری راه آهن
 • فاصله تا ایستگاه را ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۷۶۲ متر)
  ایستگاه راه آهن
 • فاصله تا کمپ غدیر۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۹۱۴ متر)
 • فاصله تا خیابان آبک ...۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۹۳۱ متر)
  خیابان آبکوه
 • فاصله تا پارک ریحان ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۹۵۷ متر)
  پارک ریحانه( بانوان)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۹۵۸ متر)
  ایستگاه قطار شهری کوهسنگی
 • فاصله تا فرودگاه بی ...۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۹۶۳ متر)
  فرودگاه بین المللی
 • فاصله تا خیابان راه ...۹ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۳۰ متر)
  خیابان راهنمایی
 • فاصله تا بوستان امت ...۹ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۱۴۱ متر)
 • فاصله تا بلوار بعثت ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۳۰۰ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۹ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۳۱۰ متر)
  مرکز خرید خورشید
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۳۲۹ متر)
  ایستگاه قطار شهری فلسطین
 • فاصله تا مرکز خرید ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۳۷۳ متر)
  مرکز خرید قسطنطنیه
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۵۹۶ متر)
  ایستگاه قطار شهری طالقانی
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶۰۴ متر)
  بیمارستان شهید هاشمی نژاد
 • فاصله تا بلوار قرنی ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶۲۴ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۷۵۵ متر)
  کنسولگری کشور تاجیکستان
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۷۵۸ متر)
  بیمارستان امام حسین (ع)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۸۱۶ متر)
  ایستگاه قطار شهری نبوت
 • فاصله تا بازار فردو ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۸۱۸ متر)
  بازار فردوسی
 • فاصله تا بلوار شهید ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۸۳۳ متر)
  بلوار شهید منتظری
 • فاصله تا رستوران فی ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۹۸۲ متر)
  رستوران فیش اند چیپس خلیج فارس
 • فاصله تا رستوران سد ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۱۰۱ متر)
  رستوران سدروس
 • فاصله تا بلوار ملک ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۳۰۳ متر)
  بلوار ملک اباد
 • فاصله تا بازار گوهر ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۳۰۴ متر)
  بازار گوهر شاد
 • فاصله تا بازار گوهر ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۳۰۷ متر)
  بازار گوهرشاد
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۳۵۸ متر)
  ایستگاه قطار شهری خیام
 • فاصله تا رستوران ار ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۵۹۷ متر)
  رستوران ارکیده سیاه
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۶۵۲ متر)
  بیمارستان تخصصی چشم خاتم النبیاء
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۶۷۰ متر)
  بیمارستان حجازی
 • فاصله تا گورستان ار ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۷۰۳ متر)
  گورستان ارامنه
 • فاصله تا رستوران پس ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۷۸۳ متر)
  رستوران پسران کریم
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۳ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۸۹۴ متر)
  بیمارستان 22 بهمن
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۲۰۶ متر)
  ایستگاه قطار شهری آزادی
 • فاصله تا بوستان بسی ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۲۵۱ متر)
  بوستان بسیج
 • فاصله تا میدان ابوط ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۴۱۳ متر)
  میدان ابوطالب
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۵۶۹ متر)
  ایستگاه قطار شهری فجر
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۵۷۱ متر)
  ایستگاه قطار شهری شهید کاوه
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۷۷۴ متر)
  ایستگاه قطار شهری طبرسی
 • فاصله تا بلوار سجاد ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۸۰۰ متر)
 • فاصله تا میدان فردو ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۸۴۲ متر)
  میدان فردوسی
 • فاصله تا بزرگراه شه ...۱۰ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۲۹ متر)
  بزرگراه شهید کلانتری
 • فاصله تا بزرگراه شه ...۱۰ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۳۸ متر)
  بزرگراه شهید کلانتری
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۳ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۲۹۷ متر)
  ایستگاه قطار شهری پارک ملت
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۴۰۱ متر)
  بیمارستان جوادالائمه
 • فاصله تا خیابان طبر ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۴۶۲ متر)
  خیابان طبرسی
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۶۰۲ متر)
  کنسولگری کشور عراق
 • فاصله تا خیابان رضا ...۱۲ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۶۵۷ متر)
  خیابان رضاشهر
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۷۱۳ متر)
  بیمارستان روان پزشکی ابن سینا
 • فاصله تا بزرگراه شه ...۱۳ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۸۰۲ متر)
  بزرگراه شهید بابا نظر
 • فاصله تا میدان جانب ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۲۲ متر)
  میدان جانباز
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۳ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۵۱ متر)
  بیمارستان امام سجاد
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۴ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۱۴۰ متر)
  ایستگاه قطار شهری کوثر
 • فاصله تا مرکز خرید ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۲۳۰ متر)
  مرکز خرید نیکا
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۲۷۹ متر)
  مجتمع تجاری پروما
 • فاصله تا بلوار خیام ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۴۱۹ متر)
 • فاصله تا پارک طبیعی ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۵۲۴ متر)
  پارک طبیعی هفت حوض
 • فاصله تا بلوار خیام ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۵۵۳ متر)
 • فاصله تا بوستان حجا ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۶۹۷ متر)
  بوستان حجاب ( بانوان )
 • فاصله تا آرامگاه خو ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۷۸۷ متر)
  آرامگاه خواجه ربیع
 • فاصله تا دانشگاه فر ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۸۰۹ متر)
  دانشگاه فردوسی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۹۵۹ متر)
  ایستگاه قطار شهری کشف رود
 • فاصله تا بلوار امام ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۹۹۹ متر)
  بلوار امامت
 • فاصله تا پارک ملت۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۱۱ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۱۸۶ متر)
  کنسولگری کشور قرقیزستان
 • فاصله تا پارک پردیس ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۲۸۴ متر)
  پارک پردیس قائم
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۳۷۲ متر)
  بیمارستان فارابی
 • فاصله تا میدان استق ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۵۵۹ متر)
  میدان استقلال
 • فاصله تا رباط طرق۱۴ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۵۸۹ متر)
 • فاصله تا بازار بین ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۸۵۳ متر)
  بازار بین المللی سپاد
 • فاصله تا بلوار کوثر ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۸۵۸ متر)
 • فاصله تا رستوران قص ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۹۱۷ متر)
  رستوران قصر هدیش
 • فاصله تا کیان سنتر ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۹۳۹ متر)
  کیان سنتر 1
 • فاصله تا پارک ساحلی ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۹۹۵ متر)
  پارک ساحلی آفتاب
 • فاصله تا باغ پرندگا ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۱۳۵ متر)
  باغ پرندگان
 • فاصله تا پردیس قائم ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۱۶۶ متر)
 • فاصله تا سرزمین عجا ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۱۸۶ متر)
  سرزمین عجایب
 • فاصله تا کیان سنتر ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۱۹۵ متر)
  کیان سنتر 2
 • فاصله تا سرزمین عجا ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۲۳۰ متر)
  سرزمین عجایب
 • فاصله تا میدان کوثر ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۴۶۱ متر)
 • فاصله تا برج باران۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۴۸۷ متر)
 • فاصله تا بزرگراه سل ...۱۲ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۵۱۶ متر)
  بزرگراه سلسله الذهب
 • فاصله تا بلوار وکیل ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۵۵۴ متر)
  بلوار وکیل آباد
 • فاصله تا سینما پیرو ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۶۰۰ متر)
  سینما پیروزی
 • فاصله تا بلوار فکور ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۶۲۰ متر)
  بلوار فکوری
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۶۳۷ متر)
  بیمارستان تخصصی جواد الائمه (قلب و عروق)
 • فاصله تا بلوار پیرو ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۷۱۲ متر)
  بلوار پیروزی
 • فاصله تا میدان آزاد ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۷۴۷ متر)
  میدان آزادی
 • فاصله تا رستوران گی ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۹۵۷ متر)
  رستوران گیاهی خانه
 • فاصله تا میدان قائم ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۱۶۸ متر)
 • فاصله تا رستوران کل ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۲۶۰ متر)
  رستوران کلبه محبت
 • فاصله تا بلوار نماز ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۳۵۳ متر)
 • فاصله تا رستوران در ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۳۷۲ متر)
  رستوران دریایی سولو
 • فاصله تا بوستان ایز ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۴۰۱ متر)
  بوستان ایزدی
 • فاصله تا پایانه مسا ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۴۲۱ متر)
  پایانه مسافربری معراج
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۹۴۳ متر)
  بیمارستان رضوی
 • فاصله تا مسیر پلکان ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۴۰۱ متر)
  مسیر پلکانی بابا کوهی
 • فاصله تا بلوار امام ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۴۶۴ متر)
  بلوار امامیه
 • فاصله تا بلوار استا ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۴۶۴ متر)
  بلوار استاد یوسفی
 • فاصله تا پارک تفریح ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۵۸۷ متر)
  پارک تفریحی خورشید
 • فاصله تا بام مشهد۱۹ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۵۹۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۶۰۲ متر)
  ایستگاه قطار شهری هفت تیر
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر)
  ایستگاه قطار شهری اقبال لاهوری
 • فاصله تا قاسم آباد ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۹۲ متر)
  قاسم آباد ( شهرک غرب )
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۱۴۸ متر)
  ایستگاه قطار شهری دانش آموز
 • فاصله تا بلوار شاهد ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۲۱۶ متر)
 • فاصله تا باغ گلها۲۰ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۳۳۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۷۰۶ متر)
  ایستگاه قطار شهری صیاد شیرازی
 • فاصله تا بلوار آب و ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۷۳۳ متر)
  بلوار آب و برق
 • فاصله تا رستوران ای ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۷۵۲ متر)
  رستوران ایتالیایی پای
 • فاصله تا پارک آبی ا ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۸۲۷ متر)
  پارک آبی ایرانیان
 • فاصله تا بلوار صیاد ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۸۹۱ متر)
  بلوار صیاد شیرازی
 • فاصله تا سینما سیمر ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۸۹۲ متر)
  سینما سیمرغ
 • فاصله تا بلوار اندی ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۴۶ متر)
  بلوار اندیشه
 • فاصله تا بلوار ادیب ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۱۰۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۱۸۳ متر)
  ایستگاه قطار شهری صدف
 • فاصله تا بلوار حجاب ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۱۹۲ متر)
 • فاصله تا پارک ملی چ ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۲۹۸ متر)
  پارک ملی چهل بازه مشهد
 • فاصله تا پارک خانوا ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۳۰۸ متر)
  پارک خانواده
 • فاصله تا بزرگراه آس ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۳۶۵ متر)
  بزرگراه آسیایی
 • فاصله تا سرزمین موج ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۴۶۰ متر)
  سرزمین موج های آبی
 • فاصله تا بوستان نیل ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۵۰۷ متر)
  بوستان نیلوفر آبی
 • فاصله تا بلوار فلاح ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۵۲۹ متر)
  بلوار فلاحی
 • فاصله تا آرامگاه خو ...۱۴ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۶۵۳ متر)
  آرامگاه خواجه مراد
 • فاصله تا بزرگراه ام ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۹۷۱ متر)
  بزرگراه امام علی
 • فاصله تا بلوار دکتر ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۱۲۶ متر)
  بلوار دکتر حسابی
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۳۵۱ متر)
  بیمارستان مهرگان
 • فاصله تا بلوار شریع ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۳۹۹ متر)
  بلوار شریعتی
 • فاصله تا نمایشگاه ب ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۹۳۲ متر)
  نمایشگاه بین المللی مشهد
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۲۰ متر)
  ایستگاه قطار شهری نمایشگاه
 • فاصله تا بزرگراه آز ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۸۴ متر)
  بزرگراه آزادی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۳۰۳ متر)
  ایستگاه قطار شهری وکیل آباد
 • فاصله تا بزرگراه نم ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۵۴۴ متر)
  بزرگراه نمایشگاه
 • فاصله تا سد طرق۲۴ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۷۴۱ متر)
 • فاصله تا بهشت رضا۱۷ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۸۶۳ متر)
 • فاصله تا بلوار شهید ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۲۶۲ متر)
  بلوار شهید برونسی
 • فاصله تا مجتمع تفری ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۴۲۲ متر)
  مجتمع تفریحی جام‌جم
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۵۰۶ متر)
  بیمارستان دکتر شریعتی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۵۴۴ متر)
  ایستگاه قطار شهری کوهستان پارک
 • فاصله تا پارک جنگلی ...۲۶ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۱۹۸ متر)
  پارک جنگلی وکیل آباد
 • فاصله تا بلوار مجید ...۲۵ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۴۵۰ متر)
  بلوار مجیدیه
 • فاصله تا بوستان نیا ...۲۵ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۵۰۴ متر)
  بوستان نیایش
 • فاصله تا باغ وحش وک ...۲۷ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۵۰۸ متر)
  باغ وحش وکیل آباد
 • فاصله تا کوهستان پا ...۲۷ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۵۱۴ متر)
  کوهستان پارک شادی
 • فاصله تا بزرگراه می ...۲۵ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۷۵۶ متر)
  بزرگراه میثاق
 • فاصله تا چشمه گیلاس ...۲۵ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۲۷۹ متر)
  چشمه گیلاس (گلسب)
 • فاصله تا ویلاژتوریس ...۲۶ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۳۴۰ متر)
  ویلاژتوریست
 • فاصله تا پارک مینیا ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۴۰۶ متر)
  پارک مینیاتوری
 • فاصله تا امام زاده ...۲۹ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۶۹۴ متر)
  امام زاده ناصر و یاسر
 • فاصله تا رستوران مو ...۲۹ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۷۱۴ متر)
  رستوران مولانا
 • فاصله تا سرزمین موج ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۶۳ متر)
  سرزمین موج های خروشان
 • فاصله تا خیابان گلس ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۱۱۳ متر)
  خیابان گلستان
 • فاصله تا ییلاق طرقب ...۳۱ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۲۹۲ متر)
  ییلاق طرقبه
 • فاصله تا باغ پونه ط ...۳۱ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۳۱۷ متر)
  باغ پونه طرقبه
 • فاصله تا ییلاق شاند ...۲۹ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۸۷۷ متر)
  ییلاق شاندیز
 • فاصله تا بازار بین ...۳۲ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۹۷۳ متر)
  بازار بین المللی بعثت
 • فاصله تا موزه مردم ...۳۰ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۶۴ متر)
  موزه مردم شناسی ویرانی
 • فاصله تا رستوران آب ...۳۴ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۱۱۲ متر)
  رستوران آبشار
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۹ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۱۱۲ متر)
  بیمارستان طالقانی
 • فاصله تا باغ رستورا ...۳۴ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۱۶۲ متر)
  باغ رستوران طوبی
 • فاصله تا رستوران آب ...۳۳ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۴۰۹ متر)
  رستوران آبنوس
 • فاصله تا رستوران سر ...۳۵ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۷۹۷ متر)
  رستوران سرداب عنبران
 • فاصله تا پیست موتور ...۳۳ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۹۷۷ متر)
  پیست موتور کراس
 • فاصله تا رستوران تش ...۳۷ دقیقه با خودرو (۳۰ کیلومتر و ۱۲۵ متر)
  رستوران تشریفات
 • فاصله تا پیست دوچرخ ...۳۶ دقیقه با خودرو (۳۰ کیلومتر و ۱۷۶ متر)
  پیست دوچرخه سواری ثامن
 • فاصله تا رستوران سی ...۳۷ دقیقه با خودرو (۳۰ کیلومتر و ۲۰۲ متر)
  رستوران سید و پسران جاغرق
 • فاصله تا روستا مج۴۷ دقیقه با خودرو (۳۰ کیلومتر و ۲۸۱ متر)
 • فاصله تا روستا تاری ...۳۸ دقیقه با خودرو (۳۰ کیلومتر و ۴۶۶ متر)
  روستا تاریخی پاژ
 • فاصله تا هارونیه۳۷ دقیقه با خودرو (۳۲ کیلومتر و ۹۱۳ متر)
 • فاصله تا غار مغان۵۳ دقیقه با خودرو (۳۳ کیلومتر و ۶۸۷ متر)
 • فاصله تا آرامگاه فر ...۴۱ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۴۴۰ متر)
  آرامگاه فردوسی
 • فاصله تا موزه توس۴۱ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۴۴۰ متر)
 • فاصله تا آرامگاه فر ...۴۱ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۴۴۰ متر)
  آرامگاه فردوسی
 • فاصله تا روستا نغند ...۴۱ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۶۶۱ متر)
  روستا نغندر
 • فاصله تا مجتمع توری ...۳۹ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۶۷۸ متر)
  مجتمع توریستی پدیده شاندیز
 • فاصله تا رستوران هن ...۳۹ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۷۲۱ متر)
  رستوران هندی راج
 • فاصله تا رستوران ار ...۳۹ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۸۹۴ متر)
  رستوران ارم شاندیز
 • فاصله تا رستوران پد ...۴۰ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۶۸۹ متر)
  رستوران پدیده شاندیز
 • فاصله تا رستوران حس ...۴۰ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۶۹۶ متر)
  رستوران حسین شیشلیکی
 • فاصله تا دره ارغوان ...۴۸ دقیقه با خودرو (۳۷ کیلومتر و ۲۸۲ متر)
 • فاصله تا روستا ابرد ...۴۵ دقیقه با خودرو (۳۹ کیلومتر و ۸ متر)
  روستا ابرده
 • فاصله تا روستا دهبا ...۱ ساعت و ۸ دقیقه با خودرو (۴۱ کیلومتر و ۸۸۹ متر)
  روستا دهبار
 • فاصله تا روستا کنگ۱ ساعت و ۲ دقیقه با خودرو (۴۳ کیلومتر و ۲۹۹ متر)
 • فاصله تا روستا اندر ...۶۰ دقیقه با خودرو (۴۴ کیلومتر و ۴۸۵ متر)
  روستا اندرخ
 • فاصله تا روستا کاهو ...۶۰ دقیقه با خودرو (۴۷ کیلومتر و ۹۷۹ متر)
 • فاصله تا روستا زشک۵۹ دقیقه با خودرو (۴۸ کیلومتر و ۴۵۴ متر)
 • فاصله تا بقعه تاریخ ...۱ ساعت و ۱ دقیقه با خودرو (۵۶ کیلومتر و ۲۶۹ متر)
  بقعه تاریخی امام زاده یحیی
 • فاصله تا روستا گلمک ...۱ ساعت و ۹ دقیقه با خودرو (۶۱ کیلومتر و ۷۳۹ متر)
  روستا گلمکان
 • فاصله تا دریاچه چشم ...۲ ساعت و ۸ دقیقه با خودرو (۸۲ کیلومتر و ۴۷ متر)
  دریاچه چشمه سبز
 • فاصله تا آبشار ارتک ...۲ ساعت و ۳۷ دقیقه با خودرو (۱۳۲ کیلومتر و ۱۳۴ متر)
  آبشار ارتکند
 • فاصله تا کلات نادر۲ ساعت و ۳۰ دقیقه با خودرو (۱۵۲ کیلومتر و ۹۰۸ متر)
 • فاصله تا کاخ خورشید ...۲ ساعت و ۳۲ دقیقه با خودرو (۱۵۴ کیلومتر و ۹۴۷ متر)
 • فاصله تا آبشار قره ...۲ ساعت و ۳۷ دقیقه با خودرو (۱۵۵ کیلومتر و ۲۹۵ متر)
  آبشار قره سو
120 هزار تومان تخفیف ویژه یوتراوز
کد تخفیف:
Utravs4