آدرس هتل :مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۸، پشت هتل تهران
نکات مهم هتل شهریار مشهد
 • کمپین ویژه تابستان با اقامت در هتل مجلل درویشی، هر شب به قید قرعه یک اتاق، هدیه اقامت رایگان هتل را دریافت نمایید
 • هزینه اقامت کودک زیر دوسال رایگان می‌باشد.
اتاق‌های قابل رزرو
اتاق دو تخته اقامت با صبحانه
اتاق دو تخته اقامت با صبحانه
ظرفیت: 2 نفر
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
290,000تومان
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکانات
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
امکانات
کمد لباس
امکانات
سیستم اطفاء حریق دراتاق
امکانات
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکانات
حمام
امکانات
دراور
امکانات
یخچال
امکانات
صبحانه
امکانات
مبلمان
امکانات
دمپایی
امکانات
تلویزیون
امکانات
پاورسوئیچ
امکانات
روم سرویس
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
شبکه پخش فیلم
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
مینی بار با هزینه
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش

-

اتاق سه تخته اقامت با صبحانه
اتاق سه تخته اقامت با صبحانه
ظرفیت: 3 نفر
ظرفیت: 3 نفر
قیمت برای 1 شب
420,000تومان
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
صبحانه
امکانات
مبلمان
امکانات
دمپایی
امکانات
تلویزیون
امکانات
پاورسوئیچ
امکانات
روم سرویس
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
شبکه پخش فیلم
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
مینی بار با هزینه
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکانات
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
امکانات
کمد لباس
امکانات
سیستم اطفاء حریق دراتاق
امکانات
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکانات
حمام
امکانات
دراور
امکانات
یخچال

-

اتاق چهار تخته اقامت با صبحانه
اتاق چهار تخته اقامت با صبحانه
ظرفیت: 4 نفر
ظرفیت: 4 نفر
قیمت برای 1 شب
550,000تومان
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
حمام
امکانات
دراور
امکانات
یخچال
امکانات
صبحانه
امکانات
مبلمان
امکانات
دمپایی
امکانات
تلویزیون
امکانات
پاورسوئیچ
امکانات
روم سرویس
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
شبکه پخش فیلم
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
مینی بار با هزینه
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکانات
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
امکانات
کمد لباس
امکانات
سیستم اطفاء حریق دراتاق
امکانات
سیستم تهویه مطبوع دراتاق

-

اتاق دو تخته فولبرد
اتاق دو تخته فولبرد
ظرفیت: 2 نفر
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
590,000تومان
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
حمام
امکانات
دراور
امکانات
یخچال
امکانات
صبحانه
امکانات
مبلمان
امکانات
دمپایی
امکانات
تلویزیون
امکانات
پاورسوئیچ
امکانات
روم سرویس
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
شبکه پخش فیلم
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
مینی بار با هزینه
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکانات
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
امکانات
کمد لباس
امکانات
سیستم اطفاء حریق دراتاق
امکانات
سیستم تهویه مطبوع دراتاق

-

آپارتمان یک خوابه پنج نفره اقامت با صبحانه
آپارتمان یک خوابه پنج نفره اقامت با صبحانه
ظرفیت: 5 نفر
ظرفیت: 5 نفر
قیمت برای 1 شب
680,000تومان
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
پاورسوئیچ
امکانات
روم سرویس
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
شبکه پخش فیلم
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
مینی بار با هزینه
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکانات
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
امکانات
کمد لباس
امکانات
سیستم اطفاء حریق دراتاق
امکانات
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکانات
حمام
امکانات
دراور
امکانات
یخچال
امکانات
صبحانه
امکانات
مبلمان
امکانات
دمپایی
امکانات
تلویزیون

-

آپارتمان دو خوابه شش نفره اقامت با صبحانه
آپارتمان دو خوابه شش نفره اقامت با صبحانه
ظرفیت: 6 نفر
ظرفیت: 6 نفر
قیمت برای 1 شب
810,000تومان
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
یخچال
امکانات
صبحانه
امکانات
مبلمان
امکانات
دمپایی
امکانات
تلویزیون
امکانات
پاورسوئیچ
امکانات
روم سرویس
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
شبکه پخش فیلم
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
مینی بار با هزینه
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکانات
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
امکانات
کمد لباس
امکانات
سیستم اطفاء حریق دراتاق
امکانات
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکانات
حمام
امکانات
دراور

-

اتاق سه تخته فولبرد
اتاق سه تخته فولبرد
ظرفیت: 3 نفر
ظرفیت: 3 نفر
قیمت برای 1 شب
870,000تومان
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
مینی بار با هزینه
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکانات
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
امکانات
کمد لباس
امکانات
سیستم اطفاء حریق دراتاق
امکانات
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکانات
حمام
امکانات
دراور
امکانات
یخچال
امکانات
صبحانه
امکانات
مبلمان
امکانات
دمپایی
امکانات
تلویزیون
امکانات
پاورسوئیچ
امکانات
روم سرویس
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
شبکه پخش فیلم
امکانات
لوازم بهداشتی

-

اتاق چهار تخته فولبرد
اتاق چهار تخته فولبرد
ظرفیت: 4 نفر
ظرفیت: 4 نفر
قیمت برای 1 شب
950,000تومان
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
سیستم اطفاء حریق دراتاق
امکانات
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکانات
حمام
امکانات
دراور
امکانات
یخچال
امکانات
صبحانه
امکانات
مبلمان
امکانات
دمپایی
امکانات
تلویزیون
امکانات
پاورسوئیچ
امکانات
روم سرویس
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
شبکه پخش فیلم
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
مینی بار با هزینه
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکانات
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
امکانات
کمد لباس

-

آپارتمان یک خوابه پنج نفره فولبرد
آپارتمان یک خوابه پنج نفره فولبرد
ظرفیت: 5 نفر
ظرفیت: 5 نفر
قیمت برای 1 شب
1,180,000تومان
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکانات
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
امکانات
کمد لباس
امکانات
سیستم اطفاء حریق دراتاق
امکانات
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکانات
حمام
امکانات
دراور
امکانات
یخچال
امکانات
صبحانه
امکانات
مبلمان
امکانات
دمپایی
امکانات
تلویزیون
امکانات
پاورسوئیچ
امکانات
روم سرویس
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
شبکه پخش فیلم
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
مینی بار با هزینه

-

آپارتمان دو خوابه شش نفره فولبرد
آپارتمان دو خوابه شش نفره فولبرد
ظرفیت: 6 نفر
ظرفیت: 6 نفر
قیمت برای 1 شب
1,410,000تومان
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
حمام
امکانات
دراور
امکانات
یخچال
امکانات
صبحانه
امکانات
مبلمان
امکانات
دمپایی
امکانات
تلویزیون
امکانات
پاورسوئیچ
امکانات
روم سرویس
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
شبکه پخش فیلم
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
مینی بار با هزینه
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکانات
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
امکانات
کمد لباس
امکانات
سیستم اطفاء حریق دراتاق
امکانات
سیستم تهویه مطبوع دراتاق

-

امکانات هتل شهریار مشهد
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
تلویزیون در لابی
صندوق امانات
نمازخانه
فروشگاه
آتلیه
پله اضطراری
فتوکپی
فکس
پرینتر
رستوران بام
تاکسی سرویس
پذیرش ۲۴ ساعته
دستگاه واکس کفش
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
اتاق تلفن (اپراتور)
فضای سبز
زمین تنیس
جکوزی
زمین ورزشی
سالن ورزشی
آژانس مسافرتی
لابی
آسانسور
اتاق چمدان
صرافی
شبکه پخش فیلم
تلفن در لابی
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
خدمات خانه داری
خدمات تهیه بلیط
اینترنت در لابی
لاندری (خشکشویی)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
موقعیت مکانی هتل شهریار مشهد
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۱۷۵ متر)
 • فاصله تا پایانه مسا ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۱۸۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۸۱ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۶۴ متر)
 • فاصله تا بلوار امام ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۶۵ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۶۸ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۶۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۵۷ متر)
 • فاصله تا خیابان دان ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۵۹ متر)
 • فاصله تا خیابان هفد ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۷۵ متر)
 • فاصله تا بلوار 17 ش ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۷۹ متر)
 • فاصله تا خیابان دان ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۸۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۰۸ متر)
 • فاصله تا خیابان عنص ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۳۴ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۴۰ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۴۹ متر)
 • فاصله تا پارک میرزا ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۰۶ متر)
 • فاصله تا بوستان میر ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۶۰ متر)
 • فاصله تا بوستان باب ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۶۶ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۴۳ متر)
 • فاصله تا پارک باباق ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۵۱ متر)
 • فاصله تا برج تجاری ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۶۰ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۶۵ متر)
 • فاصله تا باغ خونی۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۷۱ متر)
 • فاصله تا بازار رضا۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۸۴ متر)
 • فاصله تا کلیسای مسر ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۷۰ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۹۰ متر)
 • فاصله تا خانه ملک۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۰۸ متر)
 • فاصله تا خیابان اما ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۷۴ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۵ متر)
 • فاصله تا موزه آستان ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۲ متر)
 • فاصله تا موزه ظروف۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۵ متر)
 • فاصله تا موزه فرش۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۱ متر)
 • فاصله تا موزه نجوم ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۱ متر)
 • فاصله تا موزه تمبر، ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۱ متر)
 • فاصله تا موزه مدال۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۱ متر)
 • فاصله تا موزه مردم‌ ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۱ متر)
 • فاصله تا موزه هنرها ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۱ متر)
 • فاصله تا موزه قرآن ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۱ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۹ متر)
 • فاصله تا خیابان خسر ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۰۰ متر)
 • فاصله تا خیابان خسر ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۰۹ متر)
 • فاصله تا رستوران مع ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۶۴ متر)
 • فاصله تا خیابان پاس ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۶۴ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۱۵ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۶۴ متر)
 • فاصله تا سینما قدس۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۸۹ متر)
 • فاصله تا موزه مردم‌ ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۴۵ متر)
 • فاصله تا مقبره پیر ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۴۶ متر)
 • فاصله تا میدان امام ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۶۳ متر)
 • فاصله تا مدرسه علمی ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۹۰ متر)
 • فاصله تا مسجد هفتاد ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۹۸ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۱۴ متر)
 • فاصله تا آرامگاه شی ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۶۶ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۷۸ متر)
 • فاصله تا کتابخانه م ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۷۳ متر)
 • فاصله تا بیماررستان ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۹۳ متر)
 • فاصله تا خیابان نوا ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۱۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۳۹ متر)
 • فاصله تا میدان شریع ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۴۵ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۹۶ متر)
 • فاصله تا گنبد خشتی۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۲۶ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۴۳ متر)
 • فاصله تا مجتمع زیست ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۴۸ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۶۰ متر)
 • فاصله تا پارک باغ م ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۹۹ متر)
 • فاصله تا بلوار امام ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۰۶ متر)
 • فاصله تا مدرسه پریز ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۲۲ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۴۳ متر)
 • فاصله تا چهارراه شه ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۷ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۱ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۹ متر)
 • فاصله تا بازار مرکز ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۸ متر)
 • فاصله تا کلیسا انجی ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۰۰ متر)
 • فاصله تا سینما هویز ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۰۸ متر)
 • فاصله تا مسجد گوهرش ...۶ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۴۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۷۳ متر)
 • فاصله تا بازار جنت۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۳۴ متر)
 • فاصله تا سینما آفری ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۱۴ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۲۴ متر)
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۵۱ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۱۸ متر)
 • فاصله تا خیابان شیر ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۲۱ متر)
 • فاصله تا مصلی تاریخ ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۵۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۹۰ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۰۱ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۰۵ متر)
 • فاصله تا بوستان وحد ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۵۰ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۵۱ متر)
 • فاصله تا برج تجاری ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۸۲ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۹۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۹۷ متر)
 • فاصله تا هنرستان صن ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۳۲ متر)
 • فاصله تا بلوار امیر ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۷۳ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۷۳ متر)
 • فاصله تا پارک وحدت۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۷۰ متر)
 • فاصله تا بلوار وحدت ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۹۵ متر)
 • فاصله تا خیابان کوه ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۱۲ متر)
 • فاصله تا خیابان آزا ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۳۹ متر)
 • فاصله تا بلوار مصلی ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۶۹ متر)
 • فاصله تا بلوار احمد ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۸۸ متر)
 • فاصله تا آرامگاه نا ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۷۸ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۳۰ متر)
 • فاصله تا فروشگاه دب ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۳۲ متر)
 • فاصله تا میدان احمد ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۸۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۹۵ متر)
 • فاصله تا بلوار هاشم ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۹۷ متر)
 • فاصله تا بلوار شهید ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۲۶۹ متر)
 • فاصله تا رستوران رض ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۳۳۰ متر)
 • فاصله تا نسیم لبنان ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۴۷۴ متر)
 • فاصله تا بلوار ملاص ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۴۸۵ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۵۱۹ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۵۳۱ متر)
 • فاصله تا میدان شهدا ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۵۷۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۶۴۳ متر)
 • فاصله تا گنبد سبز۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۶۴۶ متر)
 • فاصله تا میدان توحی ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۶۹۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۷۶۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه را ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۷۶۲ متر)
 • فاصله تا کمپ غدیر۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۹۱۴ متر)
 • فاصله تا خیابان آبک ...۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۹۳۱ متر)
 • فاصله تا پارک ریحان ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۹۵۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۹۵۸ متر)
 • فاصله تا فرودگاه بی ...۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۹۶۳ متر)
 • فاصله تا خیابان راه ...۹ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۳۰ متر)
 • فاصله تا بوستان امت ...۹ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۱۴۱ متر)
 • فاصله تا بلوار بعثت ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۳۰۰ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۹ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۳۱۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۳۲۹ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۳۷۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۵۹۶ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶۰۴ متر)
 • فاصله تا بلوار قرنی ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶۲۴ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۷۵۵ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۷۵۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۸۱۶ متر)
 • فاصله تا بازار فردو ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۸۱۸ متر)
 • فاصله تا بلوار شهید ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۸۳۳ متر)
 • فاصله تا رستوران فی ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۹۸۲ متر)
 • فاصله تا رستوران سد ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۱۰۱ متر)
 • فاصله تا بلوار ملک ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۳۰۳ متر)
 • فاصله تا بازار گوهر ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۳۰۴ متر)
 • فاصله تا بازار گوهر ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۳۰۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۳۵۸ متر)
 • فاصله تا رستوران ار ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۵۹۷ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۶۵۲ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۶۷۰ متر)
 • فاصله تا گورستان ار ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۷۰۳ متر)
 • فاصله تا رستوران پس ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۷۸۳ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۳ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۸۹۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۲۰۶ متر)
 • فاصله تا بوستان بسی ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۲۵۱ متر)
 • فاصله تا میدان ابوط ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۴۱۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۵۶۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۵۷۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۷۷۴ متر)
 • فاصله تا بلوار سجاد ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۸۰۰ متر)
 • فاصله تا میدان فردو ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۸۴۲ متر)
 • فاصله تا بزرگراه شه ...۱۰ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۲۹ متر)
 • فاصله تا بزرگراه شه ...۱۰ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۳۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۳ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۲۹۷ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۴۰۱ متر)
 • فاصله تا خیابان طبر ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۴۶۲ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۶۰۲ متر)
 • فاصله تا خیابان رضا ...۱۲ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۶۵۷ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۷۱۳ متر)
 • فاصله تا بزرگراه شه ...۱۳ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۸۰۲ متر)
 • فاصله تا میدان جانب ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۲۲ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۳ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۵۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۴ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۱۴۰ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۲۳۰ متر)
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۲۷۹ متر)
 • فاصله تا بلوار خیام ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۴۱۹ متر)
 • فاصله تا پارک طبیعی ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۵۲۴ متر)
 • فاصله تا بلوار خیام ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۵۵۳ متر)
 • فاصله تا بوستان حجا ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۶۹۷ متر)
 • فاصله تا آرامگاه خو ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۷۸۷ متر)
 • فاصله تا دانشگاه فر ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۸۰۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۹۵۹ متر)
 • فاصله تا بلوار امام ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۹۹۹ متر)
 • فاصله تا پارک ملت۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۱۱ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۱۸۶ متر)
 • فاصله تا پارک پردیس ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۲۸۴ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۳۷۲ متر)
 • فاصله تا میدان استق ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۵۵۹ متر)
 • فاصله تا رباط طرق۱۴ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۵۸۹ متر)
 • فاصله تا بازار بین ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۸۵۳ متر)
 • فاصله تا بلوار کوثر ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۸۵۸ متر)
 • فاصله تا رستوران قص ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۹۱۷ متر)
 • فاصله تا کیان سنتر ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۹۳۹ متر)
 • فاصله تا پارک ساحلی ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۹۹۵ متر)
 • فاصله تا باغ پرندگا ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۱۳۵ متر)
 • فاصله تا پردیس قائم ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۱۶۶ متر)
 • فاصله تا سرزمین عجا ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۱۸۶ متر)
 • فاصله تا کیان سنتر ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۱۹۵ متر)
 • فاصله تا سرزمین عجا ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۲۳۰ متر)
 • فاصله تا میدان کوثر ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۴۶۱ متر)
 • فاصله تا برج باران۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۴۸۷ متر)
 • فاصله تا بزرگراه سل ...۱۲ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۵۱۶ متر)
 • فاصله تا بلوار وکیل ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۵۵۴ متر)
 • فاصله تا سینما پیرو ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۶۰۰ متر)
 • فاصله تا بلوار فکور ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۶۲۰ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۶۳۷ متر)
 • فاصله تا بلوار پیرو ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۷۱۲ متر)
 • فاصله تا میدان آزاد ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۷۴۷ متر)
 • فاصله تا رستوران گی ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۹۵۷ متر)
 • فاصله تا میدان قائم ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۱۶۸ متر)
 • فاصله تا رستوران کل ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۲۶۰ متر)
 • فاصله تا بلوار نماز ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۳۵۳ متر)
 • فاصله تا رستوران در ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۳۷۲ متر)
 • فاصله تا بوستان ایز ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۴۰۱ متر)
 • فاصله تا پایانه مسا ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۴۲۱ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۹۴۳ متر)
 • فاصله تا مسیر پلکان ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۴۰۱ متر)
 • فاصله تا بلوار امام ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۴۶۴ متر)
 • فاصله تا بلوار استا ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۴۶۴ متر)
 • فاصله تا پارک تفریح ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۵۸۷ متر)
 • فاصله تا بام مشهد۱۹ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۵۹۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۶۰۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر)
 • فاصله تا قاسم آباد ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۹۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۱۴۸ متر)
 • فاصله تا بلوار شاهد ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۲۱۶ متر)
 • فاصله تا باغ گلها۲۰ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۳۳۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۷۰۶ متر)
 • فاصله تا بلوار آب و ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۷۳۳ متر)
 • فاصله تا رستوران ای ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۷۵۲ متر)
 • فاصله تا پارک آبی ا ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۸۲۷ متر)
 • فاصله تا بلوار صیاد ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۸۹۱ متر)
 • فاصله تا سینما سیمر ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۸۹۲ متر)
 • فاصله تا بلوار اندی ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۴۶ متر)
 • فاصله تا بلوار ادیب ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۱۰۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۱۸۳ متر)
 • فاصله تا بلوار حجاب ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۱۹۲ متر)
 • فاصله تا پارک ملی چ ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۲۹۸ متر)
 • فاصله تا پارک خانوا ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۳۰۸ متر)
 • فاصله تا بزرگراه آس ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۳۶۵ متر)
 • فاصله تا سرزمین موج ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۴۶۰ متر)
 • فاصله تا بوستان نیل ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۵۰۷ متر)
 • فاصله تا بلوار فلاح ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۵۲۹ متر)
 • فاصله تا آرامگاه خو ...۱۴ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۶۵۳ متر)
 • فاصله تا بزرگراه ام ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۹۷۱ متر)
 • فاصله تا بلوار دکتر ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۱۲۶ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۳۵۱ متر)
 • فاصله تا بلوار شریع ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۳۹۹ متر)
 • فاصله تا نمایشگاه ب ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۹۳۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۲۰ متر)
 • فاصله تا بزرگراه آز ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۸۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۳۰۳ متر)
 • فاصله تا بزرگراه نم ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۵۴۴ متر)
 • فاصله تا سد طرق۲۴ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۷۴۱ متر)
 • فاصله تا بهشت رضا۱۷ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۸۶۳ متر)
 • فاصله تا بلوار شهید ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۲۶۲ متر)
 • فاصله تا مجتمع تفری ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۴۲۲ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۵۰۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۵۴۴ متر)
 • فاصله تا پارک جنگلی ...۲۶ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۱۹۸ متر)
 • فاصله تا بلوار مجید ...۲۵ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۴۵۰ متر)
 • فاصله تا بوستان نیا ...۲۵ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۵۰۴ متر)
 • فاصله تا باغ وحش وک ...۲۷ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۵۰۸ متر)
 • فاصله تا کوهستان پا ...۲۷ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۵۱۴ متر)
 • فاصله تا بزرگراه می ...۲۵ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۷۵۶ متر)
 • فاصله تا چشمه گیلاس ...۲۵ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۲۷۹ متر)
 • فاصله تا ویلاژتوریس ...۲۶ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۳۴۰ متر)
 • فاصله تا پارک مینیا ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۴۰۶ متر)
 • فاصله تا امام زاده ...۲۹ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۶۹۴ متر)
 • فاصله تا رستوران مو ...۲۹ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۷۱۴ متر)
 • فاصله تا سرزمین موج ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۶۳ متر)
 • فاصله تا خیابان گلس ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۱۱۳ متر)
 • فاصله تا ییلاق طرقب ...۳۱ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۲۹۲ متر)
 • فاصله تا باغ پونه ط ...۳۱ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۳۱۷ متر)
 • فاصله تا ییلاق شاند ...۲۹ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۸۷۷ متر)
 • فاصله تا بازار بین ...۳۲ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۹۷۳ متر)
 • فاصله تا موزه مردم ...۳۰ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۶۴ متر)
 • فاصله تا رستوران آب ...۳۴ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۱۱۲ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۹ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۱۱۲ متر)
 • فاصله تا باغ رستورا ...۳۴ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۱۶۲ متر)
 • فاصله تا رستوران آب ...۳۳ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۴۰۹ متر)
 • فاصله تا رستوران سر ...۳۵ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۷۹۷ متر)
 • فاصله تا پیست موتور ...۳۳ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۹۷۷ متر)
 • فاصله تا رستوران تش ...۳۷ دقیقه با خودرو (۳۰ کیلومتر و ۱۲۵ متر)
 • فاصله تا پیست دوچرخ ...۳۶ دقیقه با خودرو (۳۰ کیلومتر و ۱۷۶ متر)
 • فاصله تا رستوران سی ...۳۷ دقیقه با خودرو (۳۰ کیلومتر و ۲۰۲ متر)
 • فاصله تا روستا مج۴۷ دقیقه با خودرو (۳۰ کیلومتر و ۲۸۱ متر)
 • فاصله تا روستا تاری ...۳۸ دقیقه با خودرو (۳۰ کیلومتر و ۴۶۶ متر)
 • فاصله تا هارونیه۳۷ دقیقه با خودرو (۳۲ کیلومتر و ۹۱۳ متر)
 • فاصله تا غار مغان۵۳ دقیقه با خودرو (۳۳ کیلومتر و ۶۸۷ متر)
 • فاصله تا آرامگاه فر ...۴۱ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۴۴۰ متر)
 • فاصله تا موزه توس۴۱ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۴۴۰ متر)
 • فاصله تا آرامگاه فر ...۴۱ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۴۴۰ متر)
 • فاصله تا روستا نغند ...۴۱ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۶۶۱ متر)
 • فاصله تا مجتمع توری ...۳۹ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۶۷۸ متر)
 • فاصله تا رستوران هن ...۳۹ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۷۲۱ متر)
 • فاصله تا رستوران ار ...۳۹ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۸۹۴ متر)
 • فاصله تا رستوران پد ...۴۰ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۶۸۹ متر)
 • فاصله تا رستوران حس ...۴۰ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۶۹۶ متر)
 • فاصله تا دره ارغوان ...۴۸ دقیقه با خودرو (۳۷ کیلومتر و ۲۸۲ متر)
 • فاصله تا روستا ابرد ...۴۵ دقیقه با خودرو (۳۹ کیلومتر و ۸ متر)
 • فاصله تا روستا دهبا ...۱ ساعت و ۸ دقیقه با خودرو (۴۱ کیلومتر و ۸۸۹ متر)
 • فاصله تا روستا کنگ۱ ساعت و ۲ دقیقه با خودرو (۴۳ کیلومتر و ۲۹۹ متر)
 • فاصله تا روستا اندر ...۶۰ دقیقه با خودرو (۴۴ کیلومتر و ۴۸۵ متر)
 • فاصله تا روستا کاهو ...۶۰ دقیقه با خودرو (۴۷ کیلومتر و ۹۷۹ متر)
 • فاصله تا روستا زشک۵۹ دقیقه با خودرو (۴۸ کیلومتر و ۴۵۴ متر)
 • فاصله تا بقعه تاریخ ...۱ ساعت و ۱ دقیقه با خودرو (۵۶ کیلومتر و ۲۶۹ متر)
 • فاصله تا روستا گلمک ...۱ ساعت و ۹ دقیقه با خودرو (۶۱ کیلومتر و ۷۳۹ متر)
 • فاصله تا دریاچه چشم ...۲ ساعت و ۸ دقیقه با خودرو (۸۲ کیلومتر و ۴۷ متر)
 • فاصله تا آبشار ارتک ...۲ ساعت و ۳۷ دقیقه با خودرو (۱۳۲ کیلومتر و ۱۳۴ متر)
 • فاصله تا کلات نادر۲ ساعت و ۳۰ دقیقه با خودرو (۱۵۲ کیلومتر و ۹۰۸ متر)
 • فاصله تا کاخ خورشید ...۲ ساعت و ۳۲ دقیقه با خودرو (۱۵۴ کیلومتر و ۹۴۷ متر)
 • فاصله تا آبشار قره ...۲ ساعت و ۳۷ دقیقه با خودرو (۱۵۵ کیلومتر و ۲۹۵ متر)
قوانین و مقرارت هتل
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)متفاوت با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودکان زیر ۳ سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاکودکان ۳ تا 5 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
پذیرش خانم مجردبا نامه اماکن
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر (فقط میهمان ایرانی)
نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)متفاوت با نرخنامه
درباره هتل شهریار مشهد

هتل دو ستاره شهریار مشهد یکی از هتل‌های ارزان‌قیمت مشهد است که سال 1376 در ساختمانی سه‌طبقه و با 33 باب اتاق احداث‌ شده است. هتل شهریار مشهد برای ارتقاء سطح کیفیت در سال 1397 مورد بازسازی قرار گرفت. این هتل به دلیل فاصله نزدیک تا حرم مطهر رضوی در بین زائران گرامی از محبوبیت ویژه برخوردار است.

 

امکانات هتل دو ستاره شهریار مشهد

اتاق‌های هتل شهریار مشهد تنوع خوبی دارد تا شما بتوانید به هر تعداد نفراتی که دوست دارید به‌صورت آنلاین از سایت یوتوراز آن را رزرو کنید. این اتاق‌های متنوع شامل اتاق دوتخته، سه تخته، چهار تخته، آپارتمان دو خوابه و آپارتمان یک خوابه می‌شود.

امکانات هتل شهریار مشهد در حد قابل قبولی است که مهم‌ترین ویژگی آن تمیز و مرتب بودن اتاق‌ها است. از دیگر امکانات اتاق‌های هتل شهریار مشهد می‌توان به سرویس خواب، یخچال، تلویزیون، چای‌ساز، پاور سوئیچ، سیستم تهویه مطبوع هوا، سیستم سرمایشی و گرمایشی، مبلمان، مینی بار با هزینه، حمام، سرویس بهداشتی ایرانی و فرنگی، اینترنت بی‌سیم رایگان و صبحانه اشاره کرد.

علاوه‌بر امکانات فوق، در سایر بخش‌های هتل نیز امکانات متعددی ارائه می‌گردد که عبارتند از: ترانسفر رفت‌وبرگشت با هزینه، کافی‌نت، شبکه پخش فیلم، خدمات برای معلولین، صندوق امانات، تاکسی‌ سرویس، خدمات باربری، خدمات لاندری، اینترنت بی‌سیم در لابی و پارکینگ با ظرفیت محدود

رستوران هتل شهریار مشهد از مواد اولیه خوبی برای طبخ غذایی‌های لذیذ خود استفاده می‌کند. خدمات در این رستوران به‌صورت بوفه برای صبحانه و منوی انتخابی برای ناهار و شام ارائه می‌شود.

 

آدرس و شماره تماس هتل شهریار مشهد

هتل شهریار مشهد در خیابان امام رضا 8 و در فاصله اندک تا بارگاه ملکوتی رضوی قرار گرفته است. زائران گرامی می‌توانند با کمتر از 10 دقیقه پیاده‌روی خود را به امام مهربانی‌ها برسانند.

از خصوصیات دیگر موقعیت مکانی هتل شهریار مشهد می‌توان به نزدیکی به بازار رضا، که مکانی مناسب برای خرید سوغاتی مشهد است اشاره کرد.

همچنین جاذبه‌های گردشگری زیادی در اطراف حرم وجود دارد که می‌توان بعد از زیارت به گردش در آن‌ها پرداخت؛ ازجمله: خانه داروغه، حمام محمد قلی بیگ، بازار سرشور، مراکز خرید هفده شهریور و ... اشاره کرد.

برای تماس با هتل شهریار مشهد می‌توانید از شماره 1548 استفاده نماید و راهنمای لازم را از پشتیبانی شرکت یوتوراز دریافت کنید.

 

رزرو اینترنتی هتل شهریار مشهد

در صورت علاقه به رزرو اینترنتی هتل شهریار مشهد می‌توانید به‌راحتی از سایت یوتراوز خرید کنید تا ضمن گرفتن واچر آنی از خدمات 24 ساعته پشتیبانی یوتراوز نیز بهره‌مند شوید.