آدرس هتل :مشهد، خیابان امام رضا، چهارراه دانش، شهید حنایی ۷
نکات مهم هتل آپارتمان شبستان مشهد
 • کمپین ویژه تابستان با اقامت در هتل مجلل درویشی، هر شب به قید قرعه یک اتاق، هدیه اقامت رایگان هتل را دریافت نمایید
 • هزینه اقامت کودک زیر دوسال رایگان می‌باشد.
اتاق‌های قابل رزرو
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
هتل های مشابه هتل آپارتمان شبستان مشهد
امکانات هتل آپارتمان شبستان مشهد
موقعیت مکانی هتل آپارتمان شبستان مشهد
 • خیابان دانش شرقی۱ دقیقه پیاده ‌روی (۴۸ متر)
 • پارک میرزا کوچک خان۴ دقیقه پیاده ‌روی (۲۸۵ متر)
 • بوستان میرزا کوچک خان(دانش)۵ دقیقه پیاده ‌روی (۳۳۹ متر)
 • خیابان عنصری۵ دقیقه پیاده ‌روی (۳۸۴ متر)
 • باغ خونی۸ دقیقه پیاده ‌روی (۵۹۵ متر)
 • خیابان دانش غربی۹ دقیقه پیاده ‌روی (۷۴۴ متر)
 • مرکز خرید آسمان۱۰ دقیقه پیاده ‌روی (۸۱۸ متر)
 • برج تجاری آکسون۱۰ دقیقه پیاده ‌روی (۸۲۰ متر)
 • مرکز خرید اطلسیه۱۰ دقیقه پیاده ‌روی (۸۲۶ متر)
 • خیابان هفده شهریور۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۱ متر)
 • بلوار 17 شهریور۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۵ متر)
 • بیمارستان موسی بن جعفر(ع)۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۳ متر)
 • بازار رضا۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۱۰۳ متر)
 • حرم ورودی باب الرضا۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۰۹ متر)
 • ایستگاه قطار شهری بسیج۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۵۲ متر)
 • حرم ورودی باب الجواد۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۳۵ متر)
 • بلوار امام رضا۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۳۶ متر)
 • موزه آستان قدس رضوی۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۶۱ متر)
 • موزه ظروف۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۶۴ متر)
 • موزه قرآن و نفایس۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۷۰ متر)
 • موزه تمبر، اسکناس و سکه۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۷۰ متر)
 • موزه نجوم و ساعت۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۷۰ متر)
 • موزه مدال۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۷۰ متر)
 • موزه مردم‌شناسی۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۷۰ متر)
 • موزه هنرهای تجسمی۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۷۰ متر)
 • موزه فرش۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۷۰ متر)
 • خیابان خسروی نو۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۵۱۹ متر)
 • خیابان خسروی نو۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۵۲۸ متر)
 • بیمارستان سینا۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۵۸۲ متر)
 • کلیسای مسروپ مقدس۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۶۳ متر)
 • حرم ورودی حرعاملی۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۸۳ متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۰۰ متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب(امدادی)۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۰۴ متر)
 • کنسولگری کشور افغانستان۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۰۹ متر)
 • موزه مردم‌ شناسی۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۶۴ متر)
 • مقبره پیر پالان دوز۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۶۵ متر)
 • مدرسه علمیه عباسقلی خان۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۱۰ متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفده شهریور۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۱۵ متر)
 • مسجد هفتاد و دو تن۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۱۸ متر)
 • حرم ورودی خیابان نواب صفوی۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۳۳ متر)
 • آرامگاه شیخ نخودکی۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۸۵ متر)
 • خانه ملک۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۷ متر)
 • کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۲ متر)
 • خیابان امام خمینی۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۰۳ متر)
 • خیابان نواب صفوی۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۳۸ متر)
 • گنبد خشتی۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۴۶ متر)
 • حرم ورودی صحن جمهوری۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۸۰ متر)
 • رستوران معین درباری۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۹۴ متر)
 • خیابان پاسداران۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۹۴ متر)
 • ایستگاه قطار شهری پروین اعتصامی۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۳۵ متر)
 • مدرسه پریزاد۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۴۱ متر)
 • سینما قدس۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۴۲ متر)
 • ایستگاه قطار شهری امام خمینی۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۷۹ متر)
 • چهارراه شهدا۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۴۶ متر)
 • بیمارستان امام هادی۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۵۰ متر)
 • حرم ورودی شیخ طبرسی۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۵۹ متر)
 • میدان امام رضا۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۸۳ متر)
 • خیابان شیرازی۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۰۰ متر)
 • بازار مرکزی۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۰۷ متر)
 • مسجد گوهرشاد۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۶۴ متر)
 • پارک باغ ملی۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۸۸ متر)
 • بلوار امام خمینی۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۹۶ متر)
 • بیماررستان امام رضا(ع)۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۱۳ متر)
 • مصلی تاریخی مشهد۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۴۹ متر)
 • مجتمع تجاری آرمان۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۷۰ متر)
 • بوستان وحدت۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۱۰ متر)
 • بیمارستان امام زمان۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۱۱ متر)
 • بیمارستان آریا۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۱۷ متر)
 • حرم ورودی خیابان شیرازی۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۳۷ متر)
 • کلیسا انجیلی۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۹۰ متر)
 • ایستگاه قطار شهری سعدی۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۶۳ متر)
 • بلوار مصلی۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹ متر)
 • بازار جنت۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۳ متر)
 • پارک وحدت۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۰ متر)
 • بیمارستان ثامن الائمه۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۴ متر)
 • بلوار وحدت۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۵ متر)
 • سینما هویزه۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۲۸ متر)
 • پایانه مسافربری امام رضا(ع)۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۰۶ متر)
 • خیابان آزادی (بهجت)۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۵۸ متر)
 • بیمارستان 550 ارتش۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۵۴ متر)
 • برج تجاری آلتون۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۷۱ متر)
 • بلوار امیرالمومنین۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۱۶ متر)
 • ایستگاه قطار شهری شریعتی۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۱۶ متر)
 • میدان شریعتی ( تقی آباد )۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۲۲ متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید مفتح۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۱۴ متر)
 • مجتمع زیست خاور۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۲۴ متر)
 • آرامگاه نادرشاه افشار۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۲۴ متر)
 • بیمارستان بنت الهدی۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۲۰ متر)
 • رستوران رضایی۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۴۹ متر)
 • بلوار شهید رستمی۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۲۱ متر)
 • بیمارستان ام البنین۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۳۸ متر)
 • سینما آفریقا۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹۰ متر)
 • مرکز خرید ورسیج مشهد۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۰۱ متر)
 • ایستگاه قطار شهری راه آهن۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۸۱ متر)
 • ایستگاه راه آهن۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۸۱ متر)
 • بوستان باباقدرت۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۳۷ متر)
 • ایستگاه قطار شهری قائم۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۶۷ متر)
 • بیمارستان مهر۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۷۸ متر)
 • بیمارستان پاستور نو۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۸۱ متر)
 • بیمارستان تخصصی کودکان دکتر شیخ۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۲۰ متر)
 • پارک باباقدرت۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۲۳ متر)
 • بیمارستان تخصصی سرطان امید۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۷۰ متر)
 • ایستگاه قطار شهری الندشت۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۷۴ متر)
 • بوستان امت۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۰۱ متر)
 • هنرستان صنعتی شهید بهشتی۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۰۹ متر)
 • بیمارستان قائم۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۴۹ متر)
 • میدان شهدا۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۱۳ متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهدا۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۷۹ متر)
 • گنبد سبز۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۸۶ متر)
 • خیابان کوهسنگی۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۸۸ متر)
 • میدان توحید۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۲۹ متر)
 • بلوار احمد آباد۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۶۵ متر)
 • بیمارستان 17 شهریور۹ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹۰۶ متر)
 • فروشگاه دبنهامز۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹۰۹ متر)
 • میدان احمد آباد۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹۵۶ متر)
 • خیابان آبکوه۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۵ متر)
 • بیمارستان شهید هاشمی نژاد۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۲۳ متر)
 • بازار فردوسی۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۷۸ متر)
 • بیمارستان امام حسین (ع)۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۷۷ متر)
 • ایستگاه قطار شهری نبوت۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۲۳۵ متر)
 • نسیم لبنان۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۲۵۰ متر)
 • بلوار ملاصدرا۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۲۶۲ متر)
 • بلوار قرنی۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۵۶۳ متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهسنگی۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۷۳۵ متر)
 • خیابان راهنمایی۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۸۰۷ متر)
 • بلوار بعثت۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۷۷ متر)
 • مرکز خرید خورشید۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۸۷ متر)
 • ایستگاه قطار شهری فلسطین۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۱۰۵ متر)
 • مرکز خرید قسطنطنیه۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۱۴۹ متر)
 • بیمارستان 22 بهمن۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۱۵۴ متر)
 • کنسولگری کشور تاجیکستان۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۱۸۰ متر)
 • بیمارستان حجازی۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۱۹۰ متر)
 • بازار گوهر شاد۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۳۱۱ متر)
 • بازار گوهرشاد۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۳۱۴ متر)
 • ایستگاه قطار شهری طالقانی۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۳۷۲ متر)
 • رستوران سدروس۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۴۶۴ متر)
 • بوستان بسیج۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۵۱۱ متر)
 • بیمارستان تخصصی چشم خاتم النبیاء۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۵۹۲ متر)
 • بلوار شهید منتظری۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶۱۰ متر)
 • گورستان ارامنه۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶۸۰ متر)
 • رستوران فیش اند چیپس خلیج فارس۱۲ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۷۵۸ متر)
 • بلوار هاشمی نژاد۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۹۶۸ متر)
 • ایستگاه قطار شهری فجر۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۹۸۸ متر)
 • رستوران ارکیده سیاه۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۲۲ متر)
 • بلوار ملک اباد۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۷۹ متر)
 • ایستگاه قطار شهری خیام۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۱۳۵ متر)
 • ایستگاه قطار شهری طبرسی۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۱۹۴ متر)
 • میدان ابوطالب۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۳۵۲ متر)
 • رستوران پسران کریم۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۴۲۷ متر)
 • کمپ غدیر۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۶۸۶ متر)
 • فرودگاه بین المللی۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۷۳۵ متر)
 • میدان فردوسی۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۷۸۲ متر)
 • بیمارستان جوادالائمه۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۸۲۰ متر)
 • پارک ریحانه( بانوان)۱۰ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۸۷۴ متر)
 • خیابان طبرسی۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۸۸۱ متر)
 • ایستگاه قطار شهری آزادی۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۹۸۳ متر)
 • بزرگراه شهید بابا نظر۱۱ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۲۲۱ متر)
 • بیمارستان امام سجاد۱۴ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۳۱۱ متر)
 • بلوار سجاد۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۳۳۲ متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید کاوه۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۴۳۴ متر)
 • بیمارستان روان پزشکی ابن سینا۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۶۵۲ متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری۱۲ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۳۹ متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری۱۲ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۴۸ متر)
 • ایستگاه قطار شهری پارک ملت۱۳ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۷۴ متر)
 • میدان جانباز۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۱۳۷ متر)
 • آرامگاه خواجه ربیع۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۲۰۶ متر)
 • مجتمع تجاری پروما۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۲۱۸ متر)
 • بلوار خیام۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۳۵۹ متر)
 • ایستگاه قطار شهری کشف رود۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۳۷۸ متر)
 • بوستان حجاب ( بانوان )۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۳۷۸ متر)
 • کنسولگری کشور عراق۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۳۷۹ متر)
 • بلوار خیام۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۴۹۳ متر)
 • خیابان رضاشهر۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۵۸۹ متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوثر۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۹۱۷ متر)
 • پارک پردیس قائم۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۹۶۶ متر)
 • دانشگاه فردوسی۱۹ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۵۸۶ متر)
 • بلوار امامت۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۷۷۵ متر)
 • پارک ملت۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۷۸۷ متر)
 • بازار بین المللی سپاد۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۷۹۳ متر)
 • رستوران قصر هدیش۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۸۵۷ متر)
 • کیان سنتر 1۱۸ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۹۰۶ متر)
 • پارک ساحلی آفتاب۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۹۳۴ متر)
 • کنسولگری کشور قرقیزستان۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۹۶۳ متر)
 • باغ پرندگان۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۷۵ متر)
 • پردیس قائم۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۱۰۵ متر)
 • سرزمین عجایب۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۱۲۵ متر)
 • بیمارستان فارابی۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۱۴۹ متر)
 • سرزمین عجایب۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۱۷۰ متر)
 • میدان استقلال۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۳۳۶ متر)
 • بلوار کوثر۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۶۳۵ متر)
 • میدان کوثر۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۲۳۸ متر)
 • برج باران۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۲۶۴ متر)
 • پارک طبیعی هفت حوض۲۱ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۳۱۰ متر)
 • بلوار وکیل آباد۱۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۳۳۱ متر)
 • پایانه مسافربری معراج۱۹ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۳۶۰ متر)
 • بیمارستان تخصصی جواد الائمه (قلب و عروق)۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۴۱۳ متر)
 • میدان آزادی۱۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۵۲۴ متر)
 • سینما پیروزی۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۵۳۳ متر)
 • بلوار فکوری۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۵۵۳ متر)
 • بلوار پیروزی۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۶۴۵ متر)
 • رستوران گیاهی خانه۱۹ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۸۹۰ متر)
 • میدان قائم۱۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۹۱۲ متر)
 • رستوران کلبه محبت۱۸ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۳۷ متر)
 • رستوران دریایی سولو۱۸ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۱۴۸ متر)
 • بوستان ایزدی۱۹ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۳۳۴ متر)
 • بیمارستان رضوی۲۰ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۴۰۲ متر)
 • رباط طرق۱۶ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۵۰۶ متر)
 • بلوار استاد یوسفی۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۲۴۱ متر)
 • بلوار امامیه۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۲۴۱ متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفت تیر۲۱ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۳۷۹ متر)
 • بزرگراه سلسله الذهب۱۴ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۴۳۲ متر)
 • مسیر پلکانی بابا کوهی۲۱ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۶۲۴ متر)
 • ایستگاه قطار شهری اقبال لاهوری۱۹ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۷۷۷ متر)
 • قاسم آباد ( شهرک غرب )۲۲ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۸۶۸ متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانش آموز۲۱ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۹۲۵ متر)
 • بلوار شاهد۲۲ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۹۹۲ متر)
 • باغ گلها۲۰ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۱۱۱ متر)
 • بلوار نماز۱۸ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۱۳۹ متر)
 • ایستگاه قطار شهری صیاد شیرازی۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۴۸۳ متر)
 • رستوران ایتالیایی پای۲۰ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۵۲۹ متر)
 • بلوار آب و برق۲۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۵۵۷ متر)
 • پارک آبی ایرانیان۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۵۷۱ متر)
 • بلوار صیاد شیرازی۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۶۶۸ متر)
 • سینما سیمرغ۲۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۶۶۹ متر)
 • بلوار اندیشه۲۳ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۸۲۳ متر)
 • بلوار ادیب۲۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۸۸۵ متر)
 • بلوار حجاب۲۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۹۳۶ متر)
 • ایستگاه قطار شهری صدف۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۹۶۰ متر)
 • پارک ملی چهل بازه مشهد۲۰ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۷۵ متر)
 • پارک خانواده۲۳ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۸۵ متر)
 • بزرگراه آسیایی۲۱ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۱۴۲ متر)
 • سرزمین موج های آبی۲۳ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۲۳۶ متر)
 • بوستان نیلوفر آبی۲۴ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۲۸۴ متر)
 • بلوار فلاحی۲۳ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۳۰۵ متر)
 • پارک تفریحی خورشید۲۱ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۳۷۴ متر)
 • بام مشهد۲۱ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۳۷۸ متر)
 • بلوار دکتر حسابی۲۳ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۸۷۰ متر)
 • بیمارستان مهرگان۲۵ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۱۲۸ متر)
 • بلوار شریعتی۲۴ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۱۷۶ متر)
 • نمایشگاه بین المللی مشهد۲۳ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۷۰۹ متر)
 • ایستگاه قطار شهری نمایشگاه۲۲ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۷۹۷ متر)
 • بزرگراه آزادی۲۵ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۸۶۱ متر)
 • ایستگاه قطار شهری وکیل آباد۲۲ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۸۰ متر)
 • آرامگاه خواجه مراد۱۷ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۵۶۹ متر)
 • بلوار شهید برونسی۲۳ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۳۹ متر)
 • بزرگراه نمایشگاه۲۴ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۱۶۵ متر)
 • مجتمع تفریحی جام‌جم۲۴ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۱۹۹ متر)
 • بیمارستان دکتر شریعتی۲۵ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۲۸۳ متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهستان پارک۲۴ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۳۲۰ متر)
 • پارک جنگلی وکیل آباد۲۶ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۹۷۵ متر)
 • بلوار مجیدیه۲۵ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۲۲۷ متر)
 • بوستان نیایش۲۶ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۲۸۰ متر)
 • باغ وحش وکیل آباد۲۷ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۲۸۵ متر)
 • کوهستان پارک شادی۲۷ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۲۹۱ متر)
 • بزرگراه میثاق۲۵ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۵۳۳ متر)
 • سد طرق۲۶ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۶۵۷ متر)
 • بهشت رضا۲۰ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۷۷۹ متر)
 • چشمه گیلاس (گلسب)۲۵ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۵۶ متر)
 • پارک مینیاتوری۲۸ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۱۸۳ متر)
 • امام زاده ناصر و یاسر۲۹ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۴۷۱ متر)
 • رستوران مولانا۲۹ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۴۹۱ متر)
 • سرزمین موج های خروشان۲۸ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۸۴۰ متر)
 • خیابان گلستان۲۸ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۸۹۰ متر)
 • ییلاق طرقبه۳۱ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۶۹ متر)
 • باغ پونه طرقبه۳۱ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۹۴ متر)
 • ییلاق شاندیز۲۹ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۶۵۴ متر)
 • بازار بین المللی بعثت۳۲ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۷۵۰ متر)
 • موزه مردم شناسی ویرانی۳۰ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۸۴۱ متر)
 • رستوران آبشار۳۴ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۸۸۹ متر)
 • بیمارستان طالقانی۲۹ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۸۸۹ متر)
 • باغ رستوران طوبی۳۴ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۹۳۸ متر)
 • رستوران آبنوس۳۳ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۱۸۶ متر)
 • رستوران سرداب عنبران۳۵ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۵۷۴ متر)
 • پیست موتور کراس۳۳ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۷۵۳ متر)
 • روستا تاریخی پاژ۳۶ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۸۸۵ متر)
 • رستوران تشریفات۳۷ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۹۰۲ متر)
 • پیست دوچرخه سواری ثامن۳۶ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۹۵۳ متر)
 • رستوران سید و پسران جاغرق۳۷ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۹۷۸ متر)
 • روستا مج۴۹ دقیقه با خودرو (۳۲ کیلومتر و ۶۷ متر)
 • هارونیه۳۷ دقیقه با خودرو (۳۲ کیلومتر و ۶۸۹ متر)
 • آرامگاه فردوسی۴۱ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۲۱۶ متر)
 • آرامگاه فردوسی۴۱ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۲۱۶ متر)
 • موزه توس۴۱ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۲۱۶ متر)
 • روستا نغندر۴۱ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۴۳۸ متر)
 • مجتمع توریستی پدیده شاندیز۳۹ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۴۵۵ متر)
 • رستوران هندی راج۳۹ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۴۹۸ متر)
 • رستوران ارم شاندیز۳۹ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۶۷۱ متر)
 • رستوران پدیده شاندیز۴۰ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۴۶۵ متر)
 • رستوران حسین شیشلیکی۴۰ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۴۷۳ متر)
 • غار مغان۵۵ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۴۷۴ متر)
 • دره ارغوان۴۸ دقیقه با خودرو (۳۷ کیلومتر و ۵۹ متر)
 • روستا ابرده۴۵ دقیقه با خودرو (۳۸ کیلومتر و ۷۸۵ متر)
 • روستا دهبار۱ ساعت و ۸ دقیقه با خودرو (۴۱ کیلومتر و ۶۶۶ متر)
 • روستا اندرخ۵۸ دقیقه با خودرو (۴۲ کیلومتر و ۹۰۴ متر)
 • روستا کنگ۱ ساعت و ۲ دقیقه با خودرو (۴۳ کیلومتر و ۷۵ متر)
 • روستا زشک۵۹ دقیقه با خودرو (۴۸ کیلومتر و ۲۳۰ متر)
 • بقعه تاریخی امام زاده یحیی۱ ساعت و ۳ دقیقه با خودرو (۵۴ کیلومتر و ۵۲۹ متر)
 • روستا کاهو۶۰ دقیقه با خودرو (۵۵ کیلومتر و ۸۴ متر)
 • روستا گلمکان۱ ساعت و ۹ دقیقه با خودرو (۶۱ کیلومتر و ۵۱۶ متر)
 • دریاچه چشمه سبز۲ ساعت و ۸ دقیقه با خودرو (۸۱ کیلومتر و ۸۲۴ متر)
 • آبشار ارتکند۲ ساعت و ۳۶ دقیقه با خودرو (۱۳۰ کیلومتر و ۵۵۳ متر)
 • کلات نادر۲ ساعت و ۲۸ دقیقه با خودرو (۱۵۱ کیلومتر و ۳۲۷ متر)
 • کاخ خورشید۲ ساعت و ۳۰ دقیقه با خودرو (۱۵۳ کیلومتر و ۳۶۶ متر)
 • آبشار قره سو۲ ساعت و ۳۵ دقیقه با خودرو (۱۵۳ کیلومتر و ۷۱۴ متر)
برای بزرگنمایی روی نقشه کلیک کنید
قوانین و مقرارت هتل
نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)متفاوت با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)متفاوت با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودکان زیر ۳ سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاکودکان ۳ تا ۸ سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
پذیرش خانم مجردنامشخص
قوانین صیغه‌نامهنامشخص
درباره هتل آپارتمان شبستان مشهد

هتل آپارتمان شبستان مشهد یکی از ارزان‌ترین هتل آپارتمان‌های مشهد است که در سال 1384 افتتاح شد. معماری و طراحی داخلی این هتل بسیار چشم‌نواز است و در کنار آن محیطی بسیار تمیز و آرامش بخش دارد. هتل آپارتمان شبستان مشهد با توجه به فاصله کم تا حرم مطهر رضوی از پرفروش‌ترین هتل‌های مشهد به شمار می‌آید.

 

امکانات هتل آپارتمان شبستان مشهد

هتل آپارتمان شبستان مشهد ساختمانی 4 طبقه دارد که 20 واحد اقامتی همراه با دیگر امکانات مورد نیاز میهمانان گرامی در طبقات مختلف این هتل پراکنده شده‌اند. اتاق‌های هتل آپارتمان شبستان مشهد به صورت آپارتمان‌های یکخوابه و دوخوابه قابل رزرو است. ظرفیت این اتاق‌های به ترتیب 4 و 6 نفر است که به صورت تخت و سرویس اضافه قابل رزرو است. هر دو نوع اتاق این هتل دارای تجهیزات آشپزی، آشپزخانه، یخچال، تلفن، تلویزیون، حمام و سرویس بهداشتی است. از امکانات عمومی هتل آپارتمان شبستان مشهد می‌توان به رستوران با کیفیت غذای خوب، پارکینگ، نمازخانه، لابی، خدمات گردشی و ... اشاره کرد.

 

آدرس و شماره تماس هتل آپارتمان شبستان مشهد

هتل آپارتمان شبستان مشهد در خیابان امام رضا، چهارراه دانش قرار دارد. فاصله این هتل تا حرم امام رضا (ع) در حدود 2 کیلومتر است. درصورتی‌که قصد تشرف به آستان مقدس رضوی را دارید، با کمتر از 10 دقیقه پیاده‌روی می‌توانید خود را به بارگاه ملکوتی رضوی برسانید. از مهم‌ترین مزایای موقعیت مکانی هتل آپارتمان شبستان مشهد می‌توان به دسترسی آسان به مراکز خرید هفده شهریور و سرای بلور اشاره کرد. همچنین لازم به ذکر است در صورت علاقه به خرید سوغاتی‌های مشهد با کمی پیاده‌روی می‌توانید به بازار رضا سر بزنید.

برای تماس با هتل آپارتمان شبستان مشهد شما می‌توانید با شماره 1548 پشتیبانی یوتراوز تماس بگیرید.

 

رزرو اینترنتی هتل آپارتمان شبستان مشهد  

در صورت علاقه به رزرو اینترنتی هتل می‌توانید به‌راحتی از سایت یوتراوز خرید کنید تا ضمن گرفتن واچر آنی از خدمات 24 ساعته پشتیبانی یوتراوز نیز بهره‌مند شوید.