آدرس هتل :تهران، بلوار میرداماد، خیابان نوربخش، کوچه ده متری دوم، پلاک ۵
نکات مهم هتل آپارتمان ستیا تهران
 • کمپین ویژه تابستان با اقامت در هتل مجلل درویشی، هر شب به قید قرعه یک اتاق، هدیه اقامت رایگان هتل را دریافت نمایید
 • هزینه اقامت کودک زیر دوسال رایگان می‌باشد.
اتاق‌های قابل رزرو
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
امکانات هتل آپارتمان ستیا تهران
موقعیت مکانی هتل آپارتمان ستیا تهران
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۰۸ متر)
 • فاصله تا بوستان آب ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۵ متر)
 • فاصله تا پل طبیعت۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۶۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۵۷ متر)
 • فاصله تا بلوار میرد ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۱۷ متر)
 • فاصله تا میدان ونک۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۷۰ متر)
 • فاصله تا خانه موزه ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۰۰ متر)
 • فاصله تا بوستان طال ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۰۹ متر)
 • فاصله تا مرکز چشم پ ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۶۱ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۷۷ متر)
 • فاصله تا خیابان گان ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۰۲ متر)
 • فاصله تا سفره خانه ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۱۳ متر)
 • فاصله تا بزرگراه حق ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۲۴ متر)
 • فاصله تا خیابان شهی ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۳۲ متر)
 • فاصله تا مسجد قبا۷ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۹۵ متر)
 • فاصله تا سفارت جمهو ...۱۰ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۵۵ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۵۳ متر)
 • فاصله تا رستوران ما ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۸۲ متر)
 • فاصله تا حسینیه ارش ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۸۵ متر)
 • فاصله تا رستوران بی ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۱۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۷۰ متر)
 • فاصله تا موزه پول۸ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۹۰ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۵۸ متر)
 • فاصله تا بلوار آفری ...۸ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۶۰ متر)
 • فاصله تا سفارت سوری ...۸ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۱۲ متر)
 • فاصله تا رستوران خا ...۸ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۹۵ متر)
 • فاصله تا بزرگراه کو ...۹ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۰۰ متر)
 • فاصله تا خیابان ملا ...۹ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۰۴ متر)
 • فاصله تا رستوران بر ...۸ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۲۱ متر)
 • فاصله تا گنبد مینا۹ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۴۸ متر)
 • فاصله تا ساختمان صل ...۸ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۷۹ متر)
 • فاصله تا سفارت امار ...۸ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۹۶ متر)
 • فاصله تا رستوران کا ...۸ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۰۸ متر)
 • فاصله تا رستوران شا ...۸ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۳۱ متر)
 • فاصله تا رستوران گی ...۸ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۶۴ متر)
 • فاصله تا سفارت جمهو ...۹ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۲۴ متر)
 • فاصله تا سفارت جمهو ...۹ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۹۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۴ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۷ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۸ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۹ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۵۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۹۰ متر)
 • فاصله تا خیابان ولی ...۹ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۱۹ متر)
 • فاصله تا خیابان الو ...۹ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۷۵ متر)
 • فاصله تا موزه امام ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۳۶ متر)
 • فاصله تا رستوران اس ...۹ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۹۹ متر)
 • فاصله تا خیابان خرم ...۱۰ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۸۹ متر)
 • فاصله تا رستوران ار ...۹ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۹۰ متر)
 • فاصله تا رستوران آن ...۱۱ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۱۸ متر)
 • فاصله تا مصلی۱۰ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۲۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۲۶ متر)
 • فاصله تا سینما ملت۱۰ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۴۳ متر)
 • فاصله تا میدان آژان ...۱۰ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۵۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۹۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۲۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۷۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹۰۰ متر)
 • فاصله تا خیابان سهر ...۱۱ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹۵۱ متر)
 • فاصله تا باغ خزندگا ...۱۱ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۸۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۸۸ متر)
 • فاصله تا رستوران خا ...۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۹۵ متر)
 • فاصله تا رستوران آن ...۱۱ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۲۱۹ متر)
 • فاصله تا البرز۱۲ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۲۴۲ متر)
 • فاصله تا رستوران ال ...۱۲ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۲۴۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۳۸۵ متر)
 • فاصله تا بوستان باغ ...۱۲ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۴۵۰ متر)
 • فاصله تا سینما آزاد ...۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۵۰۲ متر)
 • فاصله تا رستوران سی ...۱۱ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۵۸۷ متر)
 • فاصله تا خیابان پاس ...۱۱ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۶۲۰ متر)
 • فاصله تا بزرگراه چم ...۱۲ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۷۴۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۲ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۷۷۱ متر)
 • فاصله تا خیابان فیا ...۱۱ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۸۵۳ متر)
 • فاصله تا خیابان فرش ...۱۱ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۸۵۵ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۲ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۲ متر)
 • فاصله تا بلوار شریع ...۱۴ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۳۵ متر)
 • فاصله تا شاطر عباس۱۳ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۱۵۳ متر)
 • فاصله تا پیتزا پاشا ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۱۹۸ متر)
 • فاصله تا خیابان مطه ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۲۲۰ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۲ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۲۳۲ متر)
 • فاصله تا نایب ساعی۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۳۰۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۲ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۳۱۷ متر)
 • فاصله تا سفارت افغا ...۱۳ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۴۳۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۴ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۴۳۹ متر)
 • فاصله تا قیطریه۱۵ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۵۳۸ متر)
 • فاصله تا رستوران گی ...۱۲ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۵۴۱ متر)
 • فاصله تا باغ موزه ه ...۱۳ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶۱۲ متر)
 • فاصله تا عباس آباد۱۵ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶۱۶ متر)
 • فاصله تا موزه دکتر ...۱۳ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶۴۴ متر)
 • فاصله تا تجریش۱۵ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶۶۸ متر)
 • فاصله تا میدان هفت ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۷۴۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۲ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۷۸۱ متر)
 • فاصله تا خیابان کری ...۱۲ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۸۰۵ متر)
 • فاصله تا سفارت ژاپن ...۱۳ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۸۱۵ متر)
 • فاصله تا حرم امامزا ...۱۶ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۸۷۵ متر)
 • فاصله تا خیابان فره ...۱۶ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۸۷۶ متر)
 • فاصله تا سفره خانه ...۱۲ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۸۸۵ متر)
 • فاصله تا باغ فردوس۱۳ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۹۰۹ متر)
 • فاصله تا کافی شاپ ک ...۱۶ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۱۹ متر)
 • فاصله تا رستوران طر ...۱۶ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۳۸ متر)
 • فاصله تا پیتزا پارک ...۱۶ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۷۲ متر)
 • فاصله تا رستوران شه ...۱۶ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۸۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۴ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۱۷۲ متر)
 • فاصله تا پیتزا پم۱۷ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۲۰۶ متر)
 • فاصله تا سفارت برزی ...۱۴ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۲۵۲ متر)
 • فاصله تا رستوران مو ...۱۷ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۳۰۶ متر)
 • فاصله تا رستوران ای ...۱۶ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۳۱۳ متر)
 • فاصله تا رصد خانه ز ...۱۴ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۳۲۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۳ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۳۳۵ متر)
 • فاصله تا موزه سینما ...۱۴ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۳۸۷ متر)
 • فاصله تا نمایشگاه ب ...۱۵ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۴۲۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۶ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۴۹۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۴ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۵۵۰ متر)
 • فاصله تا رستوران شب ...۱۴ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۵۷۲ متر)
 • فاصله تا خیابان کار ...۱۶ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۵۷۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۴ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۶۸۷ متر)
 • فاصله تا سینما ایرا ...۱۷ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۶۹۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۵ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۷۴۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۴ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۸۲۰ متر)
 • فاصله تا رستوران سن ...۱۵ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۸۵۵ متر)
 • فاصله تا سینما آفری ...۱۵ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۸۵۶ متر)
 • فاصله تا سفارت جمهو ...۱۵ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۹۱۸ متر)
 • فاصله تا سفره خانه ...۱۷ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۹۶۷ متر)
 • فاصله تا کلیسای سرک ...۱۴ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۹۷۷ متر)
 • فاصله تا سفارت اتری ...۱۷ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۹۸۵ متر)
 • فاصله تا میدان ولیع ...۱۵ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۳۲ متر)
 • فاصله تا پار ک وی۱۵ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۰۰ متر)
 • فاصله تا رستوران ار ...۱۷ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۰۹ متر)
 • فاصله تا رستوران ال ...۱۷ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۲۵ متر)
 • فاصله تا سفارت بوسن ...۱۶ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۴۴ متر)
 • فاصله تا کاخ سعدآبا ...۱۷ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۵۲ متر)
 • فاصله تا مجموعه فره ...۱۷ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۵۲ متر)
 • فاصله تا موزه نظامی ...۱۷ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۵۲ متر)
 • فاصله تا موزه آبکار ...۱۷ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۵۲ متر)
 • فاصله تا خیابان ایر ...۱۴ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۵۵ متر)
 • فاصله تا خیابان است ...۱۵ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۵۸ متر)
 • فاصله تا دروازه دول ...۱۵ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۲۵۴ متر)
 • فاصله تا خیابان سپه ...۱۵ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۲۵۷ متر)
 • فاصله تا سینما استق ...۱۶ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۲۷۲ متر)
 • فاصله تا بزرگرا ه ط ...۱۶ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۳۱۳ متر)
 • فاصله تا خیابان ولن ...۱۶ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۳۶۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۰ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۴۰۵ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۶ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۵۸۳ متر)
 • فاصله تا خیابان حاف ...۱۶ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۷۲۸ متر)
 • فاصله تا سفارت اردن ...۱۸ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۷۸۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۹ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۸۳۰ متر)
 • فاصله تا بوستان فدک ...۱۸ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۸۷۵ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۸ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۹۰۹ متر)
 • فاصله تا سفارت عراق ...۱۸ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۹۲۶ متر)
 • فاصله تا بلوار کشاو ...۱۷ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۹۶۴ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۷ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۹۷۱ متر)
 • فاصله تا خیابان شهی ...۱۹ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۲ متر)
 • فاصله تا سینما عصر ...۱۷ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۱۲ متر)
 • فاصله تا سینما قدس۱۸ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۴۶ متر)
 • فاصله تا میدان فردو ...۱۷ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۶۴ متر)
 • فاصله تا سفارت روسی ...۱۸ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۱۳۴ متر)
 • فاصله تا خیابان لوا ...۲۰ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۱۵۰ متر)
 • فاصله تا موزه فرش ا ...۱۸ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۱۵۷ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۶ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۱۷۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۹ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۱۷۴ متر)
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۱۹ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۱۷۴ متر)
 • فاصله تا پارک لویزا ...۱۶ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۱۸۷ متر)
 • فاصله تا سفارت چین۱۹ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۲۰۷ متر)
 • فاصله تا خیابان دکت ...۱۸ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۲۷۵ متر)
 • فاصله تا پل حافظ۲۰ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۲۹۰ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۹ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۲۹۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۸ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۳۳۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۱ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۳۷۱ متر)
 • فاصله تا سفارت پاکس ...۱۸ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۴۷۱ متر)
 • فاصله تا دربند۲۰ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۵۱۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۹ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۵۲۸ متر)
 • فاصله تا سفارت جمهو ...۲۱ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۵۴۱ متر)
 • فاصله تا پارک دانشج ...۱۸ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۵۶۱ متر)
 • فاصله تا سفارت اوگا ...۲۱ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۵۹۹ متر)
 • فاصله تا کلیسا کانس ...۲۱ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۵۹۹ متر)
 • فاصله تا سورتمه تهر ...۲۱ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۶۴۷ متر)
 • فاصله تا شهرک غرب۱۹ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۶۶۲ متر)
 • فاصله تا نظام آباد۲۱ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۷۱۸ متر)
 • فاصله تا رستوران با ...۱۹ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۷۴۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۸ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۷۷۲ متر)
 • فاصله تا رستوران فر ...۲۰ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۸۰۰ متر)
 • فاصله تا رستوران خا ...۲۰ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۸۰۲ متر)
 • فاصله تا آبشار دوقل ...۲۱ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۸۵۵ متر)
 • فاصله تا کاخ موزه س ...۱۹ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۸۶۵ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۱ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۹۰۹ متر)
 • فاصله تا رستوران نا ...۱۷ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۹۴۳ متر)
 • فاصله تا موزه استاد ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر)
 • فاصله تا درکه۲۰ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۸ متر)
 • فاصله تا رستوران بو ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۴۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۸۵ متر)
 • فاصله تا مجلس شورای ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۱۴۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۱۸۲ متر)
 • فاصله تا کتابخانه ا ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۲۱۴ متر)
 • فاصله تا خیابان لال ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۲۳۷ متر)
 • فاصله تا میدان امام ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۲۸۱ متر)
 • فاصله تا سعادت آباد ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۳۰۲ متر)
 • فاصله تا خیابان انق ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۳۰۶ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۳۰۸ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۳۱۱ متر)
 • فاصله تا کلیسای حضر ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۳۲۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۳۲۴ متر)
 • فاصله تا میدان انقل ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۳۲۷ متر)
 • فاصله تا کاخ موزه ن ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۳۶۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۳۷۲ متر)
 • فاصله تا موزه آبگین ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۳۸۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۴۲۲ متر)
 • فاصله تا بهارستان۲۱ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۴۵۶ متر)
 • فاصله تا بلوار مرزد ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۴۷۱ متر)
 • فاصله تا سینما اریک ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۴۹۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۴۹۷ متر)
 • فاصله تا سفارت آلما ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۵۲۹ متر)
 • فاصله تا سفارت انگل ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۵۳۰ متر)
 • فاصله تا پارک پلیس۱۹ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۵۳۳ متر)
 • فاصله تا موزه عبرت۲۳ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۵۳۴ متر)
 • فاصله تا نارمک۲۲ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۵۴۰ متر)
 • فاصله تا میدان حسن ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۵۵۲ متر)
 • فاصله تا مجموعه قزا ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۵۶۱ متر)
 • فاصله تا موزه جواهر ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۶۶۲ متر)
 • فاصله تا موزه پست و ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۶۹۳ متر)
 • فاصله تا موزه حیات ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۷۵۳ متر)
 • فاصله تا کوه دارآبا ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۷۵۳ متر)
 • فاصله تا کتابخانه و ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۷۶۸ متر)
 • فاصله تا آبشار چال ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۸۵۲ متر)
 • فاصله تا سفارت جمهو ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۸۸۰ متر)
 • فاصله تا عمارت دارا ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۹۷۰ متر)
 • فاصله تا میدان امام ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۳۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۹۶ متر)
 • فاصله تا خیابان امی ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۱۵۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۲۲۷ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۲۳۸ متر)
 • فاصله تا موزه علم و ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۲۵۷ متر)
 • فاصله تا رستوران وا ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۳۵۱ متر)
 • فاصله تا موزه تنوع ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۳۹۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۴۲۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۰ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۴۷۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۵۷۸ متر)
 • فاصله تا رستوران شب ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۶۱۸ متر)
 • فاصله تا پارک دلفین ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۶۶۵ متر)
 • فاصله تا رستوران گر ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۶۶۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۶۹۹ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۷۰۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۷۶۷ متر)
 • فاصله تا بوستان جمش ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۷۷۱ متر)
 • فاصله تا برج میلاد۲۲ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۷۷۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۵۲ متر)
 • فاصله تا بزرگراه یا ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۲۲۹ متر)
 • فاصله تا باغ پرندگا ...۳۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۲۴۷ متر)
 • فاصله تا خیابان ستا ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۲۸۶ متر)
 • فاصله تا بام تهران۳۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۳۳۴ متر)
 • فاصله تا بام محک۲۱ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۳۳۷ متر)
 • فاصله تا پارک ژوراس ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۳۶۲ متر)
 • فاصله تا خیابان وحد ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۳۸۸ متر)
 • فاصله تا فرحزاد۲۴ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۵۵۴ متر)
 • فاصله تا خلوت کریم ...۲۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۶۵۵ متر)
 • فاصله تا خیابان باب ...۲۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۶۶۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۶۹۷ متر)
 • فاصله تا مسجد جامع۲۹ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۷۱۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۷۲۲ متر)
 • فاصله تا رستوران مر ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۷۹۲ متر)
 • فاصله تا خیابان اما ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۸۵۶ متر)
 • فاصله تا بازار بزرگ ...۲۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۹۲۶ متر)
 • فاصله تا کاخ گلستان ...۲۷ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۷۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۸۷ متر)
 • فاصله تا خیابان کیخ ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۱۱۷ متر)
 • فاصله تا چشمه درازل ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۲۱۵ متر)
 • فاصله تا آبشار کبوت ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۲۱۵ متر)
 • فاصله تا بزرگراه ام ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۳۴۰ متر)
 • فاصله تا بوستان زیب ...۲۷ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۳۶۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه مت ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۳۷۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۰ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۶۱۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۸ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۶۲۴ متر)
 • فاصله تا حمام نواب ...۲۸ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۶۳۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۹ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۷۴۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۷۹۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۷ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۹۷۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۶۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۷۶ متر)
 • فاصله تا خیابان خیا ...۳۲ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۱۸۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۷ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۲۴۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۱ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۲۹۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۳ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۳۴۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۴۹۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۲ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۶۱۳ متر)
 • فاصله تا ترمینال شر ...۲۷ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۶۵۳ متر)
 • فاصله تا ارتفاعات ش ...۳۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۶۶۱ متر)
 • فاصله تا خیابان دما ...۲۸ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۶۹۱ متر)
 • فاصله تا بوستان نهج ...۲۷ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۷۶۹ متر)
 • فاصله تا خیابان فرد ...۲۷ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۵۸ متر)
 • فاصله تا میدان آزاد ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۵۸ متر)
 • فاصله تا خیابان جیح ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۸۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۷ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۲۴۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۷ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۲۴۵ متر)
 • فاصله تا ترمینال غر ...۲۷ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۳۳۸ متر)
 • فاصله تا پارک جنگلی ...۳۴ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۴۸۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۸ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۹ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۴۶ متر)
 • فاصله تا سینما جی۳۰ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۱۴۴ متر)
 • فاصله تا بزرگراه نو ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۴۰۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۷ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۴۷۹ متر)
 • فاصله تا پیتزا نخل۳۰ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۱۲۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه را ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۳۰۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۳۲۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۳۵۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۹ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۳۷۸ متر)
 • فاصله تا میدان راه ...۲۷ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۵۲۳ متر)
 • فاصله تا نمایشگاه ه ...۳۱ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۹۸۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۷ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۶۲۴ متر)
 • فاصله تا پارک ارم۳۳ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۶۹۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۱ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۸۸۰ متر)
 • فاصله تا ترمینال جن ...۳۶ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۶۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۷ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۸۹۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۴ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۲ متر)
 • فاصله تا بزرگراه شی ...۲۹ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۱۸۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۷ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۲۱۵ متر)
 • فاصله تا افسریه۳۳ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۵۰۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۷ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۶۱۹ متر)
 • فاصله تا فرودگاه مه ...۴۲ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۶۲۹ متر)
 • فاصله تا پارک جنگلی ...۴۱ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۷۸۶ متر)
 • فاصله تا بزرگراه آی ...۳۷ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۹۹۰ متر)
 • فاصله تا خیابان آزا ...۳۸ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۴۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۲ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۹۱ متر)
 • فاصله تا دریاچه مصن ...۴۲ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۵۲۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۷ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۵۳۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۶ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۶۸۷ متر)
 • فاصله تا یافت آباد۳۶ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۸۴۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۴ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۵۱۸ متر)
 • فاصله تا هرم هیجان ...۳۵ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۵۶۳ متر)
 • فاصله تا بزرگراه لش ...۳۶ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۹۶۲ متر)
 • فاصله تا دژ رشکان۳۵ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۴۹۲ متر)
 • فاصله تا پارک بازیا ...۳۶ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۶۳۰ متر)
 • فاصله تا چشمه علی۳۵ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۶۸۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۴ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۸۸۹ متر)
 • فاصله تا موزه ماشین ...۳۶ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۱۰۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۶ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۷ متر)
 • فاصله تا بزرگراه فت ...۴۰ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۶۸۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۵ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۷۰۹ متر)
 • فاصله تا پارک چیتگر ...۳۸ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۷۹ متر)
 • فاصله تا سافاری پار ...۳۸ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۷۹ متر)
 • فاصله تا آرامگاه شا ...۴۲ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۵۹۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴۱ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۷۳۸ متر)
 • فاصله تا باغ ملی گی ...۳۹ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۵۷۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴۰ دقیقه با خودرو (۳۰ کیلومتر و ۱۷۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴۳ دقیقه با خودرو (۳۰ کیلومتر و ۹۲۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴۷ دقیقه با خودرو (۳۲ کیلومتر و ۸۴۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴۷ دقیقه با خودرو (۳۳ کیلومتر و ۳۰۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴۳ دقیقه با خودرو (۳۳ کیلومتر و ۵۰۱ متر)
 • فاصله تا بهشت زهرا۴۷ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۸۷ متر)
 • فاصله تا آبشار سنگا ...۱ ساعت و ۱۷ دقیقه با خودرو (۳۶ کیلومتر و ۷ متر)
 • فاصله تا تپه میل۵۰ دقیقه با خودرو (۳۶ کیلومتر و ۶۳۱ متر)
 • فاصله تا خیابان آیت ...۴۷ دقیقه با خودرو (۳۶ کیلومتر و ۹۱۵ متر)
 • فاصله تا اتوبان تهر ...۴۴ دقیقه با خودرو (۳۷ کیلومتر و ۸۹۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴۵ دقیقه با خودرو (۳۸ کیلومتر و ۱۵ متر)
 • فاصله تا دریاچه سد ...۵۴ دقیقه با خودرو (۳۸ کیلومتر و ۲۵۷ متر)
 • فاصله تا قله توچال۵۶ دقیقه با خودرو (۳۸ کیلومتر و ۵۶۲ متر)
 • فاصله تا دامنه اروا ...۱ ساعت و ۲ دقیقه با خودرو (۳۹ کیلومتر و ۳۰۸ متر)
 • فاصله تا روستای ورد ...۱ ساعت و ۲ دقیقه با خودرو (۳۹ کیلومتر و ۳۵۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵۰ دقیقه با خودرو (۴۱ کیلومتر و ۴۱۷ متر)
 • فاصله تا تله کابین ...۱ ساعت و ۲۱ دقیقه با خودرو (۴۵ کیلومتر و ۵۲۲ متر)
 • فاصله تا منطقه حفاظ ...۱ ساعت و ۶ دقیقه با خودرو (۴۵ کیلومتر و ۷۵۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵۲ دقیقه با خودرو (۴۶ کیلومتر و ۶۵۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵۷ دقیقه با خودرو (۵۱ کیلومتر و ۲۲۷ متر)
 • فاصله تا خیابان جمه ...۶۰ دقیقه با خودرو (۵۲ کیلومتر و ۶۸۷ متر)
 • فاصله تا خیابان مفت ...۱ ساعت و ۱۰ دقیقه با خودرو (۵۴ کیلومتر و ۶۷۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۶۰ دقیقه با خودرو (۵۵ کیلومتر و ۱۶۵ متر)
 • فاصله تا کاظم آباد۱ ساعت و ۱۴ دقیقه با خودرو (۵۷ کیلومتر و ۲۵۶ متر)
 • فاصله تا فرودگاه بی ...۱ ساعت و ۲ دقیقه با خودرو (۵۸ کیلومتر و ۱۲۸ متر)
 • فاصله تا قله دماوند ...۲ ساعت و ۲۳ دقیقه با خودرو (۱۰۵ کیلومتر و ۴۹۲ متر)
 • فاصله تا خیابان لال ...۲۴ ساعت و ۲۷ دقیقه با خودرو (۱۵۱۸ کیلومتر و ۲۵۵ متر)
قوانین و مقرارت هتل
نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر ۲ سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاکودک بین ۲ تا ۱۲ سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر
درباره هتل آپارتمان ستیا تهران

هتل آپارتمان ستیا تهران از جمله نوسازترین هتل‌های دو ستاره تهران است که در سال 1399 در 7 طبقه با 20 اتاق به ظرفیت مجموعاً 60 تخت ساخته شده است. این هتل آپارتمان همچنین در یکی از بهترین مناطق تجاری تهران واقع شده است و از این هتل به سادگی می‌توانید به محل‌های مختلفی همچون پل طبیعت، پارک آب و آتش، برج میلاد و بوستان نهج‌البلاغه دسترسی داشته باشید. 

 

امکانات و خدمات هتل آپارتمان ستیا تهران 

هتل آپارتمان ستیا تهران در اتاق‌های خود دارای امکانات و خدماتی متعددی همچون روم سرویس، صبحانه، یخچال، پاور سوئیچ، مبلمان، دراور، آباژور، چای‌ساز، رخت‌آویز، کمد لباس، تلفن، حمام، صندوق امانات، سرویس بهداشتی فرنگی و اینترنت می‌باشد.

علاوه بر این هتل آپارتمان ستیا تهران خدمات و امکاناتی اعم از آسانسور، نمازخانه، زنگ هشدار، تاکسی سرویس، کافی‌شاپ، اتاق سیگار، پذیرش 24 ساعته، ترانسفر رفت و برگشت با هزینه، خدمات CIP، خدمات بیدار باش، خدمات خانه‌داری و کرایه اتومبیل بدون راننده را در خود جای داده است. 

 

آدرس و شماره تماس هتل آپارتمان ستیا تهران

هتل آپارتمان ستیا تهران در بلوار میرداماد، خیابان نوربخش، کوچه ده متری دوم قرار گرفته است. در صورتی که قصد دارید تا اطلاعات بیشتری در رابطه با این هتل را کسب کنید، کافی است با شماره تماس 1548 تماس بگیرید تا تیم پشتیبانی ما در یوتراوز شما را راهنمایی کنند.

 

رزرو آنلاین اتاق در هتل آپارتمان ستیا تهران

برای رزرو اینترنتی هتل آپارتمان ستیا تهران با بهترین قیمت می‌توانید روی یوتراوز حساب ویژه‌ای باز کنید. یوتراوز انواع اتاق‌های یک تخته استاندارد، آپارتمان‌های دو خوابه و دو نفره اکونومی، آپارتمان‌های دو خوابه و دو نفره رویال، اتاق‌های دو تخته استاندارد، آپارتمان‌های دو خوابه و دو نفره نرمال، آپارتمان‌های دو خوابه و چهار نفره اکونومی، آپارتمان‌های دو خوابه و چهار نفره رویال، آپارتمان‌های دو خوابه و چهار نفره VIP، آپارتمان‌های دو خوابه و چهار نفره نرمال و همچنین آپارتمان‌های دو خوابه و چهار نفره سوپر رویال را با تخفیفات ویژه در اختیار شما قرار خواهد داد.