آدرس هتل :مشهد، خیابان امام رضا 31، نبش چهارراه چهارم، شوش 5

اتاق‌های هتل ستاره شرق مشهد

نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان

هتل های مشابه هتل ستاره شرق مشهد

امکانات هتل ستاره شرق مشهد

فاصله هتل ستاره شرق مشهد تا نقاط مهم

 • بلوار امام رضا9 دقیقه پیاده ‌روی (671 متر)
 • ایستگاه قطار شهری بسیج10 دقیقه پیاده ‌روی (771 متر)
 • بیمارستان ثامن الائمه11 دقیقه پیاده ‌روی (886 متر)
 • ایستگاه قطار شهری امام خمینی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 357 متر)
 • بیمارستان سینا4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 398 متر)
 • خیابان دانش غربی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 659 متر)
 • بیمارستان موسی بن جعفر(ع)4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 712 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفده شهریور3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 732 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 843 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب(امدادی)4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 847 متر)
 • کلیسای مسروپ مقدس4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 864 متر)
 • خانه ملک4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 878 متر)
 • خیابان دانش شرقی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 925 متر)
 • خیابان امام خمینی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 944 متر)
 • کنسولگری کشور افغانستان5 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 983 متر)
 • کنسولگری کشور ترکمنستان5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 109 متر)
 • خیابان پاسداران5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 135 متر)
 • رستوران معین درباری5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 135 متر)
 • پارک میرزا کوچک خان4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 173 متر)
 • سینما قدس5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 183 متر)
 • بوستان میرزا کوچک خان(دانش)4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 227 متر)
 • پایانه مسافربری امام رضا(ع)5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 233 متر)
 • میدان امام رضا5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 324 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پروین اعتصامی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 436 متر)
 • باغ خونی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 438 متر)
 • بازار رضا4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 450 متر)
 • خیابان عنصری5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 461 متر)
 • بیمارستان 550 ارتش5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 464 متر)
 • بیماررستان امام رضا(ع)6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 555 متر)
 • حرم ورودی باب الرضا4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 556 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شریعتی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 626 متر)
 • میدان شریعتی ( تقی آباد )5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 632 متر)
 • بیمارستان آریا6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 658 متر)
 • مرکز خرید آسمان5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 691 متر)
 • برج تجاری آکسون5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 708 متر)
 • مرکز خرید اطلسیه5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 713 متر)
 • مجتمع زیست خاور6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 734 متر)
 • خیابان هفده شهریور5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 755 متر)
 • بلوار 17 شهریور5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 758 متر)
 • حرم ورودی باب الجواد5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 782 متر)
 • پارک باغ ملی6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 793 متر)
 • بلوار امام خمینی6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 801 متر)
 • موزه آستان قدس رضوی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 808 متر)
 • موزه ظروف5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 811 متر)
 • کنسولگری کشور پاکستان6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 813 متر)
 • موزه هنرهای تجسمی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 818 متر)
 • موزه قرآن و نفایس5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 818 متر)
 • موزه فرش5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 818 متر)
 • موزه تمبر، اسکناس و سکه5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 818 متر)
 • موزه نجوم و ساعت5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 818 متر)
 • موزه مدال5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 818 متر)
 • موزه مردم‌شناسی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 818 متر)
 • بیمارستان بنت الهدی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 830 متر)
 • خیابان خسروی نو5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 866 متر)
 • خیابان خسروی نو5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 876 متر)
 • سینما هویزه6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 969 متر)
 • کلیسا انجیلی6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 995 متر)
 • حرم ورودی حرعاملی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 31 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سعدی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 68 متر)
 • بازار جنت6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 128 متر)
 • سینما آفریقا7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 200 متر)
 • مرکز خرید ورسیج مشهد6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 210 متر)
 • موزه مردم‌ شناسی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 212 متر)
 • مقبره پیر پالان دوز6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 213 متر)
 • مدرسه علمیه عباسقلی خان6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 257 متر)
 • مسجد هفتاد و دو تن6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 265 متر)
 • حرم ورودی خیابان نواب صفوی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 280 متر)
 • آرامگاه شیخ نخودکی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 332 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قائم6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 377 متر)
 • بیمارستان مهر7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 388 متر)
 • بیمارستان پاستور نو6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 391 متر)
 • کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 439 متر)
 • برج تجاری آلتون7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 476 متر)
 • بازار مرکزی7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 479 متر)
 • بیمارستان تخصصی سرطان امید6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 480 متر)
 • ایستگاه قطار شهری الندشت7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 484 متر)
 • خیابان نواب صفوی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 485 متر)
 • هنرستان صنعتی شهید بهشتی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 519 متر)
 • بیمارستان قائم7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 559 متر)
 • گنبد خشتی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 593 متر)
 • حرم ورودی صحن جمهوری6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 627 متر)
 • مدرسه پریزاد6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 688 متر)
 • چهارراه شهدا6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 693 متر)
 • خیابان کوهسنگی7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 698 متر)
 • خیابان شیرازی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 747 متر)
 • بلوار احمد آباد7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 775 متر)
 • بیمارستان امام هادی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 797 متر)
 • حرم ورودی شیخ طبرسی7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 806 متر)
 • بوستان باباقدرت7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 887 متر)
 • مسجد گوهرشاد6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 912 متر)
 • پارک باباقدرت7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 972 متر)
 • آرامگاه نادرشاه افشار8 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 972 متر)
 • بیمارستان 17 شهریور8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 16 متر)
 • فروشگاه دبنهامز7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 19 متر)
 • میدان احمد آباد7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 66 متر)
 • حرم ورودی خیابان شیرازی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 109 متر)
 • مجتمع تجاری آرمان7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 117 متر)
 • خیابان آزادی (بهجت)7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 183 متر)
 • نسیم لبنان8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 360 متر)
 • بلوار ملاصدرا8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 372 متر)
 • بیمارستان تخصصی کودکان دکتر شیخ9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 425 متر)
 • بلوار امیرالمومنین8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 440 متر)
 • بلوار وحدت8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 440 متر)
 • میدان شهدا8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 471 متر)
 • بیمارستان ام البنین8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 479 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهدا8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 537 متر)
 • گنبد سبز8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 541 متر)
 • میدان توحید8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 584 متر)
 • مصلی تاریخی مشهد7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 644 متر)
 • بوستان وحدت8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 705 متر)
 • بیمارستان امام زمان8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 706 متر)
 • رستوران رضایی8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 799 متر)
 • خیابان آبکوه9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 817 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهسنگی9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 845 متر)
 • خیابان راهنمایی8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 916 متر)
 • پارک وحدت8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 917 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید مفتح8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 961 متر)
 • بلوار بعثت9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 187 متر)
 • مرکز خرید خورشید9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 197 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فلسطین9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 215 متر)
 • بلوار مصلی8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 250 متر)
 • مرکز خرید قسطنطنیه9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 259 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طالقانی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 482 متر)
 • ایستگاه قطار شهری راه آهن8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 489 متر)
 • ایستگاه راه آهن8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 489 متر)
 • بلوار قرنی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 518 متر)
 • کنسولگری کشور تاجیکستان9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 642 متر)
 • بلوار شهید رستمی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 717 متر)
 • بلوار شهید منتظری9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 719 متر)
 • رستوران فیش اند چیپس خلیج فارس11 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 868 متر)
 • رستوران سدروس10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 987 متر)
 • بازار گوهر شاد10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 123 متر)
 • بازار گوهرشاد10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 126 متر)
 • بلوار ملک اباد10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 189 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خیام10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 244 متر)
 • بوستان امت10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 288 متر)
 • بیمارستان شهید هاشمی نژاد10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 370 متر)
 • رستوران ارکیده سیاه11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 483 متر)
 • بیمارستان امام حسین (ع)10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 525 متر)
 • بیمارستان تخصصی چشم خاتم النبیاء11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 547 متر)
 • بیمارستان حجازی11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 564 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نبوت10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 582 متر)
 • گورستان ارامنه11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 589 متر)
 • بلوار هاشمی نژاد11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 618 متر)
 • رستوران پسران کریم11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 669 متر)
 • بازار فردوسی11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 965 متر)
 • ایستگاه قطار شهری آزادی11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 93 متر)
 • میدان ابوطالب12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 307 متر)
 • کمپ غدیر11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 335 متر)
 • پارک ریحانه( بانوان)10 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 379 متر)
 • فرودگاه بین المللی13 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 384 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید کاوه11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 544 متر)
 • بلوار سجاد12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 686 متر)
 • میدان فردوسی12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 737 متر)
 • بیمارستان 22 بهمن13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 42 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری11 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 149 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری11 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 157 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پارک ملت12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 184 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فجر13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 335 متر)
 • بوستان بسیج13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 398 متر)
 • کنسولگری کشور عراق14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 489 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طبرسی13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 541 متر)
 • بیمارستان روان پزشکی ابن سینا14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 607 متر)
 • خیابان رضاشهر13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 699 متر)
 • میدان جانباز14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 909 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوثر13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 26 متر)
 • مرکز خرید نیکا15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 125 متر)
 • بیمارستان جوادالائمه14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 167 متر)
 • مجتمع تجاری پروما15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 173 متر)
 • خیابان طبرسی14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 228 متر)
 • بلوار خیام14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 314 متر)
 • بلوار خیام15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 448 متر)
 • بزرگراه شهید بابا نظر13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 568 متر)
 • آرامگاه خواجه ربیع15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 580 متر)
 • دانشگاه فردوسی18 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 696 متر)
 • بوستان حجاب ( بانوان )16 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 733 متر)
 • بلوار امامت14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 885 متر)
 • پارک ملت15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 897 متر)
 • کنسولگری کشور قرقیزستان15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 72 متر)
 • پارک پردیس قائم16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 179 متر)
 • بیمارستان امام سجاد16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 199 متر)
 • بیمارستان فارابی15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 259 متر)
 • میدان استقلال16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 446 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کشف رود16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 725 متر)
 • بلوار کوثر16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 745 متر)
 • بازار بین المللی سپاد16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 748 متر)
 • رستوران قصر هدیش16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 811 متر)
 • کیان سنتر 117 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 826 متر)
 • پارک ساحلی آفتاب17 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 889 متر)
 • باغ پرندگان17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 30 متر)
 • پردیس قائم17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 60 متر)
 • سرزمین عجایب17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 80 متر)
 • کیان سنتر 217 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 89 متر)
 • سرزمین عجایب17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 124 متر)
 • میدان کوثر17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 348 متر)
 • برج باران18 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 373 متر)
 • بلوار وکیل آباد16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 441 متر)
 • بیمارستان تخصصی جواد الائمه (قلب و عروق)17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 523 متر)
 • میدان آزادی17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 633 متر)
 • سینما پیروزی17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 643 متر)
 • بلوار فکوری16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 956 متر)
 • رستوران گیاهی خانه18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر)
 • بلوار پیروزی17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 49 متر)
 • میدان قائم17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 55 متر)
 • رستوران کلبه محبت17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 146 متر)
 • رستوران دریایی سولو17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 258 متر)
 • پایانه مسافربری معراج19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 315 متر)
 • پارک طبیعی هفت حوض22 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 411 متر)
 • بلوار نماز17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 689 متر)
 • بوستان ایزدی17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 738 متر)
 • بیمارستان رضوی19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 830 متر)
 • بلوار امامیه19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 351 متر)
 • بلوار استاد یوسفی19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 351 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفت تیر20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 489 متر)
 • رباط طرق16 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 607 متر)
 • مسیر پلکانی بابا کوهی19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 737 متر)
 • ایستگاه قطار شهری اقبال لاهوری18 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 886 متر)
 • پارک تفریحی خورشید20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 924 متر)
 • بام مشهد20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 928 متر)
 • قاسم آباد ( شهرک غرب )21 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 978 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانش آموز20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 35 متر)
 • بلوار شاهد21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 102 متر)
 • پارک آبی ایرانیان20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 148 متر)
 • باغ گلها19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 221 متر)
 • بزرگراه سلسله الذهب15 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 533 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صیاد شیرازی20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 593 متر)
 • رستوران ایتالیایی پای19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 639 متر)
 • بلوار آب و برق21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 667 متر)
 • بلوار صیاد شیرازی20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 778 متر)
 • سینما سیمرغ21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 779 متر)
 • بلوار حجاب21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 791 متر)
 • بزرگراه امام علی21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 812 متر)
 • بلوار اندیشه22 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 932 متر)
 • بلوار ادیب21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 995 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صدف20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 70 متر)
 • پارک ملی چهل بازه مشهد19 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 185 متر)
 • پارک خانواده22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 194 متر)
 • بزرگراه آسیایی20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 252 متر)
 • سرزمین موج های آبی22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 346 متر)
 • بوستان نیلوفر آبی24 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 394 متر)
 • بلوار فلاحی22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 415 متر)
 • بلوار دکتر حسابی22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 796 متر)
 • بیمارستان مهرگان24 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 238 متر)
 • بلوار شریعتی23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 285 متر)
 • نمایشگاه بین المللی مشهد22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 819 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نمایشگاه21 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 907 متر)
 • بزرگراه آزادی24 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 971 متر)
 • ایستگاه قطار شهری وکیل آباد21 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 189 متر)
 • بزرگراه نمایشگاه23 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 881 متر)
 • بلوار شهید برونسی22 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 148 متر)
 • مجتمع تفریحی جام‌جم24 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 309 متر)
 • بیمارستان دکتر شریعتی24 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 392 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهستان پارک23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 430 متر)
 • آرامگاه خواجه مراد17 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 670 متر)
 • پارک جنگلی وکیل آباد25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 84 متر)
 • بلوار مجیدیه24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 337 متر)
 • بوستان نیایش25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 390 متر)
 • باغ وحش وکیل آباد26 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 395 متر)
 • کوهستان پارک شادی26 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 401 متر)
 • بزرگراه میثاق24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 438 متر)
 • چشمه گیلاس (گلسب)24 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 166 متر)
 • ویلاژتوریست25 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 227 متر)
 • سد طرق27 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 758 متر)
 • بهشت رضا20 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 881 متر)
 • پارک مینیاتوری27 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 293 متر)
 • امام زاده ناصر و یاسر28 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 581 متر)
 • رستوران مولانا28 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 600 متر)
 • سرزمین موج های خروشان27 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 950 متر)
 • خیابان گلستان27 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر)
 • ییلاق طرقبه30 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 179 متر)
 • باغ پونه طرقبه30 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 204 متر)
 • ییلاق شاندیز28 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 764 متر)
 • بازار بین المللی بعثت31 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 859 متر)
 • موزه مردم شناسی ویرانی29 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 951 متر)
 • بیمارستان طالقانی28 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 998 متر)
 • رستوران آبشار33 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 999 متر)
 • باغ رستوران طوبی33 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 48 متر)
 • رستوران آبنوس33 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 296 متر)
 • رستوران سرداب عنبران34 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 684 متر)
 • پیست موتور کراس32 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 863 متر)
 • رستوران تشریفات36 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 12 متر)
 • پیست دوچرخه سواری ثامن35 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 62 متر)
 • رستوران سید و پسران جاغرق36 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 88 متر)
 • روستا تاریخی پاژ37 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 259 متر)
 • هارونیه36 دقیقه با خودرو (31 کیلومتر و 799 متر)
 • روستا مج50 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 169 متر)
 • آرامگاه فردوسی40 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 326 متر)
 • موزه توس40 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 326 متر)
 • آرامگاه فردوسی40 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 326 متر)
 • روستا نغندر40 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 548 متر)
 • مجتمع توریستی پدیده شاندیز38 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 565 متر)
 • رستوران هندی راج38 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 608 متر)
 • رستوران ارم شاندیز38 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 780 متر)
 • رستوران پدیده شاندیز39 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 575 متر)
 • رستوران حسین شیشلیکی39 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 582 متر)
 • غار مغان56 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 575 متر)
 • دره ارغوان47 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 169 متر)
 • روستا ابرده44 دقیقه با خودرو (37 کیلومتر و 894 متر)
 • روستا دهبار1 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (40 کیلومتر و 775 متر)
 • روستا کنگ1 ساعت و 1 دقیقه با خودرو (42 کیلومتر و 185 متر)
 • روستا اندرخ59 دقیقه با خودرو (43 کیلومتر و 278 متر)
 • روستا کاهو60 دقیقه با خودرو (46 کیلومتر و 866 متر)
 • روستا زشک58 دقیقه با خودرو (47 کیلومتر و 340 متر)
 • بقعه تاریخی امام زاده یحیی1 ساعت و 4 دقیقه با خودرو (56 کیلومتر و 732 متر)
 • روستا گلمکان1 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (60 کیلومتر و 625 متر)
 • دریاچه چشمه سبز2 ساعت و 7 دقیقه با خودرو (80 کیلومتر و 933 متر)
 • آبشار ارتکند2 ساعت و 37 دقیقه با خودرو (130 کیلومتر و 927 متر)
 • کلات نادر2 ساعت و 29 دقیقه با خودرو (151 کیلومتر و 701 متر)
 • کاخ خورشید2 ساعت و 32 دقیقه با خودرو (153 کیلومتر و 740 متر)
 • آبشار قره سو2 ساعت و 36 دقیقه با خودرو (154 کیلومتر و 88 متر)
برای بزرگنمایی روی نقشه کلیک کنید

قوانین و مقرارت هتل

نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)از پذیرش میهمان عرب معذور است
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر 5 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاکودک 5 تا 7 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر

درباره هتل ستاره شرق مشهد

هتل ستاره شرق مشهد در سال 1387 به عنوان هتل یک ستاره افتتاح شد. آخرین بازسازی این هتل در سال 1397 انجام گرفته است تا مهمانان هتل ستاره شرق مشهد اقامتی بهتر و دلپذیری را تجربه کنند. هتل ستاره شرق مشهد در محدود نزدیک حرم مطهر رضوی قرار گرفته است و با توجه به دسترسی خوب این هتل به مراکز خرید و جاذبه‌های گردشگری گوناگون، این هتل به یکی از اقامتگاه‌های محبوب مشهد تبدیل شده است.

 

امکانات هتل ستاره شرق مشهد

هتل ستاره شرق مشهد ساختمانی 4 طبقه دارد که در آن 24 واحد اقامتی جای گرفته‌اند.در صورت علاقه به رزرو اینترنتی هتل می‌توانید از سایت یوتراوز اتاق‌های دوتخته، سه‌تخته، چهارتخته و یا سوئیت‌های دوخوابه این هتل را رزرو کنید. طراحی خوب و نور پردازی عالی هتل ستاره شرق مشهد در کنار امکانات استاندارد از دیگر دلایل محبوبیت این هتل در میان مسافران تورهای ارزان قیمت مشهد است. هتل ستاره شرق مشهد دارای یک رستوران اصلی جهت تمام وعده‌های غذای است. شما می‌توانید در این رستوران که ظاهری بسیار شیک و دلپذیر دارد، بهترین غذاهای ایرانی را از میان منوی غذای متنوع سفارش دهید.

 

آدرس و شماره تماس هتل ستاره شرق مشهد

هتل ستاره شرق مشهد در خیابان امام رضا، نزدیک به میدان بسیج قرار گرفته است. زائران گرامی که قصد زیارت بارگاه مطهر رضوی را دارند می‌توانند با کمتر از 10 دقیقه پیاده و یا با استفاده از خط ویژه اتوبوس خود را به باب‌الرضا برسانند. از دیگر مزایای عالی موقعیت مکانی هتل ستاره شرق مشهد دسترسی آسان به مراکز خرید سرای بلور و بازار قماش است که معمولاً بهترین مکان در مشهد برای خرید جهیزیه و لوازم منزل است. اما درصورتی‌که قصد خرید سوغاتی‌های مشهد را دارید باز هم هتل ستاره شرق مشهد دسترسی خوبی به بازار رضا و مراکز خرید هفده شهریور دارد تا از این نظر هم از هتل‌های خوب برای رزرو در مشهد باشد.

برای تماس با هتل ستاره شرق مشهد می‌توانید با  شماره 1548 تماس بگیرید تا همکاران ما در پشتیبانی یوتراوز به شما کمک کنند.

 

رزرو هتل ستاره شرق مشهد

شما می‌توانید برای رزرو اتاق از هتل ستاره شرق مشهد از سایت یوتراوز استفاده کرده و به‌راحتی اتاق مدنظر خود را با توجه به زمان ورود و خروج و همچنین تعداد نفرات انتخاب کنید. همچنین امکان رزرو تلفنی نیز وجود دارد و شما می‌توانید با پشتیبانی سایت یوتراوز به شماره 1548 تماس گرفته و به‌راحتی اتاق خود را رزرو کنید