هتل سراج مشهد
مشهد، خیابان طبرسی، طبرسی ۱۶
ورود
خروج
مدت اقامت: 1 شب
تعداد اتاق :-
اتاق‌های قابل رزرو
اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
ظرفیت: دو نفر
قیمت برای 1 شب۶۸۰,۰۰۰
570,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

دراور
یخچال
مبلمان
کمد لباس
رخت آویز
آب رایگان
پاورسوئیچ
تلفن در اتاق
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در اتاق
نوع قفل درب اتاق
سیستم اعلام حریق
مینی بار با هزینه
سیستم گرمایش و سرمایش
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
حمام
دمپایی
تلویزیون
لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق

-

اتاق دو تخته فولبرد
اتاق دو تخته فولبرد
ظرفیت: دو نفر
قیمت برای 1 شب۷۸۰,۰۰۰
670,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

تلویزیون
لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق
دراور
یخچال
مبلمان
کمد لباس
رخت آویز
آب رایگان
پاورسوئیچ
تلفن در اتاق
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در اتاق
نوع قفل درب اتاق
سیستم اعلام حریق
مینی بار با هزینه
سیستم گرمایش و سرمایش
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
حمام
دمپایی

-

سوئیت یکخوابه دو نفره
سوئیت یکخوابه دو نفره
ظرفیت: دو نفر
قیمت برای 1 شب۷۸۰,۰۰۰
670,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

شبکه پخش فیلم
تلویزیون در اتاق
نوع قفل درب اتاق
سیستم اعلام حریق
مینی بار با هزینه
سیستم گرمایش و سرمایش
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
حمام
دمپایی
تلویزیون
لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق
دراور
یخچال
مبلمان
کمد لباس
رخت آویز
آب رایگان
پاورسوئیچ
تلفن در اتاق

-

اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ظرفیت: سه نفر
قیمت برای 1 شب۸۵۰,۰۰۰
740,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

رخت آویز
آب رایگان
پاورسوئیچ
تلفن در اتاق
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در اتاق
نوع قفل درب اتاق
سیستم اعلام حریق
مینی بار با هزینه
سیستم گرمایش و سرمایش
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
حمام
دمپایی
تلویزیون
لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق
دراور
یخچال
مبلمان
کمد لباس

-

سوئیت یکخوابه دو نفره فولبرد
سوئیت یکخوابه دو نفره فولبرد
ظرفیت: دو نفر
قیمت برای 1 شب۹۰۰,۰۰۰
790,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
حمام
دمپایی
تلویزیون
لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق
دراور
یخچال
مبلمان
کمد لباس
رخت آویز
آب رایگان
پاورسوئیچ
تلفن در اتاق
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در اتاق
نوع قفل درب اتاق
سیستم اعلام حریق
مینی بار با هزینه
سیستم گرمایش و سرمایش
صندوق امانات داخل اتاق

-

اتاق سه تخته فولبرد
اتاق سه تخته فولبرد
ظرفیت: سه نفر
قیمت برای 1 شب۹۸۰,۰۰۰
870,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

سیستم اعلام حریق
مینی بار با هزینه
سیستم گرمایش و سرمایش
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
حمام
دمپایی
تلویزیون
لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق
دراور
یخچال
مبلمان
کمد لباس
رخت آویز
آب رایگان
پاورسوئیچ
تلفن در اتاق
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در اتاق
نوع قفل درب اتاق

-

اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
ظرفیت: چهار نفر
قیمت برای 1 شب۱,۱۰۰,۰۰۰
990,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
حمام
دمپایی
تلویزیون
لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق
دراور
یخچال
مبلمان
کمد لباس
رخت آویز
آب رایگان
پاورسوئیچ
تلفن در اتاق
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در اتاق
نوع قفل درب اتاق
سیستم اعلام حریق
مینی بار با هزینه
سیستم گرمایش و سرمایش
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی

-

اتاق چهار تخته فولبرد
اتاق چهار تخته فولبرد
ظرفیت: چهار نفر
قیمت برای 1 شب۱,۲۸۰,۰۰۰
1,170,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

دراور
یخچال
مبلمان
کمد لباس
رخت آویز
آب رایگان
پاورسوئیچ
تلفن در اتاق
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در اتاق
نوع قفل درب اتاق
سیستم اعلام حریق
مینی بار با هزینه
سیستم گرمایش و سرمایش
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
حمام
دمپایی
تلویزیون
لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق

-

سوئیت یکخوابه چهار نفره فولبرد(سوئیت دو نفره+دو سرویس اضافه)
سوئیت یکخوابه چهار نفره فولبرد(سوئیت دو نفره+دو سرویس اضافه)
ظرفیت: چهار نفر
قیمت برای 1 شب۱,۵۰۰,۰۰۰
1,390,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

تلفن در اتاق
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در اتاق
نوع قفل درب اتاق
سیستم اعلام حریق
مینی بار با هزینه
سیستم گرمایش و سرمایش
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
حمام
دمپایی
تلویزیون
لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق
دراور
یخچال
مبلمان
کمد لباس
رخت آویز
آب رایگان
پاورسوئیچ

-

سوئیت یکخوابه چهار نفره (سوئیت دو نفره+دو سرویس اضافه)
سوئیت یکخوابه چهار نفره (سوئیت دو نفره+دو سرویس اضافه)
ظرفیت: چهار نفر
قیمت برای 1 شب۱,۶۸۰,۰۰۰
1,570,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

دراور
یخچال
مبلمان
کمد لباس
رخت آویز
آب رایگان
پاورسوئیچ
تلفن در اتاق
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در اتاق
نوع قفل درب اتاق
سیستم اعلام حریق
مینی بار با هزینه
سیستم گرمایش و سرمایش
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
حمام
دمپایی
تلویزیون
لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق

-

قوانین و مقررات هتل
نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر ۵ سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت نیم بهاندارد
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر (فقط میهمان ایرانی)
بازه سنی برای اقامت کاملکودک 5 سال به بالا با استفاده از سرویس

موقعیت مکانی هتل سراج مشهد

 • فاصله تا گنبد خشتی۴ دقیقه پیاده ‌روی (۲۹۷ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۶ دقیقه پیاده ‌روی (۴۳۷ متر)
  حرم ورودی شیخ طبرسی
 • فاصله تا آرامگاه شی ...۱۰ دقیقه پیاده ‌روی (۷۹۱ متر)
  آرامگاه شیخ نخودکی
 • فاصله تا کتابخانه م ...۱۲ دقیقه پیاده ‌روی (۹۳۴ متر)
  کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی
 • فاصله تا حرم ورودی ...۱۳ دقیقه پیاده ‌روی (۱ کیلومتر و ۲۳ متر)
  حرم ورودی صحن جمهوری
 • فاصله تا مدرسه پریز ...۱۴ دقیقه پیاده ‌روی (۱ کیلومتر و ۱۶۳ متر)
  مدرسه پریزاد
 • فاصله تا مسجد گوهرش ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۱۷ متر)
  مسجد گوهرشاد
 • فاصله تا خیابان نوا ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۲۸ متر)
  خیابان نواب صفوی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۱۹ متر)
  ایستگاه قطار شهری شهید مفتح
 • فاصله تا چهارراه شه ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۸۷ متر)
  چهارراه شهدا
 • فاصله تا موزه آستان ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۹۳ متر)
  موزه آستان قدس رضوی
 • فاصله تا خیابان شیر ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۹۳ متر)
  خیابان شیرازی
 • فاصله تا موزه ظروف۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۹۶ متر)
 • فاصله تا موزه هنرها ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۵۰۲ متر)
  موزه هنرهای تجسمی
 • فاصله تا موزه مدال۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۵۰۲ متر)
 • فاصله تا موزه نجوم ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۵۰۲ متر)
  موزه نجوم و ساعت
 • فاصله تا موزه تمبر، ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۵۰۲ متر)
  موزه تمبر، اسکناس و سکه
 • فاصله تا موزه فرش۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۵۰۲ متر)
 • فاصله تا موزه قرآن ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۵۰۲ متر)
  موزه قرآن و نفایس
 • فاصله تا موزه مردم‌ ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۵۰۲ متر)
  موزه مردم‌شناسی
 • فاصله تا بیمارستان ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۵۹۷ متر)
  بیمارستان امام هادی
 • فاصله تا حرم ورودی ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۲۷ متر)
  حرم ورودی خیابان نواب صفوی
 • فاصله تا مقبره پیر ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۹۵ متر)
  مقبره پیر پالان دوز
 • فاصله تا حرم ورودی ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۱۵ متر)
  حرم ورودی حرعاملی
 • فاصله تا مدرسه علمی ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۴۴ متر)
  مدرسه علمیه عباسقلی خان
 • فاصله تا بازار مرکز ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۵۲ متر)
  بازار مرکزی
 • فاصله تا بازار رضا۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۹۵ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۰۳ متر)
  حرم ورودی خیابان شیرازی
 • فاصله تا خیابان آزا ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۱۱ متر)
  خیابان آزادی (بهجت)
 • فاصله تا بلوار وحدت ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۱۸ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۸۳ متر)
  حرم ورودی باب الجواد
 • فاصله تا ایستگاه را ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۸۷ متر)
  ایستگاه راه آهن
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۸۷ متر)
  ایستگاه قطار شهری راه آهن
 • فاصله تا حرم ورودی ...۳ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر)
  حرم ورودی باب الرضا
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۷ متر)
  مجتمع تجاری آرمان
 • فاصله تا خیابان خسر ...۳ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۷ متر)
  خیابان خسروی نو
 • فاصله تا خیابان خسر ...۳ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۷ متر)
  خیابان خسروی نو
 • فاصله تا بلوار امیر ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۴۰ متر)
  بلوار امیرالمومنین
 • فاصله تا آرامگاه نا ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۷۷ متر)
  آرامگاه نادرشاه افشار
 • فاصله تا پارک وحدت۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۰۷ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۲۳ متر)
  کنسولگری کشور پاکستان
 • فاصله تا رستوران رض ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۵۹ متر)
  رستوران رضایی
 • فاصله تا موزه مردم‌ ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۱۳ متر)
  موزه مردم‌ شناسی
 • فاصله تا مسجد هفتاد ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۶۶ متر)
  مسجد هفتاد و دو تن
 • فاصله تا مصلی تاریخ ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۷۴ متر)
  مصلی تاریخی مشهد
 • فاصله تا بیمارستان ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۹۱ متر)
  بیمارستان ام البنین
 • فاصله تا خیابان دان ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۲۹ متر)
  خیابان دانش شرقی
 • فاصله تا بوستان وحد ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۳۵ متر)
  بوستان وحدت
 • فاصله تا بیمارستان ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۳۶ متر)
  بیمارستان امام زمان
 • فاصله تا پارک باغ م ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۵۸ متر)
  پارک باغ ملی
 • فاصله تا بلوار امام ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۶۶ متر)
  بلوار امام خمینی
 • فاصله تا خیابان دان ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۰۳ متر)
  خیابان دانش غربی
 • فاصله تا بیمارستان ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۵۹ متر)
  بیمارستان موسی بن جعفر(ع)
 • فاصله تا بیمارستان ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۲۹ متر)
  بیمارستان شهید هاشمی نژاد
 • فاصله تا کلیسا انجی ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۶۰ متر)
  کلیسا انجیلی
 • فاصله تا پارک میرزا ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۷۷ متر)
  پارک میرزا کوچک خان
 • فاصله تا مرکز خرید ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۰۹ متر)
  مرکز خرید آسمان
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۱۹ متر)
  کنسولگری کشور افغانستان
 • فاصله تا برج تجاری ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۲۷ متر)
  برج تجاری آکسون
 • فاصله تا بوستان میر ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۳۱ متر)
  بوستان میرزا کوچک خان(دانش)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۳۲ متر)
  مرکز خرید اطلسیه
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۳۳ متر)
  ایستگاه قطار شهری سعدی
 • فاصله تا خانه ملک۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۵۶ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۸۳ متر)
  بیمارستان امام حسین (ع)
 • فاصله تا بازار جنت۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۹۳ متر)
 • فاصله تا خیابان اما ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۲ متر)
  خیابان امام خمینی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۰ متر)
  ایستگاه قطار شهری نبوت
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۶ متر)
  کنسولگری کشور ترکمنستان
 • فاصله تا بوستان امت ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۹ متر)
  ایستگاه قطار شهری بسیج
 • فاصله تا خیابان هفد ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۳۶ متر)
  خیابان هفده شهریور
 • فاصله تا بلوار 17 ش ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۴۰ متر)
  بلوار 17 شهریور
 • فاصله تا باغ خونی۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۴۲ متر)
 • فاصله تا بلوار امام ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۵۳ متر)
  بلوار امام رضا
 • فاصله تا میدان شهدا ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۶۶ متر)
 • فاصله تا خیابان عنص ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۶۶ متر)
  خیابان عنصری
 • فاصله تا کلیسای مسر ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۰۵ متر)
  کلیسای مسروپ مقدس
 • فاصله تا خیابان پاس ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۱۲ متر)
  خیابان پاسداران
 • فاصله تا رستوران مع ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۱۲ متر)
  رستوران معین درباری
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۳۲ متر)
  ایستگاه قطار شهری شهدا
 • فاصله تا گنبد سبز۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۳۹ متر)
 • فاصله تا بلوار مصلی ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۴۶ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۷۱ متر)
  بیمارستان سینا
 • فاصله تا میدان توحی ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۸۲ متر)
  میدان توحید
 • فاصله تا برج تجاری ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۴۱ متر)
  برج تجاری آلتون
 • فاصله تا سینما قدس۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۵۵ متر)
 • فاصله تا سینما هویز ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۳۷ متر)
  سینما هویزه
 • فاصله تا بلوار شهید ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۴۶ متر)
  بلوار شهید رستمی
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۲۰ متر)
  بیمارستان تخصصی کودکان دکتر شیخ
 • فاصله تا بازار فردو ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۲۸ متر)
  بازار فردوسی
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۰۴ متر)
  بیمارستان آریا
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۱۵ متر)
  بیمارستان شهید کامیاب
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۱۹ متر)
  بیمارستان شهید کامیاب(امدادی)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۲۸ متر)
  ایستگاه قطار شهری هفده شهریور
 • فاصله تا میدان امام ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۹۳ متر)
  میدان امام رضا
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۹۶ متر)
  بیمارستان حجازی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۶ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹۵ متر)
  ایستگاه قطار شهری امام خمینی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۶ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۵۱ متر)
  ایستگاه قطار شهری شریعتی
 • فاصله تا میدان شریع ...۶ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۵۷ متر)
  میدان شریعتی ( تقی آباد )
 • فاصله تا بیماررستان ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۹۳ متر)
  بیماررستان امام رضا(ع)
 • فاصله تا بلوار قرنی ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۱۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۵۰ متر)
  ایستگاه قطار شهری پروین اعتصامی
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۴۵ متر)
  بیمارستان ثامن الائمه
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۶۳ متر)
  بیمارستان 550 ارتش
 • فاصله تا خیابان آبک ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۶۹ متر)
  خیابان آبکوه
 • فاصله تا مرکز خرید ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۳۶ متر)
  مرکز خرید ورسیج مشهد
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۹۴ متر)
  ایستگاه قطار شهری فجر
 • فاصله تا بیمارستان ...۹ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۰۴ متر)
  بیمارستان 22 بهمن
 • فاصله تا مجتمع زیست ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۳۳ متر)
  مجتمع زیست خاور
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹۰۲ متر)
  ایستگاه قطار شهری قائم
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹۱۳ متر)
  بیمارستان مهر
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹۱۷ متر)
  بیمارستان پاستور نو
 • فاصله تا پایانه مسا ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹۲۳ متر)
  پایانه مسافربری امام رضا(ع)
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹۲۹ متر)
  بیمارستان بنت الهدی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹۹۹ متر)
  ایستگاه قطار شهری طبرسی
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۵ متر)
  بیمارستان تخصصی سرطان امید
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۹ متر)
  ایستگاه قطار شهری الندشت
 • فاصله تا هنرستان صن ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۴۴ متر)
  هنرستان صنعتی شهید بهشتی
 • فاصله تا بیمارستان ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۸۴ متر)
  بیمارستان قائم
 • فاصله تا بوستان بسی ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۶۱ متر)
  بوستان بسیج
 • فاصله تا خیابان کوه ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۲۲۴ متر)
  خیابان کوهسنگی
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۲۴۵ متر)
  بیمارستان تخصصی چشم خاتم النبیاء
 • فاصله تا نسیم لبنان ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۲۸۶ متر)
 • فاصله تا سینما آفری ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۲۹۹ متر)
  سینما آفریقا
 • فاصله تا بلوار احمد ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۳۰۰ متر)
  بلوار احمد آباد
 • فاصله تا گورستان ار ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۳۳۳ متر)
  گورستان ارامنه
 • فاصله تا بیمارستان ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۵۴۲ متر)
  بیمارستان 17 شهریور
 • فاصله تا فروشگاه دب ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۵۴۴ متر)
  فروشگاه دبنهامز
 • فاصله تا میدان احمد ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۵۹۲ متر)
  میدان احمد آباد
 • فاصله تا بیمارستان ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۶۲۶ متر)
  بیمارستان جوادالائمه
 • فاصله تا خیابان طبر ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۶۸۶ متر)
  خیابان طبرسی
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۸۴۴ متر)
  کنسولگری کشور تاجیکستان
 • فاصله تا بلوار ملاص ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۸۹۷ متر)
  بلوار ملاصدرا
 • فاصله تا بازار گوهر ...۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۹۷۵ متر)
  بازار گوهر شاد
 • فاصله تا بازار گوهر ...۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۹۷۸ متر)
  بازار گوهرشاد
 • فاصله تا میدان ابوط ...۹ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۵ متر)
  میدان ابوطالب
 • فاصله تا بزرگراه شه ...۸ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۲۶ متر)
  بزرگراه شهید بابا نظر
 • فاصله تا رستوران سد ...۹ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۱۲۸ متر)
  رستوران سدروس
 • فاصله تا بوستان باب ...۹ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۳۵۲ متر)
  بوستان باباقدرت
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۳۷۰ متر)
  ایستگاه قطار شهری کوهسنگی
 • فاصله تا میدان فردو ...۹ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۴۳۵ متر)
  میدان فردوسی
 • فاصله تا پارک باباق ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۴۳۸ متر)
  پارک باباقدرت
 • فاصله تا خیابان راه ...۹ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۴۴۲ متر)
  خیابان راهنمایی
 • فاصله تا رستوران ار ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶۸۶ متر)
  رستوران ارکیده سیاه
 • فاصله تا بلوار بعثت ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۷۱۲ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۷۲۲ متر)
  مرکز خرید خورشید
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۷۴۱ متر)
  ایستگاه قطار شهری فلسطین
 • فاصله تا مرکز خرید ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۷۸۵ متر)
  مرکز خرید قسطنطنیه
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۲ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۹۶۱ متر)
  بیمارستان امام سجاد
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۸ متر)
  ایستگاه قطار شهری طالقانی
 • فاصله تا آرامگاه خو ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۱۲ متر)
  آرامگاه خواجه ربیع
 • فاصله تا رستوران پس ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۹۱ متر)
  رستوران پسران کریم
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۱۸۳ متر)
  ایستگاه قطار شهری کشف رود
 • فاصله تا بوستان حجا ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۱۸۳ متر)
  بوستان حجاب ( بانوان )
 • فاصله تا بلوار شهید ...۱۰ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۲۴۵ متر)
  بلوار شهید منتظری
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۳۰۵ متر)
  بیمارستان روان پزشکی ابن سینا
 • فاصله تا رستوران فی ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۳۹۴ متر)
  رستوران فیش اند چیپس خلیج فارس
 • فاصله تا بلوار ملک ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۷۱۵ متر)
  بلوار ملک اباد
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۷۷۰ متر)
  ایستگاه قطار شهری خیام
 • فاصله تا پارک پردیس ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۷۷۲ متر)
  پارک پردیس قائم
 • فاصله تا میدان جانب ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۷۹۰ متر)
  میدان جانباز
 • فاصله تا مرکز خرید ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۸۲۳ متر)
  مرکز خرید نیکا
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۸۷۱ متر)
  مجتمع تجاری پروما
 • فاصله تا بلوار سجاد ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۹۹۶ متر)
 • فاصله تا بلوار خیام ...۱۱ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۲ متر)
 • فاصله تا بلوار خیام ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۴۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۶۱۸ متر)
  ایستگاه قطار شهری آزادی
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۸۰۴ متر)
  کنسولگری کشور عراق
 • فاصله تا بازار بین ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۹۴۸ متر)
  بازار بین المللی سپاد
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۳ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۶۹ متر)
  ایستگاه قطار شهری شهید کاوه
 • فاصله تا پارک ساحلی ...۱۳ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۸۹ متر)
  پارک ساحلی آفتاب
 • فاصله تا باغ پرندگا ...۱۳ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۲۳۰ متر)
  باغ پرندگان
 • فاصله تا بلوار هاشم ...۱۳ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۲۶۵ متر)
  بلوار هاشمی نژاد
 • فاصله تا سرزمین عجا ...۱۳ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۲۸۰ متر)
  سرزمین عجایب
 • فاصله تا سرزمین عجا ...۱۳ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۳۲۵ متر)
  سرزمین عجایب
 • فاصله تا رستوران قص ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۵۱۰ متر)
  رستوران قصر هدیش
 • فاصله تا کیان سنتر ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۵۵۹ متر)
  کیان سنتر 1
 • فاصله تا بزرگراه شه ...۱۳ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۶۷۴ متر)
  بزرگراه شهید کلانتری
 • فاصله تا بزرگراه شه ...۱۳ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۶۸۳ متر)
  بزرگراه شهید کلانتری
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۳ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۷۰۹ متر)
  ایستگاه قطار شهری پارک ملت
 • فاصله تا پردیس قائم ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۷۵۸ متر)
 • فاصله تا کیان سنتر ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۷۸۷ متر)
  کیان سنتر 2
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۹۲۲ متر)
  کنسولگری کشور قرقیزستان
 • فاصله تا کمپ غدیر۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۹۸۲ متر)
 • فاصله تا فرودگاه بی ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۳۱ متر)
  فرودگاه بین المللی
 • فاصله تا پارک ریحان ...۱۳ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۱۷۰ متر)
  پارک ریحانه( بانوان)
 • فاصله تا خیابان رضا ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۲۲۵ متر)
  خیابان رضاشهر
 • فاصله تا پارک ملت۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۳۹۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۴ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۵۵۲ متر)
  ایستگاه قطار شهری کوثر
 • فاصله تا بلوار امام ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۶۱۴ متر)
  بلوار امامت
 • فاصله تا میدان استق ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۹۴۶ متر)
  میدان استقلال
 • فاصله تا پایانه مسا ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۱۳ متر)
  پایانه مسافربری معراج
 • فاصله تا دانشگاه فر ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۲۲۱ متر)
  دانشگاه فردوسی
 • فاصله تا میدان قائم ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۵۶۴ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۷۸۴ متر)
  بیمارستان فارابی
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۵۵ متر)
  بیمارستان رضوی
 • فاصله تا بلوار کوثر ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۲۷۰ متر)
 • فاصله تا میدان کوثر ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۸۷۳ متر)
 • فاصله تا برج باران۱۹ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۸۹۹ متر)
 • فاصله تا بلوار وکیل ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۹۶۶ متر)
  بلوار وکیل آباد
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۴۸ متر)
  بیمارستان تخصصی جواد الائمه (قلب و عروق)
 • فاصله تا میدان آزاد ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۱۵۹ متر)
  میدان آزادی
 • فاصله تا سینما پیرو ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۱۶۸ متر)
  سینما پیروزی
 • فاصله تا بلوار فکور ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۱۸۸ متر)
  بلوار فکوری
 • فاصله تا بلوار پیرو ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۲۸۰ متر)
  بلوار پیروزی
 • فاصله تا رستوران گی ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۵۲۵ متر)
  رستوران گیاهی خانه
 • فاصله تا بلوار استا ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۶۵۷ متر)
  بلوار استاد یوسفی
 • فاصله تا بلوار امام ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۶۵۷ متر)
  بلوار امامیه
 • فاصله تا رستوران کل ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۶۷۲ متر)
  رستوران کلبه محبت
 • فاصله تا رستوران در ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۷۸۴ متر)
  رستوران دریایی سولو
 • فاصله تا بوستان ایز ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۹۶۹ متر)
  بوستان ایزدی
 • فاصله تا پارک آبی ا ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۲۲۴ متر)
  پارک آبی ایرانیان
 • فاصله تا قاسم آباد ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۲۳۷ متر)
  قاسم آباد ( شهرک غرب )
 • فاصله تا بلوار شاهد ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۳۶۱ متر)
 • فاصله تا بلوار حجاب ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۵۸۹ متر)
 • فاصله تا پارک طبیعی ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۶۰۷ متر)
  پارک طبیعی هفت حوض
 • فاصله تا بزرگراه آس ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۹۰۲ متر)
  بزرگراه آسیایی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۱۴ متر)
  ایستگاه قطار شهری هفت تیر
 • فاصله تا بلوار اندی ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۱۹۱ متر)
  بلوار اندیشه
 • فاصله تا مسیر پلکان ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۲۶۰ متر)
  مسیر پلکانی بابا کوهی
 • فاصله تا سینما سیمر ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۳۴۰ متر)
  سینما سیمرغ
 • فاصله تا بزرگراه ام ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۳۶۸ متر)
  بزرگراه امام علی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۴۱۲ متر)
  ایستگاه قطار شهری اقبال لاهوری
 • فاصله تا باغ گلها۲۰ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۴۳۹ متر)
 • فاصله تا بلوار دکتر ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۵۲۳ متر)
  بلوار دکتر حسابی
 • فاصله تا بلوار ادیب ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۵۵۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۵۶۰ متر)
  ایستگاه قطار شهری دانش آموز
 • فاصله تا بوستان نیل ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۶۵۳ متر)
  بوستان نیلوفر آبی
 • فاصله تا بلوار نماز ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۶۷۴ متر)
 • فاصله تا رباط طرق۱۹ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۸۰۲ متر)
 • فاصله تا بلوار فلاح ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۹۷۶ متر)
  بلوار فلاحی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۱۱۸ متر)
  ایستگاه قطار شهری صیاد شیرازی
 • فاصله تا رستوران ای ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۱۶۴ متر)
  رستوران ایتالیایی پای
 • فاصله تا بلوار آب و ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۱۹۲ متر)
  بلوار آب و برق
 • فاصله تا بلوار صیاد ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۳۰۳ متر)
  بلوار صیاد شیرازی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۵۹۵ متر)
  ایستگاه قطار شهری صدف
 • فاصله تا پارک ملی چ ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۷۱۰ متر)
  پارک ملی چهل بازه مشهد
 • فاصله تا پارک خانوا ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۷۲۰ متر)
  پارک خانواده
 • فاصله تا بزرگراه سل ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۷۲۹ متر)
  بزرگراه سلسله الذهب
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۷۹۹ متر)
  بیمارستان مهرگان
 • فاصله تا سرزمین موج ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۸۷۲ متر)
  سرزمین موج های آبی
 • فاصله تا بلوار شریع ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۸۷۵ متر)
  بلوار شریعتی
 • فاصله تا پارک تفریح ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۹۰۹ متر)
  پارک تفریحی خورشید
 • فاصله تا بام مشهد۲۴ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۹۱۳ متر)
 • فاصله تا بزرگراه آز ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۲۳۰ متر)
  بزرگراه آزادی
 • فاصله تا نمایشگاه ب ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۳۴۴ متر)
  نمایشگاه بین المللی مشهد
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۴۳۲ متر)
  ایستگاه قطار شهری نمایشگاه
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۷۱۵ متر)
  ایستگاه قطار شهری وکیل آباد
 • فاصله تا بلوار شهید ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۶۷۴ متر)
  بلوار شهید برونسی
 • فاصله تا بزرگراه نم ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۸۰۱ متر)
  بزرگراه نمایشگاه
 • فاصله تا چشمه گیلاس ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۸۱۵ متر)
  چشمه گیلاس (گلسب)
 • فاصله تا مجتمع تفری ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۸۳۴ متر)
  مجتمع تفریحی جام‌جم
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۹۱۸ متر)
  بیمارستان دکتر شریعتی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۹۵۵ متر)
  ایستگاه قطار شهری کوهستان پارک
 • فاصله تا پارک جنگلی ...۲۶ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۶۱۰ متر)
  پارک جنگلی وکیل آباد
 • فاصله تا بزرگراه می ...۲۵ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۷۳۷ متر)
  بزرگراه میثاق
 • فاصله تا بلوار مجید ...۲۵ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۸۶۲ متر)
  بلوار مجیدیه
 • فاصله تا آرامگاه خو ...۱۹ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۸۶۶ متر)
  آرامگاه خواجه مراد
 • فاصله تا بوستان نیا ...۲۶ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۹۱۵ متر)
  بوستان نیایش
 • فاصله تا باغ وحش وک ...۲۷ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۹۲۰ متر)
  باغ وحش وکیل آباد
 • فاصله تا کوهستان پا ...۲۷ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۹۲۶ متر)
  کوهستان پارک شادی
 • فاصله تا ویلاژتوریس ...۲۷ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۷۵۲ متر)
  ویلاژتوریست
 • فاصله تا پارک مینیا ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۸۱۸ متر)
  پارک مینیاتوری
 • فاصله تا سد طرق۲۹ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۹۵۴ متر)
 • فاصله تا بهشت رضا۲۳ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۷۶ متر)
 • فاصله تا خیابان گلس ...۲۷ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۶۵۰ متر)
  خیابان گلستان
 • فاصله تا امام زاده ...۳۰ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۱۰۶ متر)
  امام زاده ناصر و یاسر
 • فاصله تا رستوران مو ...۳۰ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۱۲۶ متر)
  رستوران مولانا
 • فاصله تا سرزمین موج ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۴۷۵ متر)
  سرزمین موج های خروشان
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۶۴۸ متر)
  بیمارستان طالقانی
 • فاصله تا ییلاق طرقب ...۳۱ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۷۰۴ متر)
  ییلاق طرقبه
 • فاصله تا باغ پونه ط ...۳۲ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۷۲۹ متر)
  باغ پونه طرقبه
 • فاصله تا ییلاق شاند ...۳۰ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۲۸۹ متر)
  ییلاق شاندیز
 • فاصله تا بازار بین ...۳۳ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۳۸۵ متر)
  بازار بین المللی بعثت
 • فاصله تا موزه مردم ...۳۰ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۴۷۶ متر)
  موزه مردم شناسی ویرانی
 • فاصله تا روستا تاری ...۳۲ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۶۹۱ متر)
  روستا تاریخی پاژ
 • فاصله تا رستوران آب ...۳۴ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۵۲۴ متر)
  رستوران آبشار
 • فاصله تا باغ رستورا ...۳۴ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۵۷۴ متر)
  باغ رستوران طوبی
 • فاصله تا رستوران آب ...۳۴ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۸۲۱ متر)
  رستوران آبنوس
 • فاصله تا رستوران سر ...۳۵ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۲۰۹ متر)
  رستوران سرداب عنبران
 • فاصله تا پیست موتور ...۳۳ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۳۸۸ متر)
  پیست موتور کراس
 • فاصله تا رستوران تش ...۳۷ دقیقه با خودرو (۳۰ کیلومتر و ۵۳۷ متر)
  رستوران تشریفات
 • فاصله تا پیست دوچرخ ...۳۷ دقیقه با خودرو (۳۰ کیلومتر و ۵۸۸ متر)
  پیست دوچرخه سواری ثامن
 • فاصله تا رستوران سی ...۳۷ دقیقه با خودرو (۳۰ کیلومتر و ۶۱۴ متر)
  رستوران سید و پسران جاغرق
 • فاصله تا هارونیه۳۶ دقیقه با خودرو (۳۱ کیلومتر و ۴۴۹ متر)
 • فاصله تا آرامگاه فر ...۴۰ دقیقه با خودرو (۳۲ کیلومتر و ۹۷۶ متر)
  آرامگاه فردوسی
 • فاصله تا موزه توس۴۰ دقیقه با خودرو (۳۲ کیلومتر و ۹۷۶ متر)
 • فاصله تا آرامگاه فر ...۴۰ دقیقه با خودرو (۳۲ کیلومتر و ۹۷۶ متر)
  آرامگاه فردوسی
 • فاصله تا روستا مج۵۲ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۳۶۴ متر)
 • فاصله تا روستا نغند ...۴۲ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۷۳ متر)
  روستا نغندر
 • فاصله تا مجتمع توری ...۳۹ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۹۰ متر)
  مجتمع توریستی پدیده شاندیز
 • فاصله تا رستوران هن ...۴۰ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۱۳۳ متر)
  رستوران هندی راج
 • فاصله تا رستوران ار ...۴۰ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۳۰۶ متر)
  رستوران ارم شاندیز
 • فاصله تا رستوران پد ...۴۱ دقیقه با خودرو (۳۶ کیلومتر و ۱۰۱ متر)
  رستوران پدیده شاندیز
 • فاصله تا رستوران حس ...۴۰ دقیقه با خودرو (۳۶ کیلومتر و ۱۰۸ متر)
  رستوران حسین شیشلیکی
 • فاصله تا دره ارغوان ...۴۸ دقیقه با خودرو (۳۷ کیلومتر و ۶۹۴ متر)
 • فاصله تا غار مغان۵۸ دقیقه با خودرو (۳۷ کیلومتر و ۷۷۰ متر)
 • فاصله تا روستا ابرد ...۴۵ دقیقه با خودرو (۳۹ کیلومتر و ۴۲۰ متر)
  روستا ابرده
 • فاصله تا روستا اندر ...۵۵ دقیقه با خودرو (۴۰ کیلومتر و ۷۱۰ متر)
  روستا اندرخ
 • فاصله تا روستا دهبا ...۱ ساعت و ۹ دقیقه با خودرو (۴۲ کیلومتر و ۳۰۱ متر)
  روستا دهبار
 • فاصله تا روستا کنگ۱ ساعت و ۲ دقیقه با خودرو (۴۳ کیلومتر و ۷۱۱ متر)
 • فاصله تا روستا کاهو ...۶۰ دقیقه با خودرو (۴۸ کیلومتر و ۳۹۱ متر)
 • فاصله تا روستا زشک۵۹ دقیقه با خودرو (۴۸ کیلومتر و ۸۶۶ متر)
 • فاصله تا بقعه تاریخ ...۱ ساعت و ۲ دقیقه با خودرو (۵۳ کیلومتر و ۸۲۳ متر)
  بقعه تاریخی امام زاده یحیی
 • فاصله تا روستا گلمک ...۱ ساعت و ۸ دقیقه با خودرو (۶۲ کیلومتر و ۲۹۶ متر)
  روستا گلمکان
 • فاصله تا دریاچه چشم ...۲ ساعت و ۷ دقیقه با خودرو (۸۲ کیلومتر و ۶۰۴ متر)
  دریاچه چشمه سبز
 • فاصله تا آبشار ارتک ...۲ ساعت و ۳۲ دقیقه با خودرو (۱۲۸ کیلومتر و ۳۵۹ متر)
  آبشار ارتکند
 • فاصله تا کلات نادر۲ ساعت و ۲۵ دقیقه با خودرو (۱۴۹ کیلومتر و ۱۳۲ متر)
 • فاصله تا کاخ خورشید ...۲ ساعت و ۲۷ دقیقه با خودرو (۱۵۱ کیلومتر و ۱۷۲ متر)
 • فاصله تا آبشار قره ...۲ ساعت و ۳۲ دقیقه با خودرو (۱۵۱ کیلومتر و ۵۲۰ متر)
  آبشار قره سو
120 هزار تومان تخفیف ویژه یوتراوز
کد تخفیف:
Utravs4