آدرس هتل :مشهد، خیابان طبرسی، طبرسی 16

اتاق‌های هتل سراج مشهد

نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان

هتل های مشابه هتل سراج مشهد

امکانات هتل سراج مشهد

فاصله هتل سراج مشهد تا نقاط مهم

 • گنبد خشتی4 دقیقه پیاده ‌روی (297 متر)
 • حرم ورودی شیخ طبرسی6 دقیقه پیاده ‌روی (437 متر)
 • آرامگاه شیخ نخودکی10 دقیقه پیاده ‌روی (791 متر)
 • کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی12 دقیقه پیاده ‌روی (934 متر)
 • حرم ورودی صحن جمهوری13 دقیقه پیاده ‌روی (1 کیلومتر و 23 متر)
 • مدرسه پریزاد14 دقیقه پیاده ‌روی (1 کیلومتر و 163 متر)
 • مسجد گوهرشاد2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 217 متر)
 • خیابان نواب صفوی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 328 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید مفتح2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 419 متر)
 • چهارراه شهدا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 487 متر)
 • موزه آستان قدس رضوی2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 493 متر)
 • خیابان شیرازی2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 493 متر)
 • موزه ظروف2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 496 متر)
 • موزه هنرهای تجسمی2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 502 متر)
 • موزه مدال2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 502 متر)
 • موزه نجوم و ساعت2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 502 متر)
 • موزه تمبر، اسکناس و سکه2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 502 متر)
 • موزه فرش2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 502 متر)
 • موزه قرآن و نفایس2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 502 متر)
 • موزه مردم‌شناسی2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 502 متر)
 • بیمارستان امام هادی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 597 متر)
 • حرم ورودی خیابان نواب صفوی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 627 متر)
 • مقبره پیر پالان دوز3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 695 متر)
 • حرم ورودی حرعاملی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 715 متر)
 • مدرسه علمیه عباسقلی خان3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 844 متر)
 • بازار مرکزی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 852 متر)
 • بازار رضا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 895 متر)
 • حرم ورودی خیابان شیرازی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 903 متر)
 • خیابان آزادی (بهجت)3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 911 متر)
 • بلوار وحدت4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 918 متر)
 • حرم ورودی باب الجواد3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 983 متر)
 • ایستگاه راه آهن3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 987 متر)
 • ایستگاه قطار شهری راه آهن3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 987 متر)
 • حرم ورودی باب الرضا3 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر)
 • مجتمع تجاری آرمان4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 47 متر)
 • خیابان خسروی نو3 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 67 متر)
 • خیابان خسروی نو3 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 77 متر)
 • بلوار امیرالمومنین4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 240 متر)
 • آرامگاه نادرشاه افشار4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 277 متر)
 • پارک وحدت4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 307 متر)
 • کنسولگری کشور پاکستان4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 323 متر)
 • رستوران رضایی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 359 متر)
 • موزه مردم‌ شناسی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 413 متر)
 • مسجد هفتاد و دو تن4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 466 متر)
 • مصلی تاریخی مشهد5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 574 متر)
 • بیمارستان ام البنین4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 591 متر)
 • خیابان دانش شرقی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 629 متر)
 • بوستان وحدت5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 635 متر)
 • بیمارستان امام زمان5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 636 متر)
 • پارک باغ ملی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 658 متر)
 • بلوار امام خمینی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 666 متر)
 • خیابان دانش غربی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 703 متر)
 • بیمارستان موسی بن جعفر(ع)4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 759 متر)
 • بیمارستان شهید هاشمی نژاد5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 829 متر)
 • کلیسا انجیلی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 860 متر)
 • پارک میرزا کوچک خان4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 877 متر)
 • مرکز خرید آسمان5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 909 متر)
 • کنسولگری کشور افغانستان5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 919 متر)
 • برج تجاری آکسون5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 927 متر)
 • بوستان میرزا کوچک خان(دانش)5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 931 متر)
 • مرکز خرید اطلسیه5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 932 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سعدی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 933 متر)
 • خانه ملک5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 956 متر)
 • بیمارستان امام حسین (ع)5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 983 متر)
 • بازار جنت5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 993 متر)
 • خیابان امام خمینی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 22 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نبوت5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 40 متر)
 • کنسولگری کشور ترکمنستان5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 46 متر)
 • بوستان امت5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 51 متر)
 • ایستگاه قطار شهری بسیج5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 69 متر)
 • خیابان هفده شهریور6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 136 متر)
 • بلوار 17 شهریور6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 140 متر)
 • باغ خونی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 142 متر)
 • بلوار امام رضا5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 153 متر)
 • میدان شهدا5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 166 متر)
 • خیابان عنصری6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 166 متر)
 • کلیسای مسروپ مقدس5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 205 متر)
 • خیابان پاسداران5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 212 متر)
 • رستوران معین درباری5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 212 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهدا5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 232 متر)
 • گنبد سبز5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 239 متر)
 • بلوار مصلی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 246 متر)
 • بیمارستان سینا5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 271 متر)
 • میدان توحید5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 282 متر)
 • برج تجاری آلتون5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 341 متر)
 • سینما قدس6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 455 متر)
 • سینما هویزه6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 637 متر)
 • بلوار شهید رستمی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 646 متر)
 • بیمارستان تخصصی کودکان دکتر شیخ6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 720 متر)
 • بازار فردوسی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 728 متر)
 • بیمارستان آریا6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 804 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 815 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب(امدادی)6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 819 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفده شهریور6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 928 متر)
 • میدان امام رضا6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 993 متر)
 • بیمارستان حجازی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 996 متر)
 • ایستگاه قطار شهری امام خمینی6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 95 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شریعتی6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 151 متر)
 • میدان شریعتی ( تقی آباد )6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 157 متر)
 • بیماررستان امام رضا(ع)7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 193 متر)
 • بلوار قرنی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 216 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پروین اعتصامی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 450 متر)
 • بیمارستان ثامن الائمه7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 545 متر)
 • بیمارستان 550 ارتش7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 563 متر)
 • خیابان آبکوه7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 669 متر)
 • مرکز خرید ورسیج مشهد7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 736 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فجر8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 794 متر)
 • بیمارستان 22 بهمن9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 804 متر)
 • مجتمع زیست خاور8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 833 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قائم7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 902 متر)
 • بیمارستان مهر8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 913 متر)
 • بیمارستان پاستور نو7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 917 متر)
 • پایانه مسافربری امام رضا(ع)8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 923 متر)
 • بیمارستان بنت الهدی8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 929 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طبرسی8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 999 متر)
 • بیمارستان تخصصی سرطان امید8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 5 متر)
 • ایستگاه قطار شهری الندشت8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 9 متر)
 • هنرستان صنعتی شهید بهشتی8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 44 متر)
 • بیمارستان قائم9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 84 متر)
 • بوستان بسیج8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 161 متر)
 • خیابان کوهسنگی8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 224 متر)
 • بیمارستان تخصصی چشم خاتم النبیاء8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 245 متر)
 • نسیم لبنان8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 286 متر)
 • سینما آفریقا9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 299 متر)
 • بلوار احمد آباد8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 300 متر)
 • گورستان ارامنه8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 333 متر)
 • بیمارستان 17 شهریور9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 542 متر)
 • فروشگاه دبنهامز8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 544 متر)
 • میدان احمد آباد8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 592 متر)
 • بیمارستان جوادالائمه9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 626 متر)
 • خیابان طبرسی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 686 متر)
 • کنسولگری کشور تاجیکستان9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 844 متر)
 • بلوار ملاصدرا9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 897 متر)
 • بازار گوهر شاد10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 975 متر)
 • بازار گوهرشاد10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 978 متر)
 • میدان ابوطالب9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 5 متر)
 • بزرگراه شهید بابا نظر8 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 26 متر)
 • رستوران سدروس9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 128 متر)
 • بوستان باباقدرت9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 352 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهسنگی10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 370 متر)
 • میدان فردوسی9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 435 متر)
 • پارک باباقدرت10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 438 متر)
 • خیابان راهنمایی9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 442 متر)
 • رستوران ارکیده سیاه11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 686 متر)
 • بلوار بعثت11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 712 متر)
 • مرکز خرید خورشید10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 722 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فلسطین10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 741 متر)
 • مرکز خرید قسطنطنیه10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 785 متر)
 • بیمارستان امام سجاد12 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 961 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طالقانی10 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 8 متر)
 • آرامگاه خواجه ربیع11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 12 متر)
 • رستوران پسران کریم12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 91 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کشف رود11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 183 متر)
 • بوستان حجاب ( بانوان )11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 183 متر)
 • بلوار شهید منتظری10 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 245 متر)
 • بیمارستان روان پزشکی ابن سینا11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 305 متر)
 • رستوران فیش اند چیپس خلیج فارس12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 394 متر)
 • بلوار ملک اباد11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 715 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خیام11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 770 متر)
 • پارک پردیس قائم12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 772 متر)
 • میدان جانباز12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 790 متر)
 • مرکز خرید نیکا12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 823 متر)
 • مجتمع تجاری پروما12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 871 متر)
 • بلوار سجاد12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 996 متر)
 • بلوار خیام11 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 12 متر)
 • بلوار خیام12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 146 متر)
 • ایستگاه قطار شهری آزادی12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 618 متر)
 • کنسولگری کشور عراق13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 804 متر)
 • بازار بین المللی سپاد12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 948 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید کاوه13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 69 متر)
 • پارک ساحلی آفتاب13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 89 متر)
 • باغ پرندگان13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 230 متر)
 • بلوار هاشمی نژاد13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 265 متر)
 • سرزمین عجایب13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 280 متر)
 • سرزمین عجایب13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 325 متر)
 • رستوران قصر هدیش14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 510 متر)
 • کیان سنتر 115 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 559 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 674 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 683 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پارک ملت13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 709 متر)
 • پردیس قائم14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 758 متر)
 • کیان سنتر 214 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 787 متر)
 • کنسولگری کشور قرقیزستان15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 922 متر)
 • کمپ غدیر14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 982 متر)
 • فرودگاه بین المللی15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 31 متر)
 • پارک ریحانه( بانوان)13 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 170 متر)
 • خیابان رضاشهر15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 225 متر)
 • پارک ملت15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 397 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوثر14 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 552 متر)
 • بلوار امامت15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 614 متر)
 • میدان استقلال16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 946 متر)
 • پایانه مسافربری معراج16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 13 متر)
 • دانشگاه فردوسی19 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 221 متر)
 • میدان قائم16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 564 متر)
 • بیمارستان فارابی16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 784 متر)
 • بیمارستان رضوی18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 55 متر)
 • بلوار کوثر17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 270 متر)
 • میدان کوثر18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 873 متر)
 • برج باران19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 899 متر)
 • بلوار وکیل آباد18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 966 متر)
 • بیمارستان تخصصی جواد الائمه (قلب و عروق)18 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 48 متر)
 • میدان آزادی18 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 159 متر)
 • سینما پیروزی19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 168 متر)
 • بلوار فکوری18 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 188 متر)
 • بلوار پیروزی19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 280 متر)
 • رستوران گیاهی خانه20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 525 متر)
 • بلوار استاد یوسفی19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 657 متر)
 • بلوار امامیه19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 657 متر)
 • رستوران کلبه محبت19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 672 متر)
 • رستوران دریایی سولو19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 784 متر)
 • بوستان ایزدی19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 969 متر)
 • پارک آبی ایرانیان19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 224 متر)
 • قاسم آباد ( شهرک غرب )20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 237 متر)
 • بلوار شاهد20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 361 متر)
 • بلوار حجاب20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 589 متر)
 • پارک طبیعی هفت حوض24 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 607 متر)
 • بزرگراه آسیایی20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 902 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفت تیر21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 14 متر)
 • بلوار اندیشه21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 191 متر)
 • مسیر پلکانی بابا کوهی22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 260 متر)
 • سینما سیمرغ20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 340 متر)
 • بزرگراه امام علی20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 368 متر)
 • ایستگاه قطار شهری اقبال لاهوری19 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 412 متر)
 • باغ گلها20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 439 متر)
 • بلوار دکتر حسابی21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 523 متر)
 • بلوار ادیب21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 556 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانش آموز21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 560 متر)
 • بوستان نیلوفر آبی23 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 653 متر)
 • بلوار نماز21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 674 متر)
 • رباط طرق19 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 802 متر)
 • بلوار فلاحی21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 976 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صیاد شیرازی22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 118 متر)
 • رستوران ایتالیایی پای20 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 164 متر)
 • بلوار آب و برق22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 192 متر)
 • بلوار صیاد شیرازی21 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 303 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صدف21 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 595 متر)
 • پارک ملی چهل بازه مشهد21 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 710 متر)
 • پارک خانواده22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 720 متر)
 • بزرگراه سلسله الذهب17 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 729 متر)
 • بیمارستان مهرگان24 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 799 متر)
 • سرزمین موج های آبی22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 872 متر)
 • بلوار شریعتی22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 875 متر)
 • پارک تفریحی خورشید23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 909 متر)
 • بام مشهد24 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 913 متر)
 • بزرگراه آزادی24 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 230 متر)
 • نمایشگاه بین المللی مشهد23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 344 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نمایشگاه23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 432 متر)
 • ایستگاه قطار شهری وکیل آباد23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 715 متر)
 • بلوار شهید برونسی23 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 674 متر)
 • بزرگراه نمایشگاه25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 801 متر)
 • چشمه گیلاس (گلسب)24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 815 متر)
 • مجتمع تفریحی جام‌جم25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 834 متر)
 • بیمارستان دکتر شریعتی25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 918 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهستان پارک24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 955 متر)
 • پارک جنگلی وکیل آباد26 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 610 متر)
 • بزرگراه میثاق25 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 737 متر)
 • بلوار مجیدیه25 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 862 متر)
 • آرامگاه خواجه مراد19 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 866 متر)
 • بوستان نیایش26 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 915 متر)
 • باغ وحش وکیل آباد27 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 920 متر)
 • کوهستان پارک شادی27 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 926 متر)
 • ویلاژتوریست27 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 752 متر)
 • پارک مینیاتوری28 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 818 متر)
 • سد طرق29 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 954 متر)
 • بهشت رضا23 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 76 متر)
 • خیابان گلستان27 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 650 متر)
 • امام زاده ناصر و یاسر30 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 106 متر)
 • رستوران مولانا30 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 126 متر)
 • سرزمین موج های خروشان28 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 475 متر)
 • بیمارستان طالقانی28 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 648 متر)
 • ییلاق طرقبه31 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 704 متر)
 • باغ پونه طرقبه32 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 729 متر)
 • ییلاق شاندیز30 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 289 متر)
 • بازار بین المللی بعثت33 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 385 متر)
 • موزه مردم شناسی ویرانی30 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 476 متر)
 • روستا تاریخی پاژ32 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 691 متر)
 • رستوران آبشار34 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 524 متر)
 • باغ رستوران طوبی34 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 574 متر)
 • رستوران آبنوس34 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 821 متر)
 • رستوران سرداب عنبران35 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 209 متر)
 • پیست موتور کراس33 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 388 متر)
 • رستوران تشریفات37 دقیقه با خودرو (30 کیلومتر و 537 متر)
 • پیست دوچرخه سواری ثامن37 دقیقه با خودرو (30 کیلومتر و 588 متر)
 • رستوران سید و پسران جاغرق37 دقیقه با خودرو (30 کیلومتر و 614 متر)
 • هارونیه36 دقیقه با خودرو (31 کیلومتر و 449 متر)
 • آرامگاه فردوسی40 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 976 متر)
 • موزه توس40 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 976 متر)
 • آرامگاه فردوسی40 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 976 متر)
 • روستا مج52 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 364 متر)
 • روستا نغندر42 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 73 متر)
 • مجتمع توریستی پدیده شاندیز39 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 90 متر)
 • رستوران هندی راج40 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 133 متر)
 • رستوران ارم شاندیز40 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 306 متر)
 • رستوران پدیده شاندیز41 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 101 متر)
 • رستوران حسین شیشلیکی40 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 108 متر)
 • دره ارغوان48 دقیقه با خودرو (37 کیلومتر و 694 متر)
 • غار مغان58 دقیقه با خودرو (37 کیلومتر و 770 متر)
 • روستا ابرده45 دقیقه با خودرو (39 کیلومتر و 420 متر)
 • روستا اندرخ55 دقیقه با خودرو (40 کیلومتر و 710 متر)
 • روستا دهبار1 ساعت و 9 دقیقه با خودرو (42 کیلومتر و 301 متر)
 • روستا کنگ1 ساعت و 2 دقیقه با خودرو (43 کیلومتر و 711 متر)
 • روستا کاهو60 دقیقه با خودرو (48 کیلومتر و 391 متر)
 • روستا زشک59 دقیقه با خودرو (48 کیلومتر و 866 متر)
 • بقعه تاریخی امام زاده یحیی1 ساعت و 2 دقیقه با خودرو (53 کیلومتر و 823 متر)
 • روستا گلمکان1 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (62 کیلومتر و 296 متر)
 • دریاچه چشمه سبز2 ساعت و 7 دقیقه با خودرو (82 کیلومتر و 604 متر)
 • آبشار ارتکند2 ساعت و 32 دقیقه با خودرو (128 کیلومتر و 359 متر)
 • کلات نادر2 ساعت و 25 دقیقه با خودرو (149 کیلومتر و 132 متر)
 • کاخ خورشید2 ساعت و 27 دقیقه با خودرو (151 کیلومتر و 172 متر)
 • آبشار قره سو2 ساعت و 32 دقیقه با خودرو (151 کیلومتر و 520 متر)
برای بزرگنمایی روی نقشه کلیک کنید

قوانین و مقرارت هتل

نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر 5 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت نیم بهاندارد
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر (فقط میهمان ایرانی)
بازه سنی برای اقامت کاملکودک 5 سال به بالا با استفاده از سرویس

درباره هتل سراج مشهد

هتل سراج مشهد یکی از نوسازترین هتل‌های دوستاره مشهد است که سال 1394 در خیابان طبرسی احداث‌ شده است. این هتل 54 واحد اقامتی خود را در ساختمانی 6 طبقه جای داده است. هتل سراج مشهد در رده هتل‌های ارزان‌قیمت مشهد و نزدیک به حرم امام رضا (ع) قرار دارد.

 

امکانات هتل سراج مشهد

اتاق‌های هتل سراج مشهد تنوع خوبی دارد تا شما بتوانید بهترین انتخاب را برای خود داشته باشید. شما می‌توانید از سایت یوتوراز اتاق‌های دو تخته، سه تخته، چهار تخته، سوئیت‌های چهار و پنج تخته را به‌راحتی رزرو کنید.

امکانات اتاق‌های هتل دوستاره سراج مشهد در حد استاندارد و با سطح کیفی مورد قبولی دارند. از جمله این امکانات می‌توان به تلویزیون، کمد لباس، یخچال، تهویه، صندوق امانات، سشوار، لوازم بهداشتی و ... اشاره کرد.

 رستوران هتل سراج مشهد با کادری مجرب و حرفه‌ای همه‌روزه آماده خدمت‌گذاری به مهمانان گرامی است. در این رستوران انواع غذاهای ایرانی و فرنگی با مواد اولیه درجه‌ یک طبخ می‌شود و شما می‌توانید صبحانه را به‌صورت بوفه و وعده‌های اصلی دیگر را به‌صورت منوی انتخابی میل کنید.

از امکانات عمومی هتل سراج مشهد می‌توان به لابی, پارکینگ با ظرفیت محدود، آسانسور، خدمات گردشگری، خدمات خانه‌داری، سرویس رفت‌وبرگشت از فرودگاه و راه‌آهن (با هماهنگی قبلی) اشاره کرد.

 

آدرس و شماره تماس هتل سراج مشهد

هتل سراج مشهد در خیابان طبرسی و با فاصله 5 دقیقه‌ای تا حرم مطهر حضرت ثامن‌الحجج (ع) قرار دارد. در صورتی‌که قصد خرید سوغاتی‌های مشهد را دارید می‌توانید به مراکز خرید بازار رضا و هفده شهریور سر بزنید که تا هتل در حدود 10 دقیقه با ماشین فاصله‌ دارند.

جاذبه‌های گردشگری زیادی در اطراف حرم امام رضا (ع) قرار دارند که موقعیت مکانی عالی هتل سراج مشهد باعث شده است دسترسی به بیشتر آن‌ها به ‌راحتی انجام‌پذیر باشد.

برای تماس با هتل سراج مشهد می‌توانید با شماره 1548 تماس بگیرید تا همکاران ما در پشتیبانی یوتراوز به شما کمک کنند.

 

رزرو هتل سراج مشهد

شما می‌توانید برای رزرو آنلاین هتل سراج مشهد از سایت یوتراوز استفاده کرده و به‌راحتی اتاق مدنظر خود را با توجه به زمان ورود و خروج و همچنین تعداد نفرات انتخاب کنید. همچنین امکان رزرو تلفنی نیز وجود دارد و شما می‌توانید با پشتیبانی سایت یوتراوز به شماره 1548 تماس گرفته و به‌راحتی اتاق خود را رزرو کنید