آدرس هتل :مهریز، مزویر آباد، خیابان شهید فهمیده، سه‌راه سنگ‌تراشی، کوچه سردر
نکات مهم اقامتگاه بومگردی سرای جهانگرد مهریز
 • کمپین ویژه تابستان با اقامت در هتل مجلل درویشی، هر شب به قید قرعه یک اتاق، هدیه اقامت رایگان هتل را دریافت نمایید
 • هزینه اقامت کودک زیر دوسال رایگان می‌باشد.
اتاق‌های قابل رزرو
اتاق یک تخته طبقه همکف اقامت با صبحانه
اتاق یک تخته طبقه همکف اقامت با صبحانه
ظرفیت: 1 نفر
ظرفیت: 1 نفر
قیمت برای 1 شب
450,000تومان
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
حمام
امکانات
یخچال
امکانات
صبحانه
امکانات
دمپایی
امکانات
کمد لباس
امکانات
رخت آویز
امکانات
تلویزیون
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق

-

اتاق یک تخته زیر همکف اقامت با صبحانه
اتاق یک تخته زیر همکف اقامت با صبحانه
ظرفیت: 1 نفر
ظرفیت: 1 نفر
قیمت برای 1 شب
450,000تومان
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
حمام
امکانات
یخچال
امکانات
صبحانه
امکانات
دمپایی
امکانات
کمد لباس
امکانات
رخت آویز
امکانات
تلویزیون
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق

-

اتاق دو تخته دبل طبقه همکف اقامت با صبحانه
اتاق دو تخته دبل طبقه همکف اقامت با صبحانه
ظرفیت: 2 نفر
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
600,000تومان
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
رخت آویز
امکانات
تلویزیون
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکانات
حمام
امکانات
یخچال
امکانات
صبحانه
امکانات
دمپایی
امکانات
کمد لباس

-

اتاق دو تخته دبل طبقه زیرهمکف اقامت با صبحانه
اتاق دو تخته دبل طبقه زیرهمکف اقامت با صبحانه
ظرفیت: 2 نفر
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
600,000تومان
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
حمام
امکانات
یخچال
امکانات
صبحانه
امکانات
دمپایی
امکانات
کمد لباس
امکانات
رخت آویز
امکانات
تلویزیون
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق

-

اتاق دو تخته توئین طبقه همکف اقامت با صبحانه
اتاق دو تخته توئین طبقه همکف اقامت با صبحانه
ظرفیت: 2 نفر
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
600,000تومان
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
حمام
امکانات
یخچال
امکانات
صبحانه
امکانات
دمپایی
امکانات
کمد لباس
امکانات
رخت آویز
امکانات
تلویزیون
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق

-

اتاق دو تخته توئین طبقه زیرهمکف اقامت با صبحانه
اتاق دو تخته توئین طبقه زیرهمکف اقامت با صبحانه
ظرفیت: 2 نفر
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
600,000تومان
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
یخچال
امکانات
صبحانه
امکانات
دمپایی
امکانات
کمد لباس
امکانات
رخت آویز
امکانات
تلویزیون
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکانات
حمام

-

اتاق سه تخته طبقه همکف اقامت با صبحانه
اتاق سه تخته طبقه همکف اقامت با صبحانه
ظرفیت: 3 نفر
یک نفر اضافه (با هزینه)
ظرفیت: 3 نفر + یک نفر اضافه (با هزینه)
قیمت برای 1 شب
700,000تومان
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
حمام
امکانات
یخچال
امکانات
صبحانه
امکانات
دمپایی
امکانات
کمد لباس
امکانات
رخت آویز
امکانات
تلویزیون
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق

-

اتاق سه تخته طبقه زیرهمکف اقامت با صبحانه
اتاق سه تخته طبقه زیرهمکف اقامت با صبحانه
ظرفیت: 3 نفر
یک نفر اضافه (با هزینه)
ظرفیت: 3 نفر + یک نفر اضافه (با هزینه)
قیمت برای 1 شب
700,000تومان
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکانات
حمام
امکانات
یخچال
امکانات
صبحانه
امکانات
دمپایی
امکانات
کمد لباس
امکانات
رخت آویز
امکانات
تلویزیون
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق

-

اتاق چهار تخته طبقه همکف اقامت با صبحانه
اتاق چهار تخته طبقه همکف اقامت با صبحانه
ظرفیت: 4 نفر
یک نفر اضافه (با هزینه)
ظرفیت: 4 نفر + یک نفر اضافه (با هزینه)
قیمت برای 1 شب
800,000تومان
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
حمام
امکانات
یخچال
امکانات
صبحانه
امکانات
دمپایی
امکانات
کمد لباس
امکانات
رخت آویز
امکانات
تلویزیون
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق

-

اتاق چهار تخته طبقه زیرهمکف اقامت با صبحانه
اتاق چهار تخته طبقه زیرهمکف اقامت با صبحانه
ظرفیت: 4 نفر
یک نفر اضافه (با هزینه)
ظرفیت: 4 نفر + یک نفر اضافه (با هزینه)
قیمت برای 1 شب
800,000تومان
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
حمام
امکانات
یخچال
امکانات
صبحانه
امکانات
دمپایی
امکانات
کمد لباس
امکانات
رخت آویز
امکانات
تلویزیون
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق

-

اتاق پنج تخته طبقه زیرهمکف اقامت با صبحانه
اتاق پنج تخته طبقه زیرهمکف اقامت با صبحانه
ظرفیت: 5 نفر
یک نفر اضافه (با هزینه)
ظرفیت: 5 نفر + یک نفر اضافه (با هزینه)
قیمت برای 1 شب
900,000تومان
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
حمام
امکانات
یخچال
امکانات
صبحانه
امکانات
دمپایی
امکانات
کمد لباس
امکانات
رخت آویز
امکانات
تلویزیون
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق

-

اتاق چهار نفره VIP اقامت با صبحانه
اتاق چهار نفره VIP اقامت با صبحانه
ظرفیت: 4 نفر
ظرفیت: 4 نفر
قیمت برای 1 شب
1,900,000تومان
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
رخت آویز
امکانات
تلویزیون
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکانات
حمام
امکانات
یخچال
امکانات
صبحانه
امکانات
دمپایی
امکانات
کمد لباس

-

امکانات اقامتگاه بومگردی سرای جهانگرد مهریز
گیم نت
اتاق بازی
صندوق امانات
فروشگاه
آتلیه
لابی
نمازخانه
کافی شاپ
فکس
تاکسی سرویس
پرینتر
ترانسفر رفت با هزینه
مرکز خرید
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش ۲۴ ساعته
چایخانه سنتی
پارکینگ
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کپسول آتش نشانی
فضای سبز
خدمات خانه داری
اینترنت در لابی
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سالن ورزشی
موقعیت مکانی اقامتگاه بومگردی سرای جهانگرد مهریز
 • فاصله تا خیابان مطه ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۸۶ متر)
 • فاصله تا چشمه آب حس ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۸۴ متر)
 • فاصله تا دانشگاه پی ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۶۴ متر)
 • فاصله تا باغ خوشنوی ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۷۰ متر)
 • فاصله تا دانشگاه آز ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۰۴ متر)
 • فاصله تا بلوار هفت ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۶۹ متر)
 • فاصله تا پارک سرو۷ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۳۲۶ متر)
 • فاصله تا سرو کهنسال ...۷ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۴۰۱ متر)
 • فاصله تا رستوران لا ...۸ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۹۳۶ متر)
 • فاصله تا باغ آهو۱۲ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۴۵۸ متر)
قوانین و مقرارت هتل
نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)متفاوت با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)متفاوت با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر ۴ سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاندارد
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر
درباره اقامتگاه بومگردی سرای جهانگرد مهریز

مهریز شهری تاریخی در استان یزد و در دل کویر مرکزی ایران است. با رزرو اقامتگاه بومگردی سرای جهانگرد مهریز می‌توانید به به جاذبه‌های گردشگری این شهر دسترسی داشته باشید. این اقامتگاه با معماری سنتی و زیبایی که برگرفته از معماری دوران قاجار است، همچون نگینی در شهر مهریز می‌درخشد. اقامتگاه سرای جهانگرد 14 اتاق دارد که در طبقات همکف و زیرزمین قرار گرفته‌اند. اگر می‌خواهید چند روزی را فارغ از هیاهوی شهری و مشغله‌های کاری سر کنید، اقامتگاه سرای جهانگردی مهریز بهترین انتخاب است.

 

امکانات و خدمات اقامتگاه بومگردی سرای جهانگرد مهریز

از جمله امکانات اقامتگاه بومگردی سرای جهانگرد مهریز می‌توان به پارکینگ، تاکسی‌سرویس، کافه‌سنتی، میز پینگ‌پنگ، فوتبال‌دستی و خشکشویی اشاره کرد. این اقامتگاه به گونه طراحی شده که شما را به یاد خانه‌های باصفا و سنتی قدیمی بیندازد، به همین منظور درختان سرسبز، حوضی زیبا و تخت‌هایی برای استراحت‌کردن در محوطه هتل تعبیه شده است.

واحدهای اقامتی هتل شامل اتاق‌های دو الی پنج‌تخته و اتاق VIP سه‌نفره است و امکاناتی نظیر یخچال، کمدلباس، اسپلیت، حمام و سرویس فرنگی و در اتاق VIP علاوه بر این امکانات، تلویزیون و جکوزی هم فراهم شده است.

 

آدرس و شماره تلفن اقامتگاه بومگردی سرای جهانگرد مهریز

اقامتگاه بومگردی سرای جهانگرد مهریز در خیابان شهیدفهمیده، سه‌راه سنگ‌تراشی و کوچه سردر واقع شده و تنها 5 کیلومتر با سرو کهنسال مهریز فاصله دارد. این سرو دومین موجود زنده کهنسال یزد بعد از سرو ابرکوه به شمار می‌آید و دوهزارساله است.

مهریز با اینکه شهری کویری است اما باغ‌ها و چشمه‌های فراوانی دارد. با اقامت در بومگردی سرای جهانگرد می‌توانید به چشمه آب حسن‌آباد، باغ خوشنویس، باغ مدرسی، باغ آهو و باغ پهلوانپور دسترسی داشته باشید. کوه ریگ، کاروانسرای زین‌العابدین،  قلعه مهرپادین، روستا و قلعه سریزد تعدادی از جاذبه‌های تاریخی مهریز هستند که بازدید از آن‌ها خالی از لطف نیست.

اگر درباره امکانات اقامتگاه بومگردی سرای جهانگرد مهریز و نحوه رزرو آن سوالی دارید با 1548 تماس بگیرید. تیم پشتیبانی یوتراوز در 7 روز هفته و 24 ساعت شبانه روز در خدمت شماست.

 

رزرو اینترنتی اقامتگاه بومگردی سرای جهانگرد مهریز

برای رزرو اینترنتی اقامتگاه بومگردی سرای جهانگرد مهریز می‌توانید به سایت یوتراوز مراجعه کنید. در رزرو محل اقامت، هیچ چیز مهم‌تر از حضور یک تیم پشتیبان نیست. تیم یوتراوز تمام تلاش خود را می‌کند که شما دغدغه‌ای بابت محل اقامت خود نداشته باشید.