#
آدرس هتل :مشهد، چهارراه شهدا، خیابان شیرازی 17
اتاق‌های قابل رزرو
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
هتل های مشابه هتل آپارتمان سامرا مشهد
امکانات هتل آپارتمان سامرا مشهد
موقعیت مکانی هتل آپارتمان سامرا مشهد
  • خیابان دانش غربی7 دقیقه پیاده ‌روی (520 متر)
  • بیمارستان سینا10 دقیقه پیاده ‌روی (808 متر)
  • خیابان دانش شرقی11 دقیقه پیاده ‌روی (882 متر)
  • بیمارستان موسی بن جعفر(ع)2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 20 متر)
  • بازار رضا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 66 متر)
  • کلیسای مسروپ مقدس3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 70 متر)
  • پارک میرزا کوچک خان3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 137 متر)
  • حرم ورودی باب الرضا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 171 متر)
  • بوستان میرزا کوچک خان(دانش)3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 191 متر)
  • خانه ملک3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 279 متر)
  • ایستگاه قطار شهری بسیج3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 329 متر)
  • خیابان امام خمینی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 345 متر)
  • حرم ورودی باب الجواد4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 397 متر)
  • باغ خونی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 402 متر)
  • بلوار امام رضا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 413 متر)
  • موزه آستان قدس رضوی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 423 متر)
  • خیابان عنصری4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 426 متر)
  • موزه ظروف4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 427 متر)
  • موزه هنرهای تجسمی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 433 متر)
  • موزه مردم‌شناسی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 433 متر)
  • موزه تمبر، اسکناس و سکه4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 433 متر)
  • موزه مدال4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 433 متر)
  • موزه نجوم و ساعت4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 433 متر)
  • موزه قرآن و نفایس4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 433 متر)
  • موزه فرش4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 433 متر)
  • خیابان خسروی نو4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 481 متر)
  • خیابان خسروی نو4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 491 متر)
  • موزه مردم‌ شناسی5 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 524 متر)
  • رستوران معین درباری4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 536 متر)
  • مسجد هفتاد و دو تن5 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 577 متر)
  • حرم ورودی حرعاملی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 646 متر)
  • مرکز خرید آسمان4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 655 متر)
  • برج تجاری آکسون4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 673 متر)
  • مرکز خرید اطلسیه4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 678 متر)
  • خیابان پاسداران4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 701 متر)
  • سینما قدس4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 750 متر)
  • چهارراه شهدا4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 810 متر)
  • مقبره پیر پالان دوز5 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 828 متر)
  • خیابان شیرازی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 864 متر)
  • مدرسه علمیه عباسقلی خان4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 872 متر)
  • بازار مرکزی5 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 872 متر)
  • خیابان هفده شهریور4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 873 متر)
  • بلوار 17 شهریور4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 877 متر)
  • میدان امام رضا4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 890 متر)
  • حرم ورودی خیابان نواب صفوی5 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 896 متر)
  • آرامگاه شیخ نخودکی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 948 متر)
  • ایستگاه قطار شهری امام خمینی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 996 متر)
  • پارک باغ ملی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 53 متر)
  • کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 54 متر)
  • بلوار امام خمینی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 60 متر)
  • خیابان نواب صفوی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 100 متر)
  • بیماررستان امام رضا(ع)5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 121 متر)
  • ایستگاه قطار شهری هفده شهریور4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 188 متر)
  • حرم ورودی خیابان شیرازی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 202 متر)
  • گنبد خشتی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 208 متر)
  • بیمارستان آریا5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 224 متر)
  • کلیسا انجیلی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 254 متر)
  • بیمارستان شهید کامیاب4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 299 متر)
  • خیابان آزادی (بهجت)5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 301 متر)
  • بیمارستان شهید کامیاب(امدادی)4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 303 متر)
  • ایستگاه قطار شهری سعدی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 327 متر)
  • بازار جنت5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 388 متر)
  • بیمارستان امام هادی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 412 متر)
  • حرم ورودی صحن جمهوری5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 423 متر)
  • بیمارستان ثامن الائمه5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 441 متر)
  • مدرسه پریزاد5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 485 متر)
  • سینما هویزه5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 536 متر)
  • آرامگاه نادرشاه افشار6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 648 متر)
  • مسجد گوهرشاد5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 708 متر)
  • برج تجاری آلتون6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 736 متر)
  • بیمارستان 550 ارتش5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 762 متر)
  • حرم ورودی شیخ طبرسی6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 771 متر)
  • ایستگاه قطار شهری پروین اعتصامی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 892 متر)
  • ایستگاه قطار شهری شریعتی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 923 متر)
  • میدان شریعتی ( تقی آباد )5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 929 متر)
  • بیمارستان ام البنین6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 980 متر)
  • مجتمع زیست خاور6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 32 متر)
  • مجتمع تجاری آرمان6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 82 متر)
  • بیمارستان بنت الهدی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 127 متر)
  • رستوران رضایی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 138 متر)
  • پایانه مسافربری امام رضا(ع)6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 184 متر)
  • بلوار امیرالمومنین7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 404 متر)
  • بلوار وحدت7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 405 متر)
  • سینما آفریقا7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 498 متر)
  • مرکز خرید ورسیج مشهد6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 508 متر)
  • میدان شهدا7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 537 متر)
  • مصلی تاریخی مشهد6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 601 متر)
  • ایستگاه قطار شهری شهدا7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 602 متر)
  • میدان توحید7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 653 متر)
  • بوستان وحدت7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 670 متر)
  • بیمارستان امام زمان7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 671 متر)
  • ایستگاه قطار شهری قائم6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 674 متر)
  • بیمارستان مهر7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 685 متر)
  • بیمارستان پاستور نو6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 688 متر)
  • گنبد سبز7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 716 متر)
  • بیمارستان تخصصی سرطان امید7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 777 متر)
  • ایستگاه قطار شهری الندشت7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 781 متر)
  • هنرستان صنعتی شهید بهشتی7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 816 متر)
  • بیمارستان قائم7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 856 متر)
  • پارک وحدت7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 882 متر)
  • ایستگاه قطار شهری شهید مفتح6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 926 متر)
  • ایستگاه راه آهن7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 938 متر)
  • ایستگاه قطار شهری راه آهن7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 938 متر)
  • بیمارستان تخصصی کودکان دکتر شیخ8 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 992 متر)
  • خیابان کوهسنگی7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 996 متر)
  • بلوار احمد آباد7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 72 متر)
  • بلوار مصلی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 215 متر)
  • بیمارستان 17 شهریور8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 313 متر)
  • فروشگاه دبنهامز7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 316 متر)
  • میدان احمد آباد7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 363 متر)
  • بلوار شهید رستمی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 616 متر)
  • نسیم لبنان8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 658 متر)
  • بلوار ملاصدرا8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 669 متر)
  • خیابان آبکوه8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 676 متر)
  • بوستان باباقدرت8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 794 متر)
  • پارک باباقدرت8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 880 متر)
  • بلوار قرنی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 84 متر)
  • ایستگاه قطار شهری کوهسنگی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 142 متر)
  • خیابان راهنمایی8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 214 متر)
  • بوستان امت9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 253 متر)
  • بیمارستان شهید هاشمی نژاد9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 335 متر)
  • بلوار بعثت10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 484 متر)
  • بیمارستان امام حسین (ع)9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 489 متر)
  • ایستگاه قطار شهری فلسطین9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 513 متر)
  • ایستگاه قطار شهری نبوت9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 547 متر)
  • ایستگاه قطار شهری طالقانی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 780 متر)
  • کنسولگری کشور تاجیکستان9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 851 متر)
  • بازار فردوسی10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 930 متر)
  • بازار گوهر شاد11 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 982 متر)
  • بازار گوهرشاد11 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 985 متر)
  • بلوار شهید منتظری9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 17 متر)
  • بیمارستان تخصصی چشم خاتم النبیاء10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 113 متر)
  • بیمارستان حجازی10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 130 متر)
  • رستوران سدروس10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 136 متر)
  • رستوران فیش اند چیپس خلیج فارس11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 166 متر)
  • گورستان ارامنه10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 201 متر)
  • بلوار ملک اباد10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 487 متر)
  • ایستگاه قطار شهری خیام10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 542 متر)
  • رستوران ارکیده سیاه11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 693 متر)
  • میدان ابوطالب11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 873 متر)
  • رستوران پسران کریم12 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 967 متر)
  • بیمارستان 22 بهمن12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 7 متر)
  • ایستگاه قطار شهری فجر12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 300 متر)
  • میدان فردوسی11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 303 متر)
  • بوستان بسیج12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 363 متر)
  • ایستگاه قطار شهری آزادی11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 390 متر)
  • ایستگاه قطار شهری طبرسی12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 505 متر)
  • بلوار هاشمی نژاد12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 526 متر)
  • ایستگاه قطار شهری شهید کاوه12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 841 متر)
  • بلوار سجاد13 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 983 متر)
  • بیمارستان جوادالائمه13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 132 متر)
  • بیمارستان روان پزشکی ابن سینا13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 173 متر)
  • خیابان طبرسی13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 193 متر)
  • کمپ غدیر12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 243 متر)
  • فرودگاه بین المللی14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 292 متر)
  • پارک ریحانه( بانوان)11 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 431 متر)
  • بزرگراه شهید کلانتری12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 446 متر)
  • بزرگراه شهید کلانتری12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 455 متر)
  • ایستگاه قطار شهری پارک ملت12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 481 متر)
  • بزرگراه شهید بابا نظر12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 533 متر)
  • میدان جانباز13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 658 متر)
  • مجتمع تجاری پروما14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 739 متر)
  • بلوار خیام13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 880 متر)
  • خیابان رضاشهر14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 997 متر)
  • بلوار خیام14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 14 متر)
  • آرامگاه خواجه ربیع14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 146 متر)
  • بیمارستان امام سجاد16 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 164 متر)
  • بوستان حجاب ( بانوان )15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 282 متر)
  • ایستگاه قطار شهری کوثر13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 324 متر)
  • ایستگاه قطار شهری کشف رود15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 690 متر)
  • پارک پردیس قائم15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 745 متر)
  • دانشگاه فردوسی18 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 993 متر)
  • بلوار امامت15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 182 متر)
  • پارک ملت15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 195 متر)
  • بازار بین المللی سپاد15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 314 متر)
  • کنسولگری کشور قرقیزستان15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 370 متر)
  • رستوران قصر هدیش16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 378 متر)
  • کیان سنتر 117 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 427 متر)
  • پارک ساحلی آفتاب16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 455 متر)
  • بیمارستان فارابی15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 556 متر)
  • باغ پرندگان16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 596 متر)
  • پردیس قائم16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 626 متر)
  • سرزمین عجایب16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 646 متر)
  • سرزمین عجایب16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 691 متر)
  • میدان استقلال17 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 743 متر)
  • بلوار کوثر16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 42 متر)
  • میدان کوثر17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 645 متر)
  • برج باران18 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 671 متر)
  • بلوار وکیل آباد16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 738 متر)
  • بیمارستان تخصصی جواد الائمه (قلب و عروق)17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 820 متر)
  • پایانه مسافربری معراج18 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 882 متر)
  • میدان آزادی17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 931 متر)
  • سینما پیروزی18 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 940 متر)
  • بلوار فکوری17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 960 متر)
  • بلوار پیروزی18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 52 متر)
  • رستوران گیاهی خانه18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 297 متر)
  • میدان قائم17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 352 متر)
  • رستوران کلبه محبت17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 444 متر)
  • رستوران دریایی سولو17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 555 متر)
  • بوستان ایزدی18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 741 متر)
  • پارک طبیعی هفت حوض23 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 867 متر)
  • بیمارستان رضوی20 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 923 متر)
  • بلوار امامیه19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 648 متر)
  • بلوار استاد یوسفی19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 648 متر)
  • ایستگاه قطار شهری هفت تیر20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 786 متر)
  • مسیر پلکانی بابا کوهی21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 31 متر)
  • رباط طرق17 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 63 متر)
  • بلوار نماز19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 167 متر)
  • ایستگاه قطار شهری اقبال لاهوری18 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 184 متر)
  • قاسم آباد ( شهرک غرب )21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 275 متر)
  • ایستگاه قطار شهری دانش آموز20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 332 متر)
  • بلوار شاهد21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 399 متر)
  • باغ گلها19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 519 متر)
  • ایستگاه قطار شهری صیاد شیرازی20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 890 متر)
  • رستوران ایتالیایی پای19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 936 متر)
  • بلوار آب و برق21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 964 متر)
  • بزرگراه سلسله الذهب15 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 989 متر)
  • پارک آبی ایرانیان20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 11 متر)
  • بلوار صیاد شیرازی20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 75 متر)
  • سینما سیمرغ21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 76 متر)
  • بلوار اندیشه22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 230 متر)
  • بلوار ادیب21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 292 متر)
  • ایستگاه قطار شهری صدف20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 367 متر)
  • بلوار حجاب21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 375 متر)
  • پارک تفریحی خورشید22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 402 متر)
  • بام مشهد22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 406 متر)
  • پارک ملی چهل بازه مشهد20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 482 متر)
  • پارک خانواده22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 492 متر)
  • بزرگراه آسیایی20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 549 متر)
  • سرزمین موج های آبی23 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 643 متر)
  • بوستان نیلوفر آبی24 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 691 متر)
  • بلوار فلاحی22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 713 متر)
  • بلوار دکتر حسابی22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 309 متر)
  • بیمارستان مهرگان24 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 535 متر)
  • بلوار شریعتی23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 583 متر)
  • نمایشگاه بین المللی مشهد22 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 116 متر)
  • ایستگاه قطار شهری نمایشگاه21 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 204 متر)
  • بزرگراه آزادی24 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 268 متر)
  • ایستگاه قطار شهری وکیل آباد21 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 487 متر)
  • بزرگراه نمایشگاه23 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 884 متر)
  • بلوار شهید برونسی22 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 446 متر)
  • مجتمع تفریحی جام‌جم24 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 606 متر)
  • بیمارستان دکتر شریعتی24 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 690 متر)
  • ایستگاه قطار شهری کوهستان پارک23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 727 متر)
  • آرامگاه خواجه مراد18 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 126 متر)
  • پارک جنگلی وکیل آباد25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 382 متر)
  • بلوار مجیدیه24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 634 متر)
  • بوستان نیایش25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 687 متر)
  • باغ وحش وکیل آباد26 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 692 متر)
  • کوهستان پارک شادی26 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 698 متر)
  • بزرگراه میثاق24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 940 متر)
  • چشمه گیلاس (گلسب)24 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 463 متر)
  • سد طرق28 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 215 متر)
  • بهشت رضا21 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 337 متر)
  • پارک مینیاتوری27 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 590 متر)
  • امام زاده ناصر و یاسر29 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 878 متر)
  • رستوران مولانا29 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 898 متر)
  • سرزمین موج های خروشان27 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 247 متر)
  • خیابان گلستان28 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 297 متر)
  • ییلاق طرقبه30 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 476 متر)
  • باغ پونه طرقبه30 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 501 متر)
  • ییلاق شاندیز28 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 61 متر)
  • بازار بین المللی بعثت32 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 157 متر)
  • موزه مردم شناسی ویرانی29 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 248 متر)
  • رستوران آبشار33 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 296 متر)
  • بیمارستان طالقانی28 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 296 متر)
  • باغ رستوران طوبی33 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 346 متر)
  • رستوران آبنوس33 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 593 متر)
  • رستوران سرداب عنبران34 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 981 متر)
  • پیست موتور کراس32 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 160 متر)
  • روستا تاریخی پاژ36 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 825 متر)
  • رستوران تشریفات36 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 309 متر)
  • پیست دوچرخه سواری ثامن36 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 360 متر)
  • رستوران سید و پسران جاغرق36 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 385 متر)
  • هارونیه36 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 97 متر)
  • روستا مج51 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 625 متر)
  • آرامگاه فردوسی40 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 623 متر)
  • موزه توس40 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 623 متر)
  • آرامگاه فردوسی40 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 623 متر)
  • روستا نغندر41 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 845 متر)
  • مجتمع توریستی پدیده شاندیز38 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 862 متر)
  • رستوران هندی راج39 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 905 متر)
  • رستوران ارم شاندیز38 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 78 متر)
  • رستوران پدیده شاندیز40 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 872 متر)
  • رستوران حسین شیشلیکی39 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 880 متر)
  • غار مغان57 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 31 متر)
  • دره ارغوان47 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 466 متر)
  • روستا ابرده44 دقیقه با خودرو (38 کیلومتر و 192 متر)
  • روستا دهبار1 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (41 کیلومتر و 73 متر)
  • روستا کنگ1 ساعت و 1 دقیقه با خودرو (42 کیلومتر و 483 متر)
  • روستا اندرخ59 دقیقه با خودرو (42 کیلومتر و 844 متر)
  • روستا کاهو60 دقیقه با خودرو (47 کیلومتر و 163 متر)
  • روستا زشک58 دقیقه با خودرو (47 کیلومتر و 638 متر)
  • بقعه تاریخی امام زاده یحیی1 ساعت و 5 دقیقه با خودرو (55 کیلومتر و 381 متر)
  • روستا گلمکان1 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (60 کیلومتر و 923 متر)
  • دریاچه چشمه سبز2 ساعت و 7 دقیقه با خودرو (81 کیلومتر و 231 متر)
  • آبشار ارتکند2 ساعت و 36 دقیقه با خودرو (130 کیلومتر و 493 متر)
  • کلات نادر2 ساعت و 28 دقیقه با خودرو (151 کیلومتر و 267 متر)
  • کاخ خورشید2 ساعت و 31 دقیقه با خودرو (153 کیلومتر و 306 متر)
  • آبشار قره سو2 ساعت و 35 دقیقه با خودرو (153 کیلومتر و 654 متر)
برای بزرگنمایی روی نقشه کلیک کنید
قوانین و مقرارت هتل
نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)متفاوت با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)متفاوت با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودکان زیر 4 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاکودکان بین 4 تا 6 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا نامه اماکن
بازه سنی برای اقامت کاملکودک 4 سال به بالا با استفاده از سرویس
درباره هتل آپارتمان سامرا مشهد

هتل آپارتمان سامرا مشهد یکی از بهترین هتل‌های مشهد خیابان شیرازی است که تنها 1 کیلومتر با حرم مطهررضوی فاصله دارد. این هتل در سال 1397 ساخته شده، 6 طبقه و 24 اتاق دارد. با اقامت در هتل آپارتمان سامرا مشهد می‌توانید از موزه باغ نادری دیدن کنید و از فروشگاه‌های متنوع خیابان شیرازی، سوغاتی‌های خوبی برای عزیزانتان بگیرید.

می‌دانیم که بعد از برشمردن مزایای هتل آپارتمان سامرا مشهد برای رزرو آن مشتاق شده‌اید، پیشنهاد می‌کنیم در اولین فرصت بلیط هواپیما خود را از یوترواز بخرید و ارزان‌تر از آن چیزی که فکرش را می‌کنید، به مشهد سفر کنید.

 

شماره تلفن هتل آپارتمان سامرا مشهد

برای تماس با هتل سامرا مشهد می‌توانید با شماره 1548 تماس بگیرید و جواب همه سوالاتتان را درباره قیمت هتل سامرا یا امکانات آن بگیرید.

 

امکانات هتل‌ آپارتمان سامرا مشهد

هتل‌ آپارتمان سامرا مشهد با ساختمانی تازه تأسیس و شیک، یک سروگردن از سایر هتل آپارتمان‌های مشهد بالاتر است و همراه با پرسنل آموزش‌دیده و حرفه‌ای همواره در تلاش است که بهترین خدمات را به شما ارائه دهد. با اقامت در هتل سامرا مشهد می‌توانید از امکاناتی نظیر آسانسور، نمازخانه، کتابخانه، صندوق امانات، کافی‌نت و اتاق چمدان استفاده کنید و لحظات خوشی داشته باشید.

رستوران هتل آپارتمان سامرا مشهد نیز مانند دیگر بخش‌های این هتل بسیار شیک و مرتب است. استفاده از سرآشپزان ماهر و آموزش دیده در کنار طبخ لذیذترین غذاهای ایرانی با مواد اولیه باکیفیت، باعث شده تا مهمانان این هتل برای صرف وعده‌های غذای نیازی به ترک هتل نداشته باشند.

اگر می‌خواهید خستگی گشت‌وگذار در مشهد را از تن بیرون کنید، از کافی‌شاپ هتل سامرا مشهد غافل نشوید. این کافی‌شاپ برای نوشیدن بهترین نوشیدنی‌های سردوگرم و خوردن انواع دسرهای خوشمزه، بهترین انتخاب است.

 

خدمات هتل آپارتمان سامرا مشهد

در هتل آپارتمان سامرا مشهد خدماتی نظیر لاندری، ترانسفر رفتوبرگشت، خدمات تور، باربری، تاکسی سرویس و خدمات برای معلولین تعبیه شده تا دغدغه ای درباره اقامت خود نداشته باشید.

اگر تابه‌حال سفربا قطار را تجربه نکرده‌اید پیشنهاد می‌کنیم تردید را کنارگذاشته و با خرید بلیط قطار از یوتراوز، خودتان را به یک سفر ماجراجویانه و هیجان‌انگیز به مشهد دعوت کنید.

 

 رزرو هتل آپارتمان سامرا مشهد

راحت‌ترین روش برای رزرو هتل آپارتمان سامرا مشهد استفاده از سایت یوتراوز است. یوتراوز اتاق‌های این هتل را با تضمین کمترین قیمت به شما پیشنهاد می‌کند و تخفیف‌های ویژه ای هم برایتان درنظر گرفته است. شما می‌توانید در قسمت اتاق‌های قابل رزرو سایت یوتراوز، قیمت اتاق‌های هتل آپارتمان سامرا مشهد را ببینید و نسبت به رزرو اتاق موردنظرتان اقدام کنید.

 

آدرس هتل سامرا مشهد

هتل‌ آپارتمان سامرا مشهد در خیابان شیرازی و بافاصله 2 کیلومتری از بارگاه مطهر رضوی قرارگرفته است. اگر قصد تشرف به بارگاه ملکوتی رضوی را دارید به‌صورت پیاده در حدود 10 دقیقه و با ماشین کمتر از 5 دقیقه طول خواهد کشید.

امکان گردشگری زیادی در محدوده هتل‌ آپارتمان سامرا مشهد قرار دارد که مهم‌ترین آنها آرامگاه نادر است. بازدید از موزه نادر هم میتواند حسوحال متفاوتی به سفر شما ببخشد. در طول اقامتتان در هتل آپارتمان سامرا گشت‌وگذار در بازارمرکزی و مرکز تجاری امید را از دست ندهید. این مراکز باکیفیت‌ترین و درعین حال ارزان‌ترین اجناس را دارند و بهترین گزینه برای خرید یادگاری محسوب می‌شوند.

 

قیمت هتل آپارتمان سامرا مشهد

چک‌کردن قیمت هتل یکی از مهم‌ترین مولفه‌های سفر است. ما در یوتراوز کار شما را راحت کرده‌ایم و با نمایش قیمت اتاق‌های هتل سامرا مشهد، دست شما را برای انتخاب واحد اقامتی مدنظرتان باز گذاشته‌ایم. شما می‌توانید از قسمت اتاق‌های قابل رزرو، قیمت اتاق‌ها را ببینید و انتخابی هوشمندانه داشته باشید.

 

سوالات متداول

هتل آپارتمان سامرا مشهد کجاست؟

هتل آپارتمان سامرا مشهد در خیابان شیرازی 17 واقع شده است.

فاصله هتل سامرا مشهد تا حرم چقدر است؟

هتل آپارتمان سامرا مشهد تنها 1 کیلومتر با حرم امام رضا (ع) فاصله دارد.

برای رزرو هتل آپارتمان سامرا مشهد با تخفیف باید از چه طریقی اقدام کرد؟

برای رزرو هتل سامرا مشهد می‌توانید قسمت اتاق‌های قابل رزرو در سایت یوتراوز را چک کنید و از قیمت آن‌ها هم باخبر شوید.

قیمت هتل آپارتمان سامرا مشهد در چه حدودی است؟

برای اطلاع از قیمت هتل سامرا مشهد می‌توانید با شماره 1548 تماس بگیرید یا در لیست اتاق‌های قابل رزرو سایت یوتراوز قیمت آن‌ها را ببینید.