آدرس هتل :مشهد، بین چهارراه شهدا و میدان شهدا، خیابان شیرازی 24
اتاق‌های قابل رزرو
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
هتل های مشابه هتل آپارتمان سام مشهد
امکانات هتل آپارتمان سام مشهد
موقعیت مکانی هتل آپارتمان سام مشهد
 • خیابان شیرازی8 دقیقه پیاده ‌روی (636 متر)
 • چهارراه شهدا9 دقیقه پیاده ‌روی (670 متر)
 • آرامگاه نادرشاه افشار3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 103 متر)
 • کنسولگری کشور پاکستان3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 153 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سعدی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 165 متر)
 • بازار مرکزی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 189 متر)
 • حرم ورودی خیابان شیرازی2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 240 متر)
 • خیابان آزادی (بهجت)3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 314 متر)
 • حرم ورودی صحن جمهوری3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 462 متر)
 • پارک باغ ملی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 488 متر)
 • بلوار امام خمینی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 496 متر)
 • مدرسه پریزاد3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 523 متر)
 • برج تجاری آلتون3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 573 متر)
 • میدان شهدا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 599 متر)
 • بیمارستان ام البنین3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 606 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهدا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 664 متر)
 • گنبد سبز3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 671 متر)
 • کلیسا انجیلی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 690 متر)
 • میدان توحید3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 715 متر)
 • مسجد گوهرشاد3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 746 متر)
 • کنسولگری کشور افغانستان4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 750 متر)
 • خانه ملک4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 786 متر)
 • بازار جنت4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 824 متر)
 • خیابان امام خمینی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 852 متر)
 • سینما هویزه4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 869 متر)
 • کنسولگری کشور ترکمنستان4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 876 متر)
 • رستوران رضایی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 926 متر)
 • موزه مردم‌ شناسی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 933 متر)
 • مسجد هفتاد و دو تن4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 986 متر)
 • موزه آستان قدس رضوی3 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 22 متر)
 • موزه ظروف3 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 25 متر)
 • موزه هنرهای تجسمی3 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 31 متر)
 • موزه مردم‌شناسی3 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 31 متر)
 • موزه قرآن و نفایس3 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 31 متر)
 • موزه مدال3 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 31 متر)
 • موزه نجوم و ساعت3 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 31 متر)
 • موزه تمبر، اسکناس و سکه3 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 31 متر)
 • موزه فرش3 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 31 متر)
 • کلیسای مسروپ مقدس4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 35 متر)
 • خیابان پاسداران4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 42 متر)
 • رستوران معین درباری4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 43 متر)
 • بیمارستان سینا4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 101 متر)
 • بیمارستان تخصصی کودکان دکتر شیخ4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 152 متر)
 • حرم ورودی حرعاملی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 244 متر)
 • سینما قدس5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 285 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شریعتی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 383 متر)
 • میدان شریعتی ( تقی آباد )4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 389 متر)
 • میدان امام رضا4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 418 متر)
 • بازار رضا4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 424 متر)
 • بیماررستان امام رضا(ع)5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 425 متر)
 • مقبره پیر پالان دوز4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 426 متر)
 • مدرسه علمیه عباسقلی خان4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 470 متر)
 • حرم ورودی خیابان نواب صفوی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 494 متر)
 • حرم ورودی باب الجواد4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 512 متر)
 • حرم ورودی باب الرضا4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 529 متر)
 • آرامگاه شیخ نخودکی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 546 متر)
 • خیابان خسروی نو4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 596 متر)
 • خیابان خسروی نو4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 606 متر)
 • ایستگاه قطار شهری راه آهن5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 617 متر)
 • ایستگاه راه آهن5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 617 متر)
 • بیمارستان آریا5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 634 متر)
 • بلوار قرنی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 649 متر)
 • کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 653 متر)
 • خیابان نواب صفوی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 699 متر)
 • بیمارستان 550 ارتش5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 795 متر)
 • گنبد خشتی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 806 متر)
 • ایستگاه قطار شهری امام خمینی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 929 متر)
 • مرکز خرید ورسیج مشهد5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 968 متر)
 • بیمارستان امام هادی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 11 متر)
 • حرم ورودی شیخ طبرسی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 19 متر)
 • مجتمع زیست خاور6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 65 متر)
 • خیابان آبکوه5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 74 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قائم5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 135 متر)
 • بیمارستان مهر6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 145 متر)
 • بیمارستان پاستور نو5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 149 متر)
 • خیابان دانش شرقی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 158 متر)
 • بیمارستان بنت الهدی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 161 متر)
 • خیابان دانش غربی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 232 متر)
 • بیمارستان تخصصی سرطان امید6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 238 متر)
 • ایستگاه قطار شهری الندشت6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 241 متر)
 • هنرستان صنعتی شهید بهشتی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 276 متر)
 • بیمارستان موسی بن جعفر(ع)5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 288 متر)
 • بیمارستان قائم6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 317 متر)
 • نسیم لبنان6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 327 متر)
 • مجتمع تجاری آرمان5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 331 متر)
 • بیمارستان ثامن الائمه6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 375 متر)
 • پارک میرزا کوچک خان5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 406 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید مفتح5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 454 متر)
 • خیابان کوهسنگی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 456 متر)
 • بوستان میرزا کوچک خان(دانش)5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 460 متر)
 • سینما آفریقا7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 531 متر)
 • بلوار احمد آباد6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 533 متر)
 • ایستگاه قطار شهری بسیج5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 559 متر)
 • بلوار امام رضا6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 643 متر)
 • بلوار امیرالمومنین6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 653 متر)
 • بلوار وحدت6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 654 متر)
 • باغ خونی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 671 متر)
 • بیمارستان تخصصی چشم خاتم النبیاء6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 677 متر)
 • بیمارستان حجازی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 691 متر)
 • خیابان عنصری6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 695 متر)
 • گورستان ارامنه6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 765 متر)
 • بیمارستان 17 شهریور7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 774 متر)
 • فروشگاه دبنهامز6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 776 متر)
 • میدان احمد آباد6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 824 متر)
 • مصلی تاریخی مشهد6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 858 متر)
 • بوستان وحدت7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 919 متر)
 • بیمارستان امام زمان7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 920 متر)
 • مرکز خرید آسمان6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 924 متر)
 • برج تجاری آکسون6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 941 متر)
 • مرکز خرید اطلسیه6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 946 متر)
 • بلوار ملاصدرا7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 129 متر)
 • خیابان هفده شهریور6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 142 متر)
 • بلوار 17 شهریور6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 145 متر)
 • خیابان راهنمایی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 219 متر)
 • کنسولگری کشور تاجیکستان7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 277 متر)
 • پارک وحدت7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 383 متر)
 • بازار گوهر شاد8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 408 متر)
 • بازار گوهرشاد8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 411 متر)
 • میدان ابوطالب7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 438 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفده شهریور7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 457 متر)
 • بلوار مصلی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 530 متر)
 • رستوران سدروس8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 561 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 568 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب(امدادی)7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 572 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهسنگی8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 602 متر)
 • بیمارستان شهید هاشمی نژاد8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 863 متر)
 • میدان فردوسی8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 867 متر)
 • بلوار شهید رستمی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 930 متر)
 • بلوار بعثت9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 944 متر)
 • مرکز خرید خورشید8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 955 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فلسطین8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 973 متر)
 • مرکز خرید قسطنطنیه8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 17 متر)
 • بیمارستان امام حسین (ع)8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 17 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نبوت8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 75 متر)
 • رستوران ارکیده سیاه9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 118 متر)
 • بوستان امت8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 127 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پروین اعتصامی7 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 161 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طالقانی8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 240 متر)
 • پایانه مسافربری امام رضا(ع)9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 413 متر)
 • بلوار شهید منتظری8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 477 متر)
 • رستوران پسران کریم10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 524 متر)
 • رستوران فیش اند چیپس خلیج فارس10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 626 متر)
 • بیمارستان روان پزشکی ابن سینا9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 738 متر)
 • بازار فردوسی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 803 متر)
 • بلوار ملک اباد9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 947 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خیام9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 2 متر)
 • میدان جانباز10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 223 متر)
 • مرکز خرید نیکا10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 255 متر)
 • مجتمع تجاری پروما10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 304 متر)
 • بلوار سجاد10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 429 متر)
 • بلوار خیام10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 445 متر)
 • بلوار خیام10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 578 متر)
 • بوستان حجاب ( بانوان )11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 616 متر)
 • آرامگاه خواجه ربیع11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 707 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فجر10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 828 متر)
 • ایستگاه قطار شهری آزادی10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 850 متر)
 • بیمارستان 22 بهمن11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 880 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طبرسی11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 33 متر)
 • بوستان باباقدرت10 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 63 متر)
 • پارک باباقدرت11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 148 متر)
 • کنسولگری کشور عراق11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 232 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید کاوه11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 301 متر)
 • پارک پردیس قائم11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 309 متر)
 • بوستان بسیج11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 403 متر)
 • بیمارستان جوادالائمه12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 660 متر)
 • خیابان طبرسی12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 721 متر)
 • بازار بین المللی سپاد12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 878 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 906 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 915 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پارک ملت11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 941 متر)
 • رستوران قصر هدیش12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 942 متر)
 • کیان سنتر 113 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 991 متر)
 • پارک ساحلی آفتاب12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 20 متر)
 • بزرگراه شهید بابا نظر11 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 61 متر)
 • باغ پرندگان12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 160 متر)
 • پردیس قائم12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 191 متر)
 • سرزمین عجایب12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 211 متر)
 • کیان سنتر 213 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 220 متر)
 • سرزمین عجایب13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 255 متر)
 • کنسولگری کشور قرقیزستان13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 355 متر)
 • خیابان رضاشهر13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 457 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوثر12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 784 متر)
 • پارک ملت13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 830 متر)
 • بیمارستان امام سجاد15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 37 متر)
 • بلوار امامت13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 47 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کشف رود14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 218 متر)
 • میدان استقلال15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 379 متر)
 • پایانه مسافربری معراج15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 446 متر)
 • دانشگاه فردوسی17 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 453 متر)
 • بلوار هاشمی نژاد14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 794 متر)
 • میدان قائم14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 997 متر)
 • بیمارستان فارابی14 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 16 متر)
 • بیمارستان رضوی16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 487 متر)
 • بلوار کوثر15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 502 متر)
 • کمپ غدیر15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 511 متر)
 • فرودگاه بین المللی16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 561 متر)
 • پارک ریحانه( بانوان)14 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 700 متر)
 • میدان کوثر16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 105 متر)
 • برج باران17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 131 متر)
 • بلوار وکیل آباد15 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 198 متر)
 • بیمارستان تخصصی جواد الائمه (قلب و عروق)16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 281 متر)
 • میدان آزادی16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 391 متر)
 • سینما پیروزی17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 400 متر)
 • بلوار فکوری16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 420 متر)
 • بلوار پیروزی17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 512 متر)
 • رستوران گیاهی خانه18 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 757 متر)
 • رستوران کلبه محبت16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 904 متر)
 • رستوران دریایی سولو16 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 16 متر)
 • بلوار استاد یوسفی17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 90 متر)
 • بلوار امامیه17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 90 متر)
 • بوستان ایزدی17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 202 متر)
 • پارک آبی ایرانیان18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 657 متر)
 • قاسم آباد ( شهرک غرب )19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 670 متر)
 • بلوار شاهد18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 794 متر)
 • بلوار حجاب18 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 21 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفت تیر19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 246 متر)
 • بزرگراه آسیایی19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 334 متر)
 • مسیر پلکانی بابا کوهی20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 492 متر)
 • بلوار اندیشه19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 624 متر)
 • ایستگاه قطار شهری اقبال لاهوری17 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 644 متر)
 • سینما سیمرغ19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 773 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانش آموز19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 792 متر)
 • بزرگراه امام علی18 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 801 متر)
 • باغ گلها18 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 872 متر)
 • پارک خانواده20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 886 متر)
 • بلوار نماز18 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 906 متر)
 • بلوار دکتر حسابی20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 955 متر)
 • بلوار ادیب19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 989 متر)
 • سرزمین موج های آبی20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 38 متر)
 • بوستان نیلوفر آبی21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 85 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صیاد شیرازی19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 350 متر)
 • رستوران ایتالیایی پای18 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 397 متر)
 • بلوار فلاحی20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 409 متر)
 • بلوار آب و برق20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 424 متر)
 • بلوار صیاد شیرازی19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 535 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صدف19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 827 متر)
 • پارک ملی چهل بازه مشهد19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 942 متر)
 • پارک طبیعی هفت حوض25 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 136 متر)
 • پارک تفریحی خورشید21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 141 متر)
 • بام مشهد21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 145 متر)
 • بیمارستان مهرگان22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 231 متر)
 • بلوار شریعتی20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 308 متر)
 • بزرگراه آزادی22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 662 متر)
 • رباط طرق20 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 331 متر)
 • نمایشگاه بین المللی مشهد21 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 576 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نمایشگاه21 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 664 متر)
 • ایستگاه قطار شهری وکیل آباد20 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 947 متر)
 • بزرگراه سلسله الذهب18 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 258 متر)
 • بزرگراه نمایشگاه22 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 344 متر)
 • بزرگراه میثاق23 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 381 متر)
 • بلوار شهید برونسی21 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 906 متر)
 • بلوار مجیدیه23 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 921 متر)
 • بوستان نیایش24 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 974 متر)
 • مجتمع تفریحی جام‌جم23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 67 متر)
 • بیمارستان دکتر شریعتی23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 150 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهستان پارک22 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 188 متر)
 • چشمه گیلاس (گلسب)22 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 248 متر)
 • پارک جنگلی وکیل آباد24 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 842 متر)
 • باغ وحش وکیل آباد25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 152 متر)
 • کوهستان پارک شادی25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 158 متر)
 • پارک مینیاتوری26 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 924 متر)
 • ویلاژتوریست25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 985 متر)
 • آرامگاه خواجه مراد20 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 395 متر)
 • خیابان گلستان26 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 82 متر)
 • امام زاده ناصر و یاسر28 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 338 متر)
 • رستوران مولانا28 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 358 متر)
 • سرزمین موج های خروشان26 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 707 متر)
 • سد طرق30 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 483 متر)
 • بهشت رضا23 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 605 متر)
 • ییلاق طرقبه29 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 936 متر)
 • باغ پونه طرقبه29 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 961 متر)
 • بیمارستان طالقانی26 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 81 متر)
 • ییلاق شاندیز27 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 521 متر)
 • بازار بین المللی بعثت31 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 617 متر)
 • موزه مردم شناسی ویرانی28 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 709 متر)
 • رستوران آبشار32 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 756 متر)
 • باغ رستوران طوبی32 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 806 متر)
 • رستوران آبنوس32 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 53 متر)
 • روستا تاریخی پاژ32 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 386 متر)
 • رستوران سرداب عنبران33 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 441 متر)
 • پیست موتور کراس31 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 621 متر)
 • رستوران تشریفات35 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 769 متر)
 • پیست دوچرخه سواری ثامن35 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 820 متر)
 • رستوران سید و پسران جاغرق35 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 846 متر)
 • هارونیه35 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 882 متر)
 • موزه توس38 دقیقه با خودرو (31 کیلومتر و 409 متر)
 • آرامگاه فردوسی38 دقیقه با خودرو (31 کیلومتر و 409 متر)
 • آرامگاه فردوسی38 دقیقه با خودرو (31 کیلومتر و 409 متر)
 • روستا نغندر40 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 305 متر)
 • مجتمع توریستی پدیده شاندیز37 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 322 متر)
 • رستوران هندی راج38 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 365 متر)
 • رستوران ارم شاندیز37 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 538 متر)
 • رستوران پدیده شاندیز39 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 333 متر)
 • رستوران حسین شیشلیکی38 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 340 متر)
 • روستا مج53 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 893 متر)
 • دره ارغوان46 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 926 متر)
 • روستا ابرده43 دقیقه با خودرو (37 کیلومتر و 652 متر)
 • غار مغان59 دقیقه با خودرو (38 کیلومتر و 299 متر)
 • روستا اندرخ55 دقیقه با خودرو (40 کیلومتر و 405 متر)
 • روستا دهبار1 ساعت و 7 دقیقه با خودرو (40 کیلومتر و 533 متر)
 • روستا کنگ60 دقیقه با خودرو (41 کیلومتر و 943 متر)
 • روستا کاهو58 دقیقه با خودرو (46 کیلومتر و 623 متر)
 • روستا زشک57 دقیقه با خودرو (47 کیلومتر و 98 متر)
 • بقعه تاریخی امام زاده یحیی1 ساعت و 5 دقیقه با خودرو (55 کیلومتر و 510 متر)
 • روستا گلمکان1 ساعت و 6 دقیقه با خودرو (58 کیلومتر و 708 متر)
 • دریاچه چشمه سبز2 ساعت و 6 دقیقه با خودرو (79 کیلومتر و 16 متر)
 • آبشار ارتکند2 ساعت و 32 دقیقه با خودرو (128 کیلومتر و 54 متر)
 • کلات نادر2 ساعت و 25 دقیقه با خودرو (148 کیلومتر و 828 متر)
 • کاخ خورشید2 ساعت و 27 دقیقه با خودرو (150 کیلومتر و 867 متر)
 • آبشار قره سو2 ساعت و 32 دقیقه با خودرو (151 کیلومتر و 215 متر)
برای بزرگنمایی روی نقشه کلیک کنید
قوانین و مقرارت هتل
نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)متفاوت با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)متفاوت با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودکان زیر 5 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاندارد
پذیرش خانم مجردنامشخص
قوانین صیغه‌نامهنامشخص
درباره هتل آپارتمان سام مشهد

هتل آپارتمان سام مشهد یک از واحدهای اقامتی ارزان قیمت مشهد است که در سال 1388 بنا شد. این هتل آپارتمان به واسطه موقعیت مکانی خوب و دسترسی آسان به حرم مطهر رضوی یکی از گزینه‌های پیشنهاد یوتراوز به آن دسته از مسافران مشهد است که به دنبال اقامتگاه ارزان و باکیفیت در مشهد هستند.

 

امکانات هتل آپارتمان سام مشهد

هتل آپارتمان سام مشهد ساختمانی 5 طبقه دارد که 30 واحد اقامتی در آن جای گرفته است. اتاق‌های هتل آپارتمان سام مشهد فقط به صورت آپارتمان یکخوابه و دوخوابه با ظرفیت‌های 2 الی 4 نفر قابل رزرو است. تمام واحدهای اقامتی این هتل با امکاناتی از جمله تلویزیون، حمام، سرویس بهداشتی ایرانی و فرنگی، آشپزخانه، سیستم تهویه مطبوع، یخچال، کمد دیواری و پتو تجهیز شده‌اند. از امکانات عمومی هتل آپارتمان سام مشهد نیز می‌توان به رستوران، کافی‌شاپ، اتاق چمدان، خدمات ویژه جانبازان و معلولین، مینی بار، روم سرویس 24 ساعته، اینترنت، صندوق امانات اشاره کرد.

 

آدرس و شماره تماس هتل آپارتمان سام مشهد

هتل آپارتمان سام مشهد در خیابان شیرازی، حدفاصل چهارراه شهدا و میدان شهدا قرار گرفته است. مهم‌ترین مزیت موقعیت مکانی این هتل دسترسی آسان به حرم مطهر رضوی است. زائران گرامی با کمتر از 15 دقیقه پیاده‌روی می‌توانند به استان مقدس رضوی مشرف شوند و یا این مسیر را با ماشین در کمتر از 5 دقیقه طی کنند. همچنین مهمانان هتل آپارتمان سام مشهد دسترسی آسانی به بازار بزرگ مرکزی و جاذبه‌های همچون آرامگاه نادرشاه دارند.

برای تماس با هتل آپارتمان سام مشهد شما می‌توانید با شماره 1548 و پشتیبانی یوتراوز تماس بگیرید.

 

رزرو اینترنتی هتل آپارتمان سام مشهد

در صورت علاقه به رزرو اینترنتی هتل می‌توانید به‌راحتی از سایت یوتراوز خرید کنید تا ضمن گرفتن واچر آنی از خدمات 24 ساعته پشتیبانی یوتراوز نیز بهره‌مند شوید.