هتل سفیر اصفهان
اصفهان، چهارباغ عباسی، خیابان آمادگاه (شهید مدنی)، مقابل هتل عباسی
ورود
خروج
مدت اقامت: 1 شب
تعداد اتاق :-
اتاق‌های قابل رزرو
اتاق دو تخته برای یکنفر (میهمان خارجی)
اتاق دو تخته برای یکنفر (میهمان خارجی)
ظرفیت: یک نفر
قیمت برای 1 شب۸۲۰,۰۰۰
710,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

دمپایی
تلویزیون
لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
دراور
یخچال
صبحانه
مبلمان
آباژور
چای ساز
کمد لباس
میزتحریر
رخت آویز
پاورسوئیچ
روم سرویس
آب رایگان
تلفن در اتاق
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
حمام

-

اتاق دو تخته برای یک‌نفر
اتاق دو تخته برای یک‌نفر
ظرفیت: یک نفر
قیمت برای 1 شب۸۲۰,۰۰۰
710,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
حمام
دمپایی
تلویزیون
لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
دراور
یخچال
صبحانه
مبلمان
آباژور
چای ساز
کمد لباس
میزتحریر
رخت آویز
پاورسوئیچ
روم سرویس
آب رایگان
تلفن در اتاق
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق

-

اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
ظرفیت: دو نفر
قیمت برای 1 شب۱,۱۴۸,۰۰۰
1,038,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

دراور
یخچال
صبحانه
مبلمان
آباژور
چای ساز
کمد لباس
میزتحریر
رخت آویز
پاورسوئیچ
روم سرویس
آب رایگان
تلفن در اتاق
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
حمام
دمپایی
تلویزیون
لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش

-

اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
ظرفیت: دو نفر
قیمت برای 1 شب۱,۱۴۸,۰۰۰
1,038,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

مبلمان
آباژور
چای ساز
کمد لباس
میزتحریر
رخت آویز
پاورسوئیچ
روم سرویس
آب رایگان
تلفن در اتاق
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
حمام
دمپایی
تلویزیون
لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
دراور
یخچال
صبحانه

-

اتاق دو تخته (بدون پنجره) (میهمان خارجی)
اتاق دو تخته (بدون پنجره) (میهمان خارجی)
ظرفیت: دو نفر
قیمت برای 1 شب۱,۱۵۰,۰۰۰
1,040,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

دراور
یخچال
صبحانه
مبلمان
آباژور
چای ساز
کمد لباس
میزتحریر
رخت آویز
پاورسوئیچ
روم سرویس
آب رایگان
تلفن در اتاق
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
حمام
دمپایی
تلویزیون
لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش

-

اتاق دو تخته دبل (میهمان خارجی)
اتاق دو تخته دبل (میهمان خارجی)
ظرفیت: دو نفر
قیمت برای 1 شب۱,۱۵۰,۰۰۰
1,040,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

میزتحریر
رخت آویز
پاورسوئیچ
روم سرویس
آب رایگان
تلفن در اتاق
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
حمام
دمپایی
تلویزیون
لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
دراور
یخچال
صبحانه
مبلمان
آباژور
چای ساز
کمد لباس

-

اتاق دو تخته (بدون پنجره)
اتاق دو تخته (بدون پنجره)
ظرفیت: دو نفر
قیمت برای 1 شب۱,۱۵۰,۰۰۰
1,040,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
دراور
یخچال
صبحانه
مبلمان
آباژور
چای ساز
کمد لباس
میزتحریر
رخت آویز
پاورسوئیچ
روم سرویس
آب رایگان
تلفن در اتاق
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
حمام
دمپایی
تلویزیون

-

اتاق سه تخته (میهمان خارجی)
اتاق سه تخته (میهمان خارجی)
ظرفیت: سه نفر
قیمت برای 1 شب۱,۱۵۰,۰۰۰
1,040,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

امکان شارژ وسایل الکترونیکی
حمام
دمپایی
تلویزیون
لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
دراور
یخچال
صبحانه
مبلمان
آباژور
چای ساز
کمد لباس
میزتحریر
رخت آویز
پاورسوئیچ
روم سرویس
آب رایگان
تلفن در اتاق
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق

-

اتاق دو تخته رویال (میهمان خارجی)
اتاق دو تخته رویال (میهمان خارجی)
ظرفیت: دو نفر
قیمت برای 1 شب۱,۱۶۰,۰۰۰
1,050,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
حمام
دمپایی
تلویزیون
لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
دراور
یخچال
صبحانه
مبلمان
آباژور
چای ساز
کمد لباس
میزتحریر
رخت آویز
پاورسوئیچ
روم سرویس
آب رایگان
تلفن در اتاق

-

اتاق دو تخته رویال
اتاق دو تخته رویال
ظرفیت: دو نفر
قیمت برای 1 شب۱,۴۱۰,۰۰۰
1,300,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

پاورسوئیچ
روم سرویس
آب رایگان
تلفن در اتاق
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
حمام
دمپایی
تلویزیون
لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
دراور
یخچال
صبحانه
مبلمان
آباژور
چای ساز
کمد لباس
میزتحریر
رخت آویز

-

اتاق دو تخته توئین (میهمان خارجی)
اتاق دو تخته توئین (میهمان خارجی)
ظرفیت: دو نفر
قیمت برای 1 شب۱,۴۹۰,۰۰۰
1,380,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

یخچال
صبحانه
مبلمان
آباژور
چای ساز
کمد لباس
میزتحریر
رخت آویز
پاورسوئیچ
روم سرویس
آب رایگان
تلفن در اتاق
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
حمام
دمپایی
تلویزیون
لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
دراور

-

اتاق سه تخته (بدون پنجره)
اتاق سه تخته (بدون پنجره)
ظرفیت: سه نفر
قیمت برای 1 شب۱,۴۹۰,۰۰۰
1,380,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

دمپایی
تلویزیون
لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
دراور
یخچال
صبحانه
مبلمان
آباژور
چای ساز
کمد لباس
میزتحریر
رخت آویز
پاورسوئیچ
روم سرویس
آب رایگان
تلفن در اتاق
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
حمام

-

اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ظرفیت: سه نفر
قیمت برای 1 شب۱,۴۹۰,۰۰۰
1,380,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
حمام
دمپایی
تلویزیون
لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
دراور
یخچال
صبحانه
مبلمان
آباژور
چای ساز
کمد لباس
میزتحریر
رخت آویز
پاورسوئیچ
روم سرویس
آب رایگان
تلفن در اتاق
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق

-

سوئیت چهار نفره رویال (میهمان خارجی)
سوئیت چهار نفره رویال (میهمان خارجی)
ظرفیت: چهار نفر
قیمت برای 1 شب۱,۸۳۰,۰۰۰
1,720,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

دراور
یخچال
صبحانه
مبلمان
آباژور
چای ساز
کمد لباس
میزتحریر
رخت آویز
پاورسوئیچ
روم سرویس
آب رایگان
تلفن در اتاق
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
حمام
دمپایی
تلویزیون
لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش

-

آپارتمان دوخوابه چهار نفره (میهمان خارجی)
آپارتمان دوخوابه چهار نفره (میهمان خارجی)
ظرفیت: چهار نفر
دو نفر اضافه ( با هزینه )
قیمت برای 1 شب۱,۸۳۰,۰۰۰
1,720,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

چای ساز
کمد لباس
میزتحریر
رخت آویز
پاورسوئیچ
روم سرویس
آب رایگان
تلفن در اتاق
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
حمام
دمپایی
تلویزیون
لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
دراور
یخچال
صبحانه
مبلمان
آباژور

-

سوئیت چهار نفره رویال
سوئیت چهار نفره رویال
ظرفیت: چهار نفر
قیمت برای 1 شب۱,۸۳۰,۰۰۰
1,720,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

دراور
یخچال
صبحانه
مبلمان
آباژور
چای ساز
کمد لباس
میزتحریر
رخت آویز
پاورسوئیچ
روم سرویس
آب رایگان
تلفن در اتاق
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
حمام
دمپایی
تلویزیون
لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش

-

اتاق سه تخته (بدون پنجره) (میهمان خارجی)
اتاق سه تخته (بدون پنجره) (میهمان خارجی)
ظرفیت: سه نفر
قیمت برای 1 شب۱,۸۸۶,۰۰۰
1,776,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

سیستم گرمایش و سرمایش
دراور
یخچال
صبحانه
مبلمان
آباژور
چای ساز
کمد لباس
میزتحریر
رخت آویز
پاورسوئیچ
روم سرویس
آب رایگان
تلفن در اتاق
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
حمام
دمپایی
تلویزیون
لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق

-

آپارتمان دوخوابه چهار نفره
آپارتمان دوخوابه چهار نفره
ظرفیت: چهار نفر
دو نفر اضافه ( با هزینه )
قیمت برای 1 شب۱,۸۸۶,۰۰۰
1,776,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

یخچال
صبحانه
مبلمان
آباژور
چای ساز
کمد لباس
میزتحریر
رخت آویز
پاورسوئیچ
روم سرویس
آب رایگان
تلفن در اتاق
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
حمام
دمپایی
تلویزیون
لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
دراور

-

قوانین و مقررات هتل
نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر ۲ سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاکودک بین ۲ تا ۵ سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر

موقعیت مکانی هتل سفیر اصفهان

 • فاصله تا خیابان باغ ...۲ دقیقه پیاده ‌روی (۱۳۲ متر)
  خیابان باغ گلدسته
 • فاصله تا خیابان آما ...۴ دقیقه پیاده ‌روی (۲۶۴ متر)
  خیابان آمادگاه
 • فاصله تا مدرسه چهار ...۵ دقیقه پیاده ‌روی (۳۳۵ متر)
  مدرسه چهارباغ
 • فاصله تا کاخ هشت‌به ...۹ دقیقه پیاده ‌روی (۷۲۹ متر)
  کاخ هشت‌بهشت
 • فاصله تا خیابان بهش ...۱۰ دقیقه پیاده ‌روی (۸۲۶ متر)
  خیابان بهشتی نژاد
 • فاصله تا خیابان است ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۲ متر)
  خیابان استانداری
 • فاصله تا خیابان چها ...۱۳ دقیقه پیاده ‌روی (۱ کیلومتر و ۳۵ متر)
  خیابان چهارباغ
 • فاصله تا میدان انقل ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۱ متر)
  میدان انقلاب
 • فاصله تا میدان امام ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۴ متر)
  میدان امام حسین (ع)
 • فاصله تا ایستگاه مت ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۸ متر)
  ایستگاه مترو امام حسین
 • فاصله تا کاخ عالی ق ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۱ متر)
  کاخ عالی قاپو
 • فاصله تا خیابان فرد ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۱۱۹ متر)
  خیابان فردوسی
 • فاصله تا موزه تاریخ ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۱۸۱ متر)
  موزه تاریخ طبیعی
 • فاصله تا خیابان سپه ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۶۰ متر)
 • فاصله تا سی و سه پل ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۶۹ متر)
 • فاصله تا کاخ چهلستو ...۱۷ دقیقه پیاده ‌روی (۱ کیلومتر و ۳۸۳ متر)
  کاخ چهلستون
 • فاصله تا مادی نیاصر ...۵ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۲۴ متر)
  مادی نیاصرم
 • فاصله تا سینما ساحل ...۵ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۵۴۰ متر)
 • فاصله تا مسجد امام۶ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۵۵۰ متر)
 • فاصله تا رستوران شه ...۵ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۱۵ متر)
  رستوران شهرزاد
 • فاصله تا سینما سپاه ...۶ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۲۲ متر)
  سینما سپاهان
 • فاصله تا رستوران مل ...۵ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۵۳ متر)
  رستوران ملک سلطان جارچی باشی
 • فاصله تا ایستگاه مت ...۵ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۷۲ متر)
  ایستگاه مترو چهار تختی
 • فاصله تا خیابان شمس ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۸۵ متر)
  خیابان شمس آبادی
 • فاصله تا مسجد شیخ ل ...۸ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۹۴ متر)
  مسجد شیخ لطف الله
 • فاصله تا انگورستان ...۸ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۱۸ متر)
  انگورستان ملک
 • فاصله تا میدان نقش ...۹ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۰۷ متر)
  میدان نقش جهان
 • فاصله تا پل خواجو۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۳۰ متر)
 • فاصله تا خیابان شیخ ...۷ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۳۴ متر)
  خیابان شیخ بهایی
 • فاصله تا خیابان حاف ...۸ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۷۱ متر)
  خیابان حافظ
 • فاصله تا خیابان چها ...۷ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۲۵ متر)
  خیابان چهارباغ پایین
 • فاصله تا حمام علیقل ...۷ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۶۷ متر)
  حمام علیقلی آقا
 • فاصله تا پل فلزی۷ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۱۷ متر)
 • فاصله تا خانه تاریخ ...۷ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۱۹ متر)
  خانه تاریخی کیانپور(گیلانیان)
 • فاصله تا خیابان بزر ...۱۰ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۷۸ متر)
  خیابان بزرگمهر
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۸۴ متر)
  بیمارستان شهید بهشتی
 • فاصله تا ایستگاه مت ...۸ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۴۶ متر)
  ایستگاه مترو سی و سه پل
 • فاصله تا خیابان مشت ...۸ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۸۰ متر)
  خیابان مشتاق
 • فاصله تا ایستگاه مت ...۸ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۰۵ متر)
  ایستگاه مترو شهدا
 • فاصله تا خیابان هشت ...۸ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۶۰ متر)
  خیابان هشت بهشت غربی
 • فاصله تا بلوار آیین ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۱ متر)
  بلوار آیینه خانه
 • فاصله تا خیابان ابن ...۸ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۰۱ متر)
  خیابان ابن سینا
 • فاصله تا مسجد جامع( ...۹ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۷۹ متر)
  مسجد جامع(مسجد جامع عتیق)
 • فاصله تا مسجد جامع ...۹ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۸۰ متر)
  مسجد جامع برسیان
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۱۰ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۶۲ متر)
  مجتمع تجاری پارک
 • فاصله تا دردشت۱۲ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۴۰ متر)
 • فاصله تا باغ گلها۹ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۰۳ متر)
 • فاصله تا لنبان۱۰ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۸۰ متر)
 • فاصله تا خیابان آبش ...۹ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۲۱ متر)
  خیابان آبشار
 • فاصله تا خیابان حکی ...۱۱ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۴۷ متر)
  خیابان حکیم نظامی
 • فاصله تا ایستگاه مت ...۱۱ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۰۴ متر)
  ایستگاه مترو باهنر
 • فاصله تا ایستگاه مت ...۱۱ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۵۳ متر)
  ایستگاه مترو دکتر شریعتی
 • فاصله تا کلیسای وان ...۱۱ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۵۴ متر)
  کلیسای وانک
 • فاصله تا کوچه پاچنا ...۱۱ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۵۶ متر)
  کوچه پاچنار
 • فاصله تا گورستان تخ ...۱۲ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸ متر)
  گورستان تخت فولاد
 • فاصله تا پل مارنان۱۰ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۱ متر)
 • فاصله تا محله جُلفا ...۱۱ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۷ متر)
 • فاصله تا پل بزرگمهر ...۱۰ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۰۸ متر)
 • فاصله تا خیابان 22 ...۱۴ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۷۲ متر)
  خیابان 22 بهمن
 • فاصله تا خیابان سجا ...۱۱ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۱۰ متر)
  خیابان سجاد
 • فاصله تا خیابان آزا ...۱۰ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۷۴ متر)
  خیابان آزادگان
 • فاصله تا دروازه شیر ...۱۲ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۹۲ متر)
  دروازه شیراز
 • فاصله تا محله تاریخ ...۱۰ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۱۳ متر)
  محله تاریخی جویباره
 • فاصله تا طوقچی۲۰ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۱۶ متر)
 • فاصله تا پل قدیر۱۰ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۳۲ متر)
 • فاصله تا برج کبوتر ...۱۲ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۵۶ متر)
  برج کبوتر خانه
 • فاصله تا مردوایج۱۳ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۱۶ متر)
 • فاصله تا دالانکوه۱۳ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۴۷۰ متر)
 • فاصله تا ترمینال مس ...۱۴ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۷۶۴ متر)
  ترمینال مسافربری کاوه
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۷ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۲۰ متر)
  بیمارستان تخصصی خانواده
 • فاصله تا ترمینال مس ...۱۵ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۴۶ متر)
  ترمینال مسافربری زاینده رود
 • فاصله تا بزرگراه هم ...۱۴ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۱۶۷ متر)
  بزرگراه همت
 • فاصله تا خیابان سلم ...۱۵ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۲۱۴ متر)
  خیابان سلمان فارسی
 • فاصله تا نمایشگاه ب ...۱۸ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۵۵۴ متر)
  نمایشگاه بین المللی
 • فاصله تا تونل آکوار ...۱۶ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۳۲ متر)
  تونل آکواریوم
 • فاصله تا باغ پرندگا ...۱۸ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۲۸۶ متر)
  باغ پرندگان
 • فاصله تا ولدان۱۷ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۵۴۳ متر)
 • فاصله تا کارلادان۲۰ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۶۹۲ متر)
 • فاصله تا لادان۱۶ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۷۳۳ متر)
 • فاصله تا محله جی۲۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۹۵۱ متر)
 • فاصله تا کنگاز۲۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۴۲۲ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۹ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۷۳۷ متر)
  بیمارستان چمران
 • فاصله تا منار جنبان ...۲۱ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۷۵۶ متر)
 • فاصله تا خیابان باغ ...۲۱ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۹۲۲ متر)
  خیابان باغ فردوس
 • فاصله تا مجتمع اصفه ...۲۲ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۳۶۵ متر)
  مجتمع اصفهان سیتی سنتر
 • فاصله تا بزرگراه چم ...۲۱ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۷۴۸ متر)
  بزرگراه چمران
 • فاصله تا حمام رهنان ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۱۲ متر)
  حمام رهنان(دوقلو)
 • فاصله تا رهنان۲۰ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۴۵۷ متر)
 • فاصله تا آتشگاه اصف ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۹۵۱ متر)
  آتشگاه اصفهان
 • فاصله تا میدان استق ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۱۸۲ متر)
  میدان استقلال
 • فاصله تا گارماسه۳۳ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۲۵۳ متر)
 • فاصله تا راه آهن۴۳ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۷۵۵ متر)
 • فاصله تا فرودگاه بی ...۳۹ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۱۲ متر)
  فرودگاه بین المللی
 • فاصله تا نصرآباد۱ ساعت و ۳۹ دقیقه با خودرو (۷۷ کیلومتر و ۱۲۰ متر)
120 هزار تومان تخفیف ویژه یوتراوز
کد تخفیف:
Utravs4