آدرس هتل :مشهد، خیام
نکات مهم هتل روتانامشهدمال مشهد
 • کمپین ویژه تابستان با اقامت در هتل مجلل درویشی، هر شب به قید قرعه یک اتاق، هدیه اقامت رایگان هتل را دریافت نمایید
 • هزینه اقامت کودک زیر دوسال رایگان می‌باشد.
اتاق‌های قابل رزرو
امکانات هتل روتانامشهدمال مشهد
موقعیت مکانی هتل روتانامشهدمال مشهد
 • فاصله تا رستوران ار ...۱۱ دقیقه پیاده ‌روی (۸۶۱ متر)
 • فاصله تا رستوران پس ...۱۲ دقیقه پیاده ‌روی (۹۶۹ متر)
 • فاصله تا بلوار سجاد ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۱۶۲ متر)
 • فاصله تا بلوار ملک ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۳۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۸۶ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۸۹ متر)
 • فاصله تا میدان جانب ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۴۶ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۶۵ متر)
 • فاصله تا رستوران سد ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۱۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۲۴ متر)
 • فاصله تا میدان فردو ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۳۱ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۵۲ متر)
 • فاصله تا بازار گوهر ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۶۲ متر)
 • فاصله تا بازار گوهر ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۶۵ متر)
 • فاصله تا خیابان راه ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۷۳ متر)
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۰۱ متر)
 • فاصله تا بلوار خیام ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۰۵ متر)
 • فاصله تا بلوار خیام ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۳۸ متر)
 • فاصله تا بلوار شهید ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۳۲ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۳۷ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۴۶ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۵۶ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۰۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۰۳ متر)
 • فاصله تا میدان احمد ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۰۷ متر)
 • فاصله تا خیابان آبک ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۸۶ متر)
 • فاصله تا کیان سنتر ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۹۵ متر)
 • فاصله تا فروشگاه دب ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۱۵ متر)
 • فاصله تا رستوران قص ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۶۶ متر)
 • فاصله تا بلوار احمد ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۷۸ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۲۷ متر)
 • فاصله تا بلوار بعثت ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۱۶ متر)
 • فاصله تا پارک ملت۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۲۲ متر)
 • فاصله تا کیان سنتر ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۴۴ متر)
 • فاصله تا رستوران فی ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۰۹ متر)
 • فاصله تا نسیم لبنان ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۱۲ متر)
 • فاصله تا میدان ابوط ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۵ متر)
 • فاصله تا بلوار امام ...۶ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۳۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۶ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۴۶ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۹۱ متر)
 • فاصله تا میدان استق ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۶۳ متر)
 • فاصله تا پارک پردیس ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۲۲ متر)
 • فاصله تا گورستان ار ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۳۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۵۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۹۸ متر)
 • فاصله تا میدان شریع ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۰۴ متر)
 • فاصله تا بلوار ملاص ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۰۶ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۲۶ متر)
 • فاصله تا میدان امام ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۷۶ متر)
 • فاصله تا بیماررستان ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۸۳ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۰۶ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۱۱ متر)
 • فاصله تا هنرستان صن ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۹۹ متر)
 • فاصله تا دانشگاه فر ...۱۰ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۱۵ متر)
 • فاصله تا خیابان کوه ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۴۲ متر)
 • فاصله تا میدان توحی ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۴۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹۵۹ متر)
 • فاصله تا سینما هویز ...۹ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹۶۲ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹۷۰ متر)
 • فاصله تا بلوار قرنی ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹۸۱ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۲۰ متر)
 • فاصله تا بوستان حجا ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۲۴ متر)
 • فاصله تا بازار بین ...۷ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۹۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۹۱ متر)
 • فاصله تا خیابان پاس ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۹۷ متر)
 • فاصله تا سینما قدس۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۲۰ متر)
 • فاصله تا رستوران مع ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۲۴ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۵۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۷ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۵۸ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۷۹ متر)
 • فاصله تا پارک ساحلی ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۲۳۲ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۲۷۲ متر)
 • فاصله تا باغ پرندگا ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۳۷۳ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۳۷۸ متر)
 • فاصله تا پردیس قائم ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۳۸۴ متر)
 • فاصله تا خانه ملک۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۳۸۹ متر)
 • فاصله تا کلیسا انجی ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۴۱۰ متر)
 • فاصله تا سرزمین عجا ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۴۲۳ متر)
 • فاصله تا خیابان اما ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۴۳۶ متر)
 • فاصله تا سرزمین عجا ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۴۶۸ متر)
 • فاصله تا بازار جنت۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۴۹۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۵۳۵ متر)
 • فاصله تا مجتمع زیست ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۵۴۲ متر)
 • فاصله تا گنبد سبز۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۶۲۸ متر)
 • فاصله تا برج تجاری ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۶۳۲ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۶۳۸ متر)
 • فاصله تا بزرگراه شه ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۷۶۳ متر)
 • فاصله تا بزرگراه شه ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۷۷۲ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۸۰۵ متر)
 • فاصله تا سینما آفری ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۸۴۳ متر)
 • فاصله تا بلوار کوثر ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۸۶۴ متر)
 • فاصله تا خیابان رضا ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۸۸۱ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۹۳۱ متر)
 • فاصله تا میدان قائم ...۸ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۷۲ متر)
 • فاصله تا پارک باغ م ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۱۸۰ متر)
 • فاصله تا بلوار امام ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۱۸۷ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۳۴۶ متر)
 • فاصله تا میدان کوثر ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۴۶۷ متر)
 • فاصله تا برج باران۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۴۹۳ متر)
 • فاصله تا میدان شهدا ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۵۱۷ متر)
 • فاصله تا بلوار وکیل ...۹ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۵۶۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۵۸۳ متر)
 • فاصله تا چهارراه شه ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶۰۷ متر)
 • فاصله تا پایانه مسا ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶۳۹ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶۴۲ متر)
 • فاصله تا خیابان شیر ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶۶۱ متر)
 • فاصله تا میدان آزاد ...۹ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۷۵۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۷۹۴ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۸۳۶ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۸۴۷ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۲ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۸۴۸ متر)
 • فاصله تا آرامگاه نا ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۸۸۶ متر)
 • فاصله تا بازار مرکز ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۹۷۲ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۲۳ متر)
 • فاصله تا کلیسای مسر ...۱۰ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۴۱ متر)
 • فاصله تا خیابان آزا ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۹۷ متر)
 • فاصله تا موزه مردم‌ ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۹۸ متر)
 • فاصله تا مسجد هفتاد ...۱۳ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۱۵۱ متر)
 • فاصله تا رستوران رض ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۱۶۸ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۰ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۲۴۰ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۲۴۵ متر)
 • فاصله تا رستوران کل ...۱۰ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۲۶۶ متر)
 • فاصله تا مدرسه پریز ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۳۰۶ متر)
 • فاصله تا رستوران در ...۱۰ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۳۷۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۴۲۵ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۴۳۴ متر)
 • فاصله تا خیابان دان ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۴۹۵ متر)
 • فاصله تا بلوار امام ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۵۰۸ متر)
 • فاصله تا مسجد گوهرش ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۵۳۰ متر)
 • فاصله تا سینما پیرو ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۷۱۰ متر)
 • فاصله تا موزه آستان ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۸۰۵ متر)
 • فاصله تا موزه ظروف۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۸۰۸ متر)
 • فاصله تا موزه نجوم ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۸۱۴ متر)
 • فاصله تا موزه هنرها ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۸۱۴ متر)
 • فاصله تا موزه قرآن ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۸۱۴ متر)
 • فاصله تا موزه مدال۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۸۱۴ متر)
 • فاصله تا موزه تمبر، ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۸۱۴ متر)
 • فاصله تا موزه مردم‌ ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۸۱۴ متر)
 • فاصله تا موزه فرش۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۸۱۴ متر)
 • فاصله تا بلوار پیرو ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۸۲۲ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۲۷ متر)
 • فاصله تا رستوران گی ...۱۱ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۳۸ متر)
 • فاصله تا بلوار فکور ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۳۶ متر)
 • فاصله تا بوستان ایز ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۴۸ متر)
 • فاصله تا بلوار امام ...۱۱ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۶۴ متر)
 • فاصله تا بلوار استا ...۱۱ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۶۴ متر)
 • فاصله تا بازار رضا۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۲۰۷ متر)
 • فاصله تا مقبره پیر ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۲۰۹ متر)
 • فاصله تا مدرسه علمی ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۲۵۳ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۲۷۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۲۸۳ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۲۹۵ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۳۱۲ متر)
 • فاصله تا آرامگاه شی ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۳۲۹ متر)
 • فاصله تا خیابان خسر ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۳۷۹ متر)
 • فاصله تا خیابان خسر ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۳۸۹ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۳۹۵ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۳۹۸ متر)
 • فاصله تا کتابخانه م ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۴۳۶ متر)
 • فاصله تا خیابان دان ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۴۷۶ متر)
 • فاصله تا خیابان نوا ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۴۸۲ متر)
 • فاصله تا گنبد خشتی۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۵۹۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۶۰۸ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۶۵۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۶۹۵ متر)
 • فاصله تا پارک میرزا ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۷۲۴ متر)
 • فاصله تا پارک آبی ا ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۷۳۱ متر)
 • فاصله تا قاسم آباد ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۷۴۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه را ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۷۵۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۷۵۴ متر)
 • فاصله تا بوستان میر ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۷۷۸ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۷۹۴ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۱۴ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۸۰۳ متر)
 • فاصله تا بلوار شاهد ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۸۶۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۹۸۷ متر)
 • فاصله تا باغ خونی۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۹۸۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۶ متر)
 • فاصله تا بلوار حجاب ...۱۲ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۹۵ متر)
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۱۱۴ متر)
 • فاصله تا مسیر پلکان ...۱۳ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۱۴۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۲ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۱۵۴ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۱۳ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۲۴۲ متر)
 • فاصله تا برج تجاری ...۱۳ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۲۵۹ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۱۳ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۲۶۴ متر)
 • فاصله تا بزرگراه آس ...۱۲ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۲۶۹ متر)
 • فاصله تا پایانه مسا ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۲۷۹ متر)
 • فاصله تا خیابان هفد ...۱۳ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۳۰۶ متر)
 • فاصله تا بلوار 17 ش ...۱۳ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۳۱۰ متر)
 • فاصله تا باغ گلها۱۱ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۳۴۱ متر)
 • فاصله تا خیابان عنص ...۱۳ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۳۶۴ متر)
 • فاصله تا بلوار امیر ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۴۳۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۳ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۵۹۸ متر)
 • فاصله تا بلوار وحدت ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۶۰۴ متر)
 • فاصله تا پارک وحدت۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۶۲۴ متر)
 • فاصله تا مصلی تاریخ ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۶۴۱ متر)
 • فاصله تا بلوار اندی ...۱۳ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۶۹۸ متر)
 • فاصله تا بوستان وحد ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۷۰۲ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۷۰۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۳ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۷۱۲ متر)
 • فاصله تا رستوران ای ...۱۱ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۷۵۸ متر)
 • فاصله تا بلوار آب و ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۷۸۶ متر)
 • فاصله تا سینما سیمر ...۱۳ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۸۴۷ متر)
 • فاصله تا بزرگراه ام ...۱۲ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۸۷۵ متر)
 • فاصله تا بلوار نماز ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۸۸۴ متر)
 • فاصله تا بلوار صیاد ...۱۲ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۸۹۷ متر)
 • فاصله تا پارک خانوا ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۹۶۰ متر)
 • فاصله تا بلوار دکتر ...۱۴ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۲۹ متر)
 • فاصله تا بلوار ادیب ...۱۳ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۶۳ متر)
 • فاصله تا سرزمین موج ...۱۴ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۱۱۲ متر)
 • فاصله تا آرامگاه خو ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۱۴۲ متر)
 • فاصله تا بوستان نیل ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۱۵۹ متر)
 • فاصله تا پارک ملی چ ...۱۲ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۳۰۴ متر)
 • فاصله تا بلوار مصلی ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۳۱۳ متر)
 • فاصله تا بلوار فلاح ...۱۴ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۴۸۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۵۹۳ متر)
 • فاصله تا بلوار شهید ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۷۱۴ متر)
 • فاصله تا بوستان باب ...۱۴ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۸۹۰ متر)
 • فاصله تا پارک باباق ...۱۴ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۹۷۵ متر)
 • فاصله تا پارک تفریح ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۱۱۹ متر)
 • فاصله تا بام مشهد۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۱۲۳ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۱۸۷ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۳۰۵ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۳۴۲ متر)
 • فاصله تا بلوار شریع ...۱۴ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۳۸۲ متر)
 • فاصله تا بوستان امت ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۴۵۱ متر)
 • فاصله تا بزرگراه آز ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۷۳۶ متر)
 • فاصله تا نمایشگاه ب ...۱۴ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۹۳۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۴ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۲۶ متر)
 • فاصله تا بازار فردو ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۱۲۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۱۸۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۴ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۳۰۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۳۸۸ متر)
 • فاصله تا بوستان بسی ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۷۳۹ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۱۴ متر)
 • فاصله تا خیابان طبر ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۷۵ متر)
 • فاصله تا بلوار شهید ...۱۴ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۲۶۸ متر)
 • فاصله تا بزرگراه نم ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۳۹۵ متر)
 • فاصله تا بزرگراه شه ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۳۹۶ متر)
 • فاصله تا مجتمع تفری ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۴۲۸ متر)
 • فاصله تا بزرگراه می ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۴۵۵ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۵۱۲ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۵۲۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۵۴۹ متر)
 • فاصله تا بلوار هاشم ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۶۲۱ متر)
 • فاصله تا بلوار مجید ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۹۹۵ متر)
 • فاصله تا بوستان نیا ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۴۸ متر)
 • فاصله تا چشمه گیلاس ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۱۸۳ متر)
 • فاصله تا پارک جنگلی ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۲۰۴ متر)
 • فاصله تا کمپ غدیر۱۸ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۳۳۸ متر)
 • فاصله تا فرودگاه بی ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۳۸۷ متر)
 • فاصله تا باغ وحش وک ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۵۱۴ متر)
 • فاصله تا کوهستان پا ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۵۲۰ متر)
 • فاصله تا پارک ریحان ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۵۲۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۵۷۲ متر)
 • فاصله تا ویلاژتوریس ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۳۴۶ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۶۱۲ متر)
 • فاصله تا پارک مینیا ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۹۹۸ متر)
 • فاصله تا امام زاده ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۷۰۰ متر)
 • فاصله تا رستوران مو ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۷۲۰ متر)
 • فاصله تا خیابان گلس ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۱۷ متر)
 • فاصله تا سرزمین موج ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۶۹ متر)
 • فاصله تا ییلاق طرقب ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۲۹۸ متر)
 • فاصله تا پارک طبیعی ...۲۸ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۳۱۳ متر)
 • فاصله تا باغ پونه ط ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۳۲۳ متر)
 • فاصله تا ییلاق شاند ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۸۸۳ متر)
 • فاصله تا بازار بین ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۹۷۹ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۰ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۱۶ متر)
 • فاصله تا موزه مردم ...۲۱ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۷۰ متر)
 • فاصله تا رباط طرق۲۴ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۱۵۸ متر)
 • فاصله تا بزرگراه سل ...۲۲ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۸۴ متر)
 • فاصله تا رستوران آب ...۲۵ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۱۱۸ متر)
 • فاصله تا باغ رستورا ...۲۵ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۱۶۸ متر)
 • فاصله تا رستوران آب ...۲۵ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۴۱۵ متر)
 • فاصله تا رستوران سر ...۲۷ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۸۰۳ متر)
 • فاصله تا پیست موتور ...۲۴ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۹۸۲ متر)
 • فاصله تا رستوران تش ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۱۳۱ متر)
 • فاصله تا پیست دوچرخ ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۱۸۲ متر)
 • فاصله تا رستوران سی ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۲۰۸ متر)
 • فاصله تا هارونیه۲۸ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۸۱۶ متر)
 • فاصله تا آرامگاه خو ...۲۴ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۹۴۵ متر)
 • فاصله تا آرامگاه فر ...۳۱ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۳۴۳ متر)
 • فاصله تا موزه توس۳۱ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۳۴۳ متر)
 • فاصله تا آرامگاه فر ...۳۱ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۳۴۳ متر)
 • فاصله تا سد طرق۳۴ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۳۳ متر)
 • فاصله تا بهشت رضا۲۷ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۱۵۵ متر)
 • فاصله تا روستا نغند ...۳۳ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۶۶۷ متر)
 • فاصله تا مجتمع توری ...۳۱ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۶۸۴ متر)
 • فاصله تا رستوران هن ...۳۱ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۷۲۷ متر)
 • فاصله تا رستوران ار ...۳۱ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۹۰۰ متر)
 • فاصله تا رستوران پد ...۳۲ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۶۹۴ متر)
 • فاصله تا رستوران حس ...۳۱ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۷۰۲ متر)
 • فاصله تا روستا تاری ...۳۶ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۸۲۱ متر)
 • فاصله تا دره ارغوان ...۳۹ دقیقه با خودرو (۳۱ کیلومتر و ۲۸۸ متر)
 • فاصله تا روستا ابرد ...۳۶ دقیقه با خودرو (۳۳ کیلومتر و ۱۴ متر)
 • فاصله تا روستا دهبا ...۶۰ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۸۹۵ متر)
 • فاصله تا روستا کنگ۵۴ دقیقه با خودرو (۳۷ کیلومتر و ۳۰۵ متر)
 • فاصله تا روستا مج۵۶ دقیقه با خودرو (۳۹ کیلومتر و ۷۰ متر)
 • فاصله تا روستا کاهو ...۵۱ دقیقه با خودرو (۴۱ کیلومتر و ۹۸۵ متر)
 • فاصله تا روستا زشک۵۰ دقیقه با خودرو (۴۲ کیلومتر و ۴۶۰ متر)
 • فاصله تا غار مغان۱ ساعت و ۲ دقیقه با خودرو (۴۲ کیلومتر و ۴۷۷ متر)
 • فاصله تا روستا اندر ...۵۹ دقیقه با خودرو (۴۳ کیلومتر و ۸۴۰ متر)
 • فاصله تا روستا گلمک ...۵۹ دقیقه با خودرو (۵۴ کیلومتر و ۶۴۳ متر)
 • فاصله تا بقعه تاریخ ...۱ ساعت و ۱۱ دقیقه با خودرو (۶۱ کیلومتر و ۲۹۳ متر)
 • فاصله تا دریاچه چشم ...۱ ساعت و ۵۹ دقیقه با خودرو (۶۹ کیلومتر و ۲۱۶ متر)
 • فاصله تا آبشار ارتک ...۲ ساعت و ۳۶ دقیقه با خودرو (۱۳۱ کیلومتر و ۴۸۹ متر)
 • فاصله تا کلات نادر۲ ساعت و ۲۹ دقیقه با خودرو (۱۵۲ کیلومتر و ۲۶۳ متر)
 • فاصله تا کاخ خورشید ...۲ ساعت و ۳۱ دقیقه با خودرو (۱۵۴ کیلومتر و ۳۰۲ متر)
 • فاصله تا آبشار قره ...۲ ساعت و ۳۶ دقیقه با خودرو (۱۵۴ کیلومتر و ۶۵۰ متر)
قوانین و مقرارت هتل
نرخ میهمان خارجی (غیرعرب زبان)نا مشخص
نرخ میهمان خارجی (عرب زبان)نا مشخص
بازه سنی اقامت رایگان کودکاننا مشخص
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهانا مشخص
پذیرش خانم مجردنا مشخص
قوانین صیغه‌نامهنا مشخص