آدرس هتل :مشهد، بلوار امام رضا، امام رضا ۵
نکات مهم هتل روتانا مشهد
 • کمپین ویژه تابستان با اقامت در هتل مجلل درویشی، هر شب به قید قرعه یک اتاق، هدیه اقامت رایگان هتل را دریافت نمایید
 • هزینه اقامت کودک زیر دوسال رایگان می‌باشد.
اتاق‌های قابل رزرو
امکانات هتل روتانا مشهد
موقعیت مکانی هتل روتانا مشهد
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۴۵ متر)
 • فاصله تا بازار جنت۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۰۶ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۷۳ متر)
 • فاصله تا بلوار امیر ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۵ متر)
 • فاصله تا بلوار وحدت ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۳۴ متر)
 • فاصله تا میدان شریع ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۴۰ متر)
 • فاصله تا خیابان آزا ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۵۳ متر)
 • فاصله تا برج تجاری ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۸۶ متر)
 • فاصله تا مصلی تاریخ ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۴۲ متر)
 • فاصله تا مجتمع زیست ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۴۳ متر)
 • فاصله تا بوستان وحد ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۰۳ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۰۴ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۳۸ متر)
 • فاصله تا پارک وحدت۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۲۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۶۷ متر)
 • فاصله تا آرامگاه نا ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۷۷ متر)
 • فاصله تا رستوران رض ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۰۲ متر)
 • فاصله تا سینما آفری ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۰۹ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۱۹ متر)
 • فاصله تا بلوار شهید ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۱۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۸۶ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۹۱ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۹۶ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۰۰ متر)
 • فاصله تا بلوار مصلی ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۱۴ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۸۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۹۲ متر)
 • فاصله تا هنرستان صن ...۶ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۷ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۸ متر)
 • فاصله تا میدان راه ...۶ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه را ...۶ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۳۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۶ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۳۴ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۰۳ متر)
 • فاصله تا خیابان کوه ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۰۷ متر)
 • فاصله تا میدان شهدا ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۴۸ متر)
 • فاصله تا بلوار احمد ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۸۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۱۴ متر)
 • فاصله تا گنبد سبز۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۱۸ متر)
 • فاصله تا میدان توحی ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۶۱ متر)
 • فاصله تا بوستان باب ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۳۶ متر)
 • فاصله تا پارک باباق ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۲۱ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۲۵ متر)
 • فاصله تا فروشگاه دب ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۲۷ متر)
 • فاصله تا میدان احمد ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۷۵ متر)
 • فاصله تا نسیم لبنان ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۶۹ متر)
 • فاصله تا بلوار ملاص ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۸۰ متر)
 • فاصله تا خیابان آبک ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۸۸ متر)
 • فاصله تا بوستان امت ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۹۴ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹۷۶ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۳۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۸۸ متر)
 • فاصله تا بلوار قرنی ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۲۹۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۳۵۳ متر)
 • فاصله تا خیابان راه ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۴۲۵ متر)
 • فاصله تا بازار فردو ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۵۷۱ متر)
 • فاصله تا بلوار بعثت ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۶۹۵ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۷۰۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۷۲۴ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۷۶۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۹۹۱ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۹ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶۳ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۹ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۱۴۳ متر)
 • فاصله تا بازار گوهر ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۱۹۳ متر)
 • فاصله تا بازار گوهر ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۱۹۶ متر)
 • فاصله تا بلوار شهید ...۹ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۲۲۸ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۹ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۳۲۴ متر)
 • فاصله تا رستوران سد ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۳۴۷ متر)
 • فاصله تا رستوران فی ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۳۷۷ متر)
 • فاصله تا گورستان ار ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۴۱۲ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶۴۸ متر)
 • فاصله تا بلوار ملک ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶۹۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۷۵۳ متر)
 • فاصله تا رستوران ار ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۹۰۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۹۴۱ متر)
 • فاصله تا بوستان بسی ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۴ متر)
 • فاصله تا میدان ابوط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۸۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۱۴۷ متر)
 • فاصله تا بلوار هاشم ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۱۶۷ متر)
 • فاصله تا رستوران پس ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۱۷۸ متر)
 • فاصله تا میدان فردو ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۵۱۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۶۰۱ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۷۷۳ متر)
 • فاصله تا خیابان طبر ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۸۳۴ متر)
 • فاصله تا کمپ غدیر۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۸۸۴ متر)
 • فاصله تا فرودگاه بی ...۱۳ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۹۳۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۵۲ متر)
 • فاصله تا پارک ریحان ...۱۰ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۷۲ متر)
 • فاصله تا بزرگراه شه ...۱۱ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۷۴ متر)
 • فاصله تا بلوار سجاد ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۹۵ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۳۸۴ متر)
 • فاصله تا بزرگراه شه ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۶۵۷ متر)
 • فاصله تا بزرگراه شه ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۶۶۶ متر)
 • فاصله تا پایانه مسا ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۶۹۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۶۹۲ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۵ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۸۰۵ متر)
 • فاصله تا پیتزا کندز ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۸۴۳ متر)
 • فاصله تا میدان جانب ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۸۶۹ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۱۴ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۹۰۲ متر)
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۱۴ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۹۵۰ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۱۴ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۹۹۷ متر)
 • فاصله تا بلوار خیام ...۱۳ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۹۱ متر)
 • فاصله تا آرامگاه خو ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۱۵۹ متر)
 • فاصله تا خیابان رضا ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۲۰۸ متر)
 • فاصله تا بلوار خیام ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۲۲۵ متر)
 • فاصله تا بوستان حجا ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۲۶۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۳۳۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۳ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۵۳۵ متر)
 • فاصله تا پارک پردیس ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۹۱۹ متر)
 • فاصله تا دانشگاه فر ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۲۰۴ متر)
 • فاصله تا بلوار امام ...۱۴ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۳۹۴ متر)
 • فاصله تا پارک ملت۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۴۰۶ متر)
 • فاصله تا بازار بین ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۵۲۵ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۵۸۱ متر)
 • فاصله تا رستوران قص ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۵۸۹ متر)
 • فاصله تا کیان سنتر ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۶۳۸ متر)
 • فاصله تا پارک ساحلی ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۶۶۶ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۷۶۷ متر)
 • فاصله تا باغ پرندگا ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۸۰۷ متر)
 • فاصله تا پردیس قائم ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۸۳۸ متر)
 • فاصله تا سرزمین عجا ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۸۵۷ متر)
 • فاصله تا کیان سنتر ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۸۶۷ متر)
 • فاصله تا مجتمع الما ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۸۸۱ متر)
 • فاصله تا سرزمین عجا ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۹۰۲ متر)
 • فاصله تا میدان استق ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۹۵۴ متر)
 • فاصله تا پاساژ وصال ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۷ متر)
 • فاصله تا بلوار کوثر ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۲۵۳ متر)
 • فاصله تا میدان کوثر ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۸۵۶ متر)
 • فاصله تا برج باران۱۸ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۸۸۲ متر)
 • فاصله تا بلوار وکیل ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۹۴۹ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۳۲ متر)
 • فاصله تا پایانه مسا ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۹۳ متر)
 • فاصله تا میدان آزاد ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۱۴۲ متر)
 • فاصله تا سینما پیرو ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۱۵۱ متر)
 • فاصله تا بلوار فکور ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۱۷۱ متر)
 • فاصله تا بلوار پیرو ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۲۶۳ متر)
 • فاصله تا رستوران گی ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۵۰۸ متر)
 • فاصله تا پارک طبیعی ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۵۰۸ متر)
 • فاصله تا میدان قائم ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۵۶۴ متر)
 • فاصله تا رستوران کل ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۶۵۵ متر)
 • فاصله تا رستوران در ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۷۶۷ متر)
 • فاصله تا بوستان ایز ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۹۵۳ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۱۳۴ متر)
 • فاصله تا رباط طرق۱۶ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۷۰۴ متر)
 • فاصله تا بلوار استا ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۸۵۹ متر)
 • فاصله تا بلوار امام ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۸۵۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۹۹۷ متر)
 • فاصله تا مسیر پلکان ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۲۴۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۳۹۵ متر)
 • فاصله تا قاسم آباد ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۴۸۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۵۴۳ متر)
 • فاصله تا بلوار شاهد ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۶۱۱ متر)
 • فاصله تا بزرگراه سل ...۱۴ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۶۳۰ متر)
 • فاصله تا بلوار نماز ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۶۵۷ متر)
 • فاصله تا باغ گلها۱۹ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۷۳۰ متر)
 • فاصله تا دانشگاه آز ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۹۴۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۱۰۱ متر)
 • فاصله تا رستوران ای ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۱۴۸ متر)
 • فاصله تا بلوار آب و ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۱۷۵ متر)
 • فاصله تا پارک آبی ا ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۲۲۲ متر)
 • فاصله تا بلوار صیاد ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۲۸۶ متر)
 • فاصله تا سینما سیمر ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۲۸۷ متر)
 • فاصله تا بلوار اندی ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۴۴۱ متر)
 • فاصله تا بلوار ادیب ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۵۰۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۵۷۸ متر)
 • فاصله تا بلوار حجاب ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۵۸۷ متر)
 • فاصله تا پارک ملی چ ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۶۹۳ متر)
 • فاصله تا پارک خانوا ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۷۰۳ متر)
 • فاصله تا بزرگراه آس ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۷۶۱ متر)
 • فاصله تا سرزمین موج ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۸۵۵ متر)
 • فاصله تا بوستان نیل ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۹۰۲ متر)
 • فاصله تا بلوار فلاح ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۹۲۴ متر)
 • فاصله تا بزرگراه ام ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۳۶۶ متر)
 • فاصله تا بلوار دکتر ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۵۲۱ متر)
 • فاصله تا پارک تفریح ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۵۷۲ متر)
 • فاصله تا بام مشهد۲۱ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۵۷۶ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۷۴۶ متر)
 • فاصله تا بلوار شریع ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۷۹۴ متر)
 • فاصله تا نمایشگاه ب ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۳۲۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۴۱۵ متر)
 • فاصله تا بزرگراه آز ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۴۷۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۶۹۸ متر)
 • فاصله تا بلوار شهید ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۶۵۷ متر)
 • فاصله تا آرامگاه خو ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۷۶۷ متر)
 • فاصله تا بزرگراه نم ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۷۸۴ متر)
 • فاصله تا مجتمع تفری ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۸۱۸ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۹۰۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۹۳۹ متر)
 • فاصله تا پارک جنگلی ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۵۹۳ متر)
 • فاصله تا بلوار مجید ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۸۴۶ متر)
 • فاصله تا بوستان نیا ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۸۹۹ متر)
 • فاصله تا باغ وحش وک ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۹۰۳ متر)
 • فاصله تا کوهستان پا ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۹۰۹ متر)
 • فاصله تا بزرگراه می ...۲۴ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۲۸ متر)
 • فاصله تا چشمه گیلاس ...۲۴ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۶۷۴ متر)
 • فاصله تا ویلاژتوریس ...۲۵ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۷۳۶ متر)
 • فاصله تا سد طرق۲۷ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۸۵۶ متر)
 • فاصله تا بهشت رضا۲۰ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۹۷۸ متر)
 • فاصله تا پارک مینیا ...۲۷ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۸۰۱ متر)
 • فاصله تا امام زاده ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۸۹ متر)
 • فاصله تا رستوران مو ...۲۹ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۱۰۹ متر)
 • فاصله تا سرزمین موج ...۲۷ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۴۵۸ متر)
 • فاصله تا خیابان گلس ...۲۷ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۵۰۸ متر)
 • فاصله تا ییلاق طرقب ...۳۰ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۶۸۷ متر)
 • فاصله تا باغ پونه ط ...۳۰ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۷۱۲ متر)
 • فاصله تا ییلاق شاند ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۲۷۲ متر)
 • فاصله تا بازار بین ...۳۱ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۳۶۸ متر)
 • فاصله تا موزه مردم ...۲۹ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۴۶۰ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۵۰۷ متر)
 • فاصله تا رستوران آب ...۳۳ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۵۰۷ متر)
 • فاصله تا باغ رستورا ...۳۳ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۵۵۷ متر)
 • فاصله تا رستوران آب ...۳۳ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۸۰۴ متر)
 • فاصله تا رستوران سر ...۳۴ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۱۹۲ متر)
 • فاصله تا پیست موتور ...۳۲ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۳۷۲ متر)
 • فاصله تا روستا تاری ...۳۵ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۸۳۸ متر)
 • فاصله تا رستوران تش ...۳۶ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۵۲۰ متر)
 • فاصله تا پیست دوچرخ ...۳۵ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۵۷۱ متر)
 • فاصله تا رستوران سی ...۳۶ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۵۹۷ متر)
 • فاصله تا روستا مج۵۰ دقیقه با خودرو (۳۲ کیلومتر و ۲۶۶ متر)
 • فاصله تا هارونیه۳۶ دقیقه با خودرو (۳۲ کیلومتر و ۳۰۸ متر)
 • فاصله تا آرامگاه فر ...۴۰ دقیقه با خودرو (۳۳ کیلومتر و ۸۳۵ متر)
 • فاصله تا آرامگاه فر ...۴۰ دقیقه با خودرو (۳۳ کیلومتر و ۸۳۵ متر)
 • فاصله تا موزه توس۴۰ دقیقه با خودرو (۳۳ کیلومتر و ۸۳۵ متر)
 • فاصله تا روستا نغند ...۴۰ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۵۶ متر)
 • فاصله تا مجتمع توری ...۳۸ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۷۳ متر)
 • فاصله تا رستوران هن ...۳۸ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۱۱۶ متر)
 • فاصله تا رستوران ار ...۳۸ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۲۸۹ متر)
 • فاصله تا رستوران پد ...۳۹ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۸۴ متر)
 • فاصله تا رستوران حس ...۳۹ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۹۱ متر)
 • فاصله تا غار مغان۵۶ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۶۷۲ متر)
 • فاصله تا دره ارغوان ...۴۷ دقیقه با خودرو (۳۶ کیلومتر و ۶۷۷ متر)
 • فاصله تا روستا ابرد ...۴۴ دقیقه با خودرو (۳۸ کیلومتر و ۴۰۳ متر)
 • فاصله تا روستا دهبا ...۱ ساعت و ۸ دقیقه با خودرو (۴۱ کیلومتر و ۲۸۴ متر)
 • فاصله تا روستا کنگ۱ ساعت و ۱ دقیقه با خودرو (۴۲ کیلومتر و ۶۹۴ متر)
 • فاصله تا روستا اندر ...۵۸ دقیقه با خودرو (۴۲ کیلومتر و ۸۵۷ متر)
 • فاصله تا روستا زشک۵۸ دقیقه با خودرو (۴۷ کیلومتر و ۸۴۹ متر)
 • فاصله تا روستا کاهو ...۶۰ دقیقه با خودرو (۵۴ کیلومتر و ۷۰۲ متر)
 • فاصله تا بقعه تاریخ ...۱ ساعت و ۴ دقیقه با خودرو (۵۵ کیلومتر و ۲۳ متر)
 • فاصله تا روستا گلمک ...۱ ساعت و ۸ دقیقه با خودرو (۶۱ کیلومتر و ۱۳۴ متر)
 • فاصله تا دریاچه چشم ...۲ ساعت و ۷ دقیقه با خودرو (۸۱ کیلومتر و ۴۴۲ متر)
 • فاصله تا آبشار ارتک ...۲ ساعت و ۳۵ دقیقه با خودرو (۱۳۰ کیلومتر و ۵۰۶ متر)
 • فاصله تا کلات نادر۲ ساعت و ۲۸ دقیقه با خودرو (۱۵۱ کیلومتر و ۲۸۰ متر)
 • فاصله تا کاخ خورشید ...۲ ساعت و ۳۰ دقیقه با خودرو (۱۵۳ کیلومتر و ۳۱۹ متر)
 • فاصله تا آبشار قره ...۲ ساعت و ۳۵ دقیقه با خودرو (۱۵۳ کیلومتر و ۶۶۷ متر)
 • فاصله تا میدان بیت ...۷ دقیقه پیاده ‌روی (۵۰۵ متر)
 • فاصله تا خیابان دان ...۷ دقیقه پیاده ‌روی (۵۳۱ متر)
 • فاصله تا خیابان دان ...۸ دقیقه پیاده ‌روی (۵۹۳ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه پیاده ‌روی (۶۶۱ متر)
 • فاصله تا پارک میرزا ...۱۰ دقیقه پیاده ‌روی (۷۷۸ متر)
 • فاصله تا بوستان میر ...۱۰ دقیقه پیاده ‌روی (۸۳۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۲ دقیقه پیاده ‌روی (۹۷۸ متر)
 • فاصله تا باغ خونی۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۳ متر)
 • فاصله تا بلوار امام ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۵۴ متر)
 • فاصله تا بازار رضا۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۵۶ متر)
 • فاصله تا خیابان عنص ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۷ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۱۱۹ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۱۶۲ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۰۱ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۴۵ متر)
 • فاصله تا کلیسای مسر ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۸۱ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۹۶ متر)
 • فاصله تا برج تجاری ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۱۴ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۱۹ متر)
 • فاصله تا میدان ده د ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۸۱ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۸۸ متر)
 • فاصله تا موزه آستان ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۱۴ متر)
 • فاصله تا موزه ظروف۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۱۷ متر)
 • فاصله تا موزه قرآن ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۲۳ متر)
 • فاصله تا موزه فرش۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۲۳ متر)
 • فاصله تا موزه تمبر، ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۲۳ متر)
 • فاصله تا موزه نجوم ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۲۳ متر)
 • فاصله تا موزه مدال۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۲۳ متر)
 • فاصله تا موزه مردم‌ ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۲۳ متر)
 • فاصله تا موزه هنرها ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۲۳ متر)
 • فاصله تا خیابان خسر ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۷۲ متر)
 • فاصله تا خیابان خسر ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۸۱ متر)
 • فاصله تا خیابان هفد ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۵۱۴ متر)
 • فاصله تا بلوار 17 ش ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۵۱۸ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۳۶ متر)
 • فاصله تا خانه ملک۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۵۶ متر)
 • فاصله تا خیابان اما ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۲۲ متر)
 • فاصله تا موزه مردم‌ ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۱۷ متر)
 • فاصله تا مقبره پیر ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۱۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۲۹ متر)
 • فاصله تا مدرسه علمی ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۶۳ متر)
 • فاصله تا مسجد هفتاد ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۷۱ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۸۶ متر)
 • فاصله تا رستوران مع ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۱۲ متر)
 • فاصله تا خیابان پاس ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۱۲ متر)
 • فاصله تا آرامگاه شی ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۳۸ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۴۱ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۴۴ متر)
 • فاصله تا سینما قدس۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۶۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۹۷ متر)
 • فاصله تا کتابخانه م ...۳ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۵ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۹ متر)
 • فاصله تا خیابان نوا ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۱ متر)
 • فاصله تا میدان امام ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۰۱ متر)
 • فاصله تا گنبد خشتی۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۹۹ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۳۳ متر)
 • فاصله تا مدرسه پریز ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۹۴ متر)
 • فاصله تا بیماررستان ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۳۲ متر)
 • فاصله تا چهارراه شه ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۹۹ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۰۳ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۱۲ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۳۵ متر)
 • فاصله تا خیابان شیر ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۵۳ متر)
 • فاصله تا بازار مرکز ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۶۰ متر)
 • فاصله تا مسجد گوهرش ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۱۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۳۳ متر)
 • فاصله تا پارک باغ م ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۷۱ متر)
 • فاصله تا بلوار امام ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۷۸ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۵۳ متر)
 • فاصله تا کلیسا انجی ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۰۵ متر)
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۲۳ متر)
 • فاصله تا سینما هویز ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۴۷ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۹۰ متر)
 • فاصله تا پایانه مسا ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۲۵ متر)
قوانین و مقرارت هتل
نرخ میهمان خارجی (غیرعرب زبان)نا مشخص
نرخ میهمان خارجی (عرب زبان)نا مشخص
بازه سنی اقامت رایگان کودکاننا مشخص
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهانا مشخص
پذیرش خانم مجردنا مشخص
قوانین صیغه‌نامهنا مشخص