#
آدرس هتل :مشهد، خیابان امام رضا، بین امام رضا 1 و 3

اتاق‌های هتل رز درویشی مشهد

نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان

هتل های مشابه هتل رز درویشی مشهد

امکانات هتل رز درویشی مشهد

فاصله هتل رز درویشی مشهد تا نقاط مهم

 • خیابان دانش شرقی11 دقیقه پیاده ‌روی (907 متر)
 • خیابان دانش غربی12 دقیقه پیاده ‌روی (981 متر)
 • بیمارستان موسی بن جعفر(ع)2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 37 متر)
 • پارک میرزا کوچک خان2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 154 متر)
 • بوستان میرزا کوچک خان(دانش)2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 208 متر)
 • ایستگاه قطار شهری بسیج2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 346 متر)
 • باغ خونی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 419 متر)
 • کنسولگری کشور افغانستان4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 426 متر)
 • بلوار امام رضا2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 430 متر)
 • بازار رضا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 432 متر)
 • خیابان عنصری3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 443 متر)
 • حرم ورودی باب الجواد3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 498 متر)
 • موزه آستان قدس رضوی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 524 متر)
 • موزه ظروف3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 527 متر)
 • موزه مدال3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 534 متر)
 • موزه نجوم و ساعت3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 534 متر)
 • موزه فرش3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 534 متر)
 • موزه قرآن و نفایس3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 534 متر)
 • موزه تمبر، اسکناس و سکه3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 534 متر)
 • موزه هنرهای تجسمی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 534 متر)
 • موزه مردم‌شناسی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 534 متر)
 • حرم ورودی باب الرضا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 538 متر)
 • کنسولگری کشور ترکمنستان4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 552 متر)
 • بیمارستان سینا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 576 متر)
 • کنسولگری کشور پاکستان4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 581 متر)
 • خیابان خسروی نو3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 582 متر)
 • خیابان خسروی نو3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 591 متر)
 • کلیسای مسروپ مقدس3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 657 متر)
 • مرکز خرید آسمان3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 672 متر)
 • برج تجاری آکسون3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 689 متر)
 • مرکز خرید اطلسیه3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 695 متر)
 • حرم ورودی حرعاملی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 746 متر)
 • خیابان هفده شهریور3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 890 متر)
 • بلوار 17 شهریور3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 894 متر)
 • موزه مردم‌ شناسی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 927 متر)
 • خانه ملک4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 31 متر)
 • آرامگاه شیخ نخودکی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 48 متر)
 • مدرسه علمیه عباسقلی خان4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 58 متر)
 • خیابان امام خمینی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 97 متر)
 • کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 155 متر)
 • مقبره پیر پالان دوز4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 194 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفده شهریور4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 205 متر)
 • مسجد هفتاد و دو تن4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 246 متر)
 • چهارراه شهدا5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 255 متر)
 • حرم ورودی خیابان نواب صفوی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 262 متر)
 • رستوران معین درباری4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 288 متر)
 • خیابان پاسداران4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 288 متر)
 • خیابان شیرازی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 308 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 316 متر)
 • بازار مرکزی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 316 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب(امدادی)4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 320 متر)
 • سینما قدس4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 337 متر)
 • ایستگاه قطار شهری امام خمینی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 373 متر)
 • خیابان نواب صفوی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 467 متر)
 • میدان امام رضا4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 477 متر)
 • گنبد خشتی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 574 متر)
 • حرم ورودی صحن جمهوری4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 608 متر)
 • حرم ورودی خیابان شیرازی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 646 متر)
 • مدرسه پریزاد4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 670 متر)
 • بیماررستان امام رضا(ع)5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 708 متر)
 • خیابان آزادی (بهجت)5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 745 متر)
 • بیمارستان امام هادی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 779 متر)
 • حرم ورودی شیخ طبرسی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 787 متر)
 • بیمارستان آریا5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 811 متر)
 • مسجد گوهرشاد4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 893 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پروین اعتصامی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 909 متر)
 • پارک باغ ملی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 946 متر)
 • بلوار امام خمینی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 954 متر)
 • بیمارستان ثامن الائمه5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 28 متر)
 • آرامگاه نادرشاه افشار7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 92 متر)
 • مجتمع تجاری آرمان5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 99 متر)
 • سینما هویزه6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 123 متر)
 • کلیسا انجیلی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 148 متر)
 • پایانه مسافربری امام رضا(ع)5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 200 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سعدی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 221 متر)
 • بازار جنت6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 281 متر)
 • بیمارستان 550 ارتش5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 349 متر)
 • بلوار امیرالمومنین6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 421 متر)
 • بلوار وحدت6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 422 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شریعتی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 510 متر)
 • میدان شریعتی ( تقی آباد )6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 516 متر)
 • مجتمع زیست خاور6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 618 متر)
 • مصلی تاریخی مشهد6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 618 متر)
 • برج تجاری آلتون6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 629 متر)
 • بوستان وحدت6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 679 متر)
 • بیمارستان امام زمان6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 680 متر)
 • بیمارستان بنت الهدی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 714 متر)
 • پارک وحدت6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 899 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید مفتح6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 943 متر)
 • رستوران رضایی6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 78 متر)
 • سینما آفریقا7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 85 متر)
 • مرکز خرید ورسیج مشهد6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 95 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قائم6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 261 متر)
 • بیمارستان ام البنین7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 267 متر)
 • بیمارستان مهر7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 272 متر)
 • بیمارستان پاستور نو7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 275 متر)
 • بلوار مصلی6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 290 متر)
 • بیمارستان تخصصی سرطان امید7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 364 متر)
 • ایستگاه قطار شهری الندشت7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 368 متر)
 • هنرستان صنعتی شهید بهشتی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 403 متر)
 • بیمارستان قائم8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 443 متر)
 • ایستگاه قطار شهری راه آهن7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 510 متر)
 • ایستگاه راه آهن7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 510 متر)
 • بیمارستان تخصصی کودکان دکتر شیخ8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 579 متر)
 • خیابان کوهسنگی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 582 متر)
 • میدان شهدا7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 624 متر)
 • بلوار شهید رستمی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 632 متر)
 • بلوار احمد آباد7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 659 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهدا7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 690 متر)
 • گنبد سبز7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 694 متر)
 • میدان توحید7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 737 متر)
 • بوستان باباقدرت7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 811 متر)
 • پارک باباقدرت7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 897 متر)
 • بیمارستان 17 شهریور8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 900 متر)
 • فروشگاه دبنهامز8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 903 متر)
 • میدان احمد آباد7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 950 متر)
 • نسیم لبنان9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 245 متر)
 • بلوار ملاصدرا8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 256 متر)
 • خیابان آبکوه9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 263 متر)
 • بوستان امت8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 270 متر)
 • بیمارستان شهید هاشمی نژاد8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 352 متر)
 • بیمارستان امام حسین (ع)9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 506 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نبوت8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 564 متر)
 • بلوار قرنی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 671 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهسنگی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 729 متر)
 • خیابان راهنمایی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 801 متر)
 • بازار فردوسی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 947 متر)
 • بلوار بعثت10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 71 متر)
 • مرکز خرید خورشید9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 81 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فلسطین9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 100 متر)
 • مرکز خرید قسطنطنیه9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 144 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طالقانی9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 367 متر)
 • کنسولگری کشور تاجیکستان10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 438 متر)
 • بیمارستان حجازی10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 519 متر)
 • بازار گوهر شاد11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 569 متر)
 • بازار گوهرشاد11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 572 متر)
 • بلوار شهید منتظری10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 604 متر)
 • بیمارستان تخصصی چشم خاتم النبیاء10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 700 متر)
 • رستوران سدروس10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 723 متر)
 • رستوران فیش اند چیپس خلیج فارس11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 753 متر)
 • گورستان ارامنه10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 788 متر)
 • بیمارستان 22 بهمن12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 23 متر)
 • بلوار ملک اباد10 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 74 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خیام10 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 129 متر)
 • رستوران ارکیده سیاه12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 280 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فجر11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 317 متر)
 • بوستان بسیج11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 380 متر)
 • میدان ابوطالب11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 460 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طبرسی11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 522 متر)
 • بلوار هاشمی نژاد11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 543 متر)
 • رستوران پسران کریم12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 554 متر)
 • میدان فردوسی12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 890 متر)
 • ایستگاه قطار شهری آزادی11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 977 متر)
 • بیمارستان جوادالائمه12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 149 متر)
 • خیابان طبرسی12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 210 متر)
 • کمپ غدیر11 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 260 متر)
 • فرودگاه بین المللی13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 309 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید کاوه12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 428 متر)
 • پارک ریحانه( بانوان)10 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 448 متر)
 • بزرگراه شهید بابا نظر11 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 550 متر)
 • بلوار سجاد13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 570 متر)
 • بیمارستان روان پزشکی ابن سینا13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 760 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری12 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 33 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری12 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 42 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پارک ملت13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 68 متر)
 • بیمارستان امام سجاد15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 180 متر)
 • میدان جانباز14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 245 متر)
 • مرکز خرید نیکا14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 278 متر)
 • مجتمع تجاری پروما15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 326 متر)
 • کنسولگری کشور عراق15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 373 متر)
 • بلوار خیام14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 467 متر)
 • آرامگاه خواجه ربیع14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 535 متر)
 • خیابان رضاشهر14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 584 متر)
 • بلوار خیام14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 601 متر)
 • بوستان حجاب ( بانوان )14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 638 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کشف رود15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 707 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوثر14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 911 متر)
 • پارک پردیس قائم15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 295 متر)
 • دانشگاه فردوسی18 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 580 متر)
 • بلوار امامت15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 769 متر)
 • پارک ملت16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 781 متر)
 • بازار بین المللی سپاد16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 901 متر)
 • کنسولگری کشور قرقیزستان16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 957 متر)
 • رستوران قصر هدیش16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 965 متر)
 • کیان سنتر 117 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 14 متر)
 • پارک ساحلی آفتاب16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 42 متر)
 • بیمارستان فارابی16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 143 متر)
 • باغ پرندگان16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 183 متر)
 • پردیس قائم16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 213 متر)
 • سرزمین عجایب16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 233 متر)
 • کیان سنتر 217 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 243 متر)
 • سرزمین عجایب17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 278 متر)
 • میدان استقلال17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 330 متر)
 • بلوار کوثر16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 629 متر)
 • میدان کوثر18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 232 متر)
 • برج باران18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 258 متر)
 • بلوار وکیل آباد17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 325 متر)
 • بیمارستان تخصصی جواد الائمه (قلب و عروق)18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 407 متر)
 • پایانه مسافربری معراج19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 469 متر)
 • میدان آزادی17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 518 متر)
 • سینما پیروزی18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 527 متر)
 • بلوار فکوری17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 547 متر)
 • بلوار پیروزی18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 639 متر)
 • پارک طبیعی هفت حوض22 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 884 متر)
 • رستوران گیاهی خانه19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 884 متر)
 • میدان قائم17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 939 متر)
 • رستوران کلبه محبت18 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 31 متر)
 • رستوران دریایی سولو18 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 142 متر)
 • بوستان ایزدی18 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 328 متر)
 • بیمارستان رضوی20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 510 متر)
 • رباط طرق17 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 80 متر)
 • بلوار استاد یوسفی20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 235 متر)
 • بلوار امامیه20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 235 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفت تیر20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 373 متر)
 • مسیر پلکانی بابا کوهی21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 618 متر)
 • ایستگاه قطار شهری اقبال لاهوری18 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 771 متر)
 • قاسم آباد ( شهرک غرب )21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 862 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانش آموز20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 919 متر)
 • بلوار شاهد21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 986 متر)
 • بزرگراه سلسله الذهب15 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 6 متر)
 • بلوار نماز19 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 33 متر)
 • باغ گلها19 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 106 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صیاد شیرازی21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 477 متر)
 • رستوران ایتالیایی پای19 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 523 متر)
 • بلوار آب و برق21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 551 متر)
 • پارک آبی ایرانیان21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 598 متر)
 • بلوار صیاد شیرازی20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 662 متر)
 • سینما سیمرغ21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 663 متر)
 • بلوار اندیشه22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 817 متر)
 • بلوار ادیب22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 879 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صدف21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 954 متر)
 • بلوار حجاب21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 962 متر)
 • پارک ملی چهل بازه مشهد20 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 69 متر)
 • پارک خانواده23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 79 متر)
 • بزرگراه آسیایی21 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 136 متر)
 • سرزمین موج های آبی23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 230 متر)
 • بوستان نیلوفر آبی24 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 278 متر)
 • بلوار فلاحی22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 300 متر)
 • بزرگراه امام علی21 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 742 متر)
 • بلوار دکتر حسابی23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 896 متر)
 • پارک تفریحی خورشید22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 948 متر)
 • بام مشهد22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 952 متر)
 • بیمارستان مهرگان24 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 122 متر)
 • بلوار شریعتی23 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 170 متر)
 • نمایشگاه بین المللی مشهد22 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 703 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نمایشگاه22 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 791 متر)
 • بزرگراه آزادی25 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 855 متر)
 • ایستگاه قطار شهری وکیل آباد22 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 74 متر)
 • بزرگراه نمایشگاه24 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 471 متر)
 • بلوار شهید برونسی22 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 33 متر)
 • آرامگاه خواجه مراد17 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 143 متر)
 • مجتمع تفریحی جام‌جم24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 193 متر)
 • بیمارستان دکتر شریعتی24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 277 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهستان پارک23 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 314 متر)
 • پارک جنگلی وکیل آباد25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 969 متر)
 • بلوار مجیدیه24 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 221 متر)
 • بوستان نیایش25 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 274 متر)
 • باغ وحش وکیل آباد26 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 279 متر)
 • کوهستان پارک شادی26 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 285 متر)
 • بزرگراه میثاق24 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 404 متر)
 • چشمه گیلاس (گلسب)25 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 50 متر)
 • ویلاژتوریست26 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 111 متر)
 • سد طرق27 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 231 متر)
 • بهشت رضا20 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 354 متر)
 • پارک مینیاتوری27 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 177 متر)
 • امام زاده ناصر و یاسر29 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 465 متر)
 • رستوران مولانا29 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 485 متر)
 • سرزمین موج های خروشان27 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 834 متر)
 • خیابان گلستان28 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 884 متر)
 • ییلاق طرقبه31 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 63 متر)
 • باغ پونه طرقبه31 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 88 متر)
 • ییلاق شاندیز29 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 648 متر)
 • بازار بین المللی بعثت32 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 744 متر)
 • موزه مردم شناسی ویرانی29 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 835 متر)
 • رستوران آبشار33 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 883 متر)
 • بیمارستان طالقانی29 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 883 متر)
 • باغ رستوران طوبی33 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 932 متر)
 • رستوران آبنوس33 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 180 متر)
 • رستوران سرداب عنبران35 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 568 متر)
 • پیست موتور کراس32 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 747 متر)
 • روستا تاریخی پاژ36 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 214 متر)
 • رستوران تشریفات36 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 896 متر)
 • پیست دوچرخه سواری ثامن36 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 947 متر)
 • رستوران سید و پسران جاغرق36 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 972 متر)
 • روستا مج50 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 642 متر)
 • هارونیه37 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 683 متر)
 • آرامگاه فردوسی40 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 210 متر)
 • موزه توس40 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 210 متر)
 • آرامگاه فردوسی40 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 210 متر)
 • روستا نغندر41 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 432 متر)
 • مجتمع توریستی پدیده شاندیز39 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 449 متر)
 • رستوران هندی راج39 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 492 متر)
 • رستوران ارم شاندیز39 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 665 متر)
 • رستوران پدیده شاندیز40 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 459 متر)
 • رستوران حسین شیشلیکی39 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 467 متر)
 • غار مغان56 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 48 متر)
 • دره ارغوان47 دقیقه با خودرو (37 کیلومتر و 53 متر)
 • روستا ابرده44 دقیقه با خودرو (38 کیلومتر و 779 متر)
 • روستا دهبار1 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (41 کیلومتر و 660 متر)
 • روستا کنگ1 ساعت و 2 دقیقه با خودرو (43 کیلومتر و 70 متر)
 • روستا اندرخ58 دقیقه با خودرو (43 کیلومتر و 233 متر)
 • روستا زشک58 دقیقه با خودرو (48 کیلومتر و 225 متر)
 • روستا کاهو60 دقیقه با خودرو (55 کیلومتر و 78 متر)
 • بقعه تاریخی امام زاده یحیی1 ساعت و 4 دقیقه با خودرو (55 کیلومتر و 398 متر)
 • روستا گلمکان1 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (61 کیلومتر و 510 متر)
 • دریاچه چشمه سبز2 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (81 کیلومتر و 818 متر)
 • آبشار ارتکند2 ساعت و 35 دقیقه با خودرو (130 کیلومتر و 882 متر)
 • کلات نادر2 ساعت و 28 دقیقه با خودرو (151 کیلومتر و 656 متر)
 • کاخ خورشید2 ساعت و 30 دقیقه با خودرو (153 کیلومتر و 695 متر)
 • آبشار قره سو2 ساعت و 35 دقیقه با خودرو (154 کیلومتر و 43 متر)
برای بزرگنمایی روی نقشه کلیک کنید

قوانین و مقرارت هتل

نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر 2 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاکودک بین 2 تا 12 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر

درباره هتل رز درویشی مشهد

اگر عازم شهر مشهد هستید و اقامت در هتلی لوکس و نزدیک به حرم دغدغه‌تان است، ما هتل رز درویشی مشهد را پیشنهاد می‌کنیم. هتل رز درویشی یکی از بهترین هتل‌های مشهد فلکه آب است و همچون نگینی در بین سایر هتل‌های شهر می‌درخشد. این هتل 22 طبقه و 107 اتاق با امکانات رفاهی مناسب و دکوراسیون مدرن دارد که می‌تواند دغدغه شما را بابت اقامتی خوب و راحت برطرف کند.

با رزرو هتل رز درویشی مشهد، تنها 400 متر با حرم مطهر رضوی فاصله دارید و بازار قدیمی اما دیدنی رضا در چند قدمیتان است. از دیگر مزایای اقامت در این هتل 3 ستاره، دسترسی آسان به مترو، بی آرتی و راه آهن است و فرودگاه هم فقط 8 کیلومتر از هتل رز درویشی فاصله داد.

می‌دانیم که برای اقامت در این هتل همه چیزتمام وسوسه شده‌اید، پس تردید را کنار بگذارید و بلیط هواپیما مشهد را خریداری کنید. شک نداریم که اقامت در هتل رز درویشی مشهد به یکی از بهترین خاطرات شما بدل می‌شود.

 

شماره تماس هتل رز درویشی مشهد

برای تماس با هتل رز درویشی مشهد می‌توانید با شماره 1548 تماس بگیرید و جواب همه سوالاتتان را مانند قیمت اتاق‌های هتل رز درویشی، نحوه رزرو یا امکانات آن بگیرید.

 

امکانات هتل رز درویشی مشهد

هتل رز درویشی با وجود امکانات  مطلوب رفاهی و رستوران‌های زیبا، یک سروگردن از سایر هتل‌های 3 ستاره مشهد بالاتر است و طرفداران پروپاقرصی دارد. صحبت از هتل رز درویشی را باید با نمای جذاب و منحصربه‌فرد آن شروع کنیم. این هتل با ساختمانی مرتفع و استفاده از به‌روزترین مصالح و جذاب‌ترین نورپردازی‌ها، همچون نگینی در خیابان امام رضا می‌درخشد و نگاه عابران را سمت خود می‌کشاند.

شک نداریم که با ورود به هتل رز درویشی و دیدن لابی آن، حیرت می‌کنید. لابی هتل با گچبری‌های زیبا و مبلمان سورمه‌ای توانسته هارمونی جذابی با رنگ طلایی سقف و لوسترها داشته باشد و منظره‌ای رویایی را به نمایش بگذارد.

با اینکه هتل رز درویشی مشهد در لیست هتل‌های سه ستاره قرار گرفته اما امکانات آن می‌تواند اقامتی فراموش‌نشدنی و ایده‌آل برای شما رقم بزند. از جمله این امکانات می‌توان به آسانسور، نمازخانه و رستوران‌های متنوع در محیط‌های متفاوت اشاره کرد.

 

رزرو هتل رز درویشی مشهد

رزرو هتل رز درویشی مشهد بسیار آسان است. فقط کافی‌ست در سایت یوتراوز به قسمت اتاق‌های قابل رزرو بروید و اتاق مدنظرتان را رزرو نمایید.

 

رستوران هتل رز درویشی مشهد

اغراق نکرده‌ایم اگر بگوییم هتل رز درویشی مشهد به واسطه رستوران‌های جذاب و متفاوت خود به یکی از معروف‌ترین هتل‌های نزدیک به حرم مشهد تبدیل شده است. در این هتل 3 رستوران با دکوراسیون زیبا و مدرن ساخته شده که کیفیت غذاهای آن‌ها زبانزد خاص‌وعام است. صحبت از رستوران‌های هتل رز درویشی را با سالن اصلی آن یعنی رستوران پاشا آغاز می‌کنیم. در این رستوران می‌توانید هر سه‌وعده غذایی را با بالاترین کیفیت نوش‌جان کنید و با دنیای جدیدی از عطرها و طعم‌ها آشنا شوید. شک نداریم که از دیدن منوی متنوع این رستوران و تنوع کم‌نظیر صبحانه‌های سرد و گرم تعجب می‌کنید. صبحانه هتل رز درویشی مشهد برای میهمانان رایگان است و کیفیت بی‌نظیر آن باعث می‌شود تا انرژیتان برای شروع یک روز هیجان‌انگیز، دوبرابر شود.

بعد از یک روز پرماجرا و تماشای جاذبه‌های مشهد، هیچ‌چیز به اندازه سرو یک‌غذای خوشمزه نمی‌تواند خستگی را از تنتان بیرون کند. پیشنهاد می‌کنیم بعد از یک گشت‌وگذار حسابی به هتل برگردید و ناهار یا شام را هم در رستوران پاشا میل کنید. این رستوران به شیک‌ترین حالت ممکن طراحی شده و تنوع غذاهای ایرانی و فرنگی در آن، کم‌نظیر است. هتل رز درویشی مشهد بهترین آشپزها را گردهم آورده تا طعم خوش غذاهایشان تا مدت‌ها از زیر زبانتان بیرون نرود.

رستوران پاشا در طبقه 1- واقع شده و استفاده از رنگ‌های طلایی و آبی آسمانی در کنار لوسترهای متفاوت و نورپردازی‌های جذاب، این رستوران را به یکی از شیک‌ترین رستوران‌های مشهد تبدیل کرده است. در این رستوران امکان استفاده از منو غذا یا بوفه فراهم شده و برای برگزاری جشن‌های تولد، نامزدی و شوروم‌ها بهترین انتخاب است.

زیبایی‌های هتل رز درویشی به همین‌جا ختم نمی‌شود. در ادامه معرفی رستوران‌های این هتل، توجه شما را به کافه رستوران رومانو دعوت می‌کنیم. این رستوران در تراس هتل رز درویشی واقع شده و فضای سبز همراه با نورپردازی جذاب، زیبایی آن را دوچندان کرده است. در این رستوران می‌توانید انواع نوشیدنی‌ها و غذاها را سفارش دهید و لحظات پر از آرامشی داشته باشید. می‌دانیم اگر بگوییم کافه رستوران رومانو هتل رز درویشی چشم‌انداز زیبایی به حرم امام رضا (ع) دارد برای رزرو این هتل مشتاق‌تر می‌شوید. یادتان نرود که رزرو هتل از طریق یوتراوز بهترین و آسان‌ترین گزینه است. یوتراوز انواع اتاق‌های هتل رز درویشی مشهد را با تضمین کم‌ترین قیمت خدمت شما ارائه می‌کند.

 

روف گاردن هتل رز درویشی مشهد

ویژگی منحصربه‌فرد هتل رز درویشی مشهد، رستوران روف‌گاردن آن است. این رستوران در پشت‌بام هتل واقع شده و چشم‌انداز بی‌نظیری به بارگاه مطهر رضوی دارد. پیشنهاد می‌کنیم هنگام غروب به آنجا بروید، روی صندلی‌های آنجا بنشینید، یک‌فنجان قهوه یا چای سفارش دهید و لحظاتی فراموش‌نشدنی را تجربه کنید.

اگر قیمت رستوران هتل رز درویشی مشهد برایتان سوال است، باید بگوییم که در رستوران‌های هتل رز درویشی کیفیت و تازگی حرف اول را می‌زند و درآن‌ها  بهترین و خوش‌طعم‌ترین غذاها سرو می‌شود. همین عوامل در کنار لوکس‌بودن فضا و به‌کارگیری آشپزهای بین‌المللی باعث شده تا غذاهای هتل رز درویشی مشهد قیمت بالایی داشته باشند و مجبور شوید مبلغ بیشتری نسبت به سایر رستوران‌ها پرداخت کنید. اما آنقدر غذاهای آن خوشمزه هستند که به نظر ما ارزش امتحان‌کردن و پرداخت هزینه بیشتر را دارند!

 

قیمت هتل رز درویشی مشهد

اگر قیمت یک شب اقامت در هتل رز درویشی مشهد برایتان سوال است باید بگوییم هتل رز درویشی یکی از بهترین هتل‌های خیابان امام رضا مشهد است و برای اقامت در آن باید هزینه بیشتری نسبت به هتل‌های مشابه بپردازید. اما باید این مژده را بدهیم که سایت یوتراوز تضمین قیمت دارد و می‌توانید ارزان‌تر از آن چیزی که فکرش را می‌کنید، اتاق‌های هتل رز درویشی مشهد را رزرو کنید. با رزرو هتل از طریق یوتراوز، خیالتان از بابت قیمت راحت است.

 

کافی‌شاپ هتل رز درویشی مشهد

ما اعتقاد داریم که هیچ چیز به اندازه نوشیدن یک فنجان چای یا خوردن یک دسر خوشمزه، خستگی یک گشتوگذار حسابی را از تن بیرون نمیکند. به همین منظور پیشنهاد میکنیم بعد از زیارت و سیاحت، به هتل بازگردید و خودتان را به یک فنجان چای یا قهوه مهمان کنید. کافیشاپ هتل رز درویشی مشهد در عین سادگی، زیبایی و آرامش خاصی دارد و میتواند برای قرارهای دوستانه هم گزینه مناسبی باشد.

 

واحدهای اقامتی هتل رز درویشی مشهد

پرسنل مجرب و کارآزموده هتل رزدرویشی همواره در تلاشند تا با فراهم کردن بهترین امکانات و متفاوت‌ترین دکوراسیون‌ها در اتاق‌ها، اقامتی به‌یادماندنی برای شما رقم بزنند. اگر تصمیمتان برای رزرو هتل قطعی‌ست باید بگوییم که واحدهای اقامتی هتل رز درویشی مشهد شامل اتاق‌های یک الی چهارتخته استاندارد و رویال است. شما می‌توانید بسته به نیازخود هرکدام از اتاق‌های این هتل را رزرو کنید و سفری خاطره‌انگیز داشته باشید.

اگر به تازگی ازدواج کرده‌اید و انتخاب شما برای مقصد ماه عسل، شهر مشهد است پیشنهاد می‌کنیم از رزرو اتاق ماه عسل این هتل غافل نشوید. در اتاق ماه عسل هتل رز درویشی تخت دونفره‌ای با طراحی زیبا تعبیه شده و دکوراسیون آن متفاوت‌تر از سایر اتاق‌هاست.

از جمله امکاناتی که در اتاق‌های هتل رز درویشی مشهد فراهم شده می‌توانیم به تلویزیون، یخچال، مینی‌بار، مبلمان، میزوصندلی، میزآرایش، سشوار، کتری برقی، دستگاه چایساز، حمام و سرویس بهداشتی اشاره کنیم. با وجود این امکانات لحظه‌ای برای رزرو هتل رز درویشی تردید نکنید و هرچه زودتر بار سفر به مشهد را ببندید.

پیشنهاد می‌کنیم برای شناخت بهتر دکوراسیون اتاق‌ها، امکانات و خدمات هتل به سایت آن هم سری بزنید. در سایت هتل رز درویشی مشهد عکس همه اتاق ها و رستوران‌های آن بارگزاری شده، بنابراین انتخاب اتاق موردنظرتان آسانتر خواهد بود.

 

خدمات هتل رز درویشی مشهد

در هتل رز درویشی مشهد خدماتی نظیر لاندری، بیدارباش، پذیرش 24 ساعته، خدمات تور، خانه‌داری و اینترنت فراهم شده تا دغدغه‌ای درباره اقامت خود نداشته باشید.

اگر تابه‌حال سفربا قطار را تجربه نکرده‌اید پیشنهاد می‌کنیم تردید را کنارگذاشته و با خرید بلیط قطار از یوتراوز، خودتان را به یک سفر ماجراجویانه و هیجان‌انگیز به مشهد دعوت کنید.

 

قوانین کنسلی هتل رز درویشی مشهد

خوب است بدانید که هر زمان و به هردلیلی قصد داشتید که اتاق رزرو شده خود را کنسل کنید، تیم پشتیبانی یوتراوز به کمک شما خواهند آمد. با شماره‌گیری 1548 می‌توانید نسبت به کنسل‌کردن اتاق خود در هتل رز درویشی مشهد اقدام کنید. لازم به ذکر است که کنسل‌کردن هتل یک قاعده کلی ندارد و هر هتل دارای قوانین کنسلی خاص خود است. توصیه می‌کنیم قبل از رزرو هتل رز درویشی مشهد، قوانین مربوط به کنسلی آن را هم مطالعه کنید.

 

آدرس هتل رز درویشی مشهد

هتل رز درویشی مشهد در خیابان امام رضا و بین امام رضا 1 و 3 واقع شده و تنها 400 متر با حرم مطهر رضوی فاصله دارد. با اقامت در این هتل می‌توانید با 5 دقیقه پیاده‌روی به بارگاه منور رضوی برسید و از فضای روح‌بخش و آسمانی آنجا، نهایت لذت را ببرید.

خریدکردن و گشت‌وگذار در مغازه‌ها یکی از شیرین‌ترین لحظات سفر است. اگر قصد خرید یادگاری برای عزیزانتان را دارید پیشنهاد ما بازارهای مرکزی، رضا، سرشور و مراکز خرید هفده شهریور است. این مراکز خرید بهترین گزینه برای خرید سوغاتی هستند و فاصله کمی با هتل رز درویشی مشهد دارند. در صورتی‌ که به گردش در مشهد علاقه دارید، می‌توانید در یک‌گشت نیم‌روزه از جاذبه‌های زیادی مانند خانه تاریخی داروغه، خانه توکلی، موزه آستان قدس رضوی، موزه مردم‌شناسی، بازار سرشور و... هم دیدن کنید.

 

سوالات متداول

هتل رز درویشی مشهد چند ستاره است؟

هتل رز درویشی مشهد در لیست هتل‌های 3 ستاره مشهد قرار دارد.

آدرس هتل رز درویشی مشهد کجاست؟

هتل رز درویشی مشهد در خیابان امام رضا و بین امام رضا 1 و 3 واقع شده است.

فاصله هتل رز درویشی مشهد تا حرم چقدر است؟

هتل رز درویشی مشهد فقط 400 متر با حرم مطهر رضوی فاصله دارد.

هتل رز درویشی مشهد چند طبقه و چند اتاق دارد؟

هتل رز درویشی مشهد 22 طبقه و 107 اتاق دارد.

واحدهای اقامتی هتل رز درویشی مشهد شامل چه مواردی است؟

واحدهای اقامتی هتل رز درویشی مشهد شامل اتاق‌های یک الی چهارتخته استاندارد و رویال است.

اتاق‌های هتل رز درویشی مشهد چه امکاناتی دارد؟

از جمله امکاناتی که در اتاق های هتل رز درویشی تعبیه شده می‌توان به نظیر تلویزیون، یخچال، مینی‌بار، مبلمان، کتری برقی، میزتحریر، جالباسی، میزآرایش، دستگاه چایساز، حمام و سرویس بهداشتی اشاره کرد.

آیا هتل رز درویشی مشهد استخر دارد؟

خیر، هتل رز درویشی فاقد آسانسور است.

آیا صبحانه هتل رز درویشی مشهد رایگان است؟

بله، صبحانه هتل رز درویشی مشهد برای میهمانان مقیم هتل رایگان است.

فاصله فرودگاه تا هتل رز درویشی مشهد چقدر است؟

هتل رز درویشی مشهد 8 کیلومتری فرودگاه واقع شده است.

راه‌آهن در چه فاصله ای از هتل رز درویشی مشهد قرار دارد؟

راه‌آهن 4 کیلومتر از هتل رز درویشی مشهد فاصله دارد.

خانه تاریخی داروغه چند کیلومتر از هتل رز درویشی مشهد فاصله دارد؟

خانه تاریخی داروغه در 5 کیلومتری هتل رز درویشی مشهد است.

هتل رز درویشی مشهد در چه فاصله ای از مراکز خرید هفده شهریور واقع شده است؟

هتل رز درویشی مشهد 2 کیلومتر از مراکز خرید هفده شهریور فاصله دارد.

فاصله هتل رز درویشی مشهد تا سرزمین موج‌های آبی چقدر است؟

هتل رز درویشی مشهد در فاصله 17 کیلومتری از سرزمین موج‌های آبی واقع شده است.

باغ گیاه‌شناسی مشهد در چه فاصله‌ای از هتل رز درویشی مشهد قرار دارد؟

هتل رز درویشی مشهد در 4 کیلومتری باغ گیاه‌شناسی واقع شده و دسترسی به آنجا با ماشین، 15 دقیقه طول می‌کشد.

باغ‌وحش وکیل آباد از هتل رز درویشی مشهد چقدر فاصله دارد؟

باغ‌وحش وکیل آباد در 18 کیلومتری هتل رز درویشی مشهد است.

قیمت هتل رز درویشی مشهد در چه حدودی است؟

برای اطلاع از قیمت سوئیت هتل رز درویشی مشهد می‌توانید در قسمت اتاق‌های قابل رزرو سایت یوتراوز هزینه هرکدام را ببینید.

آیا رزرو هتل رز درویشی مشهد با تخفیف ممکن است؟

بله، شما می‌توانید از طریق سایت یوتراوز اتاق موردنظرتان در هتل رز درویشی مشهد را با کم‌ترین قیمت رزرو کنید.

شماره تماس هتل رز درویشی مشهد چند است؟

برای تماس با هتل رز درویشی مشهد می‌توانید با شماره 1548 تماس بگیرید و سوالاتتان را از تیم پشتیبانی یوتراوز بپرسید.