#
آدرس هتل :مشهد، خیابان دانش شرقی، شهید حنایی 12، بین رجب زاده 9 الی 11

اتاق‌های هتل رفاه مشهد

نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان

هتل های مشابه هتل رفاه مشهد

امکانات هتل رفاه مشهد

فاصله هتل رفاه مشهد تا نقاط مهم

 • خیابان دانش شرقی5 دقیقه پیاده ‌روی (349 متر)
 • پارک میرزا کوچک خان6 دقیقه پیاده ‌روی (422 متر)
 • بازار رضا6 دقیقه پیاده ‌روی (437 متر)
 • بوستان میرزا کوچک خان(دانش)6 دقیقه پیاده ‌روی (476 متر)
 • خیابان عنصری8 دقیقه پیاده ‌روی (604 متر)
 • باغ خونی10 دقیقه پیاده ‌روی (815 متر)
 • مرکز خرید آسمان10 دقیقه پیاده ‌روی (830 متر)
 • برج تجاری آکسون12 دقیقه پیاده ‌روی (957 متر)
 • مرکز خرید اطلسیه12 دقیقه پیاده ‌روی (962 متر)
 • حرم ورودی باب الرضا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 140 متر)
 • خیابان هفده شهریور3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 158 متر)
 • بلوار 17 شهریور3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 162 متر)
 • حرم ورودی باب الجواد3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 366 متر)
 • موزه آستان قدس رضوی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 392 متر)
 • موزه ظروف3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 395 متر)
 • موزه مدال3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 401 متر)
 • موزه قرآن و نفایس3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 401 متر)
 • موزه فرش3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 401 متر)
 • موزه نجوم و ساعت3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 401 متر)
 • موزه تمبر، اسکناس و سکه3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 401 متر)
 • موزه هنرهای تجسمی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 401 متر)
 • موزه مردم‌شناسی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 401 متر)
 • خیابان دانش غربی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 406 متر)
 • خیابان خسروی نو3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 450 متر)
 • خیابان خسروی نو3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 459 متر)
 • بیمارستان موسی بن جعفر(ع)4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 463 متر)
 • حرم ورودی حرعاملی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 614 متر)
 • ایستگاه قطار شهری بسیج4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 772 متر)
 • موزه مردم‌ شناسی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 795 متر)
 • مقبره پیر پالان دوز4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 796 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 837 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب(امدادی)4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 841 متر)
 • مدرسه علمیه عباسقلی خان4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 841 متر)
 • مسجد هفتاد و دو تن4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 849 متر)
 • بلوار امام رضا4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 856 متر)
 • حرم ورودی خیابان نواب صفوی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 864 متر)
 • آرامگاه شیخ نخودکی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 916 متر)
 • بیمارستان سینا4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 2 متر)
 • خیابان نواب صفوی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 16 متر)
 • کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 23 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفده شهریور4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 51 متر)
 • کلیسای مسروپ مقدس4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 83 متر)
 • گنبد خشتی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 177 متر)
 • حرم ورودی صحن جمهوری4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 211 متر)
 • کنسولگری کشور افغانستان5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 229 متر)
 • مدرسه پریزاد4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 272 متر)
 • کنسولگری کشور پاکستان5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 284 متر)
 • بیمارستان امام هادی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 328 متر)
 • کنسولگری کشور ترکمنستان5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 355 متر)
 • چهارراه شهدا5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 377 متر)
 • حرم ورودی شیخ طبرسی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 390 متر)
 • خیابان شیرازی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 431 متر)
 • مصلی تاریخی مشهد5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 436 متر)
 • بازار مرکزی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 438 متر)
 • خانه ملک5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 457 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پروین اعتصامی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 472 متر)
 • مسجد گوهرشاد4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 495 متر)
 • بوستان وحدت6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 497 متر)
 • بیمارستان امام زمان6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 498 متر)
 • خیابان امام خمینی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 523 متر)
 • پارک باغ ملی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 619 متر)
 • بلوار امام خمینی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 627 متر)
 • مجتمع تجاری آرمان5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 701 متر)
 • رستوران معین درباری6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 714 متر)
 • خیابان پاسداران6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 714 متر)
 • پارک وحدت5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 718 متر)
 • بلوار وحدت5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 742 متر)
 • سینما قدس6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 762 متر)
 • حرم ورودی خیابان شیرازی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 768 متر)
 • ایستگاه قطار شهری امام خمینی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 799 متر)
 • کلیسا انجیلی6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 821 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سعدی6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 894 متر)
 • میدان امام رضا6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 903 متر)
 • بازار جنت6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 954 متر)
 • بلوار امیرالمومنین6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 23 متر)
 • بلوار مصلی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 109 متر)
 • بیماررستان امام رضا(ع)7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 134 متر)
 • خیابان آزادی (بهجت)6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 189 متر)
 • بیمارستان آریا7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 237 متر)
 • برج تجاری آلتون6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 302 متر)
 • بیمارستان ثامن الائمه6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 454 متر)
 • بلوار شهید رستمی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 509 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید مفتح6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 545 متر)
 • سینما هویزه7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 548 متر)
 • آرامگاه نادرشاه افشار7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 555 متر)
 • پایانه مسافربری امام رضا(ع)7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 626 متر)
 • رستوران رضایی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 680 متر)
 • بیمارستان 550 ارتش7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 774 متر)
 • بیمارستان ام البنین7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 869 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شریعتی7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 936 متر)
 • میدان شریعتی ( تقی آباد )7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 942 متر)
 • مجتمع زیست خاور8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 44 متر)
 • بوستان امت7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 89 متر)
 • ایستگاه قطار شهری راه آهن7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 112 متر)
 • ایستگاه راه آهن7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 112 متر)
 • بیمارستان بنت الهدی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 140 متر)
 • بیمارستان تخصصی کودکان دکتر شیخ8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 251 متر)
 • بوستان باباقدرت7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 374 متر)
 • میدان شهدا8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 444 متر)
 • پارک باباقدرت7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 460 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهدا8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 510 متر)
 • سینما آفریقا9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 510 متر)
 • گنبد سبز8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 517 متر)
 • مرکز خرید ورسیج مشهد8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 521 متر)
 • میدان توحید7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 560 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قائم8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 687 متر)
 • بیمارستان مهر9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 698 متر)
 • بیمارستان پاستور نو8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 701 متر)
 • بازار فردوسی9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 765 متر)
 • بیمارستان تخصصی سرطان امید8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 790 متر)
 • ایستگاه قطار شهری الندشت9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 794 متر)
 • هنرستان صنعتی شهید بهشتی8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 829 متر)
 • بیمارستان قائم9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 869 متر)
 • خیابان آبکوه9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 936 متر)
 • بیمارستان شهید هاشمی نژاد9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 954 متر)
 • خیابان کوهسنگی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 8 متر)
 • بلوار احمد آباد9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 85 متر)
 • بیمارستان امام حسین (ع)9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 108 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نبوت8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 166 متر)
 • نسیم لبنان10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 190 متر)
 • بیمارستان 17 شهریور10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 326 متر)
 • فروشگاه دبنهامز9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 329 متر)
 • میدان احمد آباد9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 376 متر)
 • بلوار قرنی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 494 متر)
 • بلوار ملاصدرا10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 682 متر)
 • بیمارستان 22 بهمن11 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 842 متر)
 • کنسولگری کشور تاجیکستان11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 111 متر)
 • بیمارستان حجازی10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 121 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهسنگی11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 155 متر)
 • بوستان بسیج12 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 199 متر)
 • خیابان راهنمایی10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 227 متر)
 • بازار گوهر شاد12 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 242 متر)
 • بازار گوهرشاد12 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 245 متر)
 • رستوران سدروس11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 395 متر)
 • بلوار بعثت11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 497 متر)
 • مرکز خرید خورشید11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 507 متر)
 • بیمارستان تخصصی چشم خاتم النبیاء10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 523 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فلسطین11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 526 متر)
 • مرکز خرید قسطنطنیه11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 570 متر)
 • گورستان ارامنه10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 611 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طالقانی11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 793 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فجر11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 919 متر)
 • رستوران ارکیده سیاه13 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 953 متر)
 • بلوار شهید منتظری11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 30 متر)
 • بلوار هاشمی نژاد11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 105 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طبرسی11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 125 متر)
 • رستوران فیش اند چیپس خلیج فارس13 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 178 متر)
 • میدان ابوطالب11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 283 متر)
 • رستوران پسران کریم13 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 358 متر)
 • بلوار ملک اباد12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 500 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خیام12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 555 متر)
 • میدان فردوسی12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 713 متر)
 • بیمارستان جوادالائمه12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 751 متر)
 • خیابان طبرسی12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 812 متر)
 • کمپ غدیر11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 822 متر)
 • فرودگاه بین المللی13 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 872 متر)
 • بیمارستان امام سجاد15 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 999 متر)
 • پارک ریحانه( بانوان)10 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 11 متر)
 • بزرگراه شهید بابا نظر11 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 152 متر)
 • بلوار سجاد14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 263 متر)
 • ایستگاه قطار شهری آزادی13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 403 متر)
 • بیمارستان روان پزشکی ابن سینا13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 583 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید کاوه13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 854 متر)
 • کنسولگری کشور عراق16 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 66 متر)
 • میدان جانباز14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 68 متر)
 • مرکز خرید نیکا14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 101 متر)
 • آرامگاه خواجه ربیع14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 137 متر)
 • مجتمع تجاری پروما15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 149 متر)
 • بلوار خیام14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 290 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کشف رود15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 309 متر)
 • بوستان حجاب ( بانوان )14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 309 متر)
 • بلوار خیام14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 424 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پارک ملت14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 494 متر)
 • پارک پردیس قائم15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 897 متر)
 • خیابان رضاشهر15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 9 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوثر15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 337 متر)
 • بازار بین المللی سپاد16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 724 متر)
 • رستوران قصر هدیش16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 788 متر)
 • کیان سنتر 118 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 837 متر)
 • پارک ساحلی آفتاب16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 865 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری13 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 953 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری13 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 961 متر)
 • باغ پرندگان16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 6 متر)
 • دانشگاه فردوسی20 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 6 متر)
 • پردیس قائم17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 36 متر)
 • سرزمین عجایب17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 56 متر)
 • کیان سنتر 217 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 65 متر)
 • سرزمین عجایب17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 101 متر)
 • بلوار امامت16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 195 متر)
 • کنسولگری کشور قرقیزستان17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 201 متر)
 • پارک ملت17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 207 متر)
 • بیمارستان فارابی17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 569 متر)
 • میدان استقلال18 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 756 متر)
 • بلوار کوثر18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 55 متر)
 • پایانه مسافربری معراج19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 291 متر)
 • پارک طبیعی هفت حوض22 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 447 متر)
 • میدان کوثر19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 658 متر)
 • برج باران20 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 684 متر)
 • بلوار وکیل آباد18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 751 متر)
 • بیمارستان تخصصی جواد الائمه (قلب و عروق)19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 833 متر)
 • میدان قائم19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 843 متر)
 • میدان آزادی19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 944 متر)
 • سینما پیروزی19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 953 متر)
 • بلوار فکوری18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 973 متر)
 • بلوار پیروزی19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 65 متر)
 • رستوران گیاهی خانه20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 310 متر)
 • بیمارستان رضوی20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 333 متر)
 • رستوران کلبه محبت19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 457 متر)
 • رستوران دریایی سولو19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 568 متر)
 • رباط طرق17 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 642 متر)
 • بوستان ایزدی19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 754 متر)
 • بزرگراه سلسله الذهب15 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 569 متر)
 • بلوار استاد یوسفی21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 661 متر)
 • بلوار امامیه21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 661 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفت تیر22 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 799 متر)
 • ایستگاه قطار شهری اقبال لاهوری20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 197 متر)
 • بلوار نماز19 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 276 متر)
 • قاسم آباد ( شهرک غرب )23 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 288 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانش آموز22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 345 متر)
 • بلوار شاهد23 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 412 متر)
 • پارک آبی ایرانیان22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 502 متر)
 • باغ گلها21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 531 متر)
 • بلوار حجاب22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 867 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صیاد شیرازی22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 903 متر)
 • رستوران ایتالیایی پای21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 949 متر)
 • بلوار آب و برق23 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 977 متر)
 • بلوار صیاد شیرازی22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 88 متر)
 • سینما سیمرغ23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 89 متر)
 • بزرگراه آسیایی22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 180 متر)
 • بلوار اندیشه24 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 243 متر)
 • بلوار ادیب23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 305 متر)
 • مسیر پلکانی بابا کوهی21 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 324 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صدف22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 380 متر)
 • پارک ملی چهل بازه مشهد21 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 495 متر)
 • پارک خانواده24 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 505 متر)
 • پارک تفریحی خورشید22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 511 متر)
 • بام مشهد22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 515 متر)
 • بزرگراه امام علی22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 646 متر)
 • سرزمین موج های آبی24 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 656 متر)
 • بوستان نیلوفر آبی25 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 704 متر)
 • بلوار فلاحی24 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 725 متر)
 • بلوار دکتر حسابی24 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 801 متر)
 • بیمارستان مهرگان26 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 548 متر)
 • بلوار شریعتی24 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 596 متر)
 • نمایشگاه بین المللی مشهد24 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 129 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نمایشگاه23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 217 متر)
 • بزرگراه آزادی26 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 281 متر)
 • ایستگاه قطار شهری وکیل آباد23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 500 متر)
 • آرامگاه خواجه مراد17 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 706 متر)
 • بلوار شهید برونسی24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 459 متر)
 • بزرگراه نمایشگاه25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 585 متر)
 • مجتمع تفریحی جام‌جم26 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 619 متر)
 • بیمارستان دکتر شریعتی26 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 703 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهستان پارک25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 740 متر)
 • پارک جنگلی وکیل آباد27 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 395 متر)
 • بلوار مجیدیه26 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 647 متر)
 • بوستان نیایش27 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 700 متر)
 • باغ وحش وکیل آباد28 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 705 متر)
 • کوهستان پارک شادی28 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 711 متر)
 • سد طرق27 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 794 متر)
 • بهشت رضا20 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 916 متر)
 • بزرگراه میثاق26 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 953 متر)
 • چشمه گیلاس (گلسب)26 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 93 متر)
 • ویلاژتوریست27 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 537 متر)
 • پارک مینیاتوری29 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 603 متر)
 • امام زاده ناصر و یاسر30 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 891 متر)
 • رستوران مولانا31 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 911 متر)
 • سرزمین موج های خروشان29 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 260 متر)
 • خیابان گلستان29 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 928 متر)
 • ییلاق طرقبه32 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 489 متر)
 • باغ پونه طرقبه32 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 514 متر)
 • ییلاق شاندیز30 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 74 متر)
 • بازار بین المللی بعثت33 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 170 متر)
 • موزه مردم شناسی ویرانی31 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 261 متر)
 • بیمارستان طالقانی30 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 926 متر)
 • رستوران آبشار35 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 309 متر)
 • باغ رستوران طوبی35 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 358 متر)
 • رستوران آبنوس35 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 606 متر)
 • روستا تاریخی پاژ36 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 816 متر)
 • رستوران سرداب عنبران36 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 994 متر)
 • پیست موتور کراس34 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 173 متر)
 • رستوران تشریفات38 دقیقه با خودرو (30 کیلومتر و 322 متر)
 • پیست دوچرخه سواری ثامن37 دقیقه با خودرو (30 کیلومتر و 373 متر)
 • رستوران سید و پسران جاغرق38 دقیقه با خودرو (30 کیلومتر و 398 متر)
 • روستا مج50 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 204 متر)
 • هارونیه38 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 727 متر)
 • آرامگاه فردوسی42 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 254 متر)
 • موزه توس42 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 254 متر)
 • آرامگاه فردوسی42 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 254 متر)
 • روستا نغندر42 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 858 متر)
 • مجتمع توریستی پدیده شاندیز40 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 875 متر)
 • رستوران هندی راج40 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 918 متر)
 • رستوران ارم شاندیز40 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 91 متر)
 • غار مغان56 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 610 متر)
 • رستوران پدیده شاندیز41 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 885 متر)
 • رستوران حسین شیشلیکی41 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 893 متر)
 • دره ارغوان49 دقیقه با خودرو (37 کیلومتر و 479 متر)
 • روستا ابرده46 دقیقه با خودرو (39 کیلومتر و 205 متر)
 • روستا دهبار1 ساعت و 10 دقیقه با خودرو (42 کیلومتر و 86 متر)
 • روستا اندرخ58 دقیقه با خودرو (42 کیلومتر و 835 متر)
 • روستا کنگ1 ساعت و 3 دقیقه با خودرو (43 کیلومتر و 495 متر)
 • روستا زشک60 دقیقه با خودرو (48 کیلومتر و 651 متر)
 • بقعه تاریخی امام زاده یحیی1 ساعت و 4 دقیقه با خودرو (54 کیلومتر و 217 متر)
 • روستا کاهو1 ساعت و 2 دقیقه با خودرو (55 کیلومتر و 504 متر)
 • روستا گلمکان1 ساعت و 10 دقیقه با خودرو (61 کیلومتر و 936 متر)
 • دریاچه چشمه سبز2 ساعت و 9 دقیقه با خودرو (82 کیلومتر و 244 متر)
 • آبشار ارتکند2 ساعت و 36 دقیقه با خودرو (130 کیلومتر و 484 متر)
 • کلات نادر2 ساعت و 28 دقیقه با خودرو (151 کیلومتر و 258 متر)
 • کاخ خورشید2 ساعت و 30 دقیقه با خودرو (153 کیلومتر و 297 متر)
 • آبشار قره سو2 ساعت و 35 دقیقه با خودرو (153 کیلومتر و 645 متر)
برای بزرگنمایی روی نقشه کلیک کنید

قوانین و مقرارت هتل

نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر 3 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاکودک بین 3 تا 6 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر (فقط میهمان ایرانی)

درباره هتل رفاه مشهد

اگر قصد سفر به مشهد را دارید و به دنبال محل اقامتی لوکس و باکیفیت هستید هتل رفاه مشهد یکی از گزینه‌ها خوب برای شماست. این هتل چهار ستاره سال 1397 افتتاح شد. هتل نوساز رفاه مشهد ساختمانی 16 طبقه دارد که در آن 115 باب اتاق و سوئیت‌ مجهز با امکانات رفاهی مدرن تعبیه‌ شده است. از مهم‌ترین دلایل برای رزرو هتل چهار ستاره رفاه مشهد می‌توان به نزدیک بودن آن به حرم امام رضا (ع)، فضایی داخلی دلباز اتاق‌ها و امکانات مدرن و لوکس آن اشاره کرد.

 

امکانات هتل رفاه مشهد

اتاق‌های هتل رفاه مشهد تنوع بسیار زیادی دارد و از همین رو توانسته است تا نظر طیف وسیعی از مسافران را به خود جلب کند. شما می‌توانید از بین اتاق‌های دو تخته، اتاق سه تخته، آپارتمان یک خوابه چهار تخته و اتاق‌های کانکت بهترین گزینه را برای اقامت خود و خانواده محترمتان انتخاب نمایید.

اما پیشنهاد ویژه یوتراوز به شما رزرو سوئیت‌های هتل رفاه مشهد است. این واحدها بسیار بزرگ و دلباز هستند و با طراحی زیبایی که دارند، سفر شما به مشهد را خاطره‌انگیزتر می‌کنند. هتل رفاه مشهد امکانات بسیار عالی را در اتاق‌ها برای مسافران آماده کرده است؛ به طوری که این امکانات قابل ‌رقابت با هتل‌های پنج ستاره است. از جمله این امکانات می‌توان به چای‌ساز، یخچال، مینی‌بار، حمام اختصاصی، اینترنت پرسرعت، مبل، میز، صندلی، تلویزیون، صندوق امانات و سیستم تهویه مطبوع اشاره کرد.

هتل رفاه مشهد در بخش غذا و نوشیدنی حرف‌های زیادی برای گفتن دارد. این هتل چهار ستاره با ارائه بالاترین سطح کیفی خدمات در چندین رستوران خود توانسته است تا رضایت مهمانان را به میزان چشمگیری افزایش دهد. رستوران‌های هتل رفاه مشهد شامل روف گاردن، رستوران سنتی و رستوران مرکزی می‌شود که در هر سه رستوران این هتل از بهترین مواد اولیه برای طبخ غذا استفاده می‌شود. کافی‌شاپ هتل رفاه مشهد هم نیز محیطی بسیار دنج و لوکس است. در این کافی‌شاپ انواع نوشیدنی‌های سرد و گرم و همچنین دسرهای خوشمزه نیز سرو می‌شود.

مجموعه ورزشی هتل رفاه مشهد از دیگر ویژگی‌های برتر این هتل نسبت به دیگر هتل‌های 4 ستاره شهر مشهد است. استفاده از مجموعه آبی این هتل که شامل استخر، سونا و جکوزی می‌شود، برای بار اول رایگان است.

 

آدرس و شماره تماس هتل رفاه مشهد

هتل رفاه مشهد در نزدیکی خیابان امام رضا و با فاصله حدود 15 دقیقه تا حرم مطهر رضوی قرار دارد. هتل رفاه مشهد دسترسی راحتی به مراکز خرید اصلی مشهد همچون بازار رضا و خیابان هفده شهریور دارد. همچنین جاذبه‌های گردشگری زیادی نیز در اطراف این هتل قرار دارد که شاید مهم‌ترین آن‌ها بازار سرشور، حمام محمدقلی بیگ، بازار فرش‌فروش‌ها، آرامگاه نادرشاه، باغ ملی و ... باشد که همگی در فاصله کمتر از 10 دقیقه با ماشین در اطراف این هتل قرار گرفته‌اند.

برای تماس با هتل رفاه مشهد شما می‌توانید با پشتیبانی یوتراوز به شماره 1548 تماس بگیرید.

 

رزرو هتل رفاه مشهد

شما می‌توانید برای رزرو آنلاین هتل از سایت یوتراوز استفاده کرده و به‌راحتی اتاق مدنظر خود را با توجه به زمان ورود و خروج و همچنین تعداد نفرات انتخاب کنید. همچنین امکان رزرو تلفنی نیز وجود دارد و شما می‌توانید با تلفن رزرو هتل رفاه مشهد به شماره 1548 تماس گرفته و به‌راحتی اتاق مدنظر خود را رزرو کنید.