آدرس هتل :تهران، خیابان انقلاب، ضلع شرقی پارک دانشجو، نبش خیابان رازی، پلاک ۹۱
نکات مهم هتل آپارتمان رازی تهران
 • کمپین ویژه تابستان با اقامت در هتل مجلل درویشی، هر شب به قید قرعه یک اتاق، هدیه اقامت رایگان هتل را دریافت نمایید
 • هزینه اقامت کودک زیر دوسال رایگان می‌باشد.
اتاق‌های قابل رزرو
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
امکانات هتل آپارتمان رازی تهران
موقعیت مکانی هتل آپارتمان رازی تهران
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۵ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۵۸۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه را ...۱۵ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۵۹۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۵ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶۰۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۵ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶۱۲ متر)
 • فاصله تا مصلی۱۳ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶۴۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۳ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶۴۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۵ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶۹۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه مت ...۱۳ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۷۴۴ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۲ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۷۵۳ متر)
 • فاصله تا رستوران ال ...۱۵ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۷۶۹ متر)
 • فاصله تا البرز۱۵ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۷۶۹ متر)
 • فاصله تا رستوران خا ...۱۳ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۷۸۷ متر)
 • فاصله تا رستوران وا ...۱۶ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۸۶۳ متر)
 • فاصله تا عباس آباد۱۵ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۸۷۵ متر)
 • فاصله تا رستوران شب ...۱۶ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۹۰۶ متر)
 • فاصله تا خیابان خرم ...۱۵ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۶ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۷۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۶ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۲۴۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۷ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۲۷۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۷ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۳۳۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۶ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۴۰۲ متر)
 • فاصله تا بزرگراه نو ...۱۶ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۵۷۴ متر)
 • فاصله تا گنبد مینا۱۷ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۵۹۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۵ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۶۱۸ متر)
 • فاصله تا رستوران ما ...۱۴ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۶۸۵ متر)
 • فاصله تا رستوران بی ...۱۴ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۷۱۸ متر)
 • فاصله تا سفره خانه ...۱۵ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۷۲۹ متر)
 • فاصله تا خیابان گان ...۱۴ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۸۲۲ متر)
 • فاصله تا میدان آزاد ...۱۷ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۸۵۸ متر)
 • فاصله تا مرکز چشم پ ...۱۵ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۹۱۱ متر)
 • فاصله تا میدان ونک۱۵ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۹۱۵ متر)
 • فاصله تا رستوران گی ...۱۷ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۹۴۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۵ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۹۸۴ متر)
 • فاصله تا باغ خزندگا ...۱۵ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۳۳ متر)
 • فاصله تا رستوران آن ...۱۸ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۵۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۶ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۳۰۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۹ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۴۰۹ متر)
 • فاصله تا خیابان ستا ...۲۰ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۴۵۸ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۶ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۵۶۰ متر)
 • فاصله تا بزرگراه کو ...۱۷ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۵۷۸ متر)
 • فاصله تا موزه پول۱۷ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۶۹۷ متر)
 • فاصله تا خیابان ملا ...۱۷ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۷۰۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۹ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۷۶۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۹ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۷۶۶ متر)
 • فاصله تا بوستان طال ...۱۶ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۷۸۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۸ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۸۲۵ متر)
 • فاصله تا ترمینال غر ...۱۹ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۸۵۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۰ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۸۶۹ متر)
 • فاصله تا سینما جی۱۹ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۹۱۱ متر)
 • فاصله تا ترمینال جن ...۱۸ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۹۵۵ متر)
 • فاصله تا پار ک وی۱۷ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۹۸۵ متر)
 • فاصله تا پیتزا نخل۱۷ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۹۹۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۷ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۱۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۱ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۷۲ متر)
 • فاصله تا ساختمان صل ...۱۷ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۸۷ متر)
 • فاصله تا بزرگراه حق ...۱۷ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۱۰۳ متر)
 • فاصله تا خیابان شهی ...۱۷ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۱۱۱ متر)
 • فاصله تا بلوار مرزد ...۲۳ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۳۴۴ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۷ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۳۵۳ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۸ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۳۹۳ متر)
 • فاصله تا بوستان آب ...۱۷ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۴۰۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۰ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۴۳۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۰ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۵۲۰ متر)
 • فاصله تا پل طبیعت۱۷ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۵۴۵ متر)
 • فاصله تا بلوار آفری ...۱۸ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۶۰۲ متر)
 • فاصله تا خیابان ولی ...۱۸ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۶۳۴ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۸ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۶۹۷ متر)
 • فاصله تا رستوران اس ...۱۹ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۸۱۴ متر)
 • فاصله تا بوستان فدک ...۱۹ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۹۲۱ متر)
 • فاصله تا بزرگراه یا ...۱۷ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۹۳۶ متر)
 • فاصله تا سفارت سوری ...۲۰ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۹۹۴ متر)
 • فاصله تا خیابان آزا ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۶ متر)
 • فاصله تا سینما ملت۱۹ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۵۹ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۹۰ متر)
 • فاصله تا رستوران بر ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۱۰۳ متر)
 • فاصله تا سفارت امار ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۱۷۹ متر)
 • فاصله تا رستوران کا ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۱۹۰ متر)
 • فاصله تا رستوران شا ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۲۱۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۲۳۵ متر)
 • فاصله تا رستوران گی ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۲۴۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۲۷۸ متر)
 • فاصله تا سفارت جمهو ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۳۷۷ متر)
 • فاصله تا بوستان باغ ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۵۵۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۵۹۳ متر)
 • فاصله تا بلوار میرد ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۶۱۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۶۹۱ متر)
 • فاصله تا بزرگراه چم ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۸۵۲ متر)
 • فاصله تا حسینیه ارش ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۹۳۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۱۰۷ متر)
 • فاصله تا یافت آباد۲۲ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۱۴۱ متر)
 • فاصله تا پارک بازیا ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۱۷۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۱۹۱ متر)
 • فاصله تا بزرگراه آی ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۲۱۴ متر)
 • فاصله تا مسجد قبا۲۱ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۲۲۱ متر)
 • فاصله تا شاطر عباس۲۳ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۴۶۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۴۷۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۵۸۲ متر)
 • فاصله تا خیابان دما ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۶۴۱ متر)
 • فاصله تا رستوران خا ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۶۷۷ متر)
 • فاصله تا سفارت اردن ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۷۰۸ متر)
 • فاصله تا موزه امام ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۷۱۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۷۲۴ متر)
 • فاصله تا پارک دلفین ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۷۵۴ متر)
 • فاصله تا رستوران گر ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۷۵۶ متر)
 • فاصله تا سفارت جمهو ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۷۸۴ متر)
 • فاصله تا خانه موزه ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۸۰۸ متر)
 • فاصله تا برج میلاد۲۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۸۶۳ متر)
 • فاصله تا نمایشگاه ب ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۸۶۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۵۴ متر)
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۱۰۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۱۲۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۱۷۸ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۲۲۰ متر)
 • فاصله تا سفارت جمهو ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۲۶۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۴۴۱ متر)
 • فاصله تا شهرک غرب۲۵ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۵۸۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۶۷۵ متر)
 • فاصله تا نارمک۲۱ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۶۹۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۷۴۲ متر)
 • فاصله تا رستوران مر ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۸۲۵ متر)
 • فاصله تا خیابان فیا ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۹۷۳ متر)
 • فاصله تا خیابان فرش ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۹۷۴ متر)
 • فاصله تا رستوران آن ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۹۹۷ متر)
 • فاصله تا موزه تنوع ...۲۸ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۱۰۴ متر)
 • فاصله تا رستوران فر ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۱۷۴ متر)
 • فاصله تا ترمینال شر ...۲۹ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۲۱۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۲۵۸ متر)
 • فاصله تا سینما اریک ...۲۸ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۳۶۲ متر)
 • فاصله تا سفره خانه ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۳۷۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۷ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۴۲۵ متر)
 • فاصله تا پارک پلیس۲۷ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۴۳۰ متر)
 • فاصله تا خیابان پاس ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۶۶۰ متر)
 • فاصله تا باغ موزه ه ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۷۳۲ متر)
 • فاصله تا موزه دکتر ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۷۶۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۱ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۹۱۳ متر)
 • فاصله تا خیابان کیخ ...۲۹ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۹۲۸ متر)
 • فاصله تا سفارت ژاپن ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۹۶۵ متر)
 • فاصله تا کافی شاپ ک ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۱۳۸ متر)
 • فاصله تا تجریش۲۵ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۱۵۵ متر)
 • فاصله تا پیتزا پارک ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۱۸۳ متر)
 • فاصله تا رستوران شه ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۲۰۳ متر)
 • فاصله تا قیطریه۲۶ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۲۲۸ متر)
 • فاصله تا نمایشگاه ه ...۳۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۲۹۶ متر)
 • فاصله تا رستوران نا ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۲۹۹ متر)
 • فاصله تا پیتزا پم۲۶ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۳۲۶ متر)
 • فاصله تا حرم امامزا ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۳۶۲ متر)
 • فاصله تا رستوران مو ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۴۱۷ متر)
 • فاصله تا رستوران ای ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۵۳۰ متر)
 • فاصله تا سعادت آباد ...۲۷ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۷۱۷ متر)
 • فاصله تا افسریه۲۴ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۸۱۴ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۷ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۸۴۶ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۸۶۱ متر)
 • فاصله تا باغ فردوس۲۶ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۹۰۴ متر)
 • فاصله تا بوستان نهج ...۳۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۹۶۶ متر)
 • فاصله تا پارک ارم۳۳ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۵ متر)
 • فاصله تا سفارت برزی ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۱۳۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۱۵۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۱۸۴ متر)
 • فاصله تا رصد خانه ز ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۲۰۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۰ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۲۱۲ متر)
 • فاصله تا رستوران سن ...۲۷ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۲۱۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۷ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۲۱۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۷ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۲۳۳ متر)
 • فاصله تا پارک ژوراس ...۳۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۲۵۰ متر)
 • فاصله تا سفارت جمهو ...۲۷ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۲۷۵ متر)
 • فاصله تا فرودگاه مه ...۳۴ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۲۸۸ متر)
 • فاصله تا موزه سینما ...۲۸ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۳۸۱ متر)
 • فاصله تا چشمه علی۲۵ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۴۱۰ متر)
 • فاصله تا رستوران شب ...۲۷ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۴۵۲ متر)
 • فاصله تا سفارت اتری ...۲۸ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۴۷۳ متر)
 • فاصله تا فرحزاد۳۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۵۰۶ متر)
 • فاصله تا خیابان ولن ...۲۷ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۵۵۷ متر)
 • فاصله تا رستوران ار ...۲۹ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۵۹۷ متر)
 • فاصله تا رستوران ال ...۲۹ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۶۱۳ متر)
 • فاصله تا کاخ سعدآبا ...۲۸ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۶۳۹ متر)
 • فاصله تا موزه آبکار ...۲۸ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۶۳۹ متر)
 • فاصله تا مجموعه فره ...۲۸ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۶۳۹ متر)
 • فاصله تا موزه نظامی ...۲۸ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۶۳۹ متر)
 • فاصله تا دژ رشکان۲۶ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۶۵۰ متر)
 • فاصله تا پارک لویزا ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۸۹۶ متر)
 • فاصله تا سفارت بوسن ...۲۹ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۹۲ متر)
 • فاصله تا آرامگاه شا ...۳۲ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۴۵۰ متر)
 • فاصله تا بزرگراه شی ...۲۹ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۴۹۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۱ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۵۹۰ متر)
 • فاصله تا درکه۳۰ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۶۴۱ متر)
 • فاصله تا رستوران با ...۲۹ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۸۲۲ متر)
 • فاصله تا خیابان شهی ...۳۰ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۸۹۸ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۳۱ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۹۶۶ متر)
 • فاصله تا دربند۳۱ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۹۹۱ متر)
 • فاصله تا بزرگرا ه ط ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۴۵ متر)
 • فاصله تا خیابان لوا ...۳۰ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۸۲ متر)
 • فاصله تا سورتمه تهر ...۳۱ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۱۲۰ متر)
 • فاصله تا آبشار دوقل ...۳۱ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۳۲۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۲ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۴۱۳ متر)
 • فاصله تا کاخ موزه س ...۳۲ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۷۴۵ متر)
 • فاصله تا بزرگراه لش ...۳۱ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۸۲۴ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۳۱ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۹۹۴ متر)
 • فاصله تا کتابخانه ا ...۳۳ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۱۱۰ متر)
 • فاصله تا سفارت چین۳۰ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۱۸۱ متر)
 • فاصله تا باغ پرندگا ...۴۸ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۲۲۰ متر)
 • فاصله تا کاخ موزه ن ...۳۴ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۲۵۹ متر)
 • فاصله تا بام محک۳۲ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۵۶۰ متر)
 • فاصله تا موزه ماشین ...۳۳ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۶۲۰ متر)
 • فاصله تا آبشار چال ...۳۴ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۷۴۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۴ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۳۲۱ متر)
 • فاصله تا کوه دارآبا ...۳۲ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۳۳۵ متر)
 • فاصله تا موزه حیات ...۳۲ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۳۳۶ متر)
 • فاصله تا بام تهران۴۷ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۵۲۴ متر)
 • فاصله تا چشمه درازل ...۳۴ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۵۴۵ متر)
 • فاصله تا آبشار کبوت ...۳۴ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۵۴۵ متر)
 • فاصله تا بوستان جمش ...۳۷ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۶۶۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۸ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۷۸۹ متر)
 • فاصله تا خیابان فرد ...۳۳ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۱۱۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۵ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۲۵۸ متر)
 • فاصله تا ارتفاعات ش ...۳۶ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۵۰۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۶ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۶۸۹ متر)
 • فاصله تا بزرگراه فت ...۳۱ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۷۴۰ متر)
 • فاصله تا سافاری پار ...۳۹ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۸۸۳ متر)
 • فاصله تا پارک چیتگر ...۳۹ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۸۸۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۶ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۱۶ متر)
 • فاصله تا پارک جنگلی ...۳۷ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۷۶ متر)
 • فاصله تا هرم هیجان ...۳۹ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۳۱۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۹ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۷۴۴ متر)
 • فاصله تا دریاچه مصن ...۴۵ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۱۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴۳ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۳۵۴ متر)
 • فاصله تا باغ ملی گی ...۴۰ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۸۸۹ متر)
 • فاصله تا پارک جنگلی ...۴۵ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۹۴۷ متر)
 • فاصله تا بهشت زهرا۴۷ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۸۹۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴۲ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۲۷۹ متر)
 • فاصله تا تپه میل۴۰ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۹۲۵ متر)
 • فاصله تا خیابان آیت ...۴۶ دقیقه با خودرو (۳۱ کیلومتر و ۷۵۷ متر)
 • فاصله تا اتوبان تهر ...۴۳ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۱۹۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴۴ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۳۲۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴۹ دقیقه با خودرو (۳۶ کیلومتر و ۱۰۷ متر)
 • فاصله تا دامنه اروا ...۱ ساعت و ۲ دقیقه با خودرو (۳۸ کیلومتر و ۱۳۴ متر)
 • فاصله تا روستای ورد ...۱ ساعت و ۲ دقیقه با خودرو (۳۸ کیلومتر و ۱۷۸ متر)
 • فاصله تا آبشار سنگا ...۱ ساعت و ۲۳ دقیقه با خودرو (۳۸ کیلومتر و ۳۶۶ متر)
 • فاصله تا دریاچه سد ...۶۰ دقیقه با خودرو (۴۱ کیلومتر و ۳۷۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵۱ دقیقه با خودرو (۴۲ کیلومتر و ۹۶۲ متر)
 • فاصله تا تله کابین ...۱ ساعت و ۲۷ دقیقه با خودرو (۴۶ کیلومتر و ۲۰۰ متر)
 • فاصله تا قله توچال۱ ساعت و ۶ دقیقه با خودرو (۴۶ کیلومتر و ۴۲۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵۶ دقیقه با خودرو (۴۷ کیلومتر و ۵۳۴ متر)
 • فاصله تا خیابان مفت ...۱ ساعت و ۴ دقیقه با خودرو (۴۷ کیلومتر و ۸۸۲ متر)
 • فاصله تا خیابان جمه ...۶۰ دقیقه با خودرو (۴۸ کیلومتر و ۹۹۴ متر)
 • فاصله تا کاظم آباد۱ ساعت و ۲ دقیقه با خودرو (۵۰ کیلومتر و ۵۵۰ متر)
 • فاصله تا فرودگاه بی ...۶۰ دقیقه با خودرو (۵۰ کیلومتر و ۹۴۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۶۰ دقیقه با خودرو (۵۱ کیلومتر و ۴۷۲ متر)
 • فاصله تا منطقه حفاظ ...۱ ساعت و ۱۶ دقیقه با خودرو (۵۳ کیلومتر و ۶۱۴ متر)
 • فاصله تا قله دماوند ...۲ ساعت و ۳۲ دقیقه با خودرو (۱۰۶ کیلومتر و ۵۶۴ متر)
 • فاصله تا خیابان لال ...۲۴ ساعت و ۴۲ دقیقه با خودرو (۱۵۰۸ کیلومتر و ۳۶۳ متر)
 • فاصله تا سفارت روسی ...۹ دقیقه پیاده ‌روی (۷۱۵ متر)
 • فاصله تا پل حافظ۱۱ دقیقه پیاده ‌روی (۸۷۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۱۴ متر)
 • فاصله تا خیابان حاف ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۱۸۷ متر)
 • فاصله تا میدان فردو ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۱۱ متر)
 • فاصله تا سفارت جمهو ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۲۱ متر)
 • فاصله تا سفارت اوگا ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۷۹ متر)
 • فاصله تا کلیسا کانس ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۸۰ متر)
 • فاصله تا خیابان است ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۵۶۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۷۵ متر)
 • فاصله تا سفارت جمهو ...۵ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۸۶ متر)
 • فاصله تا رستوران بو ...۵ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۸۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۳ متر)
 • فاصله تا موزه آبگین ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۲ متر)
 • فاصله تا سفارت انگل ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۰۳ متر)
 • فاصله تا پارک دانشج ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۳۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۷۷ متر)
 • فاصله تا میدان حسن ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۳۲ متر)
 • فاصله تا مجموعه قزا ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۴۱ متر)
 • فاصله تا خیابان ایر ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۴۵ متر)
 • فاصله تا دروازه دول ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۸۶ متر)
 • فاصله تا خیابان سپه ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۴۷ متر)
 • فاصله تا سینما عصر ...۷ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۳۴ متر)
 • فاصله تا کلیسای سرک ...۷ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۶۳ متر)
 • فاصله تا سفارت عراق ...۷ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۲۴ متر)
 • فاصله تا سفارت آلما ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۱۵ متر)
 • فاصله تا موزه عبرت۷ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۲۲ متر)
 • فاصله تا سینما قدس۷ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۴۴ متر)
 • فاصله تا میدان ولیع ...۸ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۶۸ متر)
 • فاصله تا موزه جواهر ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۸ متر)
 • فاصله تا خیابان انق ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۵ متر)
 • فاصله تا میدان انقل ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۵ متر)
 • فاصله تا موزه پست و ...۸ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۱ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۲ متر)
 • فاصله تا موزه استاد ...۹ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۱۹ متر)
 • فاصله تا کتابخانه و ...۸ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۵۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۹ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۶۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۷۰ متر)
 • فاصله تا بلوار کشاو ...۸ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۶۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۲۰ متر)
 • فاصله تا سینما استق ...۹ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۳۷ متر)
 • فاصله تا بهارستان۱۰ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۵۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۸ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۵۶ متر)
 • فاصله تا خیابان لال ...۸ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۲۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۹ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۴۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۷۴ متر)
 • فاصله تا مجلس شورای ...۸ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۲۸ متر)
 • فاصله تا عمارت دارا ...۸ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۳۶ متر)
 • فاصله تا میدان امام ...۹ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۳۹ متر)
 • فاصله تا کلیسای حضر ...۸ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۰۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۹ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۳۲ متر)
 • فاصله تا خیابان وحد ...۸ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۵۲ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۸۱ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۹ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۲۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۳۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۳۷ متر)
 • فاصله تا موزه علم و ...۸ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۴۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۹ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۹۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۸ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۰۹ متر)
 • فاصله تا میدان هفت ...۱۰ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱ متر)
 • فاصله تا سینما آفری ...۱۰ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵ متر)
 • فاصله تا خیابان باب ...۹ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۴ متر)
 • فاصله تا خیابان کری ...۱۰ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۹ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۷ متر)
 • فاصله تا خیابان امی ...۱۱ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۱۷ متر)
 • فاصله تا خلوت کریم ...۱۰ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۵۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۷۲ متر)
 • فاصله تا بازار بزرگ ...۱۰ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۹۱ متر)
 • فاصله تا سینما ایرا ...۱۱ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۳۷ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۹ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۷۳ متر)
 • فاصله تا کاخ گلستان ...۱۱ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۳۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۱۶ متر)
 • فاصله تا موزه فرش ا ...۱۰ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۳۱ متر)
 • فاصله تا سفره خانه ...۱۱ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۱۰ متر)
 • فاصله تا سینما آزاد ...۱۰ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۳۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۳۹ متر)
 • فاصله تا خیابان دکت ...۱۰ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۴۸ متر)
 • فاصله تا رستوران سی ...۱۰ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۱۴ متر)
 • فاصله تا رستوران طر ...۱۲ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۳۲ متر)
 • فاصله تا نایب ساعی۱۰ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۱۰ متر)
 • فاصله تا پیتزا پاشا ...۱۱ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۱۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۲۰ متر)
 • فاصله تا سفارت پاکس ...۱۱ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۳۰ متر)
 • فاصله تا خیابان مطه ...۱۰ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۴۱ متر)
 • فاصله تا خیابان اما ...۱۲ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۵۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹۳۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹۳۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹۶۰ متر)
 • فاصله تا مسجد جامع۱۶ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۱۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۲ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۲۵۰ متر)
 • فاصله تا حمام نواب ...۱۲ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۲۵۷ متر)
 • فاصله تا رستوران خا ...۱۲ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۲۷۰ متر)
 • فاصله تا نظام آباد۱۲ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۲۹۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۲ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۳۱۱ متر)
 • فاصله تا خیابان خیا ...۱۲ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۳۶۵ متر)
 • فاصله تا رستوران ار ...۱۲ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۴۴۲ متر)
 • فاصله تا میدان آژان ...۱۲ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۵۱۰ متر)
 • فاصله تا سفارت افغا ...۱۲ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۵۵۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۳ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۷۰۸ متر)
 • فاصله تا خیابان سهر ...۱۵ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۹۲۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۲ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۹۵۳ متر)
 • فاصله تا بلوار شریع ...۱۴ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۹۶۴ متر)
 • فاصله تا میدان راه ...۱۴ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۹۷۳ متر)
 • فاصله تا خیابان کار ...۱۵ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۲۳ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۱۳۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۴ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۱۹۹ متر)
 • فاصله تا خیابان الو ...۱۳ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۲۱۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۴ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۲۶۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۴ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۲۹۷ متر)
 • فاصله تا بزرگراه ام ...۱۲ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۳۰۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۴ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۳۲۵ متر)
 • فاصله تا میدان امام ...۱۵ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۳۴۳ متر)
 • فاصله تا خیابان فره ...۱۵ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۳۴۴ متر)
 • فاصله تا خیابان جیح ...۱۶ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۴۶۶ متر)
 • فاصله تا بوستان زیب ...۱۳ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۵۵۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۵ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۵۸۴ متر)
قوانین و مقرارت هتل
نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر ۵ سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاندارد
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر
درباره هتل آپارتمان رازی تهران

هتل آپارتمان رازی تهران در سال 1379 در 7 طبقه با 59 اتاق ساخته شده است و در سال 1394 با هدف ارائه خدمات بهتر و با کیفیت‌تر مورد بازسازی قرار گرفت. این هتل آپارتمان ظرفیت پذیرایی از حدود 130 مسافر را دارا است و علاوه بر آن در نزدیک‌ترین حالت ممکن به پارک دانشجو و تئاتر شهر قرار گرفته است. 

 

امکانات و خدمات هتل آپارتمان رازی تهران

هتل آپارتمان رازی تهران به طور کلی امکانات و خدمات مختلفی دارد که به اختصار عبارتند از: صبحانه، یخچال، چای‌ساز، رخت‌آویز، کمد لباس، تلویزیون، حمام، لوازم بهداشتی، دمپایی، سرویس بهداشتی ایرانی و فرنگی، اینترنت، لابی، آسانسور، صندوق امانات، اتاق چمدان و پذیرش 24 ساعته

 

آدرس و شماره تماس هتل آپارتمان رازی تهران

هتل آپارتمان رازی تهران همانطور که خدمتتان اشاره کردیم، در ضلع شرقی پارک دانشجو قرار گرفته است. به این صورت که برای دسترسی به آن کافی است نبش خیابان رازی مراجعه کنید. در صورتی هم که قصد دارید تا جزئیات بیشتری را در رابطه با این هتل بدانید، کافی است با تیم پشتیبانی یوتراوز به شماره تماس 1548 تماس بگیرید و اطلاعات مورد نیاز خود را به آسانی و بدون دغدغه دریافت کنید.

 

رزرو اینترنتی اتاق در هتل آپارتمان رازی تهران

رزرو آنلاین هتل آپارتمان رازی تهران بسیار ساده است. برای رزرو اینترنتی اتاق با بهترین قیمت و به همراه تخفیفات ویژه در هتل آپارتمان رازی تهران از میان اتاق‌هایی همچون یک تخته، دو تخته، سه تخته، چهار تخته و همچنین سوئیت‌های دو نفره، سه نفره و چهار نفره می‌توانید روی یوتراوز حساب باز کنید.