#
آدرس هتل :مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا 10، چهارراه اول، سمت راست

اتاق‌های هتل آپارتمان رواق مشهد

نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان

هتل های مشابه هتل آپارتمان رواق مشهد

امکانات هتل آپارتمان رواق مشهد

فاصله هتل آپارتمان رواق مشهد تا نقاط مهم

 • خیابان دانش شرقی4 دقیقه پیاده ‌روی (266 متر)
 • پارک میرزا کوچک خان7 دقیقه پیاده ‌روی (513 متر)
 • بوستان میرزا کوچک خان(دانش)7 دقیقه پیاده ‌روی (567 متر)
 • بازار رضا8 دقیقه پیاده ‌روی (646 متر)
 • خیابان عنصری8 دقیقه پیاده ‌روی (658 متر)
 • باغ خونی11 دقیقه پیاده ‌روی (869 متر)
 • حرم ورودی باب الرضا12 دقیقه پیاده ‌روی (939 متر)
 • مرکز خرید آسمان2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 31 متر)
 • برج تجاری آکسون2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 48 متر)
 • مرکز خرید اطلسیه2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 53 متر)
 • خیابان دانش غربی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 126 متر)
 • حرم ورودی باب الجواد3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 166 متر)
 • بیمارستان موسی بن جعفر(ع)3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 182 متر)
 • موزه آستان قدس رضوی2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 192 متر)
 • موزه ظروف2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 195 متر)
 • موزه هنرهای تجسمی2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 202 متر)
 • موزه مردم‌شناسی2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 202 متر)
 • موزه مدال2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 202 متر)
 • موزه تمبر، اسکناس و سکه2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 202 متر)
 • موزه فرش2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 202 متر)
 • موزه نجوم و ساعت2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 202 متر)
 • موزه قرآن و نفایس2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 202 متر)
 • خیابان هفده شهریور3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 249 متر)
 • خیابان خسروی نو3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 250 متر)
 • بلوار 17 شهریور3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 253 متر)
 • خیابان خسروی نو3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 259 متر)
 • حرم ورودی حرعاملی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 414 متر)
 • ایستگاه قطار شهری بسیج3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 492 متر)
 • بلوار امام رضا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 576 متر)
 • موزه مردم‌ شناسی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 596 متر)
 • مقبره پیر پالان دوز3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 597 متر)
 • مدرسه علمیه عباسقلی خان3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 641 متر)
 • مسجد هفتاد و دو تن4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 649 متر)
 • حرم ورودی خیابان نواب صفوی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 664 متر)
 • آرامگاه شیخ نخودکی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 716 متر)
 • بیمارستان سینا4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 722 متر)
 • کلیسای مسروپ مقدس4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 802 متر)
 • کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 823 متر)
 • خیابان نواب صفوی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 869 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 928 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب(امدادی)3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 932 متر)
 • کنسولگری کشور افغانستان5 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 949 متر)
 • گنبد خشتی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 977 متر)
 • حرم ورودی صحن جمهوری3 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 11 متر)
 • مدرسه پریزاد4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 72 متر)
 • کنسولگری کشور ترکمنستان5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 75 متر)
 • کنسولگری کشور پاکستان4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 84 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفده شهریور4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 142 متر)
 • خانه ملک5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 177 متر)
 • چهارراه شهدا4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 177 متر)
 • بیمارستان امام هادی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 181 متر)
 • حرم ورودی شیخ طبرسی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 190 متر)
 • خیابان شیرازی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 231 متر)
 • بازار مرکزی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 238 متر)
 • خیابان امام خمینی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 243 متر)
 • مسجد گوهرشاد4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 296 متر)
 • پارک باغ ملی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 419 متر)
 • بلوار امام خمینی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 427 متر)
 • خیابان پاسداران5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 433 متر)
 • رستوران معین درباری5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 434 متر)
 • سینما قدس5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 482 متر)
 • مجتمع تجاری آرمان5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 501 متر)
 • ایستگاه قطار شهری امام خمینی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 518 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پروین اعتصامی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 563 متر)
 • حرم ورودی خیابان شیرازی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 568 متر)
 • کلیسا انجیلی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 621 متر)
 • میدان امام رضا6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 623 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سعدی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 694 متر)
 • بازار جنت5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 754 متر)
 • بلوار امیرالمومنین5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 823 متر)
 • بلوار وحدت5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 824 متر)
 • بیماررستان امام رضا(ع)6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 853 متر)
 • بیمارستان آریا6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 956 متر)
 • مصلی تاریخی مشهد5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 977 متر)
 • خیابان آزادی (بهجت)5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 989 متر)
 • بوستان وحدت6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 38 متر)
 • بیمارستان امام زمان6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 39 متر)
 • برج تجاری آلتون6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 102 متر)
 • بیمارستان ثامن الائمه6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 174 متر)
 • پارک وحدت5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 258 متر)
 • سینما هویزه6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 268 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید مفتح5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 345 متر)
 • پایانه مسافربری امام رضا(ع)7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 346 متر)
 • آرامگاه نادرشاه افشار6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 356 متر)
 • رستوران رضایی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 480 متر)
 • بیمارستان 550 ارتش6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 494 متر)
 • بلوار مصلی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 649 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شریعتی7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 656 متر)
 • میدان شریعتی ( تقی آباد )7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 662 متر)
 • بیمارستان ام البنین6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 669 متر)
 • مجتمع زیست خاور7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 764 متر)
 • بیمارستان بنت الهدی7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 860 متر)
 • ایستگاه راه آهن6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 912 متر)
 • ایستگاه قطار شهری راه آهن6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 912 متر)
 • بلوار شهید رستمی6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 49 متر)
 • بیمارستان تخصصی کودکان دکتر شیخ8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 52 متر)
 • میدان شهدا7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 97 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهدا7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 163 متر)
 • سینما آفریقا8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 230 متر)
 • مرکز خرید ورسیج مشهد7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 240 متر)
 • گنبد سبز7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 317 متر)
 • میدان توحید7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 360 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قائم7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 407 متر)
 • بیمارستان مهر8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 417 متر)
 • بیمارستان پاستور نو8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 421 متر)
 • بوستان باباقدرت7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 465 متر)
 • بیمارستان تخصصی سرطان امید8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 510 متر)
 • ایستگاه قطار شهری الندشت8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 514 متر)
 • هنرستان صنعتی شهید بهشتی8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 548 متر)
 • پارک باباقدرت7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 550 متر)
 • بیمارستان قائم9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 589 متر)
 • بوستان امت7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 629 متر)
 • خیابان کوهسنگی8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 728 متر)
 • خیابان آبکوه8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 736 متر)
 • بیمارستان شهید هاشمی نژاد8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 754 متر)
 • بلوار احمد آباد8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 805 متر)
 • بیمارستان امام حسین (ع)8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 909 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نبوت8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 966 متر)
 • نسیم لبنان9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 990 متر)
 • بیمارستان 17 شهریور9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 46 متر)
 • فروشگاه دبنهامز9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 49 متر)
 • میدان احمد آباد8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 96 متر)
 • بلوار قرنی8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 294 متر)
 • بازار فردوسی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 306 متر)
 • بلوار ملاصدرا9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 402 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهسنگی10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 875 متر)
 • کنسولگری کشور تاجیکستان10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 911 متر)
 • بیمارستان حجازی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 921 متر)
 • خیابان راهنمایی10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 946 متر)
 • بازار گوهر شاد11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 42 متر)
 • بازار گوهرشاد11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 45 متر)
 • رستوران سدروس11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 196 متر)
 • بلوار بعثت11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 217 متر)
 • مرکز خرید خورشید10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 227 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فلسطین10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 245 متر)
 • مرکز خرید قسطنطنیه10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 289 متر)
 • بیمارستان تخصصی چشم خاتم النبیاء9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 323 متر)
 • بیمارستان 22 بهمن11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 382 متر)
 • گورستان ارامنه10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 411 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طالقانی10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 512 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فجر10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 719 متر)
 • بوستان بسیج11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 739 متر)
 • بلوار شهید منتظری11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 749 متر)
 • رستوران ارکیده سیاه12 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 753 متر)
 • رستوران فیش اند چیپس خلیج فارس12 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 898 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طبرسی11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 925 متر)
 • میدان ابوطالب11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 84 متر)
 • رستوران پسران کریم13 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 159 متر)
 • بلوار هاشمی نژاد11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 196 متر)
 • بلوار ملک اباد11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 219 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خیام12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 274 متر)
 • میدان فردوسی11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 513 متر)
 • بیمارستان جوادالائمه12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 551 متر)
 • خیابان طبرسی12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 612 متر)
 • کمپ غدیر11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 913 متر)
 • بزرگراه شهید بابا نظر11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 952 متر)
 • فرودگاه بین المللی13 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 963 متر)
 • بلوار سجاد13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 64 متر)
 • پارک ریحانه( بانوان)10 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 102 متر)
 • ایستگاه قطار شهری آزادی12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 123 متر)
 • بیمارستان روان پزشکی ابن سینا12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 383 متر)
 • بیمارستان امام سجاد15 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 539 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید کاوه13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 574 متر)
 • کنسولگری کشور عراق15 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 866 متر)
 • میدان جانباز13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 868 متر)
 • مرکز خرید نیکا14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 901 متر)
 • آرامگاه خواجه ربیع14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 938 متر)
 • مجتمع تجاری پروما14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 949 متر)
 • بلوار خیام13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 90 متر)
 • بوستان حجاب ( بانوان )14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 109 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کشف رود14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 109 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پارک ملت14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 214 متر)
 • بلوار خیام13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 224 متر)
 • پارک پردیس قائم15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 697 متر)
 • خیابان رضاشهر15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 729 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوثر15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 56 متر)
 • بازار بین المللی سپاد15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 524 متر)
 • رستوران قصر هدیش16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 588 متر)
 • کیان سنتر 117 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 637 متر)
 • پارک ساحلی آفتاب16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 665 متر)
 • دانشگاه فردوسی19 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 725 متر)
 • باغ پرندگان16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 806 متر)
 • پردیس قائم16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 836 متر)
 • سرزمین عجایب16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 856 متر)
 • کیان سنتر 216 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 866 متر)
 • سرزمین عجایب16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 901 متر)
 • بلوار امامت16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 915 متر)
 • پارک ملت17 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 927 متر)
 • کنسولگری کشور قرقیزستان16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 1 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری12 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 44 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری13 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 52 متر)
 • بیمارستان فارابی17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 289 متر)
 • میدان استقلال18 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 476 متر)
 • بلوار کوثر17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 775 متر)
 • پایانه مسافربری معراج18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 92 متر)
 • میدان کوثر19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 378 متر)
 • برج باران19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 403 متر)
 • بلوار وکیل آباد18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 470 متر)
 • پارک طبیعی هفت حوض22 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 538 متر)
 • بیمارستان تخصصی جواد الائمه (قلب و عروق)19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 553 متر)
 • میدان قائم18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 643 متر)
 • میدان آزادی18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 663 متر)
 • سینما پیروزی19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 673 متر)
 • بلوار فکوری18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 692 متر)
 • بلوار پیروزی19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 784 متر)
 • رستوران گیاهی خانه20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 30 متر)
 • بیمارستان رضوی20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 133 متر)
 • رستوران کلبه محبت19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 176 متر)
 • رستوران دریایی سولو19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 288 متر)
 • بوستان ایزدی19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 474 متر)
 • رباط طرق17 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 733 متر)
 • بلوار امامیه20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 380 متر)
 • بلوار استاد یوسفی20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 380 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفت تیر21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 519 متر)
 • بزرگراه سلسله الذهب15 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 660 متر)
 • ایستگاه قطار شهری اقبال لاهوری19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 916 متر)
 • قاسم آباد ( شهرک غرب )22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 8 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانش آموز21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 65 متر)
 • بلوار شاهد22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 132 متر)
 • باغ گلها20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 251 متر)
 • پارک آبی ایرانیان21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 303 متر)
 • بلوار نماز19 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 367 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صیاد شیرازی22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 623 متر)
 • بلوار حجاب22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 667 متر)
 • رستوران ایتالیایی پای20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 669 متر)
 • بلوار آب و برق23 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 697 متر)
 • بلوار صیاد شیرازی21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 807 متر)
 • سینما سیمرغ22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 809 متر)
 • بلوار اندیشه23 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 962 متر)
 • بزرگراه آسیایی22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 980 متر)
 • بلوار ادیب23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 25 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صدف22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 100 متر)
 • پارک ملی چهل بازه مشهد21 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 215 متر)
 • پارک خانواده24 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 224 متر)
 • سرزمین موج های آبی24 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 376 متر)
 • مسیر پلکانی بابا کوهی21 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 415 متر)
 • بوستان نیلوفر آبی25 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 424 متر)
 • بلوار فلاحی23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 445 متر)
 • بزرگراه امام علی22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 446 متر)
 • پارک تفریحی خورشید22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 601 متر)
 • بلوار دکتر حسابی23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 601 متر)
 • بام مشهد22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 606 متر)
 • بیمارستان مهرگان25 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 267 متر)
 • بلوار شریعتی24 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 315 متر)
 • نمایشگاه بین المللی مشهد23 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 849 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نمایشگاه23 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 937 متر)
 • بزرگراه آزادی26 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 1 متر)
 • ایستگاه قطار شهری وکیل آباد23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 219 متر)
 • آرامگاه خواجه مراد17 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 797 متر)
 • بلوار شهید برونسی23 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 178 متر)
 • بزرگراه نمایشگاه25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 305 متر)
 • مجتمع تفریحی جام‌جم25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 339 متر)
 • بیمارستان دکتر شریعتی25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 422 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهستان پارک24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 460 متر)
 • بزرگراه میثاق25 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 27 متر)
 • پارک جنگلی وکیل آباد26 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 114 متر)
 • بلوار مجیدیه25 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 367 متر)
 • بوستان نیایش26 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 420 متر)
 • باغ وحش وکیل آباد27 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 425 متر)
 • کوهستان پارک شادی27 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 430 متر)
 • سد طرق27 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 885 متر)
 • چشمه گیلاس (گلسب)26 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 894 متر)
 • بهشت رضا20 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 7 متر)
 • ویلاژتوریست27 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 257 متر)
 • پارک مینیاتوری28 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 323 متر)
 • امام زاده ناصر و یاسر30 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 610 متر)
 • رستوران مولانا30 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 630 متر)
 • سرزمین موج های خروشان28 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 980 متر)
 • خیابان گلستان29 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 728 متر)
 • ییلاق طرقبه32 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 208 متر)
 • باغ پونه طرقبه32 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 234 متر)
 • ییلاق شاندیز30 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 794 متر)
 • بازار بین المللی بعثت33 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 889 متر)
 • موزه مردم شناسی ویرانی30 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 981 متر)
 • بیمارستان طالقانی30 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 726 متر)
 • رستوران آبشار34 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 29 متر)
 • باغ رستوران طوبی34 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 78 متر)
 • رستوران آبنوس34 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 325 متر)
 • روستا تاریخی پاژ35 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 616 متر)
 • رستوران سرداب عنبران36 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 714 متر)
 • پیست موتور کراس33 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 893 متر)
 • رستوران تشریفات37 دقیقه با خودرو (30 کیلومتر و 42 متر)
 • پیست دوچرخه سواری ثامن37 دقیقه با خودرو (30 کیلومتر و 92 متر)
 • رستوران سید و پسران جاغرق37 دقیقه با خودرو (30 کیلومتر و 118 متر)
 • روستا مج50 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 295 متر)
 • هارونیه38 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 527 متر)
 • آرامگاه فردوسی41 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 54 متر)
 • موزه توس41 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 54 متر)
 • آرامگاه فردوسی41 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 54 متر)
 • روستا نغندر42 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 577 متر)
 • مجتمع توریستی پدیده شاندیز40 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 595 متر)
 • رستوران هندی راج40 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 638 متر)
 • رستوران ارم شاندیز40 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 810 متر)
 • رستوران پدیده شاندیز41 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 605 متر)
 • رستوران حسین شیشلیکی40 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 612 متر)
 • غار مغان56 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 701 متر)
 • دره ارغوان48 دقیقه با خودرو (37 کیلومتر و 199 متر)
 • روستا ابرده45 دقیقه با خودرو (38 کیلومتر و 924 متر)
 • روستا دهبار1 ساعت و 9 دقیقه با خودرو (41 کیلومتر و 805 متر)
 • روستا اندرخ58 دقیقه با خودرو (42 کیلومتر و 635 متر)
 • روستا کنگ1 ساعت و 3 دقیقه با خودرو (43 کیلومتر و 215 متر)
 • روستا زشک59 دقیقه با خودرو (48 کیلومتر و 370 متر)
 • بقعه تاریخی امام زاده یحیی1 ساعت و 4 دقیقه با خودرو (54 کیلومتر و 757 متر)
 • روستا کاهو1 ساعت و 1 دقیقه با خودرو (55 کیلومتر و 223 متر)
 • روستا گلمکان1 ساعت و 9 دقیقه با خودرو (61 کیلومتر و 655 متر)
 • دریاچه چشمه سبز2 ساعت و 9 دقیقه با خودرو (81 کیلومتر و 963 متر)
 • آبشار ارتکند2 ساعت و 35 دقیقه با خودرو (130 کیلومتر و 284 متر)
 • کلات نادر2 ساعت و 27 دقیقه با خودرو (151 کیلومتر و 58 متر)
 • کاخ خورشید2 ساعت و 30 دقیقه با خودرو (153 کیلومتر و 97 متر)
 • آبشار قره سو2 ساعت و 35 دقیقه با خودرو (153 کیلومتر و 446 متر)
برای بزرگنمایی روی نقشه کلیک کنید

قوانین و مقرارت هتل

نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر 2 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاکودک بین 3 تا 6 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضری (غیربومی)
موارد خاصعقدنامه مشهد پذیرش نمی‌شود

درباره هتل آپارتمان رواق مشهد

هتل آپارتمان رواق مشهد یکی از اقامتگاه‌های ارزان قیمت مشهد است که در سال 1386 افتتاح شد. این هتل در سال 1397 مورد بازسازی خوبی قرار گرفته است تا با امکانات بهتری بتوانند میزبان زائران محترم باشد. هتل آپارتمان رواق مشهد در محدوده حرم مطهر رضوی قرار گرفته است و فاصله پیاده از این هتل تا حرم امام رضا (ع) بسیار کم است.

 

امکانات هتل آپارتمان رواق مشهد

هتل آپارتمان رواق مشهد 25 اتاق خود را در ساختمانی 5 طبقه جای داده است. تمام اتاق‌های این هتل آپارتمان به صورت سوئیت‌های دونفره، سه‌نفره و یا آپارتمان‌های یکخوابه و دوخوابه هستند که ظرفیتی متغیر از 2 تا 5 نفر می‌توانند از این آپارتمان‌ها استفاده کنند.

یکی از ویژگی‌های خوب هتل آپارتمان رواق مشهد، امکانات عمومی خوبی است که در اختیار مهمانان گرامی قرار گرفته است تا اقامتی آسوده را تجربه کنند. از این امکانات می‌توان به رستوران با منوی غذاهای ایرانی، کافی شاپ با سرو انواع نوشیدنی‌های سرد و گرم، پذیرش 24 ساعته، تاکسی سرویس، نمازخانه، صندوق امانات، اتاق چمدان، اینترنت در لابی اشاره کرد.

 

آدرس و شماره تماس هتل آپارتمان رواق مشهد

هتل آپارتمان رواق مشهد در خیابان امام رضا واقع‌ شده است. زائران گرامی که قصد تشرف به بارگاه حضرت ثامن‌الحجج را دارند با کمتر از 15 دقیقه پیاده‌روی می‌توانند خود را به صحن جامع رضوی برسانند. مهمانان هتل آپارتمان رواق مشهد دسترسی عالی به بازار رضا، مراکز خرید هفده شهریور و جاذبه‌های گردشگری اطراف حرم مطهر رضوی دارد.

برای تماس با هتل آپارتمان رواق مشهد می‌توانید از همکاران ما در شرکت یوتراوز با شماره 1548 تماس بگیرید تا راهنمایی لازم را دریافت کنید.

 

رزرو هتل آپارتمان رواق مشهد

راحت‌ترین روش برای رزرو آنلاین هتل آپارتمان رواق مشهد، استفاده از سایت یوتراوز است تا ضمن اطمینان از بهترین قیمت، واچر هتل خود را به صورت آنلاین تحویل بگیرید.